Blogeris Zeppelinus. Kas kursto tautinę nesantaiką? LŽB pareiškime Antifa Lietuva „nuopelnai“ priskirti LTJS (30)

Blogeris ZeppelinusSenas anekdotas iš serijos „Klausimas Armėnų radijui“:

– Ar tiesa, kad Abraomas vakar žaisdamas Teleloto laimėjo milijoną?
Taip, tai tiesa, – atsako Armėnų radijas. Patikslindamas neesmines detales:
– Tik ne žaisdamas loterijoje, o lošdamas kortomis. Ir ne milijoną, o tūkstantį litų. Ir ne laimėjo, o pralošė. O visa kita – teisinga.

kaunas2013Lietuvoje šlykščia tradicija tampa tautinės nesantaikos kurstymas su Nepriklausomybe siejamų valstybinių švenčių – Vasario 16-os bei Kovo 11-os metu.

Kurstytojai gastrolieriai specialiai tam atvyksta iš užatlantinių bei Artimųjų Rytų šalių. Ponų E.Zuroff’o bei D.Katz’o skaistūs veideliai ir kniaukianti kalbos maniera puikiai pažįstami daugeliui Lietuvos mass-medijų vartotojų.

Įžūlus kaltinimai, antilietuviški pareiškimai, provokuojantys pasistaipymai prieš kameras, apokaliptinės pranašystės neišvengiamai sukelia sensacijų ištroškusios žiniasklaidos dėmesį.

Deja, kartu su atviru antilietuviškumu tų ponų demonstratyviai deklaruojama tautybė bei akiplėšiška maniera kalbėti žydų tautos vardu kai kuriems siauresnio akiračio lietuviams sukelia antižydiškus jausmus.

Tautinio judėjimo lyderiai bei šiaip šviesesnio proto atstovai turi daug papildomo vargo, aiškindami mažiau susipratusiems tautiečiams, kad tie keli iš užsienio atsibastę ekstremistai-provokatoriai apart tautybės neturi nieko bendro su Lietuvoje gyvenančiais ir mūsų bendros valstybės naudai triūsiančiais žydais ir jų nuomonėmis.

Ir kad neteisinga bei nedora būtų kaltinti visus žydus dėl kažkokių su meile berniukams garsėjančio Rusijos senatoriaus Špygelio įkurta ir vadovaujama organizacija siejamų barzdotų klounų antilietuviškų išpuolių.

Aiškinant šias paprastas, pakantumą bei tautinį sugyvenimą skatinančias tiesas labai patogu būdavo pasiremti oficialia Lietuvos žydų bendruomenės pozicija. Kuri, kaip taisyklė, būdavo labiau pasverta bei ne tiek ekstremali ir rėksminga, kaip tų užjūrio gastrolierių.

Tenka konstatuoti, kad vakar ši ilgalaikė tradicija nutrūko.

Kaune įvyko tautinio jaunimo organizuotos Vasario 16-os šventinės eitynės, kuriose dalyvavo įvairiausių tautybių, religijų bei pažiūrų patriotiškai nusiteikę žmonės.

Nepaisant pono D.Katzo parankinių suorganizuotos antifašystų šutvės provokacijų, nebuvo jokių – pabrėžiu – jokių incidentų.

Net vieno garsesnių Antifa Lietuva veikėjų, žymaus LUNI elgetavimo technologijų teorijos ir praktikos dėstytojo, šiauliškio Evaldo Balčiūno intensyvūs bandymai videokamerų akivaizdoje pakišti savo tauriųjų gėrimų išvargintą veidą po kokiu sunkesniu eisenos dalyvio kumščiu baigėsi nesėkmingai.

– Atstok, nabage, šiandien lietuviams šventė, niekas rankų nesiteps… ! – atlaidžiai šypsojosi rūstūs skustagalviai, slėpdami besigniaužiančius kumščius už nugaros. Palikdami ponus Zuroffą, Katz’ą, Balčiūną ir jų atbogintų vaginalinių antifašystų šutvę bejėgiškai stebėti, kaip pro liūdnai nuleistas nosis prašvytuoja eisenos dalyvių nupucinti kerzai ir šilti žieminiai batai….

Staiga!

Nespėjus vienam organizatorių, LTJS vadovui Juliui Pankai viešai pasidžiaugti, kad Lietuvos žydų bendruomenė išlaiko rimtį bei solidumą – niekaip neprisideda ir nedalyvauja Katzo-Zuroffo parankinių organizuotose antilietuviškose provokacijose, BNS spaudos centre pasirodė pritrenkiantis savo turiniu oficialus pranešimas:

Lietuvos žydų bendruomenės pareiškimas: ‘Dėl Vasario 16-osios eitynių Kaune’ 2013-02-16 19:33

Kuriame l.e.p. Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky visų šios bendruomenės narių vardu pareiškė, kad būtent tos dienos šventinės eitynės Kaune pramušė jos kantrybę.

Ir paskutinis lašas, perpildęs bedugnę žydiškos tolerancijos taurę, buvo tai, kad eitynių dalyviai nešėsi bjaurų provokuojančio turinio kurstantį neapykantą plakatą – „Vakar „Juden raus“, šiandien – „Lietuva lietuviams“.

Pacituosiu šią LŽB primininkės pareiškimo vietą:

„Lietuvos žydų bendruomenė susilaikė nuo bet kokių komentarų net ir po to, kai paaiškėjo, kad Kauno savivaldybė leido nacionalistais save vadinantiems jaunuoliams – Lietuvos Tautinio Jaunimo sąjungos nariams – žygiuoti Kauno miesto centre.

Mes nenorėjome būti apkaltinti, kad provokuojame arba kiršiname Lietuvos visuomenę, kaip neva tai daro S. Vizentalio centro direktorius E. Zurofas ar prof. D. Kacas, kurie, beje, niekados ir nekalbėjo Lietuvos žydų bendruomenės vardu. […]

Tačiau, dabar jau žinome, kad eisenos metu skambėjo šūkiai „Lietuva lietuviams“, buvo nešami plakatais „Vakar juden raus, šiandien Lietuva lietuviams“.

Tai suponuoja, kad eitynių dalyviai, tarp kurių buvo ir jaunuolių skustomis galvomis, laiko Lietuvą etninių lietuvių valstybe, o visi kiti turbūt – antrarūšiai piliečiai. Jie aiškiai propaguoja etninės, o ne pilietinės valstybės principą, ir tai šiuolaikiniame pasaulyje tikrai nepriimtina. Beje, toks elgesys prieštarauja ir Konstitucinio Teismo išaiškinimui, kad tauta – visi jos piliečiai, o ne etniniai lietuviai.[…]

Manau, kad reikia ne skatinti, o smerkti tokias eisenas. […]…ideologinė, politinė žala Lietuvoje gyvenantiems nelietuviams – Lietuvos piliečiams, tarp jų ir žydams, jau padaryta, mes jau pažeminti ir įžeisti, o Lietuvos vardas suterštas ir dargi prieš pirmininkavimą Europos Sąjungoje.“

———————
Atvirai sakant, šis pareiškimas išties yra pritrenkiantis.

Neadekvačiu situacijai turiniu bei neatitinkančiais tikrovės absurdiškais teiginiais.

A.
Perdėm neapsistosiu ties ta stulbinančia aplinkybe, kad Lietuvos žydų pirmininkė prie „…šiuolaikinaim pasauliui nepriimtinų valstybių“ de facto priskyrė ir šiaip jau LŽB godojamą ir mylimą tautinę žydų valstybę – Izraelį.

Kuris yra sukurtas būtent etniniu pagrindu, kaip žydų valstybė ir tokia nuostata yra griežtai įtvirtinta baziniuose teisniuose dokumentuose.

Būtent etninės valstybės principo dėka kiekvienas Lietuvos žydų bendruomenės narys, įrodęs savo žydišką kilmę, gali tapti pilnateisiu Izraelio piliečiu. Kaip ir tos šalies Vakarų Krante ar Gazos sektoriuje kolonistų gyvenvietėje gimęs žydukas.

Tuo tarpu toje pačioje V.Kranto ar Gazos teritorijoje gimęs arabas jokių teisių į žydų valstybės pilietybę neįgyja. Jau nekalbant apie šeimyninių ryšių su žydais neturinčius likusius Lietuvos gyventojus, kuriems žydų valstybės pilietybė negresia net teoriškai…

B.
Keista nepastebėti ir to, kad pati žydų bendruomenė nesilaikė etninės kilmės nepaisančios pilietinės valstybės principo – ir net labai aktyviai prieštaravo jo taikymui – kuomet išsireikalavo iš Lietuvos biudžeto išmokas, skirtas ne visiems, o tik žydiškos kilmės piliečiams ir jų gerovei.

Ir staiga – tokie įdomūs loginiai posūkiai.

Kas priimtina ir sveikintina žydų valstybei – smerktina lietuvių valstybėje. Kas neturėjo būti taikoma žydų kilmės Lietuvos piliečiams, netikėtai patampa šventai taikytinu principu, bet tik …. lietuvių kilmės piliečiams.

Tikrai savotiška logika.

Primenanti tradicinio talmudistinio judaizmo šventųjų tekstų interpretavimus. Ir, ko gero, iš ten ir kilusi…

C.
Bet pats keisčiausias ir labiausiai stulbinantis dalykas visgi yra Laikinosios Žydų Pirmininkės tvirtas teiginys apie vakarykštėse Kauno eitynėse tautinio jaunimo nešamą plakatą: „Vakar juden raus, šiandien Lietuva lietuviams“.

Reikalas tame, kad nei vienam tautinio jaunimo ar šiaip nacionalistų lyderiui net girtame sapne nebūtų šovusi ant tiek idiotiška mintis – pasigaminti ir viešame renginyje tampytis tokio turinio plakatą.

Savaime suprantama, kad 2013 m. vasario 16 d. jie tokio plakato nei gaminosi, nei nešėsi, nei kitiems leido neštis savo gretose.

Kitaip sakant, šis ponios F.Kukliansky teiginys yra žinomai neatitinkanti tikrovės informacija. Kas paprastų žmonių buitiniame diskurse dažniausiai įvardinama terminu ~melas.

Bet kokia jo genezė? Iš kur dygsta trumpos melo kojytės šiuo atveju?

Juokingiausia, kad tokio turinio plakatai išties buvo tampomi ir aktyviai brukami į spaudos kamerų akiratį per tautinio jaunimo eitynes.

Vilniuje, 2012 m. kovo 11 d., per tautinio jaunimo šventinę eiseną juos laikė būtent pono D.Katz’o kuruojami ekstremistinės grupuotės „Antifa Lietuva“ nariai.

Kurie tokiu provokaciniu būdu „blokavo“ eitynes ir „protestavo“ prieš valstybinę Nepriklausomybės šventę, kaipo tokią.

antifa2012Štai nuoroda į šią Antifašystų akcija, pagal kuria aptinkame foto ir videoreportažus:

2012 m. kovo 11 d. ultranacionalistų eitynių blokados. Antifa Lietuva reportažas

O štai to plakato nuotraukos:

antifa-juden-rausKiekvienas gali savo akimis išvysti – KAS jį laiko. Ir kad tai yra joks ne tautinis jaunimas, o būtent ponios F.Kukliansky didelio draugo D.Katz’o šutvės nariai.

Kitaip sakant, LŽB pirmininkės pareiškime mes regime reto akiplėšiškumo bandymą apversti faktinę situaciją aukštyn kojomis.

Priskiriant antifašystų gaujos pagamintą ir viešai demonstruojamą idiotišką plakatą su kurstančiu tautinę nesantaiką turiniu ….jų ideologiniams oponentams, t.y. Lietuvių Tautinio Jaunimo Sąjungai!

Atvirai sakant, man sunku suprasti, kaip ponia F.Kukliansky ketino išvengti šios komiškos manipuliacijos su informacijos pakeitimu demaskavimo.

Matyt, ji visgi yra užsibuvęs XX a. žmogus ir tiesiog nesuvokia visų informacinės visuomenės teikiamų galimybių tokių pigių žulikysčių ir bandymų pasukčiauti atskleidimui bei viešam pademonstravimui.

Panašu, kad ponia F.Kukliansky naiviai tikėjosi, kad jos mažoji gudrybė kurį laiką išbus nepastebėta.

O per tą laiką kontroversiškas pareiškimas su apverstais aukštyn kojomis faktais duos jai kelis papildomus taškus Rusijos senatoriaus B.Špygelio ir kitų panašaus tipo pasaulio žydijos lyderių akyse.

Bet ar Laikinoji Žydų Bendruomenės Pirmininkė pagalvojo apie štai ką:

– o kaip viešai skleidžiami „talmudine logika“ grindžiami dvigubi standartai ir įžūliai falsifikuoti „faktai“ gali įtakoti jos vadovaujamos organizacijos ir jos narių įvaizdį lietuvių kilmės bendrapiliečių akyse?

Juk būtent tokio tipo šmeižikiški pareiškimai ir tiesioginis melas, oficialiai išsakyti vienodos etninės kilmės Lietuvos piliečius vienijančios organizacijos vardu labiausiai ir kursto tautinę nesantaiką bei antižydiškus jausmus.

Negi kam nors reikia tai aiškinti?

Khhm, jei kartais tokių mažaraščių naivuolių yra – atsiliepkit. Paaiškinsiu ant pirštų.

Tarp kitko, kiek nuklystant nuo temos: man šiek tiek smalsu – nejaugi F.Kukliansky tapus šimtus milijonų iš Lietuvos mokesčių mokėtojų suneštų pinigų skirstančio fondo valdybos pirmininke, jai tapo nebesvarbi profesinė advokatės reputacija?

Turiu pasakyti, jog stebiuosi paprastų Lietuvos žydų kantrybe.

Juk jiems reikia gyventi tarp juos supančių kitų tautybių žmonių. Kas suponuoja draugiškos aplinkos bei taikaus sugyvenimo poreikį.

Ir kaip reikės jaustis kokiam doram žydeliui, kuomet jo kaimynas ar bendradarbis, su vaikučiais dalyvavęs Vasario 16-os eitynėse Kaune paklaus į akis:

– Brangus kolega, kodėl Jūsų vardu kalbanti Laikinoji Žydų Bendruomenės Pirmininkė mus šmeižia ir meluoja?

Ir ką jam atsakyti?

Ekstremistų Katz’o ir Zuroff’o atvejais atsiriboti nebuvo sunku:

– Girdi, tai tik sukantys Holokausto industrijos pagamintą lietuvių tarkavimo mašinėlę apsišaukėliai-rūpintojėliai iš užjūrių, neturintys jokių įgaliojimų iš vietos žydų bendruomenės.

Bet Faina Kukliansky – visai kitas atvejis. Ji išties turi pilną teisę kalbėti visos Lietuvos žydų bendruomenės narių vardu.

Ir, kaip matome, prisikalbėjo.

kukliansky-katzNenoromis kyla mintis – o gal išties atėjo laikas permainoms ir Lietuvos žydų bendruomenėje?

Gal šios organizacijos vairą turėtų perimti jau Nepriklausomos Lietuvos sąlygomis subrendusi jaunoji žydų karta?

Kurios atstovams nesisapnuoja praeities šmėklos, kuriems suprantama XXI a. situacija ir kurie galėtų mandagiai padėkoti visiems sovietmečio kupros nesugebantiems nusimesti veikėjams už jų ilgametį triūsą? Bei išleisti juos į užtarnautą poilsį arba gražinti į privataus advokato praktiką?

Jauniems žydų kilmės žmonėms, siejantiems savo ateitį su Lietuva ir suprantantiems, kaip svarbu yra palaikyti ir saugoti žydų bendruomenės grupinę reputaciją bei antilietuviškais išpuoliais nekurstyti tuščioje vietoje tautinę nesantaiką, bus lengva rasti kalbą su lietuvių tautinio jaunimo lyderiais.

Galų gale, kas draudžia LŽB jaunimui jau dabar sudalyvauti Kovo 11-os eitynėse su Lietuvos ir savo organizacijos simbolika?

Ir kartu pasišaipyti iš aplink stripinėjančio gauruoto personažo bei jo komikų-antifašystų šutvės bei iš visų plaučių smagiai paskanduoti šūkį „Lietuva lietuviams“, aiškiai suprantant, kad jis, kaip ir šūkis „Izraelis – žydų valstybė“ visiškai nereiškia kitataučių piliečių diskriminavimo siekio.

Laikas permainoms, mieli ir brangūs žydų kilmės bendrapiliečiai. Ir kamuolys yra jūsų pusėje…

Pabaigos žodis:

Visgi smalsu, kaip ir kas iš lietuviškos žiniasklaidos priemonių išdrįs tiesiai šviesiai įvardinti ir aprašyti šį Lietuvos žydų bendruomenės laikinosios pirmininkės neeilinį liapsusą. Ta pačia proga ir pasižiūrėsime, „…kas valdo Lietuvos žiniasklaidą“..;)

Na ir posto pradžioje esančio armėniško anekdoto litvakiška versija:

Klausimas Lietuvos Žydų bendruomenei:

– Ar tiesa, kad 2013 m. vasario 16 d. eitynėse Kaune tautinis jaunimas nešė plakatą „Vakar „Juden raus“, šiandien – „Lietuva lietuviams“?

– Taip, grynų gryniausiai ir labai baisi tiesa, – atsako Lietuvos žydų bendruomenė.

– Tik ne 2013-ais, o 2012 metais. Ir ne per vasario 16-tą Kaune, o Vilniuje per Kovo 11-tą. Ir tą plakatą nešė ne tautinis, o antifašystinis jaunimas.

Bet tai tik nereikšmingos detalės. Informacija teisinga iš esmės.

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Pilietinė visuomenė, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , .
Skaityti komentarusKomentavimo taisyklės

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Reklama

Init


 

Dusodininkai

 

ethnic art.lt
Baltų šalelė