Lietuva renkasi (0)

2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo Rinkimuose dalyvaujančių kandidatų statistika

2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose kandidatuoja 978 kandidatai vienmandatėse apygardose ir 1 872 kandidatai daugiamandatėje apygardoje. Dauguma kandidatų kandidatuoja ir vienmandatėse apygardose, ir daugiamandatėje apygardoje politinių partijų sąrašuose. Seimo rinkimuose dalyvauja 1 927 išsikėlę ar politinių partijų iškelti Lietuvos Respublikos piliečiai.

Iš 1 927 Lietuvos Respublikos piliečių 55 savo kandidatūras kelia tik vienmandatėje apygardoje, o 1 872 kandidatai – vienmandatėje ir daugiamandatėje apygardose. Seimo rinkimuose dalyvauja 2 išsikėlę ir politinės partijos iškeli kandidatai, tai: Naglis Puteikis, išsikėlęs pats ir iškeltas Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų, ir Šarūnas Navickis, išsikėlęs pats ir iškeltas politinės partijos „Lietuvos sąrašas“.

Daugiausia kartų įvairiuose rinkimuose (t. y. Lietuvos Respublikos Seimo, Prezidento, savivaldybių tarybų, rinkimuose į Europos Parlamentą) kandidatuojantis kandidatas yra Valdemar Tomaševski – net 17 kartų; antra ir trečia vietomis dalijasi Eugenijus Gentvilas ir Artūras Melianas – po 15 kartų. Penki kandidatai kandidatuoja po 13, dešimt kandidatų po 12, dvidešimt du kandidatai po 11 kartų. 586 kandidatai kandidatuoja pirmą kartą.

Tarp kandidatų į Lietuvos Respublikos Seimą yra 127 šios kadencijos Seimo nariai, 218 buvusių Seimo narių, 400 savivaldybės tarybos narių, 525 buvę savivaldybės tarybos nariai, 4 Europos Parlamento nariai ir 3 buvę Europos Parlamento nariai.

Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymas numato, kad vienmandatėje rinkimų apygardoje kiekvienas Lietuvos Respublikos pilietis, kuris gali būti renkamas Seimo nariu, gali išsikelti kandidatu į Seimo narius, jeigu jo išsikėlimą parašais paremia ne mažiau kaip vienas tūkstantis tos apygardos rinkėjų. 2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose 46 pretendentai (buvo užsiregistravę 52) į kandidatus pasinaudojo šia įstatymų leidėjo suteikta teise, iš jų 31 pretendentas į kandidatus surinko Įstatymo reikalaujamą jį remiančių rinkėjų parašų skaičių.

KANDIDATŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL LYTĮ

2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose kandidatuoja: vienmandatėse apygardose – 279 moterys ir 699 vyrai; daugiamandatėje apygardoje – 599 moterys ir 1 273 vyrai.

1 lentelė. Lyčių paskirstymas politinėse partijose ir koalicijose

Eil. Nr. Sąrašo pavadinimas Moterys Vyrai Iš viso
skaičius proc. skaičius proc.
1. Demokratinė darbo ir vienybės partija 52 55,9 41 44,1 93
2. Emigrantų partija 15 50,0 15 50,0 30
3. Lietuvos lenkų rinkimų akcija 70 49,6 71 50,4 141
4. Respublikonų partija 35 44,9 43 55,1 78
5. Socialistinis liaudies Frontas 17 42,5 23 57,5 40
6. Partija „Jaunoji Lietuva“ 13 41,9 18 58,1 31
7. Krikščionių partija 30 38,0 49 62,0 79
8. Lietuvos socialdemokratų partija 46 32,6 95 67,4 141
9. Lietuvos žmonių partija 18 30,5 41 69,5 59
10. Politinė partija „Sąjunga TAIP“ 43 30,5 98 69,5 141
11. Partija Tvarka ir teisingumas 42 30,4 96 69,6 138
12. „Drąsos kelias“ politinė partija 24 30,0 56 70,0 80
13. Darbo partija 41 29,1 100 70,9 141
14. Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis 38 27,0 103 73,0 141
15. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 37 26,2 104 73,8 141
16. Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai 32 22,7 109 77,3 141
17. Nacionalinis susivienijimas „Už Lietuvą Lietuvoje“ (Lietuvos centro partijos, Lietuvos socialdemokratų sąjungos, Tautininkų sąjungos ir Tautos vienybės sąjungos koalicija) 25 18,5 110 81,5 135
18. Liberalų ir centro sąjunga 21 17,2 101 82,8 122
Tik vienmandatėje apygardoje 12 21,4 42 77,8 54
Iš viso: 611 31,7 1316 68,3 1 927

 KANDIDATŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL AMŽIŲ

2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose vyriausioji kandidatė – Marijona Šiurnienė, iškelta Socialistinio liaudies Fronto, gimusi 1928 m. liepos 16 d., rinkimų dieną bus sulaukęs 84 metų 2 mėnesių ir 28 dienų. Antrasis sąraše – Boleslovas Kristijonas Karenauskas, iškeltas Socialistinio liaudies Fronto, gimęs 1930 m. liepos14 d., rinkimų dieną bus sulaukęs 82 metų ir 3 mėnesių. Trečiasis sąraše – Mindaugas Stakvilevičius, iškeltas Socialistinio liaudies Fronto, gimęs 1931 m. liepos 24 d., rinkimų dieną bus sulaukęs 81 metų 2 mėnesių ir 20 dienų.

2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose jauniausioji kandidatė – Anželika Zenovič, iškelta Lietuvos lenkų rinkimų akcijos, gimusi 1987 m. rugsėjo 30 d., rinkimų dieną būsianti 25 metų ir 14 dienų. Antroje vietoje – Nerijus Žilevičius, iškeltas politinės partijos „Sąjunga TAIP“, gimęs 1987 m. rugsėjo 13 d., rinkimų dieną būsiantis 25 metų 1 mėnesio ir 1 dienos. Trečioje vietoje – Dainius Žilius, iškeltas Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio, gimęs 1987 m. rugsėjo 8 d., rinkimų dieną būsiantis 25 metų 1 mėnesio ir 6 dienų.

Rinkimų dieną savo gimtadienius švęs dvi kandidatės, iškeltos Respublikonų partijos: Gražina Bogdanskienė ir Ilona Poplavskaja.

2 lentelė. 2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose kandidatuojančių Lietuvos Respublikos piliečių pasiskirstymas pagal amžių

Amžiaus grupė Moterys Vyrai Iš viso Procentais
25 – 34 m. 107 220 327 17,0
35 – 44 m. 164 256 420 21,8
45 – 54 m. 196 423 619 32,1
55 – 64 m. 111 323 434 22,5
65 m. ir vyresni 33 94 127 6,6
Iš viso: 611 1 316 1 927 100,0

 KANDIDATŲ AMŽIAUS PASISKIRSTYMAS PAGAL POLITINES PARTIJAS

3 lentelė. Kandidatų amžiaus pasiskirstymas pagal politines partijas

Eil. Nr. Sąrašo pavadinimas Kandidatų amžiaus vidurkis rinkimų dieną metais
1. Socialistinis liaudies Frontas 54,50
2. Lietuvos socialdemokratų partija 52,57
3. Nacionalinis susivienijimas „Už Lietuvą Lietuvoje“ (Lietuvos centro partijos, Lietuvos socialdemokratų sąjungos, Tautininkų sąjungos ir Tautos vienybės sąjungos koalicija) 51,13
4. Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai 49,32
5. „Drąsos kelias“ politinė partija 49,26
6. Partija Tvarka ir teisingumas 48,98
7. Krikščionių partija 48,37
8. Liberalų ir centro sąjunga 47,93
9. Darbo partija 47,74
10. Lietuvos lenkų rinkimų akcija 46,74
11. Respublikonų partija 45,97
12. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 45,51
13. Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis 45,23
14. Emigrantų partija 43,97
15. Politinė partija „Sąjunga TAIP“ 43,81
16. Lietuvos žmonių partija 43,71
17. Demokratinė darbo ir vienybės partija 42,51
18. Partija „Jaunoji Lietuva“ 40,81
Keliasi tik vienmandatėje apygardoje 47,81
Visų kandidatų amžiaus vidurkis: 47,15

 KANDIDATŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL TAUTYBĘ

2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose savo kandidatūras kelia arba yra iškelti politinių partijų, koalicijų sąrašuose iš viso 1 927 Lietuvos Respublikos piliečiai. Jų pasiskirstymas pagal tautybę:

4 lentelė. Kandidatų pasiskirstymas pagal tautybę

Tautybė Kandidatai
Skaičius Procentais
lietuvis (-ė) 1 600 83,03
lenkas (-ė) 132 6,85
rusas (-ė) 57 2,96
baltarusis (-ė) 10 0,52
ukrainietis (-ė) 5 0,26
vokietis (-ė) 4 0,21
totorius (-ė) 3 0,16
žydas (-ė) 3 0,16
gruzinas (-ė) 2 0,10
latvis (-ė) 2 0,10
Tautybė Kandidatai
Skaičius Procentais
žemaitis (-ė) 2 0,10
armėnas (-ė) 1 0,05
vengras (-ė) 1 0,05
nenurodė 105 5,45
Iš viso: 1 927 100,00

 KANDIDATŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL PAREIGAS

2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose kandidatuoja įvairius užsiėmimus pareiškiniuose dokumentuose nurodę kandidatai. Tarp kandidatų yra: aktorių, architektų, direktorių, ginekologų, girininkų, gydytojų, inspektorių, inžinierių, kasininkų, kiemsargių valytojų, kirpėjų, krepšininkų, lektorių, masažuotojų, mechanikų, merų, ministrų, mokytojų, namų šeimininkų, odontologų, čiužinių surinkėjų, pamainos meistrų, pensininkų, profesorių, rašytojų, Seimo narių, slaugytojų, sukirpėjo padėjėjų, savivaldybės tarybos narių, teisininkų, trenerių, ūkininkų, vadybininkų, vaikų darželių auklėtojų, vairuotojų, vaistininkų, valytojų, valstybės tarnautojų ir t. t.

Per 50 kandidatų nurodė, kad šiuo metu yra bedarbiai, o kelios kandidatės – išėjusios vaiko priežiūros atostogų.

KANDIDATŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL IŠSILAVINIMĄ

2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose kandidatuojančių Lietuvos Respublikos piliečių pasiskirstymas pagal išsilavinimą:

5 lentelė. Kandidatų pasiskirstymas pagal išsilavinimą

Sąrašo pavadinimas Kandidatų skaičius (iš viso) Kandidatų su aukštuoju išsilavinimu skaičius Procentais
Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai 141 139 98,58
Lietuvos socialdemokratų partija 141 132 93,62
Liberalų ir centro sąjunga 122 111 90,98
Darbo partija 141 128 90,78
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis 141 126 89,36
Politinė partija „Sąjunga TAIP“ 141 123 87,23
Nacionalinis susivienijimas „Už Lietuvą Lietuvoje“ (Lietuvos centro partijos, Lietuvos socialdemokratų sąjungos, Tautininkų sąjungos ir Tautos vienybės sąjungos koalicija) 135 117 86,67
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 141 122 86,52
Lietuvos lenkų rinkimų akcija 141 121 85,82
Partija Tvarka ir teisingumas 138 115 83,33
Krikščionių partija 79 63 79,75
Lietuvos žmonių partija 59 44 74,58
Respublikonų partija 78 56 71,79
Sąrašo pavadinimas Kandidatų skaičius (iš viso) Kandidatų su aukštuoju išsilavinimu skaičius Procentais
„Drąsos kelias“ politinė partija 80 56 70,00
Išsikėlė pats arba iškelti partijos 55 38 69,09
Demokratinė darbo ir vienybės partija 93 52 55,91
Socialistinis liaudies Frontas 40 22 55,00
Emigrantų partija 30 14 46,67
Partija „Jaunoji Lietuva“ 31 4 12,90
Iš viso: 1927 1583 82,15

Iš 1 927 Lietuvos Respublikos piliečių 215 kandidatai nėra įgiję aukštojo išsilavinimo, o 129 kandidatai – savo išsilavinimo nenurodė.

KANDIDATŲ FINANSINĖ PADĖTIS

Visi kandidatai privalomo registruoti turto deklaravo už 548 953 150 Lt, vertybinių popierių, meno kūrinių, juvelyrinių dirbinių – už 369 245 050 Lt, piniginių lėšų – 145 053 373 Lt, iš viso – 1 063 251 573 Lt.

2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų kandidato turto vidurkis – 551 765 Lt.

5 lentelė. Turtingiausi kandidatai

Eil. Nr. Kandidato vardas, pavardė Politinės partijos pavadinimas Apygardos pavadinimas Kandidatų turtas (Lt)
1.
Vladimir Romanov Lietuvos žmonių partija Daugiamandatė apygarda 180 666 753
2.
Viktor Uspaskich Darbo partija Daugiamandatė apygarda 45 291 123
3.
Vidmantas Martikonis Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis Daugiamandatė apygarda 39 318 268
4.
Ramūnas Karbauskis Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga Lietuvos Respublika 37 420 206
5.
Valdemaras Valkiūnas Respublikonų partija Biržų–Kupiškio vienmandatė apygarda 34 627 154

 

Analizuojant politinių partijų iškeltų kandidatų turtą, politinės partijos (koalicijos) pagal iškeltų kandidatų metinių gyventojo (šeimos) turto deklaracijų pagrindinių duomenų išrašus išsidėsto taip:

6 lentelė. Politinių partijų iškeltų kandidatų deklaruotas turtas

Eil. Nr. Politinės partijos ar koalicijos numeris Politinės partijos ar koalicijos pavadinimas Iš viso kandidatai deklaravo turto, Lt Vidutinis kandidato turtas, Lt
1. 12 Lietuvos žmonių partija 206 625 247 3 502 123
2. 3 Darbo partija 119 633 747 848 466
Eil. Nr. Politinės partijos ar koalicijos numeris Politinės partijos ar koalicijos pavadinimas Iš viso kandidatai deklaravo turto, Lt Vidutinis kandidato turtas, Lt
3. 1 Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis 92 886 674 658 771
4. 14 Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 85 264 261 604 711
5. 8 Lietuvos socialdemokratų partija 84 228 750 597 367
6. 18 Politinė partija „Sąjunga TAIP“ 71 461 888 506 822
7. 9 Partija Tvarka ir teisingumas 61 622 953 446 543
8. 16 Liberalų ir centro sąjunga 58 861 132 482 468
9. 5 Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai 56 221 377 398 733
10. 2 Respublikonų partija 54 936 410 704 313
11. 10 Nacionalinis susivienijimas „Už Lietuvą Lietuvoje“ (Lietuvos centro partijos, Lietuvos socialdemokratų sąjungos, Tautininkų sąjungos ir Tautos vienybės sąjungos koalicija) 33 815 712 250 487
12. 6 „Drąsos kelias“ politinė partija 32 822 272 410 278
13. 7 Lietuvos lenkų rinkimų akcija 31 175 411 221 102
14. 11 Krikščionių partija 24 452 115 309 520
15. 4 Demokratinė darbo ir vienybės partija 16 260 565 174 845
16. 13 Socialistinis liaudies Frontas 5 513 786 137 845
17. 17 Emigrantų partija 4 076 732 135 891
18. 15 Partija „Jaunoji Lietuva“ 2 707 769 87 347
Iš viso: 1 042 566 801 556 927

7 lentelė. Kandidatų privalomo deklaruoti turto vidurkis pagal apygardas

Eil. Nr. Apygardos numeris Apygardos pavadinimas Kandidatų turto vidurkis
1. 48 Biržų–Kupiškio 2 591 590
2. 59 Kaišiadorių–Elektrėnų 2 028 193
3. 8 Karoliniškių 986 706
4. 56 Vilniaus–Šalčininkų 9 65 401
5. 24 Saulės 871 434
6. 32 Šilutės–Pagėgių 837 092
7. 31 Gargždų 836 358
8. 12 Aleksoto–Vilijampolės 728 618
9. 39 Akmenės–Joniškio 708 597
10. 33 Šilalės–Šilutės 674 790
11. 27 Vakarinė 637 824
12. 47 Pasvalio–Panevėžio 627 859
13. 46 Pakruojo–Joniškio 601 428
14. 49 Anykščių–Kupiškio 589 196
15. 19 Danės 587 380
16. 22 Pajūrio 567 773
Eil. Nr. Apygardos numeris Apygardos pavadinimas Kandidatų turto vidurkis
17. 69 Dzūkijos 531 790
18. 43 Kėdainių 525 146
19. 9 Lazdynų 521 043
20. 55 Širvintų–Vilniaus 519 302
21. 35 Plungės–Rietavo 500 759
22. 16 Dainavos 494 585
23. 53 Ignalinos–Švenčionių 448 529
24. 26 Nevėžio 434 318
25. 5 Fabijoniškių 420 319
26. 45 Šiaulių kaimiškoji 417 618
27. 7 Justiniškių 416 782
28. 18 Panemunės 416 622
29. 2 Senamiesčio 413 422
30. 38 Mažeikių 411 986
31. 20 Baltijos 398 081
32. 62 Jurbarko 397 687
33. 1 Naujamiesčio 384 696
34. 36 Kretingos 381 641
35. 54 Molėtų–Švenčionių 375 364
36. 10 Naujosios Vilnios 361 240
37. 3 Antakalnio 357 761
38. 68 Vilkaviškio 356 498
39. 67 Prienų–Birštono 355 056
40. 6 Šeškinės 353 985
41. 21 Marių 347 629
42. 17 Pramonės 344 139
43. 25 Dainų 340 742
44. 63 Suvalkijos 335 976
45. 65 Kauno–Kėdainių 331 813
46. 28 Aukštaitijos 329 770
47. 51 Utenos 326 856
48. 66 Kauno kaimiškoji 320 778
49. 61 Ukmergės 298 080
50. 13 Centro 291 951
51. 58 Trakų–Elektrėnų 288 042
52. 30 Alytaus 287 351
53. 37 Skuodo–Mažeikių 287 048
54. 41 Kelmės 282 221
55. 14 Žaliakalnio 277 521
56. 34 Tauragės 270 036
57. 60 Jonavos 266 158
58. 11 Šilainių 262 937
59. 4 Žirmūnų 257 285
Eil. Nr. Apygardos numeris Apygardos pavadinimas Kandidatų turto vidurkis
60. 23 Aušros 256 926
61. 29 Marijampolės 243 865
62. 52 Zarasų–Visagino 237 096
63. 15 Kalniečių 232 257
64. 70 Varėnos–Eišiškių 227 999
65. 42 Raseinių 209 814
66. 57 Vilniaus–Trakų 205 092
67. 44 Radviliškio 202 850
68. 64 Šakių 198 992
69. 71 Lazdijų–Druskininkų 181 706
70. 40 Telšių 167 471
71. 50 Rokiškio 153 423

Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2012 m. spalio 11 d. duomenimis, 2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimams daugiausia aukų surinko: Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai – 5 033 223,26 Lt, Lietuvos socialdemokratų partija – 2 749 059,46 Lt, Darbo partija – 1 712 497,24 Lt.

Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2012 m. spalio 11 d. duomenimis, politinių partijų (koalicijų) surinktos aukos pateiktos 8 lentelė.

8 lentelė. Politinių partijų gautos aukos

Politinės partijos ar koalicijos numeris Politinės partijos ar koalicijos pavadinimas Gauta aukų (Lt)
5 Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai 5 033 223,26
8 Lietuvos socialdemokratų partija 2 749 059,46
3 Darbo partija 1 712 497,24
9 Partija Tvarka ir teisingumas 1 578 377,63
1 Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis 1 547 932,36
14 Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 743 930,00
7 Lietuvos lenkų rinkimų akcija 600 000,00
18 Politinė partija „Sąjunga TAIP“ 338 095,00
16 Liberalų ir centro sąjunga 226 448,66
12 Lietuvos žmonių partija 171 985,58
6 „Drąsos kelias“ politinė partija 165 207,34
10 Nacionalinis susivienijimas „Už Lietuvą Lietuvoje“ 84 057,13
2 Respublikonų partija 48 986,38
11 Krikščionių partija 39 631,14
4 Demokratinė darbo ir vienybės partija 22 001,90
13 Socialistinis liaudies Frontas 18 860,92
Politinės partijos ar koalicijos numeris Politinės partijos ar koalicijos pavadinimas Gauta aukų (Lt)
15 Partija „Jaunoji Lietuva“ 9 670,84
17 Emigrantų partija 0,00

 

KANDIDATO PORTRETAS

2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose dalyvaujančio kandidato portretas: 47,15 m. vyras, lietuvis, įgijęs aukštąjį išsilavinimą, deklaravęs turto už 551 765 Lt, keliantis savo kandidatūrą vienmandatėje ir daugiamandatėje apygardose, rinkimuose kandidatuojantis ne pirmą kartą.

VRK informacija

Kategorijos: Lietuvoje, Naujienos, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , .
Skaityti komentarusKomentavimo taisyklės

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Reklama

Init


 

Dusodininkai

 

ethnic art.lt
Baltų šalelė