Kredito unijai „Švyturio taupomoji kasa“ panaikinta veiklos licencija (0)

LogoĮvertinusi kredito unijos „Švyturio taupomoji kasa“ inspektavimo metu surinktus duomenis apie šios kredito įstaigos vykdomą ypač rizikingą ir neatsakingą veiklą, papildomus nuostolius dėl blogų paskolų ir atsižvelgusi į pačios kredito unijos pateiktus duomenis apie savo finansinę būklę, Lietuvos banko valdyba nusprendė visam laikui atšaukti šios kredito įstaigos veiklos licenciją.

Vykdydama nuolatinę kredito įstaigų veiklos kontrolę ir užfiksavusi itin sparčią kredito unijos „Švyturio taupomoji kasa“ plėtrą, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba 2012 m. lapkritį pradėjo tikslinį jos inspektavimą. Jo metu inspektoriai nustatė, kad kredito unija veikia itin rizikingai ir kelia grėsmę indėlininkų ir visuomenės interesams.

Pastaruoju metu itin sparčiai augęs šios kredito unijos turtas, 2012 m. spalio 31 d. siekė 20,1 mln. Lt, indėlių portfelis – 18,2 mln. Lt. Dalis pritrauktų kredito unijos narių lėšų buvo nukreipiamos asocijuotų narių (įmonių) kreditavimui. Per tikrinamąjį laikotarpį tokių paskolų portfelis išaugo 5 mln. Lt ir sudarė 82,7 proc. visų suteiktų paskolų. Inspektoriai nustatė, kad, kredituodama asocijuotus narius (įmones), ši kredito unija neįsitikindavo, ar skolininkas sugebės paskolą grąžinti, neturėjo informacijos, reikalingos suteiktų paskolų rizikai įvertinti, nebuvo įdiegta skolininko pateiktų duomenų patikimumo tikrinimo sistema. Dažnais atvejais sprendimai dėl paskolų suteikimo buvo ekonomiškai nepagrįsti ir neskaidrūs, o pateikiami įmonių verslo planai – nerealistiški.
Dar iki galutinio inspektavimo rezultatų įvertinimo Lietuvos banko Priežiūros tarnyba kredito unijai „Švyturio taupomoji kasa“ apribojo naujų indėlių priėmimą ir paskolų teikimą.

Atlikus detalią kredito unijos paskolų peržiūrą, nustatyta, kad jos paskolų kokybė buvo bloga, o Lietuvos bankui anksčiau pateiktose finansinėse ataskaitose nebuvo atvaizduota reali kredito unijos finansinė būklė. Tinkamai įvertinus paskolų portfelį, nuostoliai dėl blogų paskolų papildomai sudaro ne mažiau kaip 3,3 mln. Lt.

Pažymėtina, kad jau po inspektavimo Lietuvos bankui pateiktose finansinėse ir priežiūrai skirtose ataskaitose pati kredito unija pripažino inspektavimo metu nustatytą papildomą specialiųjų atidėjinių poreikį dėl blogų paskolų.

Suformavus reikiamus specialiuosius atidėjinius, Lietuvos bankui pateiktų 2012 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų duomenimis, kredito unijos ,,Švyturio taupomoji kasa“ turtas sudarė 16,76 mln. Lt, įsipareigojimai – 18,31 mln. Lt, kapitalas – minus 1,55 mln. Lt, t. y. turto grynoji vertė 1,55 mln. Lt yra mažesnė už įsipareigojimus.

Kredito unija „Švyturio taupomoji kasa“ nevykdo visų su kapitalu susijusių riziką ribojančių normatyvų. Kad juos vykdytų, unija privalo pajinį kapitalą padidinti mažiausiai 3 mln. Lt, tačiau šios kredito unijos vadovybė Lietuvos bankui nepateikė realių planų, kaip gali būti atkurta stabili jos veikla.

Lietuvos banko valdyba, įvertinusi kredito unijos finansinę būklę, daugybinius jos veikloje užfiksuotus teisės aktų pažeidimus ir keliamą grėsmę indėlininkų pinigų saugumui, nutarė kredito uniją „Švyturio taupomoji kasa“ pripažinti nemokia ir atšaukti jos veiklos licenciją.

Artimiausiu metu bus kreipiamasi į Klaipėdos apygardos teismą dėl bankroto bylos iškėlimo šiai kredito įstaigai ir bankroto administratoriaus skyrimo. Atsižvelgdama į tai, kad Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atlieka su kredito unijos veikla susijusį ikiteisminį tyrimą ir įvertinusi pavojų, kad iki administratoriaus paskyrimo kredito unijos „Švyturio taupomoji kasa” lėšos gali būti prarastos, Lietuvos banko valdyba laikinai apribojo kredito unijos galimybę disponuoti pinigais ir vertybiniais popieriais, esančiais jos sąskaitose bankuose.

Pagal Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą poveikio priemonės dėl nemokumo pritaikymas yra draudžiamasis įvykis, todėl šios kredito unijos indėlininkams bus išmokamos indėlių draudimo išmokos.

Draudimo išmokos bus mokamos ir apskaičiuojamos vadovaujantis Valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ patvirtinta tvarka. Pagal ją, įvykus draudžiamajam įvykiui, kompensuojama 100 % indėlio sumos, neviršijančios 100 000 eurų (345 280 Lt), o išmoka klientui išmokama per 20 darbo dienų nuo draudžiamojo įvykio dienos – 2012 m. sausio 24 d. VĮ „Indėlių ir investicijų draudimo“ taryba išmokų mokėjimo terminą gali pratęsti, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų.

Apie draudimo išmokas:

– Draudimo išmoka negali būti didesnė nei 345 280 litų.
– Draudimo išmoka mokama už indėlius, laikytus litais ir užsienio valiuta – JAV doleriais, eurais bei Europos Ekonominės Erdvės valstybių nacionalinėmis valiutomis
– Jeigu indėlininkas turėjo lėšų skirtingose sąskaitose, jo lėšos yra sumuojamos ir išmokama draudimo išmoka negali būti didesnė nei 345 280 litų.
– Jeigu sąskaitos turėtojai yra keli asmenys, tai kiekvienas iš bendros sąskaitos turėtojų turėtų teisę į maksimalaus dydžio neviršijančią išmoką, jeigu nenurodyta kitaip..
– Jeigu indėlininkas turi įsipareigojimų kredito unijai (pavyzdžiui, yra paėmęs paskolą), draudimo suma skaičiuojama iš turėto indėlio atimant įsipareigojimus, bet negali būti didesnė nei 345 280 litų.
– Remiantis Draudimo išmokų apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka, palūkanos už indėlius priskaičiuojamos už laikotarpį iki draudžiamojo įvykio dienos
– Teisę į draudimo išmoką indėlininkas įgyja draudžiamojo įvykio dieną ir ją turi 5 metus nuo draudžiamojo įvykio dienos.
– Draudimo išmokos apskaičiuojamos ir mokamos litais.

Kategorijos: Lietuvoje, Naujienos, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , .
Skaityti komentarusKomentavimo taisyklės

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Reklama

Init


 

Dusodininkai

 

ethnic art.lt
Baltų šalelė