Signataras Z.Vaišvila ragina naująjį Seima įgyvendinti referendumą dėl AE (tiesioginė transliacija, video) (23)

Zigmas Vaišvila | Alkas.lt nuotr.

Zigmas Vaišvila | Alkas.lt nuotr.

Lapkričio 20 d. 10 val. Seime įvyko Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro ir Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės nario Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija „Dėl buvusio Seimo atsisakymo įgyvendinti 2012 m. spalio 14 d. referendumo  sprendimą ir dėl kreipimosi į naująjį Seimą“.

Zigmo Vaišvilos teigimu, jis gavo raštišką buvusio Seimo atsisakymą įgyvendinti 2012 m. spalio 14 d. referendumo sprendimą. „Buvusio Seimo atsakyme aiškėja Lietuvos valdžios požiūris į Kaliningrado AE ir Astravo AE statybas“, – teigia signataras Z.Vaišvila. Spaudos konferencijoje Z.Vaišvila kalbėjo apie nuo Seimo ir Tautos slepiamą  informaciją, susijusią su pasirašytomis sutartimis dėl Visagino AE bei apie kreipimąsi į naująjį Seimą dėl šio klausimo.

Spaudos konferencijos tiesioginę  transliaciją žiūrėkite ČIA [transliacija baigta].

Vykstant spaudos konferencijai bus galima raštu užduoti klausimus Internete. Klausimų uždavimas ČIA.

Parengta pagal Seimo Ryšių su visuomene skyriaus pranešimą

Spaudos konferencijos transliacijos vaizdo įrašas (iš lrs.lt):

Skelbiame signataro Z.Vaišvilos kreipimąsi į naująjį Seimą:

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras ir Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys Zigmas Vaišvila

LR Seimo Pirmininkui Gerb. Vydui Gedvilui 2012-11-19 Vilnius

Lr Seimo frakcijoms

DĖL 2012-10-14 d. REFERENDUMO SPRENDIMO ĮGYVENDINIMO

2012-10-18 d. Vyriausioji rinkimų komisija patvirtino Lietuvos Respublikos patariamojo referendumo rezultatus – referendumas įvyko, nes jame dalyvavo 52,58% visų rinkėjų, net 62,68% balsavusiųjų nepritarė naujos atominės elektrinės statybai Lietuvoje.

Pagal LR Referendumo įstatymo 8 str. 2 d. reikalavimus šis Tautos sprendimas laikomas priimtu. Ši įstatymo norma įpareigoja Seimą per 1 mėn. įgyvendinti šį referendumo sprendimą. Tauta, kuriai po ilgos pertraukos buvo leista pasakyti savo nuomonę vienu svarbiausių jos ateičiai ir egzistencijai klausimų, aktyviai ir pakylėtai dalyvavo balsavime, patikėjo, kad jos balsas šioje valstybėje yra sprendžiantis, ir didžiule balsų persvara pasisakė prieš naujos atominės elektrinės statybą Lietuvoje. Referendumo klausimo formuluotė yra aiški ir nedviprasmiška. Seimas neturi teisės atidėti šio referendumo sprendimo įgyvendinimo, paneigti ar pakeisti jį, tik – įgyvendinti.

Naujos atominės elektrinės statybos klausimai spręsti LR Atominės elektrinės įstatymu (2007-06-28 Nr.X-1231), LR Įstatymu dėl koncesijos suteikimo ir Lietuvos Respublikos esminių turtinių įsipareigojimų prisiėmimo Visagino branduolinės (atominės) elektrinės projekte (2012-06-21 Nr.XI-2085). Tad Seimas įgyvendinti referendumo sprendimą gali tik skubos tvarka priimdamas įstatymą, kuriuo pripažįstami netekę galios šie du ir kiti susiję įstatymai – Seime įregistruoti įstatymų projektai, kuriais pripažįstami netekę galios LR Atominės elektrinės ir su juo susiję dar 9 įstatymai (numeriai XIP 4940-4949). Atsižvelgiant į referendumo sprendimą koreguotina ir Nacionalinė energetikos strategija.

Dėl referendumo sprendimo įgyvendinimo 2012-10-23 raštu kreipiausi į Seimo Pirmininką I. Degutienę, 2012-11-08 raštu – į Prezidentą D. Grybauskaitę. 2012-11-06 raštu Nr.S-2012-8416 atsakė Seimo atominės energetikos komisijos pirmininkas R. Žilinskas, iš kurio paaiškėjo, kad buvęs Seimas atsisakė įgyvendinti referendumo sprendimą. Iš šio rašto paaiškėjo, kad Seimas nedisponuoja ir Vyriausybės dėl Visagino AE pasirašytomis sutartimis, dėl ko nežino referendumo sprendimo įgyvendinimo galimų pasekmių. Tačiau atsisakyti įgyvendinti teisėtai priimtą Tautos sprendimą niekas neturi teisės nei šiuo, nei kitu argumentu.

Dėl buvusio Seimo vadovybės kaltės jau praleistas terminas įgyvendinti šį 2012-10-14 referendumo sprendimą, kurio niekas neskundė ir neginčijo. Prezidentas D. Grybauskaitė taip pat neinicijavo šio klausimo svarstymo Seime. Todėl skubos tvarka prašau pateikti Seimui svarstyti įstatymų projektus (numeriai XIP 4940-4949) ir inicijuoti Nacionalinės energetikos strategijos pakeitimo svarstymą. Tai leistų Lietuvos piliečiams patikėti, kad jų balsais teisėtai ir didžiule balsų persvara priimtą Tautos sprendimą nauja valdžia gerbia ir vykdo. Tik tokia ir neatidėliotina nuostata leistų rinkėjams patikėti, kad naujasis Seimas skirsis nuo buvusiojo Seimo, atvirai ignoravusio Tautos valią. Tautos sprendimo nevykdymas Seime nulemtų visuotinį ir sunkiai savo pasekmėmis prognozuojamą Lietuvos piliečių nusivylimą demokratijos prasme ir LR Konstitucijoje įtvirtintomis piliečių teisėmis, piliečių renkama valdžia.

Atkreipiu Jūsų dėmesį ir į tai, kad Lietuvos geologai niekada nederino Drūkšių aikštelės Ignalinos AE statybai, o 1972-06-16 Lietuvos geologijos valdybos Pažymoje dėl šios statybos konstatuota, kad ši aikštelė neatitinka sanitarinių AE projektavimo taisyklių (Nr.38/3-68) 7b punkto reikalavimų. Ignalinos AE statybą suderino ne Lietuvos, o TSRS Geologijos ministerijos atsiųsti geologai. Po Černobylio AE ir Fukušimos AE avarijų reikalavimai aikštelėms AE statybai tik sugriežtėjo. Todėl prašau išsiaiškinti, kodėl Visagino AE statybos aikštelės parinkimui pritarta ir kokiu būdu tai padaryta. Minėtas R. Žilinsko pasirašytas raštas sudaro prielaidas manyti, kad Visagino AE aikštelių, esančių šalia Ignalinos AE aikštelės, poveikio aplinkai vertinimas atliktas konjunktūriškai ir sąmoningai galimai nusikalstamai, nes per 40 metų geologinės struktūros negalėjo pasikeisti. Vyriausybės ir/ar jos struktūrų pasirašytų sutarčių dėl Visagino AE slėpimas nuo Seimo ir Tautos, priėmusios Seimui privalomą įgyvendinti sprendimą nestatyti Lietuvoje naujų atominių elektrinių, yra nesuderinamas su demokratija ir Tautos valia.

2012-06-08 d. Europos Komisijos nuomonėje LR Vyriausybei dėl Visagino AE statybos konstatuota, kad neišspręstas radioaktyvių atliekų saugojimo klausimas. Šio sprendimo kaina artima AE statybos kainai. Didelio radioaktyvumo atliekos saugomos iki 500000 metų, o šis klausimas Lietuvoje negali būti išspręstas, nes nėra tam tinkamų geologinių struktūrų. Pagal kitų šalių praktiką tai vėl padvigubintų AE statybos išlaidas. Tad šioje Europos Komisijos nuomonėje minima 5 mlrd. EUR tiesioginių Visagino AE statybos išlaidų suma, akivaizdu, yra negalutinė (viešai neteikiama informacija, ar į šią kainą įtrauktas išorinis gaubtas ir apsauga nuo radioaktyvių atliekų galimo pateikimo į gruntinius vandenis, kurie Drūkšių ežero smėlėtoje aplinkoje yra vos 0,5-3 m. gylyje – Fukušimos AE avarijos tipo atveju tai išskirtinai svarbu). Todėl 18 ct/kWh prognozuojamos kainos skaičiuotė ne tik viešai nepateikta, bet ir akivaizdžiai nepagrįsta, nes nepanašu, kad įvertinti aukščiau minėti faktoriai.

Tačiau svarbiausias klausimas yra atominės elektrinės saugumas. Atominė elektrinė dėl labai didelių išsiskiriančių šilumos kiekių privalo būti nuolat aušinama, net sustabdžius jos veiklą. Bet koks aušinimo sutrikimas net keletui sekundžių gali sukelti reaktoriaus aktyviosios zonos suirimą. Taip atsitiko ne tik Trijų Mylių Salos AE ir Černobylio AE, bet ir keturiuose Fukušimos AE reaktoriuose, kurių avarija iki šiol nėra likviduota. Todėl rizikos dėl AE statybos ir veikimo Lietuvoje klausimą teisę spręsti turi tik Tauta. Ypač maža Tauta, gyvenanti mažoje teritorijoje. Tai deklaravo ir Tautos nuomonę gerbė Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis, atvedęs Lietuvą į Nepriklausomybę. Seimas taip pat neturi teisės negerbti Tautos valios, teisėtai ir didele balsų persvara priimtos 2012-10-14 referendumo sprendimu, nes tik Tauta turi teisę spręsti, ar ji prisiima šią riziką savo egzistencijai.

Iš 2012-11-06 Seimo atominės energetikos komisijos rašto Nr.S-2012-8416 taip pat tapo aišku, kad Kaliningrado AE ir Astravo AE statomos Lietuvos kaimynystėje, net neatlikus šių statybų poveikio aplinkai vertinimų ir nesilaikant Espoo konvencijos (Jungtinių Tautų Poveikio aplinkai įvertinimo tarpvalstybiniame kontekste konvencijos) reikalavimų, nederinant šių statybų su Lietuvos Respublika. Kaimynams forsuojant šių AE statybas, neužtenka vienpusio susirašinėjimo su jais ministerijų lygmenyje ir paklausimų Espoo konvencijos sekretoriatui. Lietuvos valdžios tylėjimas ir informacijos slėpimas yra Lietuvos piliečiams visiškai neatsakingos valdžios požymis ir tarnybinių pareigų neatlikimas.

Kviečiu naująjį Seimą skubiai įgyvendinti 2012-10-14 referendumo sprendimą, ištaisant buvusio Seimo klaidas.

Taip pat prašau Jus išsireikalauti ir viešai pranešti visuomenei apie Vyriausybės ir/ar jos struktūrų bei Visagino AE pasirašytas sutartis dėl Visagino AE projekto. Nustačius, kad šioje veikloje yra tarnybinių pareigų neatlikimo ar piktnaudžiavimo tarnybinėmis pareigomis bei kitų galimai nusikalstamų veikų požymių, kreiptis į prokuratūrą. Viena tokių veikų yra viešai žinoma – Visagino AE lėšų panaudojimas referendumo ir Seimo rinkiminei agitacijai, vykdytai pažeidžiant įstatymų reikalavimus.

Pagarbiai,

Zigmas Vaišvila

Kategorijos: Energetika, Gamta ir žmogus, Lietuvoje, Naujienos, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , .

23 komentarai

 1. pastebėjimas:

  na gerai, o kur prieš tai buvusios dvi konferencijos – lapkričio 8 , 15d? Alkas tylėjo kažkodėl. O juk koks ypač svarbus buvo 11-08 pranešimas !… Beje, Lietuvos žiniose Kurdupelis VL vėl spjaudosi vėmelais – neatsigauna po 8-osios…

 2. pasiūlymas:

  labai daug referendumo įstatymo interpretacijų dėl , atrodytų, aiškaus žodžio “ĮGYVENDINIMO”. Manau, kad atėjo laikas pasiūlyti Seimui kreiptis į Konstitucinį Teismą. O beto, jau ne vienoj vietoj siūliau Sąjūdiečiams susiruošt kviesti žmones prie Seimo ir pareikalaut vykdyt Įstatymus.

 3. Jonas:

  Referendumas tik patariamasis, o ne privalomasis, todėl Seimas turi tik nuspręsti – įgyvendinti ar ne. Ne daugiau.

  • Jonui:

   tiesos tiek, kad referendumas nesprendė KONSTITUCINIO klausimo (pagal įstatymo 4-5 straipsnius), todėl ir negalėjo priimti PRIVALOMUOJU referendumu priimamo Konstitucijos straipsnio pataisos konkretaus TEKSTO. Šis referendumo rezultatas nurodė Seimui, ką jis turi atlikti po tokio Tautos Sprendimo. Tai tiek.

   • Jonas:

    Kam ta pompastika – Tautos sprendimas. Tautos sprendimas, kai balsuoja daugiau nei 50 proc., o dabar tik 32.96 proc. Likę 67,04 proc., jau nebe tautos nariai? Daugelis iš jų Seimo rinkimuose nebalsavo, nes nusivylę ir nematė, už ką balsuoti. Didelė dalis ir tokių, kuriems tas referendumas dėl informacijos stokos neaiškus.
    O dėl privalomo referendumo: 4 seraipsnio 2 punkte – Privalomieji referendumai gali būti rengiami ir dėl kitų įstatymų ar jų nuostatų, kuriuos siūlo referendumu svarstyti 300 tūkstančių turinčių rinkimų teisę piliečių ar Seimas.
    Vadinasi, ne vien dėl konstitucinio klausimo.

    • Jonui:

     Tada ir GrybaŠenka- ne prezidentė, nes balsavo tik 35,31proc, kiti- arba balsavo už kiitus, arba neturėjo Savo kandidato, arba jiems “p..ui”…. Taigi, ponia Carienė- taip pat ne Tautos, bet kažkodėl vistiek paskirta Valdove.

 4. erikas:

  Juk mes visi patarinėjame gyvenime. Tauta taip pat gali patarti. Valstybė gali kitai valstybei patarti, ir nebūtinai draugiškai. Ar ne taip, Zigmai? Štai ir tu dabar reikliai ir įsakmiai patarinėji.
  Galima beatodairiškai sutikti, bet galima valdžiai su patarėju (tautos atstovais specialistais) ir padiskutuoti. Tarkime, į patarėjo argumentus valdžia atsako savo argumentais – faktiniais, emociniais ar dar kokiais. Patarėjas vėl pataria argumentuodamas savais faktais, laikosi savo nuostatų. Žodžiu, vyksta diskusija ir jeigu patarėjas ir adresatas yra geranoriški – diskusija gali būti ir labai vaisinga bei įdomi. Bet pamėginsiu pakalbėti su trepsinčiu ir nerimstančiu patarėju Zigmu.
  Tarkim, adresatas patarėjui sako skaitęs prognozes apie perspektyvinį „Gazpromo“ įtakos pasaulinėje rinkoje susilpnėjimą (dėl skalūninių dujų gavybos apimčių smarkaus didėjimo). Patarėjas iškart atšauna, kad pas mus skalūninių dujų irgi daug ir retoriškai paklausia: „O ką tai turi bendra su AE referendumu?“, nepamiršdamas pabrėžti vėjų ir saulės gairinamo mūsų krašto. Adresatas bando apeliuoti į aukštesnę infrastruktūros kokybę, ekonominį pakilimą, galų gale šalis esą gamintų rimtą prekę, žmonės esą imtų geriau jaustis, tardami viens kitam: „Vis dėlto gaminam, visgi galim“, o be to, šios prekės paklausa esą stipriai augsianti – automobiliai, galbūt laineriai kraunami elektra… (Verta prisiminti pastarojo 20-mečio informacinių technologijų šuolį. Ar kas įsivaizdavo? Gal tik kūrėjai.) Dar adresatas bando modeliuoti perspektyvas ir naujas grėsmes. O kas, jeigu Rusijos (ir „Gazpromo“) kišenei tuštėjant (dėl pasaulinių dujų rinkos tendencijų) ir ženkliai didėjant elektros poreikiui Vakaruose atsiras nauja rusiška monopolija „Rosatom“, kuri ir pakels elektros kainą tiek, kiek reikės palaikyti mūsų šalyje psichologinę įtampą. Ar nenutiks taip, kaip tame posakyje: iš vieno glėbio ištrūko, į kitą puolė? Kaip toj dainoj – niekada man meilės nebus per daug. Patarėjas piktinasi, kad viskas slepiama, kad mūsų akyse vyksta sąmokslas. Adresatas sako, kad grunto tyrimai atlikti ne kartą, kad galutinių skaičiavimų dar nėra, o tiksli informacija patarėją būtinai pasieksianti. Bando draugiškai raminti patarėją, bet šis trepsi kaip ir anais Sąjūdžio laikais, kai neleido Kruonyje pastatyti papildomų dviejų galingų rusiškų turbinų. Adresatas sako: „Jaunystė – paikystė. Visi buvome paiki…“, atsidūsta… ir bando suprasti nerimastingai trepsinčio Zigmo paslaptį?.. O gal jam, kaip ir anų laikų carinės Rusijos gubernatoriui, „laikrodininkas“ įtaisė kokį nors nesudėtingą mechanizmą, verčiantį periodiškai trepsėti? O gal jis ir iš tiesų nuoširdus didelis vaikas?
  Gamta motina, matyt, težino…

 5. zemaiciu zydas:

  as tik vieno nesuprantu. Ka toj Lietuvoj tiek gamina ir dirba, kad reikia tokiu dideliu energijos istekliu? O visa kita aisku. AE yra didziules pajamos privaciam verslui. Nuo pat pradziu. Kazkas lobs akimirksniu tik prasidejus statyboms. Kas – nuspres magnatai, uz uzdaru duru, tarpusavyje, ir cia ne tautos reikalas. Energija – pats itakingiausias verslas. Tauta kazka pakeisti bejege. Neorganizuota aviu gauja nieko nepadarys pries gudria valdzia ir megaturtinga versla. Tauta gaus atsakyti ir gales kazkuo prisideti tik tada, kai AE sprogs, arba valdzia pridarys klaidu ir teks kazka nacionalizuoti, arba ismoketi netesybas kokias tai – mokesciu moketojai uz tai mokes ir mokes, simta metu du – kartu kartos.

 6. Antanas:

  p.Zigmai,koks tikslas kalbėti,kai salė tuščia?

 7. Pribloškė:

  Mane pribloškė žinia, kad ketvirtadienį, per TV3 numatoma laida “Paskutinė instancija” apie Grybauskaitės keistą biografiją gali nepasirodyti. Gyvenam ne akmens amžiuje, yra internetas, yra youtube, yra daug internetinių žiniasklaidos priemonių, yra ir pačios laidos tinklapis. Tą paruošta medžiaga, paruoštą laidą galima paplatinti internete, bent jau kol kas. Nejaugi Janutienė kažko išsigąs? Nesuvokiami dalykai.

 8. Žiūrovas:

  O kas toj salėj turi sėdėti? Valdžios nupirkti žurnaliūgai, kurie vistiek nieko nerašys ir neištransliuos? Spaudos konferencijas rodo Seimo TV (ką aš ir žiūriu -programa čia: http :// www3 .lrs.lt/pls/inter/seimas_tiesiogiai.tv_anonsai), kai kurios kabelinės TV, Gala TV… Kas NORI matyt ir girdėt, tie šią informaciją randa nesunkiai.
  Ir tikrai, labai ačiū už konferencijas ir suteikiamą tikrą, neiškraipytą informaciją.

 9. Algis Dievų siųstas:

  Kad ir kokio pobūdžio būtų referendumas, kaip tauta nusprendė taip turi būti vykdoma, nes čia tas rekomendacinio pobūdžio pavadinimas yr tik akių dūmimas, nes magnatai sėdintys seime, nori suvaržyti piliečių teisias, kad kuom mažiau įtakos padarytų jų daromoms aferoms už mūsų mokesčių mokėtojų pinigus ir tuom pačiu vėl apiplėšiant mūsų tautos žmones…

 10. erikas:

  Mano galva, referendumui turėtų būti nustatyta bent jau 70 procentų (apie 2/3 tautos) visų turinčių teisę balsuoti riba. Jei nėra užfiksuota 70 nuošimčių atėjusių balsuoti, rezultatai gali būti pavadinti keliančiais abejonių, nepaliudijančiais tautos valios. Juk atėjo balsuoti virš 52 procentų turinčių teisę. Grubiai šnekant, balsavo 1,5 milijono, iš kurių beveik milijonas (trečdalis) pasisakė prieš. Dabar išeina analogiškai kaip Seime – 71 procentas konstitucinė dauguma. Taškas. O kas jei prezidentas būtų Valdas Adamkus? Manau, konstitucinė dauguma tikrai išsaugotų teisinę neliečiamybę Benderbėjui ir jo palydai. Faktas. Kam atrodo kitaip, tegul argumentuoja. O jei būtų Seime svarbiems (kitu atveju itin svarbiems – strateginiams) dalykams spręsti privaloma 2/3 balsų dauguma, t. y. apie 96 parlamentarų balsai. Ar nebūtų saugiau valstybei? Galima samprotauti esą nesugebėtų susitarti, interesai trukdytų priimti itin svarbius tautai ir valstybei sprendimus, apskritai bala būtų ir panašiai. Tada galima tokio „susirūpinusio“ paklausti, ar tokia valstybė pajėgi egzistuoti? Tokiu atveju gal reikėtų išsiskirstyti Tautos atstovybei ir rūpintis savo reikalais, o kai tauta jau būtų „maistui suvartojusi visų medžių žieves“, beliktų viltis, anot Ščedrino, atėjūnų, kurie ir maisto duotų, ir darbo sugalvotų, ir kalėjimą pastatytų. Ir pabaigai. Garbusis Seneka sakė: „Vox populi, vox dei“ (Liaudies balsas – Dievo balsas). Labai teisinga frazė, nors, mano galva, šiuo atveju ji netinka. Bet yra ir kita ne mažiau teisinga frazė: „Taceat de Achille, qui non est Homerus“ (Tenekalba apie Achilą, kas nėra Homeras – kitaip tariant, apie svarbius, didžius dalykus galima kalbėti tik su reikiamu išmanymu).

  • zemaiciu zydas:

   vox populi lengva manipuliuoti. Jokie dideli sprendimai niekada nepriimami didelio skaiciaus zmoniu niekur ir niekada. Kuo daugiau zmoniu sprendzia, tuo mazesne atsakomybe jie nesa uz sprendimo pasekmes. Bet pasiziurekim i valdzios atsakomybe dabar. Kokia atsakomybe JIE nesa?Kuomet valdzia iskelia kazkokius tikslus, kuriuos ji turetu pasiekti per kadencija, ar kita laikotarpi, tai darbai tu tikslu link yra valdzios veiklos efektyvumo rodiklis. Vienok, kai valdzia nesugeba pasiekti savo iskeltu tikslu, niekas tiesiogines atsakomybes nenesa. Dabar gi visiskai akivaizdu, kad valdzia net nesistengia atstovauti savo rinkeju interesu. Valdzia atstovauja interesus savo remeju, uz kuriu pinigus jie ir manipuliuoja vox populi. Kas yra referendumas is principo? Kodel valdzia apskritai kreipiasi i nekompetetinga techniskais klausimais tauta patarimo? Kadangi tai liecia visus – ir tuos, kurie ismano, ir tuos kurie nieko nenutuokia. Tie kas nebalsuoja tik pasako, kad jiems visvien. Jeigu padarysi auksta privalomu balsu %, referendumas gali niekada neivykti, nes kam nerupi tam nerupi. Kaip tu ji atvesi prie urnu? Tuo tarpu as asmeniskai neturiu nieko pries branduoline energetika, bet as esu senas diedas ir puikiai zinau kad Lietuvoje AE salininkai deje skersa ant tautos ir ant jos ateities. Viskas kas jiems rupi yra pelnai sau, savo giminems, draugams, rangos galimybes, atkatai ir t.t. Jeigu kazkas duoda pinigu, juos reikia imti neatsizvelgiant i nieka ir nesukant galvos kas bus paskui. Sitaip masto valdzios. Visos. Visokios. O tai reiskia, kad niekas niekada elektros neatpigins. Sena patarle – nera nieko pastoviau kaip laikinas mokestis, 100% teisinga. Jei gali moketi, mokesi kol gyvas. Lietuvos energetine nepriklausomybe yra skambi nesamone. Marazmas nuo iki. Skaluniniu duju gavyba yra kriminalas. Naturalus. Valdzia yra nusikalteliu grupuote siekianti lobti tautos saskaita. Nieko daugiau.

 11. erikas:

  Žemaičių žydui. Matyt, tas wishful (taip, rodos, taisyklingai) thinking reikštų „viso labo tai tik graži svajonė“. Ko gero, taip.
  Kitam komentuotojui, perskaičiusiam ir susirūpinusiam mano sveikata, galiu pasakyti, kad jaučiuosi gerai, žolės nerūkau. Ir pabaigai. Tam pačiam komentuotojui, susirūpinusiam mano fizine ir mentaline būkle. Lotyniškas posakis byloja: „Plus potets asinus negare, quam philosophus probare“ (Asilas gali daugiau paneigti, negu filosofas įrodyti).
  Šiaip visus sveikinu su elektros pabrangimu, ir nuo šiol taip bus kasmet. Iki mielieji.

 12. Ačiū:

  Ačiū Signatarui – vieninteliam , kuris supranta, gerbia Tautą ir nebijo kalbėti tiesos. O tai nėra legva , kai aplinkui viską kontroliuoja Sistema. Mielas Zigmai, tai Jums- visokeriopos STIPRYBĖS!

 13. Rokas:

  Dalis žmonių vis užmiršta, kad tai patariamasis referendumas, o patarimo neprivaloma vykdyti. Taip, referendume dalyvavo 52,58 proc, bet iš jų tik 62,68 proc (853 163) balsavo prieš, o už 34,09 proc (463 966). Dabar prisiminkime 2008 10 12 vykusį referendumą dėl AE darbo pratęsimo. Referendume dalyvavo 48,43 proc, už pasisakė 88,58 proc (1 156 738), prieš 8,33 proc (108 798). Taigi, matome, kad prieš statybas pasisakė mažiau rinkėjų (303 575) nei už pratęsimą, o reikalauja, kad būtų vykdomas patarimas vien dėl to, kad referendume dalyvavo vos virš 50 proc., o ankčiau balsavusių rinkėjų nuomonė ir valia visai nesvarbi, nors jų buvo daugiau, nes iki 50 proc pritrūko net 1,57 proc rinkėjų, nepamirškime, kad per šiuos trejus metus turinčių teisę balsuoti sumažėjo tokiu skaičiumi 107 672. Pagal tokią sistemą net 25 proc + vienas rinkėjas gali pakeisti valstybės kryptį (jei visi balsuoja taip pat), o 50 proc negali, net jei visi pritaria, nes trūksta 1 rinkėjo, kad peržengtų 50 proc ribą. Didžiulis skirtumas.

  Jei būtume pratęsę AE darbą bent 10 metų, jokia AE nebūtų statoma Karaliaučiuje ar Baltarusijoje, per tą laiką būtume suderinę naujos AE projektus ir iki uždarymo pasistatę. Dabar visai tikėtina, kad mes savo neturėsime, o šalia bus dvi. Už mūsų pinigus pastatytas tiltas į Švediją bus naudojamas Rusijos elektrai į vakarus eksportuoti. Kodėl vis nepastatomos elektros tiltas su Lenkija, viena teorija sako tą, kad būtų sujungta Rusija su vakarais, o tai nenaudinga nei pačiai Lenkijai nei vakarams. Dabar bus panašiai kaip su dujomis, pirksime kiekvienais metais iš Rusijos, kaina vis kils, o milijardai kurie būtų likę valstybėje iškeliaus. Kokia gali būtų valstybės ateitis, kuri nuo kitų priklauso ir pati nieko nekuria, o tik vartoja?

  Reiktų nepamiršti, kad elektros poreikis išaugs, naujos technologijos, nauji žmonių žaisliukai be kurių kuo toliau tuo labiau nesugeba gyventi. Europos sąjunga paskelbusi, kad iki 2030 metų ES automobilių parką turi sudaryti ne mažiau 30 poc (jei nesuklydau) automobiliai varomi elektra, taigi, iš kur patenkinsime savo poreikį ar jo norėsis atsisakyti? Taip, Vokietija, Japonija paskelbusi, kad savo AE uždarys ir iki 2040-50 metų pasiekti, kad dabartinės 80-100 proc energijos būtų gaunama iš žaliosios energetikos, bet prognozuojama, kad ji patenkins tik 50 proc poreikio, be to, ji yra brangi, o iš kur gauti likusią dalį? Manau dabartinė šių valstybių paskelbta politika tik laikina, tam, kad žmonės aprimtų. Po kokių 10 metų Vokietija nuspręs savo AE darbą pratęsti, nes kitaip iškils grėsmė ekonomikai, žinoma vokiečiai norės saugumo ir būt nepriklausomi.

  Pritariu ir žaliajai energetikai, bet ji turi eiti kartu su atomine. O turėjimas AE būtų labiau paspartinęs žaliosios energetikos augimą, nes jos kainą būtų buvę lengviau kompensuoti. Kita bėda, kad žaliosios energetikos technologijos kuriamos ne pas mus, o jų diegimas tokiomis kainomis yra parama kitoms valstybėms. Kurtume patys, patys iš savęs pirktume, būtų kita kalba. Tačiau kūrenimui biokuru nelabai pritariu, kadangi bus skatinama auginti ištisais hektarais žilvičius, o jie labai greit žemę nualina, tad šioje vietoje nematau žaliosios energetikos, nebent kai naudoja visokias liekanas ar panašiai. Tikiuosi negrįšime į viduramžius ir nekūrensime malkomis, tik pavadinę daug gražiau – biokuras (žalioji energetika), nes Lietuvoje norisi turėti miškų.

  Į priekį reikia žiūrėti bent 50 metų, jei to nebus ir žiūrėsime tik į šiandieną, tai tokia pat situacija bus ir po 50 metų. Japonai turi savo valstybės vaizdinį 500 metų į priekį, kurį nuo situacijos ar naujų pasiekimų tobulina.

  • Rokui:

   Vieną “bombą” – palikimą iš TSRS Lietuva jau turi- tai senoji Ignalinos AE. Vienodai : veikianti ar “uždaryta”- vistiek bomba. Veikusi daug metų, kiek įmanoma, su padidintu saugumu (ne be Z.Vaišvilos iniciatyvų 1990-1992m), dar turėjusi veiklos licenciją, jei neklystu, iki 2013 (ar 2015) metų. Gal dar ir toliau būtų tą licenciją gavusi?… Kokio velnio ją reikėjo sustabdyti? Taip, “stojimo” į ES sutarties gelžbetoninė dalis. KAS tą sutartį kūrė, derino ir pasirašinėjo? Kas sutiko su šita sutarties sąlyga? Petras (Auštrevičius)? Jo pavaduotojai, kuria berods, ir šiandieninė GrybaŠenka ten buvo? Brazauskas, pasirašęs sutartį? KAM visa tai buvo daleista? Uždarymą pasirašė, o uždaryt NESUGEBA. Vis maža pinigų. Negana to, “davaj”, statom dar vieną. Už “5” mlr. eurų. Čia tie 5 mlrd. kam – pamatams iškasti? O statybai? Apsauginiam gaubtui, kurio ES , paskaičiavusi 5mlrd, jį pamiršo? Branduolinių atliekų saugojimui? Vėlgi- kur? Už kiek? Būsimam uždarymui, kad ir po keliasdešimt metų? KAS PASKAIČIAVO TUOS PINIGUS? KUR ATSAKYMAI? Kur reali , bent preliminari, kaina? Taip, kad nelaikykit paprastų žmonių, matančių daugybę problemų ir klausimų, idijotais. NES naudojat , deja, ne savo asmeninės kišenės, O MŪSŲ PINIGUS. Turim TEISĘ neleisti.

 14. erikas:

  Pagarba Rokui, bent jau galvoja apie ateitį. Prisipažinsiu, aš nesu fizikas (kiek pasiaiškinau – reaktorius turėtų būti naujesnės kartos – ne +, o ++.
  Dabar Žemaičių žydui: užsižaidėte su vox populi…. Yra kitas lotyinškas smagus pasakymas: Tenekalba apie Achilą, kas nėra Homeras. Siūlau visiem paklausyti PRIMUS – kas neklausė. Turėtų būti yuotube. Iki

 15. pensininkas:

  Ne bobučių reikalas, taip jaunystėj atsakydavo kolegos kai neturėdavo argumentų ginče, taip norėčiau pasakyti kai kuriems komentatoriams, kurie remiasi referendumo rezultatais priimant sprendimus dėl AS.Prieš referendumą negirdėjau argumentų, bet per nemažą laikotarpį matau, kad energijos naudojam vis daugiau, o jos kaina kyla.Nereikia remtis vokiečiais, nes jie per du dešimtmečius keitė savo energetikos politiką kelis kartus. Jie gamina daug įrangos atsinaujančiai energijos gamybai, todėl matau daugiau noras paremti savo gamintojus, o kai matys kad trūksta jie nesunkiai pasistatys naujas AS.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Reklama

Init


 

Dusodininkai

 

ethnic art.lt
Baltų šalelė