J.Matuza. Rugsėjo 11-oji ir sąmokslo teorinė fizika (54)

wikipedia.org. nuotr.

wikipedia.org. nuotr.

Pagal D.Čalezovą „Trečia tiesa apie 9/11“

JAV 2001 rugsėjo 11 buvo užpulta Osamos Bin Ladeno finansuotų teroristų, nukreipusių užgrobtus keleivinius lėktuvus į du dangoraižius – taip vadinamus Dvynius WTC1 ir WTC2 kuriuose įsikūręs Pasauliniės Prekybos Centras, į Pentagoną ir Baltuosius Rūmus. Tiesa, Baltųjų Rūmų sugriauti nepavyko, nes vienas keleivinis lėktuvas, ligi Prezidento buveinės nepriskridęs, sudužo Pensilvanijoje. Tokia labai trumpai oficialioji versija.

Tačiau man, pakankamai prisiragavusiam fizikos mokslų bei savo akimis mačiusio reportažus apie šiuos įvykius, tokioje oficialiojoje versijoje kažkas niekaip nesueina: dangoraižiai laisvo kritimo greičiu pavirto į dulkes, aliumininis Boingas 757, atsitrenkęs į Pentagoną, kiaurai pramušė 6 kapitalines sienas, o vienas dangoraižis (WTC7), panašiai kaip ir abu Dvyniai, nors į jį niekas neatsitrenkė, pavirtęs į dulkęs irgi nugriuvo praktiškai  į savo perimetrą. Kaip tai būtų galima paaiškinti žinomų fizikos dėsnių pagalba?

Oficialioji Komisija, JAV vyriausybės paskirta tai ištirti, kainavusi Amerikos rinkėjams pasakiškus 14 milijonų dolerių (B. Klintono su Monikos Levinsky sekso skandaliuko tyrimas tiems patiems rinkėjams atsiėjo 40 milijonų dolerių) nustatė, kad Dvynius sugriovė degantis aviacinis kuras, o WTC7 – rezervinio maitinimo generatorių dyzelinas, tekantis iš, berods, 7 aukšte trūkusio vamzdžio.

Aš tokios fizikos nesuprantu. Ryžtingai. Niekaip. Dvyniai buvo pastatyti iš konstrukcinio plieno sijų (jie, iš esmės, buvo plieniniai pastatai, betonas naudotas tik perdangose – pav.1) – keturkampių tuščiavidurių prizmių, kurių kiekvienos sienelės storis – beveik 6,5 cm. Maždaug tokio storio buvo garsaus II pasaulinio karo rusų tanko T-34 šarvai!

Plieno lydymosi temperatūra yra maždaug 1500 laipsnių, o aviacinio kuro – žibalo – tik apie 300 laipsnių. Tarkime aname pragariškame rugsėjo gaisre degė ne tik žibalas, bet ir baldai, ofisų įranga bei apdailos detalės, tarkim temperatūra buvo dvigubai didesnė – 600 ar net 700 laipsnių, bet to išlydyti ar bent ženkliai susilpninti konstrukciniam plienui jokiais būdais nepakanka. Jau nekalbant apie nugriuvimą laisvo kritimo greičiu į savo perimetrą.

Bet gal temperatūra dėl kokių nors nežinomų priežasčių galėjo būti didesnė? Gal ir galėjo, tik kaip tuomet apgauti savo akis, kurios, kaip žinia, nemeluoja, matant kaip už „pragariškai“ įkaitusios sijos laikosi žmogus, vėliau atpažintas kaip Edna Sintron (Edna Cintron, pav.2)?

Beje, tarkime Oficialiosios Komisijos versija yra tiesa, dvyniai nugriuvo dėl susilpnėjusio konstrukcinio plieno. Tuomet po dangoraižių, kurių aukštis buvo 417 metrų, kolapso turėjo likti įspūdinga plieno sijų krūva. Tik vėl įkyriai lenda akivaizdžiausias neatitikimas,- nuolaužų krūva greičiau panaši į mažaaukščių namukų, nei po dviejų 104 aukštų milžinų griūties (pav.3).

Savų akių neapgausi, – būti taip, kaip tvirtina oficialioji komisija, t.y., kad Dvyniai sugriuvo pagal „perkaitusių blynų susiplojimo“ teoriją (plienas perkaito, o pastatų aukštai, tarsi blynai, susiplojo), negali, kitaip tai prieštarautų ne tik sveikai nuovokai, bet ir fizikos dėsniams, nes medžiaga (plienas) negali dingti „niekur“, ji tik gali pereiti iš vieno būvio į kitą. Be to,  kiekvienas aukštas prieš „susiplodamas“ vis vien keltų šiokį tokį pasipriešinimą, todėl pastatas laisvo kritimo greičiu niekaip negalėtų nugriūti.

O būvių perėjimas buvo? Taip, – dangoraižiai – plieno, betono ir stiklo kalnai- pabiro… dulkėmis, nes storu sluoksniu visą Manheteną nusėjusias 100 mikronų smulkumo daleles, į kurias pavirto iškilieji statiniai, tikrai taip galima vadinti (dulkėmis virstančių dangoraižių paveikslėlių čia nebedėsiu, nes jų – pilnas internetas).

Tad kaip gi, vis tik, galima būtų paaiškinti fizikiškai tai, kas nutiko tą nelemtąją rugsėjo 11?

Jei oficialioji versija negali paaiškinti akivaizdybių, gal tiesa slypi taip vadinamose „sąmokslo teorijose“, o tokių, liečiančių tą atmintiną teroro aktą, yra ne viena. Panagrinėkime jas.

Vieni sąmokslų teoretikai tvirtina, kad dangoraižiai buvo susprogdinti įprastu kontroliuojamu sprogdinimu, kokiu jau daugybę metų sprogdinami atitarnavę pastatai. Ši versija visai paaiškintų, kodėl pastatai nenugriuvo ant šono, kaip reikėjo tikėtis iš nekontroliuojamo proceso (gaisro), bet vertikaliai žemyn, kaip per tiksliai apskaičiuotą kontroliuojamą sprogdinimą. Bet ši teorija nepaaiškina likusių faktų: kad ir kaip gudriai kontroliuojamas sprogdinimas bebūtų atliekamas, turėjo likti didžiulės nuolaužų krūvos, jokiu būdu ne beveik vien tik 100 mikronų dulkės. Be to, norint kontroliuojamu būdu susprogdinti tokį pastatą, kad jis nugriūtų pagal „blynų teoriją“, ant kiekvienos plieninės sijos reikėtų kas metrą sudėti pakankamai galingus sprogdinimo užtaisus, kurių kiekvienas turėtų atitikti bent 2 kg TNT ekvivalentą, kitaip 6,5 cm storio ketursienės prizmės neperpjausi. Skaičiuokime: vidinį ir išorinį dangoraižio perimetrus sudarė 283 plieninės sijos; jei dėti užtaisus kas metrą, vienam dangoraižiui jų reikėtų 417 x 283 = 118011, arba 236022 kg. T.y., 236 tonų! Praktiškai neįmanoma. Atmetame visas lygiagrečias versijas (sprogdinimas su C4 ar termitu vietoje TNT, nes nei viena versija nepaaiškintų medžiagos virtimo dulkėmis, o ir praktiškai būtų nerealizuotinos).

Kita versija teigia, kad sprogdinta buvo su „nano-termitu“, – specialiais dažais, kuriais buvo nudažyta kiekviena plieninė sija (sick!), po to kažkokiu būdu tie dažai buvo padegti ir sudegino plieną į dulkes… Su panašiomis versijomis šiukšlynan drąsiai galima išmesti ir visas „kosmoso lazerių“ ir ateivių technologijų teorijas.

Dar viena versija, skirta „pažengusiems profanams“ teigia, kad JAV vyriausybė nenorėdama panikos, nuslėpė faktą, jog ir Dvyniai, ir WTC7 buvo susprogdinti teroristų, tačiau ne lėktuvais, o padėtomis „mini atominėmis bombomis“. Tokios iš tikrųjų yra ir kariškių naudojamos jau seniai. Bet šios versijos bėda ta, kad „lagamininių atominių bombų“ galingumas – ryškiai per mažas tokiems pastatams sugriauti. Be to, jei tokios bombos būtų tikrai sprogusios, sprogimą būtų išgirdęs ne tik Manhetenas, bet visas Niujorkas. O sprogimą „girdėjo“ tik keletas žmonių. Taigi, ši versija irgi neįtikinama, nes atmosferinį (atominis sprogimas su atmosfera tiesiogiai susisiekiančiame rūsyje vis vien yra priskiriamas atmosferiniam) sprogimą būtų užfiksavę praktiškai visi. Be to, pagalvokite patys, kas nutiktų pusės kilometro pastatui, staiga netekusiam savo pamato kartu su keliais apatiniais aukštais… Teorija irgi – be fizikinio pagrindo.

Lieka dar viena teorija, klaikesnė už aukščiau paminėtąsias, tačiau visiškai nepriekaištinga ir fizikos dėsnių, ir akivaizdybės plotmėje: ir Dvyniai, ir WTC7 buvo susprogdinti šių pastatų statybos metu po jais įmontuotais šimtų kilotonų mąsto požeminiais branduoliniais sprogdinimo įrenginiais. Kad tai suvokti, reikia šiek tiek nusimanyti apie požeminių branduolinių sprogdinimų fiziką.

Branduolinis arba termobranduolinis sprogimas po žeme yra visiškai nepanašus į atmosferinį sprogimą, jis vyksta keliais išskiriamais etapais. Praktiškai visa branduolinio sprogimo metu išsiskyrusi energija gama spinduliuotės forma perkaitina aplink sprogimą esančias uolienas iki dujinės būsenos, susiformuoja pradinė ertmė; joje susidaro toks slėgis, kuris, smūgiškai besiplėsdamas, sutraiško aplink ertmę esančią zoną, kurios dydis priklauso nuo gylio ir uolienų sudėties ir gali kisti nuo vieno iki kelių pradinės ertmės skersmenų; viskas šioje zonoje virsta… 100 mikronų skersmens dulkėmis. Tarp kitko, kurį laiką, tarkime, akmuo iš „sutraiškymo zonos“ gali neprarasti savo formos ir atrodyti, lyg tai ir toliau būtų akmuo, tačiau vos jį palietus, jis virsta dulkėmis. Nebūtinai akmuo,- šioje zonoje atsidūręs bet kas virsta tokiomis dulkėmis: akmenys, baldai, kompiuteriai, metalai, gyvuliai, žmonės… Iš kur visa tai žinoma? Mokslininkais save vadinantys žmonės daug ką yra išbandę. Ar žinote, pvz., kad požeminės dujų talpyklos „statomos“ būtent tokiu būdu – branduolinio užtaiso sprogdinimo, nes ataušusi ertmė idealiai šiam reikalui tinka dėl to, kad jos sienelės – hermetiškos, tarsi užlydytos stiklu.

Po „sutraiškymo“ zonos seka „pažeidimo“ zona, kurioje materija yra jau nebe dulkių pavidalo, tačiau būna smarkiai pažeista ir fragmentuota, paprasčiau tarus, sutrupinta į įvairaus dydžio fragmentus, didėjančius tolstant nuo epicentro.

Stop.  O žinote, kaip angliškai vadinama rugsėjo 11 teroro aktų vieta? Epicentru (Ground Zero)! Ir pastatai pulverizavosi taip, kaip būdinga požeminiam branduoliniam sprogimui, ir daug gelbėtojų susirgo, net mirė nuo leukemijos (nepatiklieji nepatingėkite pagoglinti „9/11 rescue workers leukemia” arba „9/11 rescue workers cancer”), o vietose, kuriose stovėjo visi trys dangoraižiai, net praėjus trims mėnesiams po „Talibano teroro akto“ tvyrojo virš 700 laipsnių temperatūra, ką liudija JAV vyriausybinės spektroskopijos laboratorijos nuotrauka (4 pav.).

Dmitrijus Čalezovas (Dmitrij Chalezov), buvęs Tarybų Sąjungos karinės valdybos Nr. 46179, atsakingos už priešininkų branduolinių sprogdinimų monitoringą, karininkas savo knygoje „Trečia tiesa apie 9/11“ tvirtina, jog dar dirbdamas minėtoje valdyboje jis žinojo, kad po Dvyniais, taip pat po Čikagos „Sears“ bokštu yra sumontuoti 150 kilotonų (tokios galios užtaisus pagal tarpvalstybines sutartis leidžiama sprogdinti savo teritorijoje bandymų ar kitais tikslais be išankstinio perspėjimo)  galios užtaisai, nes pagal JAV statybos įstatymus negalima statyti jokio daugiaaukščio pastato, prieš tai nenumačius ir statybų inspekcijai nepateikus adekvačios jo sugriovimo technologijos. Sugriauti tokio tvirtumo pastatą, kaip tvirtina Dmitrijus, kitokių būdų, išskyrus branduolinio sprogdinimo, tiesiog nėra.

O griovimo technologija tokia: apskaičiuotame gylyje po pastatu sumontuojamas apskaičiuotos galios termobranduolinis užtaisas (5 pav.). Prireikus pastatą nugriauti, jis detonuojamas taip, kad visas pastatas atsidurtų „sutraiškymo zonoje“, ir dulkėmis virtęs statinys nesugadintų aplink stovinčių statinių. Suprantama, zona turi būti karantinuota bent trims mėnesiams po sprogdinimo, per kuriuos išnyksta garais pro žemės virš epicentro sluoksnius prasiskverbianti radiacija. Po trijų mėnesių radioaktyvus fonas jau nebeviršija leistino, kuomet jau galima pradėti valymo darbus…

Va tokia fizika. O kas ja netikite, galite ir toliau maitinti savo kognityvinį disonansą „susiplojusių blynų“ teorijomis.

Kategorijos: Akiračiai, Nuomonių ratas, Visi įrašai | Žymos: , , , , , , , , , , .

54 komentarai

 1. donatas:

  Palaukit, ar žibalo degimo temperetūra tik 300 laipsnių. Juokinga. Kam Alkas tokius straipsnius talpina, juk siandien ne balandzio pirmoji?

  • albatrosas:

   Ot ir apsijuokei, zibalo degimo temperatura yra 250 C.

   Pasiziurek cie http://delta-grup.ru/bibliot/97/109.htm

   O del dviniu, tai seniai aisku kad patys amerikosai juos “nuleido”. Netiki tik tie, kam seniai jau yra iskalbtos smegeneles.

    • Albinas Vaškevičius:

     Pasiskaitykite fiziką. Pavyzdžiui butano savaiminio užsidegimo temperatūra yra tik 500 ºC, bet jam degant liepsna gali pasiekti 2000 ºC temperatūrą prie kurios geležis taškosi panašiai kaip vanduo jį užlašinus ant įkaitusio lygintuvo. Savaiminio užsidegimo temperatūra tai dar ne degimo temperatūra.

     Šiluminių elektrinių garo turbinas suka perkaitintas garas iki 600 ºC temperatūros. Garo turbinos įkaitusios iki tokios temperatūros negalima sustabdyti, nes plienas yra minkštas ir sustabdžius turbiną sulinks velenas nuo savo svorio, o sulinkus velenui beliks turbiną priduoti į metalo laužą prieš tai išleidus didelius pinigus jos demontavimui.

     Pastatai dažniausiai statomi su 10 %, o šiais laikais ir su dar mažesne atsarga. Galite atlikti brangiai kainuojantį eksperimentą: savo buto didžiausio kambario centre iki lubų pabandykite sudėti kokią 50 000 knygų. Kažkuriuo metu lūš perdengimas ir Jūs geriausiu atveju atsidursite pas apatinį kaimyną, o blogiausiu – rūsyje su visais žemiau gyvenančiais kaimynais.

     • albatrosas:

      prirasei daug bet visai ne i tema.

      Kurtu matei “dvinuose” garo turbinas :), o su tom knygom tai prajuokinai. Aisku jei tiek knygu sukrautum tai svertu apie 7t. savaime aisku perdanga neatlaikytu, bet rusio laisvu kritimu nepasiektum.
      O dideliam kairsciui (saliginai) pasiekti nesvarbu ka degintum, reikia didelio kiekio daguones. O pasaulio prekybos cente deguones matesi akivaizdziai kad truko, dideliu atviru liepsnos liezuviu nebuvo, o dumai matesi net is kosmoso. Taip kad tokiomis saligomis nebuvo galimybiu kad tokio storio sveleriai issilyditu. Kas mano manymu tokiu atveju galejo buti, tai kad galejo nugriuti virsutine virs pazeitos vietos pastato dalis.
      Betkokiu atveju, del lektuvu jie tikrai negalejo sugriuti.

     • Vaidilosvainis:

      O įdomu, kodėl kaimuose, kuriuose gyventojai prijungę savo dujines virykles prie propano-butano mišinio balionų, kepant blynus neišsilydo jų viryklės kartu su keptuvėmis, jei, kaip teigiate, jos gali įkaisti lig 2000 laipsnių?

      Ir dar įdomu, kaip, amžiną jai atilsį, ponia Edna sugebėjo mojuoti viena ranka, kita įsitvėrusi už nuo karščio besilydančios plieninės sijos, įkaitusios lig, anot jūsų, 2000 laipsnių.

      Ir dar pamintykite čia mums visiems, kiek reikia įkaitinti plieną, kad jis išgaruotų per 10 sekundžių…

     • Valdemo:

      Tai pagal tamstos palyginimą su garo turbinų ašimis, manau, kad nuo aukštos temperatūros, tebūnie apie 7-600 laipsnių, turėjo ne ištirpti, bet sulinkti bošto metalinės karkaso kolonos toje vietoje, kur taranavo lėktuvai ir degti ilgai, kelias paras, kol išdegs visos degios medžiagos viduje, o metalinis karkasas visu bokštų aukščiu turėjo išlikti, kaip tai buvo per didžiulį gaisrą berods viename Ispanijos dangoraižių. Kad dvynių konstrukcija buvo atspari įvairiems žemės drebėjimams, uraganams ir netgi lėktuvų taranams, žinoma iš tuos pastatus projektavusių inžinierių ir architektų liudijimų ir atsparumo paskaičiavimų. Prie visų girdėtų sąmokslo teorijų , kažkodėl man vis kildavo mintis, o kur dingo tokia aukštybė metalo konstrukcijų, vertikalių kolonų 500 metru aukščio? Taigi. labai tikėtina, kad 2/3 pastato pavirto dulkėmis, o viršutinis 1/3 susmuko į atsivėrusią duobę po branduolinio sprogimo.

 2. pilietis:

  Įspūdis toks, kad Alkas niekaip neatsiribodamas,patalpino Rusijos spec. tarnybų paruoštą tekstą.Jo esmė – sukurpti versiją, kad JAV vyriausybė tyčia nugalabino tris tūkstančius savo piliečių, kad galėtų legaliai pradėti karą artimuosiuose rytuose..
  žinoma ,kad Rusijos vyriausybė ir struktūros galėjo organizuoti namų sprogdinimus karui Čečėnijoje pateisinti, nes Rusijos valdžiai nusispjauti net į milijonus savo piliečių…Bolševizmo istorija tą liudija..
  Bet Alkui platinti tyčinius FSB kliedesius apie demokratinę JAV -tai jau kvepia negerai.Tai tiktų tik Karštam komentarui, bet ne tautiniam portalui..

  • zemaiciu zydas:

   Sitos prielaidos pirmasyk placiai paviesintos buvo praejus porai metu po ivykiu Mooro filme 9/11. O seip tai sveiko proto zmogui savaime aisku kad amerikonai patys suorganizavo sitas masines zudynes, ir cia turbut kelioliktas kartas istorijoj…

   • tikras lietuvis:

    Tai, kad čia ne apie tai, kad patys, o apie tai, kad lėktuviukų atsikorimas galėjo detonuoti iš anksto paruoštus sprogmenis, kurie buvo skirti tam laikui, kada tuos pastatus reikės griauti.
    Labai aiški ir konkreti versija, paneigianti visas iki šiol buvusias.

    • Vilmantas Rutkauskas:

     Iš tiesų muslimų piro techninė ataka buvo, ir visai neprilygstanti kažkokiai atseit juokingai meškiukų pamėtymo “akcijai”. Čia, musėt, buvo rimtesni ne politiniai, o RELIGINIAI “reikalai”. Mat muslimai irgi padarė repeticinį bandymą – “dieve, saugok Ameriką !”.
     Užtat vardan saugumo ir Lietuvai reikėtų kuo greičiau atkristi nuo krikščionybės ir kuo greičiau pradėti dainuoti ne izraelinės kilmės dievui, o savo saviems dievams: “dievai, globokit savo Žemę – Lietuvą” , nes kitaip ir čion anksčiau ar vėliau ateis (atskris) eilė. Tad reikia Landsbergiui kuo greičiau Lietuvą paskelbti ne kažkokios Marijos, o Perkūno Žeme. Netikit ? Teks.

  • Vaidilosvainis:

   Visiems panašiems piliečiams.

   Žinokit viskas buvo ne visai taip, kaip sakote: rusų spec. tarnybos ne paruošė tekstą, bet laikinai trumpam Manhetene buvo išjungusios ir fizikos dėsnius, ir kai kurių žmonių mąstymo aparatą. Ačiū Dievui, fizikos dėsniai greit atsistatė, o va kai kurie mąstymo aparatai neveikia lig šiol. Va, kokie svolačiai, tie rusai…

  • zzdrafts:

   Ne rusai iškėlė sąmokslo teoriją. Nusikaltimą prieš savo naciją, turintys sveiką protą ir sąžinę, amerikiečiai pradėjo iš karto po teroro akto. Norintiems tiesos ir mokantiems angliškai – svetainių ir straipsnių begalė. Keletas – žemiau:
   http://www.911truth.org/
   http://www.veteranstoday.com/category/911-and-terror-war/
   http://www.bibliotecapleyades.net/archivos_pdf/911-lear-affidavit.pdf

   O tikintys “Didžiuoju Broliu” gali “alko” ir nelankyti. Čia tikrai ne ta vieta,, kur kartojamas oficiozų tiražuojamas melas…

  • Valdemo:

   Tamstelei blogai su istorija. O tokie faktai, kad didžiausias genocidas Amerikos istorijoje prasidėjo nuo vietinių indėnų masiško naikinimo. Dar mes prisimename Hirosimos ir Nagasakio miestų ataką atominėmis bombomis iš keršto, “Orange” chemikalų purškimą Vietnamo džiunglėse ir dar daug kitų tavo garbinamos super “demokratiškos ” valstybės žiaurių nusikaltimų prieš kitų šalių taikius gyventojus. O gal man susisapnavo?

 3. Vaidilosvainis:

  Beje, rusų autoriaus pavardė ne Čalezov, o Chalezov (Khalezov, arba Халезов).

  Truputį papildytas straipsniukas dar yra čia

 4. Mindaugas:

  Nežinau, ar kažko “nedaskaičiau” iki galo, ar autorius (vertėjas?) kokios žolės (arba Žalių Devynerių) užvartojo:

  Jei tai buvo kontroliuojamas branduolinis sprogdinimas, kurio pasekoje, atsirado didžiulės požeminės ertmės, tai kodėl pastatai tiesiog nesusmego į tas ertmes nuo pirmo aukšto link aukštesnių, o griuvo nuo viršaus? Čia keisčiau nei autoriaus minimos blynų teorijos.

  Kodėl branduoliniai sprogimai nebuvo užfiksuoti seisminių stočių – nebūtinai JAV, galėjo kanadiečiai tai pastebėti. Arba kodėl rusai sprogdinimų nepastebėjo? Nesu tikras, bet nenustebčiau, jog ir Rusija turi žvalgybinius palydovus sekti branduoliniams sprogdinimams.

  • Stebėtojas:

   “Make sense”, iš tikrųjų, kodl autorius apie tai nekalba?

   • Vaidilosvainis:

    Viskas ten buvo: ir beveik 4 mėnesius neužgęstančios duobės su išsilydžiusio granito kraštais, ir leukemija, ir kaulų čiulpų transplantacijos gelbėtojams, ir t.t.

    Jei tas Mindaugas būtų perskaitęs lig galo, gal ir būtų supratęs, ko paklausė,- pastatų likučiai į tas duobes kaip tik ir sugarmėjo, sudarydami šiokį tokį sarkofagą virš kraterių. Bet didžioji dalis plieno (betono ten buvo palyginti nedaug, jis naudotas tik plonam sluoksniui ant kiekvieno aukšto plieninių perdangų) pasklido Manhetene dulkių pavidalu.

    O kodėl labai sunku rasti kraterių nuotraukų, iškalbingiausiai byloja ši nuotrauka, kurioje užrašas skelbia “Dėmesio! Foto ir video įrangą įsinešti draudžiama. Pažeidėjų laukia teisminis persekiojimas, o aparatūra bus konfiskuota”. Nuotraukoje- Kurt Sonnenfeld, oficialiai paskirtas fotografas užfiksuoti tai, kas liko po teroro aktų. Paskaitykite jo istoriją internete, gal susidarysite dar ryškesnį “sense”.

    • Mindaugas:

     Vaidilosvainis,

     Jūs čia dar daugiau suvėlėte viską, o jokių atsakymų į mano argumentus nepateikėte. Visgi, atsakykite, kodėl pastatai tiesiog nesusmego, o griuvo nuo viršaus? Kodėl tikrai didelė dalis nuolaužų liko ant žemės paviršiaus, nors straipsnyje iki kliedėjimo aiškinama, kad jų beveik neliko? Štai kad ir šioje nuotraukoje, jų matyt apstu, net didžiulės, iš akies sprendžiant, kokių bent penkių aukštų sienų liekanos. Ir netgi matyti, kad čia pastato apačia (pasižiūrėkit senų WTC nuotraukų), nors pagal šitą “branduolinę” teoriją, turėjusi būti giliai po žeme:

     http://i.huffpost.com/gen/766539/thumbs/o-WORLD-TRADE-CENTER-SPHERE-570.jpg?4

     O ir šiaip, jei ten būtų susidariusios tokios “olos”, tai ar nebūtų pavojaus gretimiems pastatams? Ar būtų saugu už kelių dešimčių metrų statyti naujus milžiniškus dangoraižius? O galiausiai, kai įvyksta požeminis, branduolinis sprodinimas, ypač toks, koks šioje teorijoje pavaizduotas, tai žemės paviršius suskilinėja bei įgriūna ne tik tiesiai virš sprogimo vietos, o ir aplink ją:

     http://www.youtube.com/watch?v=S1f6vbiuUt0

     Ir čia matote tik visai “mažutės”, ~20 kilotonų bombos sprogimą. Ir vis tiek, čia nesusidarė toks idealus urvas po žeme – tiesiog viršus įgriuvo. Ir šiaip, sunku būtų padaryti tokią formą, nes realių bandymų rezultatai va tokie. Čia yra ir ką tik matyto sprogdinimo profilis (f):

     http://en.wikipedia.org/wiki/File:Nuclear_explosion_craters_schema_1.png

     Autoriaus minėtų dujų talpyklų statymas, kiek man žinoma, buvo tik teorinis. Branduoliniais sprogdinimais realiai tik bandyta išlaisvinti dujas iš telkinių pramoninių mastu, tačiau to atsisakyta, nes po eksperimentų dujos buvo užterštos.

     O kad (jei iš tiesų) buvo neleidžiama fotografuoti, tai labai nesunku paaiškinti įprastu dalyku – spaudai labai patiktų nuotraukos su apdegusiais lavonais, kūno dalimis tarp nuolaužų, bet gal buvo nuspręsta, kad viso šito “gėrio” jau ir taip per daug? Gal ten žmonių supratimas kiek kitoks, nei Lietuvoje, kur pirmame Lietryčio puslapyje galima išvysti bombos ištaškytą žmogaus kūną. O šiaip, nesistebiu, kad pamačius vieną nuotraukėlę tuoj pat sukurpiamos pačios keisčiausios teorijos patvirtinančios kokią nors trenktą konspiracijos teoriją. Juk dabar madinga surasti šimtą (nors ir lengvai paneigiamų) pastebėjimų, kodėl žmonių nusileidimas Mėnulyje buvo suklastotas, bet visiškai naiviai ir nekritiškai vertinti visokias babules, gydančias rankomis, ekstrasensų mūšius arba… visokias konspiracijos teorijas.

     Aš nesakau, kad viskas šioje istorijoje aišku. Man tie pastatai tikrai keistokai sugriuvo, bet nors minimalaus skeptiškumo bele kam, kas parašyta internete tai reiktų turėti…

     • Vaidilosvainis:

      Akivaizdžių dalykų aiškinimą antrą kart praleisiu. O į logiškas pastabas atsižvelgti visuomet verta: dulkėmis virto ne visa dvynių apačia,- atsilaikė pirmų aukštų kampai. Kaip tai paaiškinti? Ogi paprastai,- griovimo užtaisai buvo ne dvynių perimetro centre, bet prie vienos iš išorinių sienų. Smūgio banga dėl to buvo ne idealiai vertikali aukštyn, bet nežymiu kampu ir būtent todėl dalis tolimiausių nuo epicentro sienų nepateko į “sutraiškymo” zoną.

      🙂 Tas jūsų linkas apie požeminį sprogimą- labai geras,- man dabar dar aiškiau, kad Dvynius nugriovė būtent atominiu detonavimu. Paviršiaus pažeidimo plotas, pats suprantat, priklauso nuo užtaiso gylio.

     • Vaidilosvainis:

      Kad neleido fotografuoti nenorėdami traumuoti žmonių “klaikių vaizdų” rodymu per teliką irgi nušypsino,- jie ten kiekvieną minutę per teliką rodo dar ne tokio kraupumo vaizdelius. Čia- visai tas pats, kaip Obamos palemenimas, kad nušauto Bin Ladeno nuotraukos nepaviešino “moraliniais” sumetimais… Bin Ladeno, kaip teigė ir tebeteigia išmanantys žmonės jau nebebuvo gyvo bent nuo 2004 metų, o tie “pasaulio teisuoliai” ir “žmogaus teisių gynėjai” vis tiek kažką nušovė, kažką jūron išmetė…
      Tai va, bet kokie JAV vadovybės pavirkavimai apie moralę man kelia juoką lig ašarų. O jų ašaros- lyg krokodilo, plaukiojančio savo paties aukų kraujo jūroje,- juk vien Irake tokie patys išgamos-psichopatai, kaip Silverštainas, kaip Čeinis ir Ko paklojo virš milijono žmonių…

  • zzdrafts:

   Čia amerikiečių piloto (19000 val. ore) liudyjimas, Tik angliškai, bet neatšaukiamai įrodantis atakos blefą.
   http://www.bibliotecapleyades.net/archivos_pdf/911-lear-affidavit.pdf

 5. erkė:

  Jo, su branduoliniu sprogimu užlenkta per daug. Kur radiacija, kodėl dulkėm nepavirto už kelių dešimčių metrų stovėję pastatai? Man tai filmo “Zeitgeist” versija įtikinamiau atrodo. Viena aišku, oficiali versija yra vyriausybinis niekalas.

  • Vaidilosvainis:

   Nieks ten neužlenkta,- va, galite pasižiūrėti, kaip atrodė Fiterman Hall, kurio dalis pateko į pažeidimo zoną.

   Viskas ten buvo pažeista būtent taip, kaip nurodo Chalezovas: ir metro sugadintas, ir Manheteno “vonia” (betoninis įrenginys, saugojęs apatinio Manheteno rūsius nuo Hudzono vandens), ir radiacija. Fizikine prasme Chalezovo teorija paaiškina kiekvieną detalę, o visos kitos- ne.

  • Iš miškų:

   Taip, tame filme viskas labai aiškiai ir įtikinamai. Pradedant tuo, kaip buvo “išjungtos” oro pajėgos, saugančios oro erdvę, baigiant įvykio nuotraukomis iš Pentagono, kur nukrito lėktuvas, bet lėktuvo nuolaužų nėra, nes, atseit, viskas ėmė ir išsilydė, bet va, vieno keleivio pasą tai surado…
   Mūsų karta pragyveno vieną iliuzinę sistemą- sovietmetį, dabar pasinėrėm į kitą pasakų šalį- kapitalizmą su panašiom iliuzijom. Visgi- informaciją valdyti- reiškia valdyti viską…

   • Iš miškų:

    Turiu omeny filmą “Laiko dvasia”- “Zeitgeist”

    • Vaidilosvainis:

     Aš mačiau abu caitgeistus, tik jau seniai, tiksliai nebepamenu, bet jie, regis, propaguoja kontroliuojamo sprogdinimo versiją. Tik ta versija- absoliučiai nepraktiška (kaip niekam nepastebint pastate sumontuoti 200 tonų sprogmenų?). Be to, jokia kontroliuojamuose sprogdinimuose naudojama medžiaga neįmanoma viso metalo paversti į dulkes. Tai reiškia, kad po tokio sprogdinimo turėjo likti nuolaužų krūvos, palyginamos su WTC7. Kaip matyti iš 3 pav., nuolaužų ten labai jau nedaug, visos jos- viršutinės pastato dalies, patekusios ne į “sutraiškymo”, bet į “pažeidimo” zoną.

 6. zemaiciu zydas:

  Naujausi ivykiai irgi panasus – kazkoks nevisprotis zydelis isleido megejiska antimusulmoniska filmuka. Egipte tie beprociai, rugsejo 11-aja padege amerikonu ambasada Kaire, o Libijoj dar geriau – ne tik padege ambasada, bet dar ir susaude amerikieciu ambasadoriu su visa apsauga. Kai paziuri is arciau ten visai idomu. Tam “rasytojui” uz nugaros stovi amerikenu klierikas neperseniausiai sudegines korana ir kazkoks anti musulmonas radikalas – krikscionis is egipto(!!!) gyvenantis kalifornijoj. Po situ ivykiu Clintoniene pareiske kad nuogastauja jog smurto banga gali isplisti po visa arabu pasauli, tuo tarpu Obama nenulipa nuo telefono su Netanjahu. Tuoj vel sustrateguos ka nors, nereiks ilgai laukt, pamatysit…

  • Vaidilosvainis:

   Velnias žino. Man kažko atrodo, kad “nevispročiam žydeliui” tokiam filmui susukti tiesiog neužtektų pinigų. O nuojauta kužda, kad ambasadorių Bengazyje “padėjo”, Peleckiuko žodžiais tariant, savi. “Sakralinė auka”, taip sakant- turi specialiosios tarnybos, įgalintos šaudyti saviškius, tokią sąvoką. Nes ta auka JAV psichopatų šutvei- labai jau paranki rinkimų išvakarėse ir dar gedint “islamistų organizuoto” teroro akto aukų…

 7. Autoriui:

  Pasidomek kas yra Flashover kurio metu temperatūra pakyla iki maždaug 1000 laipsnių,

  TO pakanka kad suminkestetu betkoks metalas, o kai is virsaus dar yra svoris tai manau daug nereikejo kad konstrukcijos neislaikytu ir pradedu griuti 🙂

  • Vaidilosvainis:

   Blemba, žmonės, kodėl jūs negalvojate, ką kalbat? Tai aišku, kad praktiškai su bet kokiu kuru tam tikromis sąlygomis galima išgauti pakankamai aukštą temperatūrą. Tik kuo kuras mažiau “kaloringas”, tuo mažiau džaulių jis išskirs, tuo daugiau jo reikės efektui pasiekti.

   Tai va, brangus flashoverių žinove, jums paskaičiuot, kiek šimtų tūkstančių tonų plieno buvo bokštuose ir kiek megatonų žibalo jiems išgarinti prireiktų, ar, susiradęs internete plieno tankį bei sijų išmatavimus, pasiskaičiuosite pats?. Bet prieš puolant skaičiuoti, gal verčiau pamintykite, ar iš viso verta ten ieškot aukštų temperatūrų, pasižiūrėjęs į 2 pav. geltoną rodyklę…

 8. Autoriui:

  griuvimo procesas buvo nuo virsaus 🙂

  • zemaiciu zydas:

   Genialu…manau:D

  • Vaidilosvainis:

   Man sunku suprasti, ko jūs nesuprantat. Žinoma, kad griuvo nuo viršaus, nes “sutraiškymo zona” nesiekė pastato viršaus, todėl dulkėmis virto didžioji pastato dalis nuo apačios; virtusi dulkėmis, ji nebekėlė praktiškai jokio pasipriešinimo likusiai kepurei,- paskutinis paveikslėlis visa tai akivaizdžiai paaiškina. O jokia kita teorija to kaip tik ir nepaaiškina, kaip akimirksniu apačia nebekėlė jokio pasipriešinimo viršūnei.

 9. Arvydas:

  Tiems, kas vis dar laiko Ameriką demokratija – 9/11 buvo specialiai suorganizuota, kad paskelbti karą islamui ir sunaikinti demokratijos pamatus pačioje Amerikoje. Per kelias valandas priimtas 345 puslapių “Patriot Act”, kurio nei vienas kongreso narys nesugebėjo net perversti, ir po to vos ne kas metai priimami vis baisesni aktai ir įstatymai, nukreipti prieš pačius amerikiečius. Dabar bet kas valdžiai nepatikęs gali būti paskelbtas teroristu ir BE TEISMO (įdomu, dar kurioje demokratinėje šalyje tai įmanoma?) gali būti iki gyvos galvos įkalintas. Be teismo orderio dabar daromos kratos, konfiskuojami kompiuteriai, su demonstrantais žiauriai susidorojama, pasiklausoma pokalbių ir internetinių žinučių ir t.t. Senelių ir vaikų tikrinimas JAV oro uostuose, juos visų akivaizdoje išrenginėjant, gerai atrodančių moterų siuntimas į “porno skanerius”, visa tai yra pasityčiojimas iš eilinio amerikiečio.
  Pačioje Amerikoje beveik kas trečias abejoja valdžios “tiesa” apie rugsėjo 11. Net JAV TV jau transliuoja laidas, kuriose specialistai pagal fizikinius dėsnius įrodo, kad patys pastatai nuo gaisro nugriūti negalėjo. Pasižiūrėkit, pavyzdžiui, Kolorado visuomeninės televizijos laidą “Colorado Public Television Presents 9/11: Explosive Evidence – Experts Speak Out” (video.cpt12.org/video/2270078138). Joje transliuojamas dokumentinis filmas, kuriame virš 40 ekspertų pasisako prieš valdžios sukurtą mitą apie pastatų nugriuvimą. (tas pats filmas Youtube “9/11: Blueprint For Truth – AE911Truth.org 9/11 Documentary)
  Iki šiol nei vienas pasaulyje pastatas nuo gaisro dar nesugriuvo taip, kaip sugriuvo Niujorke, nors kai kurie iš jų degė ne vieną parą. Normaliai degė, o ne rūko juodais dūmais, kaip dvyniai, bet nei vienas nesugriuvo iki pamatų. O čia – net trys iš karto, iš kurių vienas- šiaip sau, dėl sportinio įdomumo, ėmė ir sugriuvo, nors į jį net lėktuvas neįskrido. Beje, jame buvo Niujorko mero kanceliarija, kažkuris aukštas specialiai sutvirtintas ir nuo gaisro apsaugotas. Bet ėmė, ir viskas dingo (matyt, reikėjo, kad dingtų). Tik galvos, kuriose pjuvenos, o ne smegenys, gali patikėti oficialiaja versija. Kur tai matyta, kad tariamas lėktuvas Pentagone su visais keleiviais tiesiog išnyksta, nors įvykio nuotraukose, prie pat “nuo karščio išsilydžiusio lėktuvo” padarytoje kiaurymėje matomi nesudegę kompiuteriai, kėdės, telefonų knygos? Fantastiška, ar ne? Bet kažkodėl kai kam dėl to nekyla jokių klausimų, ir iki pamišimo gina nusikaltėjišką JAV vyriausybę. Apie Pentagoną buvo išdėstyta dešimtys, jei ne visas šimtas sekimo kamerų – tai geriausiai saugomas pastatas pasaulyje (juk tai – pasaulio galingiausios valstybės karinis štabas – visa vadovybė). Kodėl kamerose nėra užfiksuotas joks lėktuvas? Kodėl abejojantiems nėra parodyta, kaip tas lėktuvas atskrenda ir sudėtingu manevru, kurio joks patyręs lakūnas nepadarytų, jau nekalbant apie 3 klases turintį arabą, praėjusį savaitės “kukurūzniko” skaidymo kursus, įsirėžia į Pentagoną. Beje, visos privačios video kameros, esančios Pentagono kaimynystėje, tučtuojau buvo konfiskuotos. Kodėl? (todėl, kad jokio lėktuvo ten nebuvo, greičiausiai – kovinė raketa).
  WTC pastatuose abiejų lėktuvų juodosios dėžės buvo taip sužalotos, kad informacijos nebuvo galima išgauti, o tačiau arabiškas pasas išliko sveikut sveikutėlis. (Gal sakau, amerikiečiams reiktų tą technologiją iš afganų, kurie vis dar asilais jodinėja ir olose gyvena, bet turi nuostabų būdą nedegiems pasams gaminti, imti ir nupirti, ir juodąsias dėžes iš tokių super medžiagų gaminti).
  Toliau, iki 9/11 ir po jos JAV naikintuvai per 15-20 min. prisistatydavo ir dabar prisistato prie bet kokio paklydusio lėktuvėlio, o tą dieną 4 keleiviniai lėktuvai kelias valandas skraidė, tačiau nei vienas naikintuvas nebuvo prie jų pasiųstas.
  Bet, ką aš čia vardiju – visko neišvardinsi. Jei būtų tik kelios abejonės, ir tai jau galima būtų kelti nepasitikėjimo oficialiąja versija klausimus, o dabar – klausimų tikriausiai keli šimtai. Paskaitykit bent šį straipsnelį “The Unanswered Questions of 9/11” (www.activistpost.com/2012/09/the-unanswered-questions-of-911.html), gal aiškiau bus. (atsiprašau, bet viskas anglų kalba)
  Arba nueikite į http://www.AE911Truth.org – Architects and Engineers for 9/11 Truth, kuriame rasite, kad virš 1700 (ne vienas ir ne du, o 1700 ) architektų ir inžinierių – baigusių mokslus ir išmanančių apie pastatus ir jų konstrukcijas, yra pasirašę po peticija, kad būtų padarytas nepriklausomas pastatų sugriuvimo tyrimas.
  Beje, paskutinė naujiena , Italijos Aukščiausio teismo pirmininkas prašo tarptautinio 9/11 tyrimo (http://www.activistpost.com/2012/09/president-of-italian-supreme-court.html).
  Mąstantys žmonės visame pasaulyje netiki, kad 19 arabų vaikėzų galėjo apgauti visą JAV karinės industrijos galybę. Greičiau buvo atvirkščiai – koks nors CŽV agentas apgavo berniukus, įsodino į lėktuvus, o paskui – jau viskas JAV karinės chuntos rankose.
  O dėl Chalezovo teorijos – variantas labai galimas. Beje, tai jokia Maskvos propoganda – interviu su juo buvo darytas vieno žymaus britų TV žurnalisto. Tai, atrodo, 16 serijų Youtube patalpintas interviu (viso apie 8 val). Beje, su vienu jo teiginiu aš nesu linkęs sutikti. Savo interviu jis tvirtina, kad pastatai buvo susprogdinti, detonavus atominius užtaisus, tačiau jis ne kaltina, bet gina JAV valdžią, sako, kad ji buvo “auka” ir įskridus lėktuvams į pastatus kitaip negalėjo pasielgti, kaip detonuoti užtaisus. Kodėl jiems būtinai reikėjo susprogdinti pastatus, man taip ir liko neaišku. O į Pentagoną, jo teigimu, iššovė Izraelio karinis laivas, paleidęs rusišką torpedą, kuri buvo iš rusų pavogta.
  Interviu ilgas, bet informatyvus ir įdomus. Jeigu pavyktų kam rasti internete tą interviu (aš jį mačiau gana seniai), nepagailėkite tų 8 val ir susipažinkite su karine – atomine industrija ir jos galimybėmis.

  • Vaidilosvainis:

   Nors straipsnis- apie fiziką, neliečia jokių spekuliacijų, vis tik paspekuliuosiu,- man visai panašu, kad aktą organizavo ne JAV vyriausybė, o kur kas už ją galingesnės jėgos JAV viduje. O vyriausybė, pastatyta prieš faktą, tiesiog nebeturėjo kito pasirinkimo, kaip viską dangstyti, priešingu atveju išaiškėtų tokie dalykai, kurie išaiškėti jokiais būdais negali. Bet žmogus sapijensas dabar gali tuos dalykus ir jų mąstą maždaug įsivaizduoti ir pats… O jei tokių žmonių pasidarytų kritinė masė, bent jau Silverštainas sėstų į elektros kėdę. Tik jis- irgi tik grandinės dalis, toli gražu ne esminė…

   • zemaiciu zydas:

    Braliuks, zmones yra zmones visur. Valdzioje, auksciau valdzios, zemiau valdzios ir visai zemai. Tie patys, tokie patys, niekuo nesiskiria. Morale visu tokia pati. Universitetai, sumos banko saskaitoje, ar rysiai tos morales niekaip neveikia. Vienintelis dalykas kas daro itaka yra motinos meile. Vienus motinos mylejo, kitu – ne. Tragedija tame, kad tie kuriuos mylejo, nenori VALDYT KITU. Kitus valdyt nori tik tie, kuriu nemylejo. O tokie zmones yra prarastos sielos, jie neturi esmes supracio. Jie “renkasi” i ka tiketi savo nuoziura, ir dazniausiai nueina i aukso versio baznycia. O is jos jau iseina vieni politikai, kiti verslininkai, treti – bankininkai, ir skelbia jie pasauliui demokratija ir laisva rinka. Skelbia istatyma kuris sukurtas valdyt, kaip kad jis butu vienintelis Istatymas, ir tie, kurie nesilaiko jo, tiesiog naikinami. PAPRASTA…;)

   • Arvydas:

    Nesutinku, kad valdžia nieko nežinojo. Vien tas faktas, kad įsirėžus lėktuvams į WTC pastatus G. Bušas nebėgo į slėptuvę, bet Floridos mokykloje rūškanu, bet ramiu veidu darė spaudos konferenciją. Iš kur jis buvo toks užtikrintas, kad šalyje neprasidėjo rimtas karas prieš valdžią, kad priešai pilnai informuoti, kur jis randasi, ir koks nors lėktuvėlis nesmogs tiesiai į tą mokyklą?
    Sutinku, kad jėgos tikriausiai buvo kitos, bet bent D.Cheney, G.Bush, Niujorko meras R. Giulianis bei kiti buvo iš anksto informuoti.
    Dar įdomus dalykas. Google bandžiau rasti, kokie žymūs žmonės žuvo WTC pastatuose. Įdomu, bet neradau nei vieno. Žuvo visi eiliniai, o visi direktoriai ar korporacijų vadovai kažkokiu būdu liko sveikut sveikutėliai. Kodėl jų 9 val ryto nei vieno nebuvo darbe? Dar įdomiau, tą dieną WTC pastatuose nebuvo nei vieno asmens iš Izraelio, nors kasdien jų ten privažiuodavo tūkstančiais. (žuvo, atrodo 4 Izraelio piliečiai skridę lėktuvuose). Be to, prieš mėnesį ar pusantro iki 9/11 visoms didžiosioms kompanijoms buvo patarta pasidaryti visos turimos informacijos kopijas, nes vyksta elektros remonto darbai, todėl gali dingti elektra ir prapulti info. Ir t.t., ir panašiai.
    Žodžiu, tam reikalui rimtai ir ilgai buvo ruoštasi …

    • Vaidilosvainis:

     Gali būti ir taip. Galėjo būti ir trečiaip: valdžia buvo informuota, kad “talibanas” organizuoja išpuolius, tik nežinojo kada tiksliai. Kitaip kokio velnio jie į orą pakėlė “paskutiniojo teismo dienos” lėktuvą,- skraidantį vadovybės štabą branduolinio JAV užpuolimo atveju. Išmamantys karininkai liudija, kad jis pagal savo tiesioginę paskirtį nebuvo pakildintas iolika metų. Tad visai tikėtina, kad specialiosios tarnybos JAV vadovybę nušvietė joms parankia, iš anksto suplanuota linkme. Tos tarnybos juk ne visada prezidentams pasako viską, priešingu atveju Kenedžio nebūtų nušovę…

 10. Autoriui:

  Jūs man primenat truputį psichiniais sutrikimais sergančius pažįstamus asmenis, kurie non stop skaito rusų konspiraciją, visokias vikipedijas, kurias tokie patys, kaip jie “tobulina”, iš anuso ištitraukia “teoriją”, kurios patys nesupranta ir bando savo fantazijom įtikinti pasaulį? Puiku, sprogo branduolinis užtaisas, bet apie jį viešai nekalbėta. Sprogo po žeme ir dėl to pastatas pradėjo leistis nuo viršutinių aukštų? O gal pas Jus rusy sprogo storas amerikonas ir dėl to iš pykčio susileido WTC? Kai parašys, tai omg. Kalba apie idiotus, kurie tiki viskuo, ką perskaito ir ką jiems teigia kiti, o patys ne ką geresni, tiesiog moka daugiau žodžių ir sugeba argumentus laužt iš piršo. Susėdo vieni fizikai, kurie iš vikipedijos traukia lydimosi ir degimo temperatūras, patys nesupranta, ką rašo, vienas kitą pataiso ir papildo, ir iš to gaunasi dar tobulesnė konspiracinė teorija. Gerai, kad ne nematomi ateiviai viską susprogdino ir viską išlydė savo super duper “sinchrofazatron” ginklais. Tie, kurie neturi ką pasakyt, tuoj pat pradeda amsėt apie pagoniškus dievus ir baksnot pirštu kiekvieną “ir tau taip bus, tu kitas”. Apsilankykite pas psichiatrus gal? Taip, statė dvynius ir iš karto ruošėsi karui su iraku, suplanavo X metų į priekį, kaip kartu su savo chebra susprogdinę dvynius varys naftos ieškot… Kiekvienas sieną apmyžęs bomžas ir mobilką atkirtęs morozas jums piktas amerikonų sąmokslininkas, nešantis blogį į tėvynę. Taip, ateis laikas ir mums, sprogdins amerikonai savo seniai po žemėm paslėptus branduolinius ginklus po europos PC, ir dėl to kaltins lietuviškus kaimiečius su šakėm. Jei jau amsite apie 4mėn radiacijos, tai kur žiniasklaida dingo? Kažkaip apie tai burbulo nebuvo išpūsto, o buvo galima pasakyt, kad ponas osama sugebėjo į lektuvą branduolinį ginklą įnešt (Jūsų minėtus lagaminėlius). O kodėl gi ne? Pateisintų radiaciją. Na nieko, skaičiau Jūsų straipsnyje, kad rusai išjungė fiziką kartu su radiaciją, a nafig, dar vėjas iki jų atneš. OMG… Visi, kad nesutinka su Jūsų idiotiškom sąmokslo teorijom su spec. efektai yra idiotai su išplautom smegenim? Gaila, kad Jūsų smegenų niekas neišplovė. Ateisiu kitais metais paskaityt, kokių naujų teorijų sugalvojote. Iki susitikimo po metų.

 11. Autoriui:

  Dar kartą, tikriausiai nepaminėjau, bet oficialiai versijai taip pat nepritariu. O dėl šefų 9h… Koks dar bl.. idiotas, kuris yra valdžioj, eis 9h į darbą? Net aš į darbą vėluoju. Kiekvienas geresnis darbuotojas gali leist sau pavėluot į darbą. Net didelėje užsienio korporacijose, esančiose Lietuvoje, dirbantys lietuviai po kelias valandas į darbą vėluoja, būna iš vis neatvyksta. Beje, tą pačią 9/11 niekšelis vyras, gavęs skambutį iš savo žmonos, kuri žiūrėdama TV raunasi plaukus, pasakė, kad jis sėdi darbe ir viskas OK. Tam darbe, kuris dega ir griūva. Ne vienas buvo, kuris slides tepė. Gal ir buvo planuota tuos pastatus sugriaut. Kam abu? Užtenka vieno. Užtenka sugriaut tokį pastatą be žmonių ir jau galima išpūt pakankamai didelį burbulą, kad būtų galima keliaut naftos ieškot. Dabar niekas nieko nebesprogdina, o naftos ir toliau ieško, tik dabar tai vadina “demokratija ir teisingumu”. O kam išvis civiliai aukos? Užtenka pikto teroristo į pentagoną ar dar kokių pievų, kuriomis kiekvienas amerikonas patikės.
  Dirbu IT sektoriuje, dažnai darome atsargines kopijas. Tai ar dabar irgi teroristas? Ar aš amerikonų parankinis? Nebesuprantu, apšvieskite, eGZpertai.

 12. Autoriui:

  Ir prieš miegą… Viską žinojo ruskeliai. Viską žinojo, ir dabar žino, kad po kiekvienu amerikos pastatu yra branduolinis ginklas. Jei žino ruskeliai, vadinasi žino visi suinteresuoti. Kodėl arabai likusių branduolinių užtaisų nesusprogdina? Ar jie sprogsta tik atitinkama amerikoniška ranka pamojus ir ne kitaip? Kaip Jums ne gėda?! Eikit dar paskaitykite wikipedijas, pipedijas ir visus .ru saitus, kad galėtumėte atsikirst į kiekvieną mano, neišmanėlio, žodį.

 13. Arvydas:

  Perskaičiau paskutinius 3 komentarus, kuries pažymėti “Autoriui” ir galvojau, kaip gerai niekur nieko neskaityti, nesidomėti, nevartyti wikipedijos ir kitų informacijos šaltinių, o tik pasikliauti tuo, ką tau valdžia sako. Aš, pavyzdžiui, neskaitau nei vieno “ruskelio” ir jų konspiracijų. Užtenka to, ką dokumentiniuose filmuose rodo, paskaitose skaito ir FAKTAIS pagrindžia JAV ir kitų Vakarų pasaulio ekspertai, pasakoja liudininkai, girdėją gaugybę sprogimų pastato rūsiuose ir t.t. Hilterį vokiečiai taip pat garbino, bet jie, pasirodo, buvo neteisūs… darykite išvadas apie save, o ne blaiviai mąstančius žmones tapatinkite su sergančiais. Šiuose trijuose komentaruose vien tik pikti tauškalai ir nei vieno įrodančio fakto, kaip, pavyzdžiui, Pentagone išnyko didžiulis lėktuvas su visais keleiviais, o nuotraukose, kurių pilnas internetas, matyti nesudegusios knygos ir sveiki kompiuteriai? Ką apie tai aiškina JAV valstybinė KONSPIRACIJA? Ir ką jūs pats apie tai galite paaiškinti. Įdomu būtų pamatyti jūsų informacijos ir išprusimo lygį

 14. Autoriui:

  Ar aš sakiau, kad reikia nieko neskaityti? Ar aš sakiau, kad nieko neskaitau ir nesidomiu? O kas yra tie “dokumentiniai filmai”? Kuo jie paremti? Kokiais dokumentais? Kas tuos dokumentus parašė? Jei jau dokumentinis filmas, tai jau absoliuti tiesa? Tie patys Jūsų “dokumentiniai filmai”, kiekvienas pateikia savo versiją. Tai kadangi jie “dokumentiniai”, tai vadinasi įvyko visos versijos vienu metu? O kas tą wikipedia rašo? Nepatinka faktas – pataisyk :)) O ką paskaitose dėsto? Ten ateina visažiniai, kurie žino tik tiesą ir nieko daugiau? Oho… Po metų ateina kitas visažinis, pasakoja kitą tiesą. Keiti nuomonę tada? Liudininkai girdėjo sprogimų rūsiuose? O ką jie ten veikė? Sėdėjo ir kortom lošė, kol pastatai griuvo? Tie, kurie galėjo kažką girdėti, buvo toli nuo šaltinio. Tie, kurie tikrai kažką girdėjo, jei kažkas ir buvo, tai dabar guli ten po žeme. Nemanai? Ar ten tie ponai iš “Avengers” (http://www.imdb.com/title/tt0848228/) sėdėjo rūsiuose, kad jiems nebaisu branduoliniai sprogimai? Kas yra “blaiviai mąstantys žmonės”? Tie, kurių mintys sutampa su tavo? Pasikartosiu, tai visi, kurie mano kitaip, yra mažo intelekto idiotai? E, blaiviai mąstantis žmogau, pats laikas išsiblaivyti. Ar pats buvai ten, ar pats lietei rūsio sienas sprogimo metu? Ar vaikščiojai ten, matavai temperatūras, radiacijas? Dabar kalbi apie nuotraukas internete. Pats fotografavai? Esi užtikrintas, kad ne ruskeliai jas sumontavo ir įkėlė? Gal tas pentagonas išvis nebuvo paliestas? Gal tas fotkes ir video patys amerikonai įkėlė, kad galėtų nuslėpt tai, kas turi pranykt? Atsirenki šaltinius, nesi visiškai garantuotas jų patikimumu, o ir negali būti garantuotas, bet sakai, kad visi kiti yra nemąstantys idiotai? Taip tiesa, mano komentarai yra skirti “visažiniams”, kaip tu.

  Paimkime citatą: ” nes pagal JAV statybos įstatymus negalima statyti jokio daugiaaukščio pastato, prieš tai nenumačius ir statybų inspekcijai nepateikus adekvačios jo sugriovimo technologijos. Sugriauti tokio tvirtumo pastatą, kaip tvirtina Dmitrijus, kitokių būdų, išskyrus branduolinio sprogdinimo, tiesiog nėra.”

  Jūs čia laikot blaivai mąstančio žmogaus mintimis? Nėra? NĖRA? Gal pasižiūrėkite, kaip puikiai griūva pastatai, kurie oficialiai griaunami. Niekas ten atominių bombų nesprogdina, o pastatas suvažiuoja per kelias sekundes į šūdo krūvelę. OH GOD, WTC NESUGRIAUNAMI PASTATAI.

  Na ok ok, tarkim… Dabar pamąstykime _blaiviai_ – koks pareigūnas leis statyti pastatą ant branduolinio ginklo, po kurio susprogdinimo 4 mėn spinduliuos pavojingi radioaktyvūs spinduliai? Tai gal IAE reikėjo tiesiog susprogdint, kas ne pofig truputis radiacijos? Įsivaizduok situaciją, ateina pas grafą zuokulą europos pc statytojai ir sako “va, mes ten atominę bombikę pakasėm, jei tau kada reiktų nugriaut viską… Čia viskas OK, tik 4 mėn radiacijos… VISKAS OK gi…”. Ir grafas zuokula deda parašą… Tai kas čia ne blaivas, a?

  Mano komentarai nėra skirti pateikti kažkokius tai faktus apie 9/11, mano komentarų tikslas paneigti idiotiškas teorijas.

  Ir dar kartą – neteigiu, kad viskas, ką parodė žiniasklaida, yra tiesa. Kaip tik, 90% rodomo šlamšto yra smegenų plovimas, tiek štatuose, tiek pas mus, tiek apie politiką, tiek apie super duper ultra dieviškus tamponus moterims.

  Na dar pasityčiokime iš komentarų: “Oho, tu man numetei video, bandydamas paneigti mano idiotišką teoriją, dabar aš dar labiau ginsiu savo durną teoriją, nes įsivaizduoju, kad tavo numestas video tik patvirtina mano durną teoriją! DABAR AŠ TEISUS.” – taip, tai tikrai užtikrinto individo žodžiai.

  Mėtot fotkes sakot? Na ok, aš irgi pamėtysiu. Manau, kad kalti ateiviai:

  http://www.youtube.com/watch?v=gQoJ5Qbjx_4 <- va va matot? ATEIVIAI
  http://www.youtube.com/watch?v=rBXSq4WAicA&feature=related <- va va, vėl ateiviai!
  http://images.wikia.com/uncyclopedia/images/b/b7/Wtc3.jpg <- irgi ateiviai
  http://jpdesm.pagesperso-orange.fr/pentagon/missile/ufo.jpg <- čia irgi kažkoks padaras…
  http://therev67.tripod.com/wtc/wtcdevil.jpg (ne)susilydžiusos sijos.
  http://d38zt8ehae1tnt.cloudfront.net/Twisted_Metal_WTC_beams__3954.jpg -> taip pat, nuo branduolinio sprogimo ištirpęs ir į mikrodaleles pavirtęs metalas.
  Čia hebra pro langa pafotkino prieš nelaimę -> http://www.anvari.org/db/fun/World_Trade_Center/WTC_Meeting.jpg
  O čia radau šitų šūdų šaltinį, netyčia. Ateivių ieškojau, bet… http://www.nuclear-demolition.com/911-wtc-7-demolition-wtc-7-collapse-video.html – gal tai irgi su ateiviai susiję?

  Tai apibendrinant, blaivieji… Ko ieškote, tą randate. Ieškote sąmokslo – randate. Geriau paieškojus, rastumėte ir faktų, kad WTC sugriovė godzilla (ir ją mačiau, kai ateičių ieškojau).

  Tai, ponas Arvydai, gal norėtumėte apginti savo nuomonę ir įrodyti, kad esate blaiviai mąstantis? Man įrodyti apie save nieko nepavyks – jau prieš pradedant rašyt buvo nuspręsta.

 15. dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

  Jonas Matuzas, straipnsio autorius, raso: “Tačiau man, pakankamai prisiragavusiam fizikos mokslų bei savo akimis mačiusio reportažus apie šiuos įvykius, tokioje oficialiojoje versijoje kažkas niekaip nesueina: dangoraižiai laisvo kritimo greičiu pavirto į dulkes……”

  Labai idomus issireiskimas….. pakankamai prisiragavusiam fizikos mokslu…… dangoraiziai laisvo kritimo greiciu pavirto i dulkes…..

  Kadangi save tvirtai priskiriu prie nepakankamai prisiragavusiu fizikos mokslu, tai sau leisiu profaniskai pasamprotauti. Tai laisvas kritimas tada, kad niekas netrukdo ( atmeskime oro pasipriesinima) ir tada pamatysime, kad du daiktai paleisti kristi laisvu kritimu…..KRENTA DRAUGE ir kitaip tariant vienas kito neaplenkia krisdami! Ka gi matome filmuotoje medziagoje parodancioje griunancius dvynius? Matome dvi sudedamasias dalis. Viena dalis, tai patys dangoraiziai, o kita dalis tai visokios siuksles, luitai ar net zmogaus kunai krentantys greta siu pastatu. Taigi atmetes oro pasipriesinima, teigiu, kad tie objektai greta dangoraiciu KRITO GREICIAU NEGU PATYS dangoraiziai ar ju virsus. Ir ypac tas aiskiai matesi zemesniuose pastato aukstuose, kai visos siukles tiesiog leke zemyn greiciau…o pastatas vis dar stovejo kaip stovejes, dar ruosesi tik kristi. TAIGI IS TO, KAS AKIVAIZDU IS FILMUOTU KADRU, DARAU ISVADA: DANGORAIZIAI KRITO LECIAU NEI LAISVO KRITIMO PAGREITIS PAGAL FIZIKOS DESNIUS TAI UZTIKRINTU!

  Taigi autoriaus Jono Matuzo, pakankamai prisivalgiusio fizikos, isvada apie tai, kad dangoraiziai laisvo kritimo greiciu pavirto i dulkes yra tiktai maloni literaturine interpretacija, taciau neatitinkanti REALYBES ir fizikos desniu!

 16. Autoriui:

  Ką galvoju? Galvoju, kad vis daugiau atsiranda žmonių, kurių gyvenimo tikslas yra viskame įžvelgti sąmokslą ir jį paaiškinti neįtikėtinomis teorijomis. Branduolinis ginklas po kiekvienu pastatu? Come on… Niekas to neleistų. Negi statysi du didelius pastatus tam, kad po to nužudyt daug savo gyventojų, paskleist savo teritorijoj radiaciją (ir apie ją nekalbėt), apkaltint tuo teroristus vien tam, kad galėtų nuvažiuot pas juos su ginklais daryt “tvarkos” ir paimt jų naftą? Yra paprastesnių būdų, kuriuos tam naudoja amerikonai. Visi apie juos žino, bet niekas nieko nedaro. Taip, sutinku, kad kai kurie dalykai atrodo keisti ir pažeidžia dėsnius, bet net sumuštinis ne visada nukrenta sviestu į apačią, o katė ne visada ant kojų nusileidžia. Sakote, kad amerikonai skleidžia propagandą, plauna mums smegenis ir pan., bet Jūs, ponai blaivieji, ne ką kitaip elgiatės. Dar blogiau.

  Pikta, kad skleidžiate nesąmones ir patys bandote plauti smegenis bukiems lietuviams, bandydami įteigti, kokie blogi tie amerikonai. “Sugriauti tokio tvirtumo pastatą, kaip tvirtina Dmitrijus, kitokių būdų, išskyrus branduolinio sprogdinimo, tiesiog nėra.” – Nesunaikinamas pastatas, Oho.

  Pikta, kad visus, kurie nesutinka su Jūsų neįtikėtina nuomone/teorija, kurią jus laikote kažkodėl FAKTU, jūs laikote nemąstančiais kvailiais. “Arba aš teisus, arba eikite jūs , “.

  O labiausiai apmaudu, kad yra nemažai tokių, kurie šituo šlamštu tiki. Tiki viskuo, kam sukursite bet kokį pateisinimą. Parašytumėt apie ateivius, pridėtumėte paveiksliukų su rodyklėmis – patikėtų ateiviais.

  Atsiprašau, vienu sakiniu neišėjo parašyt savo minties.

  • zemaiciu zydas:

   priespaskutiniai du sakiniai butu puikiai tike ir uzteke:) Patikek, ne visi serga cia paranoja ir dar geba perskaityti neemocingus komentarus:) As pvz net nenoriu zinoti techniniu detaliu griuvimo, man tik rupi rezisieriai. Ir nereikia irodymu, kad butu aisku, jog cia ne babajaus is helmando provincijos darbelis:)

 17. Lietuvis:

  Komentatoriui “Autoriui”: jūs pykstat, kad, kad vadinamųjų “kosnpiracinių” teorijų šalininkai jiems prieštaraujančius laiko kvailiais. Bet gi jūs elgiatė analogiškai. Siūlau jums mažiau jaudintis, mažiau emocijų, o stengtis vadovautis tik ramiu, šaltu protu. Tiek jūsų nuomonė, tiek ir jūsų oponentų yra lygavertės tol, kol jos tėra hipotezės. Galima išsikelti pači įvairiausių hipotezių. Tai kiekvvieno teisė. Tad vietoj jėgų švaistymo emocijms, geriau ramiai pasvarstykit, kokia versija racionaliai yra įtikinamesnė. Nes jūs iki šiol, kiek galima spręsti iš jūsų komentarų savo nuomonės dar neturite. Mane asmeniškai straisnio autoriaus argumentai įtikino.

 18. Autoriui:

  Lietuvi, tikite branduoliniais sprogimais po žeme?! Ir tuo, kad miesto valdžia su mielu noru deda parašą ant pastato projekto, kur nurodyta, kad prireikus, jis bus griaunamas branduoliniu sprogimu vidury miesto, kur po to nemažu atstumu pasklis radiacija ir išsilaikys bent 4 mėn, kur vaikšto milijonai žmonių, tiek amerikiečių, tiek kitų šalių piliečių?

  Na gerai, gerai, pasiduodu, tikėkite kuo norite.

  Žemaičių žyde, keista ir neįtikėtina, kad dar yra gebančių perskaityti straipsniui nepritariančius komentarus, bet už tai užsidirbate keletą pagarbos taškų. Straipsnyje stipriai teigiama, kad čia amerikonų valdžios darbas. Jūs tuo tikite? Duodama suprast, kad tai buvo tik pretekstas invazijai į Iraką naftos ieškot. T.y. ne naftos, o teisybės ir demokratijos! Bet pasistoja ir sukietėja toks klausimas – a nafig žudyti savo piliečius? Nafik brolius dvynius ir dar WTC7? Nebūtų užtekę vieno? Pakankamai rimtas pretekstas. Būtų užtekę vien to, kad pentagonas paliestas. Paliesti karinį objektą pakankamai rimta priežastis karui. O dėl pentagono, jo net sprogdint nereikia, tiesiog “nutekini” žiniasklaidai video, kaip ponas osama šlapinasi ant sienos ir po to su petarda išsprogdina ten skylę… Niekas nebuvo, niekas nematė, o visi būtų patikėję. Ir vilkas būtų sotus, ir avys (ir avinai) sveikos. Maža to, straipsnyje teigiamas branduolinis sprogimas. Kam savo šventoj žemėj žudyt savo piliečius ir dar paskleist radiaciją? Ar tai racionalu ir įtikinama? Kiekvienas interneto piemo paišo video su dvyniais ir ateiviais (arba godzillom), tai negali amerikonų valdžia pasamdyt tokio piemens, kad už 50 dolerių nupaišytų gražesnį vaizdą? Straipsnis nepateikiamas, kaip autoriaus mintys ir hipotezės. Jis formuojamas taip, lyg ši (mano nuomone fantastinė) versija yra vienintelė galima, rašoma taip, lyg tai rašytų architektas-inžinerius branduolinės fizikos eGZpertas pas stovėjęs vietoj ir su pono Geigerio skaitikliu viską matavo, nepamiršdamas ir temperatūrų, grunto ir visų kitų smulkmenų, ir lyg žinodamas slaptą informaciją, kurios atskleisti negali, nes pats dirba tiems patiems amerikonams. Ar tai racionalu ir įtikinama? Panašiai, kaip ir mano aukščiau numestos nuorodos – ko ieškai, tą randi.

  Aš savo nuomonę visada turiu visais klausimais.

 19. Arvydas:

  Oi, kaip įsivažiavo tas “Autorius” – vienas prieš visus. Atrodo, kad aš tuoj jį gerbti pradėsiu.
  O jeigu rimtai, tai ponas “Autoriui”, iš jūsų didelių tekstų ir nuorodų apie ateivius ir Godzilas kažkodėl neradau atsakymo į mano anksčiau iškeltą klausimą, – kokiu stebuklingu būdu dingo visas lėktuvas Pentagone, o visi šalia stovėję degūs buitiniai dalykai liko nesudegę? Ir kodėl lygiai taip, kaip ir abu dvyniai, per 6 sekundes ėmė ir sugriuvo trečias – 40 aukštų pastatas? Nekalbėkime apie tą branduolinį užtaisą (nors tai taip pat yra versija ir nėra visiškai atmetamas dalykas – straipsnyje tam gi yra pateikiami įrodymai – paneikite juos, su paaiškinimais, o ne purkštaukite,nes juokingai atrodo, ir viskas bus tvarkoje). Atsakykite į mano pateiktus paprasčiausius klausimus, kad viskas būtų akivaizdu ir logiška – tada gal ir prie bokalo alaus galėtumėm susėsti ir turimą informaciją sulyginti. Gal ir prieitumėm prie kokio vidurkio? Atrodote ne visai kvailas, tik labai užsispyręs, o gal tyčia ginčijatės, kad gerą pokalbį apie aktualią temą palaikytumėte? Nejaugi jūs taip pasitikite ta Amerika, kad galvą už ją guldote. Prisiminkite, kad dėl pokarinių represijų kaltas ne tik Stalinas, bet ir ne mažiau – JAV. Argi ne Ruzveltas baigiantis II Pasauliniam karui visų laikų didžiausiam kraugeriui Stalinui ranką spaudė (sick) ir Lietuvą jam PARDAVĖ, dėl ko šimtai tūkstančių lietuvių buvo ištremti arba partizanaudami žuvo. O gal Lietuvos atidavimas komunistams į nasrus jums yra labai imponuojantis dalykas? Man, tai – ne. Ir aš tai amerikiečiams visada primenu ir priminsiu. Ir dar galiu surasti nemažai atvejų, kai JAV išdavė savo partnerius (pvz. kažkada draugais buvusius Gadaffi, Huseiną, Talibaną, Al-Qaedą, Mubaraką ir t.t.), arba yra geriausi draugai su viena iš labiausiai represinių valstybių pasaulyje – Saudo Arabija (tikriau, naftą valdančiai princais).Tad yra pagrindo JAV nepasitikėti ir galvoti apie ją kaip pačią demokratiškiausią ir teisingiausią valstybę pasaulyje, ar ne?
  Rugsėjo 11 kai kas vadina tyliu JAV kariniu perversmu, kai valdžią, padėję taip vadinamiems teroristams nužudyti arti 3000 žmonių ir sugriauti pastatus, į rankas perėmė kariškiai. Dabar jiems jau nereikia Kongreso nei Konstitucijos – daro tai, ką nori – ir prezidentą už virvučių timpčioja, kurį, tikriausiai, patys ir pasodino (be stipraus užnugario nugalėti Hillary Clinton mažai žinomas afrikietis kažin ar galėjo).
  Ginčijantis reikalingi faktai, o jūs jų nepateikiate. O reikėtų, bent jau keletą, norint ginčytis su ekspertais (ne su manimi, aš nesu ekspertas, turiu omenyje 1700 JAV architektų ir inžinierių – ar jūs manote, kad jūs vienas už juos visus protingesnis?
  Ir kodėl tyčiojatės iš liudininkų? Tai žmonės, nukentėję nuo pastatų susprogdinimo ir tuo metu buvę juose. Pirmą dieną, kai vyko tiesioginiai reportažai iš įvykio vietos, kruvinais veidais žmonės TV reporteriams pasakojo, kad girdėjo daugkartinius požeminius smūgius – pasižiūrėkite gi, pagaliau, filmuotą medžiagą, ne aš tai išsigalvojau – JAV TV rodė. Jeigu jau netikite niekuo kitu tik oficialais šaltiniais – tai jums būtų didžiausias įrodymas, kas jūs klystate.
  Linkiu sėkmės, įdomu buvo susipažinti. Laukiu intelektualaus dialogo tęsinio, o ne tuščiažodžiavimo.

 20. Antanas:

  Visiškai priimtina versija, kad taip buvo suplanuota ir su vyriausybės žinia įvykdyta, siekiant ekonominių ir politinių interesų.

 21. Valdemo:

  As visiškai pritaŗiu Algirdui. Liudininkai kruvinais veidais ir 1700 amerikos architektų ir inžinierių tvirtinančių priešingai, nei mums nori įteigti JAV vyriausybė, yra akivaizdūs faktai ir logiškai mastantys turėtų rimtai pasvarstyti kieno pusėje tiesa.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Reklama

Init


 

Dusodininkai

 

ethnic art.lt
Baltų šalelė