Spaudos konferencija: Teisinis nihilizmas ir demokratijos saulėlydis Druskininkuose (video) (5)

Dainius Radzevičius | Alkas.lt nuotr.

Dainius Radzevičius | Alkas.lt nuotr.

Balandžio 4 d. Seime įvyko spaudos konferencija „Teisinis nihilizmas ir demokratijos saulėlydis Druskininkuose“. Seimo spaudos konferencijų salėje buvo susirinkę Druskininkų politikai, žurnalistai, verslininkai, menininkai ir visuomenės veikėjai, kad viešai paskelbtų apie susiklosčiusią teisinio nihilizmo ir demokratijos saulėlydžio situaciją Druskininkuose.

Spaudos konferencijoje dalyvavo: Seimo narys Arvydas Anušauskas, savaitraščio „Druskonis“ redaktorius Eugenijus Rutkauskas ir savaitraščio „Druskininkų naujienos“ redaktorius Romas Sadauskas,Druskininkų savivaldybės tarybos nariai Karolis Kaklys, Juozas Šarkus, Donatas Mizaras bei Juozas Kudarauskas, o taip pat bei Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos narys, buvęs kandidatas Lazdijų–Druskininkų rinkimų apygardoje, teisininkas Vaidas Šalaševičius, „SPA Vilnius“ direktorius Valdas Trinkūnas ir Druskininkų menininkai Antanas Balkė ir Gintaras Žilys

Konferenciją pradėjęs Seimo narys Arvydas Anušauskas sakė: „Druskininkuose iškylančios grėsmės, akivaizdu, ankščiau ar vėliau bus multiplikuojamos ir kitose savivaldybėse, jei joms nebus užkirstas kelias. Kita vertus, toje savivaldybėje matome akivaizdžių įstatymo pažeidimų, buvo pradėti patikrinimai, tačiau Generalinė prokuratūra ir kitos šalies teisėsaugos institucijos nerado aplinkybių, dėl kurių pradėtų ikiteisminius tyrimus ir imtųsi ginti viešąjį interesą“.

Parlamentaras pabrėžė, kad Seimo Antikorupcijos komisijos pirmininkas Vitalijus Gailius susitikęs su Druskininkų visuomenės atstovais pažadėjo pradėti tyrimą, vos tik gaus raštišką gyventojų paklausimą jų susitikime išsakytais klausimais.

Savo ruožtu A. Anušauskas pakartotinai Seimui ketina teikti įstatymų pataisas, numatančias, kad žiniasklaidos valdyti negali ne tik bankai ir savivaldybės, bet ir jų valdomos įmonės.

Žiniasklaidos situacijos beviltiškumą Druskininkuose atskleidė konferencijoje dalyvavęs Lietuvos žurnalistų sąjungos (LŽS) pirmininkas Dainius Radzevičius. Jis stebėjosi situacija, kai 21 amžiuje bandoma monopolizuoti vietos žiniasklaidos rinką.

D.Radzevičius pranešė, kad Druskininkų savivaldybė pažeidžia Visuomenės informavimo įstatymą, draudžiantį savivaldybėms būti viešosios informacijos rengėjais ir leisti periodinius informacinio pobūdžio leidinius. Druskininkų savivaldybė biudžeto lėšomis leidžia nemokamo savivaldybės laikraštį „Mano Druskininkai“ 10 400 egzempliorių tiražu. Druskininkų savivaldybė su savo leidiniu, siekia numarinti vietinę spaudą.

„Išstudijavau viešaisiais finansais ir resursais leidžiamo leidinio „Mano Druskininkai“ turinį, kuriame vietos surandama iš esmės tik vietos valdžios pagyroms, o visi tai kritikuojantieji įvardijami pavyduoliais. Tuo tarpu Visuomenės informavimo įstatymo 22 straipsnis teigia, jog valstybės bei savivaldybių institucijos bei įstaigos, išskyrus mokymo įstaigas, bankai, politinės partijos negali būti viešosios informacijos rengėjai ir/ar jų dalyviai. Tame pačiame straipsnyje pasakyta, kad viešoji informacija nesuderinama su žurnalistinėmis kampanijomis, rengtomis pagal išankstinius nusistatymus ar tenkinant grupinius, politinius interesus. Peržiūrėjus visus leidinius akivaizdu, kad jie atstovauja tam tikros grupės interesams. Minėtame leidinyje neradau nė vieno rimto kritinio straipsnio apie tai, kas vyksta Druskininkų savivaldybėje“, – sakė LŽS pirmininkas.

Savivaldybės institucijos turi prižiūrėti tinkamą konkurenciją, tačiau šiuo atveju tai neįmanoma, nes pati savivaldybė tą konkurenciją ir naikina. Šiandien yra vienintelė procesą kontroliuojanti institucija – tai žurnalistų etikos inspektorius, kuris privalo pagal įstatymą įspėti viešosios informacijos rengėjus ir skleidėjus už visuomenės informavimo turinį atsakingus asmenis apie pastebėtus įstatymo, teisės aktų pažeidimus ir reikalauti juos pašalinti.

Atsakymo, kas gali kontroliuoti situaciją Druskininkų savivaldybėje, nėra, galbūt ir nebus, nes joje veikiančiai antikorupcijos komisijai vadovauja pats Druskininkų meras Ričardas Malinauskas.

„Taigi galiu teigti, kad, jeigu nebus tinkamai sureaguota, po metų žurnalistikos Druskininkuose nebeliks“, – gana pesimistinį vaizdą Druskininkų savivaldybėje nupiešė D.Radzevičius. D.Radzevičius nuomone žurnalistai turėtų kreiptis į teisėtvarkos institucijas dėl diskriminavimo.

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos narys, buvęs kandidatas Lazdijų-Druskininkų rinkimų apygardoje, teisininkas Vaidas Šalaševičius sakė, kad šis procesas brendo jau ne vienerius metus ir pribrendo tada, kai Druskininkuose nebeliko žodžio laisvės, nes pasisakyti kitai nuomonei viešojoje erdvėje nebėra vietos.

„Galiu vardinti begalę įstatymo pažeidimų, kurie yra susiję su leidiniu „Mano Druskininkai“. Noriu pabrėžti, kad spaudos konferencijoje dalyvaujančių skirtingų partijų, žurnalistų, verslo, meno, kultūros atstovų buvimas reiškia, kad mes visi susivienijome ir meras R. Malinauskas nuo šiol turės ne tik politinę, bet ir visuomeninę opoziciją“, – sakė V. Šalaševičius.

Savaitraščio „Druskonis“ vienas iš leidėjų Gediminas Ambrozas ir savaitraščio „Druskininkų naujienos“ redaktorius Romas Sadauskas Druskininkų savivaldybės administraciją, kurios įsteigtas Druskininkų švietimo centras leidžia periodinį leidinį „Mano Druskininkai“, prieš mėnesį apskundė žurnalistų etikos inspektorei. Sprendimo iki šiol nėra, bet redaktoriai nenuleidžia rankų ir užtarimo ieško Seimo komisijoje.

„Druskininkų naujienų“ redaktorius Romas Sadauskas teigė, jog tai kas vyksta Druskininkuose nėra vien dviejų vietos laikraščių kova su miesto meru. Jis pabrėžė, kad Druskininkų valdžia nori sunaikinti 2 nepriklausomus rajono laikraščius už valdžios kritiką.

Laikraščių leidėjai kaltino Druskininkų savivaldybę pažeidus Visuomenės informavimo įstatymą, profesinę valstybės tarnautojo etiką, sukuriant dirbtinę konkurenciją rinkoje, kai už mokesčių mokėtojų lėšas dideliu tiražu buvo pradėtas leisti ir nemokamai platinti savivaldybės leidinys „Mano Druskininkai“.

Spaudos konferencijos transliacijos iš Seimo vaizdo įrašas:

Vėliau po spaudos konferencijos buvo išplatintas šis oficialus Druskininkų savivaldybės atsakas:

„Druskininkų savivaldybė, susipažinusi su šiandien LR Seime vykusioje spaudos konferencijoje „Teisinis nihilizmas ir demokratijos saulėlydis Druskininkuose“ pateikta medžiaga, oficialiai pareiškia, kad daugeliu klausimu buvo pateikta iškreipta, vienašališka bei tikrovės neatitinkanti informacija. Druskininkų savivaldybė neketina likti nuošalyje ir savo poziciją dėl šiandien mestų kaltinimų plačiau pakomentuos spaudos konferencijoje, kuri bus organizuota artimiausiu metu. Taip pat Druskininkų savivaldybė neatmeta galimybės dėl spaudos konferencijos metu pateiktos tikrovės neatitinkančios informacijos kreiptis į atitinkamas institucijas.

Spaudos konferencijos rengėjai ir kalbėtojai A.Anušauskas, D.Radzevičius ir kiti pripažino, kad Druskininkų savivaldybė savo veikloje laikosi galiojančių LR teisės aktų ir kad teisėsaugos institucijos neturi pagrindo prikibti prie savivaldybės priimamų sprendimų, tačiau iš šių asmenų pasisakymų buvo galima aiškiai suprasti, kad jų tokia situacija netenkina. Todėl jie ketina inicijuoti teisės aktų pakeitimus, pažaboti savivaldą, suvaldyti teisėsaugos institucijas tam, kad užtikrinti jų suvokiamą demokratiją. Ar tokie viešai jų išsakomi pareiškimai bei veiksmai ir nėra teisinis nihilizmas, kuriuo jie kaltina Druskininkų savivaldybę?

Pateikiame trumpą komentarą apie spaudos konferencijos metu iškeltus klausimus: dėl  informacinio leidinio „Mano Druskininkai“ teisėtumo, dėl neva savivaldybės suklastotų dokumentų, dėl tvoros valstybinėje žemėje.

Dar kartą akcentuojame, kad Druskininkų savivaldybė vadovaujasi visais LR galiojančiais teisės aktais. Pabrėžiame, kad informacinį leidinį „Mano Druskininkai“ teisėtai leidžia mokymo įstaiga Druskininkų Švietimo centras. LR Švietimo įstatymas mokymo įstaigai leidžia vykdyti tokio pobūdžio veiklą. Visuomenės informavimo įstatymo 22 straipsnis aiškiai numato, kad mokslo ir mokymo įstaigoms yra leidžiama būti viešosios informacijos rengėjais: „..valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos (išskyrus mokslo ir mokymo įstaigas), bankai, politinės partijos negali būti viešosios informacijos rengėjais ir (ar) jų dalyviais, bet gali leisti neperiodinius informacinio pobūdžio leidinius, turėti informacinės visuomenės informavimo priemones, skirtas visuomenei informuoti apie savo veiklą, jeigu įstatymų nenustatyta kitaip“. Taigi VIĮ 22 straipsnio 6 dalyje aiškiai numatyta šio draudimo išimtis, numatanti, kad mokslo ir mokymo įstaigoms nėra draudžiama būti viešosios informacijos rengėjomis. Minėtus argumentus savivaldybei oficialiai patvirtino ir kvalifikuoti teisininkai, pateikdami išvadą, kad Druskininkų švietimo centras turi teisę būti viešosios informacijos rengėju ir leisti laikraštį, nepaisant to, kad Druskininkų švietimo centras yra biudžetinė įstaiga.

Druskininkų savivaldybės tarybos opozicijos nariai Karolis Kaklys ir Donatas Mizaras LR Seime vykusioje spaudos konferencijoje viešai paskelbė melagingą informaciją, teigdami, kad savivaldybė neva suklastojo dokumentus. Minėti tarybos nariai konferencijoje kalbėjo apie neva neteisėtą mero R. Malinausko nusišalinimą tarybos posėdyje svarstomu klausimu. Asmens nusišalinimą nuo svarstomų klausimų, siekiant išvengti viešų ir privačių interesų konflikto reglamentuoja LR viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymas. Druskininkų savivaldybė pabrėžia, kad mero R. Malinausko nusišalinimas konkrečiu atveju įvyko laikantis įstatymo nuostatų bei procedūrų. Išnagrinėjusi savivaldybės pateiktus dokumentus, tai patvirtino ir Vyriausioji etikos ir procedūrų komisija, pateikdama išvadą, kad R. Malinauskas tinkamai įvykdė nusišalinimo procedūrą. Oficialų 2013 m. sausio 8 d. sprendimą galima rasti VTEK interneto svetainėje (beje, pats D. Mizaras Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos yra pripažintas pažeidęs Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą).

Pagal savivaldybės turimą informaciją ir archyvinius dokumentus, spaudos konferencijoje minėta tvora, esanti valstybinėje žemėje, buvo pastatyta 1965 m., aptveriant tuo metu ten buvusius statinius: šiltnamius ir kompostavimo aikštelę. Druskininkų savivaldybė yra pateikusi visą minėtu klausimu susijusią medžiagą Nacionalinei žemės tarnybai, kuri šiuo metu vykdo tyrimą“, – teigiama Druskininkų savivaldybės išplatintame pareiškime.

Kategorijos: Politika ir ekonomika, Vaizdai ir garsai, Vaizdai protui, Visi įrašai, Visuomenė, Žiniasklaida | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , .

5 komentarai

 1. je je:

  nei klausytojų nei rašytojų. Ir gerai, nes tuščiai sugaišau laiką.

  niekaip nesuprantu Radzevičiaus teiginių, kad mūsų išrinkti į vyriausybę, į seimą ir į savivaldybes neturi teisės turėti savo informacinio šaltinio, o privalo visa ti perleisti tik “nepriklausomai” ketvirtajai valdžiai, kuriai jis poats vadovauja, nes būtent tik ši valdžia žino ką ir kaip informuoti, nes mat nesinaudoja biudžeto lėšom, o tik neaiškiis pinigų šaltiniais… Ir šis žmogus pretendavo į NACIONALINĖS TELEVIZIJOS DIREKTORIAUS POSTĄ? Kažkas neadekvataus yra šio žmogaus mintyse. Neveltyui salėje sėdėję žurnalistai tylėjo lyg vandens į burną prisisisėmę.

 2. aišku:

  nepasitenkinimo meru tikrosios priežastys paaiškėjo pačiame gale – meras tvarko miestą naudodamas ES lėšas Lukošenkos metodu – pats nevagia ir su kitais nesidalina:)

 3. ketvirtosios valdžios imperatorius:

  2008 m. baigė Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetą.
  1995 m. savaitraščio „Sargyba“ korespondentas. 1995–1998 m. Vyriausybės kanceliarijos konsultantas spaudos reikalams. 1998–1999 m. “Vilsat” ir „11 kanalas“ redaktorius, programų direktoriaus pavaduotojas.
  1999–2000 m. Teismų departamento atstovas spaudai.
  2001–2006 m. Teisingumo ministerijos Viešųjų ryšių tarnybos darbuotojas ir vadovas.
  2001–2008 m. Vilniaus TV laidų „Teisė. Arčiau žmogaus“, „Dviguba tiesa“ vedėjas. 2002–2010 m. . 2006–2010 m. Žinių radijo laidos „Žiniasklaidos anatomija“ vedėjas.
  Nuo 2003 m. Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas, o nuo 2008 m. LRT tarybos narys ir pirmininkas.[1]

  Taigi, jau dešimt metų turime niekieno nerenkamos KETVIRTOSIOS VALDŽIOS VADOVĄ, KURIS MATOMAI TEBEPALAIKO GLAUDŽIUS SANTYKIUS SU TEISĖSAUGA.

  Jis taip pat yra Sakalo įkurto ir psichiatro D.Pūro vadovaujamo “Homo teisių instituto tarybos narys. O Pūro proteže Linas Slušnys taip pat neatsitiktinai matomai paskirtas vadovauti Žurnalistikos etikos komisijai. Tas pats Slušnys, kuris prisipažino sugalvojęs Venskienės mergaitės paėmimo strategiją su Meliano antiteroristinės kuopos pagalba.

  Tiesa ir tai, kad Žurnalistikos etikos komisijai tirti buvo atiduotas ir ką tik žuvusio teatro kritiko Valdo Gedgaudo straipsnis “Literatūroje ir mene”. Nusikaltimo sudieties visgi komisija neaptiko ir į teismą poeto nepadavė. Bet gal toks sprendimas nepatiko Neokairė95 atstovams? konkrečiai V.Gedgaudą apskundusiam Karoliui Klimkai? O gal strtaipsnis papiktino “mažumas” ir taip, kad įvyko susidorojimas? Linčo teismas? Ką apie tai pasakytų ponas Radzevičius? Tai kur kas aktualesnis reikalas, nei kažkokios tai savivaldybės laikraštuko konkurencija su duonos valgytojais iš paskalų apie blogus savivaldybių darbus.
  Kodėl “Litmenis” tarsi specialiai provokacijai laikė Gedgaudo straipsnį nuo lapkričio mėnesio kone iki pat jo neaiškios mirties velykų išvakarėse, o per tą laiką buvo pakeisti jį palaikantys komentarai į jį puolančius, nors priėjimas komentarų rašymui buvo jau užblokuotas nuo gruodžio? Kas per sąmokslas buvo vykdomas prieš šį žmogų? Kas per korupcija mūsų žiniasklaidoje?

 4. tumpis:

  to aisku

  Taikliai pastebejai ” Lukasenkos metodu – pats nevagia ir kitiems neduoda”. O kaip kitaip ? Juk viskas priklauso JAM…

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Reklama

Init


 

Dusodininkai

 

ethnic art.lt
Baltų šalelė