Vilniaus rotušėje trečiadienį nusipelniusiems vilniečiams bus įteiktos Šv. Kristoforo statulėlės (0)

Kristoforo statulėlėGruodžio 19 d.(trečiadienį) 19 val. labiausiai nusipelniusiems vilniečiams Vilniaus Rotušėje iškilmingai bus įteikti vieni garbingiausių miesto apdovanojimų – Šv. Kristoforo statulėlės.

2012 metų apdovanojimus sostinės meras A.Zuokas įteiks dešimčiai atstovų. „Už nuopelnus šiuolaikiniam menui“ galerijos „Vartai“ direktorei Nidai Rutkienei, Valstybiniam Vilniaus kvartetui – „Už nuopelnus kultūrai“, penkiakovininkei Laurai Asadauskaitei – „Už nuopelnus sportui“, verslininkas Arvydas Strumskis bus pagerbtas „Už verslumo skatinimą ir jaunosios kartos švietimą“, Centro poliklinikos direktorius Kęstutis Štaras bus apdovanotas „Už nuopelnus medicinai“, architektas Robertas Žilinskas – „Už Vilniaus architektūros paveldo saugojimą“, „Už pagalbą Vilniaus šeimoms“ miestas padėkos Vilniaus miesto motinos ir vaiko pensiono direktorei Nijolei Dirsienei, kunigui Juliui Sasnauskui bus įteikta Šv. Kristoforo statulėlė „Už meilę Vilniui ir vilniečiams“. „Už labdaringą veiklą“ apdovanojimą atsiims klubas „Vilniaus ZONTA“ ir jos steigėja, vadovė Ramunė Trakymienė, „Už šeimyninio verslo skatinimą“ bus pagerbti Asta ir Česlovas Žemaičiai, įkūrę parduotuvę „Šturmų švyturys“.

Apie laureatus:

„Už nuopelnus šiuolaikiniam menui“ Šv. Kristoforo statulėlė bus įteikta galerijos „Vartaiヤ direktorei Nidai Rutkienei. N. Rutkienė 1991 metais įkūrė galeriją „Vartai“, kuri daugiau nei 10-etį organizuoja modernaus, klasikinio meno parodas Lietuvoje ir užsienyje. Galerijoje rengimai koncertai studentams, profesionaliems atlikėjams, čia vyksta knygų pristatymai, kūrybos vakarai. Galerija reprezentuoja ir Lietuvą, ir Vilnių tarptautinėse parodose, konferencijoje, peržiūrose. „Vartai“ jau daugelį metų pristato menininkus 35-iose meno mugėse (Ispanija, Belgija, Žvedija, Vokiteija, Austrija, JAV, Turkija ir kt.) Nida Rutkienė yra apdovanota Latvijos Respublikos trijų žavigždžių ordinu, buvo nominuota žurnalo „Stilius“ Metų moterimi.

„Už šeimyninio verslo skatinimą“ nominacija skiriama verslininkų šeimai Astai ir Česlovui Žemaičiams. Žemaičių šeima, bendrovės „Šturmų švyturys“ savininkai, daugiau nei prieš 6 metus Šturmų kaime nusipirkę viešbutėlį, restoraną, rūkyklą, atidarė ir šviežios žuvies parduotuvę Vilniuje, Užupyje. Nuo pamario trimis specialiais automobiliais su šaldymo įranga nuolat į sostinę tiekiama šviežia ir pačioje parduotuvėje specialiu metodu rūkoma žuvis. Šioje parduotuvėje prekiaujama išskirtinai tik lietuviška žuvimi, pagauta Kuršių mariose arba Nemuno žiotyse.

„Už pagalbą Vilniaus šeimoms“ Šv. Kristoforo statulėlė bus įteikta Vilniaus miesto motinos ir vaiko pensiono direktorei Nijolei Dirsienei. 1998-2005 m. nominantė dirbo Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Socialinio darbo katedros lektore, 1998-2004 m. – Socialinių darbuotojų rengimo centro lektore. N. Dirsienė yra publikacijų socialinio darbo, smurto problemų šeimoje klausimais autorė, leidinio „Smurtinio elgesio keitimo metodika“ (2008 m.) bendraautorė, Vilniaus senamiesčio „Soroptimos“ klubo viceprezidentė, Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos Tarybos narė, Raudonojo kryžiaus draugijos Vilniaus skyriaus narė. N. Dirsienė jau yra apdovanota Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro „Gerumo žvaigžde“ už nuopelnus socialinės apsaugos ir darbo srityse. Už realius darbus ginant smurtą patiriančias moteris jai buvo skirta „Lietuvos metų moteris 2010“ nominacija „Nematomas darbas“, 2012 metais apdovanota atminimo ženklu už nuopelnus Vilniaus savivaldai.

„Už nuopelnus sportui“ nominuota penkiakovininkė, Olimpinė čempionė Laura Asadauskaitė. Sportininkė pernai gavo Mykolo Riomerio universiteto ES politikos ir administravimo magistrės laipsnį, yra VPU kūno kultūros ir sporto bakalaurė (2007 m.), nuo 2003 m.  Lietuvos krašto apsaugos savanorė. Ką tik sugrįžusi po dukrelės auginimo atostogų, 2012 m. vasaros olimpinėse žaidynėse Londone, surinkusi 5408 taškus, iškovojo šiuolaikinės penkiakovės aukso medalį ir pagerino olimpinį rekordą.

„Už nuopelnus kultūrai“ nominuotas Valstybinis Vilniaus kvartetas. Kolektyvas, debiutavęs 1965 metais, jau po 7-erių metų laimėjo aukščiausią kvartetų konkurso Lieže (Belgija) apdovanojimą. Kvartetas koncertavo 50 pasaulio valstybių, griežė su žymiais lietuvių ir užsienio atlikėjais. 2010m. Sankt Peterburge išleistas M.K.Čiurlionio kūrybos styginių kvartetui šio ansamblio įgrotas CD, šių metų pavasarį Sankt-Peterburge surengė koncertą ir kartu su Petru Geniušu (fortepijonas) reprezentavo sostinę „Vilniaus dienose 2012“. 1973 m. jam buvo suteiktas Valstybinio Vilniaus kvarteto vardas, 1979 m. kolektyvui paskirta valstybinė premija, 2002 m. – Lietuvių fondo (JAV) kultūrinė muzikinė dr. Antano Razmos premija, 2004 m. – Lietuvos nacionalinė premija, o 2005 m. – Baltijos Asamblėjos premija. Š.m. lapkričio 14 d. Kvarteto primarijus Audronė Vainiūnaitė buvo apdovanota LR Kultūros ministerijos garbės ženklu „Nešk savo šviesą ir tikėk“ už Lietuvos kultūrai įžiebtas idėjas ir iniciatyvas.

„Už verslumo skatinimą ir jaunosios kartos švietimą“ apdovanojamas verslininkas Arvydas Strumskis. Jam apdavojimas skiriamas už verslo idėjų skleidimą tarp jaunimo, verslumo mokymus, puikias iniciatyvas jauniems žmonėms, dalinimąsi gerąja patirtimi, iniciatyvumą. A. Strumskis turi daugiau nei 9 metų privataus kapitalo fondo valdymo patirtį, daugiau nei 6 metų investavimo į idėjas ir verslų vystymą bei 7 metų vadovybės konsultavimo patirtį. Šiuo metu jis taip pat yra UAB „Itella“, UAB „DOOR Training and Consulting Baltic“, nekilnojamojo turto fondo valdymo bendrovės UAB „Lord LB Asset Management“ valdybų narys. A. Strumskis baigė Vilniaus universiteto Matematikos studijas ir „Cap Gemini“ tarptautinę verslo mokyklą Paryžiuje.

„Už nuopelnus medicinai“ apdovanojimas teikiamas Centro poliklinikos direktoriui Kęstučiui Štarui. Už ilgametį ir gražų darbą, nuopelnus sveikatos apsaugos sistemoje, už novatoriškumą, ryžtą ir drąsą pirmajam pradėjus kompleksiškai diegti naujas informacines technologijas medicinoje, už tinkamą personalo valdymo politiką diegiant ir pritaikant kokybės principus, už aktyvų visuomeninį darbą, produktyvų indėlį sveikatos priežiūros reorganizavimo ir vadybos srityse. Siekiant optimizuoti pacientų aptarnavimą, K. Štaro iniciatyva sukurta ir įdiegta elektroninė Vaiko raidos sveikatos istorija, kurios pavyzdžiu pasekė ir ir kitos sostinės poliklinikos. Centro poliklinika buvo pirmoji, kur pradėtos teikti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, visą parą, ištisus metus, švenčių ir darbo dienomis ir savaitgaliais. Ypač dideli darbai nuveikti K. Štarui pradėjus vadovauti VšĮ Centro poliklinikai: įvykdytas sudėtingas Vilniaus miesto 6-ių poliklinikų restruktūrizavimo planas, apjungiant šias poliklinikas, įkuriant modernų Diagnostikos centrą, atskiriant pirminio lygio sveikatos priežiūros paslaugas nuo antrinio, ir tuo būdu racionaliai išnaudojant turimus resursus, plėtojant vėžio susirgimų profilaktiką. Nuo 2002 m. – Centro poliklinikos direktorius, Vilniaus Universiteto Medicinos fakulteto Vaikų ligų klinikos asistentas, M. Riomerio universiteto Socialinės politikos katedros docentas, Lietuvos Seimo Sveikatos reikalų komiteto neetatinis patarėjas, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Kolegijos ir E. Sveikatos plėtros koordinacinės tarybos narys, Vilniaus miesto bendruomenės sveikatos tarybos narys, Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos tarybos ir valdybos narys. K. Štaro mokslo straipsniai publikuojami įvairiuose mokslo leidiniuose, tarp jų ir užsienio spaudos leidiniuose.

„Už Vilniaus architektūros paveldo saugojimą“ Šv. Kristoforo apdovanojimui nominuotas architektas Robertas Žilinskas. Jis Šv. Pranciškaus Asyžiečio ir Bernardino Sieniečio, Šv. Onos bažnyčių ir Bernardinų vienuolyno komplekso Maironio g. projekto vadovas, Vizitiečių vienuolyno pastato Rasų g. gatvėje pritaikymo slaugos namams projekto vadovas, Pirklių klubo pastato Gedimino pr. Rekonstrukcijos projekto paveldosaugos dalies vadovas, pastatų J. Jasinskio g. rekonstrukcijos paveldosaugos vadovas, Miesto gynybinės sienos fragmento Klaipėdos g. tvarkomųjų darbų saugos projekto vadovas, nuolatiniai Senamiesčio ir Centro gatvių, pastatų tyrinėjimo darbai, aplink Vilnių esančių dvarų, pilkapių bei kapaviečių tyrinėjimo darbai. Nominantas baigė architektūros studijas tuometiniame VISI institute. Nuo 2005 metų Vilniaus savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos pirmininkas, Lietuvos Restauratorių sąjungos, Vilniaus mero, Kultūros vertybių apsaugos departamento direktoriaus, LR ministro pirmininko apdovanojimai ir atžymėjimai už architektūros paveldo išsaugojimą.

„Klubas „Vilniaus Zonta“ apdovanojamas „Už labdaringą veiklą“. Tai pirmasis „Zonta International“ klubas Lietuvoje, įkurtas 1994 metais. Vilniaus klubo steigėja Ramunė Trakymienė. Šis klubas – tai tarptautinė moterų profesionalių ir vadovių organizacija, vienijanti apie 33 tūkst. narių (daugiau kaip 1 200 klubų) 68-iose pasaulio šalyse. Klubo misija – vykdyti projektus, kurie stiprintų moterų statusą visuomenės gyvenime, skatintų jų aktyvią veiklą ir produktyvų bendravimą lokalioje ir globalioje erdvėje. „Vilniaus Zonta“ klubas veikia 19 metų, yra moterų – įvairių profesijų lyderių – pasaulinės organizacijos savarankiškas padalinys. Vienas iš šio klubo svarbių projektų – „Nacionalinių vertybių rinkimai“, vykdomas jau 5-erius metus, pasitelkiant dienraštį „Respublika“, Rytų Lietuvos mokyklų ugdymas patriotine dvasia, jaunimo švietimas. Šis projektas, pradėtas 1995 m., yra vienas svarbiausių ir klubo veiklos barų: tai jautriausias Lietuvos regionas visais aspektais – Vilniaus kraštas. Čia nuolat diegiami patriotizmo daigai, ugdoma ir puoselėjama augančios kartos atsakomybė už valstybės ateitį. Per savo veiklos metus klubas globojo šio krašto mokyklas, padėjo joms finansiškai, dvasiškai. Nuolat teikiama parama Balio Dvariono 10-ės muzikos mokyklos jauniesiems talentams, parama leidybiniams projektams, taip pat kitų meno ir muzikos mokyklų gabių vaikų rėmimas, instrumentų pirkimas, įtraukimas į visuomeninius projektus, mokyklos kolektyvo garsinimas. Vilniaus skyriaus „Zonta“ aktyvistės lėšų savo projektams gauna iš savo organizuojamų labdaros renginių arba narių aukų.

„Už meilę Vilniui ir vilniečiams“ garbingam miesto apdovanojimui pristatytas kunigas Julius Sasnauskas. Lietuvių kunigas, pranciškonas, baigęs mokslus Kauno kunigų seminarijoje, keletą metų gyvenęs Kanadoje, nuo 1997 metų yra Vilniaus Bernardinų bažnyčios rektorius. Dirba katalikų radijuje „Mažoji studija“, parašė tris knygas. Paskutinioji – publicistikos rinkinys „Malonės akrobatika“. Apie kunigą spaudoje vaizdžiai rašyta: „Kunigas, kuris kiekvieną vasarą sėda ant dviračio ir, mindamas pedalus, grožisi Lietuva. Dvasininkas, kurio atvirumas traukia daugybę lietuvių menininkų. Rašytojas, kurio gyvybingi tekstai vienus skaitytojus žavi, kitus – nuteikia priešiškai“.

Kategorijos: Lietuvoje, Naujienos, Pilietinė visuomenė, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , .
Skaityti komentarusKomentavimo taisyklės

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Reklama

Init


 

Dusodininkai

 

ethnic art.lt
Baltų šalelė