R.Alaunis. 2013 Bostono maratono sprogdintojai – Čečėnų teroristai ar FTB? (II) (video) (9)

Bostono maratonas 2013

Bostono maratonas 2013

Po balandžio 15 dienos sprogimų per Bostone vykusį maratoną Zubeidat Tsarnaeva paskambino savo sūnui Tamerlanui į Bostoną, kad įsitikintų ar jis sveikas.

„Mama, kodėl tu pergyveni?“– juokdamasis klausė Tamerlanas.

Žinoma, kad praėjus trim dienom po sprogimų FTB darbuotojai patys paskambino Tamerlanui Tsarnajevui ir telefonu apkaltino jį įvykdžius teroro aktus. Į tai Tamerlanas Tsarnajevas atsakė „tai jūsų problema“…

Balandžio 19 dieną Tamerlanas pats paskambino savo motinai ir pasakė: „Policija į mus pradėjo šaudyti, jie persekioja mus!“  Tamerlanas jai dar spėjo pasakyti: „Mama, aš tave myliu.“  Po to telefonas nutilo…

Tuo metu Tsarnajevų tėvas Anzoras pasakė: „Jeigu bus nušautas ir antras mano sūnus, tada jau bus aišku, kad sūnūs buvo pakišti“, Nors Džokharas buvo policijos pajėgų suimtas, tačiau jis buvo sunkiai sužeistas ir negali kalbėti.  Policija paaiškino, kad Džoharas bandė pats nusišauti, bet nesėkmingai. Tačiau kaip Džokharas galėjo pats žudytis, jei nuotraukose jis buvo matomas sveikas išlipantis iš motorinės valties ir pasiduodantis policijai. Vėliau paaiškėjo, kad jokio ginklo jis neturėjo….

Bostono maratono sprogdinimus užtikrino sukarinta saugos firma „Craft international“

Bostono maratono sprogdinimai buvo daugiausiai fotografuotas Jungtinėse Valstijose įvykdytas teroristinis aktas. Todėl greitai buvo identifikuota, kad Bostono maratoną saugojo sukarinta saugos kompanija „Craft International“ (www.thecraft.com).

FTB agentas Richardas DesLauriersas paskirtas vadovauti tyrimui per surengtą spaudos konferenciją atkakliai tvirtino, kad „vienintelės nuotraukos, kurias visuomenė turėtų atidžiai apžiūrėti“, buvo tų dviejų „įtariamų asmenų“ padėjusių bombas, o vienas iš jų nuotraukoje buvo paprasčiausiai retušuotas. Nežiūrint to, netrukus buvo nustatyta tikroji FTB „paskelbto“ įtariamojo tapatybė.

Tačiau tikrasis įtariamasis, kurį spėjo užfiksuoti fotonuotraukos, pasirodė sukarintos saugos tarnybos darbuotojas, kuris ir vykdė (karinius) apmokymus maratono metu (nors policija tai neigė). Šios nuotraukos patvirtina, kad operaciją JAV Valstybės saugumo departamento užsakymu Bostono maratone vykdė privati sukarinta saugos tarnyba Craft International“.

Šias nuotraukas pirmiausia paskelbė 4Chan  (http://imgur.com/a/sUrnA). Pirmoje nuotraukoje matyti du „Craft International“ sukarintos saugos bendrovės darbuotojai, kurie buvo nufotografuoti tuo metu, kai stovėjo vos per metrą nuo bombos. Kitoje nuotraukoje matyti, kaip prieš pat sprogimą jie greitai atsitraukė nuo tos vietos, kur sprogo bomba, ir jau buvo matomi stovintys kitoje gatvės pusėje, besikalbantys su ką tik atvykusiais FTB darbuotojais.

Iš karto po Bostono maratono sprogdinimų žiniasklaidoje pasirodė pranešimai, kad broliai  Tsarnajevai yra „čečėnų teroristai“, radikaliai paveikti islamo religijos.

JAV valdžia ignoravo įtariamojo Dzhokharo Tsarnaevo prašymą suteikti advokatą

JAV Federalinis magistrato teismas pats pirmasis savo iniciatyva apklausė ligoninėje gulintį sužeistą įtariamąjį Dzokharą, kurio apklausa per dvi dienas tęsėsi net 16 valandų. Tik po to patarė jam pasinaudoti teise tylėti ir patarė samdyti advokatą.

Tokiu būdu buvo pažeista JAV Aukščiausiojo teismo Mirandos byloje suformuota praktika –  kadangi sulaikytasis dar prieš apklausą turėjo būti informuotas, jog jis turi teisę tylėti, jog viskas, ką jis pasakys bus panaudota teisme prieš jį, jog jis turi teisę konsultuotis su advokatu, jog jį apklausiant gali dalyvauti advokatas, o jei sulaikytasis neturi lėšų, advokatas jam bus paskirtas

Kaip rašo „Los Angeles Times“ (2013-04-25), kai prieš ankstesnį magistrato teismo vizitą į jo palatą Tsarnajevas pakartotinai paprašė jam suteikti advokatą, FTB ignoravo visus jo prašymus, o aukšto rango suimtųjų specialiai kvotėjų grupei (angl. High Value Detainee Interrogation Group) leido toliau tęsti agresyvią Dzokharo apklausą be advokato. Tačiau, kai Tsarnajevui buvo paskirtas advokatas, Tsarnajevas iš karto nustojo atsakinėti į tyrėjų klausimus.

Kas stovėjo už brolių Tsarnajevų nugarų?

Kai masinė žiniasklaida 24 val. per parą rodė pranešimus, kuriuose brolių Tsarnajevų motina ir Kanadoje gyvenanti teta teigė, kad jos sūnūs broliai Tsarnajevai yra nekalti ir galėjo būti pakišti JAV specialiųjų tarnybų, vienintelis jų dėdė Ruslanas Tsarni pareiškė, kad vyresnysis brolis Tamerlanas buvo radikaliai paveiktas islamo religijos.

Ruslanas Tsarni, brolių Tsarnajevų dėdė, kuris žiniasklaidai pranešė, kad įtariamasis sprogdinimais Tamerlanas Tsarnajevas galėjo būti paveiktas armėnų tautybės musulmono vardu „Miša“.

„Man atrodė, kad „Miša“ darė didelę įtaką Tamerlanui. Tas asmuo jam atėmė protą, visai „išplovė smegenis“, atvertė jį į islamą“, – Amerikos naujienų kanalui CNN pasakojo Ruslanas Tsarni.

Deja, būtų nelogiška tikėti, kad armėnas atsiverstų į islamą, kadangi armėnai turi savo krikščioniškas bendruomenes. Armėnija buvo viena iš pirmųjų, kuri dar 301 metais priėmė krikštą. Be to, turkų musulmonų genocido metu Armėnijoje buvo nužudytas vienas milijonas armėnų.

The New York Review of Books“ žurnalistas Christianas Carylas pranešė, kad jis susirado ir pasikalbėjo su armėnu vardu „Miša“, kurio tikrasis vardas Mikhailas Allakhverdovas. Miša patvirtino, kad jis pažinojo Tamerlaną; jis pripažino, kad Tamerlanas buvo atverstas į Islamą. Tačiau Miša kategoriškai paneigė, kad buvo Tamerlano mokytojas ir kad jis galėjo radikalizuoti Tamerlaną. Jis teigė, kad niekada net nematė Tsarnajevų šeimos.

Po to, kai žlugo propagandinės žiniasklaidos sukurta istorija apie Mišos radikalizuotą Tamerlaną Tsarnajevą, žiniasklaida pradėjo skleisti kitą istoriją, susijusią su Dagestano islamo sukilėliu 19-mečiu Makhmudu Mansuru Nidalu. Tačiau ieškoti Nidalo ir tikrinti jo ryšius su Tamerlanu jau nebuvo reikalo –  jie abu jau buvo mirę. Britanijos dienraštis „The Telegraph“ pranešė, kad Dagestano sostinėje Mahačkaloje (iš kurios į JAV išvyko brolių Tsarnajevų tėvai) Tsarnajevas 2012 metais praleido 6 mėnesius, kuriame jis buvo matomas „daugiau nei vieną kartą“ ekstremistiniuose daliniuose kartu su sukilėlių Nidalu (19 m). Praėjus mėnesiui Nidalas buvo nukautas savo namuose. Jis buvo kaltinamas priklausęs sukilėlių grupuotei, kuri organizavo atakas Mahačkaloje, per kurias kurias žuvo 13 žmonių.

Tsarnajevo tariami ryšiai su Dagestano – Palestiniečių kilmės sukilėliu Nidalu buvo atskleisti per rusų tautybės Kanados pilietį Viljamą Plotnikovą, kurį Rusijos saugumo agentai apklau­sinėjo 2012 metais ir atrado tiesioginį jo ryšį su Tamerlanu Tsarnajevu. Tačiau Plotnikovas taip pat jau negali patvirtinti šių sąsajų su Tamerlanu, kadangi 2012 m. liepos mėnesį Plotnikovas žuvo Dagestane per susišaudymą su Rusijos saugumo pajėgomis.

Ruslanas Tsarni ir CŽV

Propagandinė žiniasklaida nutylėjo, kas siejo Bostono maratono sprogdinimais įtariamų brolių dėdę Ruslaną Tsarnį su CŽV.

Sprogdinimais įtariamų brolių dėdė Ruslanas Tsarni buvo vedęs buvusio aukšto rango CŽV darbuotojo Grahamo Fullerio dukrą Samantha Ankara Fuller. Buvęs CŽV operatyvinis darbuotojas Grahamas Fulleris 20 metų praleido Turkijoje, Libane, Saudo Arabijoje, Jemene, Afganistane ir Honkonge.

1982 metais Fulleris Centrinės Žvalgybos Valdybos buvo paskirtas nacionalinės žvalgybos karininku Artimiesiems Rytams ir Pietų Azijai. 1986 metais, vadovaujant JAV prezidentui Ronaldui Reaganui, jis tapo Nacionalinės Žvalgybos Tarybos pirmininko pavaduotoju, atsakingu už  nacionalinės strategijos numatymą.

Vedybų metu Ruslanas Tsarni buvo žinomas, kaip Ruslanas Tsarnajevas. Vėliau jis pasikeitė savo pavardę iš Tsarnajevo į Tsarni. 2003 pabaigoje pora išsiskyrė.

„Tarptautinis Čečėnų Kongresas“ po CŽV darbuotojo Grahamo Fullerio stogu

Tačiau ir po skyrybų Ruslanas Tsarni toliau turėjo bendros veiklos su Grahamu Fulleriu. 1995 metais Tsarnajevas įregistravo Čečėnų Tarptautinių Oraganizacijų Kongresą  Marilende, registracijos dokumentuose nurodydamas savo buvusio uošvio CŽV karininko namo adresą 11114 Whisperwood Ln, Rockville mieste, Merilando valstijoje.

Įtariamųjų brolių dėdė Ruslanas Tsarni du metus praleido Kazachstane, dirbdamas JAV nevyriausybinei tarptautinės paramos vystymo agentūrai USAID, kuri yra CŽV priešakinis frontas. Neatsitiktinai Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas priėmė įsaką, kuriuo USAID išvarė iš Rusijos už nelegaliai finansuojamą Rusijos opoziciją, siekiančią nuversti Rusijos prezidentą V. Putiną. Teigiama, kad nevyriausybinė JAV organizacija USAID buvo susijusi su 2012 sausio mėnesį iš anksto suplanuotu pasikėsinimu nužudyti Rusijos prezidentą V. Putiną.

Beje, FTB paskelbus įtarimus, kad Bostono maratono sprogdinimu įtariami „čečėnų teroristai“, FTB nurodė Čečėniją ir Kaukazo regioną, kuriame aktyviai veiklą vykdė būtent CŽV. Būtent šiame Kaukazo regione CŽV dirbo ir prieš 2001 m. rugsėjo 11-os dienos atakas.

Ruslano Tsarnajevo uošvis CŽV darbuotojas Grahamas Fulleris, kaip tik dalyvavo vykdydamas NATO slaptą operaciją „Gladio“ Kaukazo regione, Centrinėje Azijoje, Turkijoje ir Čečėnijoje. 1990 metų viduryje Grahamas Fulleris buvo pagrindinis CŽV veikėjas, kuris radikalizavo islamistus, juos apginklavo, apmokė ir organizavo teroristinius išpuolius pasienyje su Rusija (tuometine SSRS). NATO „Gladio B“ operacijos tikslas buvo sugriauti Sovietų Sąjungą. Kai „Gladio“ nutraukė savo veiklą Europoje, tuomet jos veikla buvo organizuojama islamiškoje Turkijoje esančiose NATO karinėse bazėse. Po 1990 metų SSRS subyrėjimo NATO kartu su CŽV Kaukazo regione, buvusiose sovietinėse respublikose – Turkmėnistane, Azerbaidžane, Dagestane, Čečėnijoje – musulmonų tarpe aktyviai verbavo savanorius partizanus, kuriuos galėtų naudoti kaip įrankius kare prieš Rusiją. Neatsitiktinai iki 2002 metų daugelis teroristinių išpuolių vykdavo Rusijos teritorijoje (tame tarpe ir Čečėnijoje), kurioms slaptai vadovavo NATO ir CŽV. Būtent šioms operacijoms iš Turkijos vadovavo CŽV darbuotojas Grahamas Fulleris (vėliau tapęs Ruslano Tsarni uošviu).

Bostono maratono įtariamųjų sprogdintojų ryšiai su CŽV

Taigi, nėra jokių abejonių, kad įtariamųjų brolių dėdė Ruslanas Tsarni padėjo vienam iš brolių Tamerlanui Tsarnajevui dalyvauti CŽV organizuojamoje veikloje Kaukazo regione. Ruslanas Tsarni ir buvo tas paslaptingas asmuo „Miša“, kuris visapusiškai radikalizavo brolius Tsarnajevus.

Tamerlanui Tsarnajevui už tai buvo garantuotas aukštasis mokslas, už kurio studijas kasmet apmokėdavo energetikos bendrovė „Big Sky Energy“ vykdanti projektus Kaspijos jūros regione. Būtent Tamerlano ryšiai su CŽV neleido Federaliniam tyrimų biurui reaguoti į Rusijos federalinės saugumo tarnybos įspėjimus, patvirtinančius Tmerlano ryšius su islamo ekstremistais, nors Tamerlanas Tsarnajevas pačiose Jungtinėse Valstijose buvo įtrauktas į stebimų teroristų sąrašą.

Jau yra žinoma, kad maratono sprogdinimais įtariamas Tamerlanas Tsarnajevas lankė kursus, kuriuos finansavo Amerikos organizacija, siekianti destabilizuoti padėtį Čečėnijoje, esančioje Rusijos sudėtyje.

2008 metais Gruzijoje įkurta nevyriausybinė organizacija „Kaukazo fondas“ (www.caucasus.org.ge), kuris bendradarbiauja su JAV nevyriausybine organizacija „Jamestown Foundation“ (šios organizacijos vienas iš direktorių Tarybos narių yra lenkų kilmės JAV užsienio politikos ideologas, terorizmo krikštatėvis Zbigniewas Brzezinskis) buvo susijęs samdant Šiaurės Kaukazo gyventojus dirbti JAV ir Gruzijos interesams. 2007 m. „Jamestown Foundation“ Gruzijoje pravedė seminarus „Ingušetijos ateitis“, kuriuos lankė buvę Čečėnijos sukilėlių vado Aslano Maschadovo kariai.

„Kaukazo fondas“, bendradarbiaudamas su „Jamestown Foundation“, 2012 metų vasarą jauniems žmonėms iš Kaukazo vedė seminarus. Kai kuriuos seminarus lankė ir Tamerlanas Tsarnajevas, kuris nuo 2012 sausio iki liepos mėnesio buvo Rusijoje.

JAV Nacionalinio Saugumo Departamento vadovė Janet Napolitano patvirtino, kad jos agentūra žinojo apie šią Tamerlano kelionę. JAV Valstijų sekretorius John Kerry pranešė, kad Tsarnaevas iš Rusijos grįžo „su noru žudyti žmones“  (Boston News, 24.04.2013).

Beje, tai nereiškia, kad Tamerlanas ir sprogdino Bostono maratone. Tiesiog jis atitiko visus įtariamojo „čečėno teroristo“ kriterijus.

„Kaukazo fondas“ buvo įkurtas 2008 metų lapkričio 7 dieną, ką tik pasibaigus Gruzijos – Osetijos kariniam konfliktui, kad būtų „kontroliuojami Šiaurės Kaukazo regione vykstantys procesai“. Pagrindinis „Kaukazo fondo“ tikslas  – samdyti jaunus Šiaurės Kaukazo ir Rusijos intelektualus – mokslininkus, profesorius ir disidentus, idealizuojančius JAV imperiją ir nekenčiančius komunizmo, diversinei veiklai siekiant didinti nestabilumą ir ekstremizmą Rusijos pietiniuose (Šiaurės Kaukazo) regionuose.

Seminarų sponsorius „Jamestown Foundation“ finansuotas CŽV direktoriaus Viljamo Keisi (William Casey) pagalba, turėjo plačius ryšius su JAV žvalgyba ir gynybos agentūromis, bei buvo  artimai susijęs su JAV neokonservatoriais.

Kodėl JAV apkaltino „Čečėnų teroristus“ kuriuos pati rėmė?

Kaip JAV finansavo Bin Ladeną ir jo vadovaujamą Al-Qaedą kovai su Sovietų Sąjunga Afganistane, lygiai taip pat JAV finansavo čečėnų kovotojus, kad šie kariautų prieš Rusiją.

Iki Bostono maratono sprogdinimo čečėnų sukilėliai Jungtinių Valstijų vyriausybės apibūdinami kaip „sukilėliai, kurie išėjo į miškus“, kaip „kovotojai už Čečėnijos laisvę, buvo artimai susiję su Al-Qaeda ir vahabistų bei salafistų organizacijomis, kurias sistemingai finansavo JAV sąjungininkai Saudo Arabija. Tačiau kodėl Bostono maratono sprogdinimais JAV apkaltino „čečėnų teroristus“, kuriuos pati rėmė?

Tikėtina, kad JAV ir Rusija sudarė slaptą susitarimą dėl karinės intervencijos į Siriją, taip vadinamą Rusijos išėjimą pro „galines duris“. Tą rodo dažni JAV ir Rusijos atstovų susitikimai Sirijos klausimu.

JAV nukreipė pasaulio dėmesį į Rusijoje Kaukazo regione kariaujančius čečėnų teroristus, siekdama sukurti Rusijos federacijoje kariaujančių „čečėnų teroristų“ legendą, kuria būtų galima gąsdinti Amerikos piliečius. Tai yra, buvo nukreiptas dėmesys į iš Rusijos kylantį terorizmą.

Manoma, kad JAV prižadėjo Rusijai kovoti su šiais teroristais Kaukazo regione, o už tai atsilygindama Rusija išėjo pro „galines duris“, kad daugiau nebūtų kliūtimi JAV/NATO karinei intervencijai Sirijoje. Tą patvirtina dažni JAV atstovų rengiami susitikimai su Rusijos prezidentu Putinu sprendžiant Sirijos konfliktą. Sirijos likimas bus sprendžiamas ir G8 šalių vadovų susitikime.

Bostono teroras –  didysis JAV žaidimas

2013 balandžio 24 d. buvęs JAV prezidentas Džordžas V. Bušas (George W. Bush) duodamas interviu TV kanalui ABC News prasitarė: „Aš giliai įsitikinęs, kad (Bostono maratono sprogdinimai) tai galėjo būti kitas iš anksto gerai suorganizuotas… sąmokslas…“

httpv://youtu.be/50pREvD3BZA

Taigi, Bušui netyčia išsprūdęs žodis „sąmokslas“ galėtų reikšti, kad sprogdinimai Bostone buvo iš anksto suplanuotas JAV sąmokslas, kaip ir 2001 m. rugsėjo 11-os dienos atakos Niujorke. Sąmokslas, kuris suteikė teisę pulti Afganistaną, prisidengiant „kova su terorizmu“.

Kategorijos: Akiračiai, Nuomonių ratas, Visi įrašai | Žymos: , , , , , , , .
Skaityti komentarusKomentavimo taisyklės

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Reklama

Init


 

Dusodininkai

 

ethnic art.lt
Baltų šalelė