A. Zolubas. Pavojingas kėslas (13)

Algimantas Zolubas | llks.lt nuotr.

Algimantas Zolubas | llks.lt nuotr.

Lietuvos piliečiai jau pripratinti: tai, apie ką kalba ir net į vyriausybės programą įsirašo socialdemokratai (LSDP), nebus taip ir daroma. Antai rinkimų kampanijos metu, norėdami į savo pusę patraukti Lietuvos lenkų rinkimų akcijos (LLRA) rinkėjus, socialdemokratai žadėjo įteisinti vardų ir pavardžių rašymą asmens dokumentuose ne lietuvių raidyno rašmenimis, o gatvių ir vietovių pavadinimus – ir ne valstybine kalba. Tokią nuostatą, atsilygindami už LLRA sutikimą dalyvauti valdančiojoje daugumoje, įsirašė ir į šešioliktosios vyriausybės programą. Dabar šiems dalykams pritaria, žadėdamas juos legalizuoti, premjeras Algirdas Butkevičius. Tad šįkart LSDP, regis, vis dėlto ruošiasi daryti tai, ką žadėjo. Šis susitarimas Lietuvos visuomenei veidmainiškai pristatomas kaip Europos teisės normatyvų vykdymas.

Europos Tarybos Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencija reikalauja apsaugoti tik tautines mažumas, kuriomis laikomos tik tos nacionalinėje valstybėje gyvenančios tautos, kurios neturi savo nacionalinių valstybių. Lenkai turi savo nacionalinę valstybę – Lietuvos kaimynę Lenkiją. Lietuvoje gyvenantys lenkai yra tautinė bendrija, o bendrijoms Europos Tarybos konvencija netaikoma. Be to, konvencija nėra viršesnė už Lietuvos Konstituciją.

LSDP pirmininkas, dabartinis vyriausybės vadovas A. Butkevičius, viešai reikšdamas tokią nuostatą, regis, šį kartą ruošiasi vykdyti pažadus, nekreipdamas dėmesio į neperžengiamą kliuvinį. Tas kliuvinys – Lietuvos Respublikos Konstitucijos 14 straipsnis, kuris aiškiai sako, kad lietuvių kalba yra valstybinė kalba, ir ja privalo vykti visas viešasis valstybinis bendravimas, raštvedyba ir informavimas. Lietuvos Konstitucinis Teismas ne kartą patvirtino šias nuostatas, tokias pat principines išvadas yra padariusios ir Europos Sąjungos institucijos. Taigi, toks vyriausybės įsipareigojimas teisės požiūriu yra antikonstitucinis, prieštaraujantis valstybės įstatymams, ir vertintinas kaip pasikėsinimas vykdyti valstybinį nusikaltimą.

Akivaizdu, kad LLRA siekia ne apsaugoti savo tautinės mažumos pilietines teises, nes iš tikrųjų jos čia nėra kaip nors ribojamos, o tebepuoselėja „autonomijos“ idėją ar svajonę atkurti želigovskinės okupacijos statusą. Apie tokius požymius liudija įvairių okupacinių paminklų atstatymas arba naujų kūrimas, viešas lenkų kariškų renginių demonstravimas Lietuvoje, įvairūs minėjimai. Taip pat akivaizdu, kad oficialioji Lenkijos valdžia tokią tomaševskininkų poziciją palaiko ir net skatina. Ką gi reiškia „Lenko korta“, per Lenkijos ambasadą dalijama Lietuvos piliečiams lenkams? Lenko kortos savininkui keliamas reikalavimas – nekenkti lenkų tautos ir Lenkijos valstybės interesams. O tai – lojalumo išraiška ne Lietuvos, o Lenkijos valstybei. Be to, „Lenko kortos“ dalijamos ne viso pasaulio lenkams, o tik gyvenantiems buvusioje Sovietų Sąjungoje, ir taip 1940 metais okupuotos Baltijos šalys nepagrįstai įrašomos į vieną gretą su buvusiomis sovietinėmis respublikomis. Kyla ir kitas su „Lenko korta“ susijęs esminis klausimas: ar galima leisti tokiems „piliečiams“ būti renkamiems į savivaldybių tarybas, į Seimą, skirti juos į atsakingas valstybines pareigas? Šis klausimas – ne retorinis, nes yra tiesiogiai susijęs su valstybės saugumu.

Lietuvos Laisvės kovotojų sąjunga (LLKS) 2013 metų sausio 8 dieną kreipėsi į prezidentę, Seimo pirmininką, premjerą ir Seimo narius dėl teisinės atsakomybės už galimą priesaikos valstybei sulaužymą ir dėl to gresiančią apkaltą. Reikia tikėtis, kad atsakymo LLKS sulauks iki premjero vizito į Lenkiją, numatyto sausio pabaigoje.

Kategorijos: Lietuvos repolonizacijai – ne!, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , .

13 komentarų

 1. Wee:

  Lietuvos lenkų rinkimų akcija atsakinga politinė jėga. Jos atstovai išrinkti į Seimą, tam, kad garbingai atstovautų Lietuvos piliečiams. Niekam ne paslaptis, kad tik pagarba vienas kitam grindžia sėkmingą bendradarbiavimą tiek tarp pavienių asmenų, tiek tarpvalstybiniu lygiu. Todėl nieko nuostabaus, kad Algirdas Butkevičius gerbdamas lenkų tautinės mažumos Lietuvos Respublikos piliečius, matydamas, kad esami įstatymai diskriminuoja tautines mažumas yra pasiryžęs keisti esamą padėtį.
  Keistai skamba gerbiamo A. Zolubo svaičiojimai apie “autonimijos šmėklą”. Laikas pradėti blaiviai mastyti, o ne vadovautis senomis baimėmis ir nusistatymais apie visur slypinčius Lietuvos priešus. Lietuva jau daugiau nei 20 metų yra demokratinė valstybė, kurios teritorinio vientisumo bent jau blaivaus proto žmogus net nedrįstų kvestionuoti.
  Lietuva pasirinkusi demokratinį valstybės vystymosi kelią privalo gerbti visų piliečių teisės. Todėl mūsų – Lietuvos Respublikos piliečių pareiga – padėti valstybei vystytis šia linkme.

  • Jonas:

   Nemeluok – nėra lenkų tautinės mažumos yra tik lenkų tautinė bendrija.

  • Mindaugas:

   Įdomi ta Lietuvos lenkų pažeista “teisė”-ant namų vietovardžius greta užrašo valstybine vartoti ir lenkiškus užrašus.Bet juk Lietuvoje valstybinė kalba yra tik viena-lietuvių! Visiškai aišku,kad tai yra antrosios valstybinės kalbos imitacija,siekiant lenkams susidaryti galimybę geriau įsijausti,kad jie gyvenama ne Lietuvoje,bet Lenkijoje,todėl čia Lietuvos lenkų teisės nei prie ko.Taigi,pani Lenkijos patriote,sumaišei valstybes: įstatymų leidybos srityje savo lenkišką patriotizmą reikia rodyti Lenkijojos įstatymų leidyboje,bet ne Lietuvoje.Lietuvai reikia Lietuvos,bet ne Lenkijos patriotų.

 2. Galindas:

  Būtų gražu, jei iki ministro pirmininko Butkevičiaus kelionės į Lenkiją, mūsų teisėsaugos struktūros pasireikštų ir su policija nuimtų tas lenkiškas lenteles nuo namų, oypač nuo Seimo narės namo, o jai pačiai už priesaikos sulaužymą ir Konstitucijos pažeidimą iškeltų bylą.

 3. Wee:

  Lietuvoje gyvena daugelio tautybių žmonių. Pati didžiausia iš jų yra lenkų tautinė mažuma. Lenkai Lietuvoje sudaro apie 7 proc. visų Lietuvos gyventojų. Tikriausiai neturiu jums priminti, kad visi jie yra Lietuvos piliečiai, lygiai taip pat kaip ir visi kiti dirbantys Lietuvos labui, kad mūsų visų valstybė taptų demokratijos šviesuliu regione. Lietuva turi tapti demokratijos, pagarbos savo piliečiams bei žmogaus teisių puoselėjimo pavyzdžiu kaimyninėms šalimis.
  Tad bendrom jėgom kelkime Lietuvą, kad ir šviesa ir tiesa mūs žingsnius telydi.

 4. Galindas:

  Wee-fee, tad ir kelkime Lietuvą, bet jūs save pasivadinę lenkais, nors pažvelgus į kiekvieno Jūsų praeitį, daugumoje atrasime asimiliuotą lietuvį, sakykime iš tų 7 proc. gal ir bus 2 proc. atsikėlusių į Lietuvą lenkų. Tačiau jūs esanti tautinė bendrija reikalaujate išskirtinių sąlygų lyginant su kitomis tikromis tautinėmis mažumomis (karaimais, totoriais, čigonais) ir tautinėmis bendrijomis (rusais , azerbaidžaniečiais, armėnais, latviais, gudais ir kt.). Tokiu būdu Jūs skaldote Lietuvą, vadinasi veikiate prieš Lietuvą. Įsidėmėk, pone Wee, kad tai veda Jus į nusikaltimą, kurie apibrėžti BK.

 5. Prusas:

  jie jau spjove i konstitucija ir ne viena karta…spjaus ir dar karta, kol ju galvos nebus nuimtos nuo peciu

 6. Tuteiša:

  Jokių nuolaidų autonomistams.
  Jokių išimčių lietuvių kalbos ir lietuvybės sąskaita.
  AMEN.

 7. kaunietis:

  Jei pilietis paeme lenko korta išduota kitos valstybes, reiškia jis neteko Lietuvos pilietybes. Tokius von is visu valdišku pareigų.

 8. Sigitas:

  Lietuvos pretenzijų Lenkijai
  KATALOGAS

  1. Lenkija 1228-04-23 pakviečia Kryžiuočių ordiną kovoti prieš baltų gentis Lenkijos naudai. Buvo sunaikinti prūsai ir vakariniai jotvingiai (dzūkai). Pamario, Varmės-Mozūrų ir Palenkės vaivadijos yra baltų etnografinės žemės. Šių žemių gražinimo Lietuvai klausimas.
  2. Lietuvių ir prūsų kalba turi būti rašomi vieši užrašai visoje Pamario, Varmės-Mozūrų ir Palenkės vaivadijų teritorijose.
  3. Lenkija 1430 metais pavagia LDK Vytauto karališką karūną, 1931 metais ir pačius LDK Vytauto palaikus iš Vilniaus Katedros.
  4. Lenkija 1569 metais atima iš LDK Palenkę ir Ukrainą – Liublino unija prievartą įjungia Lietuvą į dviejų valstybių sąjungą;
  5. Lenkija 1791-05-03 savo konstitucijoje įrašo, kad LDK nebėra nepriklausoma valstybė, o tampa viena iš Lenkijos provincijų – faktiškai tai yra pirmasis oficialus Lietuvos valstybės likvidavimo dokumentas. Vėliau, 1791 rudenį Lietuvą šias nuostatas ištaiso ir ATSTATO savo valstybės nepriklausomybę;
  6. Masinė lietuvių polonizacija LDK žemėse XV – XIX amžiuose ir 1920-1939 metais.
  7. Suvalkų sutarties sulaužymas 1920m. spalį ir Vilniaus krašto okupacija ir smurtas prieš žmones, save laikiusius lietuviais Vilniaus krašte 1920-1939m.
  8. Antrojo pasaulinio karo metu “Armija krajova” Vokietijos okupuotoje Lietuvos teritorijoje žudė lietuvių tautybės civilius asmenis vien dėl to, kad jie buvo lietuviai.

  Su Lenkija normalūs santykiai ir strateginė partnerystė, kai:
  1. Lenkija gražins Lietuvai užgrobtas baltų etnines žemes – dabartinės Pamario, Varmės-Mozūrų ir Palenkės vaivadijos Lenkijoje;
  2. Kai bus baigtas Lenkijos pradėtas 1920 metais karas prieš Lietuvą ir kaip minimum bus išvesta Lenkijos okupacinė armija iš Augustavo ir Suvalkų – Lietuvos valstybės teritorijos;
  3. Kai Lenkija sumokės Lietuvai Prūsų kalbos atkūrimo išlaidas;
  4. Kai bus depolonizuotos lietuviškos etninės žemės dabartinėje Baltarusijos teritorijoje – kurias sulenkino kunigai lenkai iš Lenkijos, tam tikslui turėdami suderinimą su popiežiumi Romoje. Depolonizacijos išlaidas turi apmokėti Lenkija kartu su Vatikanu;
  5. Kai Lenkija apmokės depolonizacijos išlaidas Lietuvoje – sulenkintų lietuviškų pavardžių originalo atkūrimą (naujų asmens tapatybės dokumentų išdavimo išlaidas

 9. kaunietis:

  Negi nera įstatymo draudžiančio kabinti užrašus nevalstybine kalba? jeigu nera, reikia toki priimti. Ir tada problemų nebus. Gaus baudele gyventojas ant kurio namo kabo užrašas netinkama kalba, pats nusiims ir mikliai.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Reklama

Init


 

Dusodininkai

 

ethnic art.lt
Baltų šalelė