V. Kabišaitis. Atviras laiškas Algimantui Čekuoliui apie VAE ir jos reklamą (112)

uzreferenduma.lt nuotr.

uzreferenduma.lt nuotr.

Gerbiamas p. Algimantai Čekuoli, ilgai laikiau Jus padoriausiu Lietuvos žurnalistu (pirmą kartą atkreipiau dėmesį, kai Lisabonoje komentavote „gvazdikų revoliuciją“). Bet kam reikėjo reklamuoti AE statybą, kai Jūs nieko toje srityje nenusimanote? Liūdna, bet tie, kas Jums paruošė tekstą, taip pat tolimi nuo energetikos arba dėl savo siaurų ekonominių interesų atvirai meluoja. Ar verta žmogui, sulaukusiam 80 metų, taip išsidirbinėti?

Jūsų teiginys apie tai, kad pinigų skolintis (ir atiduoti) nereikės, o juos „duos“ Hitachi, yra, atleiskite, idiotizmo viršūnė – pasirodo, yra žmonių, kurie dar tiki Seneliu šalčiu ir dovanomis. Na, bet pakalbėkime apie energetiką. Pirmiausia leiskite prisistatyti – aš esu energetikas (skirtingai, nei absoliuti dauguma Energetikos ministerijos darbuotojų) ir dirbu pastaruosius 20 metų termofikacinėje elektrinėje. Taigi, kaip man atrodo atominės elektrinės statyba.

Atominė elektrinė.

Atominės elektrinės statybos šalininkai nuolat kartoja šiuos argumentus:
1. Bus pigi elektra
2. Bus energetinė nepriklausomybė (nuo Rusijos)
3. Į Lietuvą ateis investicijos ir bus sukurtos darbo vietos Ir dar reikėtų paminėti
4. AE patikimumas

1. Pigi elektra

Atlikime primityvų skaičiavimą (primityvų, nes neįvertiname visų neigiamų faktorių ir skaičiuojame supaprastintai – AE statybos šalininkų „naudai“). Numatoma AE kaina – 17 milijardų litų. Elektrinės galia – 1350 MW. Tarkime, kad „investicijų“ atsipirkimo laikas – 10 metų.

Taigi, AE per 1 metus pagamins:

1350×8760 = 11,826 TWh, per 10 metų – 118,26 TWh Čia 8760 – valandų skaičius per metus.

Realiai AE tiek nepagamins pardavimui, kadangi a) ne visą laiką elektrinė dirbs pilnu pajėgumu (techniškai neįmanoma), b) bus prastovos dėl remontų, c) dalį energijos sunaudos „savo reikalams“ – AE tai yra apie 10%. Todėl tariame, kad elektrinės išnaudojimo koeficientas bus 0,8 (80%, o tai yra labai optimistiškas vertinimas).

Todėl AE per 10 metų parduos elektros energijos: 118,26 x 0,8 = 94,61 TWh.

Daliname AE statybos kainą (“investijas”) iš parduodamos energijos ir gauname elektros energijos kainos “investicijų dedamąją” (t. y. nustatome, kokią dalį elektros kainos sudarys investicijų grąžinimo kaštai): 17 milijardu Lt : 94,61 TWh = 0,1791Lt/kWh = 18ct/kWh

Čia tik investicijų dedamoji. Gautas skaičius yra gerokai mažesnis už būsimą tikrą, kadangi jau kalbama, kad AE kainuos ne 17 milijardų, o gerokai brangiau (lyg ir 4 milijardais?).

Mes neįvertinome palūkanų už paskolintus pinigus, o tai bus milžiniška suma – jeigu palūkanos bus 5% (labai „geras“ sandėris – valdžia užsimena apie 9%), tuomet nuo 1 milijardo litų per metus vien palūkanų bus 50 milijonų litų, o pasiskolintų milijardų bus ne vienas. Ir dar – paskolos bus imamos iš karto, palūkanas reikės mokėti, o elektrą AE pradės gaminti tik po 10 metų.

Bandykime supaprastintai suskaičiuoti, kiek kainuos ta „pigi“ AE elektra vartotojui.

AE elektros kainoje bus ir „eksploatacinės sąnaudos“ – tai yra kuro kaina (neprognozuojama už 10 metų, bet tikrai nepigs), darbo užmokestis darbuotojams ir t. t. Eksploatacinės sąnaudos AE yra 7-8 ct/kWh.

AE tikriausiai dirbs pelningai (žadamas pelnas valstybės biudžetui, dividendai akcininkams). Tarkime, kad pelnas bus kuklus – tik 12%.

Taigi, į elektros tinklus parduodamos elektros kaina bus:

(18 +8) x 1.12 = 29,12 ct/kWh.

Tai nepaprastai „kukli“ kaina, nes realiai, įvertinus palūkanas, amortizacinius atskaitymus (8%) ir kitas išlaidas, ši kaina turėtų būti apie 35-40ct/kWh. Bet tebūnie „pigi” kaina 29,12ct/kWh.

Kiek gi ši elektra kainuos vartotojui? Spręskime pagal šios dienos realijas – šiandien Lietuva biržoje perka elektrą iš Rusijos už 15ct/kWh. Aš, eilinis vartotojas, moku už elektrą 47,6ct/kWh (dieninė) ir 36ct/kWh (naktinė). Tai yra, koeficientas 47,6 :15 = 3.17. Šis pabrangimas (3 kartus) yra dėl objektyvių techninių priežasčių – nuostoliai tinkluose, eksploatacinės sąnaudos, ir dėl pasipelnymo – visi tarpininkai, šiuo atveju biržos dalyviai ir elektros tinklų savininkai, gauna pelną. Tiekiant vartotojui AE pagamintą elektrą išlieka tie patys tarpininkai ir – jei tarsime, kad jų „apetitai“ nepadidės – tuomet AE elektra vartotojui kainuos:

29,12 x 3 = 87,36 ct/kWh.

Įvertinus tai, kad realiai bus ir palūkanos, ir amortizaciniai atskaitymai remontams, ir visų dalyvių pelnas, kaina bus ne mažesnė kaip 1 Lt/kWh, o gal ir dar didesnė. Štai tokia „pigi“ AE elektra.

2. Energetinė nepriklausomybė

AE (jeigu bus pastatyta) gamins tik elektros energiją. Miestus šildys, kaip ir iki šiol, termofikacinės elektrinės ir katilinės, kurių kuras yra gamtinės dujos. Šildymo srityje niekas, pastačius AE, nepasikeis, gal tik termofikacinėms elektrinėms bus blogesnis darbo režimas. Taigi, dabar dujos perkamos iš vieno šaltinio – Rusijos „Gazpromo“ – ir iš šių dujų gaminama šiluma bei elektra, o po to, kai galbūt bus pastatyta AE, bus perkamos dujos šilumos gamybai, ir jų kiekis sumažės nežymiai. Be to, pagrindinis atominio kuro tiekėjas yra Rusija. Kur čia nepriklausomybė nuo Rusijos?

3. Investicijos ir darbo vietos

Tai yra tiesioginis piliečių mulkinimas. AE bus statoma už paskolas, kurias reikės grąžinti su palūkanomis. Finansinė tokio lygio paskolų našta bus milžiniška – nukentės visos kitos valstybės biudžeto dalys – nebus pinigų švietimui, mokslui, sveikatos apsaugai ir Sodrai, nebus pinigų kitiems, galbūt reikalingesniems, projektams. Galbūt bus sukurtos laikinos darbo vietos statybininkams ir transportininkams AE statybos metu. Sakau „galbūt“, kadangi Ignalinos AE statybą vykdė atvažiavę iš visos TSRS žmonės (man teko asmeniškai trumpai dalyvauti). Dabar tame krašte tūkstančių statybininkų ir iš viso darbingų tinkamų žmonių nėra. Ar važiuos lietuviai statybininkai iš Kauno, Klaipėdos ir kitų miestų į Visaginą keleriems metams? Abejotina. Dar dėl darbo vietų. Lietuvoje nėra specialistų, galinčių eksploatuoti AE. Tie, kas dirbo Ignalinos AE, jau nebetinkami.

Paaiškinsiu plačiau – energetikoje yra taikomos tokios taisyklės, kad operatyvinis personalas (tie žmonės, kurie valdo katilus, reaktorius ir turbinas), netgi trumpai nedirbę, turi pradėti savo darbą nuo stažuotės darbo vietoje. Išėjai atostogų – grįžęs turi stažuotis, nes galėjai prarasti darbo įgūdžius ir darbo vietoje galėjo atsirasti nauja įranga. Žmogus, nedirbęs tokio darbo metus ar dvejus, visiškai praranda įgūdžius ir turi mokytis iš naujo. Todėl drąsiai galima teigti, kad specialistų, galinčių dirbti AE operatyvinį darbą, šiuo metu nėra. Naujų specialistų paruošimas kainuoja didelius pinigus (dar papildomos „investicijos“).

4. AE patikimumas (saugumas)

Pasaulyje šiuo metu yra beveik 500 energetinių reaktorių. Iš jų 6 (Three mile island, Čenobylis, 4 Fukušimos Daiči) ištiko pati didžiausia avarija, kokia tik gali ištikti – aktyvinės zonos išsilydymas. Taigi, tokios avarijos tikimybė yra (6 :500) x 100 = 1,2% Jeigu iš tūkstančio skrydžių lėktuvu 12 nukristų, niekas į lėktuvą kojos nekeltų.

Dabar pasakysiu kaip energetikas. Vis neišmanėliai, tarp jų ir fizikai (prisimenu p. A. Kubilių), tvirtai įsitikinę, kad atominis reaktorius yra nepaprastai patikimas įrenginys. Bėda, kad tie žmonės niekada nedirbo elektrinėje. Pats atominis reaktorius yra tikrai paprastas ir patikimas įrenginys – tokia bačka su daug skylių, į kurias įkišami ir ištraukiami strypai. Problema tai, kad reaktorius išskiria milžinišką kiekį šilumos ir jį reikia nuolat aušinti (nuimti šilumą). Aušinti reikia ir tuomet, kai reaktorius „užgesintas“ – tada jis vis dar išskiria apie 10 proc. savo galios – ir tuomet, kai pilnai sustabdytas, dar gana ilgai. Jeigu aušinimas nutrūksta nors labai trumpam, reaktorius įkaista, išsilydo ir toliau procesas tampa nebevaldomu – išsilydžiusi reaktoriaus masė toliau kaista, pradegina apsauginį apvalkalą, išsilieja ant žemės, užteršia viską šimtams metų. Panašiai yra ir su panaudoto kuro saugykla – ten strypai yra pamerkti į vandens baseiną, kur palaikoma 65 C temperatūra. Jeigu baseinas intensyviai neaušinamas, vanduo užverda, išgaruoja, ir strypai užsidega. Dūmai – pilni radioizotopų, nuo kurių labai lengva gauti galą netgi esant toli nuo nelaimės vietos.

Tai va – nors pats reaktorius yra patikimas įrenginys, visa kita elektrinės įranga yra tokia pati, kaip paprastoje šiluminėje elektrinėje: šimtai vamzdžių, sklendžių, reguliatorių ir siurblių. Šios įrangos gedimai ir dėl to kilę sustojimai yra bet kurios šiluminės elektrinės kasdienybė.

Tik jeigu šiluminėje elektrinėje sugedus maitinimo siurbliui užgęsta katilas, kuris po to labai greitai vėl užkuriamas ir toks įvykis net nelaikomas avarija, tai įvykus tokiam sustojimui AE net kelių sekundžių užtenka, kad reaktorius perkaistų ir įvyktų labai didelė avarija. Avarija gali įvykti dėl įrangos (ji nėra ypatingai patikima) gedimų, klaidingų personalo veiksmų, klaidingai suveikusios apsaugos, programinės įrangos sutrikimo ir pan. Truputį mažesnė avarija – kai pavyksta prasidėjusį procesą „sugauti“ ir suvaldyti, kai įvyksta dalinis reaktoriaus aktyvinės zonos išsilydymas, Rusijos elektrinėse vadinamas „malyj koziol“. Jų, nors tokie duomenys labai slepiami, yra įvykę kiekvienoje AE. Tai yra, daug kartų „per plauką“ neįvyko Černobylio tipo katastrofos.

Ir dar – Fukušimos avarija nėra likviduota, o vis dar tęsiasi ir kasdien į aplinką išmetami milžiniški kiekiai radioaktyvių medžiagų. Japonija nepajėgia suvaldyti tokio masto avarijos ir pastatyti „sarkofago“. Tiesą pasakius, Rusija dabar irgi nepajėgtų taip likviduoti Černobylio katastrofos. O štai Lietuva – pajėgtų. Ar ne?

Linkiu Jums sėkmės, bet ateityje gal taip nemeluokite savo klausytojams.

A.Čekuolis reklamuoja AE | Alkas.lt nuotr.

A.Čekuolis reklamuoja AE | Alkas.lt nuotr.

Kategorijos: Energetika, Gamta ir žmogus, Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Visi įrašai | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

112 komentarų

 1. lietuvis:

  Dėl saugumo: bet juk šalia Lietuvos sienų bet kokiu atveju bus AE (Baltarusijos, Kaliningrado ir dar Lenkijos berods).

  • Toks mokslas yra statistika, šiuo atveju, jei daugiau AE – didesnė ir nelaimės tikimybė.

   • one:

    Manau reikėtų remtis kita statistika, arba tikimybių teorija:
    Kokia tikimybė kad bus 2 Rusijos elektrinės kai mes nesistatom elektrinės
    ir kokia tikimybė kad bus 2 Rusijos elektrinės kai mes statomės?

    Pirmu atveju tikrai bus viena arba dvi
    Antru atveju bus viena, o gal ir nei vienos.

    • G pavardės nesakysiu:

     Antru atveju atsiranda galimybė derėtis, kad neliktų nė vėnos. Pirmu atveju – didelė ttikimybė, kad bus dvi kaimynų (rusiška ir gudiška) ir mažesnė tikimybė, kad bus trys (prisidės ir japoniška).

     • Rimantas O.K.:

      Ar tikrai tikite kad galima “derėtis” su Putinu? 😀
      Įvaridinkite prašom, kokius žodžius sakytumėte Putinui “besiderėdami”. Ir kaip Putinas į tai atsakys: “Oi Jūs nebestatot AE, tai ir mes nutrauksim statybas, nurašysim jau sukištus poinigus ir pirksim elektrą iš Skandinavų” 😀
      P.S. Primenu, kad Rusija nepriklauso ES ir ji neprivalo laikytis jokių Vakarų pasaulio moralinių ar techninių reikalavimų.

      • G pavardės nesakysiu:

       kai reikalas toks užleistas – taip, žodžius deryboms surasti būtų nelengva. Jeigu ne afera su Visagino AE – galima buvo derėtis jau tik rusams užsiminus apie Karaliaučiaus AE, kol dar jie pinigų nesukišo. Kad to nepadarė – URM vadus bei prezidentus buvusius ir esamus, derėtų kokius 20 metų Lukiškėse pamarinuoti. O derybos toks dalykas, kur tenka daryti nuolaidų ir jeigu buvo nežiūrėta Lietuvos interesų iš karto – gali tekti aukoti ir brangius dalykus. Temos deryboms – tranzito koridorius į Karaliaučių ir politinės nuolaidos, pavyzdžiui: patylėti tais klausimais kai reikalas mūsų neliečia, o ne kąsti iš įpročio kad tik prieš; galima oficialiai pompastiškai atsisakyti turtinių pretenzijų dėl okupacijos (jokių būdu ne pačio okupacijos fakto pripažinimo iškart sakau – nepradėkit spekuliuoti). O kai dėl moralinių nuostatų – tai gal nereikia čia pasakoti pasakų. Neturi jokių moralinių nuostatų valdantieji nei rytuose nei vakaruose.

       • Rimantas O.K.:

        Tarkim jei ir bandytume “derėtis” kai Rusija tik užsiminė apie Karaliaučiaus AE, tikrai manote, kad jie apsigalvotų? Ypač matydami kad Lietuva nestato jėgainės, jie tikrai nekeistų savo planų. Nebent uždarytume jiem savo koridorių 🙂 Bet tai Jums pasirodytų pats baisiausias santykių gadinimas su Rusija 🙂

        • G pavardės nesakysiu:

         Man tai nepasirodytų žiaurus santykių gadinimas. Nan tai atrodytų kaip savo interesų gynimas. Nes derėtis galima pradėti nuo to, kad „jeigu nestatot elektrinės – bus vat toks ir toks koridorius, o jeigu statot – griežtinti poziciją iki vos ne iki visiško koridoriaus užraukimo. Gerai suprantant , kad mums tai irgi blogai, nes lazda nebūna su vienu galu. Kuo grindžiat tokią poziciją: „mes nestatysim – rusai tikrai statys“? Ar todėl, kad rusams šis projektas ekonomiškai naudingas? Bet juk oficiali mūsų valdžios pozicija, tik pasklidus pirmosioms žinioms apie Karaliaučiaus AE, buvo tokia: „blefas, nieko jie nestatys, neapsimoka“. Kada valdžia melavo – tada ar dabar?

         • Rimantas OK:

          Siūlau pirma pabandyti “pamanipliuoti” koridoriumi “derantis” dėl kur kas paprastesnio dalyko – dujų kainos. Ir jei toks stebuklas įvyktų, tada jau galima bus pabandyti tokiu būdu paveikti Rusijos energetikos strateginius sprendimus. Vienok, juokinga 🙂

 2. tikras lietuvis:

  Ir ką gi jis vietoj AE siūlo?

 3. Rimantas Skuodis:

  Tas A. Čekištas (anot rašytojo Petkevičiaus) gyvenimo saulėlydyje užsitarnavo didžiausio “atominio” idioto vardą ir , tikiuosi, straipsnį konstitucijoje, kurį dar patvirtins ateities seimas, kad apsaugotų lietuvius nuo tokių “atominių” paistalų.

 4. janušonis evaldas:

  Teisingai,aš ir nesuprantu,kam ta atominė juk rusai duos daug ir nemokamai….

 5. Aras:

  Straipsnį rašė visiškas analfabetas.
  29,12 x 3 = 87,36 ct/kWh. Tokia formulė išduoda visišką neišprusimą arba sąmoningą žmonių klaidinimą. Elektros vartotojai moka ne 15 ct (perkamą iš Rusijos kainą) bet 45 ct, todėl, kad prie tos kainos pridedamos labai brangios alternatyvos: saulės energija (1,5 Lt), Vėjo (35ct), dujų (35-40ct) ir dar papildomai pridėjus paskirstymo išlaidas.
  Be to 29,12 ct paimtas iš piršto, nes aiškiai paskaičiuota, kad elektros kaina kainuos 18ct (jau pridėjus palūkanas ir amortizaciją).
  Straipsnis visiška žmonių dezinformacija. Jeigu esate už žaliasias alternatyvas, tai bent meluoti nereikia.

  • G pavardės nesakysiu:

   Pateikit savo skaičiavimą. Ir išlukštenkite: kiek 46ct/kWh dabartinėje elektros kainoje galutiniam vartotojui tenka saulės, vėjo generuojamai elektrai, kiek paskirstymui ir kiek skirstomųjų tinklų pelnams. Kiek Leo aferos kaštams – neužmirškite irgi.

 6. Genta:

  Turit vargo su tuo senu kadru Č., norit atpratint nuo darbo organuose, bet žinokit, kai žemė iš po kojų slysta tai ir gulintys mirties patale praverčia :DDD

 7. one:

  ” jeigu palūkanos bus 5% labai „geras“ sandėris – valdžia užsimena apie 9%”

  Jūs rašytojau ir prisidedate prie to, kad palūkanos būtų didesnės. Ir aišku referendumo faktas patikimumo nesuteikia, tad aišku palūkanos didės, su kuo jus ir sveikiname.

 8. Genta:

  TIKRAM LIETUVIUI SIŪLO PABAIGT BULVES NUSIKASTI, O ŠALČIAI ATEINA :DDD O ARUI SIŪLO LAIKYTIS SU ŽVIRBLIAIS, KAD SKAUDŽIAI NEKRISTI ;ddd

 9. one:

  Cituoju:
  “Pasaulyje šiuo metu yra beveik 500 energetinių reaktorių”
  ir tuo pat metu rašo:
  “Tik jeigu šiluminėje elektrinėje sugedus maitinimo siurbliui užgęsta katilas, kuris po to labai greitai vėl užkuriamas ir toks įvykis net nelaikomas avarija, tai įvykus tokiam sustojimui AE net kelių sekundžių užtenka, kad reaktorius perkaistų ir įvyktų labai didelė avarija.”

  Kadangi tie 500 reaktorių veikai jau ne vieną dešimtmetį, tai jau seniai visi turėjo iššaudyti 😀
  Nors ne. Artėja ta baisioji apokalipsė, kai staiga visi reaktoriai ims sproginėti kaip naujametinės petardos 😀
  O jei rimčiau, tai šis įrenginys nuo šiluminių elektrinių ir skiriasi, kad jam keliami kur kas aukštesni reikalavimai nei paprastose katilinėse (elektrinėse), kur kas daugiau sertifikavimo, saugančių įstatymų, priežiūros ir kontrolės.
  Nebent norime palyginti automobilį su lėktuvu. Ar Jums atrodo, kad jų varikliai vienodai dažnai genda?

  • G pavardės nesakysiu:

   Jeigu nepastebėjai – šeši jau iššovė. iš 500. Ar bandysi paneigti, kad čia rusiška propaganda ir Černobylio bei fukušimos nebuvo? Nenustebčiau – kai akutės godžiai blizga, tai po manęs nors ir tvanas…

   • tikras lietuvis:

    Iš tų “šešių” žinom tik du – Černobylio ir Fukušimos, kur pirmas atvejis atsitiko dėl kvailių kaltės, o antras dėl to, kad tokia AE buvo pastatyta ant jūros kranto.
    Nei vienas atvejis mums negręsia.

    • G pavardės nesakysiu:

     Ar norit pasakyti, kad pas mus kvailių nėra?! 🙂 Bėda ta ir yra, kad nežinom koks atvejis gresia, o pasekmės visada katastrofiškos. Ar manot, kad kai statė Fukušimą nebuvo teigiama, kad viskas saugu ir cunamio atvejis nenumatytas? O kad mažai žinoma apie kitus keturis atvejus: kad apie juos mažai žinoma – niekaip neįrodo, kad jų nebuvo. Fukušimos atveju – kiek laiko Japonijos valdžia teigė, kad padėtis visiškai kontroliuojama ir rimto pavojaus nėra? Elgėsi taip pat kaip ir TSRS vadovybė 1986 metais. Man tai yra įrodymas, kad nepriklausomai nuo valdančiųių ideologijos avarijos atveju žmogus liks paskutinėje vietoje. Lietuvoje tai reikštų tautos išnykimą. Garantuotą.

     • mrs:

      O avarija pas rusus ar gudus nereikštų?

     • Rimantas O.K.:

      Reikia skirti skirtingus dalykus: vieną, kai žmogus atlieka veiksmą, o kitą, kai kalti nuo žmogaus nepriklausomi išoriniai – gamtos veiksniai.

      Eksperimentuoti ir daryti tokias nesąmones sugebėjo matyt tik sovietai. Be to aukštesnio lygio technologijos ir automatikos gali apsaugoti ir nuo žmogiškų klaidų. Beveik neabejoju, kad 1986-aisiais jeri kas būtų pabandęs Fukušimoje taip paeksperimentuoti, jam nebūtų pavykę susprogdinti, dėl įvairių priežasčių – tiek techninių, tiek įstatyminių.

      Dėl Fukušimos, atsakykite į klausimą, kiek žmonių žuvo/nukentėjo konkrečiai nuo AE, ir kiek žmonių žuvo/nukentėjo nuo žemės drebėjimo ir Cunamio. tada suprasite ko labiau reikia bijoti AE ar Cunamių.
      Be to, jei Japonai būtų prognozavą tokio lygio katastrofą, tai nebūtų statę miestų ten kur juos nušlavė vanduo.

      • G pavardės nesakysiu:

       Žinot Rimantai – truputį nusivyliau Jūsų argumentais. Dėl to ko reikia bijotI: tai jeigu įkišę šakutę į rozetę statistiškai žuvo tik trys žmonės per metus, tai ką dabar jau galima be baimės kišti šakutę į rozetę? O skaičiuodami Fukušimos aukas įvertinot, kad radiacijos faktorius veiks dar pora šimtų metų? Ir kad visą tą laiką toje teritorijoje žmonės mirs ir nuo ligų kurias sukels radiacinis užkėstumas? Tik tokios statistikos neįmanoma pateikti, kuo sėkmingai ir naudojamasi… O skaičiai gali nebe taip žymiai ir skirtsis tada. O dabar Jus perfrazuosiu: „jei Lietuviai būtų prognozavą tokio lygio katastrofą, tai nebūtų statę AE ten kur ją nušlavė…“. Jūsų mintyje pakeičiau tris žodžius viso labo.. Tik Jūs kalbat apie tai, kas jau buvo, o aš – apie tai kas dar gali atsitikti…

 10. Vaidilosvainis:

  Visiems iš medžio iškritusiems tautiečiams, galvojantiems, kad turės “savo” atominę elektrinę: koncervai mus maloniai apsaugojo nuo Ivano kišimosi į mūsų naftos perdirbimo įmonės reikaliukus, šiandien “jūsų” MN parduoda jums “jūsų” kurą brangiau, nei latviams. Tai aš duodu jums jūsų galvą nukirst, kad už “savo” atominės produkciją mokėsite trilinki gerokai brangiau, nei bus galima nusipirkti rinkoje. Mėgaukitės vaizdu, kol krentant iš medžio. O kai nukrisit, galėsite palikti savo vaikams ir anūkams šaunų palikimą. Mokėti už atominę elektrinę, kuri buvo “jūsų”, kol mėgavotės vaizdu.

  Rimtai, mieli tautiečiai rusofobai, jei aš turėčiau jūsų protą, laikyčiau save bEpročiu.

 11. Jonas:

  Autoriaus argumentai abejotini, nes duomenys labai jau pritempti.

 12. tikras lietuvis:

  Čia mintys apie tai kas yra geriau: AE ar biokuras – http://verslas.delfi.lt/energetics/birzu-skuodo-ir-kazlu-rudos-biokuras-negelbeja-moka-kaip-uz-dujas.d?id=59631463
  Pasirodo pigesnį šildymą gauti yra ne taip paprasta.
  Kažkur skaičiau, kad galimas variantas, jog biokuru varomos katilinės gamintų ir elektrą (ne tik šilumą), o jei dar kūrentų skiedras bei atliekas (pigiausią biokurą), tai ir būtų efektas?

 13. Genta:

  Kiti dėl Čekuolio neklydo iš nuojautos, kiti – dėl informacijos 🙂 Ne kiekvienas tarybinis pilietis galėjo važinėti po visą pasaulį, o paskui dėti kritinę medžiagą apie komunistų valdžią į Gimtąjį kraštą. Na, čia nebent Landsbergio tėvas taip galėjo daugiau nei dešimtmetį pragyventi užsienyje, paskui kaip niekur nieko grįžti į TSRS, nei žmona su vaikais Sibire ir dar architekto pareigas gauni, todėl Profesorius ir gali rašyti knygas apie Laikinąją vyriausybę, kurioje DIRBO jo tėvas 😀

 14. Ženklas:

  Negalvokim, kad tai pono Čekuolio mintys, tai tik apmokėtas diktoriaus darbas, reikia pensininkui gyventi, elektra tai brangi ir tik brabgs. Budelis del mirties nekaltas, jis tik atlieka apmokamą darbą. Tikrai rimtas klausimas- vaizdo klipas (atsprš už svetimžodį) brangiai kainavo, per visas televizijas ištisai zulinamas, tai milžiniški reklaminio laiko resursai, kas tokius didžiulius pinigus leidžia? Kuri nors politinė partija? Vyriausybė visų mūsų pinigus? Įsislaptinę nežinomi lobistai? Kodėl nėra tokios pat agitacijos prieš?

 15. Iš miškų:

  Kai pirmą kartą išgirdau Čekuolio agitaciją, tai įstrigo, jog AE pagamina mažiau CO2 nei kitos alternatyvos- tarp jų ir vėjo jėgainės.

 16. Kas čia keisto?:

  Užsidirbti žmogeliui iš reklamos reikėjo – ko čia nesuprast? Gal anūkams padėt, gal butą paremontuot…Mikutavičius irgi reklamuoja kažką, o ir kitos “įžimybės”.
  Bet vienas dalykas reklamuot dantų pastą ar salotas, o visai kitas – AE.
  Nusivyliau Čekuoliu juodai, juk net ne enregetikui akivaizdu, kad jo tekstas skirtas debilams.

 17. Alvencas:

  Aplamai reklama, kartojama kas 5 min yra žmonių mankurtinimas, t,y, trumpinimas mūsų gyvenimo

 18. Romualdas Zubinas:

  Visiškai nesistebiu dabar jau nebegerbiamo A. Č. reveransu. Tačiau stebiuosi AE šalininkais. Nesu ekonomistas, tačiau manę, kaip inžinierių statybininką, visiškai įtikina V. Kabišaičio pateiktas skaičiavimas.
  Kadangi buvau ilgalaikis statybos technologas ir organizatorius, negaliu nematyti, kad dabartiniai “specialistai” visiškai nekreipia jokio dėmesio į AE vietos parinkimą ir į kai kuriuos faktorius.
  Pirmiausiai ir nespecialistui aišku, kad trys AE Lietuvoje ir prie jos sienų, švelniai tariant, yra ryškus AE perteklius. Tai jau gresia ir Lietuvos, kaip valstybės išlikimui.
  Antra- pagrindinis AE reaktoriaus ( tiktai vieno) aušinimui tinkamo vandens baseinas yra Drukšių ežeras. Tačiau jį jau “išprievartavo” kur kas mažesnė Ignalinos dviejų reaktorių AE. Šiame ežere jau ir žuvų nebėra, kadangi jame vandens temperatūra per aukšta žuvims veistis ir gyventi. O kas bus su ežere vis gausiau želenčiais meldai? Ar kas skaičiavo- kiek laiko šis ežeras dar bus tinkams AE reaktoriaus aušinimui? Manau, kad NE!
  Ir pabaigai trečias prieš šia AE, ir dargi šioje vietoje, argumentas, susietas taip pat su Drukšių ežeru, tačiau dabar jau susietas ir su TREČIUOJU geofiziniu Žemėje vykstančių procesų, apie kuriuo egzistenciją AE šalininkai nežino, tačiau apie kurį Lietuvos mokslininkai jau informuoti mažiausiai prieš 5-6 metus. Anot šio geofizinio proceso, Žemė pastoviai verčiasi per savo ašigalius! Būtent su tuo susieta ir klimato kaita mūsų Žemėje ir temperatūros augimas mūsų pusrutulyje. Iki šio tūkstantmečio pabaigos, anot šaltinių-liūdininkų, mūsų pusrutulyje išnyks sniegynai bei ledynai, “perdžius upės ir išdegs ganyklos” (Aristotelis “Meteorologika” ir Herodoto “Istorija”). Lieka tiktai paskaičiuoti- kokia vidutinė temperatūra Lietuvoje bus bent jau mūsų šimtmečio viduryje. Mat, projektuojant tokio galingumo ir dargi tokiam ilgaamžiškumui AE, privalome įvertinti ir tai, kokia tuo metu bus vandens temperatūra Drukšių ežere?! Ar ir vandens nereikės gabendis iš rytų?!

  • Rimantas O.K.:

   Citata: “Anot šio geofizinio proceso, Žemė pastoviai verčiasi per savo ašigalius! Būtent su tuo susieta ir klimato kaita mūsų Žemėje ir temperatūros augimas mūsų pusrutulyje.”

   Čia turbūt turėjote omeny žemės magnetinių polių kaitą? Nejaugi manote, kad žmonija gali sustabdyti žemėje milijonus metų besikartojančius procesus?

   Citata: “šaltinių-liūdininkų, mūsų pusrutulyje išnyks sniegynai bei ledynai projektuojant tokio galingumo ir dargi tokiam ilgaamžiškumui AE, privalome įvertinti ir tai, kokia tuo metu bus vandens temperatūra Drukšių ežere?!”

   Sniegynai ir ledynai tirpsta tikrai ne nuo Jūsų rytinės kavos arbatinuko ir ne nuo pašildyto ežero.
   Tirpsta nuo anglies dvideginio ir oro teršimo. AE anglies dvideginio neskleidžia, skirtingai nuo dabar mūsų perkamos ir gaminamos dujų deginimo elektros.
   Gražiai skambantis biokuras (malkos) irgi kur kas labiau prisideda prie klimato atšilimo.
   Beje, branduolinis panaudotas kuras į orą neišgaruoja ir toliau konteinerio sienų aplinkos neteršia. Po saugojimo aikštelę gali vaikščioti ir kvėpuoti grynu Aukštaitijos oru.

 19. Rimvydas:

  Keisti žmonės, nesupranta, kad čia Lietuva, čia klesti baisi korupcija. Ar nors vienas kiek didesnis projektas, statybos Lietuvoje per pastaruosius 20 ,metų buvo užbaigtos? Ne, visos paskendo korupcijos liūne, sąmata auga keleriopai ir galo nesimato. Tai jei nesugebama susitvarkyti su keliolika kartų mažesnėmis statybomis, tai kaip pavyks su tokia didžiule? Ką galite pasakyti apie senos uždarymą? Kiek ten dingo pinigų, kas padaryta, kiek tai tęsis? Kiaurai korupcija, pinigai dingsta kaip į juodąją skylę. Apie naują AE dabar kalbama apie 17 mlrd. Lt sąmatą, puse lūpų kalbama apie tai, kad reikės vis tik daugiau, o esu tikras, kad tikrovėje ji padvigubės mažiausiai. Hitaci joks garantas. Prisiminkime Viljamsą, kurį konservai atvedė į Mažeikius kaip “patikimą” investuotoją. Kiek jis pridarė nuostolių Lietuvai (o kas paneigs kad kažkam sunešė turtus?) niekas nė nebando suskaičiuoti, nes matomai baisu pasidarytų. Kas pasikeitė dabar? Konservai šventesni pasidarė?:)
  Žodžiu, jei šiaip iš esmės atominė būtų gal ir teigiamas dalykas Lietuvai, tai įvertinus, kad čia Lietuva, toks projektas pernelyg pavojingas.

  • Rimantas O.K.:

   Citata “Ar nors vienas kiek didesnis projektas, statybos Lietuvoje per pastaruosius 20 ,metų buvo užbaigtos?”

   Pvz: Būtingės terminalas, Elektrėnų naujasisi blokas, Pabaigta Kruonio HAE statyba ir paleista eksploatacijai.

   Bet ne! Geriau pakakokim ant savęs, kaip nieko nemokam, kokie prasti esam. Vergo sindromas.

   • Rimvydas:

    Atsiprašau:) Iš tiesų, šis tas padaryta. Tik, man regis, ne konservatorių tai buvo nuopelnas. Na ir tos statybos jau senokas reikalas, kuomet dar korupcija nebuvo tiek įsibangavus (nebuvo mat tokio srauto dykų europinių pinigų).
    Taigi, esmės tai iš esmės nekeičia. Ir nereikia čia svaidytis vergo sindromu. Jei jums siūlo iš esmės gerą sandėrį, jūs žiūrite, su kuo turite reikalą. Jei matote, kad siūlančiuoju galima pasitikėti, tuomet valio. Jei matote, kad jis sukčius ir neprasidedate – esate tikrai protingas. Bet jei prasidedate su sukčiumi – dieve padėk jums. Nors ir manote, kad tėkšti galva į sieną – tai laisvo žmogaus poelgis:)

    • Rimantas OK:

     Jei neklystu, Butingę pradėjo konservatoriai. Bet ar čia labai svarbus dalykas kieno nuopelnas? Per vieną kadenciją jokio strateginio objekto nepastatysi (įskaitant projektavimus, leidimus ir pan.).

 20. Edas:

  1. variantas – dvi elektrinės Lietuvos pašonėje konkuruoja, Lietuva energiją perka konkurencinėmis kainomis
  2. variantas – pasirinkimo nėra, reikia pirkti iš Visagino po kiek bus prašoma, o aukštos kainos priežasčių …. milijonas (pvz.: kalta buvusi valdžia, dirbome koalicijoje, nieko padaryti negalėjome, pasikeitė geopolitinė situacija)
  3. variantas – nėra atominių elektrinių – kaina kaip dabar, valstybės skola taip pat (galėtų ir mažėti)

  Reikia suprasti viena : maža kaina valdžiai nuostolinga: mažesnė kaina – mažesni mokesčiai

  • To edas:

   1. Naivu tiketis kad bus konkurencija, turint galvoje valstybes kurios statytu elektrines.
   2. Dabar tikrai nesuzinosim tikslios kainos.
   3.Velgi trumparegiskas mastymas, kaina tikrai kils ir stipriai (pabaigia uzdaryt Ignalina, brangsta nafta ir dujos ko pasekoje termofikaciniu elektriniu energijos kaina gali augti nebe aritmetine o jau ir geometrine progresija)
   O kas liecia mokesciu skaiciavima, tai musu valdzia ju niekad nemokejo skaiciuot, o kaip skaiciuos normaliai kai dar kai kuriose institucijose taikomi sovietiniu laiku modeliai ir formules.

   Straipsnio autorius padirbejo rasydamas, taciau rimtu argumentu nera, taip pat ir alternatyvu nepasiulita, skaiciavimai tikrai stipriai pritempemi, nes jei taip primityviai skaiciuoti tai kas penktas zmogus milijonierius butu. Bendras vaizdas susidaro, kad autorius rupinasi savo kailiu, kadangi pats dirba termofikacineje tai ir meginama pabrezt savo darbovietes privalumus (net neuzsimenant kad ir termofikacineje gaminamos elektros kaina kils)

 21. Genta:

  Brangūs lietuviai, iš tolo atrodot, kaip burbuliuojanti bulvienė, baikite virti 🙂 niekas čia nieko nepastatys, čia tik planas kaip išvogti valstybės pinigus 😀

 22. Atgalinis pranešimas: Antiatominius diskursus nagrinėjant | ww.lt - keletas įdomių blogų pasiskaitymui

 23. Vytautas D.:

  1. Jis skaiciuoja elektros kaina pagal tai kad AE projektas atsipirks per 10 metu, kas yra nelabai logiska. Toks projektas atsipirktu per daug ilgesni laika. Todel jei jis skaicuotu kad ji atsipirks per 20 metu, tai elektros kaina galetu buti dvigubai mazesne, t.y. vietoj 18ct butu 9ct, kai rusai praso 15ct! Plius elektros suvartojimas ateityje tik augs(gal mes visi kazkada vazinesime elekreomobiliais?..), o tokie neatsinaujantys istekliai kaip nafta ir dujos tik tai brangs ir kuo toliau, tuo labiau.
  2. Nezinau, bet gal blogiausiu atveju kai kuriose katilinese dujinius katilus galima pakeisti elektriniais, kai turime savo pigios elektros?.. Bet kokiu atveju jei nebus AE, mes is rusijos pirktume dar daugiau duju, o kai dideja paklausa, tai dideja ir kaina! Net jei rusai noretu padidinti tiekima, jiem reiketu papildomu investiciju kas aisku padidintu ir duju kaina.
  3. Panevezio statybos trestas, viena didziausiu staybos kompaniju lietuvoj, tikrai noretu apsiimti AE statyba ar kad ir kita bendrove. Iskart samdytu daug statybinku ir pan. Plius mazesnes irangos nuomos kompanijos is to pasipelnytu. Tai tikrai pagyvintu lietuvos statybos sketoriu ir butu sukurta nuaju darbo vietu bei isjudintas merdantis statybu sektorius lietuvoje:
  http://www.15min.lt/naujiena/pinigai/lietuvos-naujienos/statybu-sektoriu-isjudins-naujos-ae-statybos-tikisi-pst-vadovas-194-181186
  4. Pavyzdziai apie rusiskas elektrines cia negalioja. Mes statytume japonisko modelio elektrine, o japonijos elektrined nera patyrusios tokiu avariju kaip cernobylis. Fukusimoj tragedija ivykio del 7 balu zemes drebejimo, kuris sugriove visa japonija ir ta pacia elektrine. Lietuvoj gi nera zemes drebejimu!? Ir tik nesakykit kad japonisku AE veikimo principas toks pat kaip rusisku… zygulys ir toyota abu turi vidaus degimo variklius, pats principas tai gal ir tas pats, bet ar jie veikia vienodai gerai?..

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Reklama

Init


 

Dusodininkai

 

ethnic art.lt
Baltų šalelė