Kviečia Laisvės gynėjų dienos minėjimo renginiai (programa) (2)

Afredo Girdziušo nuotr.

Afredo Girdziušo nuotr.

Nuo sausio 10 mūsų šalyje prasidėjo Lietuvos laisvės gynėjų dienos renginiai. Skelbiame sausio 12 ir 13 dienų renginių tvarkaraštį Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir nuorodas į renginius savivaldybėse ir Lietuvos diplomatinėse atstovybėse.

1991 metais sausio 13 dieną Lietuvos piliečiai sutelktai ir taikiai pasipriešino Sovietų Sąjungos vadovybės bandymui jėga užimti Vilniaus televizijos bokštą, Radijo ir televizijos komiteto bei Aukščiausios tarybos (Seimo) pastatus ir kitus valstybiniam perversmui reikšmingus objektus. Lietuvos laisvės gynėjai nepabūgo sunkiosios sovietų karinės technikos bei ginkluotų desantininkų.

Prie televizijos bokšto Vilniuje žuvo 14 ir buvo sužeista virš 600 taikių, neginkluotų Lietuvos laisvės gynėjų. Nors televizijos bokštą ir užėmė, tačiau pulti Aukščiausios tarybos sovietinė kariauna neišdrįso ir savo planu (užimti Aukščiausią tarybą, sukurstyti nesantaiką tarp įvairių tautybių Lietuvos piliečių, pateikti šiuos įvykius kaip dviejų ginkluotų pusių kovą) nepasiekusi  gana greitai buvo priversta iš užimtų įstaigų trauktis.

VILNIUJE

Sausio 12 d., šeštadienis

10.00–18.00 val. Atvirų durų diena Genocido aukų muziejuje (Aukų g. 2 A) ir Tuskulėnų rimties parko memo­rialiniame komplekse (Žirmūnų g. 1F, 1 N)

12.00–13.30 val. XXII tradicinis tarptautinis pagarbos bėgimas „Gyvybės ir mirties keliu“ (Antakalnio kapi­nės–Televizijos bokštas)

13.00–15.00 val. Lietuvos valstybės gynėjų susitikimas Seimo Kovo 11-osios salėje*

15.30 val. 1990–1991 m. Lietuvos valstybės gynėjų rikiuotė Seimo I rūmų fojė*

16.00–21.00 val. Atvirų durų valandos Seimo I rūmų fojė.
Parodos, vaizdo medžiagos rodymas, vaikų piešinių dirbtuvės, meninės kompozicijos
(programa skelbiama interneto svetainėje http://sausio13.lrs.lt )

UŽDEGAMI ATMINIMO LAUŽAI:

16.30 val. Prie Televizijos bokšto (Sausio 13-osios g.) ir prie Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos pastato (S. Konarskio g. 49)

17.00 val. Atminties valanda „Nerimo mintys“ Televizijos bokšto salėje

18.00 val. Ceremonialas Nepriklausomybės aikštėje prie Seimo rūmų

18.30 val. Sąjūdžio valanda prie atminimo laužo Nepri­klau­somybės aikštėje (Sąjūdžio valandą rengia Lietuvos Sąjūdžio taryba)

19.00 val. Koncertas „In memoriam“. Algirdo Martinaičio „Gailestingumo altorius“ Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje. Įėjimas laisvas

19.30 val. Tradicinis Valstybės gynėjų susitikimas Vilniaus įgulos karininkų ramovėje*

Sausio 13 d., sekmadienis

9.00 val. Gėlių padėjimas prie Kovo 11-ajai skirto paminklo Nepriklausomybės aikštėje

9.20 val. Parodos „Laisvės gynimas Lietuvoje 1991 m. sausyje“ ir 2012 metų Laisvės premijos laureatui Antanui Terleckui skirtos parodos „Laisvės šauklys“ atidarymas Parlamento galerijoje*

10.00–17.00 val. Atvirų durų diena Genocido aukų muziejuje (Aukų g. 2 A) ir Tuskulėnų rimties parko memo­rialiniame komplekse (Žirmūnų g. 1F, 1 N)

10.00 val. Iškilmingas Laisvės gynėjų dienos 22-ųjų metinių minėjimas ir 2012 metų Laisvės premijos įteikimo ceremonija Seimo Kovo 11-osios salėje*

12.00 val. Valstybės vėliavos pakėlimo ceremonija sostinės Nepriklausomybės aikštėje

12.30–15.00 val. Atvirų durų valandos Seime.
Parodos, vaizdo medžiagos rodymas, vaikų piešinių dirbtuvės, meninės kompozicijos
(programa skelbiama interneto svetainėje http://sausio13.lrs.lt)

12.30 val. Sausio 13-osios brolijos pirmininkės A. Ramanauskaitės-Skokauskienės rengiamos parodos „Sausio 13-oji Kauno Tito Masiulio jaunimo mokyklos mokinių darbuose“ atidarymas Seimo II rūmų parodų galerijoje

12.30 val. Šv. Mišios Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

14.00 val. Sausio 13-osios aukų pagerbimas Antakalnio kapinėse

15.30 val. Apdovanojimų už nuopelnus Vilniui ir Tautai įteikimo ceremonija Parlamento galerijoje*

Seimo vadovybės susitikimas su 1991 metais žuvusiųjų artimaisiais ir nukentėjusiaisiais nuo sovietų agresijos Parlamento galerijoje*
(dalyvauja asmenys gavę kvietimus į 2013 metų iškilmingą Laisvės gynėjų dienos minėjimą)

Lietuvos krašto apsaugos savanorių pajėgų kariai atiduoda pagarbą Laisvės gynėjams, palaidotiems Alytaus, Kauno, Kėdainių, Marijampolės, Rokiškio, Vilniaus kapinėse.

__________________
* – su kvietimais

PARODOS

Sausio 7 d. – vasario 4 d.:

Seimo galerijoje – pa­roda „Laisvės gynimas Lietuvoje 1991 m. sausyje“ ir 2012 metų Laisvės premijos laureatui Antanui Terleckui skirta paroda „Laisvės šauklys“

Seimo III rūmuose – Vlado Liatuko grafikos paroda „Lietuva mano“

Seimo II rūmų parodų galerijoje – Sausio 13-osios brolijos pirmininkės A. Ramanauskaitės-Skokauskienės rengiama paroda „Sausio 13-oji Kauno Tito Masiulio jaunimo mokyklos mokinių darbuose“

Seimo I–II rūmus jungiančioje galerijoje – paroda „Liudijimai“

Sausio 11–13 d.

10.00–21.00 val. – Nacionalinio mokinių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ piešinių paroda „Sausio bokštai“  (Lietuvos radijo ir televizijos centras, Sausio 13-osios g. 10)

Atvirų durų dienų Genocido aukų muziejuje ir Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse programa:

Sausio 12–13 d.

Nemokamas Genocido aukų muziejaus (Aukų g. 2 A) ekspozicijų ir Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso (Baltasis dvarelis, Žirmūnų g. 1N) muzie­jinės ekspozicijos „Tuskulėnų dvaro paslaptys“ lankymas

Genocido aukų muziejaus Konferencijų salėje (Aukų g. 2 A) eksponuojama nacionalinio mokinių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ dalyvių darbų paroda, skirta Sausio 13-ajai

Tuskulėnų memorialinio komplekso Konferencijų salėje (Žirmūnų g. 1F) eksponuojama dailininko Kęstučio Grigaliūno vaizdinė instaliacija „Apie Meilę“, atliekamos edukacinės užduotys

14.00–15.15 val. – pažintinė ekskursija po Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso teritoriją ir muziejinę ekspoziciją „Tuskulėnų dvaro paslaptys“ (rinktis prie Tuskulėnų memorialinio komplekso Konferencijų salės, Žirmūnų g. 1F)

Filmų demonstravimas:

Sausio 12 d. 15.30–16.30 val. – Vytauto V. Landsbergio vaidybinis filmas „Kai aš buvau partizanas“ (Tuskulėnų memorialinio komplekso Konferencijų salė, Žirmūnų g. 1F)

Sausio 13 d. 15.30–16.15 val. – režisieriaus Algio Kuzmicko dokumentinis filmas „Nežinomi didvyriai“ (Tuskulėnų memorialinio komplekso Konferencijų salė, Žirmūnų g. 1F)

Programa spausdinimui [pdf]

KAUNE

Sausio 12 d., šeštadienis

15 val. Kauno tautinės kultūros centras (A. Jakšto g. 18). Renginys, skirtas Sausio 13-ajai. Lektoriaus Aleksandro Žarskaus paskaita „Kelias į laisvę kančia nužymėtas”. Signataras Leonas Milčius pristatys savo poezijos knygas: ,,Sausio naktį”, „Žemės ir laiko spalvos”.

17 val. Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelis. Pilietiškumo akcija „Sveika būk, Laisve!”, skirta Laisvės gynėjams. Dalyvauja: Ovidijus Vyšniauskas, Eglė Baršauskaitė Petras Venslovas.

Sausio 13 d., sekmadienis

10 val. Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčia. Šv. Mišios už žuvusius Laisvės gynėjus. Po mišių vyks Vaikų ir moksleivių laisvalaikio centro meno kolektyvų koncertas „Vardan Lietuvos”. Dalyvaus: mergaičių choras „Lyra”, Vaikinų ansamblis, Kanklių studija, šiuolaikinių šokių studija „Vėtra”, Renginių organizatorių studija.

12 val. Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelis. Gėlių padėjimas prie Nežinomo kareivio kapo ir Laisvės paminklo.

12.20 val. Vykimas į Petrašiūnų ir Romainių kapines pagerbti žuvusių Laisvės gynėjų Tito Masiulio ir Juozo Vaidoto atminimą. Autobusai lauks K. Donelaičio gatvėje, prie Vytauto Didžiojo karo muziejaus.

14val. Kino teatras Romuva (Laisvės al. 54). Kino filmas „Knygnešys”. Įėjimas nemokamas.

16val. Kino teatras Romuva (Laisvės al. 54). Kino filmas „Nežinomi didvyriai”. Įėjimas nemokamas.

KLAIPĖDOJE:

Sausio 11 d., penktadienis

Pilietinė akcija miesto mokyklose „Atmintis gyva, nes liudija“

Sausio 12 d., šeštadienis

16.00 val. Tradicinis bėgimas „Laisvės gynėjų kelias“ nuo Girulių televizijos bokšto iki Savivaldybės (Liepų g. 11)

17.00 val. Atminimo laužas prie Savivaldybės (Liepų g. 11). Dalyvauja mišrus choras „Alna“, folkloro klubas „Šeimyna“, buvusių politinių kalinių ir tremtinių choras „Atminties gaida“, karilionas

18.00 val. Karininkų ramovės salėje (Vytauto g. 5). Jaunųjų konservatorių lygos kartu su Klaipėdos rinktinės karininkų ramove rengiama diskusija „Sausio 13-oji Lietuvoje ir Klaipėdoje“

19.00 val. Klaipėdos valstybinės kolegijos Socialinių mokslų fakultete (Jaunystės g. 1). Tradicinis renginys „Prie Laisvės laužo“

Sausio 13 d., sekmadienis

15.00 val. Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje (Savanorių g. 4). Šv. Mišios už sausio 13-osios Laisvės gynėjus Po mišių – brolio Benedikto mintys ir Karl kantata „Stabat Mater“. Atlieka Žvejų rūmų mišrus choras „Cantare“ (meno vadovas ir dirigentas Artūras Dambrauskas, koncertmeisterė Sandra Rimkutė-Jankuvienė)

Sausio 14 d., pirmadienis

15.00 val. Klaipėdos jaunimo centre (Puodžių g. 1) dailės studijų mokinių kūrybinė akcija „Laisvės paukščiai“.

___________________________________

 Laisvės gynėjų dienos minėjimo renginiai Seime

 Laisvės gynėjų dienos minėjimo renginiai savivaldybėse

 Laisvės gynėjų dienos minėjimas Lietuvos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose

Kategorijos: Kultūra, Lietuvoje, Naujienos, Šventės, Visi įrašai | Žymos: , , , , , , , .
Skaityti komentarusKomentavimo taisyklės

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Reklama

Init


 

Dusodininkai

 

ethnic art.lt
Baltų šalelė