Seimo narys G.Songaila Prezidentei D.Grybauskaitei įteikė memorandumą dėl Lietuvos santykių su Lenkija (96)

Gintaras Songaila | Alkas.lt nuotr.

Gintaras Songaila | Alkas.lt nuotr.

Rugpjūčio 8 d. Seimo narys, Tautininkų sąjungos pirmininkas Gintaras Songaila  įteikė prezidentei Daliai Grybauskaitei memorandumą dėl Lietuvos santykių su Lenkija.

Šiame memorandume Seimo narys apgailestauja, dėl atsakingų Lenkijos Respublikos politikų ir net valstybės vadovų nesiliaujančių pareiškimų apie tai, kad Lietuva esą nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų Lenkijai dėl „lenkiškos rašybos“ įvedimo. Lenkijos prezidentas Bronislavas Komorovskis ką tik ir vėl pareiškė, kad „Lenkijos ir Lietuvos valstybių pasirašytoje 1994 metų sutartyje Lietuva yra įsipareigojusi, be kita ko, įvesti lenkišką pavardžių rašybą“.

Lietuvos Respublikos oficialūs asmenys ne sykį yra priminę Lenkijos pusei, jog aukščiau minėtoje sutartyje Lietuva yra įsipareigojusi lenkų tautybės asmenų vardus ir pavardes rašyti pagal skambesį, tačiau to, pasak G.Songailos, aiškiai nepakanka, nes ir toliau tęsiasi dezinformacijos procesai tiek Lenkijos visuomenėje, tiek tarptautinėje viešoje erdvėje. Seimo narys siūlo išvesti Lietuvos ir Lenkijos santykius iš aklavietės, žymiai aktyviau aiškinant Lenkijos pusei Lietuvos poziciją. Jo nuomone, tol, kol Lenkijos politikai tikėsis, jog Lietuva gali „nusileisti“ ir lenkų tautybės asmenims padarys antikonstitucinę išimtį, tol Lenkijos ir Lietuvos santykiuose nebus jokio aiškumo, Lenkijos politikai ir toliau demonstruos savo „tvirtumą“ spaudžiant Lietuvą, kišis į jos vidaus reikalus.

Memorandume atkreipiamas dėmesys į tai, kad Lenkija pati pažeidžia „Lietuvos respublikos ir lenkijos respublikos draugiškų santykių ir gero kaimyninio bendradarbiavimo sutartį“, remdama nelojalias Lietuvai organizacijas, formuluodama Lietuvos atžvigiu antikonstitucinius tikslus ir aktyviai veikdama Lietuvos politinį procesą, ir netgi siedama artėjančių rinkimų į Lietuvos Respublikos Seimą rezultatus su galimybe įgyvendinti šiuos nedraugiškus Lietuvai tikslus. Seimo nario nuomone, tokia praktika prieštarauja aukščiau minėtos sutarties 1 straipsniui, įpareigojančiam sutarties šalis nesikišti į kitos šalies vidaus reikalus ir gerbti jos teritorinį vientisumą, o taip pat 16 straipsnio 2 daliai, kurioje abi šalys įsipareigoja laikytis principo, jog tautinėms mažumoms priklausantys piliečiai turi būti lojalūs savo valstybei.  Kaip tik Lenkija nevykdo ir sutarties reikalavimų dėl lietuvių asmenvardžių rašybos, kadangi nerašo jų pagal skambesį. Jis mano, kad Lenkijos pusei būtina deramai išaiškinti, kad „tolesnis vienpusiškas ir niekuo nepagrįstas įtampos eskalavimas jau gresia patiems geranoriškų santykių pagrindams, stiprina neigiamą Lenkijos įvaizdį Lietuvos piliečių akyse ir turės ilgalaikes neigiamas pasekmes“.

Memorandume siūloma Lietuvai aktyviai pradėti derybas dėl naujos sutarties su Lenkija, kuri iš tikrųjų kurtų abipusį pasitikėjimą, deramai įvertintų prieš karą Lenkijos įvykdytą rytų Lietuvos okupaciją ir jos pasekmes. Seimo nario nuomone, dabartinėje sutartyje pripažįstamas skirtingas prieškarinės istorijos traktavimas aiškiai nepasiteisino. Jis taip pat siūlo aiškiai įvardinti, kad Lenkija jau tris metus nevykdo įsipareigojimų savo pusėje sušaukti Lenkijos ir Lietuvos parlamentinę asamblėją. Jei Lenkijos pusė nesuinteresuota tęsti asamblėjos darbo, Seimo narys siūlo svarstyti šios asamblėjos panaikinimo klausimą.

Gintaras Songaila yra Lenkijos ir Lietuvos parlamentinės asamblėjos narys.

Kategorijos: Lietuvoje, Lietuvos repolonizacijai – ne!, Naujienos, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , .

96 komentarai

 1. Tautis:

  Nejau Songaila mano tuo memorandumu pakelti savo smukusius rinkiminius reitingus?

 2. Rytas:

  Atsiprašau. Turėjo būti:

  Jeigu pažiūrėtumėte kiek Songailą vertina nepalankiai (birželį 16,9 proc.) tai TREČIAS REZULTATAS PO GRYBAUSKAITĖS (VERTINA NEPALANKIAI -14,7 PROC.) IR BAČKIO (vertina nepalankiai -16,6 PROC.).
  Pvz. Kubilių nepalankiai vertina – 68,6 proc., Zuoką – 47 proc. Uspaskichą – 34 proc. vertina nepalankiai.

 3. tikras lietuvis:

  G.Songaila daro rimtą klaidą: sako – “lenkų tautybės”.

  Jei pasakytų lenkais save laikantieji ar su lenkais besitapatinantys, tai būtų tiksliau, nes:
  1. akad. Z.Zinkevičius įrodė, kad jie nėra lenkai, o sulenkinti (daugumoje) lietuviai;
  2. tautos susidaro TIK istoriniu laikotarpiu, savoje teritorijoje ir iš giminiškų genčių. Taigi Lietuvoje tokia tauta yra lietuvių – jokios kitos tautos čia neturėjo savo genčių ir čia negimė;
  3. dar Šv.popiežius Jonas Paulius II, savo vizito metu, Lietuvos “lenkams” sakė: “jūs esate ne lenkai, jūs – lietuviai, tik lenkiškos kultūros”.

  • Iš UK:

   Keli pastebėjimai:
   1. Popiežius tiesiog kreipėsi: “Lenkų kilmės lietuviai”. Ši frazė yra Popiežiaus homilijoje, pasakytoje Lietuvos lenkams Šventosios Dvasios bažnyčioje, per vizitą Lietuvoje 1993 metais. Jūsų citata yra labai iškraipyta. Songaila kaip tik klaidos nedaro, nes elgiasi pagal tautininkiškos ideologijos imperatyvą, nes jie lietuvius apibrėžia tik siauru etnolingvistiniu pagrindu, pagal kurį visi, ne etniniai lietuviai ir nekalbantys lietuviškai negali būti laikomi lietuviais. Tokiu atveju ir emigrantų, etninių lietuvių, bet nekalbančių lietuviškai, lietuvybė yra kvestionuotinas dalykas. Jie – “mažiau” lietuviai.

   2. Tapatybę formuoja ne genai, o sociokultūrinė aplinka. Genetišjai kilmė gali būti ir japonų, bet tautinė tapatybė gali būti kinų, prancūzų, šveicarų, jei toje kalbinėje ir kultūrinėje aplinkoje susiformavo asmenybė. Tai, kad genetiškai Lietuvos lenkai ir lietuviai yra broliai, neturi abejonių niekas, nei lietuviai, nei rusai, nei lenkai, nei baltarusiai. Lygiai taip pat tiksliai nepamenu, bet berods apie 40% Lietuvos vyrų šiaurinėje Lietuvos dalyje genetiškai artimi ugrofinų tautoms, kas nė kiek nesumažina nei jų lietuviškumo, nei padaro juos estais, suomiais, karelais ar kitais ugrofinais. Zinkevičius teisus dėl kilmės, bet ne dėl dabartinių lenkų tautinės tapatybės. Kraujas niekada nepasakys, kas lietuvis, o kas ne. Jie jaučiasi esą lenkai ir tokie jie yra. Psichologinis veiksnys kur kas svarbesnis egzistenciniam sprendimui (tautiniam apsisprendimui) nei genetinė kilmė.

   3. Jūsų antrasis punktas kvestionuotinas. Tauta nėra statinis veiksnys, bet dinaminis ir jokiu būdu baigtinis. Kas yra Kosovo albanai: buvę graikai, dalmatai ar sualbanėję serbai? Kas yra vokiečiai? Juk nebuvo genties “deutsch”? Sulipdyta kadaise iš visiškai skirtingų germanų genčių. Arba kas yra italai? Šiaurinėje dalyje iki Emilijos Romana keltų gentys: longobardai, venetai ir taip toliau, o pietuose lotynų gentys, o po to dar graikų, arabų, finikiečių, saracėnų ir ispanų palikuonys. Naujausias pavyzdys: amerikiečiai. O gal tokios tautos net nėra? Klasikine prasme – ne. Bet realiai, nė vienas iš amerikiečių nesitapatina nei su Britanija, nei su Ispanija ar Airija. Tautos dinamiškai keičiasi. Keičiasi jų samprata, kultūrinė erdvė, kalbos, po politinių kataklizmų pasikeičia net sienos. Emigracija pagaliau nėra naujas reiškinys. Tautų kraustymasis vyko visada tik tam tikrais periodais sustiprėdavo ir vėl sumažėdavo.

   4. Manau, kad Lietuvoje problema yra lietuvio apibrėžimas tik siauru kalbiniu pagrindu. Pasaulyje juk yra tautų, kurios kalba skirtingomis kalbomis savo viduje. Airiai kalba specifiniu anglišku dialektu arba keltiška airių kalba. Škotai: Hibriduose – keltų kilmės škotų kalba, bet pačioje Škotijoje angliškai arba scotts’u (anglų-škotų kalbų mišria kalba, kuri net turi savo literatūrą).

   • tikras lietuvis:

    Nemanyk, kad čia ką apgausi – šneki kaip lenkų šnipas:
    1. aš pats klausiau tos popiežiaus kalbos ir sakau tai ką girdėjau;
    2. tapatybė yra pasirenkama ir to nelemia jokie genai – vėl šovėte pro šalį.
    Jei žmogus gyvena Lietuvoje, pagal lietuvišką tvarką, dirba Lietuvai, jai augina savo vaikus, ją gina, tai jis yra lietuvis.
    Nežiūrint jo ar jo protėvių kilmės, naminių tradicijų ar giminaičių.
    Jei, pvz., lietuvis išvyksta gyventi į GBR(t.y. jis atsisako Lietuvos ir būti jos nariu – lietuviu), jis tampa anglu – anksčiau ar vėliau, o per kartas ir jo visi palikuonys bus anglai.
    Pavyzdys – Lietuvos didikų kilmės, o GBR ir anglų didis aktorius Gilgudas;
    3. jūs antro punkto nesupratote – aš taipogi sakau, kad genetiškai tauta keičiasi (kitaip išsigimtų), tačiau ji yra, buvo ir bus tik Lietuvoje. T.y. pagrindinis tautos bruožas yra teritorija – kurie turėjo savą teritoriją, tie išliko.
    O Kosove albanai pavogė elementariai teritoriją ir tiek žinių;
    4. Lietuvoje lietuvis nėra apibrėžiamas taip, kad jo pagrindinis bruožas yra lietuvių kalba. Pagrindinis tautos nario bruožas yra Lietuvos teritorija, nes tos teritorijos bendruomenės kalba yra lietuvių, papročiai – tradicijos yra vietiniai.
    Pvz., paskaitykite Tautininkų sąjungos dokumentus apie tautos sąvoką.

    • tikras lietuvis:

     P.S.
     ir užsienyje nėra jokių lietuvių (išskyrus nedidelį kiekį, kurie ten yra laikinai mūsų valstybės pasiųsti ir dirba jai).

     • tikras lietuvis:

      Štai koks yra paskelbtas tos Jono Pauliaus II kalbos tekstas (atmeskime tai ką kas atsimena):
      http://www.lcn.lt/b_dokumentai/popiezius_Lietuvoje/JP2_9.html
      “1. Noriu išreikšti ypatingą džiaugsmą susitikdamas su jumis šiandien, mano apsilankymo Lietuvoje metu, Šventosios Dvasios bažnyčioje, kurią lanko lenkų kilmės lietuviai bei Lietuvoje buvojantys lenkai”.

      Taigi Šv.Popiežius skyrė:
      1. lenkų kilmės LIETUVIUS;
      2. ir LENKUS.
      T.y. jis sakė, kad Lietuvoje nėra jokių lenkų – jie yra lietuviai, tik turintys lenkiškumo kultūrą – kaip ir sakiau.
      Taigi: ir Šv. Popiežius teigė, kad Lietuvoje tėra tik viena tauta – lietuvių.

 4. Kažin:

  Manau, kad pirmiausiai tapo būtina, jog žiniasklaida naujai paskelbtų pačią tą 1994 metais su Lenkija pasirašytą bendradarbiavimo sutartį.
  Taip pat būtina paskelbti patį G.Songailos memorandumą, o ne tik sovietišku stiliumi- skelbiant vėl tik informaciją apie dokumentą. Taigi gal naujasis “glavlitas” vėl yra įsitaisęs!…

  • ABC:

   Ko panikuoji, liurbi? Sutartis seniai prieinama internete.
   http://www.kpd.lt/lt/node/157

   • ABC:

    Apie tai, kad būtent Lenkija nesilaiko sutarties, buvo ne kartą rašyta:
    “Lenkų politikai tiek Lietuvoje, tiek Lenkijoje priekaištauja Lietuvos valdžiai, kad toji laužanti 1994 m. sutartį, kurioje esą leista tautinėms mažumoms rašyti vardus ir pavardes tos mažumos kalbos rašmenimis. Šitaip teigti gali tik tie, kurie tos sutarties neskaitė. Iš tikrųjų sutarties 14-asis straipsnis duoda teisę šalims vartoti tautinių mažumų asmenvardžius „pagal tautinės mažumos kalbos skambesį“. Matyt, geriausia gynyba yra puolimas, nes sutartį iš tikrųjų laužo ne Lietuva, o Lenkija.

    Lietuva šio sutarties straipsnio stropiai laikosi ir lenką Janą Šidlovskį skiria nuo lietuvio Jono Šidlausko. Tuo tarpu Lenkijos lietuvių pavardės Lenkijoje niekuo nesiskiria nuo lenkų pavardžių, ir Jonas Šidlauskas ten yra virtęs Jan Szydłowski, Vytautas Liškauskas – Witold Liszkowski. Išimtį lenkai daro tik tiems lietuviams, kurie nėra Lenkijos piliečiai – jų pavardes vėlgi rašo ne originalia rašyba, bet „pagal skambesį“, plg. Lietuvos pareigūnų pavardžių rašybą Lenkijos žiniasklaidoje R. Szimaszius, V. Uszackas ir pan.”

    http://alkas.lt/2010/12/19/a-butkus-nesventas-lenku-melas/

   • Kažin:

    Ačiū, bet pasirodei kiek žioplavotas… Paties nurodytas tekstas internete negali būti laikomas oficialiu sutarties dokumentu, nes yra be šalių parašų ir neturi teisės aktui nustatytų registravimo duomenų.

 5. Aš pritariu bet kokiems tautininkų veiksmams ir Songailą laikau besiformuojančiu lyderiu,kuris nebijo bent jau kalbėti,o mes tik rašinėtojai.Palaikau-Pritariu. J.PR.

  • Tautis:

   kad pasimetęs tas lyderis, blaškosi po koalicijas.

   • SONGAILA "pagal Vilmorus" TREČIAS (vertina nepalankiai TIK-16,9 proc.) po GRYBAUSKAITĖS (14,7 PROC.) IR BAČKIO (16,6 PROC.). Pvz. KUBILIŲ nepalankiai vertina – 68,6 proc:

    Labai geras lyderis, jeigu ieško koalicijų, o ne sėdi “pasipūtęs ir vienišas”. Šaunuolis Songaila.

    • Tautis:

     nuo jo po truputį tolsta savi, Tautininkai. Liks vienas koalicijoje.

     • SONGAILA "pagal Vilmorus" TREČIAS (vertina nepalankiai TIK-16,9 proc.) po GRYBAUSKAITĖS (14,7 PROC.) IR BAČKIO (16,6 PROC.). Pvz. KUBILIŲ nepalankiai vertina – 68,6 proc:

      Tautininkai ir nutols ir vėl priartės prie vado. Gerai, kad yra oponentų. Vienyti turi tik idėja.
      O tautininkų yra labai įvairių. Kai kurie iš jų laukia įsakymų, nurodymų. Jų negavę pyksta, o patys iniciatyvos nesiima, nedirba.
      O Songaila iš tikro yra inteligentas ir labai daug dirba pats norėdamas užkrėsti dirbti kitus savo pavyzdžiu.

      • Tautis:

       nemanau, kad Tautininkai atsikūrė, kad jie vėl su kuo jungtųsi ir pranyktų kažkokioje neaiškių partijų mišrainėje. Dalį vadas gal ten ir ištirpdys.

       • SONGAILA "pagal Vilmorus" TREČIAS (vertina nepalankiai TIK-16,9 proc.) po GRYBAUSKAITĖS (14,7 PROC.) IR BAČKIO (16,6 PROC.). Pvz. KUBILIŲ nepalankiai vertina – 68,6 proc:

        Tauti, jei kas SILPNAS, tai ištirps kitų partijų mišrainėje (toks ir tautininkas?), o Songaila su savais neištirpo nuo konservatorių. Priešingai, patys konservatoriai, matydami kur tiesa, aptirpo ir spjovė savo vadams į barzdą. Tas procesas vyksta iki šiol.

        • Tautis:

         Tautininkai, kurie atėjo po Sąjungos atsikūrimo, jų didžiulė dauguma, tikėjosi kitokios politikos. Tad ir jie, kaip konservatoriai, matydami kur krypsta Vadas, gali spjauti į barzdą.

         • SONGAILA "pagal Vilmorus" TREČIAS (vertina nepalankiai TIK-16,9 proc.) po GRYBAUSKAITĖS (14,7 PROC.) IR BAČKIO (16,6 PROC.). Pvz. KUBILIŲ nepalankiai vertina – 68,6 proc:

          Ką reiškia “kitokios politikos”? Kiekvienas jų tikėjosi vis kitokios politikos pagal “jo dūdelę”. Tai čia Songaila vienas iš tų, kuriuo daug kas nepatenkintas, bet kuris sugeba rasti “aukso vidurį” “kompromisą”. O 99 proc. tų nepatenkintų kompromiso ieškoti “NEMOKA” (tokiu atveju tautininkai subyrėtų). Pvz. duoda kokią nors surašytą idėją, kuri nepatinka kitai grupei, ir sako ‘nekeisk nei vieno žodžio’. Be to yra pas tautininkus atsiūstų iš kitų partijų atlikti ardomąjį darbą keliant nerealius reikalavimus ir pan.

          • Tautis:

           Ne pagal kiekvieno dūdelę, bet steigėjams buvo aiškinta kitokia būsima politika ir šie dabar teisingai pasipiktinę. Gal vadas ir nejaučia, bet daug eilinių bruzda, jau daugėja pavienių atvejų išėjimo iš Sąjungos.

          • SONGAILA "pagal Vilmorus" TREČIAS (vertina nepalankiai TIK-16,9 proc.) po GRYBAUSKAITĖS (14,7 PROC.) IR BAČKIO (16,6 PROC.). Pvz. KUBILIŲ nepalankiai vertina – 68,6 proc:

           Nieko. Išeis, sugrįš. Čia ir gali būti kitų partijų žvalgai ardytojai.
           Tauti, tik dirbk ir varyk savo tautinę politiką. Ir Songaila tik džiaugsis (jis irgi neamžinas, bet šiuo metu geresnio nelabai matau). Įrodys kas nors , kad geresnis, dauguma palaikys ir viskas.
           Songaila pvz. realiai Seime sustabdė kosmopolitų stumiamą “lenkų abėcėlės įvedimą”, MMA priėmė tarpinį variantą, Švietimo įstatymo kai kas pavyko ir t.t., ir dėl to aš manau, kad tai GERIAUSIAS TAUTININKŲ VADAS IŠ IKI ŠIOL BUVUSIŲ.
           Pats irgi matyt ne ką nuveikei. Tai pvz. ryt surašai teismui teikimą dėl diskriminuojamų lietuviškų mokyklų Vilniaus krašte. Bet tur būt tingėsi, tai tada nėr ko zyzt.

          • SONGAILA "pagal Vilmorus" TREČIAS (vertina nepalankiai TIK-16,9 proc.) po GRYBAUSKAITĖS (14,7 PROC.) IR BAČKIO (16,6 PROC.). Pvz. KUBILIŲ nepalankiai vertina – 68,6 proc:

           Songaila labai konkrečiai atstovavo teismuose ir pavyko išsaugoti Vėriškių lietuvišką mokyklą, Poškonių darželį ir tėvai ir mokytojai jį palaikys. Kas blogiausia, kad reikia kovoti, įrodinėti ir Švietimo ir mokslo ministerijai.

         • Mintis:

          Ką spjaudai,kad nereikėtų pačiam ir gaudyt:)))?
          Atėjus į partiją naujam nariui,reiktų visų pirma įgyti politinės nuovokos,politinės patirties, tada gali reikšti logiškas pastabas patyrusiems partijos nariams,kurie dirba rimtai.Visų pirma reiktų daug ko išmokti -būti politiku.Įstoti į partiją nepakanka ,reikia išmokti mąstyti plačiau ir suvokti plačiau,tada gali daryti išvadas kaip turi elgtis politikas vienu ar kitu Lietuvai svarbiu klausimu.Manymas ,kad įstojus į partiją jau esi politikas gana naivus,esi -partijos narys. Žvelgdamas žvilgsniu,kurio matymo laukas labai siauras ,daug ko nematai ir gali pasidaryti labai klaidinančias išvadas ,ar griebtis sukritikuoti tą,kuris turi patirtį,žinių,dirba nuoširdžiadžiai, sugeba pasiekti naudingiausią rezultatą Lietuvai.Nuo trumparegiškų,pigių kritikų ir vertinimų žmonių ,kurie dirba rimtai ir žino ką daro siūlyčiau apgalvotai susilaikyti.

          • Tautis:

           Žinau, kad Sąjungos narys – tai ne politikas. Taip pat žinau, kad rinkimų rezultatai priklausys ne nuo narių skaičiaus, o nuo tų, kiek už tą partiją balsuos rinkėjų. O rinkėjams reikia aiškumo. Jei aš Tautininkas, kaip galiu balsuoti už sąrašą, kuriame socdemas, liberalas, dar kažkas. Vienmandatėse aišku už ką balsuoji, o sąrašas nemažai praras Tautininkus remenčių balsus.

          • SONGAILA "pagal Vilmorus" TREČIAS (vertina nepalankiai TIK-16,9 proc.) po GRYBAUSKAITĖS (14,7 PROC.) IR BAČKIO (16,6 PROC.). Pvz. KUBILIŲ nepalankiai vertina – 68,6 proc:

           Jeigu tautininkai nebalsuos ir nereitinguos savų, tai žinoma, kad praloš. Tas pats yra su lenkų rusų koalicija. Sudaro sąrašą kuriame vienų ir kitų po lygiai. Po to lenkai išreitinguoja savus. Dabar Vilniaus sabv. berods yra 9 lenkai ir 2 rusai, kurie atsisakė koalicijos su lenkais.

          • SONGAILA "pagal Vilmorus" TREČIAS (vertina nepalankiai TIK-16,9 proc.) po GRYBAUSKAITĖS (14,7 PROC.) IR BAČKIO (16,6 PROC.). Pvz. KUBILIŲ nepalankiai vertina – 68,6 proc:

           Dar papildau:
           O jeigu lenkai ir rusai eitų atskirai, tai gautų ne daugiau kaip po 3-4 vietas (ankstesniais metais taip buvo). Taip yra, kad daug didesnė dalis žmonių balsuoja būtent už susijungusius, nei tų, kurie susijungus atsisako balsavimo.

         • Varvara:

          O kokios kitokios politikos tautininkai tikėjosi iš tautininko Songailos.Prašau paaiškink gal sudominsi.

       • Mintis:

        22 metų Tautininkas Tomas pasakė,kad Tautininkai turi visas sąlygas stiprėti ir koalicijoje.Jis teisus ir visi dejuojantys įsiklausykit į jauno žmogaus išmintingus žodžius.Jis išmintimi su Jumis pasidalino.

        • Tautis:

         Kaip suprasti “turi visas sąlygas stiprėti ir koalicijoje” ? Kas tas sąlygas suteikia ? Koalicijos partneriai? Kokias nuolaidas turime padaryti už sąlygų suteikimą?

         • Mintis:

          Stebėtina,kad išmesti orumą į šiūkšlyną ir laukti išmaldos,pašalpų tapo orumo pakaitalu.Patys kuriam savo veiklos erdvę arba nekuriam,priklauso tai nuo mūsų pačių.Ar kas leis,kas sudarys ,kas duos,neduos-varge tu mano.Ar čia einančio politiko keliu šneka.

          • Tautis:

           O kaip suprasti, kad Apvaliam stalui, kuriam priklauso Tautininkų Vadas Songaila, vadovaus liberalių partijų steigėjas R.Ozolas? Sukame liberalizman?

          • SONGAILA "pagal Vilmorus" TREČIAS (vertina nepalankiai TIK-16,9 proc.) po GRYBAUSKAITĖS (14,7 PROC.) IR BAČKIO (16,6 PROC.). Pvz. KUBILIŲ nepalankiai vertina – 68,6 proc:

           Klanas daro teisingai. Nori sunaikinti konkurentą kirsk per vadus. Vis girdžiu: Songaila blogas, Akstinavičius blogas, Ozolas blogas, Matulevičius blogas, Medalinskas blogas. Tauti, jei nori ne kenkti tautininkams, o padėti, tai pašnekam kokie yra Kubilius, Butkevičius, Uspaskichas ir t.t.

     • Mintis:

      Primena pasaką apie asabą ir veidrodėlį.’kuris iš mūsų gražesnis..”-taip tokių visada atsiras:)))
      Songaila neturi kada sėdėti prie veidrodėlio.Jis dirba daug,nuosekliai ir naudingai Lietuvai.

   • Mintis:

    Manyčiau,kad tamsta tikrai pasimetime.Tai sakau nuoširdžiai.

    • Tautis:

     Gal labiau tiktų prarandantis pasitikėjimą Vadu. O priklausymą Sąjungoje laiko viltis, kad po rinkimų bus šaukiamas neeilinis suvažiavimas, kuriame Tautininkai dar kartą pasakys savo valią.

     • SONGAILA "pagal Vilmorus" TREČIAS (vertina nepalankiai TIK-16,9 proc.) po GRYBAUSKAITĖS (14,7 PROC.) IR BAČKIO (16,6 PROC.). Pvz. KUBILIŲ nepalankiai vertina – 68,6 proc:

      Bus tų suvažiavimų ir ne vienas. Ar turi gerą alternatyvą? Dirbk jau dabar.

     • Mintis:

      Radžvilą išvadintumėt liberalu su kuriuo neitumėt obuoliauti?Radžvilo straipsnis apie šliaužiantį leiberalizmą atvėrė daug kam akis ir ausis ir privertė susimąstyti.Kuo daugiau geranoriškų apsijungs,tuo kokybiškesnis ir gausesnis derlius bus nuimtas.Yra sėdinčių prie veidrodėlio,bet kai paklausai jų,neturintys savo tvirtos,aiškios pozicijos pliurpaliai.
      Patarčiau pasiskaityti Gerulaičio straipsnį.Jis apie Lietuvą ir meną,atlikėjus,bet tai tinka ir “modernizmo” siekiantiems politikams.

 6. Ku Klux Klan:

  Visiškas nesąmones, LR Pilietis, G. Songaila šneka. LR neegzituoja lenkai, neegzistuoja lietuviai, neegzistuoja jokia kita tauta ir neegzistuoja jokios tautinės mažumos. Songaila dezinformuoja LR piliečių visuomenę. LR gyvena tik LR Piliečiai, kurie dar būna vyriškos ir moteriškos lyties. Tautinės tapatybės asmens tapatybės dokumentas – NENURODO,vadinas jos ir NĖRA, o kai NĖRA, tai negali kilti ir jokie teisiniai dalykai ar teisinės pasėkmės.
  ———–
  Ku Klux Klan

  • tikras lietuvis:

   Lietuviai egzistuoja: šalis yra Lietuva, o jos nariai lietuviais yra vadinami nuo seniausių laikų.

   • Ku Klux Klan:

    Egzistuoja LR Piliečiai, o lietuvių tauta – neegzistuoja Lietuvoje. Tavo taip vadinami “Lietuvos nariai -lietuviai” nėra lietuviai, jie – viso labo LR PILIEČIAI. Tamsta, tikrasai lietuvi, – LR Pilietis, lygiai toks pat “lietuvis” kaip Radžis, Mundis, Šapkaitė, Diavara, Tamoševskis, Zingeris, Alperavičius ir kt. “lietuviai” – “Lietuvos nariai”, Čia apie tokių “lietuvių tautą” preambolėje kalba LR Konstitucija? Galop pasižiūrėk, tikrasai lietuvi, į savo asmens tapatybės dokumentą ir gal būt pačiam viskas taps aiškiau.
    ———————-
    Ku Klux Klan

    • tikras lietuvis:

     Esam ne kartą apie tai kalbėję:
     1. dar 1009m. buvo paminėta šalis Lietuva, o kas joje gyveno?
     Lietuviai.
     Ir ne piliečiai, nes tokių tais laikais nebūdavo, o tautiečiai;
     2. taip buvo, taip yra ir dabar, nes Lietuvoje viskas yra lietuviška.
     Kaip pavyzdį pateiksiu Lenkijos Konstituciją, kuri visus savo piliečius vadina lenkais ir tai yra teisinga, nes, nežiūrint kilmės, papročių ar kitokių skirtumų, visi yra pasijungę į bendrą tvarką, bendrą srovę;
     3. taip Lietuvoje buvo ir tėra tik viena tauta – lietuvių, o visi kiti yra arba tokie, kurie per laiką suklietuvės, arba nesiintegruoja todėl, kad žiūri kaip čia ką pavogus ir neš kudašių.
     Apie nesiintegravimą:
     1. A.Merkel – multikultūralizmas žlugo;
     2. Šarkozis už nesiintegravimą čigonus trėmė iš Prancūzijos.
     Štai kodėl teisingas šūkis yra LIETUVA TIK LIETUVIAMS, t.y. komandios, kuri vadinasi Lietuva, nariams, nes:
     1. jie dirba Lietuvai;
     2. jie ją stato;
     3. jie ją gina;
     4. jie jai augina vaikus ir t.t., ir pan.
     Bandymas Lietuvoje išrasti kitokias tautybes yra ne kas kita kaip priešiškų šalių imperialistų mėginimas suskaldyti mūsų šalį, nes žmogus, pereidamas iš teritorijos, pereina ir iš tautos į tautą. Taip, pvz., lietuvis, persikėlęs gyventi į GBR, per laiką, per kartas taps anglu, o jo vaikai, anūkai, kaip taisyklė, net nebemoka lietuvių kalbos, nekalbant apie tai, kad jie jau tapatinasi su vieta, kurioje jie gimė ir užaugo.
     Taigi tautos pagrindinis požymis yra teritorija, tik kurią turėdami jos gyventojai susiburia į bendruomenę ir tam susikuria bendrą kalbą, papročius – tradicijas.
     Tik turėdami visus tuos bendrus dalykus jie sugeba išgyventi, išlikti per tūkstantmečius.
     Kas nesugebėdavo išlaikyti teritorijos, tie būdavo užkariaujami ir asimiliuojami bei išnykdavo kaip tautos.

     P.S. ir nežiūrėk taip dogmatiškai į konstitucijas – ne patys protingiausi jas rašė, o, be to, jose siekta ne objektyvumo, o įtvirtinta savo ideologijas.
     Kas be ko, mokslas irgi nestovi vietoje, todėl ir konstitucijos sensta.

     • Ku Klkux Klan:

      Nusišneki kapitališkai, tikrasai lietuvi.
      Pagal tave gaunas, jog teritorija apsprendžia kultūrą, kalbą, papročius, tautinius rūbus ir kt. tautinius atributus, peržengi tą teritoriją ir staiga tampi nigeriu, kitos rasės individu…nusišneki brangus drauge. Lietuvis ir Afrikoje – lietuvis, o nigeris Lietuvoje ne lietuvis.
      Tavo pozicija yra klaidinga ir smerktina.

      Lietuvis ir Afrikoje – lietuvis.

      ——
      Ku klux Klan

      • tikras lietuvis:

       Tam tikroje teritorijoje įsikūrusi bendruomenė turi SAVO kultūrą.
       Taigi tu nemaišyk kultūros dalykų su tautybe, kuri apima ir kultūrą, ir kalbą, ir teritoriją.
       Nes jei pereisi iš vienos teritorijos į kitą, tai kartu pereisi iš tautos į tautą.
       Tavo pozicija yra kenksminga Lietuvai – kaip tik tokia pozicija pasiremdami tie, kurie, gyvena, dirba, vaikus augina ir kt. atlieka kitai šaliai, reikalauja Lietuvos pilietybių ir, jei neduok die, jų skaičius kada persvertų skaičių tų, kurie gyvena Lietuvoje, tai kas vadovautų Lietuvai?
       Taip, tai tie iš kitur ir taip, kaip reikės toms kitoms šalims, o ne mums, Lietuvai.

       Taigi: kultūros dalykų išlaikymas, esant jkitoje šalyje, dar nereiškia, kad jis gyvena Lietuvai ir Lietuvos ritmu – jis gyvena kitoje šalyje, dirba kitai šaliai ir gali bet kada pakenkti mūsų šaliai.

       • tikras lietuvis:

        Beje,
        o kodėl manai, kad negras negali tapti lietuviu?
        Jei jis pereis nuolat gyventi čia, tai jo vaikai bus lietuviai.
        Ar tai tu ginčiji?
        Kas bus jų tėvas, jei jis, garantuotai, jau seniai bus įsiliejęs į Lietuvos gyvenimą antiek, kad net savo buvusią kultūrą pamirš?
        Manai, kad taip nebūna – aš pats pažįstu tikrą rusę, kuri tokia buvo, atvykusi į Lietuvą 1961m., o dabar rusiškai kalbėti nebemoka, nes šeimoje per tą laiką niekada nebekalbėjo rusiškai. Ir su tais, kurie nori su ja pakalbėti rusiškai, ji atsisako tai daryti – sako, kad jau atprato nuo rusų kalbos.
        Tai vat kaip būna.
        O tu sakai negalima sulietuvėti.

        • Ku Klux Klan:

         ——————–
         Beje,
         o kodėl manai, kad negras negali tapti lietuviu?
         Jei jis pereis nuolat gyventi čia, tai jo vaikai bus lietuviai.
         Ar tai tu ginčiji?
         Kas bus jų tėvas, jei jis, garantuotai, jau seniai bus įsiliejęs į Lietuvos gyvenimą antiek, kad net savo buvusią kultūrą pamirš?
         ——————–
         Ir tada jis taps europidų rasės , baltas individas.?

         Jau vienas norėjo būti baltas, pametė visas nosis ir zombiu pavirto. Tad aš ginčiju, kad nigeris gali visti lietuviu.
         Kaip čiau-čiau negali tapti pitbuliu, taip nigeris negali tapti lietuviu.
         Nepainiok Tautybės su Pilietybė, ir netapatink. Tai skirtingi dalykai. Todėl pilietybių reikalavimas neturi nieko bendro su pačių reikalautojų Tautybe.

         Tautybė tai – veislė (lietuvis, lenkas, žydas, čigonas, uzbekas, rusas ir kt.), žmogus – rūšis Homo sapiens, rasė – porūšis (europidai, mongolidai, negridai), o visi veislių mišrūnai – dvornios, defektuoti, nes apsigimę ir turi netik savo veislei būdingų bruožų.
         Tu propaguoji ir pritari tautų ir rasių susimaišymui, o aš kategoriškai – prieš.
         ———-
         Ku Klux Klan

        • Ku Klux Klan:

         ——————–
         Beje,
         o kodėl manai, kad negras negali tapti lietuviu?
         Jei jis pereis nuolat gyventi čia, tai jo vaikai bus lietuviai.
         Ar tai tu ginčiji?
         Kas bus jų tėvas, jei jis, garantuotai, jau seniai bus įsiliejęs į Lietuvos gyvenimą antiek, kad net savo buvusią kultūrą pamirš?
         ——————–
         Ir tada jis taps europidų rasės , baltas individas.?

         Jau vienas norėjo būti baltas, pametė visas nosis ir zombiu pavirto. Tad aš ginčiju, kad nigeris gali visti lietuviu.
         Kaip čiau-čiau negali tapti pitbuliu, taip nigeris negali tapti lietuviu.
         Nepainiok Tautybės su Pilietybė, ir netapatink. Tai skirtingi dalykai. Todėl pilietybių reikalavimas neturi nieko bendro su pačių reikalautojų Tautybe.

         Tautybė tai – veislė (lietuvis, lenkas, žydas, čigonas, uzbekas, rusas ir kt.), žmogus – rūšis Homo sapiens, rasė – porūšis (europidai, mongolidai, negridai), o visi veislių mišrūnai – dvornios, defektuoti, nes apsigimę ir turi netik savo veislei būdingų bruožų.
         Tu propaguoji ir pritari tautų ir rasių susimaišymui, o aš kategoriškai – prieš.
         ————-
         Ku Klux Klan

         • tikras lietuvis:

          Nei pritariu, nei nepritariu, tik noriu tau priminti, kad indoeuropiečiai yra kilę iš afrikinio Adiomo, kuris, kaip žinia, buvo juodas juodutėlis.

          • tikras lietuvis:

           Ir tautybė nėra veislė, nes žmogus – ne gyvulys: tautybė yra narystė tam tikros teritorijos bendruomenėje.
           Žinia, ne visi toje teritorijoje gyvenantys laiko save tos bendruomenės nariais ir dažnai, pvz. komentaruose, loja kaip šunes prieš tą bendruomenę.
           Pilietybė nuo tautybės skiriasi faktiškai tik tuo, kad tai – įforminta tautybė.
           Jei tautiečiu negali tapti tą pačią dieną, tai piliečiu gali – tik toks skirtumas. Nes, pvz., būna tokių žmonių, kurie neturi paso (pvz., pametė) – ar jie dėl to ne piliečiai, nors yra tautiečiai?

  • Mintis:

   O Jūs pats egzistuojate?

 7. Būtina Lenkijos – Lietuvos 1920 -1939 metų karo TAIKOS SUTARTIS.

  Šioje sutartyje Lenkija privalo būti įvardijama AGRESORIUMI, Lietuva – AGRESIJOS AUKA

  Būtinas Lenkijos agresijos metu Lietuvos patirtų nuostolių įvertinimas:
  1. Valstybės teritorijos praradimas (apibrėžtos pietvakariuose 1569 metų Liublino unijoje fiksuota siena tarp Lietuvos ir Lenkijos, rytuose ir pietuose 1920-07-12 apibrėžtos Lietuvos – Rusijos taikos sutartyje). Valstybės piliečių, gyvenusių šioje teritorijoje praradimo įvertinimas,

  2. Šios teritorijos gyventojų patirtų nuostolių apskaičiavimas (įvertinant tai, kad jie šiuo metu negali būti Lietuvos piliečiais dėl 1920 metų Lenkijos agresijos).

  3. Šios teritorijos gyventojų nutautėjimo įvertinimas dėl Lenkijos vykdytos POLONIZACIJOS politikos. Šios teritorijos depolonizacijos būtinybė, kaip atsakomoji priemonė Lenkijos agresijps pasekmėms pašalinti.

  Pastaba:
  Lenkijos agresijos pasekmių įvertinimas NĖRA Lietuvos TERITORINĖS PRETENZIJOS Lenkijai.

 8. Austė:

  Jeigu lenkai išsireikalautų pavardžių rašymo lenkiškais rašmenimis ir grįžimo atgal į Liublino unijos ir Carinės Rusijos laikus, tai turėtų būti privaloma tokia procedūra: norintis perrašyti pavardę, turėtų gauti jos etimologiją ir mėnesį laiko ją apsvarstyti. Gal kartais žmogus, pasiskaitęs, kad jo pavardė Korwel yra sulenkintas Karvelis, tokių ketinimų atsisakys…

 9. Austė:

  Kaip ir trinant tekstą, turėtų būti paklausiama: Ar tikrai norite dar labiau sulenkinti savo pavardę?
  Jūs galite vietoj Vilkoic užrašyti Wilkoic, bet galite apsigalvoti ir užsirašyti Vilkaitis. 🙂

 10. Lenkija reikalauja 1994 metų sutarties vykdymo.
  Ar pati Lenkija sąžiningai vykdė 1920 metų Suvalkų sutartį?
  Ar Lenkija jau užmiršo bent jau 1569 metų Liublino unijos susitarimus ?

  Gal su Lenkija iš viso neverta pasirašinėti jokių sutarčių?

  • Kažin:

   Reikia laikytis 1918 metų Nepriklausomybės deklaracijos, kuria yra nutraukti visi istoriniai valstybiniai ryšiai su kitomis šalimis, tarp jų ir su Lenkija.
   Lietuva 1990 metais atkūrė 1918 metais paskelbtą nepriklausomybę, Lenkija iki šiol jos nėra pripažinusi.
   Tai kokios kalbos tada gali būti su Lenkija. Kol ji nepripažins 1918 metais paskelbtos nepriklausomybės su 1920 metų liepos 12 d. sutartimi su Rusija nustatytomis Lietuvos sienomis, tol dėl sutarčių su Lenkija negali būti jokių kalbų. Be to, kam tos sutarys reikalingos – tegul Lenkija gyvena sau, o mes sau. Dėl ko turėtume rūpintis sutartimis su Lenkija, o ne pvz., su Baltarusija, Ukraina, – būkime Mindaugu, Vytautu, o ne Jogaila…

   • Perskaitę bibliotekoje knygą “ŽEMAITIJA” negarbinsite nei Žudiko-Žemaičius parda
    vusiu išverstaskūriu t.v.”karaliumi” Mindaugo,kurį žemačiai nužudė už suokalbį su Romos Popiežiumi ir Kryžeivių Ordinu,nei pusbrolių Jogailos su Vytautu . pasirašiusius Įsakymą :..Kiekvienas lietuvys garbinantis senuosius Lietuvių Dievus
    turi būti perduotas Inkvizicijos Teismui,kaip ir tie kas tokius slepia …
    Kaip ir dabartinė LT pedofinė ” Valdžia ” baudžia mus , kad laikomės savo papročių , nepritariame lęsbų-gėjų -pedikų politikai…
    Ir anų ir šių laikų “Didikai” Tautos ir LT Valstybės išdavikai….

    -pedikų

 11. Rytas:

  Lenkų tyčiojimasis peržengęs visas ribas, bet KLANUI tai netrukdo?:

  1. Nuo 2011 yra toks TOMO blogas, kuris pavyzdžiui vaizduoja Lietuvą Afrikos kontūrais:
  http://blog.kurierwilenski.lt/samsel/2011/03/15/agencja-informacyjna-debil/
  Nors “Kurier wilenski” vadovai jau buvo žadėję, kad baigsis sutartis su tuo blogo savininku sutartis nuo 2012 01 01 ir jo nebus Kurier wilenski, bet deja TEBĖRA
  2. Kitas to pačio Kurier wilenski puslapis siūlo sostinę perkelti į Kauną (atsieit nebus jokių problemų dėl Vilniaus lenkų)
  http://blog.kurierwilenski.lt/samsel/2012/08/07/pomysl-nierealny/
  3. Iš komentarų paaiškėja, kad tas pats Tomas rašo straipsnius ir į naują DELFI.PL

  Tai tinka ir Kubiliui ir Butkevičiui ir Uspaskichui ir Paksui ir Masiuliui (kai kurie net deklaruoja , kad bendraus po rinkimų).

 12. ANTANAS KRAMILIUS OAM. JP AUSTRALIA:

  Gerbiamas Gintarai Songaila.Skaiciau Jusu Memoranduma Vorutoje ir cia. Aciu Dievui,kad turime tokiu zmoniu
  Lietuvoje ir Parlamente.Lenkiu savo zila galva ir dekoju Jums ir Jusu bendraminciams uz Jusu darbus.
  Australijioje irgi turime Songaila muzikanta akordionista. Vargsas jau kamuojamas ligu…
  Viso geriausio Jums uz Jusu darbus Lietuvoje. A.V. Kramilius OAM JP Australia

 13. LLL:

  Lenkijai neįdomios sutartys. Lenkija vadovaujasi melu ir apgaule.

 14. vilnietis:

  “Lenkijos prezidentas Bronislavas Komorovskis ką tik ir vėl pareiškė, kad „Lenkijos ir Lietuvos valstybių pasirašytoje 1994 metų sutartyje Lietuva yra įsipareigojusi, be kita ko, įvesti lenkišką pavardžių rašybą“.

  Lenkijos prezidentas turi omenyje 1994 m. Lietuvos ir Lenkijos sutarties slaptuosius protokolus.

 15. Ku Klux Klan:

  Tikram lietuviui

  —————–
  Nei pritariu, nei nepritariu, tik noriu tau priminti, kad indoeuropiečiai yra kilę iš afrikinio Adiomo, kuris, kaip žinia, buvo juodas juodutėlis.
  ——————
  Juodas Afrikinis Adomas ir balta Ieva pagaminta iš tos pačios genetinės medžiagos? Darvino teorija jau senokai “šlubuoja”. Kur galima pasidomėti juodu Adomu? nuorodėlės prašyčiau. 😉
  ————————
  Ir tautybė nėra veislė, nes žmogus – ne gyvulys: tautybė yra narystė tam tikros teritorijos bendruomenėje.
  ————————
  Narystė yra Pilietybė, o toji „teritorijos bendruomenė“ – Tauta.
  Gyvulys – tai ūkinės paskirties gyvūnas, karvė, ožka, kiaulė,- Žmogus – žvėris, grobuonis.

  Žinia, ne visi toje teritorijoje gyvenantys laiko save tos bendruomenės nariais ir dažnai, pvz. komentaruose, loja kaip šunes prieš tą bendruomenę.

  ——————
  Pilietybė nuo tautybės skiriasi faktiškai tik tuo, kad tai – įforminta tautybė.
  —————
  Tautybė yra veislė, o Pilietybė yra žvėrinčiaus dislokavimo vieta, kuri gali būti kilnojama iš vienos teritorijos į kitą.

  —————————
  Jei tautiečiu negali tapti tą pačią dieną, tai piliečiu gali – tik toks skirtumas. Nes, pvz., būna tokių žmonių, kurie neturi paso (pvz., pametė) – ar jie dėl to ne piliečiai, nors yra tautiečiai?
  ——————————-
  Tautiečiu gali gimti iš tos tautybės tėvų, tapti – negali, pritapti, asimiliuotis gali, bet genetikos nepakeisi, rasės nepakeisi, kraujo nepakeisi.
  Jei pasą turėjai vadinas buvai pilietis ir jei pametei,- gausi kitą, jei neturėjai, vadinas nebuvai pilietis- gausi šnipštą, čia niekam tikusi tavo filosofija.
  Gal gali pakomentuoti, kodėl Amerikiečiai, Kanadiečiai, Australijiečiai nepavirto indėnais-pigmėjais? Ai gi, nukariavo ir tada gimė naujos tautos Amerikiečių, Kanadiečių, Australijiečių…Čia, tikrasai lietuvi, yra briedas….
  ————-
  Ku Klux Klan

  • tikras lietuvis:

   1. Paskaityk T.Baranausko istorijos tinklapį;
   2. tautiečiu ne gimsti – gimsti tabula rasa, o paskui gyvenimo aplinkybės ir vertybinės nuostatos padaro tavo pasirinkimą – arba tu, jei gimei Lietuvoje iš lietuvių, lieki Lietuvoje ir lietuviu, arba važiuoji, pvz., į kitas šalis ir ten pritampi, t.y. tampi tos bendruomenės nariu, o per laiką, per kartas ir tautiečiu;
   3. genetika žmonių yra vienoda (jokių porūšių nėra), kraujas vienodas (mėlyno tikrai nėra 🙂 ), rasė per laiką, per kartas irgi pasikeis;
   4. jei paso neturi, tai kas tu esi?
   Tik pasas parodo kuriai bendruomenei tu priklausai;
   5. negali sakyti, kad nebuvo mišrių santuokų – jos buvo.
   Bet ten nebuvo, gal, kritinės masės, kaip, pvz., Brazilijoje, kur iš visų susilydė jau atskira tauta.

 16. Che:

  Sitas memo, tai ligos zenklas…rimtos galvos ligos….

 17. Vis tik tikras lietuvis yra labiausiai teisus iš visų.Šiaip Lietuvos nepalaikymas diplomatinių ir tuo pačiu prekybinių santykiu su Lenkija buvo gana galingas ginklas,kad Lenkija netgi jėga reikalavo juos atstatyti.Šiuo metu,,kurjer Vilenski,,daug rašo /manau tikra nesąmonė/apie Hitlerio-Smetonos paktą,nes Lietuvos kareivių šalmai vokiški buvo,granatos vokiškos/su medine rankena/-tai pateikiama kaip pakto įrodymas.Be to manau turėtume pradėti ir kalbėti,kad vis tik kaliningrado sritis yra tikros lietuviškos žemės.Retkarčiais reikia ir tai priminti.J v PR.Lietuva pirmiausia.

 18. Bet atgaivinti savo pačių, Lietuvių Tautos dienos šventimą, būtų tikslinga ir todėl, nes jei toliau taip sparčiai mažės lietuvių gimstamumas ir augs mirtingumas (kasmet mūsų apie 10 tūkst. miršta daugiau, negu gimsta), tai ir be emigracijos po keletos dešimtmečių neliks Lietuvoje lietuvių. Tad mes, lietuviai, turime įsisąmoninti kad pirmiausia turime patys save saugoti ir ginti.

  Žinoma, ta diena, kaip kadaise ir įsivaizdavo jos šventimo iniciatorius Lietuvos Respublikos Prezidentas A.Smetona, turėtų būti ir kaip susimąstymo Diena: ar mes, lietuviai, einame savo Tautos tvirtybės didinimo ar jos menkinimo keliu į pražūtį? Ar mūsų Nepriklausomybė stiprėja, ar vis labiau ją prarandame? Ir dešimtis tokių ar kitokių klausimų dažnam kyla, žvelgiant ir į šiandieninę, vadinamąją Kovo 11-osios Lietuvą. Ir kyla neatsitiktinai, nes yra jau daugybė panašių požymių į tuos, kurie buvo prieš žūstant galingajai Lietuvos valstybei, prieš susidedant su Lenkija (ypač pasirašant Liublino uniją), tapus Lietuvai Lenkijos provincija, o galingosios Lietuvos valstybės kūrėją – lietuvių Tautą, nustūmus ant pražūties ribos, pavertus beteise savo žemėje. Ir didžioji Lietuvos valstybė, ir jos kūrėja lietuvių Tauta buvo žlugusi ne dėl pralaimėjimų mūšių laukuose, o pirmiausia dėl vadinamojo tautos elito – valdančiųjų išdavystės, jo nesuvokimo savos lietuvių Tautos svarbos toje valstybėje, savo kalbos ir kultūros puoselėjimo svarbos, dėl to, kad savas dvarelis daugeliui buvo svarbesnis už Tautos ir Lietuvos likimą.

  Valdantiesiems praradus savos tautinę savimonę – kalbą ir kultūrą, pamažu prarado ir savos valstybės savarankiškumo išsaugojimo svarbos suvokimą ir leido Lietuvos valstybei virsti Lenkijos provincija, leido ant lietuvių sprandų užsėsti lenkų ponams, kunigams, įsigalėti lenkų kalbai mokyklose ir bažnyčiose. Tačiau, atrodo, mes nepasimokėme. Mūsų, Kovo 11-osios Lietuvoje vėl daromos tos pačios klaidos, vėl leidžiama Seime ir kitose aukščiausiose vietose sėdėti tokiems veikėjams, kurie tik stumia mūsų Tautą ir Nepriklausomybę pražūtin, Gamtininko Liekio pasakojimo lb.teisingos nuomonės ištrauka…

 19. Joana:

  Labai gerbiu ir labai pasitikiu politiku p. Gintaru Songaila. Tai vienas iš rimčiausių ir protingiausių mūsų dienų politikų, kuris niekada nesivelia į jokias bereikalingas intrigas, apkalbas, o labai daug ir rimtai dirba, ir jo nagrinėjamų temų ratas yra labai platus. Būtinai balsuosiu už šią koaliciją.

 20. Nijolė:

  Įsitikinau gerb. G.Songaila tikrai labai išmintingas ir įžvalgus politikas. Iškelia viešumon ir bando spręsti tokias aštrias lietuvių Tautos problemas, kaip kalbos, kultūros, tautinės tapatybės, o ypač santykių su Lenkija. Taigi Tautininkų Sąjungos reitingai tik auga. Sėkmės Jums.

 21. arvydas damijonaitis:

  LIETUVOJE NĖRA LENKŲ, RUSŲ, ŽYDŲ „TAUTINIŲ MAŽUMŲ“

  Terminas “Tautinė mažuma” Tarptautinės teisės erdvėje yra susieta su „išorinės valstybės” sąvoka.
  Pagal tarptautinę teisę tautinės grupės Lietuvoje turinčios išorines tautines valstybes(Lenkija- 40 milijonų, Rusija – 150milijonų,Izraelis- 8 milijonai gyventojų) negali turėti „tautinės mažumos“ statusą Lietuvoje(3 milijonai). Tik žydai nevardina savęs „tautine mažuma“. Okupantų privilegijos : lietuviai išlaiko 120 lenkiškų mokyklų, kuriose lenkinami lietuvių kilmės “tuteišai“. Tai yra GINESO REKORDAS. Pvz. USA, nėra nei vienos lenkiškos valstybės išlaikomos mokyklos, jas išlaiko lenkų bendruomenė. Rusijoje yra tik 8 valstybės išlaikomos lenkiškos mokyklos.
  Lenkiškų mokyklų nusikalstamas valstybinis finansavimas yra žiaurios lietuvių kilmės „ tuteišų“ polonizacijos faktas, kurie kalba ne lenkiškai “po prostu“. Tuteišų polonizacija yra lietuvių savižudybė, o tai prieštarauja Dievo valiai.
  Lietuvoje yra tik dvi tautinės mažumos – karaimai ir totoriai, neturi išorinės valstybės. Tautinės mažumos Europos Sąjungoje turi išimtines teises, todėl darome Lietuvai meškos paslaugą neatsargiai vartodami terminą „tautinė mažuma“ vietoje tautinė grupė,bendruomenė.
  Lenkai Lietuvoje, kurie įžūliai, chamiškai laksto su tautine Lenkijos vėliava ,yra Lenkijos piliečiai ar ne? Jeigu jie yra Lietuvos piliečiai, tai lenkiškų vėliavėlių viešas brukimas yra Lietuvos pilietybės atsisakymo aktas . Kas juos klaidina? Rusijos spectarnybos, marionetes tomaševskiai. Lenkų ir rusų tautinės grupės atsirado okupacijų metu, todėl yra lietuvių priverstinės asimiliacijos baudžiamųjų bylų objektas.
  Pagarbiai Arvydas Damijonaitis

 22. arvydas damijonaitis:

  Dėl klaidinančio termino „lenkų TAUTINĖ MAŽUMA“
  (turi būti TAUTINĖ BENDRIJA, TAUTINĖ GRUPĖ):

  Europos Tarybos tautinių mažumų apsaugos pagrindų Konvencijos (Strasburas,1995m.vasario1d.) 21 straipsnis: „ Jokia šios pagrindų Konvencijos nuostata neturi būti aiškinama kaip suteikianti teisę dalyvauti veikloje ar atlikti veiksmus, kurie prieštarautų pagrindiniams tarptautinės teisės principams ir ypač valstybių suvereniteto lygybės, teritorinio vientisumo ir politinės nepriklausomybės principams“. Konvencija ,numato tautinių mažumų ,t.y. tik tautinių grupių, neturinčių išorinės valstybės, apsaugą, kitaip būtų pažeisti pagrindiniai tarptautinės teisės principai. Lenkų bendrija Lietuvoje negali turėti „tautinės mažumos“ statusą, nes tai grėstų Lietuvos nepriklausomybei, teritoriniam vientisumui ir politinei nepriklausomybei, t.y. prieštarautų pagrindiniams tarptautinės teisės principams. Lenkijos vulgarus agresyvumas yra reali tikrovė – lietuviai nežudo lenkų, nebuvo okupavę Varšuvos, nebuvo užėmę trečdalį Lenkijos teritorijos.
  Pagarbiai Arvydas Damijonaitis

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Reklama

Init


 

Dusodininkai

 

ethnic art.lt
Baltų šalelė