P.Gylys. Grįžkit į Sodros glėbį, vaikai paklydėliai! (74)

Povilas Gylys | alkas.lt nuotr.

Povilas Gylys | alkas.lt nuotr.

Daugiau nei dešimtmetį kartu su prof. R. Lazutka ir keletu kitų ekonomistų bei politikų kariaujame nelygų karą su gausia ir gerai ginkluota, o tiksliau – stipriai piniguota privačių pensijų fondų interesų gynėjų, lobistų kohorta. Prieš mus laisvos rinkos (iš tiesų- monopolinės ekonomikos) „ekspertai“, komercinių bankų bei kai kurie žiniasklaidos atstovai. Jų fronto liniją legitimizuoja, politiškai apiformina  vos ne po visas pagrindines partijas išsibarstę idėjiniai liberalai – partiniai veikėjai, nesusivokiantys, kad ekonomika ir rinka nėra tas pats, bandantys įtikinti, kad valstybė yra blogis ir kad nėra tokio daikto kaip  viešasis interesas arba, kad jis tėra privačių interesų suma, kad privačių interesų lygmenyje galima išspręsti mažne visas, taip pat ir makroekonomines, problemas. Anoje  pusėje yra trys galios šaltiniai – pinigai, informacinė (tiksliau- dezinformacinė) jėga  ir politinė valdžia. Ten nesismulkinama dėl milijono kito, ten nėra skrupulų, kai vietoje faktų ir argumentų imama vadovautis išmįslais, kai mūsų pusė  išvadinama homo sovieticus ar ekonomikos neišmanančiais. Arba kai Sodrą imama vadinti finansine piramide.

Trumpai apibūdinant – tai kova tarp tų, kurie sako, kad privatūs pensijų fondai gali išgelbėti mūsų ateities pensininkus nuo grėsmių, susijusių su gyventojų senėjimu, kad pinigų pervedimas iš Sodros į individualias sąskaitas privačiuose pensijų fonduose padidins pensijas, kad toks pervedimas pagyvins investicinius procesus šalyje ir tų, kurie mano, jog toks dalinis Sodros privatizavimas reiškia finansinį ilizionizmą ir beveik neabejotinai reikš finansines netektis tiek iš Sodros pabėgusiems individams, tiek sunkius laikus išgyvenantiems  šalies viešiesiems finansams.

Šioje kovoje artėja naujas įvykis. Antros pakopos privačių pensijų fondų – tų, kurie minta iš Sodros pinigų- dalyviai iki šių metų lapkričio 30 dienos turi apsispręsti, ar jie „visu kūnu“  grįžta į Sodrą ir „visu kūnu“ dalyvauja jos solidarumu grįstoje sistemoje, ar ir toliau dalį Sodros pinigų skiria  individualiam pensijų kaupimui. Įvedama dar viena alternatyva –  galimybė tęsti individualų kaupimą prisidedant savo lėšomis ir gaunant papildomą įmoką iš  valstybės  biudžeto.

Anoje fronto linijoje griaudėja gerai pinigais maitinama kononada – žodžių ir frazių salvės skirtos tam, kad būtų įtikinti dvejojantys. Dvejojantys, ar verta likti privačiuose pensijų fonduose. O tokių dar yra apie 500 tūkstančių. Jeigu juos pavyktų įtikinti, kad Sodra yra netvari, greitai bankrutuosianti finansinė piramidė ir, kad laikant pinigus privačiose finansinėse struktūrose galima laimėti didesnę nei Sodros pensiją, mokesčių mokėtojų bendri pinigai   judėdami keistu zigzagu ir ateityje papildytų privačių fondų sąskaitas. Tų pinigų Sodroje būtų  keliais šimtais milijonų litų mažiau. Vadinasi dabartinių pensininkų, t.y. daugumos pabėgėlių iš Sodros mamų ir tėvų, dėdžių ir tetų  pensijos būtų mažesnės. Labai tikėtina, jog po dešimtmečio kito ir pačių pabėgėlių iš solidarumu grįstos Sodros sistemos pensijos būtų mažesnės.

Paaiškinu. Tarkime, kad jūsų pensijų fondas už jūsų iš Sodros į tą  fondą pervestus pinigus pasaulio finansų rinkose pirko, tarkime, Graikijos ar bankrutuoti žadančio JAV miesto Detroito obligacijų. Tai finansų krizės ištikti subjektai, kurių obligacijų vertė krinta. Pasirodo informacija, kad pavyzdžiui  Detroito obligacijų turėtojai, tarp jų yra ir pensijų fondai, šio miesto bankroto atveju gali tikėtis atgauti tik 10 centų nuo kiekvieno buvusios obligacijų vertės dolerio. Tai reiškia, kad jie gali tikėtis atgauti tik 10 proc. tų pinigų, kurie buvo investuoti į Detroito miesto obligacijas. Jeigu, sakykime, pensijų fondas nusipirko minėtų obligacijų už 10 mln. JAV dolerių, jis gali tikėtis atgauti tik 1 mln. dolerių.

Darant  hipotetinę  prielaidą, kad visi pensijų fondo, kuriame jūs dalyvaujate, pinigai buvo išleisti Detroito obligacijoms pirkti, jūsų privati, „ nesodrinė“ pensijos dalis  sumažėtų dešimteriopai. Tai, aišku, pesimistiškiausias  scenarijus, bet jis yra visai galimas. O tai reiškia, kad kalbos apie GARANTUOTAI didesnę pensiją išėjus iš  Sodros yra veikiau propaganda, nei ekonomine logika ir  skaičiais  pagrįsta  argumentacija.

O logika, tęsiame  sąlyginio  pavyzdžio nagrinėjimą,  yra tokia.  Jei, darykim  prielaidą, tame 10 mln. dolerių buvo jūsų 10  tūkstančių dolerių, jūsų pensijai, jums liks mažiau nei 1000 dolerių, t.y. 10 kartų mažesnė suma nei jūs turėjote savo sąskaitoje. Neužmirškite, kad dalis to likusio vieno tūkstančio bus paimta pensijų fondo administravimo kaštams padengti ir jo pelnui. Taigi, tokiu atveju jūsų pensija bus tikrai mažesnė už „sodrinę“. Nepamirškite, jog išeidami   iš  Sodros į privatų pensijų fondą jūs  susimažinate valstybinę  pensiją. Pagal bankų ekspertus tą netektį jūs turėtumėte  atgauti su kaupu iš  privačių pensijų fondų. Tačiau esant  dideliam finansų rinkų nestabilumui didesnė tikimybė, kad pabėgimas iš Sodros jums atneš bendros – „sodrinės“ ir  privačios – pensijos sumažėjimą. Tai rodo aukščiau pateiktas pavyzdys.

Taip pat įvykiai klostytųsi, jeigu jūsų pensijų fondas nusipirktų  pietų Europos šalių vyriausybinių obligacijų. Ten irgi yra didelė grėsmė netekti dalies įdėtų pinigų. Jeigu, tarkime, susitariama, kad tų krizės apimtų šalių vyriausybinių obligacijų turėtojai- bankai, pensijų fondai ir t.t. – už kiekvieną nominalios obligacijos vertės eurą gaus iš tų vyriausybių tik 50 euro centų, vadinasi, mūsų privačių pensijų fondai įdėję į tų obligacijų įsigijimą, tarkim, 100 mln. eurų atgaus tik 50 mln. Atitinkamai, daugiau nei perpus sumažės ir jūsų individualioje sąskaitoje esančių lėšų suma. Pripažįstu, kad  šiame  pavyzdėlyje neatsižvelgta  į tai, kad pensijų fondai siekdami sumažinti riziką vertybinių popierių pirkimus diversifikuoja- perka įvairių subjektų vertybinius popierius. Tačiau, kai krizė pasiekia  globalinius  mastus, tai  menkai apsaugo nuo nuostolių.

Šie pavyzdžiai yra sąlyginiai, nes tokios apimties straipsnelyje neįmanoma aprašyti visos gana sudėtingos pensijų pinigų cirkuliacijos.  Ją plačiau esu aprašęs keliose  mokslinėse publikacijose.  Mūsų tikslas yra populiariai paaiškinti netektis ir rizikas, susijusias su Sodros pinigų daliniu privatizavimu ir pervedimu į privačius pensijų fondus.

Apie šias rizikas nesitikėkite ką nors išgirsti iš žmonių, esančių kitoje fronto linijos pusėje – iš N.Mačiulio, K. Leontjevos ar lietuviškų liberalų. Juk jie tiesiogiai ar netiesiogiai tarnauja privatiems bankų ir kitų finansinių institucijų interesams. Iš jų jūs neišgirsite argumentų, įspėjimų, kad negrįžtantys į motinos Sodros glėbį ne tik blogina dabartinių pensininkų – savo tėvų ir mamų,  dėdžių ir tetų padėtį, bet ir išlaiko įtampą viešuosiuose finansuose. Juk  privatizuojant dalį Sodros lėšų yra trys sprendimų variantai: a) mažinti dabartinių pensininkų pensijas arba jas įšaldyti; b) bandyti išlaikyti pensijas Sodrai daugiau skolinantis iš  privačių finansinių struktūrų (taip pat ir iš tų, kurios  yra  įsteigusios privačius pensijų fondus); c) siekiant to paties, dėl privatizacijos prarastą Sodros lėšų dalį kompensuoti iš valstybės biudžeto. Tuomet jau vyriausybei tenka arba  mažinti valstybės išlaidas skirtas kitoms  viešojo sektoriaus sritims, arba skolintis.

Apie tai iš pensijų fondų trubadūrų taip pat nieko prasmingo neišgirsite. O juk vien šiemet iš viešųjų finansų privatiems pensijų fondams numatyta pervesti apie 470 mln. litų. Ar tai nėra našta mūsų valstybės finansams? Juos mūsų valstybė turės sumokėti arba iš rezervinio fondo, iš pinigų, gautų privatizuojat valstybės turtą – yra toks  planas-, arba skolintis iš privačių finansinių institucijų…

Ir pabaigai apie finansinį zigzagą, mirties kilpą ir kaip kitaip vadintiną finansinę operaciją. Apie tai esu rašęs ir kalbėjęs ne kartą ir ne du. Tačiau tekstai ir kalbos atsimuša į tylos sieną. Į mano šūvius  iš  anos fronto linijos niekas niekaip neatsako. Matyt, neturi tinkamų šaudmenų – argumentų ir faktų. Jų arsenalas, rodos, yra išsekęs.

Absurdu laikau tai, kad vykdant dalinę Sodros privatizaciją- atskaitant dalį pastarosios pinigų į individualias sąskaitas pensijų fonduose, įvyksta keistos metamarfozės.  Visai normalu yra rinkti tikslinius mokesčius į Sodros biudžetą, kad iš jo būtų mokamos pensijos ir kitos išmokos ir taip  įgyvendinamas  viešasis interesas turėti veiksmingą socialinės apsaugos  sistemą. Tačiau visai nenormalu ir absurdiška yra viešiesiems poreikiams, socialinei apsaugai  skirtus pinigus vėl perduoti į privačias rankas mainais  negaunant jokios viešosios naudos. Kam reikia iš   žmonių mokesčių forma paimti dalį jų privačių lėšų ir paversti jas viešosiomis, bendroms reikmėms skirtomis  lėšomis, jei po to dalis  tų bendrųjų lėšų vėl grąžinama į privačias rankas? Kam toks iš mokesčių mokėtojų pinigų administruojamas finansinis zigzagas? Ogi tam, kad  privačioms  finansų struktūroms būtų geriau. Viešųjų finansų sąskaita.

Tokio zigzago nėra, jeigu žmonės patys laisva valia kaupia savo asmeninius pinigus privačiuose pensijų fonduose. Taip veikia  trečioji pensijų pakopa. Nors anksčiau  aptartos rizikos išlieka, tačiau tokiu atveju išlaikoma ekonominė logika – privatūs asmenys yra laisvi rizikuoti savo turimais privačiais pinigais. Tačiau jeigu, galima sakyti, dykai ar primokant į privatininkų rankas atiduodamos viešosios lėšos, mokesčių mokėtojų pinigai, negaunant viešosios naudos – solidaraus socialinio saugumo, pradedi galvoti apie Lietuvoje naudojamas juodąsias finansines technologijas.

Tokių technologijų naudojimas garantuotą naudą  atneša tik vienai pusei – privatiems  pensijų fondams. Dabartiniai  pensininkai nuo to nukenčia. Labai tikėtina – nukentės ir didžioji dalis iš Sodros  dalinai pasitraukusių būsimųjų pensininkų. Ir tikrai nukenčia mūsų bendriems  poreikiams  tenkinti, bendrajam gėriui kurti skirti valstybės finansai. Bet mūsų premjerams, socialinės apsaugos bei finansų ministrams – buvusiems ir  dabartiniams – tai nė  motais. Privatūs finansai jiems svarbiau. Gaila, kad dauguma lietuvių šio prioritetų sukeitimo nemato. Ir tai rodo, kad pagrindiniams  šalies galios centrams  pavyko išbalansuoti visuomenės ekonominį  mentalitetą. Galima  pasakyti ir  aštriau – pavyko pasėti gają ekonominės  silpnaprotystės  sėklą, kuri virto galinga  antiekonomine, visuomenės gerovę mažinančia jėga.

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

74 komentarai

 1. Romuvis LT:

  Visada Gylys buvo kairysis. Dabar – dar kartą iliustravo, kad neišaugo iš savo socialistinių marškinėlių. Gėda šitam socialistui! Kaip ir jo kolegai Lazutkai.
  Negana, kad kairysis, dar ir su patvoriniais susidėjo. O tai jau visai…
  Na, o jo koneveikiamas Laisvosios rinkos institutas ir jo ekspertai – šaunuoliai, pagarba jiems. Aš taip pat dirbu, dalyvauju pensijų kaupime, esu SODROS priešininkas.
  Taigi, Gyly, pritariančių akademinės bendruomenės jaunimo tarpe jūs neturite 🙂 Ir tai – puiku! 🙂

  • Valdas:

   O ar tamstelė įsivaizduoji kas tai yra rinka? O kas tai “laisva rinka”? Matyt, per silpnas protelis to “akademinės bendruomenės jaunimo”, labai šimašinio, ne patvorinio.

   • Studentas (VU):

    Turite kažką prieš Šimašių?
    O juk Šimašius, kaip ir Gentvilas, Masiulis, gal dar ir Steponavičius, Auštrevičius, Kubilius jaunimo, studentų tarpe yra gerbiamiausi Lietuvos politikai.
    ir tik marginalai bei socialistai juos koneveikia.
    Balsuokit, jei tik norit už savo songailas, gražulius, butkevičius, sysus, gylius, venskienes, paleckius, tamaševskius. Visi jie vieno paluko kairieji ir jaunimui neįdomūs. Gyvename konkurencingame pasaulyje. ir jai jame norime išlikti, jei norime kad išliktų Lietuva – turime liberalizuotis ir konkuruoti.

    • Sėlis:

     O Dieve, cia tai visiskai nusikliedejai… Kubilius, Steponavicius jaunimo tarpe gerbiami… Be zodziu… Tu gal visiskai trenktas, nemegsta situ personu jaunimas ir koneveikia juos. Nebent uzdara grupele sizofreniku, i kuria tu pakliuni, juos megsta. Islysk is urvo.

    • Povilas:

     Vargas Vilniaus Universitetui, jei jame randasi tokių idiotų, anksčiau tokių čia
     tikrai nebuvo. Išimtys, tiesa, pasitaikydavo, net vienos brošiūros profesorė aušrinė čia radosi, pusprotis laborantas dar, bet,šiaip daugiau protaujantys jame dirbo, mokėsi.

     • S:

      Na, nereikia sureikšmint. Gal padėtis taisosi? Kaip pats teisingai pastebėjai, ten tų idiotų anksčiau buvo pakankamai. Jau ko verta pati Povilionių šeimynėlė, jie ne tik habilitaciją poniai prastūmė, bet dar sugebėjo ir observatorijos pastatą privatizuot tai poniai GMF-Medicinos fakultetų sodelio teritorijoje. Galės ten tolerantiškas orgijas rengti senatvėj. 🙂 Dabar keičiasi viskas į kitą pusę. Atrodo, kad viršūnėje buvęs idiotizmas nusileido į apačią ir vietoje aukščiausių sluoksnių tik kažkokie keli studentai dar paburba tolerastinėm temom. Dirba kiti studentai dabar normaliai pas mus, tokių tolerantiškų nesąmonių nesigirdi seniai… 😉

    • .....:

     Studentų,kurie dar neturi diplomų,ir nežino,ką reiškia su magistru nerasti darbo ir eiti viešųjų darbų.Tegul gerbia,kol gaus diplomus.Pas mus keli jau mąsto,ne tik gerbia,nes magistrai dirba su kastuvu.Ačiū Kubiliui ir co.O dar pridėjus Garliavos antpuolį tai jie kelia pasibjaurėjimą.

    • na nieko tokio.Išvirkščias romuvis ne viską pasakė.Norėjo pasakyti,matomai, tolerantiško jaunimo tarpe,ir dėl to jis būtų teisus,kai vieną žodį praleido visus prajuokino.

  • Studentas (VU):

   Perskaičiau porą Gylio straipsnio pastraipų – toliau neskaičiau. Socialsitiniai kliedesiai ir tiek.

   Ar Jums neatrodo, kad didžiausia mūsų bėdų priežastis yra nesaikingai švaistomos lėšos socialinei sferai?
   Geriau susirūpinkite liberaliomis laisvos rinkos reformomis. Juk tai – vienintelis būdas nors kiek sulaikyti jaunimą Lietuvoje. Juk puikiai žinote, kad net apie 80% akademinio jaunimo yra liberalių pažiūrų ir politikoje remia liberalų partijas. O tai – svarbus požymis. Tad jei socialistai valdžioje – Lietuvoje liks gyventi tik vyresnio amžiaus žmonės.
   O be jaunimo – ateities nebus! Tad atsisukit veidu į liberalios laisvosios rinkos reformas!

 2. Tomas:

  Nuo pat pradžiū buvo aišku, kad privatūs pensijų fondai tai finansinė afera ir Lietuvos valdžios aferistai tai puikiai žinojo, nes tokie fondai buvo iki to bankrutavę Pietų Amerikos ir kt. šalyse. Vien dėl Emrono bankroto pensijų neteko 40000 žmonių.

  • Studentas:

   Tai tu, Tomai, ir kaup SODROJE. Tik paskui neverk, kad SODRA tavo pinigus “pravalgė”. Na, visokių reikia. Vieni “bloguosiuose” pensijų fonduose kaups. Aš taip pat. kiti – gali paklausyti Gylio rekomendacijų ir grįžti Sodron. Na, geras posakis “d.. ir bažnyčioj muša”. Faktai rodo, kad tokių d… niekada Lietuvoje netreūko ir šiandien netrūksta. Taip SODRAI pinigų reikia – tad galite eit iš fondų ir kaup Sodroje 🙂 Na, o mes pasirinksim pensijų fondus 🙂 laikas parodys, kas buvome teisūs 🙂

 3. Povilas:

  Pederastizuotas jaunimas-puiku. Pardavinėti savo užpakalį vakariečiams greitai bus vienintelis verslas Lietuvoje,
  tai jau tikrų tikriausia “laisva rinka”. Aišku po kelių dešimtmečių tokios “rinkos” nebereikės jokių pensijų, tiks ir privatūs fondai.

 4. S:

  Gerai Gylys parašė, “įkalbėjai tėvai”… 😉 Čia mane vis atakuoja “pasirinkite, svarbu!” ta tema; nutarta – renkuosi sugrįžimą į Sodrą! Labiausiai patiko taiklus pavyzdys apie Detroitą (lietuviškai paaiškinsiu) – ten dabar jau ~90% negrų prisiveisė, todėl tampa miestu vaiduokliu, o mūsų “liberalai” juk į šūdą visada kiša rankas, todėl nesunku suprasti tų pastoviai neigiamų rezultatų, kuriuos gaunu jų ataskaitose, priežastis… 🙂

 5. Fredas:

  vagys,aferistiniai pralobę mūdakai perkasi auksinius karstus,kad kai jie gulės juose,kad visi sakytų,joooo,..jis buvo milojonierius.

 6. Tomas:

  Autoriau, atsakykite kodėl aš būdamas 27m. amžiaus turėčiau savo pensiją patikėti SODRAI o ne privatiems pensijų fondams? Šiai dienai SODRA turi apie 11 milijardų litų skolos. Birželį SODRA skolinosi nes neturėjo pinigų išmokoms rugpjūčio mėnesį. Kokios SODROS perspektyvos?

  • Povilas:

   Vat ir skola todėl susidarė, kad šeria tuos privačių aferistų fondus. Antra vertus skola ne Sodros, o valstybės, tiesiog iždo vagims parankiau perrašinėti valstybės skolas, specialiai sukurtoms “Sodroms”, falsifikuoti ekonominius rodiklius, suskirstyti į valstybės, sodros, savivaldybių skolas ir t.t. Taip lengviau
   su ištiesta ranka po pasaulį ūbagauti ir pinigėlius skolinti. Juk gražiau atrodo valstybės skola 60 milijardų nei 100 ar 200? O seneliai sau pensijoms užsidirbo, Mažeikių naftas, Jonavos azotus ir t.t. pastatė, gaila,
   kad landsbergiai su brazauskais viską išvogė ir ištratino.

 7. Studentas (VU):

  Galėtų ir teisėsauga Tamstele pasidomėti. Už tokius raginimus ir baudelę ne pro šalį sumokėti būtų.
  O “Alko” adminus raginu buti pilietiškais – persiųstii šį komentatoriaus “tikras lietuvis” komentarą teisėsaugai!

  • Labai teisingas pilietis:

   Ar tik ne rudomanskis būsi? 🙂
   Tas irgi mėgsta grąsinti, tik nieko dar nelaimėjo, nes puola teisius, pats žulikavojimais užsiimdamas.
   Nemanykite, kad vagystes iš Sodros tokiais būdais paslėpsite – vis tiek teks už tai atsakyti!

 8. tikras lietuvis:

  Gylys čia yra teisus – visa ta afera su Sodros pinigų nukanalizavimu į fondus yra žulikų interesų tenkinimas ir niekas daugiau.

 9. znakorius:

  “Studentas” bijo atsakomybės ir puolė grasinti, betgi tai jų negelbės – vis tiek už išeikvotus Sodros pinigus teks atsakyti. 😉

 10. znakorius:

  Manoma, kad Studentu čia pasirašinėja žydas rudomanskis. 😉

 11. tikras lietuvis:

  Che che che 🙂 – ar čia man grasina rudomanskiai?
  Juk jau šešiskart juos įveikiau ikiteisminiuose tyrimuose ir dar šimtąkart įveiksiu, nes mano pusėje tiesa, o jie žulikavojimais užsiima.
  Šįkart Povilas Gylys yra visiškai teisus – žulikai ištaksavojo Sodrą su tais pavogtais = pervestais iš Sodros pinigais į fondus.
  Todėl nėra ko su žulikais peckiotis – dera jiems reikalauti aukščiausiųjų bausmių!
  Ir, manau, jei ir taip toliau visi valstybės reikalai eis, tai vieną dien griežtų bausmių įstatymai bus gražinti ir vagys gaus ko nusipelnę.

 12. tikras lietuvis:

  Taip – vieną dieną griežtų bausmių įstatymai bus, garantuotai, grąžinti.

 13. Labai teisingas pilietis:

  Povilas: 2013 08 22 14:23
  Vat ir skola todėl susidarė, kad šeria tuos privačių aferistų fondus. Antra vertus skola ne Sodros, o valstybės, tiesiog iždo vagims parankiau perrašinėti valstybės skolas, specialiai sukurtoms “Sodroms”, falsifikuoti ekonominius rodiklius, suskirstyti į valstybės, sodros, savivaldybių skolas ir t.t.
  ————————
  Teisingai rašote, profesoriau.
  Tik liberaliems vagims tai nepatiks – matote, jie jau čia grąsinti už kritiką pradėjo. 🙂
  Vietoj to, kad stengtųsi nuginčyti oponentus.
  Betgi jie jokių argumentų neturi, todėl ir siunta.
  Tikėkime, kad tai – paskutinė jų kadencija seime.

 14. tikras lietuvis:

  Iš kito straipsnio įkeliu, nes ir čia tai aktualu:
  tikras lietuvis: 2013 08 25 02:41
  Nesigilinant į konkretų atveją, o kalbant apskritai, tai reikia pasakyti, kad svarbius Lietuvai klausimus turėtų svarstyti visuomenės dauguma referendumais.
  Kitaip Lietuva iš pelkės neišbris niekada.
  tikras lietuvis:2013 08 25 02:43
  Visokiems Lietuvos priešams, žinoma, tai nepatinka – jiems geriau, kada tam tikros šaikos savais kanalais prastumia tik sau naudingus dalykus.

 15. Povilas:

  Pensijų fondai tai viena iš šlykščiausių pastarųjų 23 metų finansinių aferų vagiant biudžeto lėšas. Šie fodai turi būti kuo skubiau likviduoti.

  • Studentas (VU):

   Nusiraminkit, propesoriau, jūsų svajoms išsipildyti nelemta. Net ir kairiųjų tarpe dar yra šiek tiek mąstančių žmonių, tad jie nepjaus šakos ant kurios patys sėdi. O ta šaka – tai Lietuvos jaunimas, o jos nupjovimas – totalinė jaunimo emigracija. Pensijų fondų naikinimas akimirksniu atimtų iš jaunimo viltį, kad Lietuva turi dar kažkokią ateitį. O tai labai ženkliai prisidėtų prie itin sparčios jaunimo emigracijos.
   Kai VISAS jaunimas iš Lietuvos emigruos – kas tuomet jums pensijas uždirbs? 🙂

   • Sėlis:

    Pigi demagogija. Paskutinis liberastu pasispardymas.

   • Naujas:

    Jaunuoli, jeigu jaunimą su Lietuvą sieja tik pensijų fondai, tai šūdo vertas toks jaunimas, kaip ir pats, jeigu pačiam tik tai tėra vertybė.

    • Studentas (VU) Copy-Paste:

     Ach, nieko jūs nesuvokiat. Jei Lietuvoje bus socializmas – tai kam tokia Tėvynė? Tyvynė – tai pirmiausia jos piliečiai. Bet jei dauguma jų – socialistai (pensijų fondų naikinimas tai tik iliustruotų)? Jei tokių dauguma – tai bėda tokiai visuomenei. jaunoji karta nemąsto socialistiškai. Tad socialistinė aplinka tampa jai svetima. tad kokia čia Tėvynė? Iš tokios emigruoti tikrai verta. Be to – puiki bausmė soacislistinei valdžiai ir jos garbaus amžiaus rinkėjams. nebus jaunimo – nebus kas dirba, nebus biudžeto pajamų, nebus ir tų pačių SODROS pensijų.

     O dabar apie gyvenimo pamoką, kurios dauguma vyresnio amžiaus komentatorių čia nesuprato. Iš esmės mūsų tėvai kovojo su dviem blogiais, bet galutinai įveikė tik vieną – SSRS. O antrojo – soacializmo hidros taip ir neįveikė… Taip, puiku – Lietuva laisva, Lietuva – teisinė valstybė. Tačiau antrasis blogis – socializmas – kaip koks voraatinklis apraizgęs mūsų visuomenę ir taip nesiruošia pasiduoti. Jis gyvas ne tik tokių, kaip Gylys, kitų kairiųjų, bet dažnai ir dešiniųjų galvose. Ar jis puikiai nesijaučia tautininkų smegeninėse. Nepastebėjau, kad tautininkai būtų nors kiek palankesni laisvąjai rinkai. Dalis Tėvynės sąjungos narių – taip pat.
     Taigi, socializmas liko neįveiktu, o jūs (kaip ir dauguma kitų vyresnio amžiaus žmonių) net nesuvokiat, kad su juo reikia kovoti. Jūs, socializuoti dar suvietmetyje, jo net nepastebite!
     Ir kaip po to drįstate moralizuoti, mus auklėti? Jei Lietuva būtų kitokia – gal ir būtų negarbinga emigruoti. tačiau šioje situacijoje – tikrai nieko tokio. O gal net labai garbinga – tokiu būdu galimai galima sprčiau išgyvendinti socializmą. tad emigrantas – bene pilietiškiausias Lietuvos žmogus.
     Asmeniškai jei kas nors man bandytų priekaištauti ar gėdinti, kad emigravau, tai man būtų tas pats, kad koks religinis fanatikas mane gydytu, kad neišpažįstų islamo. Ar suprantate jūs tai?
     Žinoma, abejojiu kad supratote. Tiesiog mes gyvename skirtinguose pasauliuose. Lietuvoje atotrūkis tarp kartų toks didelis, kad bet koks gėdinimas ir pan praranda prasmę. tai – skirtingi pasauliai, skirtingos civilizacijos.

     • tikras lietuvis:

      Nereikia melais užsiiminėti: iš Sodros tiesiog gražioj formoj išvogė pinigus, o jūs sakote – laisva rinka.
      Jei laisva, tai ko nededat į fondus savų lėšų, o siekiat svetimo – iš Sodros? 😉

 16. Studentas (VU):

  Sakau, kad “tikrą lietuvį” reiktų už tokius komentarus patraukti atsakomybėn ir bausti administracine tvarka (esu sveiko proto, tad griežtesnių bausmių nesiūlau – tik realias, kurių jis ir nusipelno).
  Kaip žinia, civilizuotame pasaulyje (išskyrus kelias atsilikusias JAV valstijas bei šiuo požiūriu nesuspratusą Japoniją) mirties bausmės yra draudžiamos. Tad tokie siūlymai yra neabejotinai nusikalstami 🙂
  Na, nebent esat nepakaltinamas (bent jau man susidarė toks įspūdis beskaitant komentarus). Tačiau tuomet toks žmogus turi būti gydomas ir turėti labai ribotą prieigą prie interneto. O jei taip nėra – tai iliustruoja mūsų šalies neįgalumą.

 17. Studentas (VU) Copy-Paste:

  Kaip žinia, civilizuotame pasaulyje (išskyrus kelias atsilikusias JAV valstijas bei šiuo požiūriu nesuspratusą Japoniją) mirties bausmės yra draudžiamos. Tad tokie siūlymai yra neabejotinai nusikalstami 🙂
  Na, nebent esat nepakaltinamas (bent jau man susidarė toks įspūdis beskaitant komentarus). Tačiau tuomet toks žmogus turi būti gydomas ir turėti labai ribotą prieigą prie interneto. O jei taip nėra – tai iliustruoja mūsų šalies neįgalumą.

  • tikras lietuvis:

   Tokie pasiūlymai yra normalūs pasiūlymai teisinėje valstybėje.
   Kadangi jūs nesate teisingumo šalininkai ir esate už Sodros (bei, matyt, visokius kitokius) vagis, tai ir bandote įrodinėti visokias nesąmones.

 18. tikras lietuvis:

  Jo – rudomanskiai nerimsta.
  Bet neilgai tai tęsis – prieis ir šita ožka prie vežimo. 🙂
  Be jokių abejonių.

 19. Paprastas žmogus:

  Pritariu, kad laikas tuos rudomanskius susemti.
  Labai jau jie išnaglėjo, nenorėdami lietuviais būti – nenorėdami dirbti visuomenei, o norėdami vis parazitauti.

 20. Labai teisingas pilietis:

  Studentas (VU):
  2013 08 25 19:07

  Sakau, kad “tikrą lietuvį” reiktų už tokius komentarus patraukti atsakomybėn ir bausti administracine tvarka (esu sveiko proto, tad griežtesnių bausmių nesiūlau – tik realias, kurių jis ir nusipelno).
  Kaip žinia, civilizuotame pasaulyje (išskyrus kelias atsilikusias JAV valstijas bei šiuo požiūriu nesuspratusą Japoniją) mirties bausmės yra draudžiamos. Tad tokie siūlymai yra neabejotinai nusikalstami 🙂
  Na, nebent esat nepakaltinamas (bent jau man susidarė toks įspūdis beskaitant komentarus). Tačiau tuomet toks žmogus turi būti gydomas ir turėti labai ribotą prieigą prie interneto. O jei taip nėra – tai iliustruoja mūsų šalies neįgalumą.
  ————–
  Tikrai tai – Rudomanskis:
  – ir jie yra “labai pažangūs” 🙂 , propaguodami pederastizmą ,
  – ir, neturėdami argumentų, visada puola oponentą kaip asmenybę, vis siekdami pažeminti.
  Gaila, kad Alko redakcija jų bijo ir, vietoj to, kad juos blokuotų (tokiems brudams čia ne vieta!) , blokuoja lietuvį, kuris jų nebijo ir visada prieš juos laimi.
  Alkai, nebijokit! 🙂

 21. Studentas (VU):

  VISEIMS KOMENTATORIAMS IR “ALKO” ADMINAMS.
  Kadangi tapau labai populiariu, tai individualiai kiekvienam neatsakinėsiu.

  PIRMIAUSIA KIEK APIE SAVE (KAD NEPAINIOTUMĖTE SU NIEKUO DĖTAIS ASMENIMIS:
  1. Nesu jūsų minimas Rodomanskis 🙂 Ta pavardė kažkur girdėta, bet atvirai sakant, kas jis toks – nežinau. Žinoma, pagooglines galiu nesunkiai sužinoti 🙂
  2. Esu lietuvių, o tiksliau – ŽEMAIČIŲ tautybės LR Pilietis. Nors gimiau ir gyvenu Vilniuje, tačiau tėvai kilę iš vieno Žemaitijos miestelio ir yra “grynakaruajai” žemaičiai 🙂 Teisa, žemaitiškai aš jau beveik nemoku. Pas senelius nuvykstu, bet neužsibūnu, tad suprantu ir kažkiek moku.
  3. Esu heteroseksulios orientacijos (potraukį jaučiu tik panoms). Bet gėjai man tikrai netrukdo. Pritariu jų renginiams ir teisėms, išskyrus teisę įsivaikinti.

  NA, UŽTEKS APIE SAVE – DABAR APIE JUS 🙂
  “tikras lietuvis” komentaruose balansuoja ties neleistinumo riba. Na, gal jį apskundus ir nuteistų, o gal ir ne. nesu dėl to tikras.
  Tačiau komentatorius, pasivadinęs “Griežtas” neabejotinai peržengė visas ribas. Perskaitykite visus jo komentarus – neabejotinai jie nusikalstami.
  TODĖL, BŪDAMAS PILIETIŠKU, IMSIUOSI ŠTAI TOKIŲ VEIKSMŲ:
  1. Tuojau pat INFORMUOJU PORTALO “ALKAS” ADMINISTRACIJĄ APIE ŠĮ KOMENTATORIŲ IR JO KOMENTARUS, reikalaudamas perduoti juos teisėsaugai. Išsisaugas ir šių komentarų kopijas tam, kad “Alko” adminai negudrautų ir tiesiog jų neištrintų.
  2. Jei “Alko” adminai neperduos komentarų teisėsaugai – tai padarysiu aš pats. Labai nesunku parašyti el laišką ir išsiųsti jį reikiamu adresu 🙂

  DABAR “GUDRUOLIAMS”:
  1. Jei rašote iš kokio Londono ir pan. – tikrai nesate apsaugotas nuo Lietuvos teisėsaugos 🙂 Prieš porą metų buvo straipsnį apie neatsakingą komentatorių, rašinėjusį neleistino turinio laiškus iš Londono. Lietuvos teisėsauga kreipėsi į britų teisėsaugą ir komentatorius buvo nedelsiant išaiškintas ir nuteistas. O bausmė buvo gerokai griežtesnė, nei taikoma Lietuvoje… 🙂
  2. Jei jūsų kompiuteryje įdiegta programėlė, kuri paslepia IP – teisėsaugai taip pat ne problema. Čia jūs į “Lietuvos rytą” galit rašinėti ir būti saugus, kad nerodys jūsų IP. Jo nesužinos ir kitų svetainių adminai, kuriose IP nerodomas. tačiau tesėsauga turi būdų tai nesunkiai išsiaiškiti 🙂

  Taigi, visus raginu būti pilietiškais ir netoleruoti nusikalstamus komentarus rašinėjančių komentatorių.
  Tai visiems sėkmės!

 22. Primename, kad už komentarų turinį atsako patys komentatoriai. Keletas jų jau yra patraukti atsakomybėn už nepraustaburniškus komentarus. Tikro Lietuvio įžeidžiančius komentarus, kuriuos nurodė skaitytojai kaip netinkamus, ištrynėme.

 23. Griežtas:

  Ko išsigandot, “Studente’? 🙂
  Atsakomybės.
  Kadangi tavo veiksmai yra nukreipti Lietuvą sužlugdyti, todėl esi vertas aukščiausiosios bausmės.
  Kokia ta bausmė bus – spręs teismas.
  O mes – visuomenės dauguma – jį, kaip ir visus įstatymo reikalavimus bei teismo sprendimus, vykdysime!
  Todėl patariu:
  1. nutraukti kenkėjišką veiklą;
  2. atsiprašyti Lietuvos žmonių;
  3. atlyginti materialinę bei moralinę žalą.
  Tuomet svarstysime – gal būt tavęs ir pasigailėsime.
  O kol kas tu – įtariamasis.
  Ką tau ir aiškiname.

  • Studentas (VU):

   Kas tu toks? Gal teisinė Valstybė, kad mane teistum?
   Kas būtų, jai visokie vaikystėje “nuo šėpos nukritę” pradėtų vykdyti “teisingumą” Tiesiog tokia valstybė nustotų egzistavusi 🙂
   Tai va, aistruoli, išgerk raminančių vaistukų – ir viskas praeis. O šiap jau tai pats laikas būtų pačiam su teisėsauga pabendrauti 🙂

 24. Griežtas:

  O kol kas, manau, kad žmogėną, besielgiantį iškrypėliškai – aiškiai kenkiantį Lietuvai ir pasivadinusį Studentas (VU), dera suimti.
  Tai atliks įstatymu numatytos įstaigos bei pareigūnai.
  “Studente”, ar jau pasiruošei cukorius? 🙂
  Tikimės, kad sėdėsi ilgai ir nuobodžiai, t.y. iki tol, kol tavo šeimoje jauniausias taps vyriausiu. 🙂
  O gal, vis tik, nuoširdžiai prisipažinsi padaręs teisės pažeidimą, nurodysi kas ir už kiek tave samdo veikti prieš Lietuvą, nuoširdžiai galėsies ir tuo sumažinsi tavo ir tavo, galimai, bendrininkų daromą žalą Lietuvai?
  Spręsti tau: prisipažinsi – mažiau gausi. 😉

 25. Griežtas:

  Tą komentatorių “Studentas (VU)” vien už pasivadinimą “žemaičių tautybės” dera pasodinti, nes tai – separatizmas, t.y. vienas iš sunkiausių nusikaltimų valstybei.
  Nes netgi tokios genties kaip žemaičiai nėra buvę, o tautos, kaip žinia, susidarė tik iš giminingų (ir ne vienos!) genčių.

  • Studentas (VU):

   Žinok, žmogeli, kad tautybė – labai neapibrėžtas dalykas. Pavyzdžiui, slovakai ir čekai, flandrai ir olandai, prancūzai ir valonai ir t.t. laikomi atskiromis tautomis, nors kultūriniu požiūriu yra panašesni, nei lietuviai ir žemaičiai.
   Tamstą truputį apšviesiu – per carinėje Rusijos imperijoje vykusius surašymus (nepamenu kuriais metais) dauguma žemaitijos gyventojų užsirašė žemaičiais (ne lietuviais, o žemaičiais). Per 2011 m. gyventojų surašymą kai kurie žemaičiai taip patr užsirašė žemaičiais (tikslaus skaičiaus nežinau, tačiau Žemeičių draugija duomenis įsigijo iš Statistikos departamento). Jei domina – pasiteiraukit.
   Toliau – geli save laikyti kad ir ufonautu – tai separatizmas nebus 🙂
   Separatizmas – tai veiksmai, siekiant dalį valstybės atskirti nuo pagrindinės dalies. Šveiskitės 🙂
   ir dar – tik imperinės tautos (pvz. Rusai) separatizmui suteikia neigiamą atspalvį. Iš tiesų vakarietišku požiūrių jis nėra neigiamas, nes per jį galima realizuoti VIENA SVARBIAUSIŲ PRIGIMTINIŲ ŽMOGAUS TEISĖS PRINCIPIŲ – TEUTOS TEISĘ Į APSISPRENDIMĄ.
   Taigi, sveikinu Kosovą, Abchaziją, Pietų Sudaną ir kitas tautas, sukūrusias nepriklausomas valstybes. deja, politikoje daug veidmainystės, tad dalis tų šalių išlieka nepripažintomis ar joms nutinka toks liūdnas likimas, kaip Rusijos okupuotai Čečėnijai, Kinijos okupuotam Tibetui ir t.t.

   Na, “separatiste”, tu “separatiste” :))) Sucharikų gali nedžiovinti – niekas tavęs nesodins. BET VA SOLIDŽIĄ BAUDELĘ UŽ NETINKAMUS KOMENTARUS GALI IR UŽSIDIRBTI 🙂

 26. Griežtas:

  Alko redakcijai patariu mažiau visokių fariziejų klausyti ir savo nuomonę kas yra gerai, o kas ne turėti.
  Kitaip jūs tik tautininkams (ir sau) tik pakenksit, o ne padėsit.

 27. Griežtas:

  Dar redakcijai.
  O gal jūs manote, kad Lietuvos priešai paklausys malonių prašymų ir nereikės jų atžvilgiu taikyti bausmių, numatytų įstatymuose?
  Tuomet jūs esate labai naivūs ir Lietuvai niekuo negalite padėti.
  Štai “Studentas” siūlo išvogti Sodrą, tuo pačiu tiek valstybę, tiek visuomenės daugumą apgaunant, o jūs – tam pritariat?
  Jei ne, tai kodėl teisingos – tam prieštaraujančios nuomonės čia neturi vietos?
  Ar tikrai jūs už tai, kad Lietuva pakiltų?
  Nes, jei ir toliau bus vagiama (apie ką ir rašo straipsnis) ir visokie vagys tai propaguos (ir netgi, kaip matome čia, grasinimais bei šantažu), o jūs tam pasiduosite, tai ar jūs atliksite savo misiją?
  Pagalvokite apie tai.
  Nes, jei visko bijosite, tai geriau jau reikėjo ir nepradėti – teisės pažeidėjai, kaip matome iš “studentų” veiksmų, visada sugebės jums įkosėti, kad jūs ar dar kas yra kalti dėl to, jog nesutinkate leisti valstybę, o kartu ir jus apvogti.

 28. Griežtas:

  Alkui.
  Trindami komentarus jūs palaikote vieną nuomonę, t.y. tą, kuri lieka, nors tuose komentaruose įžeidimų bei grasinimų (į ką ir buvo griežtai atsakoma, kaip suprantu) apstu.
  Manau, kad jūs, trindami tiesą, palaikote vagis – su kuo jus ir sveikinu. 🙂

  • Studentas (VU):

   Alkas pasielgė teisingai. Nuomonės gali būti įvairios. tačiau pagal Lietuvos Respublikos įstatymus juose nagali būti raginimu susidoroti su kitokiais (rasės, tautybės, religijos ir kt. požiūriais). Tavo ir kai kurių tavo kolegų komentaruose buvo tokie raginimai. taigi, jūs peržengėte ribą, atlikote antiįstatyminius veiksmus. todėl galimai (tai turėtų nustatyti Teismas) tapote nesikaltėliais ir turite atsakyti.
   Jusm dar labai labai pasiseks, jei viskas baigsis tik komentarų ištrynimu. Tad turėtumėte būti dėkingi “Alko” redakcijai, kad ištrynė tas nusikalstamas rašliavas.

 29. Griežtas:

  Studentas (VU):
  2013 08 25 19:07
  esu sveiko proto
  ————-
  Va, šituo kaip tik ir tenka suabejoti. 🙂

 30. Griežtas:

  “Studentui”, o tikriau – žulikui.
  Nemanyk, kad esi neatrandamas, o tada tau jokie atsiprašymai nebepadės – sėsi. 😉

 31. Griežtas:

  Studentas (VU):
  2013 08 27 00:11
  Ar kelnės vis dar sausos?
  ———
  Ir vėl apie save pasisakei, suski, – su kuo ir sveikinu. 🙂
  P.S. iš anksto susiskaičiuok dantis, kad po to, kada susitiksim, nesakytum, jog trūksta. 😉

 32. Griežtas:

  Studentas (VU):
  2013 08 27 00:19

  Alkas pasielgė teisingai. Nuomonės gali būti įvairios. tačiau pagal Lietuvos Respublikos įstatymus juose nagali būti raginimu susidoroti su kitokiais (rasės, tautybės, religijos ir kt. požiūriais). Tavo ir kai kurių tavo kolegų komentaruose buvo tokie raginimai. taigi, jūs peržengėte ribą, atlikote antiįstatyminius veiksmus. todėl galimai (tai turėtų nustatyti Teismas) tapote nesikaltėliais ir turite atsakyti.
  Jusm dar labai labai pasiseks, jei viskas baigsis tik komentarų ištrynimu. Tad turėtumėte būti dėkingi “Alko” redakcijai, kad ištrynė tas nusikalstamas rašliavas.
  ———-
  Ką tu, snargliau, supranti apie tai kas yra teisėta, o kas ne?
  Pirma liūlį nusišluostyk, o po to vyresnius už save mokyti galėsi.
  Augai, aišku kaip dieną, negaudamas diržo?
  Todėl ir esi banditas.
  Toks ir galas tavęs laukia. 😉

 33. Griežtas:

  Tokius kaip tu seniau sutvarkydavo be teismo ir tardymo, ir aš tiems žmonėms dėl to pretenzijų neturiu.
  Tikiuosi, kad ir tavęs laukia tas pats galas: nesvarbu ar per teisinę sistemą, ar tiesiog žmonės už tavo žulikystes tau kada tai, garantuotai, atskaičiuos.
  Tuo gali neabejoti – gyvenime būna kaip tik taip.

 34. Griežtas:

  Studentas (VU):
  2013 08 27 00:27

  SU TOKIU PRIMITYVU KAIP TU NESIRUOŠIU DAUGIAU DISKUTUOTI. ĮDOMU TIK BŪTŲ, IŠ KUR TOKIE ATSIRANDA…
  NA, TIEK TO – MAŽDAUG NUJAUČIU.
  ŠVIESKIS IR GYDIKIS.
  TAŠKAS
  ———
  Berašti, pagydis tave ir, ko gero, kalėjime.
  Jei iki tol žmonės už tavo išsidirbinėjimus tau galo nepaskelbs, link ko tu savo elgesiu aiškiai rauniesi, o tokiems kaip tik taip ir nutinka. 😉

 35. znakorius:

  Draugai,
  gautas pranešimas, kad netikėlis, pasivadinęs melagingu vardu “Studentas”, žuvo gėdinga mirtimi.
  Prieš mirtį jis atsiprašė Lietuvos žmonių už savo piktadarybes.
  Tebūnie jam lengva žemelė…. 🙂

 36. Griežtas:

  Tu matai – dar vienas nusikaltėlis išvengė atsakomybės. 😉
  Manau, kad pragare jį velniai jodys. 🙂

 37. Griežtas:

  Studentas (VU):
  2013 08 27 00:10

  Žinok, žmogeli, kad tautybė – labai neapibrėžtas dalykas. Pavyzdžiui, slovakai ir čekai, flandrai ir olandai, prancūzai ir valonai ir t.t. laikomi atskiromis tautomis, nors kultūriniu požiūriu yra panašesni, nei lietuviai ir žemaičiai.
  ————–
  Visiškas dundukas esi: tauta yra TIK tam tikros teritorijos bendruomenė.
  Toliau gali rasti čia, Alke.
  Tauta nėra kažkokia kaimenė, kuri atsiranda iš nežinia kur, susimeta į krūvą ir jau, būk, tauta.
  Paskaityk nors Wiki, nes tavo žinios visai nieko vertos.
  Na, bet kalėjime turėsi laiko – galėsi studijuoti. 🙂

 38. Griežtas:

  Studentas (VU):
  2013 08 27 00:19

  Nuomonės gali būti įvairios. tačiau pagal Lietuvos Respublikos įstatymus juose nagali būti raginimu susidoroti su kitokiais (rasės, tautybės, religijos ir kt. požiūriais). Tavo ir kai kurių tavo kolegų komentaruose buvo tokie raginimai.
  ——
  Nebuvo ten jokių grasinimų (ir tokio tikslo net nebuvo) – ten buvo priminimas tau, nusikaltėliui, kas tavęs laukia įstatymų nustatyta tvarka už tavo padarytus nusikaltimus.
  O, kad atsakomybės neišvengsi, tai yra aišku.
  Beje, sako, kad jau galą gavai … 🙂
  Taip tau ir reikia – kad tave kur velniai nuneštų. 🙂
  P.S.
  ir ne tau, netikėliui bei nusikaltusiam prieš Lietuvą, kitus moralizuoti: pats nei iš šio, nei iš to pradėjai žmones užgaulioti, grasinti ir t.t., ir pan.
  Taip, kad gavai tą ką norėjai.
  O, kad alke kai kas bijo tokių trydų kaip pats, tai jau jų asmeniniai reikalai.
  Jiems, beje, patiems kenkiantys.
  Tai parodė rinkimai.

 39. Griežtas:

  Ką gi – musiau iš tikrųjų tas valkata pasikorė.
  Tuo geriau. 🙂

 40. tikras lietuvis:

  Ką gi – darom išvadą: prof.P.Gylys – teisus.
  Pagarba.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Reklama

Init


 

Dusodininkai

 

ethnic art.lt
Baltų šalelė