Č.Iškauskas. Ar įmanoma nauja Baltijos šalių okupacija? (89)

SSSR kariuomenės daliniai peržengia Lietuvos Respublikos sieną. 1940 m. birželio 15 d. | LCVA, 1789-1(6-138) PII. nuotr.

SSSR kariuomenės daliniai peržengia Lietuvos Respublikos sieną. 1940 m. birželio 15 d. | LCVA, 1789-1(6-138) PII. nuotr.

Prisimenate Lietuvos laisvės lygos (LLL) plakatus „Red Army Go Home!“? Tada ne vienam bėgo šiurpuliukai per nugarą: na ir drąsus Antanas Terleckas, sugaudys juos „kagėbė“, milicija už kiekvieno kampo, kas čia dabar bus… Vienintelė LLL buvo nuosaiki, nevyniojo į vatą savo reikalavimų, kaip, antai, darė kai kurie Sąjūdžio aktyvistai – LKP CK nariai, nedrąsiai siūlydami palikti kokia 30 tūkstančių sovietinių karių, nes antraip užsitrauksim didelę Maskvos nemalonę…

O prieš 20 metų A.Terlecko kantrybė buvo apvainikuota svarbia pergale: okupantų karinė mašina po beveik 54 metų dominavimo Lietuvoje pagaliau išsidangino iš nepriklausomos valstybės, ir štai tada atėjo tikroji laisvė.

Lietuvą užtvindė okupacinė kariuomenė

Okupacinė sovietų armija pagal 1939-ųjų spalio 10 d. Savitarpio pagalbos sutartį ir Vilniaus bei Vilniaus krašto perdavimo Lietuvos Respublikai aktą tuometinės Lietuvos valdžios sutikimu įžengė dar tų metų lapkritį: keturiose įgulose Alytuje, Prienuose, Gaižiūnuose, Naujojoje Vilnioje buvo dislokuoti 18 786 Raudonosios armijos kariai. Netrukus, po garsiojo 1940 m. birželio 14 d. naktinio ultimatumo, kai kitos dienos popietę sovietų tankai įžlegėjo į Kauną, okupacinė kariuomenė peršoko 150 tūkstančių žmonių ribą. Palyginimui: Lietuvos kariuomenėje tų metų birželio 1 d. buvo 28 005 žmonės, iš jų 26 084 kariai. Netrukus ji buvo įtraukta į Raudonosios armijos sudėtį ir liepos 25 d. pervadinta į Liaudies kariuomenę. Istorija besidomintis mokslininkas Egidijus Papečkys savo studijoje „Lietuvos okupacija 1940 m.“ tvirtina, kad lietuviai galėjo pasipriešinti atėjūnams, o kariams buvo galimybė trauktis į vokiečių zoną, tačiau to neįvyko.

Nacių okupacija nedarė jokių nuolaidų Lietuvai ir nedrąsius aktyvistų bandymus atkurti nepriklausomybę po naujo okupanto batu iškart užgniaužė. 1944 m. Raudonajai armijai stumiant vokiečius iš Baltijos šalių, čia pasiliko nesuskaičiuojama daugybė sovietinių karo funkcionierių, o po pergalės Berlyne jų čia „užtruko“ dar daugiau. Kaip teigia istorikas Juozas Starkauskas, tyrinėjęs NKVD nusikaltimus, vien tik NKVD žinioje be vidaus kariuomenės buvo beveik milijonas etatų, iš jų 1945 m. gruodžio 30 d. kariais buvo užimta 680 280.

Vienas žymiausių sovietinės kariuomenės bastionų buvo Šiaurės miestelis Vilniuje. Čia kareivinės buvo dar nuo carinės Rusijos imperijos laikų XIX amžiuje, paskui toje vietoje buvo įsikūrusi lenkų okupacinė kariuomenė, 1945-1956 m. baze naudojosi sovietinis tankų dalinys, po karo priglaudęs ir 16-osios lietuviškos divizijos karius, o lemtingomis 1991-ųjų Sausio dienomis čia dislokuotos 107-osios motošaulių divizijos kariškiai kartu su į pagalbą atskubėjusiais Pskovo 76-osios divizijos desantininkais, vadovaujami A.Astachovo, ginkluoti koviniais šaunamaisiais ginklais – pistoletais, automatais, kulkosvaidžiais, snaiperiniais šautuvais, granatsvaidžiais, sunkiąja karine technika – keturiais tankai T-72, tanketėmis BMD, šautuvais ir šaudmenimis, specialiomis ir sprogstamosiomis priemonėmis, puolė Spaudos rūmus, o po keleto dienų praliejo taikiai besipriešinančių lietuvių kraują.

Reali laisvė ištrynė nuoskaudas?

Taip, tai buvo sovietinės armijos agonija. 1992 m. sausio 31 d. įvyko pirmosios derybos ir rugsėjo 8 d. Maskvoje Vytautas Landsbergis ir Borisas Jelcinas pasirašė Rusijos kariuomenės išvedimo iš Lietuvos grafiką. Reikia pasakyti, kad Maskva laikėsi šio grafiko: iki metų pabaigos buvo išvesta 78 proc. visos kariuomenės, o iki galutinio sutarties termino – visos penkios Lietuvoje dislokuotos divizijos – apie 34,6 tūkst. karių.

Kitais duomenimis, 1992-ųjų rugsėjį Lietuvos teritorijoje buvo apie 22 tūkstančius Rusijos kariškių. Tai sudarė 5 divizijas ir 295 atskirus kovinius bei aptarnaujančios paskirties padalinius. Be to Lietuvoje buvo dislokuotos 3 desanto divizijos, desantininkų rengimo mokykla, jų transportavimo aviacija, kuriai buvo įrengti aerodromai Kėdainiuose, Panevėžyje, Karmėlavoje. Iš čia buvo permesti pirmieji kariniai padaliniai į sovietinei sistemai pasipriešinusius Budapeštą ir Prahą.

Reikia pridurti, kad vešliausi Rusijos kariuomenės išvedimo iš Lietuvos laurai teko tų metų vasario 25 d. prezidentu inauguruotam Algirdui Brazauskui, nors jo oponentai netruko priminti, kad, būdamas nuo SSKP atsiskyrusios LKP CK pirmasis sekretorius, kalbėjo: „Galime labai daug pasiekti Lietuvoje…, atsisakę dviejų lozungų: šūkių išeiti iš Tarybų Sąjungos ir „Šalin okupantus“. Tai buvo spjūvis į veidą A. Terleckui ir jo radikaliai nusiteikusiai Lygai.

Politinė šizofrenija

Bet neskatinkime senų nuoskaudų. Nes yra naujų grėsmių. Vargu, ar rusų informacinio fronto seržantų akibrokštus galima pavadinti grėsmėmis Lietuvos nepriklausomybei, tačiau tarpvalstybiniams santykiams jie suteikia niūroką foną, o kai kas Vilniuje, ko gero, jau galvoja nusipirkti puokštę gėlių pasitikti naujus okupantus. Juk buvo tokių, kurie Raudonąjai armijai mėtė gėles ir 1940-aisiais, ir išlydėjo su ašaromis 1993-aisiais… Aišku, sutirštinu spalvas.

Tačiau nemanau, kad rusų politologo Michailo Aleksandrovo paistalai jo internetiniame dienoraštyje atsirado tuščioje vietoje ir neturi simpatikų. Pirmiausia šis NVS šalių instituto politologas duoda pylos Armėnijai, kuri „aiškiai palinko į Vakarus ir jau nėra patikimu mūsų sąjungininku“, o štai Azerbaidžanas „žengia suartėjimo su Rusija žingsnius“.

Bet autorius gailisi, kad anksčiau siūlė NATO įsiveržimo į Siriją atveju įvesti kariuomenę į Užkaukazę, bet dabar Vakarams tektų mokėti didesnę kainą: „Rusija turi paspausti ten, kur turi didžiausią pranašumą, tai yra Baltijos šalis“. Autorius primena Karibų krizę ir perša Vakarams pasirinkimą: „jeigu jie atakuos Siriją, pažeisdami tarptautinę teisę, mes užimsime Baltijos šalis“.

„Esu įsitikinęs, – toliau samprotauja M.Aleksandrovas, – kad Rusijos kariuomenė į Baltijos šalis bus įvesta su mažiausiais nuostoliais, o gal būt ir visai be jų. Na, nebent kas dėl kvailumo po tanku pateks, kaip buvo 1991 m. Maskvoje. Dar daugiau: manau, kad pusė Latvijos ir Estijos gyventojų rusų kariuomenę sutiks su gėlėmis, kaip buvo 1940 metais“. Toliau politologas dar labiau įsisiautėja: jis tvirtina, kad iki krizės Rusijai reikia pasitraukti iš Branduolinių bandymų draudimo sutarties ir išbandyti šį ginklą Naujojoje Žemėje, nes JAV kitos kalbos nesupranta. „Ir jau dabar mums reikia didinti karinės grupuotės pasirengimą prie Latvijos ir Estijos sienų, taip pat Kaliningrado srityje bei Baltijos regione. Gal būt tai prablaivins karštas galvas Vašingtone“,– dėsto politologas.

Nors daugelis šito jo pareiškimo komentatorių autorių tiesiai šviesiai vadina šizofreniku, M.Aleksandrovas ne vienišas. Antai, nacionalistinės „Rusijos liaudies sąjungos“ pirmininkas, Rusijos solidarumo su Libijos ir Sirijos liaudimi komiteto vadovas Sergejus Baburinas kreipėsi į prezidentą Vladimirą Putiną, ragindamas visomis priemonėmis duoti atsaką JAV, jeigu šios pradės agresiją prieš Siriją. Tiesa, šis totoriškų šaknų turintis ultranacionalistas, netgi tarnavęs Afganistane, nenusišneka iki tokio lygio kaip M.Aleksandrovas.

Kai pritilęs ar tiesiog nusenęs Dūmos radikalas Vladimiras Žirinovskis jau nebeskleidžia panašių paistalų, jo vietą užima kitas rusų dvasinis teoretikas Kirilas Frolovas, globojamas to paties NVS šalių instituto. Stačiatikių ekspertų asociacijos įkūrėjas nuo 2006 m. nepageidaujamas Ukrainoje, nes metropolitas Vladimiras Kijevskis jį apkaltino nepagarba cerkvei, pagalba terorizmui ir religinės bei nacionalinės neapykantos kurstymu. Štai tokie „mąstytojai“ kelia galvas Rusijoje, taip šaukdamiesi seniai pamirštų Šaltojo karo laikų.

Virvelės – visomis kryptimis

Literatūros tyrinėtojas Ivanas Davydovas portale Lenta.ru rašo, kad pastaruoju metu V.Putino Rusija toleruoja visokius negaluojančios psichikos veikėjus, į pirmąsias karo už imperiją linijas siunčia vyriausiąjį šalies sanitarą Genadijų Oniščenką, kuris ima ir uždraudžia mėsos importą iš Baltijos šalių, pieno produktus – iš Baltarusijos, vyną bei mineralinį vandenį – iš Gruzijos. Kremlius skelbia karą Ukrainai, kurio esmė – tebeliepsnojantis ginčas dėl energetinių išteklių, nemalonumais grūmoja geriausiam savo bičiuliui Aleksandrui Lukašenkai, kurio nurodymu Minske dviems mėnesiams sulaikytas rusų oligarchas Vladislavas Baumgartneris… Argi tokioje atmosferoje V. Putinas gali sveikinti A.Lukašenką su 59-uoju gimtadieniu, kuris sukanka šį penktadienį?..

Kitaip sakant, Maskva pradeda karą su visais ir visomis kryptimis. Į frontą metamas ir toks informacinis potencialas, kuriam, atrodo, vieta nebent psichiatrinėje klinikoje. Bet palaukite: ar tai nėra oficiali Rusijos taktika vadinamojo „artimojo užsienio“ atžvilgiu? Ar ji nėra ištyrusi, kad ši taktika susilauks pritarimo ne tik Maskvoje, bet ir pačiose Baltijos šalyse? Štai čia ir susikuria tas pavojingas geopolitinis laukas, kurį detonuoti gali menkiausia kibirkštis. Ta Bikfordo virvelė nutįsta kažkur link Kremliaus…

Kategorijos: Istorija, Kultūra, Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Visi įrašai | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , .

89 komentarai

 1. Marta:

  Puikus straipsnis. Savo metu A.Terlecko drąsūs pareiškimai apie Molotovo-Ribentropo paktą pasidalinant Europą irgi atrodė kai kam šizoidiški. Bet mintis-idėja buvo paleista ir suveikė. Panašiai ir Aleksandrovo šizoidiški pareiškimai gali nusėsti rusų galvose. Juk ir “ekspertų”, “laisvolaikraščio”, “balso’, netgi šio portalo skaitytojų galvos jau kone suformuotos pasitikt Rusijos kariuomenę su gėlėmis, kaip tais 1940 m.
  Argi ne taip? gal atsakytų Vaišvilos gerbėjai? 🙂

  • medus:

   tai kad tai – kaip tik prezidentės gerbėjų klausimas, o tiksliau – pačios prezidentės, bet už ją turbūt atsakyti negalėsite? 🙂 reikėtų fantazuoti, o tai niekaip nesiderina su būtinu oficialiu prezidentės atsakymu.

   jau kiek laiko žmonėms neramu ar prezidentė tikrai yra nutraukusi ryšius su priešiškos mums šalies (Rusijos) stuktūromis. į piliečių paklausimus prezidentė nereaguoja (kanceliarija atrašo, jog “susipažino), o į labai paprastus ir konkrečius signataro Z. Vaišvilos užduotus klausimus prezidentė taip pat nesugeba atsakyti. kodėl? ar yra kokių kalbos problemų? jeigu ne kalbos, tai faktinės bėdos? galimų atsakymų baimė? atsakomybės klausimas? laiko vilkinimas? kaip mums žinoti ar prezidentė nebėra pavaldi sovietinėms stuktūroms, kuriose ji dirbo, kai gerb. Vaišvila su kitais signatarais kovojo (ir fiziškai) dėl Lietuvos nepriklausomybės? tai jūsų gąsdinimas Rusijos baubais yra labai realus, tik, deja, tie baubai kaip tik ir kyla iš prezidentės pusės, iš jos neatsakytos praeities. skaidrus prezidentas neturi ką slėpti – pats imasi viešumo bet kokiu probleminiu klausimu, o mūsų prezidentė slepiasi. taigi, dar kartą – kodėl?

   o klausimai – labai paprasti ir aiškūs, dar kartą primenu:

   1. Kodėl savo biografijoje prezidentė slepia faktą, kad 1987 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr.1271 TSKP CK Visuomeninių mokslų akademijoje buvo įdarbinta vieneriems metams etatine darbuotoja?

   2. Kur ir kuo prezidentė dirbo nuo 1987 m. rugsėjo 30 d. iki 1988 m. spalio mėnesio?

   3. Kodėl po Lietuvos komunistų partijos atsiskyrimo prezidentė liko TSPK nare?

   4. Kada prezidentė išstojo iš TSKP, jei išstojo?

   5. Kodėl po Lietuvos komunistų partijos atsiskyrimo nuo TSKP Vilniaus aukštojoje partinėje mokykloje, kurios veiklą finansavo TSKP, prezidentė sutiko tapti viena šios mokyklos vadovių – moksline sekretore ir dirbo ja?

   6. Kodėl prezidentė liko dirbti TSKP Vilniaus aukštojoje partinėje mokykloje po 1990 m. kovo 11-osios Lietuvos Nepriklausomybės Akto paskelbimo?

   7. Kodėl prezidentė liko dirbti TSKP Vilniaus aukštojoje partinėje mokykloje po 1990 m. kovo 25-osios, kada M. Burokevičiaus vadovaujama LKP/TSKP drauge su TSRS kariškiais išmetė iš šių patalpų Vilniaus pedagoginį institutą ir joje įkūrė perversmininkų štabą?

   8. Kada prezidentė nutraukė darbo santykius su TSKP Vilniaus aukštąja partine mokykla?

   9. Kada prezidentė vyko į vadovų kursus Džordžtauno universitete 1991 m. ir kas tai finansavo?

   10. Kas, kada ir kokiose pareigose 1991 m. prezidentę įdarbino Lietuvos Respublikos valdžios institucijose?

   tai jeigu prezidentė nesugeba paneigti, jog nebedirba Rusijos struktūrose ir nėra joms atskaitinga ar įtakojama- ką tai reiškia? kiekvienas sau atsakykime- ką tai reiškia? atsakymas nėra linksmas ir palankus Lietuvai, deja.

   • et:

    Kokie naivūs klausimai, suformuoti naivių Vaišvilos rašinėlių.
    O kada, leiskite paklausti, jūs išstojote iš komjaunimo? O gal neišstojote? Išaugote?
    Tikrai didelis nuopelnas Lietuvos komunistų partijai buvo atsiskirti nuo Rusijos komunistų patrijos po to kai Garbačiovas panaikinio 6 TSRS konstitucijos str. teigiantį, kad tik Komunistų partija yra SSSR lyderė. O po to pasikeisti pavadinimą į Demokratinę Lietuvos Darbininkų partiją. (Brazauskas) Dar vėliau į Socialdemokratinę, palikus “Darbo” vėliau įkurtai Uspaskicho partijai. Kaip ir kitos respublikos, beje. Kaip ir Rusija, beje. Juk toks ir buvo vadovo Andropovo ‘Gplghotos” planas – atimti valstybės vairą iš “stagnatorių” komunistų ir perleistį jį “gerai išmuštruotriems, užsieniuos apsitrynusiems KGB vyriukams. Dabar Rusiją valdo KGB. Netikit? 🙂

    • Marta:

     beje, privėlėte savo klausimuose daugybę netikslumų. Tad patikslinu:
     Prezidentė Dalia Grybauskaitė gimė 1956 m. kovo 1 d. Vilniuje. Mokėsi Vilniaus Salomėjos Nėries vidurinėje mokykloje.

     1983 m. baigė politinę ekonomiją tuometiniame Leningrado universitete.

     1988 m. Maskvos visuomenės mokslų akademijoje apgynė mokslinį darbą. Jai suteiktas socialinių mokslų daktaro laipsnis.

     1992 m. Džordžtauno universitete, Vašingtone, baigė 6 mėnesių trukmės specialią programą vadovams.

     1983 m. dirbo „Žinijos” draugijoje prie Mokslų akademijos moksline sekretore.

     1983-84 m.- Vilniaus aukštosios partinės mokyklos Žemės ūkio kabineto vedėja, 1985-1990 m. birželio mėn. – Politinės ekonomijos katedros dėstytoja.

     1990 rugpjūčio mėn. – 1991 m. – Lietuvos Respublikos Ekonomikos ministerijos Lietuvos ekonomikos instituto mokslinė sekretorė.

     1991 m.- Lietuvos Respublikos Vyriausybėje ėjo programų vadovo pareigas. Tais pačiais metais pradėjo dirbti Tarptautinių ekonominių santykių ministerijoje, vadovavo Europos departamentui.

     1993 m. dirbo Užsienio reikalų ministerijos Ekonomikos departamento direktore.

     1994 m. buvo paskirta Lietuvos Respublikos misijos prie Europos Sąjungos nepaprastąja pasiuntine ir įgaliotąja ministre.

     1996-1999 m. ėjo įgaliotojo ministro pareigas Lietuvos Respublikos ambasadoje JAV.

     1999-2000 m. dirbo finansų viceministre, 2000-2001 m. – užsienio reikalų viceministre, 2001-2004 m. – finansų ministre.

     2004 m. deleguota dirbti Europos Sąjungos komisare, atsakinga už finansinį programavimą ir biudžetą.

     2005 m. lapkritį už pastangas reformuoti Europos Sąjungos biudžetą, paskelbta Metų komisare.

     Nuo 2009 m. liepos 12 d. eina Lietuvos Respublikos Prezidentės pareigas.

     2011 m. įteikti šie užsienio šalių valstybiniai apdovanojimai: Latvijos Respublikos Pirmojo laipsnio Trijų žvaigždžių ordinas su grandine, Norvegijos Karališkasis Šv. Olafo ordino Didysis kryžius, Islandijos Respublikos Sakalo ordino Didysis kryžius ir žvaigždė.

     2011 m. JT Maisto ir žemės ūkio organizacija Prezidentę Dalią Grybauskaitę apdovanojo „Ceres” medaliu.

     2012 m. Respublikos Prezidentė apdovanota Latvijos Respublikos Pripažinimo kryžiumi, Maltos Respublikos „Xirka Gieh ir-Repubblika” ordinu, Monako Kunigaikštystės Šv. Karolio Didžiojo karininko ordinu.

     2013 m. gegužės 9 d. šalies vadovei Vokietijos mieste Achene įteiktas vienas garbingiausių apdovanojimų Europoje – Karolio Didžiojo apdovanojimas (Charlemagne Prize).

     2013 m. gegužės 18 d. Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei suteiktas Jungtinių Amerikos Valstijų Džordžtauno universiteto garbės daktaro vardas (Doctor of Humane Letters, Honoris Causa).

     Vat jeigu Putinas būtų apdovanojęs mūsų Prezidentę, tai net aš sunerimčiau:)

     • medus:

      čia kelintą prezidentės nuolat keičiamos biografijos versiją cituojate? 🙂 turite prezidentės rašytinį įgaliojimą viešai atsakyti į gerb. Vaišvilos klausimus? neturite? tada palauksime prezidentės atsakymų. yapč – dėl darbo Rusijos struktūrose. labai konkrečių viešų atsakymų.
      o globalistų “apdovanojimai” (vasalo patapšnojimai) kelia šiurpą, ponia.

     • Kažin:

      Mano supratimu šiuo atveju svarbiausias Lietuvai, rinkėjui būtų toks klausimas, kas buvo – KGB/GRU ar artimas giminaitis, o gal kartu buvo ir vienu ir kitu – iš aukštojo Sąjūdžio – tas, kuris 1990 metais rugpjūtį ar gal 1991 metais Grybauskaitę pervedė “už rankutės” iš Burokevičiaus – Lazutkos stovyklos tiesiai į Nepriklausomos Lietuvos valdžią. Juk tuo metu tam, kad būtum priimtas į Vyriausybę buvo reikalinga buvusio Sąjūdžio aukšto pareigūno rekomendacija.
      Tik turint šitą informaciją galutinai objektyviau išaiškėtų ko galima iš Grybauskaitės Lietuvai laukti ateityje.
      Taigi, gal Marta ir į šį klausimą turėtų atsakymą?

      • Marta, atsakysiu, gerbiamasis:

       Pirmiausia – man po nakties kazkodel pradingo lietuviskas raidynas.
       Nereiktu daryti sventos karves is sajudininku. Sajudi galima butu skirti i du etapus. Pirmasis sajudzio etapas – tai “perestroikos” sajudis. Sajudis Garbaciovo perestroikai paremti. Perestroika buvo suplanuota ne penkmeciui, kaip iprasta Sovietu sajungoj, bet 20-ciai metu. Ir ja suplanavo dar Andropovas, buves KGB vadovas, o tuo metu ir visos Sovietu sajungos, kartu su KGB pulkininku Liubimovu, Rusijos Mokslu akademijos nariu korespondentu (zr. Liubimov. Golgota ili sekretnij plan Perestroiki. Soversenno sekretno. 1995.Nr.2).
       Dirbau Lietuvos Mokslu Akademijoj ir labai gerai pamenu kokios kalbos sklido jau Andropovo laikais apie tai, pasirodzius naujom technologijom, personaliniams kompiuteriams , palydovinei technologijai Amerikoje ir patyrus daugybe nuostoliu afganistane (Andropovas, pats iveles Rusija i kara Breznevui zadejo Afganistane susitvarkyt per dvi savaites, bet buvo utopija, o kartu pretekstas apkaltinti Brezneva ir perimti valdzia) kad Sovietu sajunga nebeisilaikys. Tad buvo sumastytas Perestroikos planas su keturiais etapais. Pirma turejo pradeti Gorbis, antra Jelcinas. Po to turejo buti ekonomine krize, po kurios i valdzia turejo pergalingai izengti “gerai ismustruoti KGB vyrukai” ir po verslo priedangos organizacijom kartu su paleistu “zbrodu” t.y. mafija izengti i Vakarus, uzimti Vakaru valdymo strukturas ir t.t. Jei paieskotumete Golgotos plano internete, tai rastumete tik paties Liubimovo istaisyta varianta su atsiprasymais. Nes Borovyk – “Soversenna sekretna” leidinio savininkas “netycia” susprogo malunsparnyje 2000 metais, kai “gerai mustruotas KGB vyrukas Putinas pradejo seimininkauti Rusijoje.

       Taigi, pradini etapa perestroikos-sajudzio vykde kgb. Is Dubnos atvyko Vaisvila, maciau ji sukiojantis Vanago kabinete, is Vilniaus rajono mokyklos atvyko Laurinkus ir staiga tapo “moksliniu bendradarbiu”, veliau VSD vadovu… na ir prasidejo sajudis. Viskas vyko pagal plana. Tik Landsbergis, pasigaves Laisves lygos vadovo Terlecko idejas, nuvairavo sajudi kita linkme. Ta pripazino ir pats Liubimovas 1995 metu rasinyje. Tai nebuvo numatyta. Bet vargu ar Terleckas gauna signataro renta.

       Kadangi KGB pirmasis tikslas buvo peremius turta palysti po verslo priedanga, Putinas ka pirmiauysia padare, tai atemes Gasprom is Ciornomirdino (Uspaskich sefo) savo draugus pastate vadovauti Gasprom kompanijai. Vaisvilai atiteko Pareks banko lizingas. Kiti isitaise bankuose, kuriuos suzlugde ir t.t.

       Naturalu, kad prasidejo trintis tarp komunistu ir juos bandanciu nustumti KeGeBistu. Landsbergi eme purvais drabstryti pirmiausia Petkevicius, o po to KGB Operos teatro “prievaizdas Gulbinas (Lebedev) teko ir man su juo susidurti. Gaizus tipelis.. Metodas primityvus – kuom pats kvep, tuom kita tep.
       Kuomet Rusija uzvalde KGB ir Lietuvos kgb bande prastumti i prezidentus Paulauska. Nepasiseke tik todel, kad lietuviai slaptuju Rusijos tarnybu taip negerbia kaip Rusijos pilieciai. Bet kova tesiama, kaip matote. Uspaskio partija prieme Paulauska, o Paulauskas bent susigrazino seimo nacionalinio saugumo komiteto pirmininko vieta, tikedamasis vel kontroliuoti VSD, kuria Grybauskaite pereme i savo rankas. KGB “gerai mustruotiems berniukams” tai labai nepatinka, nes jie zino – kas valdo VSD, tas valdo valstybe. Ir Putinui tai labai nepatinka, nes “buvusiu kegebistu nebuna”. Per tokias prezidentes zlunga ju planas Europa prijungt prie Eurazijos ir taip isplesti buvusia TSRS. Ekonominis ir informacinis karas turi pakeisti “hard power”. O propagandos “mokslas” Rusijoje dar aukstesniam lygmeni, nei Gebelso laikais Vokietijoje, kuriai kaimynines salys – Austrija, Cekija ir netgi Prancuzija pasidave neissove nei vieno suvio. Tereikejo kuri laika, prisidengus “tautiniu mazumu” gynimu pavaryti propaganda per radija ir laikrascius. Protu okupacija yra kur kas svarbiau, nei zemiu okupacija. Siais laikais kai tiek daug norinciu uzsidirbti is rasymo, pudruot smegenis ypac paprasta. Pilnas internetas samokslo teoriju pries JAV, pries ES, pries Izraeli, bet kur matete pries Rusija? Jau vien tai turetu sukelti itarima, kad musu internetine erdve yra kontroliuojama.

       Na, jei klystu, tai pataisykit. 🙂

    • medus:

     klausimų pavadinimas naiviais neatleidžia nuo atsakomybės atvirai ir skaidriai atsakyti apie savo praeitį. net vaikui, net bet kokiam piliečiui, net Vaišvilai. kokia problema, jeigu nedirbi Rusijai? nuo jos nepriklausai? visus ryšius nutraukei? išstojai? JOKIOS. kur mūsų prezidentės atsakymai? simple- tereikia viešai atsakyti.

     nė kiek neabejoju dėl KGB veiklos Rusijoje, neabejoju jos veikla ir Lietuvoje. norėčiau įsitikinti, jog mūsų prezidentė su KGB neturi nieko bendra. dar kartą – noriu atsakymo į kiekvieną “naivų” Vaišvilos klausimą.

     jei neramu dėl manęs, ponia, galiu jus nuraminti – mūsų amžius skiriasi kur kas labiau nei manote – man neteko priklausyti toms “garbingoms” organizacijoms. į spaliukus per prievartą įrašė – toliau – nė žingsnio 🙂 relax, “marta” 🙂 jūsų veikla nesidomiu, nes nesitikiu tikrų atsakymų, tik situacijai “tinkamas” fantazijas – kaip visada.

     • Marta,:

      na, jei jus dar net is spaliuku neisstojote, tai apie ka su jumis galima kalbetis? :)) Netgi man, o juolab Prezidentei:)

      na, nebent papasakotumete “atvirai ir skaidriai” apie savo toki trumpa spaliuyko gyvenimeli:)

      • medus:

       kai būsiu Lietuvos prezidento poste, piliečiams būtinai “atvirai ir skaidriai”, paaiškinsiu visus dominančius savo biografijos faktus. o kol kas tokio paaiškinimo laukiu iš prezidentės 🙂 bet kaip jau galėjote suprasti, ten būti neturiu jokio noro – kaip sakiau – mane domina šiek tiek kiti dalykai. bet tie, kas užima tokią poziciją, atsakyti privalo.

       p.s. kad iš kur nors reikėtų išstoti, pirma reikėtų laisva valia įstoti, o tada tapti prezidentu ir aiškintis.
       beje, labai įdomūs jūsų “atsivėrimai” atsakyme “Kažin” – su tokiu “bagažu” darosi labiau suprantama pagieža, kurią savyje nešiojate ir neapykanta doriems už Lietuvos nepriklausomybę kovojusiems žmonėms.

  • Net vaikai žino:”kuris daug sako,apie save pasisako”.Todėl nereik gal iš akies vertinti kitus ,kai ta akis kreivai žiūri.Saldžios nakties,Marta.
   Gal kitą rytą verta pradėti su daugiau geros valios širdyje ir gal neverta ieškoti kvailių.

   • Marta,:

    kokia gera mintis. Ar ir sau ja prisitaikote kuomet su “gera valia sirdyje” plojate tiems, kurie dergia musu demokratiskai isrinkta Prezidente, o kartu ir musu Tevyne?

    • medus:

     ” marta”, antrą kartą viešai deklaruojate savo didelį susipainiojimą.
     kartoju:

     prezidentė – “kartu” – nėra ir Tėvynė!

     ar esate pasiruošusi išduoti savo Tėvynę, ją niekinti ir veikti prieš ją, šmeižti ir kitaip vartytis, jeigu prezidentu būtų išrinktas, pvz. Vaišvila? 🙂 (ar bet koks kitas jūsų ne toks garbinamas asmuo) kokia maža jūsų Tėvynė – telpa viename žmoguje..

    • kas ką dergia,negirdėjau.Galima viską įvardinti kaip patogiau,kaip “reikia”einamu momentu.Antra reikia skirti Tėvynę ir asmenis,nesuplakti,nesujaukti,tai gal ir pačiam(ai) aiškumo bus daugiau.
     Kažkodėl Lietuvoje žmonėms laimės trūksta.Todėl-daro kiekvienas savo išvadas ir tam turi teisę.Kodėl manote,kad Jūs turite teisę žmonėms primesti savo išvadas jei kitam jos nepriimtinos ir turi,remdamasis gyvenimo patirtimi ir žiniomis,savąsias?

  • albertas:

   Manau, kad realiausias Lietuvos okupantas yra Lenkija. Lietuvoje aktyviai veikia lenkų 5 kolona-LLRA; Lenkijos URM nuolatos vykdo ekspansionistinę antilietuvišką politiką, Lenkija vykdo Lietuvos strateginės pramonės užgrobimą, Lenkija kenkia Lietuvos integracijai su vakarais(blokuoja el.jungčių, kelių, gelžkelio ir t.t.plėtrą).

  • LosAngeles:

   Nepliurpkit… Niekas ju cia su gelemis nesutikinejo (su mazomis isimtimis). O kai pamate ka isileido, tai dar aiskiau savo nuomone parode, del ko dabar kaip ne kuriu K…u ir pan. tarptautiniu perejunu esame vadinami fasistais

 2. Marta:

  O turiu labai gerą WIKI LEAKS nutekėjimą iš tos pačios globalios Stratforo šnipų kontoros – paties jos vadovo Georgo Friedmano atsiliepimą apie pasaulinio elito krizę, jos susikaustymą ir Rusijos elito visišką veiksmų laisvę, kas kelia didžiulį pavojų… O tai paneigia Obamos paskutinius žodžius alkas.lt pateiktame filmuke (žr.prezidentės susitikimą su Obama) , kad JAV yra pasaulio lyderė ir patvirtina Edvardo Lukaso žodžius, kad Rusija gudriai apmovė Vakarus su ta “perestroika” ir kad ji tebėra pavojingiausia šalis pasaulyje.
  Tačiau vargu ar priims alkas nuorodą: //rusrep.ru/article/2012/02/27/1116544

  • LosAngeles:

   Rsudija… Apmove… Jus juokaujate 🙂 Sedi s…e iki ausu ir dar apmove. Vat kad jos elitas apmove, tai cia galima sutikti. Bet zvilgterekite kam jos elitas priklauso. Jau ir patys ruseliai daug kur apie tai raso. O ta chebra – tarptautine. Jiems nesvarbu kokia pavarde pasivadinti, kokia tautybe prisistatyti. Kai reikia kazka apmauti- jie vieningi kaip niekas kitas

 3. albinas:

  Okupacija neįmanoma, nes mes jau esame okupuoti. Kai tai suvoksime, tada ir galėsime kalbėti apie išsilaisvinima.

  • medus:

   būtent, tik aklieji to nemato. teisingiau, jie ne akli – tik pardavę savo regėjimą.
   kas kalba angliškai, įdomi laida paklausyti apie kuriamą “naująjį pasaulį” http://www.redicecreations.com/radio/2013/07/RIR-130715.php ir kita: http://www.redicecreations.com/radio/2013/07/RIR-130708.ph, ir dar viena: http://www.redicecreations.com/radio/2013/07/RIR-130712.php
   žmonės, kas turite galimybę, domėkitės alternatyviais informacijos šaltiniais ir tuo, kas iš tiesų vyksta pasulyje, o ne masinių “informacijos priemonių” pateikiamais melais. mes tikrai nesame atskiri, ir mes – tame plane. aktyvų šalies piliečių ignoravimą ir plano vykdymą bet kokia kaina jau matėme per “gėjų paradą”. nesiskaitymas tik augs, jeigu liksime nuolankiais supratimo neturiančiais sistemos vergais. pabuskime.

   • Marta:

    Jon Rapopport yra toks pat “alternatyvus politinis ekspertas” kaip ir nepavykę aktoriai Nakas su Borovskiu. Tiek pat ir jūs galite internete savo bloge skelbtis “tiriančia žurnaliste arba talpinti savus “įrodymus” you tubėje.

    • medus:

     „įrodymus“ kaip jūsų? 🙂 svetimų tekstų apie politiką pastinimas ar bet kokio teksto (svarbu, kad anglų kalba!) įkėlimas nėra įrodymas, ponia. man net neaišku, ką „įrodinėjat“ – žinoma, išskyrus tai, kad prezidentė yra aukščiausioji dievybė:) vakar pasitikslinau dėl prezidentės nuopelnų Lietuvai jos “mirtinoje kovoje su Gazpromu”, tačiau po jūsų labai ilgo jūsų mąstymo gavau tik “asmeninės kanalizacijos” nuotekas. ką gi, žmogiškai, suprantu – net ir labai plušant neįmanoma sudėti kompetentingai atrodančio sąrašiuko, jeigu „įrodymų“ nėra..nelengva – juk paneigti galima, pateikti priešingų argumentų…pati nebesugebate, o tiekėjai atsakymų ne darbo dienomis nebeteikia?

     o pokalbiai, diskusijos, kurias įkeliu paklausyti, yra penas minčiai – sveikam akiračio praplėtimui, kad jis nors kiek atsivertų – bent centimetrą nuo mankurtiško globalistinio šlamšto kartojimo. Jon Rappoport tiria pasaulyje vykstančius procesus jau virš 30 metų ir jo mintys ir atradimai man yra labai įdomūs – žinoma, jei klausėte diskusiją, ne tik anonsą paskaitėte. išvadas mąstantys sugeba pasidaryti patys, o nemąstantys, kaip įprasta „puola žinios nešėją“, bet ignoruoja pačią žinią, nes ji galbūt išjudintų jų nusistovėjusias klišes. man visada įdomesnė pati „žinia“ – nuo jos galima pradėti žvelgti giliau ir pasitikrinti kituose šaltiniuose.

     • Marta,:

      Tad kodel nekomentuojate straipsnio, bet vien tik auklejate komentatorius? Kodel nematem jusu komentaro po alke pristatyto filmuko apie Prezident4s susitikima su Obama? Teiketes nepastebeti? O po to klausiate apie Prezidente gerus darbus?

      Stai komentatorius Getas ten raso: “Prezidentė iškėlė Karaliaučiaus demilitarizavimo būtinumą, o tai net Adamkui nebuvo pasiekiama. Tai strateginis Lietuvos klausimas. Dabar greitu laiku, po rinkimų Vokietijoje, apie tai aptars su A. Merkel, jei ją išrinks. Ateity Karaliaučius turėtų tapti ES nare ir Prūsų autonomija Lietuvos sudėtyje. Dauguma krašto gyventojų svajoje apie buvimą ES. Sėkmės Prezidente!”

      Tai ka, ar vel sakysite, kad Rusijos interesus gina Prezidente? Sedime kaip ant Parako statines, turedami greta ginkluota iki ausu Kaliningrada. Apie tai isdrises kalbeti tarptautiniu lygiu diplomatas Antanas Nesavas netiketai zuvo, nuiustas i Gruzija Taikos misijai.

      Pasitikiu Prezidente 100 procentu ir nebijau tai deklaruoti.

      • medus:

       buvo tokia mintis – pakomentuoti visus pas Obamą atliktus “gerus” darbus punktais, bet pažvelgus šleikštu pasidarė, tad į šį beprasmišką žaidimą nusprendžiau nesitraukti. sakoma “energy flows were attention goes” – t.y. skirdami savo dėmesį, savo energija “maitiname” tuos, kuriam tai skirta. prezidentės savo dėmesiu tikrai netiuninguosiu – tegu pati vartosi, padedama tokių kaip jūs 🙂 man svarbiau ginti tiesą sakančius žmonės ir atkreipti dėmesį į melą – kai nusprendžiu tai daryti.
       p.s. dar būtų labai gerai, kad susitikime su Meklel prezidentė aptartų ir šį klausimėlį, taip puikiai suformuluotą signataro Vaišvilos (ech, negaliu nepacituoti): “Kodėl Prezidentės kadencijos metu Generalinė prokuratūra nesikreipė dėl buvusio D. Grybauskaitės tiesioginio viršininko ir vieno perversmo Lietuvoje organizatorių – TSKP CK Vilniaus aukštosios partinės mokyklos rektoriaus, LKP/TSKP CK sekretoriaus ir Vilniaus partijos komiteto sekretoriaus Valentino Lazutkos išdavimo? Ir kreiptis tektų ne į Rusiją, o į D. Grybauskaitės geros pažįstamos Europos Sąjungoje A. Merkel vadovaujamą Vokietiją. . P. Prezidente, paraginkite Generalinę prokuratūrą kreiptis į Vokietiją dėl V. Lazutkos išdavimo. Kol dar kanclerė A. Merkel vadovauja Vokietijai, kuri rugsėjo 22 d. rinks parlamentą. „ Parodykite, Prezidente, kad nebijote savo buvusio viršininko ir perversmo organizatoriaus apklausos, kad atstovaujate Lietuvą ne žodžiais, o darbais.“

       • na na,:

        jau tas teisuoliskas sventeiviskas tonas – be jusu “tiesos” cia visi tamsybese paskestu. Kokia pasiaukojanti moteris. 🙂 O gal isties – nukreipkite savuosius fluidus tiesiogiai i Vaisvila, gal zmona leis? Ir palikite alko senus komentatorius ramybeje. Please, jei lietuviskai nesuprantate. Juk kievienas ego turi savo tiesa. Bendroji tiesa kyla tik is sventos dvasios, ko jumyse ne su ziburiu nesimato, nors pati save matote atviksciai.
        Gal visgi pradekite pasauline kontrole nuo to zmogaus kuri matote pries save veidrodyje. Mes kontroles dsvasia jau ir taip persisotine… dar sovietmety.. o gal jus ruse?

        • medus:

         linksmas komentaras, patiko 😉 gal jūsų ego išgyvens ir šį kartą, jeigu pajuokauti dar mokate. jau maniau, kad neišgyvens. ramybės 🙂

         • na na,:

          bet apie Obama tai noreciau visgi isgirsti. Kaip supratau, nekenciate jo bene taip pat nuosirdziai kaip ir Grybauskaites? Tad kyla itarimas, kad Grybauskaites biografija cia nie prie ko, nes lygiai taip pat ir Obamos nekentejai kabinejosi prie jo biogradfijos, nes nieko blogo jame paciame net su ziburiu negalejo atrasti. Kai neapykanta ir taip jau verziasi per krastus tereikia tik preteksto jai pateisinti, ar ne? Ypac kai Obama eme rupintis zmonemis ir amerikja, o ne privaciu kompaniju reikalais.

          Taip kad visa pasauli galima butu suskirstyti i dvi partjas – i sveiko mastymo, kurie palaiko Obama (na, kad ir pvz. Prezidente) irir ne, ir tuos, kurie palaiko Buso-Kissingerio, McCeino, Saros Palin puse, kuriuos palaike taip pat ir musu “valstybininkai”…
          Manau, kad jus pasiliksite Vietname kontuzyto McCeino su Arbatos lydere Sara Palin puseje. Taigi, mes esame priesingose barikadu pusese. Aciu uz demesi ir sekmes.

          • medus:

           jau ne kartą minėjau, kad neapykanta yra nereikalingas dvasos šviesą naikinantis jausmas, kurio nejaučiu nė vienai gyvai būtybei – net jums, net prezidentei.
           keista, kas taip ilgai reikėjo, kad suprastumėte, jog “esame priešingose barikadų pusėse”. jei turėjote mintyje tiesos ir melo ašį – be abejo, renkuosi tiesą. rašinėtis šiuo metu nebematau prasmės, bet į konkretų “Kažin” klausimą visgi norėčiau atsakymo.

          • Marta,:

           jus pasirinkote savo ego tiesą, bet pro ego akinius to nematote. Tikroji tiesa eina išvien su meile artimui. O jūsų komentarai trykšta arogancija, panieka, kito žmogaus menkinimu. Tad jei ir pasiskaitėte ezoterinių knygučių, iki tikro dvasingumo jums dar labai toli.

 4. Getas:

  Aleksandrovo žodžiai daug kam prablaivė protus, gal mažiau lietuviai skaldysis ir koneveiks save ir Lietuvą. Laikas visiems susi-lieti (būti lietuviais, o ne vėjo genamais rudens lapais) ir aktyviai dalyvauti referendume dėl žemės nepardavimo užsieniečiams bei ateinančiuose rinkimuose.

  • Kažin:

   Dėl žemės galima dalyvauti, bet dėl parašų referendumams rengti sumažinimo, – jokiu būdu, nes tai būtų dar vienas “Lenkijos laimėjimas” Lietuvoje. Dėl pastarojo referendumo rengimo atrodo, kad juos rengia politiškai žioploki arba sąmoningai Lietuvai bėdų pridaryti siekiantys asmenys.

   • medus:

    suprantu jūsų susirūpinimą šiuo klausimu, bet man tai atrodo verta šiek tiek platesnės diskusijos. pažvelkime, kiek refernedumų pilietine iniciatyva įvyko po nepriklausomybės atstatymo? jei neklystu, nė vieno, nors bandyta buvo ne sykį. 300 000 yra skaičiuota nuo 3 mln, tik kad jau 3 mln Lietuvoje jau seniai nebėra. spėju, kad realiai – apie 2, gal mažiau – ne visi deklaruoja savo išvykimą (pasilieka atvirą langą operacijoms ir kitokiam sveikatos taisymui, bei dėl kitų priežasčių), o kur dar valdžios situacijos “pagerinimai”? taigi 300 000 yra labai nelengvas (jeigu ne neįveikiamas) uždavinys parašų rinkėjams. tada klausimas toks: kas sprendžia valstybėje, kai nesprendžia tauta? kaip svarbiausius procesus gali įtakoti tauta, jeigu referendumo kartelė yra (beveik) neįveikiama, o bet kokia kita pilietinė iniciatyva yra žlugdoma, sustabdoma teismais ir iniciatyvių asmenų persekiojimu? kokius efektyvius būdus jūs dar matote, kai tautos valios išraiška būtina nedelsiant – nelaukiant naujų rinkimų po 5 metų ir pan.? kaip šiuo atveju – dėl žemės?
    dėl Lenkijos grėsmių girdėjau iš jūsų jau ne kartą, bet ką iš tiesų jie galėtų padaryti referendumu? pirma, jei pirmiausia turėtų surinkti, sakykim, tą naują 100 000 parašų; antra, referendumo metų į jiems svarbų klausimą turėtų būti atsakytą “taip”, kad kokie Lietuvos suverenitetui kenkiantys pakeitimai būtų įteisiti. ar tai įmanoma? ar didžioji dauguma Lietuvos gyventojų – lenkai arba jiems prijaučiantys? patikslinkite prašau, nes nelabai suprantami jūsų argumentai.

    • Pikc:

     Taigi turim pavyzdį Latvijoje – na, surengė rusai referendumą dėl antros valstybinės kalbos – ir ką? 🙂

    • Kažin:

     Ne tik dėl Lenkijos grėsmių, bet ir apie Konstitucijos nuostatą dėl referendumų paskirties valstybės valdyme taip pat esame kalbėję.
     Pakartosiu tik tai, kad pagal Konstitucijos 9 str. referendumu yra sprendžiami svarbiausi Valstybės bei Tautos gyvenimo klausimai.
     Be to, šiuo atveju noriu atkreipti dėmesį į tai, kad negalima suplakti teisiškai skirtingų – valstybės teritorijos ir žemės sąvokų.
     Iš Konstitucijos nuostatų hierarchijos, matyt, kad, jeigu valstybės teritorija skirtina prie svarbiausių Valstybės bei Tautos gyvenimo klausimų (Konstitucijos I skirsnis), tai pagal ją žemės nuosavybė yra valstybės reguliojamos ūkinės veiklos klausimas, – o ūkis grindžiamas privačios nuosavybės teise, užsienio piliečiai žemę nuosavybėn gali įsigyti pagal konstitucinį įstatymą (Konstitucijos IV skirsnis). Taigi, žemės (ne valstybės teritorijos) klausimai, kaip nesantys svarbiausiais Tautos gyvenimo klausimai, o grįsti privačios nuosavybės teise, pagal Konstituciją referendumu neturėtų būti sprendžiami.
     Juolab, kad tam spręsti yra kitas būdas. Kaip žinoma, galima surinkus 50 tūkst. parašų pateikti Semui atitinkamą įstatymo projektą ir su tiek parašų pateiktą projektą Seimas privalo svarstyti. Ne išimtis čia yra ir žemės pardavimo įstatymo projektui. Tad kodėl to nesiėmus ir tokiame projekte, pvz., nenustačius, kad žemė užsieniečiams būtų parduodama terminuotai, netgi reikalaujant, kad jos savininku tampantis asmuo žemės vietos socialinėje aplinkoje bendrautų lietuvių kalba ir pan.
     Taigi, pagal Konstituciją žemės pardavimas visai ne “tautos valios” klausimas, kad jį spręstum, ir nėra būtina laukti “naujų rinkimų po 5 metų”, juolab, kad po jų kaip rodo praktika, niekas nesikeičia, tai gali būti sprenžiama pateikus Seimui atitinkamą įstatymo projektą su 50 tūkst. parašų.
     O tai, kad yra sunku surinkti referendumui reikalingus 300 tūkst. parašų, tik patvirtina, jog referendumų organizatorių kelti dalykai nebuvo svarbiausiais 3 milijonų Tautos gyvenime.

     Gi sumažinus referendumui parašų skaičių rastųsi galimybės chaosų kėlimui valstybėje. Juk įvykęs referendumas rodytų ne tik apibendrintus jame pasisakiusiųjų duomenis, bet iš jų matytųsi ir šalutiniai – atskirų vietovių nuomonė. Kad ji, kaip jau dokumentali, būtų naudojama triukšmo kėlimui nesunku suprasti. Žodžiu, akivaizdu, kad parašų skaičiaus referendumams rengti sumažinimas neinčijamai būtų dar vienas “Lenkijos laimėjimas”.

 5. Marta:

  Kas iš tiesų vyksta Artimuosiuose Rytuose, gal ponas Česlovas Iškauskas gaudosi ir galėtų mums paaiškinti?

  Bandau sau susidaryti vaizdą:

  Sirija padeda Iranui, Iranas užstoja Assadą!
  Assada prieš Islamo Broliją. Islamo Brolija ir Obama prieš generolą Sisi.
  Bet Golfo valstybės yra prieš generolą Sisi!
  Iranas yra už Hamas, bet Hamas užstoja Musulmonų (Islamo) Broliją!
  Obama užstoja Musulmonų Broliją, nors Hamas yra prieš JAV!
  Golfo valstybės yra už JAV. Bet Turkija yra su Golfo valstybėmis prieš Assad’ą; tuo pačiu Turkija yra už Musulmonų Broliją prieš Generolą Sisi. Ir tuo pačiu generolas Sisi užstojamas Golfo valstybių!
  Izraelis yra prieš Iraną ir Assadą ir jį užstoja JAV.
  Assadą užstoja Rusija, bet jos Gasprom siurbia naftą ir dujas Izraeliui Vid.jūroje prie Sirijos krantų! Kartu Izraelio energetika priklausoima nuo Gasprom.
  Prancūzija yra prieš Assadą, bet pardavė Rusijai galingiausią karinį laivą.

  Sveiki atvykę į Artimuosius Rytus. Geros dienos! 🙂

  • medus:

   tai kad jūs neturite nė mažiausio supratimo kas apskritai vyksta. rašyti mokate, o supratimo neturite.

   pirma, jums labai vertėtų paklausyti rusų disidento (pamiršau pavardę) interviu, “ES=sovietų sąjunga”, neseniai skelbto ekspertuose. ten labai taikliai punktais sugretinamos ES ir sovietų sajungos totalitarinės valdymo sistemos. aiškiau nebūna. tiek sovietų (ar dabar – jau Rusijos), tiek ES noras atimti Lietuvos suverenitetą ir diktuoti savo sąlygas, yra gryniausia okupacija. bet tamsta matote tik Rusijos grėsmę – spėju, kad ją matote tik “vagie, kepurė dega” principu.. ko nepadarysi, kad nukreiptum nuo savęs dėmesį… prezidentės aukštinimo negaliu paaiškinti niekaip kitaip. prezidentė, turėjusi ryšius su sovietinėmis struktūromis, joms dirbusi net po nepriklausomybės paskelbimo (!!!) ir nenutraukusi su jomis ryšių (nebūtų problemos pasakyti, jeigu būtų nutraukusi), vaikšto peilio ašmenimis. ir žmonės tai mato. kada tylėti nebebus įmanoma? kada sužinosime tiesą? ar nebus per vėlu, kai “marta” su gėlėmis pirmoji pasitiks sovietų armiją? tai -esminiai klausimai ir jų išvartyti nepavyks. nors..prezidentės “darbai” kalba patys už save ir, deja, ne jos naudai.

   o pasaulyje vyksta globalizacijos procesai, kurie pasirengę sutrypti visas tautas ir tautiškumą, sunaikinti žmonių savarankiškumą, tapatumą, lytį, šeimą, bendruomenes, kalbas ir visa kita. aktyvus vergo formavimas. jau dabar prezidentė kaip pavyzdingas vasalas klaupiasi kiekvienam svetimam ponui. ar tautos leidimą gavo? ne. nematote? o kokiu vardu okupantą pavadinsi – jokio skirtumo. rezultatas – tas pats. keista, kad jūs tokio elementaraus suvokimo neturite. ar tiesiog egzistuojate tam, kad kitus suklaidintumėte?

   beje, jūsų bandymas ekspertus parodyti kaip pro-rusišką tinklapį yra apgailėtinas, nes niekas kitas taip nekritikuoja bet kokios totalitarinės sistemos kaip ekspertai. o paprasčiau, rašo tiesą, kuri jus erzina. taip kad atsimerkite ir matykite, o ne sapnuokite atmertomis akimis. tik spėju, kad darbdavys to neleis padaryti..

   • Marta:

    jei pamiršote “disidentą, tai priminsiu – Vladimiras Bukovskis. Ir taip jis kalbėjo kone prieš dešimt metų, kuomet Rusijai Europoje tvarkytis kojos nepakišo tokie žmonės kaip Landsbergis (Prahos deklaracija), mūsų Prezidentė ir į juos panšūs, patyrę, ką reiškia gyventi USSA.
    Savo judėjimu link “laisvo mąstymo” primenate kol kas vaikų darželį, gerbiamoji.

   • Marta:

    beje, kaip paaiškintumėt Prezidentės kovą prieš Gasprom monopoliją Lietuvoje ir ES? Lankstymusi Rusijai tikriausiai:)

    • medus:

     dėkoju už Bukovskį, tikrai pamiršau.
     turite mintyje prezidentės viešųjų ryšių žodinę kovą? kaip visada – prezidentės neadekvatumas akivaizdus – veiksmai stipriai skiriasi nuo žodžių. kokią kovą konkrečiai turite mintyje? ką ji davė Lietuvos žmonėms? kas padaryta? parsiduota JAV? steigsim Gvantanamą pas mus?

     beje, jeigu manote, jog Lietuvos nepriklausomybę reikėtų ginti tik nuo Rusijos, labai klystate – ją taip pat reikia ginti ir nuo ES. parsidavimas vienai pusei nėra nė kiek ne geresnis nei parsidavimas kitai pusei. kaip jau klausiau: kokios spalvos grotos jums labiau patinktų – raudonos ar mėlynos? man – jokios.
     p.s. dėl “laisvo mąstymo vaikų darželio” – ne jums spręsti. galbūt ir darželis, bet mano, ne jūsų. einu savo keliu ir tuo džiaugiuosi. visgi smagu, kad neturiu jūsų “bagažo” – būtų labai tamsu gyventi.

     • Marta:

      man akivaizdus jūsų neadekvatuma`s, nes vieną kartą man užduodate klausimus, o kai atsakau vėl klausiate – kas mane įpareigojo? 🙂

      Dėl Guantanamo (CŽV) kalėjimų Grybauskaitė taip pat putė buvusį VSD. Ir tai buvo geras pretekstas pakeisti VSD vadovybę ir ją pertvarkyti. Kiek gi apie tai galiu aiškinti? Tad ar turite bent mažiauysią supratimą kas vyko ir vyksta pati? Matau, kad ne. Bet kalbate daug ir taip gražiai kaip tos dvi blondinės iš Dviračio šou:)

      • medus:

       tikrai Lietuva yra „išpurtyta“ – Bushas purtė, dabar Obama „papurtys“ – nuolankus vergas vykdo ir vykdys viską, ką ponas įsakys. jau girdėjome apie „labai svarbų“ susitikimą.
       Gvantanamo kalėjimai, beje, yra ne Lietuvoje (jie yra Kuboje) – tai buvo tik pavyzdys plačiąją prasme, ponia. mūsų šalies naudojimo kaip „atmatų duobės“ savo juodų darbų slėpimui – tiek JAV, tiek ES ar bet kito kokio apsimelavusio teroristo. beje, Gvantanamas buvo prioritetas Obamos plane uždaryti jau pirmosios kadencijos kalbose – ar uždarė? ne, tik puola naujas šalis ir ieško naujų „atmatų duobių“ naujiems nepaklusniųjų kalėjimams – darbai sako kur kas daugiau nei žodžiai. įdomu, ką išgirsime po kokių 5-10 metų – ką šį kartą ponas liepė vasalui padaryti prieš besibaigiant kadencijai?

       VSD „galvų keitimas“ pats savaime nėra vertingas – daug svarbesnis jų turinys, ne forma. VSD „pakeitimas ir pertvarkymas“, mano manymu, yra tik „tinkamų galvų“ įkėlimas ten, kur jų reikia šeimininkui. kaip ir FNTT vadovų išmetimas iš darbo, demonstruojantis Lietuvos valstybės tarnautojams, pareigūnams ir politikams, kad jie nemėgintų savo galva dirbti valstybei ir, svarbiausia, nedirbtų sąžiningai – svarbu tik tai, kad būtų aklai klusnūs savo tiesioginiams viršininkams, neklausinėtų ir negalvotų. labai primena KGB „galvų parinkimo“ instrukcijas.

       o klausimai yra ir liks, kol prezidentė į juos neatsakys. prezidentės gerbėjos aplodismentai ir to paties melo sklaida nėra prezidentės atsakymai. melas, nors ir daug sykių pakartotas, tiesa netaps. supratimą apie įvykius (ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje) turiu – kur kas gilesnį nei jūsų vienadienių paistalų ir viešosios „informacijos“ („repeaterių“) priemonėse kartojamų ir „analizuojamų“ melų. hipnozė masėms. neįsitraukiu į tai, nes matau žaidimą. jo nežaidžiu kai nenoriu ir žaidžiu, kai manau, jog mano žaidimas gali padėti kam nors kitam atverti akis. tai ir darau.

       p.s. mane asmeniškai vargiai galėsite paliesti kaltinimais neadekvatumu ar dar kokiomis pigiomis asmeninės „kanalizacijos“ nuotėkomis – su ego jokių problemų neturiu – ši asmenybės dalis – savo vietoje (labai mažoje), neskiriu daug dėmesio. man kur kas svarbesnis gilusis savęs suvokimas, dvasia. ego yra tik nelabai reikalingas priedas vienadienėmis „pergalėmis ir pralaimėjimais“ valdomo žmogaus kančioms padidinti. apie blondines jums geriau žinoti, aš tokiomis „laidomis“ nesidomiu, nežinau apie jas, net TV namuose nėra – jau labai seniai. tai jus palieku su tomis blondinėmis – man neįdomu.

       • Marta,:

        tai kad jūs neturite nė mažiausio supratimo kas apskritai vyksta. rašyti mokate, o supratimo neturite. – kieno tai zodziai? Ar norite gauti tai ka kitiems duodate? Tokie nuolat kitus atakuojantys amzinos teisuoles teiginiai, kuriais jus nuolat atakuojate kitaip mastancius bandydama ir juos pamazinti iki savojo susimazinimo lygmens, kyla jusu manymu ne is jusu ego ar ne? – is sventosios dvasios tikriausiai. 🙂

        Panasiai ir Rytai nuolat atakuoja Vakarus, nors viska is ju gavo, o patys nieko nesukure isskyrus totalias diktaturas ir nora kontroliuoti kitus. Primityvu. Is jusu dvelkia senoja sovietine kontroles dvasia, nors ir pasaldinta kulturingesniais zodeliais. Sorry.

   • Marta:

    ..Prezidentė turėjusi ryšius su sovietinėmis struktūromis..” – logikos viršūnė!
    Gal paaiškintumėt, gerbiamoji, man neišprusėlei, kurios struktūros buvo nesovietinės Sovietų sąjungoj? 🙂
    Na, žinote, jūs mane tikrai greitai pribaigsite:) Ginčytis su jumis – tas pat kaip ir su radija:)

    • medus:

     aš su jumis nesiginčiju, tik atkreipiu dėmesį į jūsų melą ir dalykų išvartymą. tai darau dėl kitų skaitytojų, tikrai ne dėl jūsų.
     o prezidentės biografijoje- daugybė klausimų – svarbių ne tik dėl laikotarpio iki nepriklausomybės atkūrimo, bet- svarbiausia – po nepriklausomybės paskelbimo. cituoju vieną iš daugybės “kabliukų”, velkančių prezidentę žemyn – iki to laiko, kol ji neneuspręs, kad atsakyti yra naudingiau nei neatsakyti:

     “Po LKP atsiskyrimo D. Grybauskaitė ne tik tęsė darbą TSKP CK Vilniaus aukštojoje partinėje mokykloje, bet ir buvo nelojali nepriklausomos Lietuvos valdžiai – nevykdė 1990-03-11 Lietuvos Respublikos Vyriausybės potvarkio Nr.64p dėl šios mokyklos pastatų perdavimo Vilniaus pedagoginiam institutui. Už šio potvarkio vykdymą, t.y. lojalumą Lietuvos valdžiai, šios mokyklos rektorių a.a. S. Šimkų TSKP CK pakeitė į vieną pagrindinių perversmo organizatorių V. Lazutką – LKP/TSKP CK sekretorių ir šios partijos Vilniaus skyriaus sekretorių. D. Grybauskaitė ir po Kovo 11-osios Akto paskelbimo liko perversmininkų organizacijos vadovaujančiose pareigose iki pat šios įstaigos uždarymo, bet ne pagal minėtą Lietuvos Vyriausybės potvarkį, o pagal TSKP CK, finansavusios šią veiklą, nutarimą”.

     man vistiek jei ji priklausė komunistų partijai, dirbo jai – daugelis taip gyveno ir taip dirbo, bet daug svarbiau kokį kelią ji rinkosi po nepriklausomybės atkūrimo ir kodėl negali tiesiai ir atvirai savo sprendimų paaiškinti. prezidentas su miglota biografija – ne tik nepatikimas, o gal ir pavojingas valstybei. todėl nepainiokite šių labai svarbių dalykų.

     • Marta,:

      aš su jumis nesiginčiju, tik atkreipiu dėmesį į jūsų melą ir dalykų išvartymą. tai darau dėl kitų skaitytojų, tikrai ne dėl jūsų – na AROGANCIJOS TRUKUMU tai tamstytes niekas negaletu apkaltinti. Paskaitykit dar karta ka rasote. Toks ispudis kad Prezidente ant keliu turetu pries jus su Vaisvila atsliauzti…. Parasykit laiska Obamai, Merkel ir kitiems politin iams elitams, kurie taip myli pasitiki Grybauskaite – matyt jie akli ir mass medijos suformuotom smegenim, kad nemato to ka mato jusu didenybes sviesusis protas, soformuotas alternatyviosios ziniasklaidos:))

      • medus:

       „marta“ , nedraskykite savęs šitaip, nėra jokio reikalo. griežtesni mano žodžiai buvo pasakyti nebeapsikenčiant matomu melu, o ne dėl noro jus asmeniškai „užpulti“. man gaila, jog jaučiatės asmeniškai užpulta ir jau ne pirmame komentare užsiimate savęs naikinimu. savo komentarais neturėjau tikslo paskatinti jus tokiai savidestrukcijai, tiesiog yra riba kur prarandu toleranciją. bet tai nėra nukreipta prieš jus asmeniškai kaip žmogų. PEACE šiam kartui, tiesiog neskleiskite melo.

       • Marta,:

        Žinote, kuomet iš jūsų nuolat plaukia kaltinimai melu, tai labai noirėčiau ir įrodymų. Bet jų nepateikiate, nes neturtite. Naudojate kėgėbistinį metodą: pirmiau apkaltinsiu, o po to tegul jau tas asmuo teisinasi, plaunasi dėmes kaip tik išmano. Svarbu visuomenei suformuoti nepatikimo žmogaus įvaizdį.

        Kaip manote, iš kur tai plaukia? Jei ne iš savojo proto projekcijos? Jūsų ego protas, norėdamas nusikratyti savojo melo našta, projektuoja į kitus tai, ką nešiojasi savy. Gal paskaitinėkite retkarčiais ir Froidą?

  • albertas:

   Kai pas žmogų galvoje jovalas (Mortą), svetimi komentarai nepadės.

  • je je:

   Sąmoningas Lietuvos kariuomenės silpninimas – Rusijos penktosios kolonos agentų juodas darbas ir pasekmės… ir prie to naikinimo prisidėjo ponas Oleka. Samdyti kariai niekada negins tėvynės taip kaip apmokyti šauktiniai.

 6. Karibartas:

  Komunistinės žvalgybos agentas generolas Vincas Vitkauskas pats pripažino kaltas dėl tėvynės išdavystės

  Man atrodo, kad vyksta kažkas panašaus į tai, kas atsitiko 1940 metais. Ir tada, ir dabar Rusijos penktoji kolona Lietuvoje pasiekė didelių laimėjimų. 1939 m. rudenį prasidėjusi Lietuvos kariuomenės vadovybės krizė savo apogėjų pasiekė 1940 m. sausyje, kai kariuomenės vadas brigados generolas S. Raštikis buvo paleistas trims mėnesiams sveikatai taisyti atostogų, o jo vieton 1940 01 22 paskirtas ministro pirmininko A. Merkio proteguojamas divizijos generolas Vincas Vitkauskas. Po trijų mėnesių išleidus į atsargą S. Raštikį, 1940 04 21 kariuomenės vadu patvirtintas V. Vitkauskas.

  V. Vitkauskui galutinai įsitvirtinus kariuomenės vado poste Sovietų Sąjunga pradėjo reikšti Lietuvai absurdiškas pretenzijas dėl neva mūsų saugumo grobiamų raudonarmiečių. Dėl tų pretenzijų įvyko Valstybės gynimo tarybos posėdis, kuriame buvo nutarta gintis, jei rusai pultų.

  Apie posėdį buvęs kariuomenės ūkio inspektorius pulkininkas leitenantas V. Šliogeris rašė: „1940 m. gegužės pradžioje Valstybės gynimo taryba, Prezidentui pirmininkaujant, padarė nutarimą, kad jei reikės, tai ginklu priešintis Sovietų Sąjungai. Tarp gegužės pradžios ir birželio 14 d. buvo apie penkios savaitės laiko. Buvo galima ir neoficialiai sustiprinti – bent pusiau sumobilizuoti kariuomenę ar šaukiant pratimams atsarginių, ar kitaip po manevrų priedanga. Buvo galima ir kariuomenę, ir šaudmenų atsargas išdėstyti gynimosi planuose numatytuose rajonuose ir kt. (…) Man atrodo, kad tuomet kokia tai „velnio ranka“ viską tvarkė ir nieko apart tuščių pasiplepėjimų nebuvo daroma. Aš pats tuomet tarnavau Krašto apsaugos ministerijos Tiekimo valdybos aukštame poste, tai žinau, kad nebuvo duodama jokių įsakymų bei nurodymų dėl pasirengimo gintis. Tuomet stebėjomės, kas čia per velniava – ar išdavimas, ar nerūpestingumas? (…) Vieton ruoštis gynimuisi, kiek atmenu, apie 2 savaites prieš ultimatumą kar. dalių sunkiųjų kulkosvaidžių ir prieštankinių pabūklų kuopos dviem ešelonais buvo išsiųstos toli nuo dalių į poligoną atlikti šaudymo pratimus. Tai šiandieną atrodo lyg sabotažas – dalių sąmoningas kovos pajėgumo sumažinimas“ („Karys“, 1973 m. Nr. 10, p. 373).

  Komunistinės žvalgybos agentas V. Vitkauskas, kaip kariuomenės vadas, dalyvaudamas tame Valstybės gynimo tarybos posėdyje gal jau žinojo ar bent nujautė, kas Lietuvos laukia, todėl savo prisiminimuose rašė: „Gyvenimiškas patyrimas man sakyte sakė, kad reikia laikytis labai griežtos konspiracijos. Mažiausias neatsargumas ar kiek ankstyvas veiksmas gali atskleisti priešams ir niekais paversti visus gerus sumanymus ir ištisais dešimtmečiais puoselėtas mano viltis. Tos konspiracijos aš labai griežtai laikiausi. Laukiau tinkamo momento, kai užtikrintai galima bus parblokšti priešą“. (V. Vitkauskas. Raštai, p. 94).

  Dabar suprantama, kodėl V. Vitkauskas apie tą posėdį tylėjo, jo nutarimų nevykdė ir nedavė jokių nurodymų, o apie įvykdytą sabotažą – Lietuvos kariuomenės kovinio pajėgumo susilpninimą aiškino: „Turėdamas galvoje tokią publiką, (Lietuvos vyriausybę – A. N.), kuri hitlerinei Vokietijai įsakius, kiekvienu momentu galėjo griebtis net ginkluotų provokacijų prieš Tarybų Sąjungą, įsakiau pagal ankstesnių metų tvarką pasiųsti į įvairius poligonus šaudymo pratyboms daugumos pulkų sunkiųjų kulkosvaidžių, prieštankinių pabūklų ir minosvaidžių dalinius. Tai tam tikra dalimi galėjo apdrausti nuo nusikaltimų avantiūrų“ (ten pat, p. 95).

 7. Naujas:

  Mažiau švaistykimės kaltinimais išdavyste. Pirmiausia reiktų gerai gerai išmanyti to meto geopolitinę situaciją, o tik tada ieškoti kaltų. 1939 – 1940 m. Lietuva turėjo tik dvi galimybes: su rusais, ar su vokiečiais. Lietuviai buvo susiskaldę: mažesnė visuomenės dalis pasisakė už priešinimąsi sovietų agresijai padedant Vokietijai ar net pripažįstant jos protektoratą, tuo tarpu didesnė visuomenės dalis esamoje geopolitinėje situacijoje – vyko karas – sutiko ir su laikina sovietų okupacija (iki karo pabaigos). Tokia yra realybė ir būtet jos šviesoje reiktų vertinti vieno ar kito pareigūno, taip pat ir to paties V. Vitkausko veiksmus.

 8. Kažin:

  Beje, galimybes pasirinkti su kuo būti Lietuva iš esmės prarado jau 1939 metų rugsėjo pradžioje, kai ji “pasirinko” Lenkiją neidama atsiimti Vilniaus, o padaryti tai atidavė rusams.
  Gi formalias galimybes pasirinkti vokiečius Lietuva galutinai prarado po tų pačių metų rugsėjo 28 d. protokolo pasirašymo, juo vokiečiai Lietuvą atidavė rusams. Taigi vieną Lietuvos dalį (buvusią Pilsudskio užgrobtą) Smetona pats atidavė rusams, o kitą jos dalį, sekdami Smetona, jiems mainais atidavė vokiečiai.

 9. Neabejotinai:

  yra galimybė būti okupuotiems.Net nereikia tiksliai žinoti Rusijos užmačių…Viską ;lems mūsų vidaus padėtis ir mąstymas.Kai tiek netiesos,melo,šmeižto,nepasitikėjimo,žiaurumo,grubumo,žeminimo,mus belieka ateiti ir pasiimti.Yra natūrali atranka žvėrių gyvenime.Ir žiauresnis diktatorius visada eina užkariauti dar kiek kvailesnio diktatoriaus.Klausimas tik,kokiomis priemonėmis.Savo rankomis galime susigriauti nepriklausomybę,-pedofilijos,V.Pociūno ir kitos rezonansinės bylos yra perspėjimas.Mes krypstame atitinkamo rytų mentaliteto link..Mūsų valdžia daro labai grubias klaidas ir netgi nusikaltimus žmoniškumui,kas ir gali būti okupacijos priežastimi.

  • Virvelės išties visomis kryptimis.:

   Nekenčiu žmonių, kurie lipa kitiems ant galvos, todėl ir Rusiją gerbsiu tik tada kai ji liausis kišusis į kitų valstybių reikalus. Ne visi Česlovo Iškausko straipsniai man patinka, bet kai kurie tikrai vertti dėmesio. Cituoju vieną, pernykštį – “Kodėl Rusija saugoja Sirijos režimą?”:

   “Nuo Afrikos vakarinės Atlanto pakrantės atsiritusi arabiškų revoliucijų banga pasiekė kitą kraštinį tašką – Siriją: joje štai jau beveik metai netyla pilietinio karo kanonados. Prezidento Basharo Assado režimas bando žiauriai numalšinti jo valdymu nepatenkintų šalies žmonių protestus ir nesileidžia į jokias derybas dėl pasitraukimo. Padėtis Sirijoje tapo nauju nesantaikos akmeniu, dar labiau komplikuojančiu Vakarų santykius su Rusija ir Kinija. Žuvę sirai – ant Rusijos sąžinės Naujienų agentūra AP praneša, kad nuo pirmadienio JAV prezidento Baracko Obamos administracija uždarė šalies ambasadą Damaske ir iš Sirijos išsiuntė visus Amerikos diplomatus. Kitą dieną, antradienį, į Damaską su oficialiu vizitu išskubėjo Rusijos užsienio reikalų ministro Sergejaus Lavrovo vadovaujama delegacija. Vasario 6 d. Miuncheno saugumo konferencijoje jis paragino Jungtines Tautas neleisti kilti pilietiniam karui šioje šalyje, nors prieš dvi dienas Maskva ir Pekinas antrą kartą po praėjusių metų spalio vetavo Saugumo Tarybos rezoliuciją, reikalaujančią atsistatydinti prezidentui B. Assadui ir numatančią sankcijas Sirijos režimui. Kitaip sakant, Vakarai ruošia B. Assadui buvusio Libijos lyderio M. Gaddafio likimą, o Rusija ir Kinija nenori paleisti Sirijos iš rankų. Taip Rusijos obstrukcija Ameriką ir Europą atvedė į aklavietę, rašo Paryžiaus „Le Monde“.

   JAV atstovė Saugumo Taryboje Susan Rice po balsavimo pareiškė, kad nuo šiol Sirijoje žuvusių žmonių kraujas (nuo spalio mėnesio neramumuose žuvo apie 2000 žmonių) (Dabar jau 27000 – P.) gula ant užblokavusių rezoliuciją šalių (Rusijos ir Kinijos -P>). Damaskas nuo seno yra geras Maskvos partneris. Vyresnieji prisimena tą didžiulę neatlygintiną pagalbą, kurią SSRS teikė trečiojo pasaulio šalims, kartu apvogdama savo žmones. Dovana Damaskui buvo ir 1973 m. su Sovietų Sąjungos inžinierių pagalba pabaigta užtvankos ant Eufrato upės, šalia Raka miesto, statyba. Interneto enciklopedinis žinynas „Wikipedia“ rašo, kad užtvanka suformavo tvenkinį, kurio tūris 10 km³, ilgis apie 80 km, plotis 8 km. Važiavimas per užtvanką griežtai kontroliuojamas. Tvenkinio vanduo naudojamas drėkinimui. Užtvankoje įrengta hidroelektrinė. Šalia tvenkinio eina automobilių magistralė ir geležinkelio atšaka Alepas–Raka. Sirijos prezidento Hafezo Assado garbei pavadintas tvenkinys yra svarbi migruojančių ir žiemojančių paukščių Vakarų Azijoje vieta. Strateginiu atžvilgiu ši dovana pasiteisino. Broliški Damasko ir Maskvos santykiai išliko ir 2000 m. valdžią perėmus velionio sūnui Bashirui, kuris iškart pareiškė labai branginąs draugystę su Maskva.
   Pirmiausia ta draugystė pasireiškė karinio bendradarbiavimo srityje: rusiškų ginklų pirkimo kontraktų vertė išaugo iki 3 mlrd. dolerių, Rusija labai brangina strateginę Artimuosiuose Rytuose Tartuso karinę jūrų bazę, kuri turi geras prieigas Viduržemio jūroje.
   Vieno lietuviško portalo internautas Pikasas pernai rugpjūtį rašė, kad pastaraisiais metais Sirija iš Rusijos pirko šiuolaikinių ginklų, tokių kaip prieštankinės ir zenitinės raketos, kurie turi padidinti Sirijos ginkluotųjų pajėgų galimybes. 2008 m. rugsėjį Sirija Rusijoje pirko naikintuvų „MiG-29SMT“, zenitinių kovos mašinų „Pancir S1E“, taktinių raketų „Iskander“, reaktyvinių mokomųjų lėktuvų „Jak-130“, du „Amūro“ klasės povandeninius laivus. Rusija planuoja SSRS laikų laivyno bazavimo punktą Tartuso uoste paversti nuolatine karinio jūrų laivyno baze. Agentūra „RIA Novosti“ pranešė, kad Tartuse kol kas yra 10 Rusijos karo laivų, bet bazė plečiama. Izraelis ir JAV protestuoja prieš tolesnį ginklų pardavimą Sirijai, nes būgštauja, kad ginklai gali patekti į Iraną ar atitekti „Hezbollah“ kovotojams Libane. Internautas savo komentaruose rašo apie agresyvią H. Assado politiką. Jis primena 1976 m., kai Libano prezidentas pakvietė Sirijos kariuomenę į Libaną, kad ši palaikytų Libano vyriausybę prieš maištavusią Palestinos išlaisvinimo organizaciją ir Libano pajėgas. Bet Sirijos kariuomenė Libane išbuvo visą pilietinį karą, ėmė kontroliuoti gana didelę teritorijos dalį, varžydamasi su Izraeliu, kuris per šį karą nuo 1978 m. buvo užėmęs Libano pietus. 1990 m., pasibaigus Libano pilietiniam karui, Sirijos kariuomenė ir toliau liko Libane, o tai faktiškai buvo karinė šios šalies okupacija. Tik 2005 m. po viešų protestų ir tarptautinio spaudimo Sirijos kariuomenė buvo išvesta. Nei SSRS, nei vėliau Rusija nereiškė protestų dėl okupacinių Damasko veiksmų.

 10. Visgi Izraelis ne veltui panikuoja:

  Nors po S.Huseino nuvertimo al-Assadas įsileido JAV kontrolierius, tačiau tai nesustabdė jo tolimesnio “karinių raumenų” auginimo. Sirija turi galingą oro gynybos kompleksą, dengiantį šalį patikimu skydu nuo lėktuvų ir balistinių raketų antpuolio. Jis priskirtas armijai ir turi daugiau kaip 100 žemė-oras raketų baterijų, bei 60 tūkst. jas aptarnaujančio personalo. Statiškos ilgojo nuotolio raketų baterijos, ginkluotos “SA-5” išdėstytos aplink Damasko ir Alepo miestus. Palei sieną su Libanu ir pačiame Libane išsidėsčiusios mobilios baterijos su “SA-6” bei “SA-8” raketomis ir trumpojo nuotolio žemė-žemė raketomis “SS-21”.Oro pajėgose tarnauja 100 tūkst. karių. Jos veikia nepriklausomai nuo armijos vadovybės. Maždaug 700 minėtų kovos lėktuvų išdėstyta 21 oro uoste. Sirijos karinė doktrina sukurta vadovaujantis sovietiniu modeliu, tačiau nemažą įtaką turi ir kariškių, mokslus baigusių Vakarų Europoje Prancūzijoje ir Didžiojoje Britanijoje bei JAV patirtis.

  Štai ką prikaupė valstybė, kurioje nepaprastoji padėtis tęsiasi jau 48 metus. Tai “kietas riešutėlis” ir jis dargi turi galingą “stogą” Rytų imperijoje – Rusiją. Todėl prezidentas Basharas al-Assadas gali sau leisti šaudyti į visus, kurie bando pakeisti diktatūrą į galimai švelnesnį režimą. Jis žino, kad nubausti jį už tuos gyventojų žudymus bent jau artimiausiu laiku nebus kam.
  SIRIJOS KARINĖS ORO PAJĖGOS 1982 m. Libano kare Sirijos oro pajėgos kovėsi su Izraelio oro pajėgomis didžiausiame reaktyvinės aviacijos laikų oro mūšyje, kuriame dalyvavo apie 150 abiejų kariaujančių pusių reaktyvinių naikintuvų. Per tris nuolatinio oro mūšio dienas Izraelio pilotai, ginkluoti tobulesne technika, sutriuškino Sirijos aviaciją. Tačiau oro šturmo atakose Sirijos oro pajėgos sraigtasparniai Aerospatiale Gazelle prieštankinėmis raketomis sėkmingai atakavo Izraelio sausumos pajėgas. Prie Ein Zehalta besiartinanti Izraelio tankų kolona, traukusi sudėtingu keliu, kelioms valandoms buvo sustabdyta SOP Gazelle raketų smūgiais. Po šio karo Sirijos oro pajėgos ir toliau buvo aprūpinamos Rytų bloko gamybos technika.

  2008 m. buvo gauta žinių, kad Sirijos oro pajėgos iš Rusijos perka 8 MiG-31E, o taip pat MiG-29SMT ir Jak-130[5]. Manoma, kad MiG-31 pardavimas buvo sustabdytas dėl Izraelio spaudimo Rusijai. NAIKINTUVAI Mikojan-Gurevič MiG-29 SSRS universalus naikintuvas – viso 62 vien. Mikojan-Gurevič MiG-25 TSRS gaudomasis naikintuvas – viso 38 vien. Mikojan-Gurevič MiG-23 TSRS naikintuvas viso – 173 vien. Mikojan-Gurevič MiG-21 TSRS naikintuvas viso – 162 – vien. ŠTURMO LĖKTUVAI Suchoj Su-24 SSRS šturmo lėktuvas – 20 vien. SSRS Šturmo lėktuvas Su-22F – 50 vien. Mil Mi-25 SSRS Šturmo sraigtasparnis Mi-25 – 36 vien. Gazelle Prancūzija Šturmo sraigtasparnis SA-341 – 42 vien. Mil Mi-2 SSRS Šturmo sraigtasparnis – 20 vien. Transportiniai sraigtasparniai Mil Mi-8 / Mil Mi-17 SSRS Transportinis sraigtasparnis – 138 vien.

 11. Nepolitikas:

  Iškauskas yra propagandistas, melo kūrėjas. Teisingai rašo „albinas“ – okupuoti jau okupuotos valstybes – neįmanoma. „Reali“ laisvė ištrynė nuoskaudas?, kas tai yra? Tai yra Iškausko politinė šizofrenija! O „Marta“ tiesiog politinių šiukšlių konteineris. Visi jie veikia prieš Lietuvos išsivadavimą.

 12. Griežtas:

  Citata:
  “Marta, atsakysiu, gerbiamasis:
  2013 09 01 11:26
  Naturalu, kad prasidejo trintis tarp komunistu ir juos bandanciu nustumti KeGeBistu. Landsbergi eme purvais drabstryti pirmiausia Petkevicius, o po to KGB Operos teatro “prievaizdas Gulbinas (Lebedev) teko ir man su juo susidurti. Gaizus tipelis.. Metodas primityvus – kuom pats kvep, tuom kita tep”

  Norėjai, kad pataisytume, tai ir pataisom: nieko tas Gulbinas neprimelavo:
  http://www.lsp.w3.lt/Biblioteka/V.Gulbinas%20-%20Dar_vienas_liudininkas.htm
  O ir V.Petkevičius tiesą rašė, nes žinojo ją.
  Be to, pati sakei, kad KGB Sąjūdį sukūrė, bet tas žmonių tikėtas (jie, gi, nežinojo kas tie tikrieji kūrėjai) Sąjūdis (kur buvo daug tikrai iškilių žmonių) pasibaigė (visi iškilieji pasitraukė – buvo nustumti), kada per naktį skaičiavus balsus (!) buvo išrinktas pirmas Sąjūdžio pirmininkas – V.Landsbergis.
  Nes prasidėjo ne darbo visuomenės daugumai, ko žmonės tikėjosi, o landsberginiams ir pan. laikai.
  Dėl ko milijonui lietuvių neliko galimybių išgyventi čia ir jie iš Lietuvos išnyko.

  • ir tu, Brute?:

   kodel jums Kegebistas Vladimiras (Vladas) Gulbinas (Lebedev) arba NKVD tarnaves Petkevicius atrodo patikimesnis nei Landsbergis, leiskite paklausti? Ir i kokia as cia kompanija papuoliau? Petkevicius pralose byla pries Landsbergi, o pries Gulbina byla nutrauke, nes neva nebuvo smeizto ir melo “tycios”. Nustatyta, kad zmogelis melavo “netycia”, jis taip mane, tokia jo buvo “nuomone”‘, u= kuria neteisia.

   O del ko Landsbergi kaltinate , jei visa ‘perestroika Lietuvoje dare Vagnorius pagal Ciubaiso privatizacijos projekta, is pradziu, o po to, labai greitai Brazausko chebra? Energetika liko priklausoma nuo Rusijos, o Vaisvila dargi padejo Rusij`ai atsikersyti – patapes “zaliuoju” isgasdino Europa musu Ignalinos elektrine, kuria svedai buvo padare saugia ir priverte mus ja uzdaryti bei likti dar didesnej priklausomybej nuo Rusijos. O dabar vel kaisioja pagalius i ratus, kaip tik gali, kad ir toliau liktume priklausoimais. Ignalinos elektrine buvo tokio dydzio ir galingumo, kad visos panasios iki siol veikia ir veiks dar ilgai, o patirties jokios tokios elektrines uzdarymui nera jokios. Todel taip ilgai ir vazojamasi su tuo uzdarymu. I teoisma turetu patraukti tauta Vaisvila, o ne skaityti jo vapaliones pries Prezidente. O signataru rentas taipogi laikas perziureti. Kodel ir uz ka turim visiems moketi? Uz buvima tinkamu laiku ir tinkamoj vietoj? Uz parasa? Tikrai ne visiems. Terleckas, Grigas, Nijole Sadunaitre privalo gauti rentas, nors paraso ir neuzdejo. Taskas.

   • medus:

    “marta” ir vėl skleidžiate melą. paskaitykite visai atvirą Z. Vaišvilos biografiją čia: http://lt.wikipedia.org/wiki/Zigmas_Vai%C5%A1vila

    žemiau – jums ir kitiems rekomenduoju:
    dėl visokių AE rekomenduoju pažiūrėti šią diskusią – kažkada žiūrėjau, nemažai dalykų sužinojau. dėl tos pačios Rusijos interesų – irgi. atrodo, kad tikrai šitas – dabar nebepasitikrinau.
    http://www.youtube.com/watch?v=j07W3Zv9rag

    galima rasti ir kitų naudingų interviu. žinoma, jeigu domina tiesa, o ne aklas melo kartojimas.
    kai kas čia:
    http://www.youtube.com/watch?v=gF1TqKmvab8
    http://www.youtube.com/watch?v=pEZVfFaAEPY
    http://www.youtube.com/watch?v=mieeD11Zy24
    http://www.youtube.com/watch?v=kC8ni5iSkp0

    nors šis tas yra ir lietuvių kalba 🙂

    • na na,:

     meduse kitus tepa kuom pati kvepia – melu. Arba is naivumo tiki, kad to nera, ko jinai nezino. Strucio mastymas. 🙂 Paskaitykite verciau cia:

     Gabrielė Vasiliauskaitė | Alfa.lt Paaiškėjo, kad signataro politinė ir verslo reputacija kelia didelių abejonių. Z. Vaišvilos biografijoje būta ir galimai artimų ryšių su KGB generolu, ir įtariamų finansinių aferų, kurios kainavo milijonus litų valstybei bei privačioms bendrovėms. Z. Vaišvilos, kaip verslininko, biografijoje vyrauja „serijiniai“ bankrotai, signataro veikla arba domėjosi, arba tebesidomi Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba ir Generalinė prokuratūra. (APIE TAI DAUG MINIMAME RAŠINYJE. SIŪLAU SUSIPAŽINTI) (…)artimas Z. Vaišvilos tėvo bičiulis buvo KGB generolas Romualdas Marcinkus, SSRS KGB Pirmosios vyriausiosios valdybos 19-ojo skyriaus viršininkas, kuris be viso kito kuravo ir tuometinį KGB rezidentą VDR Vladimirą Putiną. Generolas R. Marcinkus ėjo vadovaujamas pareigas LTSR KGB prieš pat nepriklausomybės atgavimą, vėliau jis dirbo skandalingajame koncerne EBSW dabar teisiamo Gintaro Petriko saugumo konsultantu. Alfa.lt pasiteiravus Z. Vaišvilos, ar jis gyveno Maskvoje pas generolą, šis atsakė trumpai: „Studijų Maskvoje metais aš gyvenau Dubnoje, 130 km nuo Maskvos, taip pat bendrabutyje Vilniuje. Toks būtų mano atsakymas.“ Paklausus, ar pažįsta generolą R. Marcinkų, Z. Vaišvila staiga skubiai atsisveikino ir padėjo telefono ragelį. Z. Vaišvila iš tiesų į Lietuvą grįžo iš Dubnos. Maskvos srityje esantis miestelis buvo ypač uždaras, nuo pašalinių užklydėlių ypač saugomas Sovietų Sąjungos karinio pramoninio komplekso centras, vadinamoji „pašto dėžutė“, kuriame buvo kuriamas SSSR branduolinis ginklas. (Vienas iš Z. Vaišvilos tariamų kaltinimų Daliai Grybauskaitei, kad ji dirbo vadinamojoje „pašto dėžutėje“ tuometiniame Leningrade.) Antrą kartą paklausus apie pažintis su KGB veikėjais, ypač su generolu R. Marcinkumi, signataras noriau pasakojo apie tai, ką laiko savo istoriniais nuopelnais: „Daug pažįstu generolų… Visų pirma, visų pirma su juo bendradarbiavau, na, kaip bendradarbiavau, Šebaršino darbo reikalais. Jis buvo [KGB vadovas] vietoj Kriučkovo, iš karto po Putino. Pirmąją Lietuvos ir Tarybų Sajungos sutartį pasirašiau su Šebaršino asistentu gen. Sergejumi Lebedevu (dabar jis yra Rusijos užsienio žvalgybos tarnybos direktorius – red. past.). Daug bendraudavome. Iš lietuvių saugumiečių, taip, buvo bendrauta su generolu Marcinkumi, bendrauta su visais vadais, perimant saugumo reikalus. Tačiau su buvusiu KGB generolu R. Marcinkumi Vaišvilą siejo ne tik darbas inventorizavimo komisijoje. Šio dešimtmečio viduryje R. Marcinkus baigė karjerą globojamas Z. Vaišvilos. Kelerius metus, iki kol išėjo į pensiją, buvęs KGB generolas dirbo draudimo agentu „Parex“ grupei priklausančioje draudimo bendrovėje „Baltic Polis“, nors jo darbo vieta buvo tuometiniame „Parex lizinge“ (dabar „FF lizingas“). Iš ten atleistas, jis iki pensijos tęsė savo darbinę veiklą „Parex lizinge“. Šios bendrovės vadovas buvo Z. Vaišvila. Alfa.lt šaltiniai teigė, kad yra tekę ir dabar pastebėti Z. Vaišvilą apsilankantį Romualdo Marcinkaus namuose Vilniuje ir sveikinantį jį įvairių reikšmingesnių švenčių metu, todėl galima daryti išvadą, kad jų bendravimas nėra nutrūkęs ir šiuo metu. Mažeikių „Sodros“ vadovei signataro Z.Vaišvilos verslas kainavo ramybę ir sveikatą. Neliko vilties atgauti ilgai nemokėtų ir laukiamų atlyginimų didelei daliai Mažeikių gyventojų, dirbusių UAB „Oruva ir Ko“, dėl kurios bankroto kaltinamas Z. Vaišvila. Galų gale vietoj vilties Lietuvai – įtarimai, kad Z. Vaišvilos veikla kainavo milijonus iššvaistytų mokesčių mokėtojų litų. Verslininko Z. Vaišvilos karjerą sunku atsekti. Kaip sakė Alfa.lt šaltiniai, tai – tarsi voratinklis, suraizgytas apraizgytas „firmelėmis“, signataro skundais prokuratūrai, teismams ir, panašu, visiems, kam tik įmanoma. Z. Vaišvila valdė arba vadovauja šioms kompanijoms: finansų bendrovei „Parex Lizingas“ (dabar „FF Lizingas“) bei dyzelinius variklius gaminančiai bendrovei „Oruva ir Ko“. Abiem iškelta bankroto byla. Pastarosios turtą Z. Vaišvila, kaip įtariama, perkėlė į savo vėliau įsteigtą bendrovę „Oruva Motors“ Palangoje (taip pat dyzeliniai varikliai). Dar viena finansinių signataro voratinklių dalyvė – vienokiu ar kitokiu būdu galimai jo kontroliuojama bendrovė „RRD“. Istoriškai“ verslo voratinklis pradėtas megzti 2001 metais. Mažeikių dyzelinių variklių gamintojai AB „Oruva“ (1500 darbuotojų) buvo iškelta bankroto byla. Tuo metu bendrovė su Lietuvos valstybės garantijomis buvo gavusi 100 tūkstančių dolerių paskolą iš vieno Vokietijos banko. Beveik visas bendrovės turtas buvo įkeistas už šią paskolą. Taip pat „Oruva“ buvo pasirašiusi kelias lizingo ir faktoringo sutartis su „Parex lizingu“, kuriam vadovavo Z. Vaišvila. „Oruva“ buvo skolinga „Parex lizingui“ apie 2 mln. litų.

     • medus:

      “marta”, ar miltukų šiandien neišgėrėte? 🙂
      manau, kad apie Vaišvilą būtų geriausia leisti kalbėti pačiam Vaišvilai: http://alkas.lt/2013/08/21/z-vaisvila-esu-priverstas-kreiptis-i-teisma-atsakove-patraukdamas-prezidente-d-grybauskaite/
      kas ieško tiesos, siūlau perskaityti visą tekstą – labai įdomių faktų atskleista, pacituosiu tik nedidelę dalį:
      “2013-02-16 d. http://www.lrytas.lt interviu „Išsigandome Tiesos ir Tautos valios?“ prabilau apie Tiesos apie D. Grybauskaitę sakymo kainą. Po Prezidentės inauguracijos 2009 m. liepą jau kitą savaitę buvo suburta 5 Šiaulių apygardos prokuratūros ir Mažeikių apylinkės prokuratūros prokurorų grupė ikiteisminiame tyrime dėl BAB „Oruva“ bankroto metu iššvaistyto šios įmonės turto ir netrukus priimtas nutarimas pareikšti įtarimus Zigmui Vaišvilai. Teisę žinantieji paklaustų, kaip galima kaltinti turto iššvaistymu tą, kuriam šis turtas nebuvo patikėtas valdyti ar naudoti? Pasirodo, galima, jei kai kam, kas “ne prie ko”, to reikia. Pusantrų metų buvau medžiotas. 2010 m. lapkrityje susipažinau su prokuroro nutarimu dėl specialaus liudytojo, kuriam gali būti pareikšti įtarimai, statuso. Tačiau šį ikiteisminį tyrimą 2011-02-15 d. Šiaulių apygardos prokuratūra nutraukė. Mat raštu prokuratūrai pateikiau ne tik savo paaiškinimus, bet ir prašymą pradėti ikiteisminį tyrimą dėl finansų ministerijos, kuriai tuo metu vadovavo ministrė D. Grybauskaitė, atstovų veiksmų iššvaistant BAB „Oruva“ turtą ir paslapčia nuo kreditorių komiteto į BAB „Oruva“ sąskaitą latviškame AS „Parekss banka“ sumokant beveik 25 mln. Lt, kurių ši ministerija neturėjo teisės mokėti, kol nepasibaigs ši bankroto byla. 2011-02-15 Šiaulių apygardos prokuratūros nutarime dėl šio ikiteisminio tyrimo nutraukimo konstatuota, kad BAB „Oruva“ bankroto administratoriaus ir Z. Vaišvilos veiksmais nepadaryta jokia veika, turinti nusikaltimo požymių, o BAB “Oruva” turtą nepagrįstais nukainavimais iššvaistė kreditorių komitetas, kuriame už tai balsavo daugumą turėję finansų ministerijos atstovai. Apie šios ministerijos mokėjimus į Latviją neužsiminta, nors lėšas iš minėtos BAB “Oruva” sąskaitos patyliukais nusirašė AS “Parekss banka”. Procesinis nutarimas dėl mano prašymo pradėti ikiteisminį tyrimą dėl finansų ministerijos galimai nusikalstamų veikų iki šiol nepriimtas. Bent man, pareiškėjui, nepateiktas. Dėl šių aplinkybių kaip BAB “Oruva” kreditorių komiteto narys į prokuratūrą kreipiausi ne tik 2011 m., bet dar ir 2004 m., kada D. Grybauskaitės biografijos net nežinojau. Prokuratūrai pateikiau ne tik įrodymus, bet ir Valstybės kontrolės departamento išvadas, patvirtinančias, kad dėl šių finansų ministerijos neteisėtai įvykdytų mokėjimų į Latviją mūsų valstybė papildomai patyrė beveik 7 mln. Lt nuostolį. BAB „Oruva“ kreditorių komitetas finansų ministerijos, VSDFV Mažeikių skyriaus vadovės L. Nagienės ir Vilniaus banko balsais atmetė mano ir darbuotojų atstovų prašymą, kad BAB „Oruva“ kreiptųsi į teismą dėl lėšų prisiteisimo iš AS „Parekss banka“. Tad, mieli mažeikiečiai, negautų atlyginimų ieškokite finansų ministerijoje ir Daukanto aikštėje.”
      gero skaitymo ieškantiems tiesos, o pasirinkusiems tamsą – praregėjimo.

    • na na,:

     Gyvename laisvoje šalyje ir TURIME TEISĘ daugiau ar mažiau pasitikėti tuo, kuo manome verta pasitikėti. Lietuvos Sąjūdžio suklestėjimo metais ir aš pasitikėjau tada labai aktyviu Zigmu Vaišvila. Tol, kol nepasireiškė pas ji “rausva žaluma”. Prezidentė savo metiniame pranešime įvardijo tokius tiesiau: “pseudožalieji”.Zigmas Vaišvila Lietuvos Nepriklausomybės apyaušryje buvo “pažaliaves”. Nors kai kurios jo organizuotos akcijos kelia nemažai abejonių, ypač iš tolimesnio atstumo į jas pažvelgus. Atrodė, kad kur kas prasmingesnė Z.Vaišvilos veikla prasidėjo įsisiūbavus Lietuvos sąjūdžio idėjoms. Vėliau viešoje erdvėje paaiškėjo, kad jis “nuo 1977 m. rudens iki 1979 m. vasaros – specialybės studijas turėjo Maskvos V. Lomonosovo vardo valstybinio universiteto Branduolinės fizikos mokslinio tyrimo institute Dubnoje, Maskvos srityje (mokslinio darbo vadovas – I.N. Michailov; specializacija – atomo branduolio teorija). Nereikia pamiršti, kad Branduolinės fizikos mokslinio tyrimo institute Dubnoje galima buvo studijuoti tik su KGB pagalba.” Sakyčiau, greičiau – rekomendacija, nes tokie tyrimai turėjo tam tikrą slaptumo laipsnį. Tačiau turime nepamiršti ir to, kad gan rausvai Lietuvos Aukščiausiąjai tarybai, jau atgavus Nepriklausomybę, jis buvo kaip rakštis subineje. Kartą net, berods, septynis kartus ėjo vieno transliuojame per TV posėdžio metu į tribūną ar prie salės mikrofono, kalbėjo lyg ir dorai lyg ir aiškiai. Toliau su Z.Vaišvila pradėjo darytis keisti dalykai. (Atkaklus jo bandymas stabdyti Kruonio elektrinės statybą atrodė labiau “raudonai”, negu “žaliai”). Gal jo išskirtinė arogancija, manant, kad tik jis vienas gali būti visur teisus, ir norint, kad tik jo nuomone visi vadovautųsi…o gal jo ankstesnių raudonu siūlų gijos privedė prie to, kad Zigmas vis dažniau pradėjo krypti nuo Sąjūdžio kolektyvizmo dvasios, tapo politiniu atsiskyrėliu ir vėliau praktiškai visiškai atsiribojo nuo politikos ir nuo ryškesnės veiklos Lietuvos visuomenei. Trumpi jo pasisakymai per šitą ilgą buvimą už politikos ribų vargu ar galėjo sukelti didesnį pasitikėjimą. Greičiau buvo netgi priešingai ir tai vertė visus, kuriems Lietuvos sąjūdžio idėjos buvo šventas reikalas nusivilti savo buvusiu bendražygiu. Kai pastaruoju ilgu laikotarpiu buvo darbuotasi tik versle, tai netgi tenka suabejoti ar tos jaunatviškos vizijos jau visai neišblėsę. Profesorius savo požiūrį dėl Dalios Grybauskaitės jau išsakė ir tuo viskas pasakyta. Klausinėti viešai kandidatų į prezidentus turi teisę kiekvienas pilietis. Z.Vaišvilą tą daro su didžiuliu entuziazmu. Negalima atimti jo teisės norėti žinoti apie kandidatus to, kas yra nurodyta Konstitucijoje. Kadangi D.Grybauskaitė buvo siųsta į Eurokomisiją nuo Lietuvos, jos pagrindinė, kaip valdininkės buvimo ir atskaitomybės vieta išlieka Lietuva. Na, o apie tėvus ji šį bei tą jau aiškino. Atsakyti ar ji yra “Lietuvos pilietė pagal kilmę” gali valstybės institucijos, kurios tokius duomenis turi. DAR KAI KAS APIE PREZIDENTĘ Prezidentę turime tokią, kurią išsirinkome jau pirmame rinkimų ture. Rinkomės iš tokio baigtinio sąrašo, kuriame visa eilė kandidatų galimybės buvo netgi nediskutuotinos.(geras internautu zurnalisto Pikaso komentaras, ar ne? )

     • medus:

      pritrūkote savo minčių?:)

      • medus:

       p.s. apie sąjūdžio metus, manau, irgi turėtume paklausti paties Vaišvilos. kaip gerai, kad jis jau atsakė:
       http://alkas.lt/2013/06/04/z-vaisvilos-spaudos-konferencija-kodel-norima-keisti-atgimimo-istorija/
       nedidelė citata apie galimas signataro “entuziazmo sumažėjimo” priežastis:
       “Netrukus po šių įvykių 1989 m. kovo 26 d. vykusių rinkimų į TSRS liaudies deputatus rinkiminės kampanijos metu derinome ne tik galimą Sąjūdžio kandidatų tarpusavio konkurenciją tose pačiose rinkiminėse apygardose, bet ir svarstėme klausimą, konkuruoti ar nekonkuruoti su pagrindiniu politiniu Sąjūdžio oponentu – Lietuvos komunistų partija. Viešai skelbiama, kad Sąjūdžio kandidatas A. Juozaitis tariamai Sąjūdžio Seimo tarybos nutarimu atšaukė savo kandidatūrą prieš A.M. Brazauską. Deja, tai netiesa ir pirmas bei esminis nedemokratinio veikimo Sąjūdžio vadovybėje pavyzdys. Taryba, vieną ketvirtadienį svarsčiusi šį klausimą Teatro sąjungos salėje, dalyvaujant ir kitiems norintiems, nepriėmė tokio sprendimo, nes jį inicijavo ir rėmė tik maža dalis tarybos narių. Išbandęs Šiauliuose 1989 m. sausio 15 d. papildomų rinkimų į XI-ojo šaukimo Lietuvos TSR Aukščiausiąją Tarybą „malonumus“, A.Juozaičiui, akivaizdžiai nenorėjusiam paaiškinti tikrąsias priežastis, pasakiau, kad jis neturi teisės atsistatydinti iš kandidatų į deputatus, nes tai jau nebėra vien jo asmeninis klausimas. Jis gali įveikti A.M.Brazauską, tačiau reikia juodai dirbti, o ne „pasuoti“. Beje, tuo metu jau nebegalima buvo kelti kandidatų.

       Daugumai tarybos narių nepritarus, balsavimas neįvyko. Buvo sutarta diskusiją tęsti kitą dieną 11 val. Sąjūdžio būstinėje siauresniame rate – tarybos politinėje komisijoje. Šiame svarstymo tęsinyje dalyvauti negalėjau, nes tą dieną pirmą kartą teko dalyvauti teisme, į kurį buvo kreipusis Ignalinos AE. Po teismo posėdžio įsėdau į automobilį ir įsijungiau Lietuvos radiją. 12 val. žinios pranešė, kad A. Juozaitis 10 val. Jaunimo teatre įvykusiame susitikime su rinkėjais paskelbė apie atseit priimtą Sąjūdžio Tarybos nutarimą atšaukti jį iš kandidatų į TSRS liaudies deputatus ir nekonkuruoti su A.M. Brazausku. Tačiau politinės komisijos posėdis turėjo prasidėti tik 11 val., o taryba dėl šio klausimo net nebuvo sušaukta. Atskubėjęs į Sąjūdžio būstinę aptikau kolegas su V.Landsbergiu priešakyje – R. Ozolą, V. Čepaitį, O. Balakauską… Kambaryje tvyrojo mirtina tyla – visi kaip žemę pardavę. Į mano klausimą, ką jūs padarėte, atsakymo neišgirdau. Negana to, paaiškėjo, kad paslapčia nuo tarybos ir be jos svarstymo ir sprendimo kambaryje stovėjęs tylintis Algimantas Nasvytis analogiškai jau atsiėmė savo kandidatūrą prieš LKP CK antrąjį sekretorių V.Beriozovą.”
       rekomenduoju paskaityti visą tekstą.

 13. Studentas (VU):

  Ne, neįmanoma.
  nebent tik ufonautai galėtų. O jei kam atrodo, kad “Rusija”.. Tai atsakysiu – manau, kad ir Rusijoje dar yra svaiko protelio žmonių, kurie suvokia, kad tik pabandžius “okupuoti” iš Rusijos per porą dienų.liktų tik “šlapia vieta”. Toks vaizdas, kad kai kurie nuo proto nušokę Rusijos “politologai” užsikonservavo gilioje praeityje ir nesuvokia, kad yra tokia galybė, kaio NATO.

  • na na,:

   vaikuti, musu kaimynas Sikorskis sieke NATO vadovo posto. Lietuva tam papriestaravo dar Adamkaus laikais. Dabar Sikorskis laizo Putinui uzpakali. URM Linkevicius buvo musu atstovas NATO, bet nuvykes i Lenkija eme vasaliskai atsiprasineti uz lietuviu skriaudas Lenkijai ir lenkams… grazu, ar ne? galejo dar ir uz Vilniaus krasta atsiprasyti…

   Nato yra suvarzytra demlkkratijos ir todel istringa kiekvienoj sali ar tai butu Afganistanas ar Balkanai, ar Irakas.. uz tai Rusija, susiradus preteksta, pvz. rusu ar lenku mazumu gynima, kaip kad buvo Abhazijoj, greitai ir operartyviai subombardavo visa karine iranga, salies infrastruktura, atplese Osetija, Abhazija nuo Gruzijos ir paliko sali ant ledo. O jei JAV ar NATO pradertu pulti Sirija, tai rusams butu tik pskatinimas okupuoti Pabaltiji… Ar butu prasme priesintis – stai kur klausimas. Na, bet as tai jau tikrai rinkciausi verciau mirti … Iki kaulo ikyrejo ta ju kontroles dvasia, visur tvarkas darancios bobos su diedais.. tokia alergija ivare, kad net ju burliokisku filmu nebegaliu ziureti. Vienintelis Leningradas buvo inteligentiskas miestas.

 14. Griežtas:

  ir tu, Brute?:
  2013 09 01 16:02

  kodel jums Kegebistas Vladimiras (Vladas) Gulbinas (Lebedev) arba NKVD tarnaves Petkevicius atrodo patikimesnis nei Landsbergis, leiskite paklausti? Ir i kokia as cia kompanija papuoliau? Petkevicius pralose byla pries Landsbergi, o pries Gulbina byla nutrauke, nes neva nebuvo smeizto ir melo “tycios”. Nustatyta, kad zmogelis melavo “netycia”, jis taip mane, tokia jo buvo “nuomone”‘, u= kuria neteisia.

  O del ko Landsbergi kaltinate , jei visa ‘perestroika Lietuvoje dare Vagnorius pagal Ciubaiso privatizacijos projekta, is pradziu, o po to, labai greitai Brazausko chebra? Energetika liko priklausoma nuo Rusijos, o Vaisvila dargi padejo Rusij`ai atsikersyti – patapes “zaliuoju” isgasdino Europa musu Ignalinos elektrine, kuria svedai buvo padare saugia ir priverte mus ja uzdaryti bei likti dar didesnej priklausomybej nuo Rusijos. O dabar vel kaisioja pagalius i ratus, kaip tik gali, kad ir toliau liktume priklausoimais. Ignalinos elektrine buvo tokio dydzio ir galingumo, kad visos panasios iki siol veikia ir veiks dar ilgai, o patirties jokios tokios elektrines uzdarymui nera jokios. Todel taip ilgai ir vazojamasi su tuo uzdarymu. I teoisma turetu patraukti tauta Vaisvila, o ne skaityti jo vapaliones pries Prezidente. O signataru rentas taipogi laikas perziureti. Kodel ir uz ka turim visiems moketi? Uz buvima tinkamu laiku ir tinkamoj vietoj? Uz parasa? Tikrai ne visiems. Terleckas, Grigas, Nijole Sadunaitre privalo gauti rentas, nors paraso ir neuzdejo. Taskas.

  Petkevičius nepralaimėjo – jis jau buvo miręs, kada, pasinaudodami tuo ir tuo, kad nebėra kas gina tiesą, prisiteisė “tiesą”.
  Betgi kiekvienam asilui aišku, kad Žemkalnis, buvęs hitlerininkų laike laikinosios vyriausybės ministru, net daręs projektus (?) žydų stovyklom, kartu su kitais sveikinęs Hitlerį ir pabėgęs su hitlertininkais, nebūtų taip nei iš šio, nei iš to grįžęs, viską atgavęs ir pagerbtas, jei nebūtų buvęs savas.
  Todėl ir Gulbino nebuvo už ką bausti – nežiūrint net tuomečio V.Landsbergio galių.
  Vagnorių pasistatė V.Landsbergis, taio ir turi kartu atsakyti.
  O Vaišvila irgi tada buvo toje šaikoje, o kitus jo “nuopelnus” pati nurodote. 🙂
  Taip, kad viskas yra taip.
  Nei grigams, terleckams, sadūnaitėms ir pan. jokios pensijos nepriklauso – ne jie nepriklausomybę iškovojo, o visuomenės dauguma.
  Beje, nepriklausomybė buvo paskelbta ne kovo 11, o vasario 7, dar AMB vadovavimo laike, kada Aukščiausioji Taryba priėmė nutarimą, kad įstojimas į TSRS negalioja nuo pat pradžios momento, nes tai atsitiko be Lietuvos valios, ir paskelbė derybas su TSRS dėl išėjimo iš sudėties.
  Landsberginiai sumąstė savo šou ir štai kas iš to išėjo: milijono lietuvių Lietuvoje nebeliko ir Lietuva pakibo ant prarajos krašto.
  Ačiū už dėmesį.

  • na na,:

   nemaniau, kad tikite nkvd gynejo Dovydo Katzo kalbomis, juodinant Landsbergi uz Prahos Deklaracija ir uz tai, kad Lietuvos teisesauga pisdriso patraukti baudziamojon atsakomyben tokius kaip Dusanskis, kurie saude lietuvius, bet Izraelyje laikomais didvyriais, kovojusiais su “naciais”.

   • et:

    nusibodot jus jau man visi. Einu von.

    • Kuzavas:

     Stiprybės, Martut, stiprybės.Tik parašyk, tuoj visiem raudonskruoščiam šnobelius ištiesinsiu.

     • tikras lietuvis:

      Krivi,
      pasiusk, bet niekaip neįtikina tas jūsų Tatos atneštas “gėris”, nes milijonui lietuvių po to teko iš čia išnykti.
      Žymiai protingesnė (=ekonomiškai efektyvesnė) visada buvo politika žingsnis po žingsnio: iš pradžių išsiaiškinant viską kas yra ir kaip, ir tik po to darant.
      O ne taip kaip buvo padaryta: iš pradžių sugriovė, o paskui, sako, žiūrėsim ką tame mūtname vandenyje sužvejosim.

      • Krivis:

       Jei sovietmečiu pasienio tvoroje butu buvusi skylė tai visa Lietuva neiškiriant raudonsnukių butu išnykusi pro ją.Pagal tave tą gėrį Tata atnešė ir latviams ir estams ir lenkams ir bulgarams ir rumunams ir slovėnams ir slovakams ir t.t.jų irgi milijonai išvyko. O dėl ekonomikos, tai , jei išvažiuodamas grybaut nepasirupini bambalio alaus o sustojes kaimo parduotuvėje neturi galimybės nusipirk neparūgusio…Grižus iš ligoninės ir gulint namie ant lovos mintis po minties( žingsnis po žingsnio) galvoji kodel aš gėriau tą alų, kodel susukus vidurius nepaėjau į šoną,kodėl nesumyniau žolės, kodėl sėdau triest ant gyvatės.Žodžiu ,nedaryk savo komentare minčių kratinio, kurio tuo laikmečiu niekaip nebuvo galima pritaikyt.

       • tikras lietuvis:

        Tu čia apie save pašnekėjai: lietuviai kodėl turėtų bėgti iš Lietuvos?
        Neturėtų bėgti.
        Ir nebūtų bėgę, ir nebėgo.
        Bėgo nelietuviai (žydai, pvz.).
        O kodėl dabar bėga?
        Todėl, kad kitaip teks badu dvėsti, ko tikrai nebuvo tarybmečiu.
        Turėjom nuo ano lygio kilti, o ne kristi ir būtų jaunimas čia buvęs.
        Taip, kad jokio gėrio dėl tavo Tatos veiksmų nebuvo – reikėjo dirbti pagal 1990 02 07 nutarimą ir daryti žingsnį po žingsnio, kas būtų išlaikę ekonomikos lygį ir būtume kilę, o ne staiga smukę, po ko pakilti nesugebame iki šiol.

 15. albertas:

  Iškauskas yra pats kvailiausias komentatorius, konformistas ir trintukas, toks tipiškas komunistas transvestitas iš
  Delfinariumo.

 16. kaunietis:

  Kodel Jus bludijat po “lankas”? Ziurekit i faktus ir juos vertinkit.

 17. medus:

  „martai“:
  šia tema pasakiau visa, ką norėjau pasakyti – toliau žaisti palieku jus vieną. žinoma, jei pasirinksite tęsti. tačiau iš bendražmogiškų paskatų patariu ir jums pailsėti, pakvėpuoti grynu oru, pasikalbėti su kuo nors ir viduje apsispręsti niekam nelaikyti neapykantos – net tiems, kurie, jūsų įsitikinimu, yra jums padarę neatitaisomą žalą. net Vaišvilai, jeigu jis jus, kaip aiškėja iš jūsų pasidalintų prisiminimų, kokiuose MA koridoriuose yra kada nuskriaudęs ar neparodęs reikiamo dėmesio. atleiskite ir pamirškite – dabar per vėlu tai pakeisti. nuoskaudų laikymas ir nuolatinis graužimasis, keršto planai ir bevaisis jų „realizavimas“ veda tik į savęs susinaikinimą. o šito nėra vertas nė vienas žmogus, net Vaišvila.

  todėl susilaikysiu nuo tolesnių komentarų. neturėjau ir dabar neturiu tikslo jus žeminti, bet rinkausi ir vis dar renkuosi tiesą – tai nepasikeis.

 18. S:

  Straipsnis buvo ne visai apie tai, bet komentarų prezidentės tema gerokai čia pavarėt… Aš įkišiu trigrašį, pamenu D.Grybauskaitė (anot Uokos) buvo pasakius: “Lietuvių šiek tiek sumažės, iki ~60%, nes teks atsivežt darbo jėgos iš Rytų” ar kažkaip tai panašiai. Kaip jums tokia prezidentės pozicija – ne kažkas turbūt?

 19. medus:

  „martai“:
  emocijas padėjus į šalį pagalvojau, kad jūsų klausimas apie Obamą („na na,: 2013 09 01 19:53“) visgi reikalingas atsakymo. mano manymu, Obama, kaip ir Bushas, yra vienas iš didžiausių pasaulio tikrųjų teroristų ir laisvų šalių naikintojų – bet kokiomis priemonėmis. dar daugiau – manau, jog jie yra tik fašistų-globalistų įrankiai arba neribotai valdomi „klonai“. manyti kitaip gali tik mass medios visiškai valdomas protas (čia ne jums skirtas asmeninis įžeidimas, o apibendrinati išvada apskritai apie žmones) – jeigu įdomu kitokie (ne mass medios hipnozės) šaltiniai, juos mielai jums pateiksiu. pasidomėkite tuo, „marta“ – mano nuoširdus raginimas jums. kaip jums nebuvo žinomas JAV nekaltų žmonių (be teismo) įkalinimo vieta – Gvantanamo kalėjimas, yra galimybė, jog nežinote ir kitų esminių dalykų, apie kuriuos mass media tikrai nekalba (arba kukliai nutyli – kaip ir „nereikalingas“ mirtis ar kitus „nemalonius“ faktelius).

  „nemeilę“ Obamai vadinti „meile“ Putinui arba kitam teroristui, yra tas pats kaip žmogų, alergišką agurkams vadinti pomidorų mėgėju. manau, yra daugiau alternatyvų. mano akimis, tiek Putinas, tiek Obama yra tautų laisvės nepripažįstantys tironai, kol kas veikiantys šiek tiek kitokiais būdais, kurie, galų gale, susitiks ir taps viena. tik tada mums, kaip tautai, jau gali būti vėlu ką nors pakeisti. nepalaikau nė vieno jų ir bet kokias globalistines grėsmes Lietuvai laikau labai rimtomis ir realiomis.
  pasaulis tikrai yra padalintas į dvi dalis, tik jos šiek tiek kitokios. mano giliu įsitikinimu, yra tik fašistinio globalizmo pusė ir – likusio „mailiaus“ pusė. kaip gaila, kad žmonės vis dar nenori to suvokti, nors apraiškos – kiekviename žingsnyje.
  jums dar kartą primenu jūsų ignoruotą esminį „Kažin 2013 08 31 19:49“ klausimą: „kas buvo – KGB/GRU ar artimas giminaitis, o gal kartu buvo ir vienu ir kitu – iš aukštojo Sąjūdžio – tas, kuris 1990 metais rugpjūtį ar gal 1991 metais Grybauskaitę pervedė “už rankutės” iš Burokevičiaus – Lazutkos stovyklos tiesiai į Nepriklausomos Lietuvos valdžią. Juk tuo metu tam, kad būtum priimtas į Vyriausybę buvo reikalinga buvusio Sąjūdžio aukšto pareigūno rekomendacija“.
  koks būtų jūsų atsakymas? klausiu jūsų, nes jūs šioje svetainėje atrodote viena iš pagal amžių vyriausių komentatorių, kuriai mūsų aptariamuose įvykiuose teko dalyvauti „visiškai suaugusiame“ amžiuje ir iš arti. iš anksto dėkoju už atsakymą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Reklama

Init


 

Dusodininkai

 

ethnic art.lt
Baltų šalelė