Š.Navickis. Pradedant nuo savęs (57)

Šarūnas Navickis | J.Vaiškūno nuotr. alkas.lt

Šarūnas Navickis | J.Vaiškūno nuotr. alkas.lt

Skambus posakis, kad „norint pakeisti pasaulį, reikia pradėti nuo savęs“ taip ir liktų – o dažniausiai ir lieka – dar viena gera idėja, jei nepradedame ja vadovautis. Juk apčiuopiamus pokyčius atneša tik ta dalis mūsų teorinių žinių, kurias perkeliame į praktiką. Tad kodėl gi ne? O ir proga nebloga pasitaikė – kalbu apie artėjančius rinkimus ir galimybę ar net prievolę viešosios erdvės dalyviams teikti žinias apie save iš pirmų rankų.

Kuris laikas, o ypač po apsilankymo su simbolinėmis dovanomis – dviračio ratu bei pompa – „Kubiliaus bunkeryje“, kaip tą pastatą skaičiau vadinant kitų autorių straipsniuose, po mano rašiniais šalia komentarų, kurių tarpe kaskart daugėja palankių tekstui, o kartais ir autoriui, ėmė rastis ir klausimų. Pastarieji kaip tik dideliu geranoriškumu nespindi ir apie ką straipsnyje berašyčiau, vis tiek su nedidelėmis variacijomis sukasi plotmėje tarp mano miegamojo („kiek žmonų turi“), sportinės veiklos, nemeilės gėjams ir konservatoriams (tai bent sugretinimas), o kartais virsta ir bemaž kaltinimais – kaip drįsai atsirasti „pas Paulauską“ (taip įvardijama tada egzistavusi Naujoji sąjunga), kodėl tavęs neremia (arba kodėl remia) „Drąsos kelias“ bei kiek kartų bankrutavai? Pasitaiko ir “Ką gero esi padaręs Lietuvai?“ bei „Kada baigsi blaškytis tarp kūrybos, politikos ir verslo?“ Na, klausimai daugmaž tokie – tai ir atsakinėsiu į visus. Prašau atleisti už teksto apimtį, keleriopai viršijantį mano įprastinių rašinių ilgį.

Žmoną turiu vieną, su kuria gyvename tiek civilinėje, tiek ir bažnytinėje santuokoje – šią aplinkybę miniu dėl to, kad klausimo tonas lyg ir akcentuoja moralinę reikalo pusę. Taigi, bažnyčia tuo klausimu man priekaištų neturi. Beje, nepastebėjau, kad ir civilinė teisė Lietuvoje būtų numačiusi daugiau nei vieno sutuoktinio galimybę. Auginame trejetą vaikų, kurių jauniausiai tik ką sukako trys mėnesiai. Taip pat turiu du  suaugusius „kraitinius“ vaikus, kurie jau kuris laikas kuriasi gyvenimus patys. Taip, esu išgyvenęs ir skyrybų netektį – atradimu to juk niekaip nepavadinsi. Tačiau čia baigiasi mano galimybės atvirauti, nes kalba jau eitų ne apie mane, o apie kitus žmones, ir aš tikrai nesijaučiu turįs teisę pasakoti tai, kas liečia ne tik mane, bet ir juos. Kita vertus, niekada nebuvau davatka, nepramiegojau savo gyvenimo ant krosnies ar pasislėpęs po medžiu (apie tai truputį vėliau) ir nepretendavau į Misterio Nuobodybės titulą – mano  gyvenime buvo, yra ir tikiuosi bus moterų, su kuriomis įdomu bendrauti ir kol tas bendravimas nieko neskaudina, nematau reikalo jo riboti. Sekso skandalus, kuriuose nebuvo sekso tegu kuria ir tiražuoja piktavaliai liežuvautojai – matyt, tokia jau jų dalia. Nejaugi ritamės link to, kad šiais „genderizmo“ apnuodytais laikais vyras jau turi viešai atsiprašinėti, kad jam patiko moterys ir už tai, kad bent retkarčiais ir jis patiko joms? O gal tiesiog tiems, kas ieško „visą gyvenimą su vienu partneriu darnioje šeimoje“ pragyvenusio kandidato vertėtų apsistoti ties dabartiniu premjeru? Tik kodėl jo žmonės taip nemyli?..

Sportine veikla paprastai įvardijami mano įkurti sveikatingumo klubai. Teko būti vienu iš pirmeivių, vystant kūno kultūros paslaugas teikiančių klubų veiklą Lietuvoje – su malonumu paminėsiu faktą, kad daugelis šiandieniniuose klubuose dirbančių fitness srities profesionalų bei asmeninių trenerių savo karjerą pradėjo būtent mano įkurtuose centruose. Pirmasis jų atsidarė Kaune, o po to ir Vilniuje, kuriuos įkūrėme kartu su partneriais. Po mano  skyrybų, kurias jau minėjau, sutarėme, kad didesnysis Kauno klubas liks mano partneriams, o mažesnysis Vilniaus – man, pastarojo akcijas netrukus pardaviau ir abiejuose klubuose likau tik konsultantu, o vėliau atsidėjau išimtinai kūrybai – rašymui. Mano žiniomis klubas Vilniuje veikia iki šiol toje pačioje vietoje kitu pavadinimu, klubas Kaune užsidarė prieš kelis metus, gyvavęs apie dešimtį metų. Apie klubą Klaipėdoje reikia pakalbėti atskirai. Reikalas tas, kad po nemažos pertraukos kūno gerovės teikimo srityje, jau gyvendamas Klaipėdoje, kur persikėliau dėl to, kai gerasis Dievulis davė žmoną klaipėdietę, gavau pasiūlymą iš VP Market grupės įkurti klubą „Akropolyje“. Pradžioje tikėjausi, kad klubas bus jų nuosavybe ir labai apsidžiaugiau, kad tokia galinga verslo grupė ėmėsi į žmonių sveikatą ir gerovę nukreiptos veiklos, o man teks organizatoriaus vaidmuo, kuris baigsis, klubui pradėjus sėkmingai veikti. Tačiau procese atsitiko taip, kad patalpų savininkai pasirinko likti jų nuomotojais, o man teko nebe įkūrėjo, bet verslo operatoriaus vaidmuo. Startas buvo daug žadantis ir po atidarymo minėtasis klubas buvo pristatytas Pasauliniame fitness centrų kataloge, kaip vienas iš dviejų tais metas pasaulyje atsidariusių unikaliausių centrų (antrasis, jei neklystu, Honkonge). Tačiau prasidėjusi krizė neleido klubui įsibėgėti ir finansinių įsipareigojimų našta netruko virsti grėsmingai augančiomis skolomis. Žinoma, kreipėmės į VP Market atsakingus asmenis ir atrodė, kad sprendimą rasti vis dėl to pavyks – buvo pasakyta, kad iki derantis sumokėtume bent pusę susidariusios skolos ir tada atvažiuočiau į Vilnių, nes Klaipėdoje tokie klausimai nesprendžiami. Pinigų tokiai operacijai klubas neturėjo, o ir prasidėjusi krizė, kurios plitimo ribų tada dar nebuvo galima nė įsivaizduoti, jau šiepė savo iltis, tad kredituojantis bankas papildomai finansuoti klubo nesiėmė. Norint neužsidaryti  – juk tą krizę sukėlėme ne mes – kartu su kitais klubo administracijos nariais apsisprendėme skelbti nuolaidų akciją ir tokiu būdu pritraukti lėšų, kad galėtume padengti bent dalį įsiskolinimo ir sėsti prie derybų stalo, tikėdamiesi, kad pavyks išsaugoti išties gerą klubą, kurį jau spėjo pamėgti nemažai žmonių. Tačiau pervedus surinktus pinigus patalpų nuomotojui ir man nuvykus į Vilnių, buvo pasakyta, kad greta įmonės pasirašyto kontrakto dar turiu pasirašyti ir asmeninį skolos vekselį, o tada jau bus ieškoma galimybių dirbti toliau. Į tai atsakiau, kad turiu pagalvoti – pasiūlymas, šiaip ar taip, primena alegoriją, kai žmogus užrašo velniui sielą. Po šių žodžių buvau paliktas derybų kambaryje, matyt, pagalvojimui. Tokiai „verslo vienatvei“ užtrukus apie valandą, supratau, kad čia deryboms vietos nepalikta ir nutariau, kad turiu vėl pasitarti su klubo administracijos darbuotojais. Tačiau grįžus į Klaipėdą trečios dienos vakare atėjo įrankiais ginkluoti darbininkai ir fiziškai pakeitė klubo duris bei spyną. Taip vienašališkai buvo „išspręstas“ tolesnės klubo veiklos klausimas… Toliau sekė bankroto procedūra, o klubas perėjo į kitas rankas. Jis ir dabar ten yra, tuo patvirtindamas faktą, kad problema buvo ne pačiame klube, o tiesiog vienos pusės nenore ieškoti moralaus sprendimo. Iš savo pusės tegalėjau padaryti tiek, kad siekdamas kiek įmanoma kompensuoti žmonių patirtus nuostolius asmeniškai sudarinėjau nukentėjusių klubo lankytojų sąrašą, kurį pateikiau bankroto administratoriui, o taip pat padariau viešą pareiškimą spaudoje ir atsakiau į klausimus. Žmogiškoji šios istorijos pusė taip pat aprašoma mano knygos „Kaip gyveni, taip ir atrodai“ biografinėje dalyje. Manau, kad tai kaip tik tokio pobūdžio patirtis, iš kokios atsirado patarlė „Už vieną muštą dešimt nemuštų duoda“ ir jokių slaptų užkaborių čia nėra.

Inkriminuojama „nemeilė gėjams ir konservatoriams“… Na, išsitenku savo lytyje ir asmeninu pavyzdžiu galiu patvirtinti, kad gyvybė kyla iš priešingų lyčių sąjungos, gi kai ji tos pačios – tokia jungtis yra bergždžia. O su Gamta ginčai nevedami. Suprantu, kad gyvenime būna visaip, ir galiu tai toleruoti, bet ne propaguoti – o kaip pavadinti „švietimo programas“, kai mūsų vaikams nuo mažumės norima aiškinti, kad du princai yra taip pat šaunu, kaip ir princas ir princesė? Gal net dar šauniau – mat tiedu princai yra „šiuolaikiškesni“? Todėl nuo tos ribos, kai nukrypimas nuo prigimties bandomas prakišti kaip norma ir dar prabylama apie išskirtines sąlygas (kvotas) visų likusiųjų piliečių sąskaita, laikau savo pareiga tokį melą viešinti, o procesą stabdyti. Tą ir darau.

Su konservatoriais yra kiek kitaip. Visų pirma nelaikau konservatizmo kažkokiu savaiminiu blogiu ir apie tai esu nemažai rašęs, lygindamas Anglijos ir Lietuvos konservatorius, o D. Cameron‘ą su A.Kubiliumi. Tačiau kalbant būtent apie Lietuvos konservatorius, paveikslėlis visiškai kitas. Skaudžiausia, kad būtent konservatoriai daugeliui žmonių, tarp jų ir man, buvo įkalbėję, esą jie bus kitokie, nei nomenklatūriniai socdemai. Deja, deja – gyvenimo realybė parodė, kad jei jie ir kitokie, tai tik į blogąją pusę. Į detales čia nesileisiu, panašiai jaučiasi daugelis Lietuvos žmonių, o ir patvirtinančių faktų pilna viešoji erdvė. Tuo tarpu tie, kurių jokia argumentacija neveikia ir kurie vadovaujasi ne protu ir logika, o kažkokiais tik jiems vieniems suprantamais mesianistiniais (o gal kaip tik – itin medžiagiškais?) motyvais, tegu ir toliau leidžiasi „vedžiojami po dykumą“. O ir kaip bežiūrėtum, gyrimasis „suvaldyta krize“ netekus trečdalio valstybės žmonių konservatorių atžvilgiu palankiai nenuteikia. Tie šios partijos nariai, kuriuos laikau protingais ir padoriais – o pažįstu asmeniškai ne vieną konservatorių – turėtų smarkiai pasistengti, kad sutelktom jėgom nušalintų tą dabar partiją vairuojančią grupę (kai kas sako „chuntą“), jei nori reabilituoti ir partiją, ir patį konservatizmą rinkėjų akyse. Kai kuriais atvejais tas nusivylimas toks didelis, kad iš nuoskaudos ir nevilties pasirenkama kuo priešingesnė konservatoriams srovė. Panašiai ir aš atsiradau Naujosios Sąjungos sąraše. Negaliu sakyti, kad didžiuojuosi šiuo savo pasirinkimu, tačiau turėjau progos iš arti pamatyti, kaip veikia partinis mechanizmas ir kaip greitai suniveliuojamas jos narys partiją valdančių žmonių rankose. Nenorėdamas tapti tokiu beveidžiu sraigteliu, kuris reikalingas tik kaip lojalus rankos kėlėjas balsuojant, šiandien esu itin atsargus tiek partijų, tiek ir sąrašų atžvilgiu. Kokia prasmė būti kaltinamam už dalykus, kurių tu ne tik neįtakojai, bet net nežinojai, kad tokie vyksta?

Čia natūraliai pereiname prie klausimo, kodėl mane remia ar neremia (kaip kam patinka) Drąsos kelio partija? Ne taip seniai, kai dar buvo ar bent taip atrodė reali antisisteminių politinių jėgų susivienijimo galimybė, viešu laišku kreipiausi į tų partijų vadovus ir aktyviausius narius, siūlydamas sėsti prie Apskrito stalo ir išnaudoti susidariusią situaciją visos Lietuvos labui. Kvietimas buvo išgirstas ir pastebėtas – tačiau jo įgyvendinimas yra tik dalinis. Kaip teigiamą pavyzdį reikia paminėti Nacionalinį susivienijimą (vėl NS) „Už Lietuvą Lietuvoje“, kuris jau turėjo teigiamą įdirbį jungdamas Centro partiją bei Socialdemokratų ir Tautininkų sąjungas, prie kurių dabar prisidėjo ir Tautos vienybės sąjunga. Tačiau nei tarytum pasitraukusio iš avanscenos „Lietuvos sąrašo“ nei aktyviai veikiančio Drąsos kelio tarp susivienijusiųjų nėra. Tuo tarpu aš likau su galiojančiu kvietimu vienytis lūpose ir širdyje. Su nedrąsia viltimi pastebėsiu, kad tokia galimybė ir toliau išlieka – Klaipėdos Baltijos apygardoje, kur esu išsikėlęs savarankiškai, priešinių kandidatų nekėlė nei „Už Lietuvą Lietuvoje“, nei Drąsos kelias. Kadangi čia vėl kartojasi situacija, kai kalbėdamas plačiau neišvengiamai turėčiau minėti kitus žmones ir jų teiginius, tai geriau sustosiu, tačiau turiu pakankamo pagrindo manyti, kad toks kandidatų išdėstymas nėra atsitiktinumas. Taigi, remia mane ar neremia yra labiau skonio reikalas, o galutinį išsidėstymą bei rezultatą matysime rinkimų dieną.

Artėjame prie pabaigos. Gyrimuisi provokuojantis klausimas „Ką esi gero padaręs Lietuvai?“ man nelabai patinka, todėl prašau atleisti už trumpą atsakymą. Manau, kad katastrofiškai nykstančios tautos ir krizės krečiamos valstybės kontekste penki vaikai yra išties rimtas poelgis. Labai norėčiau, kad panašiai elgtųsi ir jaunesni už mane tėvai. Taip pat esu parašęs penkias knygas, iš kurių keturios išleistos, o viena laukia eilės ir palankesnių mokesčių politikos leidybai, nei ta, kurią sukurpė dabartinė valdžia. Iš minėtųjų keturių dvi buvo pakilusios į perkamiausių (tikiuosi, ir skaitomiausių) knygų dešimtuką. Norintys, vėlgi, lengvai susiras ir daugiau teigiamų pavyzdžių, esu pakankamai viešas asmuo. Gi nenorinčius – kam tuščiai varginti?

„Blaškytis“ tarp kūrybos ir politikos nustoti neketinu. Net Seimo etikos komisija laikosi nuomonės, kad originalių tekstų kūryba yra leistina veikla, taigi, čia ir toliau išliks taip, kaip ir iki šiol. Rašysiu ir toliau, juolab, kad gyvenimas parūpina siužetų gerokai didesniu tempu, negu pavyksta juos raštu išguldyti. Pagaliau ir tautinė tradicija tokia, kad daugelis mūsų rašto žmonių lygiagrečiai reiškėsi ir politikoje. O verslas vargu ar yra mano pašaukimas ir užduodant klausimą jis greičiausiai prikabintas kaip menamai neigiamas veiksnys. Beje, eskaluojama neigiama pažiūra į verslą valstybės ūkio vystymuisi kažin ar prideda sėkmės?

Dėkoju savo gerbėjams ir kritikams – pirmiesiems, kad palaiko ir sustiprina, antriesiems – kad „užgalanda“. Jūsų visų dėka tampu ir stipresnis, ir aštresnis, o tai šiuo metu gali pasirodyti kaip tik pačiomis reikalingiausiomis savybėmis.

Tuo tarpu piktavaliams liežuvautojams atpildu tebus jų pačių gyvenimo būdas, į kurį jie neišvengiamai prisineša ant kitų pilstomo purvo.

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Visi įrašai | Žymos: , , , , , , , , , , , .

57 komentarai

 1. Pa/mok-ykis:

  “NOSCE te IPSUM”
  /pažink patsai save/
  …Futurus…
  1914 Vilnius
  “ŽALČIO” Spaustuvė

  Tautos, kurios bijosi autokritikos, arba tebėra dar vaikais, arba žengia jau nuopolio linkui. Sveika, nešiojanti savyje gyvus ateities diegus, visuomenė teisiasi be paliaubos visuomenės sąžinėje prieš viešosios nuomonės forumą, nedengia savo ydų, neslepia savo ligos apsireiškimų, o tik netrukdama jieško priemonių, kaip jų nusikračius; ir ji toje prieš piktą kovoje ima pagalios viršų. Visuomenė, kuri neleidžia atidengti savo žaizdų, užkerta kelią jų gydymui, paliegsta, nustoja jėgų savytarpiuose vaiduose ir kovoje su kaimynais, išsigimsta, o nekartą ir žųva.
  p.3

  p.10
  Ir nebijokome, kad tuomet mums pritrūktų sveiko proto ir galės, ydant sulaikius tokį artimą, kuris kesintųsi ant mųsų teisingų, prigimtų, tautinių teisių. Nes meilė neatmeta išminties. Bet tik remdamosi tomdviem dorybėm ir sekančia iš jų-dviejų krikščioniškąją teisybe – tautoste auga ir tesiplėtoja. Kitaip genda ir nyksta! O mums kaip tik trūksta tų pamatinių dorybių ir todėl taip pašlijusi yra visa mųsų doros sveikata.
  Nevilkime savęs! Šių dienų politikos veikime ir šių dienų tarptautiniuose santykiuose nesame ne tik katalikais, bet ir krikščionimis.

  (Pastb.: 8-ių puslapių kreipinio pradžia/galas. Teikta LDK valdovų tiesiogin. palikuonės;
  “Lietuvių mokslo draug.” bibl.; kalba palikta, – juntama pervedimo į lietuvių kalbą 98 m. senov. “ypatumai”)

  • SOS:

   Jei tik kas galite perduokite žinią DK štabui. Navickis 2008 metais priklausė Artūro Paulausko patijai , kuri su visa savo komanda prisijungė prie Darbo partijos. Kas gali paneigti, kad Navickis patekęs į seimą nebus perviliotas pas Uspaskį, kuris turi pinigų pakankamai nupirkti tokius alkanus bankrutavusius rašytojus. Žmonės neleiskit erkėm išjoti į Seimą ant vaiko ąšarų, neglauskit gyvatės užantyje, nes ji gudresnė už jus sušilusi kąs taip skaudžiai, kad mažai nepasirodys. Kas gali paneigti, kad tai nėra darbiečių slaptas trojos arklys. Gal viskas taip ir suplanuota, nes Klaipėdoje darbo partija neturi šansų, o tas veikėjas mėgsta sukioti bures ten kur vėjas palankesnis. Negaima pasitikėti perbegėliais, ypač iš paulauskininkų prokurorų klano.

   • Veiklus zmones:

    iesko kaip pasireiksti.Sarunas raso talentingai,sugeba logiskai destyti teisingas mintis.Baikit raganu medziokle.Ka galit pasiulyti geresnio ? Ponia Skuciene(su visa pagarba jai,kaip nukentejusiai) ?Galu gale zmones nestovi vietoj,igydami patirties kartais net paziuras keicia,nors nezinau,kokios jos bovo prie Paulausko,bet dabar-aiskios ir gerbtinos.

    • Smalsus:

     Šitą veikėją, deja labai gerai pažįstu. Navickis nėra tas kuo dedasi. Labai moka gražbiliauti, kažin ar tai talentas. Jei jau renkan už kelis parašytus straipsniu, kurie vienas nuo kito ne kažin kuo skiriasi, tai kur mes nueisime. Tas veikėjas siekia susitvarkyti savo finansinę pusę. Žinau ką sakau. Žmogelis be lojimo ant visų negeroviu nieko gero daugiau ir nenuveike, gal todel kad galvoje ir sažinėje nėra tiek daug, kiek deklaruoja. Nemanau, kad laimėtu, o jei papultu, tai nelaimetumem mes visi. Iš nulio gausi nulį visada.

 2. Bildukas:

  Jau net nebežinau kas teisus, o kas klysta, džiaugiuosi, kad laisvoje šalyje dar galiu pasakyti savo nuomonę. Jei esu Lietuvos priešas, būkite malonūs ir pasakykite kurioje vietoje? Tiems kurie sekėte mano įnirtingas pastangas priversti kandidatą į seimą atsakyti į mano klausimus, turiu pasakyti: matote eilinis žmogus privalo ir GALI priversti einančius į valdžią pagaliau suprasti: JIE EINA TARNAUTI MUMS IR JIE PRIVALO ATSISKAITYTI MUMS. Todėl džiaugiuosi, kad Šarūnas suprato, kad yra darbdavys, o kas yra tarnautojas. Reiškiu pagarbą dėl jo šitokio žingsnio, be abejonės tai yra garbingas poelgis. Atsakymai į mano klausimus, atskleidžiant savo biografijos užkulisius, savaime aišku yra autoriaus versija ir atskleidžia jo kaip asmens požiūrį į konkrečius socialinio gyvenimo reiškinius, atskleidžia jo kaip asmens brandą ir mums skaitytojams leidžia susidaryti pilnesnį vaizdą apie jį, kaip apie būsimą politiką. Ačiū jam už šią galimybę.
  O dabar pradžiai vienas pastebėjimas ir mano asmeninė nuomonė. Įmonės bankrotas nėra ta amžinam kentėjimui ir visuotinam nukryžiavimui pasmerkta nuodėmė. Žiūrim ką turim: “Fitness Panorama” bankroto istorija (pasižadu remtis tik autoriaus faktais), cituoju iš straipsnio: Norint neužsidaryti – juk tą krizę sukėlėme ne mes – kartu su kitais klubo administracijos nariais apsisprendėme skelbti nuolaidų akciją ir tokiu būdu pritraukti lėšų, kad galėtume padengti bent dalį įsiskolinimo ir sėsti prie derybų stalo, tikėdamiesi, kad pavyks išsaugoti išties gerą klubą, kurį jau spėjo pamėgti nemažai žmonių… Jūs Šarūnai prieš skelbdamas nuolaidų akciją pamiršote esminį faktorių SĄŽININGUMĄ visur ir visada, garbingas verslininkas būtų savo klientus informavęs apie iškilusius sunkumus klubui ir tokiu būdu suteikęs žmonėms galimybę pasirinkti: nori jie savo lėšomis rizikuoti gelbėdami klubą ar ne. Tokios galimybės, kaip supratau iš straipsnio jūsų klientai neturėjo, tiesiog jūs, gal ir gerų ketinimų vedamas, ėmėte ir surizikavote nieko nenutuokiančių apie iškilusias problemas žmonių pinigais, o kai Vilniuje kaip jūs rašote: Tačiau pervedus surinktus pinigus patalpų nuomotojui ir man nuvykus į Vilnių, buvo pasakyta, kad greta įmonės pasirašyto kontrakto dar turiu pasirašyti ir asmeninį skolos vekselį, o tada jau bus ieškoma galimybių dirbti toliau… jums buvo pasiūlyta dalį skolos garantuoti asmeniniu turtu, Jūs staiga praregėjote ir jau savo pinigais rizikuoti nebenorėjote. Aš jau net nebeklausiu jūsų AR TOKS JŪSŲ POELGIS YRA GARBINGAS. Vis tiek jūsų akyse esu Bildukas iš VSD ir KGB, taigi – aš lieku prie savo nuomonės, jūs likite prie savo, o skaitytojai dabar galės patys pasidaryti savo išvadas. Kaip gražiai bevyniotumėt į vatą šitą istoriją, faktai kalba patys už save: JŪS RIZIKAVOTE SVETIMAIS PINIGAIS IR JUOS PRADANGINOTE, todėl aš jumis nepasitikiu ir už jus nebalsuosiu.
  Visiems linkiu ramybės ir geros dienos

  • Bilduk:

   kiek pinigu Jus praradote ? O Sarunas turejo Jusu manymu uzstatyti savo vaiku namus ? Kai kurie klausimai graziai skamba,kai jie abstraktus,bet kai pasidomi konkrecia situacija…As visko nezinau,bet tai ka dabar raso Sarunas yrs teisinga,jis vienas is nedaugelio varo nuoseklia linija.Tai tiek.O balsuokit uz ka norit-Jusu teise.

   • Bildukas:

    che che …. mano Šarūnas galėjo užstatyti tų kvailelių, kurie pirko abonementus pusmečiui į jo sporto klubą, namus. Gaila, kad tie mūsų įstatymai tokie durni ir tokios galimybės tas Vasiukų meistras deja neturėjo, gal tada būtų klubą išgelbėjęs? Jei visko nežinot, kaip rašot, patariu nuosekliai paskaityti jo memuarus iš naujo, gal sužinosit, bet jei nuoširdžiai – labai tuo abejoju. Sėkmės 🙂

    • Bilduk, turbūt skaitydamas straipsnyje praleidote vieną svarbų sakinį, cituoju: “Žinoma, kreipėmės į VP Market atsakingus asmenis ir atrodė, kad sprendimą rasti vis dėl to pavyks – buvo pasakyta, kad iki derantis sumokėtume bent pusę susidariusios skolos ir tada atvažiuočiau į Vilnių, nes Klaipėdoje tokie klausimai nesprendžiami.” – abonementus pirkę klientai pinigus prarado ne dėl Šarūno, o dėl VP market kaltės.

     • Bildukas:

      Ar tu Šarūnas? O gal jo pasamdytas? Ar tu žinai tokį terminą – sąžinė?
      Atsakyk tu, o kodėl abonementus pirkusieji žmonės nieko nenutuokė apie finansinę padėtį klube? Ar tai buvo ne jų reikalas? O gal Šarūnas jų atsiklausė, kai pinigėlius viliojo akcijom-atrakcijom?
      Siūlau pastudijuok keturis kertinius verslo etikos principus. Pirmas, verslininko atsakomybė santykiuose su konkurentais. Antras, verslininko atsakomybė prieš KLIENTĄ IR PIRKĖJĄ. Trečia, verslininko atsakomybė prieš darbuotojus ir partnerius. Ir ketvirta, verslininko atsakomybė santykiuose su visuomenės įstatymais bei valdžios instsitucijomis.
      O šiaip, aš nekaltas – aplinka kalta, jau tapo labai madingu posakiu, kai reikia kvailelius į vietą pastatyti.

      • Ne, aš ne Šarūnas 🙂 Tiesiog persakaičius jo išdėstytą istoriją darosi akivaizdu, kad VP Market Šarūnui suteikė nepagrįstų vilčių pratęsti sporto klubo veiklą, galimai siekiant spaudimu išgautu asmeniniu vekseliu pasipinigauti pasiglemžiant jo vaikų namus.
       Juokingai ir pasigailėtinai atrodo tamstos pasvarstymai apie tai, kad sąžinės reikia tik daliai santykių, o kitiems ji neva tai nebūtina. Mano giliu įsitikinimu sąžinė arba yra, arba jos nėra, ir VP Marketui galioja tokie patys etiniai principai, kaip ir visiems kitiems.

       • Bildukas:

        O jūs matėt ir girdėjot tuos susitarimus? O kad Šarūnas mėgsta “netyčia” pagrąžinti tiesą aš asmeniškai turėjau garbės įsitikinti, kai jis komentaruose pamiršęs, kad kompiuteris turi vieną IP adresą, prisidengęs kitu vardu mėgino pudruoti savo kakučius. Sakysite daug kas taip daro, bet turiu atkreipti jūsų dėmesį – kandidatui į seimą galioja kiti standartai, apie tai ir eina kalba.

 3. Kažin:

  Šarūnas mintis reiškia sklandžiai ir logiškai, be to, atrodo, kad yra ir nuoširdus. Tačiau netaisyklingas veiksmadžio “atsidarė” vartojimas sakiniuose, kaip: “Pirmasis jų atsidarė Kaune…”, “klubas Kaune užsidarė prieš kelis metus”, rodytų autoriaus meilės kalbai stoką. O tai rimtas trūkumas į valdžią taikančiam žmogui.
  Beje, dėl negarbingumo Bilduko priekaištas jam atrodo pritemptas, juk užstatyti savo (šeimos) turtą iš jo buvo pareikalauta po to, kai buvo įvykdyta sąlyga sumokėti pusę skolos…

  • Bildukas:

   Tokia praktika labai dažnai taikoma versle. Kai verslo partnerio veiklos ir mokumo perspektyvos kelia abejonių – reikia papildomų garantijų. To turto iš jo niekas neatiminėjo, jei jisai žadėjo tęsti veiklą ir tikėjo tos veiklos sėkme tai kas, jei ne jis verslo savininkas turi prisiimti riziką. Jei nenori rizikuoti tai nelįsk į verslą, o jei įlindai tai nenorėk sausas išjoti ant kito sprando. Visas šlykštumas buvo: įmonę gelbėti nieko nenutuokiančių klientų pinigais. Padorus žmogus prakaitą lietų ir nors po truputį mėgintų ištaisyti savo nepamatuotos rizikos padarinius. O tas suokia apie aukštas materija ir taiko į Seimą. Koktu žiūrėti. Nei aš, nei jūs žinome tikruosius susitarimus tarp verslo partnerių, o straipsnyje pateikta vienašališka versija, bet man ir to pakanka susidaryti vaizdeliui. O vaizdelis apgailėtinas.

 4. tikras lietuvis:

  Taip pat jis neatsako Į klausimą kodėl mano galįs iš užsienio Lietuvai davinėti išaiškinimus kaip reikia gyventi – kas nebeLietuvoje, tas jau nebelietuvis.
  Todėl viso gero ir linksmų švenčių.

 5. erkė:

  Žmoną dievulis davė!? Klebonėlis primokino ar pats sugalvojai? Norėčiau bent vieno politiko, kuris aiškiai ir tiesiai pasiųstu juodaskvernius ir jų sapaliones nx, pareikalautu susimokėt mokesčius, ir išvytų iš mokyklų ir vaikų darželių. Matau, kad tu to nepadarysi. Gaila.

  Sutinku su bilduku, būta nesąžiningų manipuliacijų žmonių pinigais, o kaltint vien maksimką irgi nelabai tikslu. Ten niekšai verslą suka, tas seniai aišku, bet ir tu nešventas, tik galimybių tokių neturi.

 6. Bildukas:

  Paspėliokim gerbiamieji: būnant Seimo nariu, galimybės (kurias turėjo omenyje erkė) padidėja ar ne?

 7. Bildukas:

  Maloniai prašom šie komentarai iš ekspertu, ten dar ne tiek jo perliukų pabarstyta, jo iš šmeižti (kaip jis pats verkia) nereikia, kuo toliau tuo gražiau atsiskleidžia, nes melo kojos trumpos 🙂
  27. Klaipediete 2012-08-21 21:15:44 (86.100.77.211) parašė:
  Dziaugiuosi, kad pagaliau Sarunas apsisprende kandidatuoti. Visada pritariau jo straipsniams, o sio zmogaus mintys man atrodo labai teisingos. Saunuolis. Palaikau 100%
  33. Sarunas Navickis 2012-08-22 11:01:56 (86.100.77.211) parašė:
  Informacija mano gerbejams ir kritikams (paskalu nesiotoju tai neliecia):
  Parasiau ir issiunciau redaktoriams issamu ir zymiai atviresni teksta, negu iprasta Lietuvos ziniasklaidoje, su atsakymais is pirmu lupu (cia apie tuos ikyriai kartojamus klausimus).
  7. Is Facebook: 2012-08-16 10:27:40 (86.100.77.211) parašė:
  “Drąsos kelias” politinė partija Dėmesio !!!
  Kreipiamės į visus mūsų puslapio draugus, norėdami priminti ir įspėti.

  • Bilduk – o nemanai, kad tuos komentarus galėjo rašyti Šarūno žmona, ta pati, dėl kurios jis persikėlė į Klaipėdą? Šeimoje sutuoktiniai juk nenaudoja kiekvienas skirtingo IP adreso.

   • Bildukas:

    Sutinku, galėjo. O kaip tau šitai 🙂
    101. Sarunas Navickis 2012-08-16 19:07:18 (86.100.77.211) parašė:
    Na, pasidomejau ir as serverio IP nr 82.135.140.37. Oi, idomus reikalas 🙂 Pasirodo, jo komentaru kuo ivairiausiais “nick’ais” cia ne vienas ir ne du – aisku, visi trykste tryksta purvais. Tryksta tiek, kad storu sluoksniu uzkloja ir pati straipsni, ir jo turini. Nes tikslas – apdergti autoriu, t.y. mane, tuo paciu dar ir pamoralizuojant, pirstu baksnojant i mano IP adresa. Ir tai daro asmuo, ne karto nepasirases savo vardu! Na, kaip sauksi, taip atsilieps. Pasirodo, sio morales milzino serverio adresas yra kaip sykis ten, kur anksciau lankesi gejai, o dabar yra striptizo klubas ! Neblogai. Yra kam kelti moralinius klausimus. Taip ir paaiskeja, kad kuo pats kvepia, tuo ir kita tepa. Stai tokios tokeles…
    Pasirodo Šarūnas dar ir Šerlokas Holmsas svetimam portale IP adresus sugeba nustatyti. Tik visiški idiotai gali užsiimti rietenomis su internetiniais troliais, tą ir norėjau parodyti jo rinkėjams, ar mažai dar idiotų sėdi seime? Apie jo sąžinę aš jau net nebekalbu.

 8. tikras lietuvis:

  Kaip ten bebūtų, bet ar turi šis kandidatas programą kaip pakelti Lietuvos ekonomiką ir gyventojų gerbūvį?
  Jei ne, tai ir viso gero.
  Ir tą patį reikia pasakyti visiems, kurie tokios programos neturės – nesvarbu ar tai partija, ar tai atskiras asmuo – kokie yra jų pasiūlymai, kokius liaudies (pvz., internerto komentatorių) pasiūlymus žada įvykdyti ir kaip?
  Kol kas nei tokių partijų, nei kandidatų nematyti.

  • Geriau pakalbekim:

   apie tai ,kad Seimo nariu atlyginimai greit vel bus gerokai keliami-netoli ir 10 tukstanciu per menesi atlyginimas Kodel visi tyli ? is viso-ju per daug-trecdaliui tautos isvaziavus-ju reikia atatinkamai sumazinti.Patys matom,kad didele dalis-bimbiri volioja.Man tai atrodo ziauriai vos issimaitinanciu is minimumu Lietuvos seimu atzvilgiu.

 9. Arvydas:

  jei būčiau klaipėdietis, už Šarūną balsuočiau.

 10. Nijolė:

  Netikiu to žmogaus nei vienu žodžiu. Tai žmogaus tipas – perėjūnas. Aš pažįstu pirmas dvi žmonas, o kuri dabartinė tai ir jis pats neatsimena. Jau jo tėvelis toks (4 žmonos) net iš funkcionierių jį išmetė komunistai…

  • Mintis:

   Baltijos kelyje buvo nesvarbu asmeniniai žmogaus gyvenimo vingiai buvo svarbu tik Lietuva.Gal dabar susitelkim ir darykim tai,kas reikalinga kad Lietuvoje mūsų vaiikai būtų laimingi.Nesiknaisiokim smulkmenose,mažiau vieni kituose ieškokim kažko ,kad patenkinti, gal būt, savo pomėgį kabinėtis.Susitelkim.To dabar labai reikia.Jei gerbiamas Šarūnas,būdamas sąmoningas pilietis, nori padaryti tai ką mato svarbu dėl Jūsų,mano,savo vaikų ateities,tai tam turi konstitucinę teisę ir tokie priekabiavimai yra tik trukdymas Šarūno ar kito sąmoningo,geravalio piliečio pastangoms.

  • Smalsus:

   O čia tai geras, to dar nežinojau. Matai koks melagis, gėdinasi pasakyti, kad turėjo dar dvi žmonas, o vaikus vadina kraitiniais, pats nė neaugino, o dedasi geru tėvu. Koks tėvas toks ir sūnus, paskui bobų sijonus lakstyti tau Šarūnai, o ne į seimą lįsti. Fu koks pasirodo niekingas, negana, kad piniginėm aferom išgarsėjes dar pasirodo ir bobinčius. ačiū miela Nijole, kad netylite, gal ir daugiau kas parašys.

 11. Kažin:

  Sakote, kad Šarūnas dvi žmonas turėjo, tai rodytų, jog ne koks pedofilas ar kitaip ne vyriškas yra, o tikras vyras, kuriam, kaip sakoma dainoje, – “man vienos mergelės mažai, mažai…”
  Be to, visi jo paties ir kitų apie jį vardinami dalykai rodytų, kad jis su nenormalia padėtimi nesitaikstantis žmogus yra, tai gal išjudins ir Lietuvos politikos dvokiančią balą…
  Taigi nepavydėkime jam – tegul patenka į Seimą, norisi tikėti, kad, jeigu jis Seime negalės nieko jam būdingai vyriškai spręsti, tai demonstratyviai paliks jį. Tada gausite galimybę, kaip paprastai, kokį “bobuką” išsirinkti.

 12. Rita:

  Labiausiai tinka tie patys, ar ne “tikras lietuvi””, nes dar per mazai praskolino Lietuva?

  • tikras lietuvis:

   Labiausiai tik tie, kurie turės reikiamą programą (apie tai buvo kalbėta).
   Skaityk M.Kundroto straipsnį – jis kaip tik taip žuiūri į tuos reikalus.
   Reikėtų, kad ir visi kandidatai būtų tokie.

 13. Naglis Puteikis:

  Diskusija su Alvydu Medalinsku, ar partijas gali steigti tik tautininkai su centristais:

  Naglis Puteikis: Alvydai, leisk atsakyti į Tavo klausimus:

  “Tik štai įdomu su kokia programa eina į rinkimus pats Naglis: su konservatorių partijos ar savo. O, jeigu savo, tai kodėl eina su ta partija, kurią nuolat kritikuoja.”

  N.P.: eičiau su TS-LKD, bet kad kol kas dar nėra tos programos, taigi nėra kaip ir rinkėjams prisistatyti. Už biudžetinius pinigus žurnale “TS-LKD žmonės (dvidešim penki)” rėkauti su Užkalniu “duskit pavidoliai” negaliu, nes pats pavydžiu limuzino Porshe Panameros už 300 000 Lt; grožybių, kačiukų, šuniukų už 5000 Lt dar neturiu, todėl prisistatyti rinkėjams galėčiau nebent su programa. Todėl ką randu gero pakeliui, tą ir imu: ėjau, žiūriu guli apynaujė “Lietuvos sąrašo” programa. Paskaičiau – patiko, ypač dėl daugiamandatės apygardos panaikinimo, dėl antstolių reprichvatizavimo (nacionalizavimo – suvalstybinimo), ir t.t.
  O kritikuoju TS-LKD todėl, kad į tą TS-LKD elito žurnalą pateko tik pirmi 24, plius alkopramonės lyderis, plius Užkalnis, plius vyr.redaktoriaus draugužis, taigi iš viso 27, o aš sąraše būdamas 26-u nepatekau. Todėl negalėjau reklamuotis šalia taupiausios iš visų Seimo narių automobilių – mano tėvo 1988 m. gamybos dujinio Wolksvagen passato.
  Jei lauksiu TS-LKD programos, tai gali taip atsitikti, kad ją likus 2 dienom iki rinkimų parašys Užkalnis su Adomėnu, arba ji bus baigta tik po rinkimų.

  “Nacionalinis suvienijimas Už Lietuvą Lietuvoje baigia ruošti tokią programą, bet nežinau, ar turėsime pakankamai galimybių ją žmonėms pristatyti. Bet Naglį ir kitus galiu nuraminti, kad tokia programa netrukus bus paskelbta.”

  N.P.: Alvydai, nepyk, bet ką Jūsų susivienijimo kandidatai DABAR pristatinėja savo rinkėjams? Gal TS-LKD 2008 m. programą -ji,beje, labai gera. Ar visai nieko nepristatinėja? O gal imate pavyzdį iš Adomėno ir programą parengsite po rinkimų?

  “Pirmas, tas, kas žiniasklaidoje jau buvo minėta, kad “D.Kuolys suvažiavime Daukanto aikštėje turėjo virš tūkstančio įgaliojimų ir tai irgi panašu į teisybę, nes į aikštę susirinko keletas dešimčių žmonių, o atstovavo virš tūkstančio.”

  N.P.: 800 žmonių pasitikėjo D.Kuoliu ir pasirašė įgaliojimus. Kuo tai skiriasi nuo 1900 visuotinio susirinkimo dalyvių , arba 119 delegatų, atstovaujančių po 10 partijos narių, balsavimo? Kuo tai skiriasi nuo 700 įgaliojimų Emigrantų partijai, 500 įgaliojimų Brazauskienei, 400 įgaliojimų DK aktyvistei ir pan.?

  “Antra, kad susirinkta, kažkodėl ne kokioje nors salėje, kaip steigiama partija, o aikštėje.”

  N.P.: Įstatymas nedraudžia steigti organizacijų ir ant šaligatvio, bet būtų trikdomas eismas, o aikštė nuo graikų laikų yra demokratijai skirta vieta. Kuo skiriasi aikštė nuo salės?: 1. Taupymu – nereikia švaistyti sunkiai surinktų nario mokesčių. 2. Fliuksu – asimetrinis atsakymas papuvusiai sistemai, 3. Viešieji ryšiai -žurnalistams lengva filmuoti, fotografuoti visais rakursais, imti interviu, laisvai judėti nieko netrikdant – puikus demokratijos ir viešumo triumfas prieš užsidariusius prabangiuose viešbučiuose liberalcentristų forumus, pasibaigiančius beveik orgijomis prabangiuose baruose ir kambariuose už biudžeto pinigus (tai nekliūna?).

  “Trečia, kad suvažiavimo delegatams dar prieš suvažiavimą patvirtinti siūlyta partijos vadovu D. Kuolį ir balsuoti už visas rezoliucijas, dokumentus, jų net nemačius, kas bus pasiūlyta suvažiavime.”

  N.P.: įgaliojime triskart parašyta, kad įgaliojama veikti TIK DĖL STEIGIMO.

  “Ir, ketvirta, aišku, ne mažiau skandalinga: kad įgaliojimą pasiūlyta duoti būsimam partijos pirmininkui iki 2016 metų.”

  N.P.: įgaliojimai duoti tik dėl steigimo, taigi gali iki 2016 steigti partiją, bet tik steigti. Matyt rengėjai galvojo, kad surinkti 800 ir daugiau įgaliojimų D.Kuoliui gali prireikti 4 metų. Kaip matome, apsiskaičiavo, nes surinko per 11 dienų, ar tai dėl per didelio pasitikėjimo D.Kuoliu, ar dėl pernelyg gerai organizuoto rinkimo (matyt, parašų rinkikai karštai įtikėjo sėkme, ar reikalingumu) , o gal dėl visų šitų trijų dalykų sinergijos?

 14. Naglis Puteikis:

  Ar vieni kitus naikindami pilietiniai judėjimai ir nebiudžetinės partijos ruošiasi laimėti Seimo rinkimus?
  Keliose vienmandatėse tikisi laimėti šios organizacijos? Kodėl aršūs vieni kitų kritikai patys neišsikėlė kandidatais į Seimą, surinkdami 1000 parašų, arba iš viso neina vienmandatėse (su retomis išimtimis)? Bijo pralaimėti?O juk galėtų savo kritiškus samprotavimus dėstyti teisiai rinkėjams į akis. Ar baisu gauti atkirtį dėl neteisingumų?Dėl kurios vietos, pvz. Vilniaus Senamiesčio rinkimų apygardoje kausis DK atstovas A.Nakas ir ULL atstovas G.Songaila? Dėl penktos? Akivaizdu, kad vieni kitus išeliminuos ir nepateks į antrą turą. Ir taip bus (pilietiniai judėjimai ir nebiudžetinės partijos nepateks į antrus turus) visoje Lietuvoje, išskyrus Kauną, gal su retomis išimtimis.
  O D.Kuolio “Lietuvos sąrašo” dėja buvo visiems susivienyti, pasiskirstyti vienmandates, jose nekonkuruoti ir VISUR IŠEITI Į ANTRUS TURUS. Ir kautis dėl demokratijos ATKŪRIMO Lietuvoje.
  Bet egoizmas, puikybė, noras kitus pažeminti, paniekinti, apspjaudyti, pasirodė stipresni. Todėl S.Stulpinas ir kiti interneto komentatoriai, imantys iš jo blogą pavyzdį, iš visų jėgų ir naikina menkus pilietinio pasipriešinimo daigus kie įmanoma labiau pildami purvus vieni ant kitų.
  Kodėl užuot susivieniję, visi tik spjaudosi purvais, užuot išsikėlę vienmandatėse?
  Beje, o kur pilietinių judėjimųi ir nebiudžetinių partijų trumpos, rinkėjams SUPRANTAMOS rinkimų programos?
  Dėl ko veržiatės į tą Seimą? Ką ten vykdysite?
  D.Kuolys, kol oponentai liejo ant jo pavydo tulžį, parašė puikią demokratijos atkūrimo programą – lietuvossarasas.lt/darbu-sarasas .
  Gal ją ir bandykime vykdyti pildydami, tobulindami VISI KARTU, nesvarbu kokiose organizacijos bebūtumėme. Ten ir investuokime energiją, o ne į purvų drabstymą naudojantis melagingais piktų žmonių straipsniais.

 15. Rytas:

  Niekas jau į Jus nekreipia dėmesio. Visi dirba savo darbus. Kuolys lyg tai paskutiniam kursiokų vakarėlyje buvo nuverstas? Ir dabar naujas pirmininkas – rašytojas? Nežinom, kas ten vyksta? Dar sako Kuolininkų sąraše įtraukti JAPONAI turistai, nes jie tuo metu ėjo aikšte, ir dabar toj partijoj neliko net 50 gyvų dūšių?
  Tautininkai, ULL džiaugiasi ir visiems linki sėkmės .

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Reklama

Init


 

Dusodininkai

 

ethnic art.lt
Baltų šalelė