Blogeris Zeppelinus. Įvadinė LTV rinkimų laida. O gal biudžetinės teležvaigždės Ritos Miliūtės užgaidų koncertas? (31)

Blogeris ZeppelinusVakar vakare žiūrėjau LTV rinkiminę laidą, kurioje dalyvavo visų VRK užregistruotų į rinkimus politinių partijų vadovai ir atstovai.

Ji vadinasi „Rinkimai 2012. Įvadinė rinkimų laida per LTV“ ir vyko nuo 21:15 iki 23:15 val. Įsijungiau televizorių nuo pusės laidos, bet ir to pakako, kad pakraupčiau.

Ne nuo politikierių postringavimų, saldžių pažadų ir demagoginių pašnekėjimų. Tame nebūtų nieko nei naujo, nei įdomaus. O nuo to, kad ši laida sudarė ponios Ritos Miliūtės ….asmeninio benefiso įspūdį.

Tokio atvirai ir įžūliai demonstruojamo laidos vedėjos susireikšminimo, neprofesionalumo bei šališkumo net įsivaizduoti negalėjau.

Kiek suprantu, rinkimų laidos vedėjos darbas šiaip jau yra sudaryti sąlygas tam, kad skirtingų politinių partijų atstovai atskleistų programines nuostatas ir jų realizavimo galimybes visiems rinkėjams.

Atrodytų, kas gali būti paprasčiau: užduodi visiems dalyviams tą patį klausimą, kuris gali šviesti ir ant lentos bei leidi kiekvienai partijai dėl jo pasisakyti, kontroliuojant, kad visiems laiko tektų vienodai ir kad kiti dalyviai nelįstu su pertraukinėjimais, komentarais bei riksmais, kol kalba konkurentas.

Tikrai nesudėtingas darbas, nereikalaujantis nei aukštojo universitetinio išsilavinimo, nei kažkokių ypatingų sugebėjimų, o tik tvarkingumo, elementarios logikos supratimo, šiokio tokio griežtumo bei objektyvumo.

Dalyvavimas debatuose, politikų pasisakymų turinio komentavimas bei jų vertinimas tikrai neįeina į tokių laidų vedėjo pareigas.

Juolab, į tas pareigas nepatenka įžūlus nurodinėjimas, ką turi kalbėti politikas, atsakydamas į jam užduotą klausimą. Tai yra to politiko reikalas, ką jis nori viešai pasakyti siūloma tema savo rinkėjams – nes siekia gauti jų balsą, o ne įtikti kažkokiai piktaveidei šmaikštašiknei iš valdiškos televizijos.

Nes rinkiminės laidos vedėjas nėra nei politinio proceso dalyvis, nei labai jau būtinas tarpininkas tarp žiūrovo ir politikų.Rita Miliūtė

Aš esu rinkėjas ir žiūrovas ir esu pajėgus pats nuspręsti, kaip vertinti vieno ar kito politiko pasisakymus bei poziciją. Ir vedėjos-telesuflerės, nurodančios – kam ploti, o kam baubti – man visiškai nereikalingos.

Deja, bet net toks ne itin sudėtingas laidos formatas pasirodė neįkandamas mūsų valdiškos televizijos žvaigždei.

Atvirai sakant, nelabai suprantu, pagal kokius kriterijus ši miela moteris neperseniausiai buvo išrinkta profesionaliausia visuomeninės televizijos kanalų LTV ir LTV2 žurnaliste?

Kame pasireiškia tas profesionalumas? Kokioje srityje? Nes šią laidą ji vedė gėdingai neprofesionaliai, net buvo šlykštu žiūrėti.

Juk biudžetinė telediva Rita Miliūtė akivaizdžiai kenčia nuo to, kas vadinama „žvaigždžių liga su kraštutinio narcisizmo ir savimylos komplikacijomis“.

Ir ganėtinai sunkia, o gal net ir nebepagydoma didybės manijos forma.

Diagnostika nesudėtinga, nes simptomai labai jau ryškūs ir eilę metų stabiliai stebimi net neginkluota akimi.

Tokio totalaus susireikšminimo ir nuoširdaus įsijautimo į „pagrindinės“aidmenį ten, kur to daryti nederėtų, galėtų pavydėti net ir kai kurie Konstitucinės Dvasios pranašai.

Žiūrėjau laidą ir negalėjau patikėti savo ausimis, girdėdamas, kaip įsijautusį į „pagrindinės Lietuvos politikos žinovės ir kritikės“ vaidmenį TV vedėja pati DALYVAUJA politikų diskusijose, pertraukinėja juos per pusę sakinio, laido blondiniškus komentarus, šaiposi iš jai nepatinkančių pažiūrų atstovų ir kitaip realizuoja savo psichologinius kompleksus šimtų tūkstančių žiūrovų akyse.

Kai kada netgi gailėjausi, kad nesėdžiu toje salėje ir neturiu galimybės pasakyti besielgiančiai, kaip šmaikštašiknė kaimietė gegužinėje, vedėjai:

„– Miela ponia Rita, mes atėjome čia ne pas Tamstą į svečius ar tardymui, o pristatyti SAVO RINKĖJAMAS programines nuostatas. Ir visai neprivalome paisyti Jūsų nusišnekėjimų ir eikvoti žiūrovų laiką Tamstos pliauškalams bei postringavimams.

Palikime vertinti mūsų žodžius RINKĖJAMS, o ne abejotinos kompetencijos televaidmenų atlikėjams. Todėl gal būkite maloni užčiaupti savo dailią burnytę, nepertraukinėti kalbančio ir išsitenkančio jam skirto laiko ribose politiko bei per kvailokus komentarus ir sofistinius dalyvių pasisakymų reziumavimus neįsitraukti į debatus oponento vaidmenyje.

Nes Jūs, miela Rita, nedalyvaujate rinkimuose.

Atitinkamai, ta ne itin išmintinga nuomonė, kurią Tamstelė čia visiems primygtinai brukate, neturi jiems jokios reikšmės ir tik atima laiką iš tikrųjų dalyvių bei riboja žiūrovų galimybes išgirsti tai, ką jiems nori pasakyti politikai.

Žinokite savo vietą, miela Rita ir dirbkite savo, o NE MŪSŲ darbą.

Skaitykite iš popierėlio visiems vienodus klausimus, sekite chronometražą, išjunginėkite mikrofonus pertraukinėtojams ir nutaisiusi giliamintišką veido išraišką klausykitės atsakymų, nuduodama vaizdą, kad kažką suprantate energetikoje, ekonomikoje, socialinėje apsaugoje, darbo rinkoje ar užsienio politikoje.

Aktorinių gabumų Jums netrūksta, todėl bent tai turėtu pavykti, jeigu jau tiesiog laidas vesti sekasi sunkiai.

Ačiū už dėmesį ir atsiprašau žiūrovų už pavogtą iš jų laidos vedėjos naudai laiką.“

Atvirai sakant, niekaip negaliu suprasti – nejaugi LTV vadovai patys nemato, kad jų teležvaigždę ištiko žiauri profesinė deformacija?

Juk ji nuolat bando demonstruoti laidų dalyviams, profesionaliems politikams ar specialistams savo pranašumą ir tariamą kompetenciją valstybės valdymo srityse.

Kai tuo tarpu mes visi puikiai suvokiame, kad tų įsivaizduojamų savybių pas ją nėra ir negali būti dėl objektyvių priežasčių. Nes ilgus metus ponios Ritos darbas buvo visai kitoks – gerai atrodyti, sklandžiai skaityti telesuflerio tekstą ir įtaigiu balsu uždavinėti klausimus tiems, kas kažką išmano ar turi praktinės patirties.

Atrodyti kompetetinga, užduodant klausimus ir būti kompetetinga tuo klausimu yra du skirtingi dalykai.

Čia kaip talentas įtaigiai suvaidinti širdies chirurgą ir gebėjimas atlikti širdies operacijas. Nėra komiškesnio vaizdo, kaip iš vaidmens nesugebantis išeiti aktorius…

Todėl visiškai pakaktų, kad rinkiminėje laidoje jos vedėja ir pademonstruotu SAVO SRITIES kompetencija VEDANT TV laidą, o ne bandytų pilnateisio politinio proceso dalyvio teisėmis žaisti rinkiminius žaidimus ir varžytis su politikieriais dėl žiūrovų prielankumo.

Deja, būtent tos kompetencijos ir neišvydome ponios Ritos laidoje. O išvydome nevykėlę politikierę, atvirai demonstruojančia savo politines simpatijas/antipatijas ir bandančią primesti jas žiūrovams.

Nevienodas klausimo formulavimas, nukrypimo nuo jo atsakant toleravimas/netoleravimas, politiko atsakymą šaržuojančios reziume, pertraukinėjimas ant pusės žodžio, numušant kalbėtoją nuo minties, nevykę ir greičiau kvailoki, nei šmaikštūs vedėjos komentarai – visi šie būdai buvo pademonstruoti laidos metu.

Nežinau, ką jautėsi atstovaujanti ponia Rita, bet man, kaip žiūrovui, labai norėjosi, kad ji pagaliau išjungtų savo sąmojo bei išminties fontaną ir užsičiauptų. Nes kai aš norėsiu pasiklausyti ponios Miliūtės postringavimų, aš įsijungsiu jos autorinių monologų laidą, jei tokia yra ar bus.

O šiuo atveju aš tenorėjau išgirsti – kaip skirtingų partijų atstovai atsako į tuos pačius klausimus, kad savarankiškai susidaryti apie juos SAVO nuomonę.

Ir ponia vedėja, savo kvailokais komentarais, šmaikščiais pliauškalais, nemandagiais pertraukinėjimais, karikatūriniais apibendrinimais, įsitraukimais į debatus, savo nuomonės dėstymais ir to pačio klausimo skirtingais formulavimais begaliniais kartojimais PAVOGĖ kokį ketvirtadalį laidai skirto laiko.

Apibendrindamas šį emocingą postą, iškart galiu pranešti laidoje dalyvaujantiems politikams:

nei vienas iš jūsų negaus mano balso, jei nesugebėsite suvaldyti situacijos su įsisiautėjusia valdiška teležvaigžde.

Kodėl turėčiau patikėti, kad jūs išvesite Lietuvą iš krizių, jei nesate pajėgūs pastatyti į vietą susireikšminusios biudžetinio telekanalo pažibos?

O LTV vadovams būtų ne pro šalį pagalvoti – ar ne laikas šiek tiek sustiprinti apsilpusias dėl klaikios profesinės deformacijos laidų vedėjų gretas?

Nejaugi negalima pasamdyti vesti rinkiminę laidą žmogaus, kuris supranta savo funkciją ir paskirtį? Ir svetimose vestuvėse ar laidotuvėse neužsėda jaunosios vietos ir nesiropščia į karstą, atgulti greta nabašniko?

Gal eksperimento tvarka pakvieskite vesti Rinkiminę LTV laidą na, kad ir Andriaus Užkalnio asistentę, kol ji dar nespėjo susirgti liga, pačiame jėgų žydėjime pakirtusia Ritą Miliūtę?

Blogiau nei vakar, tikrai nebus. Garantija 100%

————————————————————————–
Pagrindiniai Ritos Miliūtės rinkimų laidos vedimo ypatumai. Trumpa suvestinė

 • aktyvus laidos vedėjos įsitraukimas į politikų debatus diskutuojančios pusės vaidmenyje;
 • nuolatinis dalyvio pasisakymo pertraukinėjimas, akivaizdūs bandymai numušti nuo dėstomos minties;
 • politiko atsakymo išsamus ir ilgai trunkantis komentavimas, dėstant nelabai kam įdomią ir rinkimų požiūriu visiškai nereikšmingą savo nuomonę;
 • vedėjai nesimpatiško politiko atsakymą šaržuojantys ir sukvailinantys reziume;
 • reklamos įjungimas nesimpatiškam politikui pradėjus atsakinėti į klausimą, nebesuteikiant žodžio po jos;
 • nesimpatiškų politikų atsakymų turinio neigiamas komentavimas ir vertinimas;
 • „šmaikščios“ replikos jai nesimpatiškų politikų pasisakymams;
 • reikalavimas iš nesimpatiškų politikų, kad jie pateiktų atsakymą į atviro tipo klausimą būtent tokia forma, kokios pageidauja vedėja, o to nepadarius – bjauriai tai pakomentuojant. Simpatiškiems politikams leidžiama atsakymus formuluoti, kaip jiems patogiau ir be jokių papildomų kvailų komentarų;
 • žodžio suteikimas/nesuteikimas dalyviams pagal asmenines vedėjos simpatijas;
 • nevykęs ir nevienodas klausimų formulavimas. Nesupratimas, kad į plačiai formuluojamus klausimus neįmanomas kompetetingas ir pagrįstas 1-2 min. trukmės atsakymas;
 • pašaipus balso tonas ir paniekinančios intonacijos, kreipiantis į nesimpatiškus politikus. Artimi patyčioms jų vertinimai.
Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Pilietinė visuomenė, Visi įrašai, Visuomenė, Žiniasklaida | Žymos: , , , , , , , , .
Skaityti komentarusKomentavimo taisyklės

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Reklama

Init


 

Dusodininkai

 

ethnic art.lt
Baltų šalelė