G.Songaila. Artėja nacionalinės gėdos diena (37)

Gintaras Songaila | DELFI, S.Mažeikos nuotr.

Gintaras Songaila | DELFI, S.Mažeikos nuotr.

Praėjusios Seimo kadencijos politikai viešojoje erdvėje buvo linksniuojami dėl dalyvavimo šokių projektuose ar pasikėsinimo už kanceliarines lėšas įsigyti servizą svečiams vaišinti.

O dėl „pavadavimo“ balsuojant dviem Seimo nariams buvo surengta pusiau įvykusi apkalta. Teisėto pasipiktinimo pagauti rinkėjai spjaudė į savo pačių ką tik išrinktą Tautos atstovybę. Ir patys Seimo nariai savo darbo vietą kartais vadino mėšlo krūva. Manau, kad šitoks požiūris į pagrindinę valstybės instituciją nebuvo teisingas, o ir pati Seimo diskreditacijos kampanija buvo labai žalinga valstybei.

Tačiau šis vajus turėjo ir savo gerąją pusę – taip buvo ginami viešosios moralės ir pasitikėjimo politikais standartai. Ar tai buvo nuoširdus rūpestis viešosios politikos moraliniu veidu – ne tiek svarbu. Ne taip jau svarbu netgi ir tai, ar šie standartai buvo taikomi labiau kitiems, nei sau patiems. Žymiai svarbiau, kad dar nebuvo paneigtos visuotinės dorovės normos, kaip būtinas bet kokios viešosios politikos pagrindas. O štai dabar, regis, ateina viešosios moralės pabaiga. Ar dar bebus prasmė kelti politikams kokius nors reikalavimus ar kuo nors piktintis?

Maždaug 2012m. gruodžio 21d. Lietuvoje iš tiesų gali įvykti „pasaulio pabaiga“, nes jos viešajame gyvenime oficialiai, iškilmingai ir atvirai bus palaidotas jau bet koks, dar kur nors likęs padorumas. Aš kalbu apie jau šešerius metus juodosios buhalterijos byloje maskatavusių Darbo partijos lyderių neliečiamybės nenuėmimo farsą, kuris maždaug tuo metu ir įvyks, kadangi specialiajai Seimo komisijai ši data buvo paskirta „išvados“ pateikimui.

Kas čia tokio?

O vis dėlto – kas gi čia tokio atsitiks, jei Seimas neleis iš V. Uspaskicho, V. Vonžutaitės bei V. Gapšio atimti teisinės neliečiamybės ir teismas nebegalės priimti sprendimo dėl vadinamos juodosios buhalterijos bylos, siejamos su Darbo partija? Štai jums pagrįstas motyvas, kurį Jurgiui Razmai tiesiai šviesiai į akis vienoje TV laidoje jau išdėstė Gediminas Kirkilas: „Jūs, (t.y. Lietuvos Respublikos Prezidentė kartu su buvusia valdančiąja koalicija) politiškai persekiojate Darbo partiją, nes nenorite, kad būtų sudaryta naujoji valdančioji koalicija, nenorite atiduoti valdžios“. O kodėl Prezidentė nesutinka, kad būtent Darbo partija dalyvautų valdančioje koalicijoje – tereikia protingai nutylėti. Ar pirmas kartas, kai politikoje viskas pateikiama atvirkščiai?

Ir čia buvęs mažumos Vyriausybės lyderis G..Kirkilas dar pridėjo visą teisybę: „jūs čia mūsų nemoralizuokite, mes tai jūsų nemoralizuojame. Kodėl jūs, konservatoriai moralės principus taikote tik kitiems? Pritaikykite juos sau patiems!“ Šios frazės potekstę reikėtų suprasti maždaug taip: „mes tai nesiginčijame, kad esame šiukšlės, bet kas jums davė teisę viešai tą priminti, juk mes su jumis žinome, kad jūs esate tokie patys“. J.Razma nepuolė dėl to ginčytis. Nedrąsiai priminęs, kad moralės pricipai yra visgi svarbūs, jis toliau tik teisinosi, kad juodosios buhalterijos byloje „ne viskas yra aišku“, pavyzdžiui, iki šiol nežinomi Darbo partijos juodųjų pinigų sponsoriai. Suprask, TS-LKD sponsoriai bent jau žinomi.

Taigi, naujosios valdančiosios koalicijos sudarymo kainą mes jau žinome. Ji nedidelė – tik viešai ir atvirai prisipažinti, kad jokios moralės politikoje niekada nebuvo, nėra ir nebus. Nebemeluokime savo piliečiams, nebeapgaudinėkime jų… Tiesa, čia ima kirbėti šiokia tokia, kiek netikėta abejonė – jei moralės politikoje iš tiesų nėra, kodėl tuomet negalima apgaudinėti, kad ji yra? Kas teisingiau (naudingiau) – viešai pripažinti, kad visi politikai yra didesni ar mažesni apgavikai ir kad visos politinės partijos turi mažesnę ar didesnę juodąją buhalteriją, ar atvirkščiai, dar mėginti gintis, kad politikai ne visada apgaudinėja savo piliečius ir kad politinių partijų buhalterija paprastai nėra tokia jau juoda? Nuo gruodžio 21 d. naujasis Seimas galimai jau bus pasirinkęs, kad nieko nebereikia aiškintis. Ar ne dėl to, kad sukčiavimas mūsų valstybėje yra įprastas dalykas, todėl tai yra normalus ir priimtinas dalykas?

Tiesa, politinis Darbo partijos lyderių išteisinimas prieš šv. Kalėdas jau tebus vien antspaudas ant moralinės sąmonės mirties viešajame šalies gyvenime paliudijimo. Pati klinikinė mirtis ištiko anksčiau – tuoj pat po Seimo rinkimų, kai Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas sakytum apgynė Lietuvos valstybę nuo viešo pažeminimo ir gėdos, kad mes, lietuviai, nesugebame organizuoti skaidrių, sąžiningų, demokratinių rinkimų, kad pagaliau priėjome liepto galą ir nebesugebėjome išrinkti teisėtos valdžios.

Ką gi mes praleidome?

Mes praleidome progą sustabdyti organizuotas nusikalstamas struktūras, grobiančias mūsų šalies valstybinę valdžią. Matydami, kaip šis procesas plėtojasi, neišdrįsome pasakyti: užteks, taip toliau tęsti nebegalima.

Netgi ir Vyriausioji rinkimų komisija pripažįsta, kad nėra reikiamų teisinių saugiklių rinkimų skaidrumui ir sąžiningumui užtikrinti. Tačiau, padedant Konstituciniam teismui, mes praleidome progą pripažinti rinkimus negaliojančiais, ir pataisę neveiksmingus įstatymus surengti pakartotinius rinkimus. Deja, praleidome tiesos atkūrimo momentą, praleidome galimybę apsivalyti ir susigrąžinti nacionalinės valdžios autoritetą.

Gal todėl viešoje erdvėje buvo nutylėta apie perkamosios demokratijos mastelį:

1) kad veikė įžūlios rinkėjų balsų pirkimo karuselės, ką įrodo tūkstančiai biuletenių su pasikartojančiais pirmumo balsais tiems patiems niekam nežinomiems asmenims (beje, už biuletenių išnešimą įstatymas nenumato jokių sankcijų, nors taip veikia pirkimo karuselė, kai biuletenis užpildomas ne balsavimo kabinoje, bet mokėtojo akivaizdoje, o po to kitas balso pardavėjas eina įmesti užpildytą biuletenį ir atsinešti naują tuščią…).

2) kad iš galimai neskaidrios, Centrinei kredito unijai nepriklausančios kredito unijos buvo išgrobstyta 17 mln. litų ir, kaip buvo pranešama spaudoje, ši akcija buvo susijusi su vienos partijos politinės kampanijos finansavimu (tačiau nebuvo pranešta, kad ši unija susijusi būtent su Darbo partijos nariais, o jos valdybos narys iš 130 vietos Darbo partijos kandidatų sąraše pakilo į 30-tą vietą; tokį šuolį jis padarė su kitais keturiais asmenimis, sudarydamas vieną iš identiškai reitinguotų asmenų penketukų šiuose „rinkimuose“; du asmenys iš šio penketuko tapo Seimo nariais, kiti trys – laukia savo eilės ties patekimo į Seimą riba).

3) kad Vyriausiajai rinkimų komisijai buvo žinomi šie faktai, tačiau ji juos nuslėpė, kaip nuo Konstitucinio Teismo ji nuslėpė ir apygardų komisijų posėdžių, kuriuose turėjo būti svarstomi balsų pirkimo faktai, protokolus; o apie Seimo rinkimų įstatymo pažeidimus, ji pateikė tik tą informaciją, kurią fiksavo žiovaujanti kriminalinė policija ir žiniasklaida, bei dalį tos informacinės medžiagos, kurią viešai pateikė stebėtojų grupė tik iš vienintelės, Vilniaus-Trakų vienmandatės apygardos (priminsime, kad tokių apygardų iš viso yra septyniasdešimt; todėl VRK teiginys, kad per visą Lietuvą, neskaičiuojant kalėjimų, galėjo būti nupirkta tik iki 594 balsų, yra visiškas absurdas, kuriuo Konstitucinis Teismas “patikėjo“, nors vien keturiose Vilniaus-Trakų apygardos apylinkėse rasta ne mažiau kaip 600 biuletenių su identiškai pažymėtais pirmumo balsais).

4) kad iki Seimo rinkimų likus pusmečiui, nuo Darbo partijos sąskaitų nežinia kieno iniciatyva buvo nuimtas areštas, galimai tam, kad jos atstovai praėjusios kadencijos Seime pasitarnautų balsuojant už įstatymų paketą dėl atominės elektrinės statymo (kiek vėliau buvo pastebėtas tik teismo posėdžio dėl juodosios buhalterijos atidėjimo faktas, bet ne pats Darbo partijos praleidimas į rinkimus; gal kas nors pamanė, kad pažeidžiama partija bus lengviau valdoma, tačiau nepagalvojo, kas atsitiks, jei patys valdytojai papuls į jos rankas).

5) kad Seime atstovaujamos partijos išsidalino milžiniškas lėšas iš valstybės biudžeto bei iš anksto susirinko aukas iš juridinių asmenų, taip užkirsdamos kelią kitoms partijoms ar koalicijoms su jomis konkuruoti (net ir piliečių skirtas kuklus vienas procentas iš gyventojų pajamų mokesčio už 2011 metus nebiudžetinėms partijoms buvo pervestas tik rinkimams baigiantis ar tuoj po jų; o rinkiminės kampanijos metu piliečiai buvo maitinami vien masine „įkvepiančio lyderio“ reklama bei kitų biudžetinių partijų apmokėtais pažadais ateityje padaryti tai, kas piliečių labui nebuvo padaryta anksčiau; taip buvo apribotos piliečių pasirinkimo galimybės ir, atrodo, galutinai įtvirtinta rinkėjams nebeįveikiama pinigų valdžia).

Sąlyginai sėkmingas Drąsos kelio pasirodymas šiuose rinkimuose – tai galbūt paskutinis protesto rinkėjų pasispardymas Lietuvos istorijoje. Gal tai jau paskutinis atvejis, kai rinkėjai pasirinko nenupirktą alternatyvą. Kita vertus, atsižvelgiant į dabartinę šios partijos lyderių laikyseną dėl teisinės neliečiamybės nenuėmimo, kas galėtų paneigti, kad ji jau yra nupirkta, ar kad jos antisisteminiai rinkėjai buvo nuo pat pradžių gudriai suvaryti į valdomą pasirinkimą ir tokiu būdu buvo sistemos apgauti, panaudojant jos turimus resursus?

Kas užkirs kelią moraliniam valstybės sunaikinimui? 

Kitaip tariant, kas ir kaip po šių Seimo rinkimų dar gali pasipriešinti moralinei ir teisinei sumaiščiai bei kriminaliniam valstybės užvaldymui? Naujos kadencijos Seimas vienas pats iš savęs kažin ar pajėgus atsikratyti savo bambalinės karmos. Gal tai padarys Lietuvos Respublikos Prezidentė J.E. Dalia Grybauskaitė? Deja, ji nebeturi reikiamų svertų, nors jos viešai išreikštas požiūris į tai, kas vyksta, yra vertas pagarbos. Gaila tik dėl to, kad visi tie pareiškimai buvo padaryti kiek per vėlai. Beje, negi šis pavėlavimas įvyko netyčia ar per neapsižiūrėjimą?

Gal valstybę nuo moralinio žlugimo išgelbės kriminalinė policija, prokuratūra ir teismai? Deja, deja. Ir ne dėl to, kad sąžinės pasaulio pabaiga ten įvyko anksčiau, o todėl, kad per dvidešimt du nepriklausomybės metus toks pasaulis čia taip ir neužgimė. Kita vertus, net jei sąžinės balsas čia būtų gyvas, jau kiek per vėlu, nes sprendimą dėl neliečiamybės nenuėmimo dabar juk priims ne prokurorai, o nauja Tautos atstovybė. Prokuroro pavaduotojas savo pareigą jau atliko – jis paprašė.
Ar valstybę, jos ateitį ir garbę dar išgelbės aktyvūs, savo šaliai pasišventę Lietuvos Respublikos piliečiai? Tačiau jie netgi tautos savižudybės pavojaus akivaizdoje kol kas nesiorganizuoja, daugelis jų renkasi neviltį ir balsavimą kojomis, valstybės likimą nulemti palikdami bambaliniam rinkėjui arba aklai pasitikėdami pinigų valdžią atstovaujančiomis politinėmis grupuotėmis.

Ką gi daryti?

Atsakymas tik vienas – tol, kol dar neįvyko gruodžio 21-oji, turime stengtis pakeisti likimą ir nebeleisti tyčiotis iš valstybės, jos piliečių ir aukščiausių tautos vertybių:

1) reikia bent dabar susitelkti į atsakingai veikiančių valstybės gynėjų ir kūrėjų gretas, pasiremiant Lietuvos Respublikos Konstitucijos garantuojamomis piliečio ir tautos teisėmis;

2) būtina kiekviena proga kreiptis į dar gyvą kiekvieno politiko, valstybės pareigūno ir tarnautojo sąžinę, kad jie aiškiai atsiribotų nuo valstybę grobiančių ir griaunančių veikėjų, o taip pat – nuo nusikalstamo neveikimo prieš juos;

3) būtina viešinti visus, kurie Lietuvos Respublikos Seime balsuos už galimai nusikalstamą valdymą ar kitaip veiks jo labui.

Psichologinio karo metodus aprašančiose knygose daug kalbama apie pagrindinį tokio karo tikslą – demoralizuoti priešininką, kad jis nebenorėtų eikvoti energijos bendram reikalui. Kiekvienas susimąstykime, ar nebuvome nusikalstamai lengvabūdiški, jei neužkirtome kelio tokiam veikimui prieš mūsų valstybę, jei leidome ir priešininkams, ir savo pačių išverstaskūriams pasiekti šį tikslą, taip išduodami savo protėvius, kurie Lietuvai aukojo net ir savo gyvybes. Neleiskime Darbo partijai ir jos bendražygiams įrodyti, kad tos aukos buvo beprasmės.

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Visi įrašai | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , .

37 komentarai

 1. sara:

  autorius teisus: va čia tai bus nacionalinė gėda… Ne pasaulio pabaiga, o mums visiems (rinkėjams) bus suduota skuduru per veidus…Ir sutapk tu man – komisijos darbo pabaiga su gruodžio 21-ąja… Gal tyčia?

 2. moralė:

  Deja, kaip sąjūdietį nuliūdint teks,
  atviras teroras, kurį vykdo nežinia iš kur,
  ir nežinia “kieno” nuleistasis desantininkas, paraŠUT-ininkas
  tipo “meras” Kupčinskas Kaune
  ir jo administracijos GYVI-TIKRI pakalikai
  prieš žmones, prieš piliečius,
  prieš gyventojus (verčiant juos savų potvarkiu turiniu
  “naselenije”) byloja apie susitapatinimą su
  bolševikinio teroro santvarkos perėmėjais –
  “perechvatčikais”. Zachvatas LT iš visų pusių
  einąs – nepaisant spalvos (po-LITinės)
  PAISANT VIEN NAUDOS
  G V E L B T!

  Bet
  kaip
  ?

  Tokia GĖDA – Tavo-Mano-Mūsų-V I S Ų

 3. Marta:

  Radzevičiaus bloge radau įmestą tokį komentarą po straipsniu apie Tai, kad Europos Plėtros bankas mano, kad Lietuvos žiniasklaida yra užvaldyta stambaus kapitalo:

  atsekiau čionai kai perskaičiau expertai.eu skundą apie tai kaip p.Radzevičius yra įžeidęs jų didįjį ego.

  Taigi kol Lietuvos žiniaslaidininkai pliekiasi dėl menkniekių, Kėdainių kniazius, mažų parduotuvių tinklo per visą Lietuvą monopolijos sąvininkas, monopolizuoja Lietuvos miestų-rajonų žiniasklaidą (kiedainietis.lt, klaipiedietis.lt, palangietis.lt, kaunietis.lt, telšietis,lt ir t.t. idealiu pavyzdžiu. Pavyzdžiu FTB paieškomo žymiausio Europos mafijozo Semion Mogilevič, kuris, kaip rašė wikileaks, užvaldęs didžiąją dalį Rytų Europos medijos, valdo Rumunijos, Bulgarijos politiką, įtakoja Čekijos ir kitų šalių politiką. Įregistravęs firmą Vengrijoj atėjo į Ukrainą kaip “Vakarų” investuotojas dujų tarpininkas. Neva “pigesnių” dujų iš Kazakstano, kas tapo geru pretekstu uždaryti Timošenko kalėjiman už tai, kad ji tarėsi su Putinu dėl neva “brangesnių” dujų. Ar Mogilievič turi sąsajų su Putinu? Neaišku, bet Rusijoje jis gerokai prieš tai buvo suimtas, ir Rusijos prokuratūra jo FTB’ui neperdavė. Matyt ans įrodė, kad gali būti didžiai naudingas.

  O FTB jį įtraukė į 10 labiausiai paieškomų sąrašą ir skyrė 100 000 premiją tam, kas nurodys koordinates. Šis žmogus Niujorke apgavo investuotojus pardavinėdamas akcijas tokios savo gamyklos Kanadoje, kurios faktiškai nebuvo. Tokį sukčiavimą JAV priskaito prie didžiausių nusikaltėlių, tolygių Al Kaidos teroristų vadams. Lietuva šiuo klausimu tolerantiškiausia Europoje.
  Nord bankas, pvz., panašiai apgavo 600 savo klientų, finansuoja jų pinigais Nord Streem ir nieko. Jokio triukšmelio. Pažįstama advokatė , susipažinusi su šia byla, sako, kad ši Nord afera yra kur kas ciniškesnė už Snoro. Nereaguoja spauda nes gi užgauti ne žinomų žmonių ego, bet paprastų piliečių, pardavusių paskutinį turtą ir patikėjusių jį bankuyi, interesai.

  Vyriausybės Vertybinių popierių komisija pripažino nusikaltimą, bet bankas pats padavė šią komisiją į teismą, tik tam, kad temtų gumą, nors puikiai žino, kad nelaimės. Vadinasi laukia geresnių, mogileviškų laikų? O reiktų, kad šioje byloje dalyvautų drąsūs tiriamieji žurnalistai, padėtų advokatams… nors gal nelabai yra kas jiems mokėtų už tai pinigus… bet lazda turi du galus, kas vien už pinigus dirba, o ne dėl tiesos, tas pats greitai gali šaukti SOS.

 4. Marta - autoriui:

  Kažkas panašaus ko gero ir atsitiko su BNS vadovu Raču, prasitarusiu savo bloge apie žurnalistinę prostituciją. Niekam ne paslaptis, kad blogai stebimi “didžiojo brolio” akies. Šio komentaro negalėčiau patalpinti Račo bloge. Atmestų automatinė cenzūra. O kenčia žmogus už savo nuyodėmę. Tuoj pasakysiu. Turėjo interviu su The Economist vyriausiu redaktoriumu Edward Lucass’u dar prieš rinkimus ir jo nepaviešino. Klausimas kodėl? Skaičiau tą interviu tik “Valstybės žiniose” ir tai anglų kalba. O Lukassas aiškiai pasakė, kad Uspaskichas susijęs (nesakė “galimai”) su nusikalstamomis grupuotėm ir saugumo organais. Na, kad Paulauskas su ekskgb prisiglaudė Darbo partijoj, tai niekam ne paslaptis. Bet kad Lukassas atvirai mini busikalstamas grupuotes, vadinasi jis žino tai kas žinoma kokiam nors interpolui.

  Pačioje Rusijoje ir Latvijoje bolševikų partijos kone atvirai eina išvien su mafija ir palaikomi kai kurių neoliberalų sostines merijose (pvz. Lindermanas Latvijoj) Jie grįžta prie bolševikinių metodų. Uspaskichas per savo medijos tinklaą irgi agituoja jainimą stot į jo (Kom)jaunimo Darbo partiją. Ar niekas nematio grėsmės mūsų valstybei? Bolševikų partijos (Latvijos padalinio) vadas Lindermanas buvo išvytas iš Rusijos, estai nepraleido jo net važiuoti autobusu per savo teritoriją į pasitartimą Suomijoj, o pas mus jo kolega Paleckis net į seimą bolotiravosi. Gal nebemiegokit, ponai žurnalistai. Tik drąsiesiems padeda laimė. Audaces Fortuna uvat.

  Tiesa, dar nuo savęs pridėsiu – kai bandau atsidaryti Balsas.lt, mano APPLE Makintoš praneša, kad tai daryti nesaugu, kad šio portalo serveris yra Kijeve ir jis nėra sertifikuotas. Uspaskicho visi rajonų portalai irgi pajungti prie Balsas.lt serverių. Balsas.lt nusipirko kažkoks neaiškus verslininkas iš Mexsikos, bet neva kilęs iš Mažosios Azijos, gal Izraelio. Kai kartą nuėjau patikrinti Vladimiro Antonovo dosje į rumafija.com (ten rašoma, kad V.Antonovas su tėvu įtariami dviejų konkurentų bankininkų nužudymu. Tiek spėjau perskaityti bet tuoj vaizdą uždengė per googlą kitas disney.ru adresas. Ir man buvo prikabintas virusiukas. Tas pats kuris sutrikdė dar 600 000 Apple makintošų. O tai reiškia, kad nebegalima pasitikėti jokia elektronine bankininkyste, jokiais elektroniniais balsavimais ir t.t. Rusų hakeriui, pasirodo, užtenka 10 – 12 dolerių už tai kad sutrikdytų 100 000 kompiuterių, rašo techsecurity.com.

 5. Marta -:

  Beje, jau beveik visi Lietuvios portalai politiškai griežtai kontroliuojami kažkokios slaptos gudrios automatinės cenzūros, kad laisvą nuomonę reikšti jau beveik nebeliko kur. Tokias cenzūras turi Delfi, alfa, balsas, račas.lt… tai tie portalai, kurie neverčia nurodyti savo duomenų, e-pašto, į kuriuos dabar lengvai gali įsiveržti bet koks hakeris. Delfis šį mano komentarą užblokavo. Nenuostabu, nes ten pastoviai plevesuoja uspaskich vėliava.

 6. Marta -:

  va ir čia antrąją dalį komentaro cenzūra išmetė. Kažkas panašaus ko gero ir atsitiko su BNS vadovu Raču, prasitarusiu savo bloge apie žurnalistinę prostituciją. Niekam ne paslaptis, kad blogai stebimi “didžiojo brolio” akies. Šio komentaro negalėčiau patalpinti Račo bloge. Atmestų automatinė cenzūra. O kenčia žmogus už savo nuyodėmę. Tuoj pasakysiu. Turėjo interviu su The Economist vyriausiu redaktoriumu Edward Lucass’u dar prieš rinkimus ir jo nepaviešino. Klausimas kodėl? Skaičiau tą interviu tik “Valstybės žiniose” ir tai anglų kalba. O Lukassas aiškiai pasakė, kad Uspaskichas susijęs (nesakė “galimai”) su nusikalstamomis grupuotėm ir saugumo organais. Na, kad Paulauskas su ekskgb prisiglaudė Darbo partijoj, tai niekam ne paslaptis. Bet kad Lukassas atvirai mini busikalstamas grupuotes, vadinasi jis žino tai kas žinoma kokiam nors interpolui.

  Pačioje Rusijoje ir Latvijoje bolševikų partijos kone atvirai eina išvien su mafija ir palaikomi kai kurių neoliberalų sostines merijose (pvz. Lindermanas Latvijoj) Jie grįžta prie bolševikinių metodų. Uspaskichas per savo medijos tinklaą irgi agituoja jainimą stot į jo (Kom)jaunimo Darbo partiją. Ar niekas nematio grėsmės mūsų valstybei? Bolševikų partijos (Latvijos padalinio) vadas Lindermanas buvo išvytas iš Rusijos, estai nepraleido jo net važiuoti autobusu per savo teritoriją į pasitartimą Suomijoj, o pas mus jo kolega Paleckis net į seimą bolotiravosi. Gal nebemiegokit, ponai žurnalistai. Tik drąsiesiems padeda laimė. Audaces Fortuna uvat.

  Tiesa, dar nuo savęs pridėsiu – kai bandau atsidaryti Balsas.lt, mano APPLE Makintoš praneša, kad tai daryti nesaugu, kad šio portalo serveris yra Kijeve ir jis nėra sertifikuotas. Uspaskicho visi rajonų portalai irgi pajungti prie Balsas.lt serverių. Balsas.lt nusipirko kažkoks neaiškus verslininkas iš Mexsikos, bet neva kilęs iš Mažosios Azijos, gal Izraelio. Kai kartą nuėjau patikrinti Vladimiro Antonovo dosje į rumafija.com (ten rašoma, kad V.Antonovas su tėvu įtariami dviejų konkurentų bankininkų nužudymu. Tiek spėjau perskaityti bet tuoj vaizdą uždengė per googlą kitas disney.ru adresas. Ir man buvo prikabintas virusiukas. Tas pats kuris sutrikdė dar 600 000 Apple makintošų. O tai reiškia, kad nebegalima pasitikėti jokia elektronine bankininkyste, jokiais elektroniniais balsavimais ir t.t. Rusų hakeriui, pasirodo, užtenka 10 – 12 dolerių už tai kad sutrikdytų 100 000 kompiuterių, rašo techsecurity.com.

 7. Marta -:

  jei jūs čia mėtysite komentarus, tai pabėgs jūsų paskutiniai skaitytojai. O kam to reikia?

 8. Valdas:

  Žinau, kad …
  Delfi tinklapyje yra trinami ir blokuojami komentarai. Klastojamas balsavimas.
  Tikėtina, kad Lietuvos naikintojų partinės gaujos valdo bemaž visą žiniasklaidą.

 9. Valdas:

  Dabar Lietuvos naikintojų – partinių gaujų pagrindinė priemonė yra sukčiavimas, kai tankai išvežti.
  Sukčiaujant:
  – Lietuva prijungta prie ES, dviejų dienų referendumo pagalba;
  – Lietuvos darbininkai skurdinami, priverčiant dirbti kelis kartus blogesnėmis sąlygom ES;
  – Lietuvos ūkininkai skurdinami bemaž perpus mažesnėmis ES išmokom;
  – Lietuvos pinigą litą (su Vyčiu) siekiama sunaikinti, įvedant eurą. Kai Europos Sąjungos Jungtinėje Karalystėje puikiai veikia net trys lygiaverčiai piniginiai vienetai (Anglijos svaras, Škotijos svaras ir Šiaurės Airijos svaras);
  – Lietuvos žemė paverčiama pigia preke užsieniečiams, prieštaraujant Lietuvos konstitucinei nuostatai, skaldant Lietuvos žemių vientisumą.
  Kokia priemonė yra veiksmingiausia partinių gaujų sukčiavimui stabdyti?
  Seimo blokada su būgnais, dūdom?
  Visuotinio nepaklusnumo akcijos?
  Bedalių žmonių palapinių gyvenvietė žiedu aplink seimą?

  Juk tylėdami bendradarbiaujam su sukčiais.

  • Valdas:

   Papildysiu nežmoniškų skriaudų sąrašą.
   Lietuvos pensininkai skurdinami ES kelis kart blogesnėmis sąlygom.
   Lietuvos mokytojai skurdinami ES kelis kart blogesnėmis sąlygom.

   • Valdas:

    Lietuvos gydytojai skurdinami ES kelis kart blogesnėmis sąlygomis.

    • leitis:

     Jau gydytojų gal jau nenuskurdinsit !? Vaikšto kaip gaidžiai atkišę kišenes ir visai patenkinti tokia padėtimi. Viešai visur verkia, o sveikatos apsaugos reformas stabdo užmynę ant pedalų visa koja. “Dovanos” seniai įteisintos, o su jomis gerą patirtį turintis Andriukaitis, tikėtina, dar pridės prie “vidutinės dovanos” krepšelio. Gal matėt mūsų “daktarus” streikuojančius, kaip normaliose šalyse būna? O ligonis nepakovos, jis visada silpnesnis.
     Taip, kad, pons Valdai, dėl daktarų, muitininkų ir teisėjų nepergyvenkit.

     • Valdas:

      leiti,
      jei gydytojai būtų aprūpinti tokiom pat vienodom, kelis kart geresnėmis, sąlygom kaip ES valstybių senbuvių gydytojai, silpnojo ligonio kaišiojamų “dovanų” Lietuvos medikams nebereiktų.
      Nėra Anglijos ligoninėse, poliklinikose “dovanų” kaišiojimo.
      Nėra.
      Užtai visi yra laimingi.

      • tikras lietuvis:

       Taip taip: kyšininkas nekaltas – kalti tie, kur duoda.

      • leitis:

       Gerbiamas Valdai, tos raudos – krokodilo ašaros. Tol, kol visi nepasieks tokių gyvenimo sąlygų, kokios yra išsivysčiusiose šalyse (kurios nepergyveno pusės amžiaus okupacijų, tautinės priespaudos ir kultūros – įskaitant darbo bei verslo – naikinimo), tol ir gydytojai “nebus aprūpinti” geriau už kitus. Ir apskritai, niekas neturi jų “aprūpinti”, o apsirūpinti privalo patys. Apsirūpinti reikiamais įstatymais, patiems juos aptarus ir parengus (beraščių iki šiol toje visuomenės dalyje buvo gana nedaug. Retas kuris vietoje leukocito rašo liaukocitas :)), pasirūpinti, kad Valstybės įstaigose ir gydymo įstaigų vadovybėje juos atstovautų protingi ir sąžiningi, kad jų moralės kodeksas nebūtų prilygintas seimūno kodeksui. Negi kas kitas galėtų mokyti, pagal išsimokslinimą, sakyčiau, elitinį visuomenės sluoksnį. Bet išsimokslinimas dar nėra išsilavinimas. O šito supratimo daktarų ceche nematau.
       Dar nė vienas, net šundaktaris, Lietuvoje badu nemirė. O dėl jų – mirė ne vienas. Ligonių prievartavimas tik tam, kad savaitgaliais pažvejoti Norvegijoje, kas pusmetį pasišildyti Tailande, ir jau Alpėse slidinėti kas savaitę – per žemas lygis. Gydytojų ir vaistininkų bendradarbiavimas – baisiau negu banditų brigados. Aukų skaičiaus nesulyginsi.
       Reikia būti labai negudriam ir nesuprasti, kad Vakarų ligoninėse jie gauna tik tas vietas, į kurias nebesurenka savųjų. Jei tas juos tenkina, tai geriau, kad tokių čia ir nebūtų. Gydytojai, pradėkit gydytis nuo savęs.

 10. tikras lietuvis:

  Klausyk, p.Songaila,
  pats ne niekais užsiiminėk, o žiūrėk kas dedasi – http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/naujoji-vyriausybe-linkusi-leisti-dvikalbius-gatviu-pavadinimus-ir-lenkiskus-rasmenis-pase.d?id=60213129 – Bernatonis žada “lenkams” jų norimus gatvių pavadinimus, nors vietovardžių lenkiškų čia niekada nebuvo, o ir nėra išsiaiškinta kas ten gyvena – panašu, kad tų lenkų net nėra:

  Zbigniew Pirstelejau
  2012-12-12
  Nelegalios gatvių ir kaimų pavadinimų lentelės (oficialių informacinių ženklų klastotės) ir oficialūs užrašai nevalstybine kalba ant valstybinių įstaigų Vilniaus ir Šalčininkų rajonuose iki šio laiko dar nenukabinti.
  Paminklas Armijai Krajovai Vilniaus rajone iki šio laiko dar nenugriautas.
  Lietuvoje nėra lenkiškų etnografinių žemių;
  Lietuvoje nėra lenkiškų etnografinių toponimų ir hidronimų;
  Lietuvoje nėra etninių lenkų;
  “Lietuvos lenkais” vadinami vietiniai per prievartą nutautinti lietuviai ir iš Baltarusijos atkelti baltarusiai;
  “Lietuvos lenkai” nėra tautinė mažuma Lietuvoje – teisingas pavadinimas turi būti “tautinė bendrija”;
  “Lietuvos lenkai” nėra Lenkijos respublikos piliečiai;
  “Lietuvos lenkai” buityje kalba rusiškai ir “po prostu”(baltarusių kalbos tarmė);
  “Lietuvos lenkai” lenkų kalbą išmoksta mokykloje;
  Teoriškai įmanomas varijantas, kad kai kuriems Lietuvos piliečiams lenkų kalba yra gimtoji – kai mokykloje išmoktoji lenkų kalba yra vartojama buityje.
  Lietuvoje visi vietovardžai yra tik LIETUVIŠKI – jei juose gyvena kitų tautybių Lietuvos respublikos piliečiai, nuo to vietovardžiai nesikeičia. Jei dėl migracijos tuose vietovėse atsiranda kitų tautybių gyventojų – niekas pagal tuo metu esančią gyventojų tautinę sudėtį užrašų nekaitalioja.
  Vokietijoje niekas gatvių pavadinimų nedubliuoja turkų jkalba, jei toje vietovėje gyvena didesnis procentas turkų bendruomenės.
  Prancūzijoje niekas nedubliuoja gatvių pavadinimų arabiškais rašmenimis, jei toje gatvėje ar vietovėje gyvena arabų tautinė bendruomenė.
  Pavardžių rašyba įmanoma pageidaujamais rašmenimis papildomame paso lape.
  Vokietijoje niekas pavardžių pagrindiniame lape nerašo turkiškais rašmenimis, atitinkamai Prancūzijoje niekas paso pagrindiniame lape nerašo pavardžių arabiškais rašmenimis.
  Ar ponas J.Bernatonis žino, kad Lietuvoje nėra tautinių MAŽUMŲ?
  Ar tautinių bendrijų gyvenamose vietovėse vienos tautinės bendrijos bus diskriminuojamos kitų tautinių bendrijų atžvilgiu?
  Jeigu kokioje nors Vilniaus ar Šalčininkų rajono vietovėje pvz. gyvena:
  10 proc. lietuvių,
  25 proc. tuteišių (imigrantų iš Baltarusijos, kalbančių rusų kalba),
  30 proc. tuteišių, kalbančių “po prostu” (baltarusių kalbos tarme),
  5 proc. žydų,
  10 proc. totorių,
  15 proc. rusų’
  5 proc. lenkų, (imigrantų iš Lenkijos)
  Kokia antra kalba bus rašomi gatvių pavadinimai ? Lietuviškai ir rusiškai?

  Todėl tą Bernatonnio siekį dera užblokuoti ieškiniu teisme:
  1. reikalaujant, kad, prieš priimant sprendimus, būtų pravesti specialūs tyrimai tikslu nustatyti kokios kilmės iš tikrųjų yra tie, kurie reikalauja lenkiškų užrašų – tuose rajonuose visi gyvenantys turi būti labai konkrečiai per kokias penkias kartas nustatyti kokios jie yra kilmės, kokia kalba kalba, ar lenkų kalba yra jų kasdienio bendravimo kalba ir t.t., ar tai nėra lenkiško imperializmo agentų darbas tokie reikalavimai ir t.t, ir pan.;
  2. kadangi ES palieka tą reikalą atskiroms valstybėms, tai po to, kada bus nustatyti pirmoje dalyje nurodyti klausimai, bus galima , pvz., referendumu spręsti ar galime leisti kitakalbius užrašus, bet ir tai neiškraipančius tikrų, o ne taip, kad išverčia ar visai biesas žino kaip pavadina, t.y. “lenkina” arba, kitaip sakant bjaurina.

 11. teisingai lietuvi:

  Karaliaučiuje rusai su vokiečiais pirmiausia sunaikino vietinius gyventojus, o tik po to pakeitė vietovardžius. Dabar rusų popai Prancūzijoj, (draugė girdėjo per prancūzų tv) aiškina, kad pabaltijį nuo seno gyveno slavų tautos. Tik neva katalikai atvykę pakeitę situaciją. Ir taip rusai kalba tuo metu kai nusipirkę žemės prie pat Eifelio bokšto ėmė statyti milžinišką soborą su auksiniais kupolais, užstojantį Paryžiaus vaizdą. Gal greit ir ten pradės slaviškas lenteles kabinti:)

  Vilniaus krašte atsižymi “savo” teritoriją tarsi šunys pakeldami koją, kad po to būtų pretekstas tą žemę “išvaduoti?:)

 12. je je:

  kaip gerai, kad yra dar tokių drąsių vyrų kaip Songaila. O tai jau ėmėm manyti, kad vienintelis drąsus vyras Lietuvoje – Prezidentė. 🙂

  Pirma buvo ŽODIS ir žodis tapo kūnu. Taip, pirmieji Basanavičiaus signatarai tuo tikėjo, tuo tikėjo signatarai pasirašę Tilžės deklaraciją ir mes atgavom Klaipėdą, taip tarus savo žodį paskutiniams signatarams atgavom laisvę, įstojom į Europą… dabar atėjo laikas “paskutiniams pgonims” pradėti gelbėti krikščionišką Europą kaip kadaise Ringaudas išgelbėjoi ją nuo totorių antplūdžio.

 13. Nepolitikas:

  Songaila tikras Lietuvos Leninas, vaidinimas auštame lygyje, tik proto, gerokai mažau. Net pranašystės pakvietė: „O štai dabar, regis, ateina viešosios moralės pabaiga. Ar dar bebus prasmė kelti politikams kokius nors reikalavimus ar kuo nors piktintis? Aš kalbu apie jau šešerius metus juodosios buhalterijos byloje maskatavusių Darbo partijos lyderių neliečiamybės nenuėmimo farsą, kuris maždaug tuo metu ir įvyks, kadangi specialiajai Seimo komisijai ši data buvo paskirta „išvados“ pateikimui“ ..Kokia „viešosios moralės pabaiga“?, jog per 22 m. jokios moralės nebuvo.
  „Ką gi mes praleidome? Mes praleidome progą sustabdyti organizuotas nusikalstamas struktūras, grobiančias mūsų šalies valstybinę valdžią.“ Čia vėl gi, visiškai neaišku, kaip Jūs būnant tos struktūros nariais, galėjot patys save sustabdyti? Šedevras! Ar tai ne Jūsų darbas – bėgantys jaunimas iš Lietuvos, „daugiau kaip 350 tūkst. Lietuvos gyventojų per paskutinius 12 mėnesių neturėjo pakankamai maisto, rodo RAIT apklausos duomenys“ ir t.t.
  „Kas užkirs kelią moraliniam valstybės sunaikinimui? Gal tai padarys Lietuvos Respublikos Prezidentė J.E. Dalia Grybauskaitė? Deja, ji nebeturi reikiamų svertų, nors jos viešai išreikštas požiūris į tai, kas vyksta, yra vertas pagarbos.“ Ar jau baimė praėjo? Kaip peles po šluoto 3 m. gyvenote, ar priminti: „I.Degutienė kalbėjo: Jeigu jūs visą tą eigą matytumėt, kaip vyko, pavyzdžiui, dėl pareigūnų atleidimo [kalbama apie Finansinių nusikaltimų tarnybos direktoriaus Vitalijaus Gailiaus ir jo pavaduotojo Vytauto Giržado atleidimą – red. past.], ir kokie buvo daromi veiksmai – mūsų jie buvo sudėlioti vienokie, bet tu nueini į „Baltuosius rūmus“ [prezidentūrą – red. past.] ir tu gyvenai šantaže.(…) Skambutis – padarykit tą, skambutis – padarykit tą. O mes kaip žiopliai viską darėm. Viską darėm. Kiek “veto” buvo, kurie buvo nu, tokie – sakykim, migloti. Bet kaip tu – panika Seime iš karto. Veto? Reikia pakeist! Ir tie patys žmonės, kurie prieš mėnesį balsavo vienaip, staiga balsuoja kitaip – šimtu aštuoniasdešimčia laipsnių. Visi gyvena BAI-MĖ-JE.“, arba „„Buvau vienas iš daugelio, kurių pokalbių išklotinės atsidurdavo ant prezidentės stalo“, – anonse prasitaria A. Valinskas.“, arba „(…)praėjusį ketvirtadienį TV3 televizijos eteryje turėjo pasirodyti „Paskutinės instancijos“ laida apie prezidentę Dalią Grybauskaitę – eterio ji neišvydo“ ir t.t. O kiek kainavo Tautai Jūsų „išdykavimai“ su atleidimais? Ne 2-3 mln. litu, o žymiai daugiau!
  „Ką gi daryti?“ Atsakymas tik vienas, eiti į bažnyčią ir atgailauti. Rinkėjai, eilinė karta, išgelbėjo Jūs nuo dar didesniu nusikaltimu. Tikras Korupcijos pavyzdys: Prezidentė(surenka jūsų „moralės“ dosjė, priverčia jai paklusti)-> Seimas (gyvenant BAI-MĖ-JE), vykdo jos nurodymus-> stato prezidentės TEISĖJUS, Prokurorus, Finansinių nusikaltimų tarnybos vadovus ir t.t. Ar tai jūsų „ viešosios moralės“ ir demokratijos viršūnė? Ar tai yra nepriklausomas TEISINGUMAS? Atsakymas tik vienas – tol, kol dar turime priklausomus teisėjus, prokurorus ir t.t., apsiraminkit. Kas gali kalbėti tai tik viena DK frakcija. Ir nereikia čia savo kurstymu, kad Visuomenininkai visus pultu ir trukdytu dirbti LAISVAM Seimui. O moralė tai yra labai paprasta: virš 70% piliečių, įsitikinus kad teisingumo nėra. Tai dar karta patvirtino per rinkimus(atmesdami pareikšdamas DP kaltinimus) balsavo už ją. Ir nereikia išvedžiojamu, kad kažkas kažką slėpė, ir dėl to KT suklydo. Kas kaltas kad žulikai iš DP, daugiau gavo pasitikėjimo nei tradiciniai žulikai? Tai yra sisteminių partijų „darbas“. Reziumė: žulikus iš DP, negalima atiduoti teisėsaugos Žulikams.

  • tikras lietuvis:

   Gerai Degutienė pasisakė apie save – apie konservatorius: žiopliai. 🙂
   Ir kaip kitaip juos pavadinti: patys pederastams išrašo leidimą viešai maskatuotis – patys paskui protestuoja.

 14. Yra gera ideja:

  ir ji vadinasi-Lietuvos Sarasas.Reikejo ja palaikyti,o ne savo ambiciju atskirai ziureti.Stiprinkite sia visuomenine organizacija,per 4 metus galima isvystytii stipria jega.Skaudu buvo ziureti,kaip siekiantys pazangos,pokyciu buvo siundomi vieni ant kitu.

 15. je je:

  lietuvos sąrašo svetainė nedemokratiška, jei ką

 16. je je:

  Nepolitikui – “visuomenininkui”

  ne jums matuoti Songailos protą, nes jūsų paties argumentai skandalingos bobšės lygio, jei ką..

 17. nepolitikui:

  sprendžiant iš citatų ir komentaro tikslo greičiausiai esate vienas iš “expertų”, kurie pasinaudojo labai neetišku būdu paviešinti jais pasitikėjusios moters pokalbį kaip tik tada, kai ji pati per visą media buvo gądinama atakuojant ją dėl sūnaus netyčia laiku atsiimto indėlio iš Snoro banko. Štai dėl ko galimai ir išsprūdo jai tas žodis “baimė”, kurį taip paryškinote… nors visai nepanašu, kad kas nors Lietuvoje ko nors bijotų. Visi daro ką tik nori. Kol kas. Ir šis paprastų žmonių smaugimas per bankus, anstolius ir kitą “laisvą’ verslą ir varo žmones von. Ir kai tik viena Grybauskaitė bando kai ką pastatyti į rėmus, staiga visi žulikai ėmė kilti prieš ją, mat varžo jų laisvę engti kitus.

  Baikit bajerius. Jei nesat politikas, tai ir bent ir pletkų neskleiskit.

  • tikras lietuvis:

   Baigiam bajerius – kokie ten dar netyčia.
   Jumoristas.

  • Nepolitikas:

   Trumpai – atsirado daug priekaištu, dėl mano komentaro, nors visai neargumentuotu, bet vis tiek atsakysiu: „je je:“ – Kaip pastebėjot, aš ir nesiruošiau „matuoti Songailos protą“, aš rašiau: „tik proto, gerokai mažau“, nei pas Leniną. Vienas buvo lyderis, o kitas na, tiek to. Aplamai aš esu realistas, jeigu realiai nematai, tai ir ieškoti, tam kad „pamatuoti“ neapsimoka. Aš nepriklausau jokiems „iš “expertų”. Tai labai žemas lygis(gyvuliu), priklausyti kam nors, išskyrus Tautai. Noriu tik pastebėti, kad tamsta turite protinių problemų: „(…)dėl sūnaus netyčia laiku atsiimto indėlio iš Snoro banko. Štai dėl ko galimai ir išsprūdo jai tas žodis “baimė”“. Bet kaip tada suprasti kitko : „Veto? Reikia pakeist! Ir TIE PATYS žmonės, kurie PRIEŠ MĖNESĮ balsavo VIENAIP, staiga balsuoja KITAIP – šimtu aštuoniasdešimčia laipsnių.“ Tai prie ko čia Snoras ir kt. Yra daug žmonių, kurie neturi protinių savybių, neanalizuoja, nedaro išvadų ir t.t., jų protas tik ieško pateisinimu. Rašot: „Grybauskaitė bando kai ką pastatyti į rėmus, staiga visi žulikai ėmė kilti prieš ją, mat varžo jų laisvę engti kitus.“ Klausimas- kas tie „rėmai“? Yra konstitucinė santvarka! O Grybauskaitė pastoviai ją pažeidinėja, tai jį yra „pats didžiausias Žulikas“.

 18. je:

  išmetėt komentarą, tai eikit šikt – daugiau čia nebeisiu.

 19. je:

  “nacionalinė gėda” tai lietuvių perdėtas politkorektiškumas. Kad tik palaižyt…

 20. Kazė:

  p. Songaila, kada bus viešas pareiškimas dėl Tautininkų gėdos -ULL projekto – atsisakymo ?

 21. Ženklas:

  Ponas Songaila, Jūsų prognozės klaidingos, Seimo komisija nutarė perduoti, elementari aritmetika socdemams parėmus konservatorius aiški,- joks pasaulio pabaigos lygio įvykis neatsitiks, Lietuvos garbė kaip buvo ragažėje taip ir pasiliks. Pono Uspaskicho trejybės teismas vyks dar metus, paskui Venskienės pavyzdžiu bus pratęsinėjami terminai apskūsti, likus 15 min bus apskūsti aukštesniajam teismui, aukštesnysis nagrinės dar trejus metus, tada bus apskūsta Aukščiausiajam, pastarasis kreipsis į Konstitucinį išaiškinimo ir tik jau tada gražins pirmos instancijos teismui – įrodymų papildomam ištyrimui. Dar po 3metų ištirs, ir kas tada bus, žiūr. iš praddžių. Priminsiu italo Berluskoni atvejį, vykdė tuos pačius finansinius sukčiavimus dar papildomai su nepilnametėmis “bunga- bunga”, ir ką? Gi nieko, vėl ruošiasi tapt Italijos MP. P. Songaila, nepulkite į transą dėl Uspaskio o užsidėkite akinius, gal tada įžiūrėsit kas iš tiesų dedasi Lietuvoje. Paskutinę Jūsų vyriausybės darbo dieną paskelbta, kad buvusiųjų prašymu (!) nutrauktas IAE uždarymo finansavimas iš ES. Dabar tuo šimtus milijonų iš savo kišenės turėsime padengti mes lietuviai. O tu , tu -Uspaskis.. . pasulio pabaiga… kažkokia Lietuvos gėda…

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Reklama

Init


 

Dusodininkai

 

ethnic art.lt
Baltų šalelė