D.Norkienė. Atominė panacėja ar diversija (118)

uzreferenduma.lt nuotr.

uzreferenduma.lt nuotr.

Visagino atominės elektrinės projektą laiminantys Lietuvos politikai įsitikinę, kad jis garantuos šaliai energetinę nepriklausomybę. O kai kurie ekspertai, tarp jų ir užsienio, teigia, kad projektas mūsų šaliai gali tapti rimtu galvos skausmu, jei ne pragaištimi.

Lietuvos Vyriausybė dar prieš metus tvirtino, kad Visagino atominė elektrinė bus pastatyta iki 2016 metų. Jau dabar atvirai kalbama, kad statybos gali užtrukti dešimtmetį. Prancūzų branduolinės energijos ekspertas Thibaut Madelin sako, kad, statybai užsitęsus ilgiau nei dešimtį metų, projektas tampa ekonomine katastrofa. JAV gyvenantis lietuvių kilmės mokslų daktaras Stasys Bačkaitis apskaičiavo, kad naujojoje elektrinėje pagamintos elektros kaina vartotojui gali siekti net 54 centus už kilovatvalandę.

Idėja paseno 50-čia metų

Jungtinėse Amerikos Valstijose, Vašingtone, gyvenantis mokslų daktaras inžinierius S.Bačkaitis teigia, kad Visagino atominės elektrinės (VAE) statyba yra didžiausias finansinis Lietuvos valstybės šimtmečio įsipareigojimas. Todėl, anot mokslininko, galutinį sprendimą dėl jo turi priimti tauta, kaip pagrindinė akcininkė.

Uždarius Ignalinos atominę elektrinę, Lietuvai gaminusią pigią elektros energiją, Vyriausybė nutarė, kad geriausia išeitis – pastatyti kitą panašaus dydžio branduolinę jėgainę Visagine. „Deja, laikai ir sąlygos pasikeitė, taip pat ir energetikoje. Per 50 metų atsirado naujų technologijų, naujų žaliavų šaltinių, leidžiančių pasigaminti elektros energijos ekonomiškiau ir ekologiškiau nei ligi šiol“, – teigė S.Bačkaitis.

Kadaise Ignalinos elektrinę statė šimtąkart didesnė valstybė SSSR. Jai ekonominiu požiūriu tai buvo nesudėtinga, be to, nerūpėjo investicijos atsiperkamumas ir kai kurie kiti dalykai, kurie šių dienų Lietuvai labai svarbūs. Prielaidas, kad mūsų šaliai ateityje reikės didelių energijos kiekių (pvz., teigiama, kad 2025 m. jos reikės 25–30 TWh), mokslininkas pavadino nepagrįstomis.

„Tęsiantis masinei emigracijai ir mažėjant gimstamumui, po dešimties metų Lietuvoje gyvens mažiau nei 2,5 mln. gyventojų. Tad, net ir pasiekus 6 tūkst. kWh sunaudojimą vienam gyventojui, elektros energijos šaliai reikėtų daugiausia 15 TWh, nors iš tiesų dėl minėtų demografinių pokyčių, darbo ir įrangos našumo kilimo bei atsirandant gerokai mažiau elektros energijos vartojantiems prietaisams, apšvietimo, komunikacijos priemonėms, elektros energijos poreikis gali dar ilgus metus likti dabartinio 10–11 TWh lygio“, – įžvalgomis dalijosi mokslininkas.

Anot jo, prieš pradedant darbus būtina apsvarstyti, ar projektas patenkins Lietuvos energetinius poreikius, ar jis yra pats ekonomiškiausias siekiant užsibrėžto tikslo ir – svarbiausia – ar atitinka valstybės finansinį pajėgumą, kai jau dabar reikia kasmet skolintis milijardus biudžeto deficitui padengti. Vienas rimčiausių projekto minusų – abejotina ekonominė nauda. Pradėjus statybą, artimiausią dešimtmetį branduolinė jėgainė energijos negamins. Be to, jėgainė bus statoma iš pasiskolintų pinigų.

„Tokiam mažam kraštui kaip Lietuva branduolinės jėgainės statybos kaina yra didžiulis ilgalaikis ir sunkiai pakeliamas finansinis balastas, jis gali šalį nustumti į bankrotą“, – įspėjo S.Bačkaitis, pridurdamas, kad taip gali atsitikti, jei pagaminamos elektros energijos kaina nesugebėsime konkuruoti rinkoje.

Pabrangs daugiau nei dvigubai?

Prieš trejus metus savo paskelbtoje studijoje, kuri buvo pristatyta Energetikos ministerijoje, S.Bačkaitis ir kiti ekspertai prognozavo, kad VAE bus užbaigta ne anksčiau kaip 2020 m. „Jau dabar „Hitachi“ kalba apie 2022 metus, o Vyriausybė prieš metus tvirtino, kad jėgainė bus pastatyta iki 2016-ųjų. Kaip teigiama įvairiose studijose, bet koks statybos darbų užsitęsimas nepaprastai padidina statybos išlaidas, o projekte nenumatyta jokių pajamų augančiai skolai apmokėti“, – dėstė S.Bačkaitis. Jis priminė prancūzų branduolinės energijos eksperto Th ibaut Madelin žodžius, kad, statybai užsitęsus ilgiau nei dešimt metų, tokie projektai tampa ekonomine katastrofa. Per tokį ilgą laiką pabrangtų ir elektrinė. Nors teigiama, kad ji kainuos 17 mlrd. Lt, remiantis kitų statybų patirtimi, aiškėja, kad per dešimt metų kaina gali išaugti 30 proc. „Todėl galima skaičiuoti, kad galutinė VAE kaina sieks 22–23 mlrd. litų, o pridėjus sukauptas iki to laiko palūkanas (nebent jos būtų iš kitų fondų padengiamos) visas įsiskolinimas VAE statybai gali siekti apie 40 mlrd. litų“, – pabrėžė ekspertas. Galimą kainos pakilimą liudytų ir balandžio 6 d. „Tampa Bay Times“ straipsnis „Is nuclear power industry poised to repeat managerial disaster?“ Jame pateikiamas pavyzdys, kaip anksčiau planuota 5 mlrd. JAV dolerių branduolinės jėgainės kaina pakilo net iki 22 mlrd.

O kas, jei varžytinės?

„Nors tvirtinama, kad „Hitachi“ ateina kaip investuotojas, iš tikro jis ateina ir kaip reaktoriaus pardavėjas, jėgainės statybininkas bei operatorius. Jis paskolins Lietuvai pinigų nusipirkti iš jo paties jėgainę ir vykdyti jos statybą. Be abejo, investuotojai, finansuojantys šį projektą, norės skolą su palūkanomis susigrąžinti per tam tikrą laikotarpį (dažniausiai per 20 metų) tiesiogiai iš Lietuvos iždo arba parduodant elektrą garantuota kaina. Nors nežinomos būsimos partnerystės sąlygos, galima manyti, jog Lietuvos valstybė garantuos „Hitachi“ kapitalo susigrąžinimą ir kitus statybos finansavimui skolintus fondus savo turtu. Iškilus nemokumo problemai, pvz., dėl konkurencijos elektros kainų rinkoje, yra nemaža galimybė, kad pati „Lietuvos energija“ ir kiti užstatyti valstybės turtai gali būti parduodami iš varžytinių“, – bauginantį scenarijų piešė ekspertas.

Jis teigė jau dabar girdįs per Lietuvos televiziją ar radiją, skaitąs spaudoje šalies energetikų teigimus, jog neįmanoma įvertinti, kiek gali kainuoti elektros gamyba VAE.

„Tą patį patvirtino energetikos ministras balandžio 4 dieną Seimo surengtame forume, sakydamas, kad VAE gaminamos elektros kaina bus nustatoma pagal rinką, todėl dabar užtikrintai kalbėti apie investicijų atsiperkamumą neįmanoma. Tai sunkiai suprantamas argumentas, nes be projekto finansinio įvertinimo ir pateisinamo atsipirkimo pramonininkai net nesileistų į kalbas svarstant tokį projektą. Investuotojai investuoja į tas sritis, kurios suteikia verslui augimo ir pelno perspektyvas. Nežinia ir spėlionėmis paprastai nei pramonėje, nei versle nesivadovaujama“, – įspėjo mokslų daktaras.

Elektra – pusė lito?

S.Bačkaitis sudarė apytikrę sąmatą, kiek gali kainuoti naujosios VAE gamina elektros energija. Anot eksperto, remiantis „Hitachi“ užuominomis, jėgainė neiškils bent iki 2022 metų. Statybos metu jėgainė pelno neatneš. „Hitachi“ ir kiti skolintojai savo įnašus atgaus iš mūsų biudžeto arba „paims“ iš Lietuvos elektros vartotojų, pabrangindami jiems elektros energijos tarifą. Tačiau dėl konkurencijos elektros rinkoje branginti elektros energiją gali būti sudėtinga. „Tokiu atveju antkainis būtų uždedamas už energijos perdavimą, paskirstymą ir per kitas abonentines paslaugas“, – svarstė sąmatos sudarytojas. Prie elektros energijos kainos reikia pridėti draudimo mokesčius, mokestį dėl prastovų, būtinus atidėjimus panaudotam kurui saugoti, kreditui ir palūkanoms dengti ir kitus mokesčius, elektros kaina mūsų vartotojams gali tapti kone kosmine. Ypač ji pabrangtų, jei prie projekto neprisidėtų latviai ir estai, visą VAE statybos naštą tektų vilkti vienai Lietuvai. „Jokia pasaulio fi rma neegzistuoja be pelno, kiek jo sieks VAE, nežinoma, tačiau JAV branduolinių jėgainių pelno vidurkis siekia apie 18 proc. didžiausio pelno ir 8,5 proc. minimalaus pelno nuo parduodamos elektros sumos. Net ir minimalus pelnas, tai yra 8,5 proc., VAE gaminamos elektros kiekvieną kWh pabrangintų 2,5 cento. VAE pagaminta elektra (Lietuvos ir „Hitachi“ dalis), prieš išsiunčiant ją į paskirstymo tinklus, kainuotų 33–39 centus. Jei Latvija ir Estija nedalyvautų projekte, elektros kaina pakiltų trečdaliu. S.Bačkaitis prisipažino neturintis pakankamai informacijos iš Lietuvos projekto, kurio dauguma aspektų kol kas nėra vieši. Todėl pasinaudojo JAV elektros perdavimo, paskirstymo, prijungimo ir kitais abonento patarnavimo išlaidų duomenimis. Jais remiantis, minimali kaina Lietuvos vartotojui iš VAE galėtų būti 38–48 ct, maksimali – 44–54 ct.

Rimantas Sinkevičius, Seimo narys

Argumentas, kad, pirkdami iš Rusijos elektros energijai reikalingą žaliavą ar elektrą išvežame iš Lietuvos pinigus, o kai bus VAE, pinigai liks Lietuvoje ir dalyvaus apyvartoje, – klaidingas. Pastatę naująją elektrinę, dar daugiau pinigų išvešime į užsienį. Skaičiuojama, kad VAE gaminamos elektros savikaina bus 7–10 ct/ kWh. Prie šios kainos reikia pridėti 18 centų už kiekvieną kWh – tokia skolintų pinigų kaina. Taigi gauname 25 ct už kilovatvalandę, neįskaičiuojant elektros perskirstymo kainos. Iš Rusijos elektrą šiuo metu perkame po 14–18 ct, tokia yra biržos kaina. Tiek pinigų atiduodame į užsienį. Tačiau tiek pat užsieniui atiduosime ir palūkanų forma už paskolą VAE statybai. Kad „Hitachi“ yra strateginis investuotojas, nesutinku. Ta sąvoka – žmonėms mulkinti. Strateginiai investuotojai investuoja, prisiimdami ir atsakomybės dalį. Tačiau japonai niekuo nerizikuoja. Kaip sužinoti tikrą jų reaktoriaus kainą? Juk turguje nenupirksi, tad nėra kaip palyginti, kokia jų pelno marža. Įsivaizduokime, kad perkame logiškomis sąlygomis už savikainą plius 30 proc. pelno. Japonijai, net jei projektas žlugtų, jis būtų pelningas, juk sumokėsime su antkainiu už reaktorių, o vėliau jie pelną investuos į statybas. Bet kokiu atveju japonai niekuo nerizikuoja. Todėl tai joks ne strateginis investuotojas. Lietuvą be vargo gali aprūpinti vien Elektrėnai. O kur dar Mažeikių, Jonavos ir kitos elektrinės. Bėda – brangios dujos. Turėdami terminalą šį klausimą išspręstume.

Kategorijos: Energetika, Gamta ir žmogus, Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Visi įrašai | Žymos: , , , , , , , , .

118 komentarų

 1. Rytas:

  Straipsnių antraštės:
  Delfis rašo: A.Sekmokas: Lenkija svarsto galimybę grįžtį į Visagino AE projektą.
  Lenkijos spauda rašo: Fiasko „atomowej” misji ministra Sekmokasa w Polsce, tai yra išvertus „Sekmoko ‚atominės‘ misijos Lenkijoje FIASKO“

  Kaip čia su tiesa?
  Analogiškai buvo ir būnant Lenkijoje A. Kubiliui. Lenkijos pusė pabrėžė, kad projektas neatsiperkantis.

  Kitas niuansas, kad Lenkijos energetinių įmonių vadovai spaudžia Lenkijos valdžią, kad ji spaustų Lietuvą, kad Lenkijos įmonės galėtų dalyvauti VAE statybose ir parvežtų investuotus VAE milijardus į Lenkiją. Jau jie pasiuntė statybininkų į Suomijos AE statybas, kad galėtų sakyti, kad jie geriausi specialistai ir ‘laimėtų konkursus’.

 2. Algis Dievų siūstas:

  Nu gi žmonės gi mums naujos atominės ir nereikia, gi turim naują atominę tik gal kiek morališkai pasenusi, gi trečias blokas net paleistas nebuvo, tai kam čia mus mulkinti, gi turim pareikšti Europos sąjungai, kad mes taip pat turime teisę į savo turto naudojimą, o ne tai, kad iš mūsų minininkų mažų atlyginimų būtų švaistomi ir plaunami pinigai. 🙂

  • Pritariu. Jei uždarėme AE tai uždarėme. Būkime nuoseklūs.

   • one:

    1. Trečias blokas nebuvo pastatytas, nebent keletas sienų.

    2. Vadinate “nauja” 1980-aisiais pastatytą atominė?

    3. IAE uždarymas buvo tik koziris prieš ES senbuvių piliečius priimant mus į ES. Nieko nepadarysi, kartais tenka kažką paaukoti. Bet aukojamas konkretus statinys, ir niekas nesiruošia aukoti branduolinės energetikos perspektyvos.

    • Niekas ir neaukoja BE perspektyvos, bet neaukokime ir Lietuvos dėl Kubiliaus aferos. O, kad tai afera aišku jau paskaičius ir TS-LKD rinkiminę programą, kurioje patys TS-LKD tokią AE kaip dabar siūlo statyti laiko veiksmu nukreiptu prieš Lietuvos energetinę nepriklausomybę.

     Smulkiau:

     http://alkas.lt/2012/06/30/prasoma-ivertinti-ar-konservatoriai-balsuodami-uz-ae-nepazeide-savo-rinkimu-programos-ir-politiku-elgesio-kodekso/

     • one:

      Manau nieks nesiginčys, kad, kad kuo didesnė galia, tuo mažesnė kilovato kaina. Kadangi kainomis VAE priešininkai mėgsta spekuliuoti, tai čia jau patys sau prieštarauja: “kilovato kaina bus per brangi” / “elektrinė per galinga”. Tai gal apsispręskite.

      Dėl “per galingos” elektrinės:
      R. Vaitkus: “be pakankamų pajėgumų, kurie planuojami VAE, jokia Lietuvos elektros sistemos integracija su Europa yra neįmanoma. „O tikros ar vaizduojamos baimės apie tariamą priklausomybę nuo Rusijos rezervinių galių neturi jokio realaus pagrindo. VAE yra regioninis projektas. Ekspertai yra labai tiksliai paskaičiavę numatomo VAE reaktoriaus veikimui reikalingas rezervines galias, kurias užtikrins esamos Baltijos šalyse ir prieinamos per jungtis su Skandinavija ir Lenkija rezervinės galios”.

      Jei kas abejoja dėl jungčių:
      Pernai priimtas Europos Vadovų Tarybos (EVT) sutarimas, jog iki 2015-ųjų metų Europos Sąjungoje neturi likti „energetinių salų”. Nutarimas, kurio aktyviai siekė Lietuvos diplomatai, reiškia, kad Lietuva iki to laiko turi pastatyti elektros tiltus į Švediją ir Lenkiją ir tuo būdu sukurti jungčių infrastruktūrą būsimai sinchronizacijai su kontinentine elektros sistema.

      • Tuščiažodžiavimas be įrodymų. Ir vėl nutylint TS-LKD programos nuostatas būtent pagrįstas energetikų paskaičiavimais, kad jei statyti tai statyti 2 reaktorius taip pasiekiant didesnę galią. Priešingu atveju tai nusikalstamas projektas ir jei jis bus beatodairiškai stumiamas kartu stumiant Lietuvą į Rusijos glėbį, tikiuosi, kad būsimos valdžios sugebės pareikalauti atsakomybės už Lietuvai padarytą milijardinę žalą iš šios aferos autorių.

 3. one:

  Rimantas Sinkevičius, Seimo narys:
  “Lietuvą be vargo gali aprūpinti vien Elektrėnai. O kur dar Mažeikių, Jonavos ir kitos elektrinės. Bėda – brangios dujos. Turėdami terminalą šį klausimą išspręstume.”
  Deja, bet kilovatvalandės kaina būtų didesnė, o kad užtektų elektros reikėtų naudoti ir tuos pasenusius katilus tada jau būtų iš vis…

  • Rytas:

   Visagino AE kolivatvalandės kaina būtų didesnė nei senų elektrėnų blokų. Paskaitykit straipsnį. O dar geriau konferencijų medžiagą kur dalyvavo ir Vaitkus, bet taip ir neturėjo motyvų.

   • one:

    Kaip manote, kiek metų dar tarnaus Elektrėnų elektrinė?
    Investicija į AE yra 60-iai metų, tuo tarpų “elektrėnai” jau dabar yra pasenę, išskyrus vieną naująjį bloką, kuris Lietuvos neišmaitins. O senieji pusę šilumos išleidžia per kaminą, tad kaip ir dabar taip ir ateityje su šia elektrine bus pigiau būti elektrą importuojančia šalimi.

    • Rytas:

     va teisingai pastebėjai. Vamzdį atvesti iš Elektrėnų į Vilnių, tai būtų ir šiluma ir pervesti į biokurą (25 tūkst. darbo vietų). Beje toks vamzdis į Vievį jau atvestas. Ir visa tai kainuotų (pagal Kuodį, Vilemą ir kt.) suma sumarum iki milijardo. O iš Visagino į Vilnių ar Kauną vamzdžio neatvesi, tai šildysi tik Drūkšių ežero žuvis..

 4. suomis:

  Eina švilpt. Būtų mano valia, tai tuos padlas, kubilistus, pastatyčiau prie sienos.

 5. Kemblys:

  Daiva Norkienė:
  “„Tęsiantis masinei emigracijai ir mažėjant gimstamumui, po dešimties metų Lietuvoje gyvens mažiau nei 2,5 mln. gyventojų. Tad, net ir pasiekus 6 tūkst. kWh sunaudojimą vienam gyventojui, elektros energijos šaliai reikėtų daugiausia 15 TWh, nors iš tiesų dėl minėtų demografinių pokyčių, darbo ir įrangos našumo kilimo bei atsirandant gerokai mažiau elektros energijos vartojantiems prietaisams, apšvietimo, komunikacijos priemonėms, elektros energijos poreikis gali dar ilgus metus likti dabartinio 10–11 TWh lygio“, – įžvalgomis dalijosi mokslininkas.” – ENERGIJOS POREIKIS !!!

  Atkreipsiu dėmesį, kad “inžinierius S.Bačkaitis” vertina VISUOMENĖS ‘poreikį’. Visuomenės poreikius turėtų apspręsti socialinių sričių ‘mokslininkai’. Vertinant dabartinės valstybinės visuomenės veiklą, labiau tiktų žodis ĮGEIDIS, o ne ‘poreikis’. Kad spręsti, kokia veikla mums reikalinga, ‘filosofai’ turėtų apspręsti atskiro žmogaus gyvenimo tikslą. Rašau ‘turėtų’ apspręsti, bet iš jų kaip iš ožio pieno. Manau, visuomenės ‘poreikį’ energijai galima būtų sumažinti apribojant socialinių sričių “mokslininkų” ir “filosofų” asmeninį VARTOJIMĄ, sumažinant jiems atlyginimus.

 6. Rytas:

  Dabar siūlomas Visagino VAE variantas:

  1. Amžinai pririš Lietuvą prie Rusijos, nes niekada niekas (nei 2 linijos į Lenkiją plius 2 į Švediją) nesuteiks tokios momentinės galios (1380) tik RUSIJA.
  2. Reaktorius, kai radioaktyvūs strypai įvedami į branduolinės reakcijos zoną iš apačios yra NESAUGUS. Atsitikus avarijai radioaktyvus kuras pro tas skyles išteka (Fukušima). Beje buvo tokia avarija ir JAV, bet strypai įvedami į reaktorių iš viršaus, o apačioj metro storio metalo sluoksnis ir kuras niekur neištekėjo. Atlaikė.
  3. Pastačius dujų terminalą ir atpigus dujoms 20 proc. Elektrėnų blokai gamintų pigiau plius būtų panaudojama šiluma.

  Toliau mokslininkų išvadios:
  Investavus dar 500 mln. Lt ( po 250 mln. Lt kiekvienam blokui) į Lietuvos elektrinės Elektrėnuose 5-ąjį (300MW elektros ir 500MW šilumos) ir 6-ąjį (300MW elektros ir 500MW šilumos) blokus, kurie dabar nenaudojami, pritaikant juos naudoti įvairias kuro rūšis bei įrengiant filtrus, 2015 m. Lietuva turėtų elektrą generuojančius pajėgumus, galinčius išvystyti 600 MW galią ir tuo pačiu tiekti 1000MW galios šilumos. Šildymo sezono metu Vilniui reikia apie 700-1400MW priklausomai nuo oro temperatūros.

  • one:

   1. Momentinę galią suteiks Lietuvoje turimos elektrinės, tame tarpe KHAE, kurios momentinė galia yra galingesnė už planuojamą Visagino AE.

   2. Jei kažkuris reaktorius būtų iš esmės blogas, jo net negamintų.

   3. Pigiau už ką? Už Vokiečius, kur visi katilai naujos kartos? Nejuokinkit.

   • Momentinę galią suteiks Lietuvos turimos elektrinės? Prašau pateikti paskaičiavimą.

    • one:

     1380 MW – Planuojamas VAE reaktoriaus galingumas
     _________________________________

     1800 MW – Lietuvos elektrinė (Elektrėnai) 8 blokų galingumas. (kadangi dalis neekonomiški, tai matyt tinkami tik rezervinei galiai)
     900 MW – Kruonio HAE galingumas (daugiau kaip 12 valandų).
     Neseniai buvo pradėta statyti dar viena 5-oji turbina (dabar statyba užstrigusi). Be to niekur nedingo galimybė praplėsti iki projektinės numatytos galios – 1600 MW, jei to prireiktų. Bet matyt užteks ir kitų esamų šaltinių.
     100 MW – kauno HE
     360 MW – Vilniaus 3 termofikacinė elektrinė
     161 MW – Kauno termofikacinė elektrinė
     194 MW – Mažeikių elektrinė,
     50 MW – Achemos elektrinė, ir t.t.

     Vėjo jėgainės, nerandu info kiek šiandien jų pajėgumai, bet turbūt jau ne dešimtys MW. Ir aišku, kad iki 20-ųjų metų jų bus gerokai daugiau pristatyta.

     Toliau galim dėl šventos ramybės prisumuoti ir jungtis:
     500 MW – jungtis tarp Lietuvos ir Lenkijos
     700 MW – jungtis tarp Lietuvos ir Švedijos
     650 MW – jungtis tarp Estijos ir Suomijos „EstLink-2“
     350 MW – jungtis su Suomija „EstLink-1“ (galbūt čia tas pats)

 7. Rytas:

  Esi labai prastas propagandistas. Kad užtikrinti momentinę galią kūrensi 9 Elektrėnų blokus su rusiškom dujom? Tai kiek kainuos elektros kilovatvalandė (virš 30 centų). Kadangi elektros Lietuva gali pasigaminti ir dabar dvigubai negu reikia, tai kam ją už tokią kainą parduosi? Baltarusiams po 4 centus ir primokant 26 centus iš LT biudžeto. Kruonio elektrinė negamina, tai absurdas tai įskaityti į galios rezervą. Achema ir vėjas tai juokas. Sustabdtys trašų gamybą, kad pateikti elektrą tokiam galingam reaktoriui? Jungtis irgi padidinai, pvz jungtis tarp Lietuvos ir Lenkijos 400 MW. Ką Švedijai, Suomijai, Estijai elektros nereikės, kad atiduos maksimumą? Negaišk laiko nerašyk nesąmonių.

 8. Rytas:

  Gal fizikos pas Kubilių mokeisi?

  • tikras lietuvis:

   Prašau mandagiau – jei ko nesuprantate, tai paklauskite, o ne pradėkite išsidirbinėti kaip kokie vaikūzai.

   • Rytas:

    Tau kaip Rusijos gerbėjui atsakau:

    1.Net K. Masiulis pripažįsta, kad mes dėl momentinės galios liksim AMŽINAI priklausomi nuo Rusijos (ne kartą sakė per TV), TIK JIS SAKO, kad ir Rusija dėl momentinės galios bus priklausoma nuo mūsų. TAIP. Bet ar mums REIKIA tokios savitarpio priklausomybės.

    2. Dėl Fukušimos reaktoriaus konstrukcijos. Ne tik cunamis sukėlė tą avariją. Jeigu nebūtų nutrūkęs elektros tiekimas reaktoriaus aušinimui, jeigu nebūtųstrypai įvedami į reakcijos zoną per skyles iš apačios , tos avarijos NEBŪTŲ. Tai yra, kai aušinimo nebuvo, reakcija tapo nevaldoma ir branduolinis kuras ištekėjo per skyles apačioje. JAV tokia pati avarija pasekmių nesukėlė, nes skylės yra viršuje.

   • Rytas:

    Kodėl prie Kubiliaus, Butkevičiaus, Uspaskio, Pakso, Masiulio???

    Lietuvoje turėdami vidutinį atlyginimą apie 1 100 JAV dol. pagal perkamosios galios paritetą, taip pat esame apatinėje lentelės dalyje, atsilikdami nuo artimiausių Jamaikos, RUSIJOS, Estijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Makedonijos.

    Gyventojų registro tarnybos duomenys: per šių metų pirmą pusmetį savo išvykimą deklaravo 21 171, t.y. beveik 3 000 gyventojų daugiau, nei 2011 m. (18 210).

    Šių metų sausį „Eurostat“ paskelbė naujausius ES narių minimalios mėnesinės algos (MMA) rodiklius, leidžiančius pažvelgti kaip bendrame Europos kontekste mes atrodome. Lietuvoje MMA siekia 800 lt. (232 eurus). Tai trečias rodiklis nuo galo tarp 20 valstybių. Mažiau uždirba rumunai (162 eurai) ir bulgarai (138 eurai). Tarp Baltijos šalių pirmauja estai (290 eurų), latviai (286 eurai). ES vidurkis – 748 eurai, t.y. didesnis nei mūsų VDU.
    (850 esmės nekeičia)
    Kodėl prie kubiliaus per 2 metus iš darbo rinkos dingo 250 tūkst. dirbančiųjų, o dabar atsistatė apie 40 tūkst (darbo ir soc. tyrimų institutas)

    Kodėl 2010 per krizę atsirado 273 nauji milijonieriai? Kodėl skirtumas tarp turtuolių ir vargšų – didžiausias Europoje?

    Kodėl prie Kubiliaus per 3 metus valstybės skola išaugo nuo 17 milijardų iki 50 milijardų?

    Kodėl prie kubiliaus Rytų Lietuvoje nesilaikoma LietuvIŲ kalbos, Švietimo, Darbo kodekso, kitų įstatymų? Kodėl nevykdomi teismų sprendimai?

    Kodėl prie Kubiliaus MMA 800 litų, o įmonių pelnas 2010 m. 5, 3 milijardo (statistikos departamentas)? Jei MMA būtų 1000, įmonių pelnas būtų 4.8 milijardo.

    kodėl prie Kubiliaus jau įsidarbinant reikia mokėti rusų kalbą (daugumoje darboviečių)?

    kodėl statybose pusvelčiui daugiausiai dirba atvežti baltarusiai, pakistaniečiai, siuvėjos iš Šri lankos ir kt. (Klaipėda, Vilnius, Mažeikiai ir kt.)?

    Kodėl TS – LKD “apačios” patriotai, “viršūnės” globalistai

    • one:

     Pasiūlymas vienas – mokėkite mokesčius ir prisidėsite prie Lietuvos gerovės. Bet suprantama, kad už savo paslaugas imate grynais ir dejuojate, kad valstybės skola didėja, kad valdžios žmonėms neužtenka biudžeto pensijoms ar mažiems mokesčiams.

     • Rytas:

      VMI preliminariai sudėlioti visų gyventojų pajamų deklaracijų duomenys atskleidė ir milijardierių – vienas asmuo deklaravo 2011 m. gavęs 1 mlrd. 371,7 mln. Lt pajamų. Tą sumą padalinus iš 12 mėnesių ir iš 200 tūkst. gaunančių MMA ( 800 litų), tai gaunam 600 litų. Taigi už vieno žmogaus pajamas galima buvo mokėti NE 800, o 1400 litų MMA VISUS METUS.

      Tai galima, kaip siūlo LLRI, sumažinti MMA iki 200 litų, tai turėsim 2 tokius milijardierius per metus.

      Štai taip!!! „Nuskausminus“ vieną milijardierių MMA (minimalų mėnesinį atlyginimą) galima padidinti iki 1400 litų.
      O kiek tokių ir didesnių milijardierių yra Lietuvoje? Kiekvieno apetitą šiek tiek sumažinus laisviausiai galima MMA padidinti iki 1600 litų (tautininko programa)

 9. Putinėlis:

  Lietuvai Visagino AE jokiu būdu neatsipirks. Lietuvai visada su kaupu atsipirks Baltarusijos AE ant Neries kranto.

  • tikras lietuvis:

   Neskleisk destrukcijos.

  • Kurmis:

   Šiaip, mažai kalbama apie Astravo AE, kuri bus ne tik 50 km nuo Vilniaus, bet ir aušinama Neries vandeniu. Galbūt tai skambės kaip sąmokslo teorija, bet ar tai nėra pati didžiausia grėsmė Lietuvai? Ney ne apie tikrą avariją kalbu, kalbu apie tai, jog Rusija turės LABAI veiksmingą ir paprastą spaudimo priemonę Lietuvai – tarkim, belarusai ima ir informuoja, kad įvyko radioaktyvių medžiagų nutekėjimas į Nerį…kas vyksta Lietuvoje???? Tada reikia evakuot Vilnių, Kauną ir dat kokius 50 meistų miestelių… Kalusimai: kur? Kas tai atliks? Kaike tai kainuos??? ir t.t. Net ir vieną tokią evakuaciją atlikus, Lietuvos ekonomika praktiškai nustotų egzistuoti.. o belarusai gali pasakyt,kad oi, apsirikom (kas jiems ir ką padarys??)… nieks nenutekėjo. Tuo pačiu nekilnojamo turto ir t.t. ir pan. kainos Vilniuje, galbūt ir Kaune smarkiai kris – kas norės gyventi ir investuoti potencialiai rizikingoje vietoje???? Žodžiu, Lietuvos politinis, ekonominis ir .tt. gyvenimas TIESIOGIAI priklausomas nuo Astravo AE, bet kuriuo atveju, kito loginio paaiškinimo, kodėl ji statoma taip arti Vilniaus ir dar Neries vandeniu aušinama – nesuprantu.

   • tikras lietuvis:

    Ar bus kokia avarija, ar bus klaidinamasis maveras – vis tiek Lietuvai tai yra didelis blogis, dėl ko, gal būt, vertėtų pagalvoti ar ne laikas pasistengti, kad Lukošiaus ten valdžioje nebeliktų.
    Jei jau susitarti nebeįmanoma.

    • Kurmis:

     Visiškai nesvarbu, ar bus ten Lukošius ar ne – rusai investuoja į būsimą savo teritoriją (ar panašią, kaip kokia Abchazija), kurią jie vienaip ar kitaip valdys ir be Lukašenkos (jis gi ne amžinas). Realiai – partija pralošyta – vienintelė galimybė (galbūt), kokia HE ant Neries prie sienos, kuri reguliuotų vandens lygį prie Astravo, mes gi ne Izraelis, kuris tiesiog velniop subombarduotų tas statybas, kaip Sirijoj ir Irake…

     • tikras lietuvis:

      O gaila, kad mes – ne Izraelis. 🙂
      Nes jei mums grasina mirtimi (ar ne taip?), o mes nieko nedarom, tai ką tai reiškia?

      • Kurmis:

       Tam tikra prasme, gaila, nes Pūtvis -Pūtvinskis savo raštuose rašė:”Tauta, kuri nelaiko savęs išrinkta – yra pasmerkta”. Taigi, kas trukdo lietuviams laikyti save išrinktąja tauta, kuri turi valstybę, su gan derlinga žeme, didžiuliais gėlo vandens ištekliais ir t.t… ir kas trukdo ginti tos šalies ir jos tautos interesus???
       O ką tai reiškia? Mmmm… manau, tiesiog taip pasisuko istorija ir lietuviai tėra beišnykstanti tautelė (pasauliniu mąstu), nes įsijungė koks nots tautos savisusinaikinimo mechanizmas (demografija, emigracija, ekonomika ir t.t.) ir tiek… aišku, kaip kolega sako, ne pirmą kart mus laidoja, bet… kas gali žinot, ar tai nėra paskutinis kartas, kai istorija/Dievas/ Dievai mums suteikė paskutinį šansą išlikti, o mes jį praši…om…???

       • tikras lietuvis:

        Ne istorija pasisuko, o probanditiniams elementams paėmus valdžią po 1990 – ųjų Lietuva buvo palikta likimo valiai – gelbėkitės kas kaip išmanote.
        Probanditiniai elementai padarė tokią tvarką, kurioje gerai buvo tik vagims, o paprastiems žmonėms liko viena – važiuoti už sienos vergauti.

        • Vilmantas Rutkauskas:

         Hierarche, kuo skiriasi PAPRASTAS žmogus nuo nepaprasto ?
         Vienąsyk kažkur važiuodamas girdžiu, kaip apie kastą kalba per “marijos” radiją:
         “…kunigai, vyskupai ir paprasti žmonės”.
         CHA

         • Vilmantas Rutkauskas:

          Na, gali neatsakyti. Jau susiradau:
          —————
          Skruzdėlių kastos – morfologiškai skirtingos, tai kastai skirtas užduotis atlikti prisitaikiusios individų grupės, gyvenančios toje pačioje skruzdėlių šeimoje. Skruzdėlės geba sukurti sudėtingas bendruomenes, kurios savo sudėtingumu bei dydžiu atsilieka tik nuo žmogaus kuriamų. Kaip ir bitės, skruzdėlės turi tranų bei motinėlių kastas, tačiau skirtingai nuo bičių jos neretai turi daugiau nei vieną darbininkų kastą.
          Skruzdėlių kastų diferenciacijos mechanizmai panašūs į bičių. Naujai padėtas kiaušinėlis gali būti apvaisintas arba ne. Jei kiaušinėlis neapvaisinamas, iš jo vystosi tranas – dažniausiai sparnuotas (ilgaskvernis?), be poravimosi mažai kuo užsiimantis vyriškos lyties individas. Jei kiaušinėlis apvaisinamas, iš jo vystosi arba motinėlė, arba viena iš darbininkių kastų.
          Motinėlė iš pradžių dažniausiai būna sparnuota (kai kurių rūšių sparnuoti tik tranai) ir išskrenda naujos kolonijos sukurti. Tokių išskridusių motinėlių išgyvenimo tikimybė maža, naują skruzdėlyną pavyksta pradėti nedaugeliui. Pradėjusi kurti šeimą, motinėlė sparnus praranda. Skirtingai nuo paplitusios nuostatos, motinėlių lizde gali būti ir keletas; kai kuriose rūšyse žinomas motinėlių sugyvenimą nulemiantis genas. Nors darbininkės paprastai nesugeba poruotis, praradus motinėlę jos gali dėti neapvaisintus kiaušinėlius, iš kurių išsirita tranai.
          Neretai būna keletas skirtingo dydžio darbininkių grupių. Pačios didžiausios (kareiviai) atsakingos už lizdo gynybą, nors dirba ir kitus jų jėgos reikalaujančius darbus. Smulkesnės darbininkės dirba įvairus kitus darbus, pačios mažiausios daugiausia lizdo viduje. Kai kuriose rūšyse yra ryškus bimodalinis pasiskirstymas (tarpinių tarp kareivio ir darbininko dydžio skruzdėlių nedaug), tačiau kitose maždaug vienodai randama įvairaus dydžio darbininkų (tolygus pasiskirstymas). Stambiausio ir smulkiausio darbininko masės gali skirtis iki 500 kartų. Manoma šiuos skirtumus iš pradžių nulemia skirtingas maitinimas, kurį po to seka diferencinė genų ekspresija[3], nors kai kada tarp darbininkų stebėti ir nežymūs genomo skirtumai.[4] Pirmieji, vien motinėlės prižiūrėti naujo lizdo darbininkai paprastai irgi būna mažesni. Nepriklausomai nuo dydžio, darbininkai paprastai kurį laiką dirba skruzdėlyne ir tik po to kai kurios kastos išeina iš jo ieškoti maisto. Maisto paieškos už skruzdėlyno ribų skruzdėlei yra pavojingos, todėl adaptyvu tam siųsti vyresnius darbininkus, kurių likęs gyvenimas vis viena jau nebeilgas.
          Tranai paprastai gyvena vos keletą savaičių, tuo tarpu darbininkės gali gyventi keletą, o motinėlė – net iki trisdešimties metų, vidutiniškai apie šimtą kartų ilgiau nei pavieniui gyvenantys panašaus dydžio vabzdžiai.[

         • tikras lietuvis:

          Vilmantai,
          atskirta yra: vagys ir visi kiti, t.y. paprasti žmonės (ne vagys). 🙂

        • Kurmis:

         Ką tai keičia? Kažkam nuo to geriau? Va, Rutkauskui dėl visų blogybių visada kalti krikščionys, tau – landzbergistai, kažkam – komunistai, žydai, masonai, liuminatai ir .t.t ir pan…. Bet ką tai keičia? Kad kažkas pasimirs įtikėjes tuo, kad jis žINOJO ką reikia daryti ir VISI kvaili, nes juo netikėjo ??? Kad tas žinojimas kiekvieno vis skirtingas ir vargiai kito pripažįstamas…. Procesas nestabdomas ir vargiai besustabdomas, nors ir VISI kaltininkai įvardinti, ir visi daug kalba ir VISI žino ką reikia daryti ir t.t. ir pan. Bet tai tėra suknistas pablevyzgojimas. Šio proceso NIEKAS nebesustabdys. Tiesiog reikia suvokti, kad lietuviai “perseno”, todėl jų vietą užims kitos, veislesnės, veržlesnės ir perspektyvesnės tautos. Ir viskas.

         • tikras lietuvis:

          Seniai įtariau, kad tų – žydų (nuo žodžio žid – blogietis) šnipas.
          Rankas aukštyn! 😉

          • tikras lietuvis:

           Plius.
           Vogė visi, bet kalčiausi yra tie, kurie tą tvarką, kad galima vogti, įvedė – landsbergistai.
           Dašuto?

          • Kurmis:

           Įdomi tavo logika – jie visi plėš parduotuves – ir tu plėši? Aš – ne. Kaip ir dauguma įvedusi schemą, kad nereikia rodyti posūkių ir praleisti pėsčiųjų – man – nė motais. Nes taip – neteisinga. O tu teigi, kad vieni vagys geresni už kitus, nes jie buvo ne pirmieji, o sėkmingai pasinaudojo sukurta sitema? Idiotiška, sakyčiau.

          • Kurmis:

           o kas demografinę padėtį Lietuvoje pagerins? Gal tu su Rutkausku 🙂 🙂 :)???

          • tikras lietuvis:

           Ne apie plėšimus eina kalba, visų pirma.
           Antra.
           Jei valstybėje yra įvesta tvarka, tai privalu jos laikytis, ar ne?
           Privalu – atsakys kievienas teisininkas.
           Tai va: landsberginiai įvedė tvarką, o visi kiti gyveno pagal tą tvarką taip kaip mokėjo: mes su tavim nemokėjom – nenorėjom, todėl nieko neįtraukėm į nosį, o buvo kas progos nepraleido.
           Dašuto?

          • Vilmantas Rutkauskas:

           Kurmis, vis dėlto, dėjo skersą (ar)-gumentą, kad ši nukrikščioninta landsberginė tauta jau išsisėmė ir dūsta savo krikštologiniame -keiksmažodiškai
           “pagoniškame” pūvėjime.
           Kai nugirstu prakeiksmybę klastingai keikiantis “mišios “UŽ” Lietuvą”, tai iškart aiškiai aišku, kad jos PRIEŠ Lietuvą.
           Pamatysi, kaip dievus myliu, ilgaskverniai ir elektrinę “šventins”.

          • Kurmis:

           “privaloma tvarka”- vogti???? Absurdas, nebent tik tokiomis pragertomis mentiškomis smegenimis suvokiamas raskladas. kai saka, tik tau, v zakone, tą suprast, bet normaliems žmonėms tokių skiedalų – neskiesk.

          • Kurmis:

           Rutkauskai – nustok rūkyt tą nekokybišką žolę, nes nuskiedi į lankas… nors kai nebeduoda net akla, raiša ir su medine ranka – kas tamstelei belieka?

          • Vilmantas Rutkauskas:

           Belieka Atomlektrinė – totalus pagoniškų apeigų ir pramogų užtaisas.

          • tikras lietuvis:

           Kurmrausy:
           kas tau sako, kad privaloma vogti?
           Tau yra sakoma, kad, laikydamiesi nustatytos tvarkos, puikiai pasinaudojo tos tvarkos leidžiamais dalykais.
           Dašuto?

          • tikras lietuvis:

           Kvailas kurmrausy:
           kas tau sako, kad yra privaloma vogti?
           Tau yra sakoma, kad, laikydamiesi nustatytos tvarkos, ne kurie puikiai pasinaudojo tos tvarkos leidžiamais dalykais.
           Dašuto?

          • Kurmis:

           Kartojiesi, … “laikydamiesi nustatytos tvarkos, ne kurie puikiai pasinaudojo tos tvarkos leidžiamais dalykais.” – vadinasi nevogė??? O jei nevogė, tai kam kalbi apie vogimą?

 10. TAUTININKŲ PROGRAMOJE SUDĖTI VISI AKCENTAI:

  Pagrindinė pastarojo dešimtmečio problema energetikoje – nuolatinis energijos nešėjų brangimas, dėl kurio brangsta Lietuvoje sunaudojama energija. Dėl to didėja šalies ūkio produkcijos gamybos ir paslaugų teikimo sąnaudos, mažėja jų konkurencingumas bei krinta gyventojų vartojimo lygis. Yra dvi pagrindinės šios problemos sprendimo kryptys: 1) demonopolizuoti energijos rinkas bei sukurti savus stabiliai veikiančius energijos šaltinius ir 2) mažinti energijos vartojimą.

  Įgyvendindami pirmąją kryptį palaikysime ir skatinsime:

  – atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo plėtrą, įskaitant biokuro (energetinių augalų auginimą ir biologinių procesų pagrindu gaunamų dujų generaciją) bazės plėtimą;

  – centralizuoto šilumos tiekimo sistemų pertvarkymą į vietinio biokuro naudojimo sąlygas;

  – energijos jungčių su Europos Sąjungos šalimis projektų įgyvendinimą (įskaitant suskystintų dujų importo terminalą);

  – importuojamų energijos šaltinių įvairovę tiek pagal jų rūšį, tiek pagal kilmės šalis.

  Galimą atominės energetikos plėtrą Lietuvoje (naujos atominės elektrinės statybos projektavimą) tautininkai griežtai sieja su jos ekonominiu konkurencingumu ekologinio saugumo reikalavimais, o svarbiausia – su energetinės nepriklausomybės ir saugumo siekiu. Tautininkams nepriimtina jokia elektrinė, kurios galios rezervo užtikrinimas būtų siejamas su kuria nors viena užsienio valstybe. Atominiai projektai negali užgožti tikslo desinchronizuoti Lietuvos elektros energijos tinklus nuo Rusijos energetinės sistemos.

  Įgyvendindami antrąją kryptį:

  – skatinsime daugiabučių namų renovavimą, siekdami, kad esmingai sumažėtų jų energetinis imlumas ir padidėtų inžinerinių įrenginių veikimo efektyvumas; tam tikslui bus panaudojamos Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšos; o visą ekonominę riziką dėl vykdomų masinio renovavimo projektų turi prisiimti valstybė (įskaitant ir kreditų grąžinimą iš mokesčių už šildymą sutaupymo);

  – išplėšime gyvenamojo fondo renovavimo programą, įtraukdami į ją ir individualius namus (bent jau diagnostinėje ir projektavimo dalyje);

  – sugriežtinsime statybos normas taip, kad būtų užtikrinta tikrai energetiškai efektyvių pastatų statyba ir įrengimas.

  Visos šios priemonės turės užtikrinti didesnį Lietuvos energetinį savarankiškumą ir sumažinti šalies energetinę priklausomybę nuo Rusijos.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Reklama

Init


 

Dusodininkai

 

ethnic art.lt
Baltų šalelė