J.Vaiškūnas. Kas valdo mūsų valdžią? (58)

Jonas Vaiškūnas | Delfi.lt, V.Kopūsto nuotr.

Jonas Vaiškūnas | Delfi.lt, V.Kopūsto nuotr.

Ekonomistė Aušra Maldeikienė neseniai atkreipė dėmesį į tai, kad sparčiai kintant socialiniams ir ekonominiams mūsų gyvenimo pagrindams formuojasi nauja pasaulėžiūra ir ją atitinkanti savotiška „ekonominė teologija“. Ir tai ne pokštai. Dar G.Diumezilis (Dumézil) politinę tautos ideologiją matė esant išreikštą būtent jos religijoje.

Suprantama ir šiuolaikinei globaliai vartotojiškai ideologijai reikalinga nauja, jos propaguojamą gyvenseną įtvirtinanti, religija. Tai kad ekonominiu-vartotojišku kodu palaipsniui perkuoduojamos visos visuomenės materialinės, dvasinės ir socialinės vertybės daugiau nei akivaizdu.

Ekonominės bažnyčios liturgija atsiskleidžia akcijų biržose. Čia prieš stebuklingai ekranuose šokinėjančius skaičiukus bei kreives gestikuliuoja ir meldžiasi super-postmodernaus kulto tarnai, pasikrikštiję, kaip ir dera, liaudžiai nesuprantamais bet pasitikėjimą keliančiais ir vaizduotę žadinančiais „maklerių“, „brokerių“, „dilerių“… ir kitais magiškais vardais. Kapitalo rinka gyvena savo dievišką gyvenimą – atliepdama į šio pasaulio galingųjų maldas ir veiksmus. Neatsargus žodis, neteisingas krustelėjimas – rinka gali susierzinti, nubausti… teisingai besimeldžiančius ji išaukština ir apipila auksu…

Šiai religijai neparankios pastovios ir tvarios vertybės, o labiausiai ji nekenčia valstybinių sienų. Kapitalas turi judėti laisvai visada ir visur. Tai svarbiausias naujosios religijos Dievo įsakymas. Pasirašyti po juo privalo visi. Priėmusios šias žaidimo taisykles valstybės skelbiamos vakarietiškos demokratijos ir gerovės standartų skleidėjomis. Jas „globoja“ globalios viršvalstybinės institucijos, reikalaudamos, kaip garsiajame savo veikale „Globalizacija: pasekmės žmogui“ sako Z.Baumanas, „sistemingai naikinti viską, kas tik galėtų sulaikyti ar sulėtinti laisvą kapitalo judėjimą ir apriboti rinkos laisvę“. O jei nori gauti pasaulio bankų ir valiutos fondų finansinę paramą, jos privalo nuolankiai ir išanksto „kuo plačiau atverti vartus ir išmesti iš galvos visas mintis apie savarankišką ekonominę politiką“. „Silpnos valstybės ir yra tai, ko reikia Naujajai pasaulio tvarkai, kuri pernelyg dažnai įtartinai panaši į naują pasaulio sumaištį, kad galėtų save palaikyti ir stiprinti“ (Z.Baumanas).

Valstybės – tartum Akcinės bendrovės (AB) – valdymo „akcijas“ iš joje gyvenančios tautos palaipsniui išpirko stambūs globalaus pasaulio Olimpe reziduojantys investuotojai kartu nuosekliai perėmę ir valstybės valdymo funkcijas. Valdžios regimybė pasiliko –­ turime prezidentą, premjerą, ministrus, „valstybininkus“ ir jų gausią svitą, bet ši valdžia meldžiasi jau ne liaudžiai, ne tautai, net ne savo rinkėjams, o nepasiekiamiems naujojo Olimpo dievams. Nei tauta nei „Lietuvos žmonės“ neturi balso priimti sprendimams. Juos priima „investuotojai” turintys išimtinę teisę vienu ypu atmesti ir paskelbti netinkamais ar nepagrįstais visus tų žmonių pareiškimus apie AB tipo valstybės valdymo pobūdį. Perfrazuojant Baumaną globalaus kapitalo užvaldytos valstybės valdžią galima apibudinti taip: „Valdžia priklauso valdžion investavusiems, o ne ją rinkusiems žmonėms ar vietovės, kurią ji turėtų atstovauti, gyventojams”.

Tad ar Lietuva dar yra nepriklausoma valstybė? Ir nuo ko nepriklausoma? Kai siekėme nepriklausomybės žinojome – nuo CCCP, nuo Rusijos. Net atrodė, kad, išsmukdami iš imperinio kalėjimo, durų trinktelėjimu, sugriovėme ir pačią imperiją. Deja, imperija liko ir sėkmingai taikosi prie globalizacijos iššūkių. Gal ir mūsų išsivadavimas tebuvo šio proceso pradžios pasekmė? Juk mažų silpnų valstybėlių dauginimusi, pasak to paties Baumano, suinteresuotas yra būtent nūdienis globalus kapitalas.

Valstybės, netenkančios vis didesnės savo suvereniteto dalies, vaidmuo baigia susiaurėti iki policijos nuovados, kovojančios su nusikalstamumu tik tiek kiek reikia, kad būtų užtikrintas mūsų šalies teritorijoje globalaus kapitalo vykdomų operacijų saugumas. O pasaulio galingiesiems nėra reikalo tiesiogiai mūsų valdyti. Pati mūsų valdžia įpareigojama tvarkyti visus reikalus jų naudai. Jei reikia vyriausybes paspausti ir pakeisti stambiam kapitalui netinkamus vietinius įstatymus – pasitelkiami tarptautiniai teisės aktai. Nesustabdomo laisvosios prekybos taisyklių plitimo ir 11-tu Dievo įsakymu paskelbto laisvo kapitalo judėjimo postulato veikiama „ekonomika” vis labiau išlaisvinama iš politinės kontrolės, o „valstybei neleidžiama liesti nieko, kas susiję su ekonominiu gyvenimu: visus tokio pobūdžio veiksmus pasitiks staigus, nirtulingas baudžiamasis pasaulio rinkų atsakas“ (Z.Baumanas).

Iki šiol dar tikėjome, kad padėtį į gerąją pusę galim pakeisti rinkimais – „teisingai“ balsuodami ir valdžios postuose keisdami žmones. Bet padėtis radikaliai pasikeitė – akcijos parduotos, valdžia užvaldyta. Bet kuris, kas sėda į išanksto išpirktą ložę – neturi savo balso. Jo balsas perleistas „investuotojams“. Esant tokiai padėčiai, vienos partijos pakeitimas kita, kėdžių perstumdymas ir net į valstybinius postus pasodinti patriotai, vargu ar ką gali pakeisti. Potencialūs slibino nugalėtojai globalaus kapitalo užvaldytame pasaulyje slibinais virsta daug greičiau nei senamadiškose pasakose.

Valdžios kėdės jau seniai tapo Prokrusto lovomis, pasėdėję jose, net ir vakarykščiai patriotai, atsikelia, jei ne apkapoti, tai bent apipjaustyti. Ar ne todėl užgimstančių alternatyvinių visuomeninių judėjimų lyderiai šnairuoja ir nepasitiki politinio veikimo, ėjimo į valdžią galimybėmis, įvardindami tai kaip ėjimą prie lovio. Juk į lovį pašaras barstomas iš aukščiau.

Kokia išeitis? Pirma, sąmoningai nugalint globaliųjų galių suformuotą atskirtį ir fragmentaciją, kuo plačiau vienytis visoms neformalioms visuomeninėms bendruomenėms ir jėgoms, antra – sekant M.Kastelsu (Castells) – trukdyti ir neduoti „nusileidimo tako“ vyraujančioms globalizmo srovėms, pasirūpinti, kad jos nusileistų kur nors šalimais ir taip apeitų bei marginalizuotų viešąsias erdves ir maištingas bendruomenes. Trečia, kasdien nugalėti savyje globalizacijos vis labiau auginamą mūsų vartotojiškąjį Ego, atsižadant dalies savo ambicijų ir pažiūrų vardan kito, panašaus, bet netapataus man asmens.

Jei pavyktų susivokti ir susivienyti žmonėms, sugebantiems Lietuvos nacionalinius interesus vertinti labiau ir aukščiau nei globalius vartotojiškos ideologijos mitus, vėl užsižiebtų vilties žiburys, kad visuomenė gali ne tik rinkti, bet ir įtakoti savo šalies valdžią. Atsirastų viltis nacionalinės svarbos srityse atsispirti tautos dvasios syvus siurbiantiems globalaus kapitalizmo gniaužtams, viltis, kad ir šį kartą Lietuva turės galimybę išlikti. Tačiau tai gali ir likti tik viltimi, jei nacionalinių interesų ir tautos gyvybingumo labui nebus rasta priimtinų būdų ir formų, leidžiančių įstatymiškai įtvirtinti globalaus kapitalo bei tautų migracijos srautų sklaidos apribojimų. Šiuo metu tai gali atrodyti neįmanoma ir perdaug radikalu. Juk neturime nei energetinių galių, nei imperinių ambicijų, net tvirtos savo istorinės vertės pajautos leidžiančios pasielgti drastiškai ir individualiai. Bet turime veikti dabar, kol dar visai neaptemo blėstanti tautinė savimonė.

Eidami šiuo keliu, visais, jei reikia ir pačiais radikaliausiais būdais, privalome siekti, kad būtų įtvirtintas visuomeninis valstybinės valdžios kontrolės mechanizmas, o būtent: kad būtų uždrausta politinė reklama; priimti politinių partijų finansavimo įstatymo pakeitimai, užtikrinantys, kad skirstant partijoms valstybės pinigus didžiausią įtaką turėtų visuomenė, o ne oligarchai ar valdžios grupuotės; būtų parengti bei priimti: viešojo intereso gynimo, tiesioginio piliečių ir kitų juridinių asmenų kreipimosi į Konstitucinį teismą bei Seimo narių atšaukimo įstatymai.

Atsispirkime „ekonominės teologijos“ kūrėjų skleidžiamam fatalizmo mitui – neva dabartinė naujoji globalaus kapitalizmo forma su visais teigiamais ir neigiamais poveikiais yra objektyvi ir neišvengiama realybė, dėsningai vedanti į tautinių kultūrų išsilydimu pagristą pažangą. Kultūrinė, socialinė ir politinė tvarka tuo ir skiriasi nuo gamtinės kūrinijos, kad priklauso nuo mūsų, kad ją kuriame, keičiame ir palaikome – mes – patys sau – žmonės.

2008 m. vasario 15 d.

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , .

58 komentarai

 1. formulė:

  Nuostabus straipsnis , gaila kad į jį nieks neatsliepia. Visi į Žemės gynėjų suvažiavimą Į sporto halę rugpjūčio24d.!

 2. Oi,kokie Jūs šaunuoliai,kad rašot,šviečiat mus,protinat,skatinat mąstyti.Ačiū,širdingai.

 3. Albinas Vaškevičius:

  Jeigu rinkimuose man netinka nei vienas kandidatas ir aš sąžiningai išbraukiu visus tai balsų skaičiuotojai šį biuletenį laiko sugadintu. Šis biuletenis jau balsavime nedalyvauja. Jis dedamas į sugadintųjų krūvelę. Tai mano manymu jau ne rinkimai. Yra tik prievartinis balsavimas už kažkieno padarytą pasirinkimą. Rinkėjus reiktų vadinti ne rinkėjais, nes jie nieko nerenka, bet balsuotojais, nes jie tik balsuoja už kažkieno padarytą pasirinkimą.

  Valdžią valdyti rinkėjai dar gali referendumais. Bet ar bent dauguma balsuotojų tai dar žino ir tuo tiki? Matyt tai parodys artėjantis referendumas dėl žemės nepardavimo užsieniečiams ir dėl parašų sumažinimo referendumo inicijavimui. Šį kartą reikia labai pasistengti ir pradžiai surinkti tuos 300 000 parašų. Vėliau nebūti abejingais, dalyvauti referendume ir tokiu būdu aktyviai spręsti savos valstybės problemas. Tada gal pradėję valdyti savo šalį tapsime ir jos patriotais. Juk Šveicarijoje taip ir elgiamasi.

  • lyvis:

   Įdomiai rašai nebūti abejingais o pats rinkimuose visus išbrauki kaip ir siūlydamas būti abejingais. Kažkoks dviveidis žmogus Albinas Vaškevičius. Jeigu netinka rinkiminė santvarka tai skelbk karalystę. O gal pats ilgiesi rusiškos diktatūros. lyvis

  • Nepolitikas:

   Įvykis: 6,5 tūkstančių rinkėjų. Švenčiant kaimynų gimtadienius, kilo ginčas: vieni neina balsuoti, kiti eina, bet gadina „šį biuletenį laiko sugadintu. Šis biuletenis jau balsavime nedalyvauja. Jis dedamas į sugadintųjų krūvelę.“ Taigi, kaip „teisėjas“ pasiūliau atlikti ekspertizę: Kaip bus rinkimai, visiems nueiti „balsuoti“, „gadinat“ biuletenius. Ir vėliau internete pažiūrėti rezultatus. Taip ir padarėm. Grupelė (35 žm.), nuėjom kartu ir sudalyvavom. …. Rezultatas akivaizdus – mūsų apylinkėje „sugadintų“ biuletenių suskaičiuota… tik 15! Pradėjom aiškintis, kas tie kurie(iš mūsų) sugadino eksperimentą? Visi prisiekia Dievu, savo sveikata, kad tiksliai įvykdė pažadus. Taigi rezultatas 15 iš 3,5 tūkst. faktiškai dalyvavusių. Ginčas baigtas – sistema nugalėjo. Ar kas gali paneigti, kad svarbu yra tik „atėjimas ir parašo pateikimas“, o toliau bus taip, kaip reikia?

   • Algimantas Končius:

    Biuletenius sugadinus reikia išsinešti, o ne į urną mesti. Rinkimai neteisėti nes nėra galimybės balsuoti prieš. Iškelia kelis nieko vertus kandidatus ir turi vieną iš jų išrinkti, nors nė vienas nėra tinkamas.

  • Algimantas Končius:

   Rinkimai neteisėti, nes nėra galimybės balsuoti prieš. Vienintelė galimybė balsuoti prieš, sugadinus išsinešti biuletenį. Turiu jau nemažai išsinešęs.

   • Nepolitikas:

    Taip nieko ir supratai. Svarbu yra tik „atėjimas ir parašo pateikimas“, o toliau bus taip, kaip reikia. Ir nuo tavęs nieks nepriklauso. Gali gadinti, gali išnešti, gali suvalgyti – yra „atsargoje“ tiek biuletenių, kad užteks visiems „protingiems“! Bet jeigu neatėjai, nepasirašei tada sunku ką nors suklastoti. Todėl ir nori įvesti „elektroninį“ parašą, nes jį suklastoti gali programa.

  • Teresė:

   Mus bendroves pirminykas sake reikia pasirasyt kuo daugiau bet mieste kur taves nepazysta ir svetima apvarde vardu kad kuo daugiau surinkt o koda rasyt is galvos vistiek netikrina. Tai vienas zmogus gali pasirasyt penkis ar daugiau parasu ir bus kiek reikia.

   • Nepolitikas:

    Suprask, kad parašus suklastoti yra daug sunkiau, nei biuletenius. Be tuo visada yra galimybė patikrinti, padaryti ekspertizę, jog parašai niekur nedingstą („nesusimaišo“). Gali reikalauti patikrinti, ar tu balsavai ar ne? LR Konstitucija : „Pilietis turi teisę įstatymo nustatyta tvarka GAUTI valstybės įstaigų turimą informaciją apie jį“. Taigi parašus klastoti yra labai pavojingas nusikaltimas.

 4. Klodas:

  J.V. teiginį „Juk neturime nei energetinių galių, nei imperinių ambicijų, net tvirtos savo istorinės vertės pajautos leidžiančios pasielgti drastiškai ir individualiai“ galima konkretizuoti tautine savimone išlikimui pagal baltų vienybę, bet net tokia informacija yra užblokuota, net atstatytieji Valdovų rūmai skelbia politinę tautos ideologiją ne pagal tautinės karaliaus Mindaugo suverenios valstybės paveldą, o garsina lenkų karalius ir pseudoimperinę LDK dvasią.

 5. Siūlau pasirašyti peticiją, sukurtą pagal Z. Vaišvilos pranešimą: „Lietuvos gėjų lygos“ renginio Vilniuje organizatorių atsakomybės ir užsienio valstybių kišimosi į Lietuvos Respublikos vidaus reikalus”.

  … peticijos.lt/visos/71390

 6. Getas:

  Neturime ..imperinių tradicijų, bet turime LDK tradicijas, etninės kultūros tradicijas, o jau daugumai žinoma iš mokslinių tyrimų, kad vadinamos slavų valstybės Rusija,Baltarusija, Ukraina ir dalinai Lenkija yra susikūrusios ant baltiškos kultūros klodų. Visa tai galėtų būti mūsų plėtimosi ir jungimosi pamatu prieš globalizaciją ir jos veiklos padarinius. Todėl reikia pradžioje jungtis su Latvija, ypač sujungiant finansines sistemas(LITLATAS) ir ekonomiką ir veikti toliau plačiau. Galėtų vadintis: Tautinė Aisčių sąjunga.
  Tai vienas iš pasiūlymų, tačiau dabar randasi mums galimybė būti vieningais balsuojant už žemės nepardavimą užsieniečiams bei referendumo surengimo balsų skaičiaus sumažinimo. Pirmyn, Gerbiamieji.

 7. wikswa:

  Vienytis reikia ir su Europoje esančiais bendraminčiais. Globalistai puikiai susivieniję, Antraip tautas išgaudys po vieną.
  Vengrija, Slovėnija, Lenkija, Latvija, Čekija – bendraminčių daug.

 8. wikswa:

  Referendumo reikia ir dėl euro!

  • Romuvis iš Vilniaus:

   O kam?
   Jau balsavome “UŽ” stodami į ES.
   O ir šiap – ar ne gėda, kad iš Baltijos šalių likome paskutiniai? Jau net latviai mus aplenkė.
   O pas mus – ir sekso paslaugos vis dar nelegalios (Estijoje ir Latvijoje jos legalizuotos), o ir su EURu atsilikome… GĖDA -ESAME ATSILIKĖLIŲ ŠALIS.
   Toks atsilikimas turi liūdnas pasekmes – prarandame užsienio investicijas, jaunimas baigia išemigruoti… O gal tieisingai ir daro? Jei nesuprantete spartesniės integracijos poreikio geruoju, tai gal aplinkybės privers?
   Ar jums emigrantai iš svečių šalių geriau? Tuščios vietos nebūna – jie atvyks. ir atvyks iš tokių šalių, kurių gyventojai itin vertina konservatyvią aplinką. Galėsit gyvent pagal Šariato teisę 🙂

 9. Algimantas Končius:

  O kas valdė Kvislingą, Viši ? Tas kas ir pastatė juos į tą valdžią, okupantas. O kas mūsų valdžioje ? Okupanto statytiniai, kurie valdžios neapleido nė sekundei nuo pat sugrįžimo 1944 metais. O kad vaidinama demokratija, visi supranta, tik nežino kaip tam pasipriešinti.

 10. Zenonas:

  Taikliai kaip visada. Kad kas trečias lietuvis būtų Jonas ( su Vaiškūno pasaulėžiūra), būtume globalistams didelė rakštis vienoj vietoj.. Kad taip nėra, būsim ta rakštis vis vien. Ir dursim skaudžiai, gerai pasirinksim kur durt.
  Kitaip nebus – mylim mes tas Nemuno pakrantes, jau tokie esam gimę..

 11. Baudadarijus:

  Mieli mano, mūsų valdovė su valdoma teritorija svietiškai priskirta prie didžiojo sosto kolonų. Dalia krykštyta protestantiškame tikėjime komunistinės pakraipos, praėjusi visas iniciacijas ir klusniai tarnauja vienintelio dievo ir vieninteliai bažnyčiai, kuri vadinasi pinigų bažnyčia, o šviesoje jos vardai visur šviečia, kur tik sukas pinigai, o sukasi visa viešpatija apart žemės ir saulės. Duokit man atramą ir aš pajudinsiu žemę! Va va, kokie psichai viešpatauja ir kokios jų užmačios. A jūs, jau praėjot permą komuniją?:)
  Šaunu, kad yra protingų piliečių, kurie išsineša biliotenius, vietoj kurių lengviausia inkišt savus bilietėlius ir prisiimti visą kaltę danguje.

 12. Klodas:

  Dėmesį atkreipia be visuomenės dėmesio tūnantys seimo narių ir valdžios institucijų vadovų patarėjai, nuo kurių paruošto nagrinėjamo klausimo priklauso likimas, bet jie tarsi neregimi išlenda iš tamso ir dingsta lyg nė už ką neatsakingi.

 13. antanas:

  Labai geras straipsnis. Per tuos penkis metus, nuo jo paskelbimo, Lietuva ir toliau buvo sėkmingai naikinama.
  Bet įvyko ir gerų poslinkių: iš Olandijos atvežtas iškrypėlis Michiel Hennink nusiėmęs kelnes parodė mums kur mes esame. Tas jo išbirbintas užpakalis-pats geriausias ES simbolis.

 14. Nepolitikas:

  Alkas, o nepavargai trinti komentarus? Sakai, galvoje tuščia, bet rankos dirba…. 🙂 

 15. kuzis:

  kai praeina armija, eina kunigai ir atstatynetojai, juos modernizatoriais vadina, randa religijai neprieteliu i valdzia, armijai ir paskolina pinigeliu.. taip buvo nuo silko kelio uzgrobimo Persijoj, taip dbr usa modernizuoja afrika, tolymuosius rytus.. visi nuo tada kala, vergauja ir iesko dievo, bet laiko mazai tarp darbu ir tas kuris duotas tautoms, sumakaluotas, ne ju, vien krauju iplautas i smegenis.. ir tauta eina balsuoti, gincyjasi del kandidatu, svarsto kuris gersnis. Eiti ten yra nepagarba, parklibdyti baikit juokus, issiprasykite valdovu kad istorija leistu tikra mokyti, nuvaziuokit patys i Naisius kokius, kaip judejai issprogdino visas tautas is vidaus, taip ir tikekimes PIRMINI suvokima zmones ras Dievu parke, DARNOS desnyje, kuris sako kad brunonui galva kai kirtome jau aborigeniskai, jau ismesti nebebuvo kur nedoreliu, o buvo pazeistas desnis ‘kas kalaviju kovoja nuo kalavijo zusta’.. Darna tai issisukimas protu, gudrumu.. straipsnis tuscias, skaitytas prabegom

 16. alksnaitis:

  geros mintys .Teisingai leidžia suprasti pasaulį ir dabartinę padėtį Lietuvoje

 17. Algirdas:

  Straipsnis geras ir naujai išviešintas laiku. Gal jis paskatins ir abejingus prisidėti prie žemės (tevynės) pardavimui pasipriešinusio referendumo paskelbimo ir, galop, jo pergalės. Gal neparduokim tėvynė.

 18. w:

  Briuselio aparatčikai valdžią dalinasi tarpusavyje. Į aukštus postus ateina vis didesni internacionalo veikėjai. Na o mūsų valdžiukė tai tik klusnūs jų tarnai. Dvarponiai – Briuselyje, Lietuvos kumetyną valdo klusnūs prievaizdai, save politikais vadinantys. Tiktai kiek jau ten tos politikos?
  Paskaitykit Vakarų spaudą, truputį dešinesnę, nei politinė ideologija. Pamatysit, kad kai kuriose ES valstybėse verda diskusijos apie išstojimą iš ES. Lietuvos, žinoma, tokie atgarsiai nepasiekia. Juk “euras pas mus beveik kišenėj”. O pagalvoti, kaip apginti savo interesus, pačius aktualiausius, panašu, kad ne prievaizdų tikslas.

 19. Romuvis iš Vilniaus:

  Jonai, nenusišnekėk! 🙂
  Visada gerbiau Tavo nuomonę, bet šį kartą prišnekėjai “iki absurdo”. Kapitalas yra globalus, akcijų rinkos – pažangus modernios visuomenės reiškinys. Ir aš gerbiu savo Tautos praeitų, jos etnines vertybes. Didžiuojuosi, kad baltų, skirtingai nei slavų ir romanų kultūros, pasižymi individaulizmu. Tai mus sieja daugiau su germanais.
  O Tu svajoji apie kažkokius “atšokusius” hipavotus keistuolius. Tokių yra, nemažai pažįstu. Tačiau niekuomet jų nebus daug. Ateitis priklauso modernybės siekiančiai visuomenės daliai.

  • Vilmantas Rutkauskas:

   Stebintys žvaigždes, rašantys apie jas – visada keisti, ir taip atrodo. O tu nepavydėk, minios atstove.

  • gali statyti kokį norį modernų pastatą jis be pamato bevertis,medis be šaknų tik pagalys ar rąstas.Žmogus be savo šaknų savo esybės pamato tik dulkelė, pustoma globalaus vėjo,benamė,besielė,bedvasė.
   Kas yra keistuolis?Gal tas ,kurio gilus žvilgsnis žvelgia į tolį,tas kurio mintis šviesi ir greita,gal tas kurs dėl pareigos ar pasiaukojimo atsisako savų malonumų ar perdėtos gerovės?
   Kas yra keistuolis?

 20. Romuvis iš Vilniaus:

  Beje, Maldeikienės mažiau klausyk. Dažnokai ji varo “nei tvora, nei mieta”. Rekomenduočiau išmintingesnius ekonomistus: G. Nausėdą, LLRI ekspertus ir kt.

 21. Romuvis iš Vilniaus:

  Geriau, gerb. Jonai, gilinkis ir rašyk etnologijos tematika – iš tiesų puikūs straipsniai gaunasi.
  O kai pradedi politikuoti – gaunasi tik didelis “PŠŠŠ….” Tad negading geriau čia savo autoriteto. Nes jį gali ir prarasti. Kaip kad jį jau prarado tokie mano anksčiau gerbti žmonės, kaip Patackas, Vaišvila, Ozolas, Lansbergis ir kt.

 22. lyvis:

  Mano manymų daugelis rašynėtojų čionai yra baigę kursus kaip prisikabinti prie stulpo. Kaip įtarių kursus baigė ne Lietuvoje. Vienų žodžių lietuviškas desantas iš už Lietuvos. lyvis

 23. Jole:

  Tikrai temsta, blėsta tautinė savimonė…
  Žygiuoja Gedimino prospektu pedikai, gėjai … lenkų šovinistai ne tik Lenkijos stadionuose, bet ir mūsų sostinės gatvėse įžeidinėja Lietuvos valstybę, tyčiojasi, žemina lietuvius…
  O ką mes – lietuviai?
  Tylime nuleidę galvas?
  Valdžiai užteks juokingo atsiprašymo, už kurį Lenkija paprašys dar daugiau nuolaidų ir ministrų bei Lietuvos aukštų pareigūnų naujų atsiprašymų

 24. Bičiulis:

  “Romuvis iš Vilniaus ” nėra joks Romuvis – jis globalistas ir provokatorius.
  Žinau, kad Jonas yra tvirtas ir teisingas ir jokie apsišaukėliai neišmuš savo nusirašymais
  Tokie tik teršia ALKO lauką
  Geriau rašytų į DELFI

 25. Jotvingis:

  Visuomenėje, ypač labai pamėgusioje daiktus ir vartojimą, kitaip ir nebus.Naturalu,kad tokiu atveju dvasines-kultūrines bažnyčias bei ideologijas palaipsniui keičia vadinamoji ekonominė bažnyčia su savo ideologija.Tačiau, ar nuo to žmonės darosi laimingesni? Ar daiktų ir vartojimo kultas mažina plintantantį, alkoholizmą ir narkomaniją, jau nekalbant apie godumą? Esu giliai įsitikinęs,kad tikrai ne.

 26. rimantas:

  Pritariu autoriui ir tikiu, kad lietuviai pagaliau pradės kur kas radikaliau elgtis su idiotais valdžioje.

 27. Bartas:

  Manau, kad naujas mūsų valdžiukės ir turtuolių dievas turi vardą – “rinka”. Žiū, net gi, buvusi kolxozo apskaitininkė žino, kad rinka išsprendžia bet kokį klausimą. Melskimės,.,

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Reklama

Init


 

Dusodininkai

 

ethnic art.lt
Baltų šalelė