Dar mažesnis automobilių išmetamo CO2 kiekis (0)

efotolt | Irmos nuotr.

efotolt | Irmos nuotr.

2012 m. liepos 11 d. Europos Komisija pasiūlė priemones, kuriomis iki 2020 m. būtų gerokai sumažintas naujų lengvųjų automobilių ir mažos keliamosios galios krovininių transporto priemonių (mažųjų krovininių automobilių) išmetamas anglies dioksido (CO2) kiekis. Įgyvendinus šiuos pasiūlymus, naujų lengvųjų automobilių vidutinis išmetamo CO2 kiekis būtų sumažintas nuo 135,7 g/km 2011 m. iki 95 g/km 2020 m., o iki 2015 m. būtų pasiekta privaloma 130 g/km CO2 riba.

Mažųjų krovininių automobilių išmetamo CO2 kiekis sumažės nuo 181,4 g/km 2010 m. (paskutiniai metai, apie kuriuos turima duomenų) iki 147 g/km 2020 m., o iki 2017 m. bus privaloma sumažinti išmetamo CO2 kiekį iki 175 g/km ribos.

Privalomi 2020 m. tikslai jau nustatyti galiojančiuose teisės aktuose, tačiau juos dar reikia įgyvendinti. Komisijai atlikus išsamią techninę ir ekonominę analizę, pateiktuose reglamentų pasiūlymuose nustatoma, kokiomis priemonėmis turėtų būti siekiama iškeltų tikslų.

Už klimato politiką atsakinga Europos Komisijos narė Connie Hedegaard sakė: „Pateikdami šiuos pasiūlymus ne tik saugome klimatą ir taupome vartotojų pinigus, bet ir skatiname inovacijas ir konkurencingumą Europos automobilių pramonės sektoriuje. Taip sukursime daug darbo vietų. Tai akivaizdžiai naudinga visiems. Bus žengtas dar vienas svarbus žingsnis link konkurencingos mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos. Būtina pasirengti CO2 kiekio mažinimui ir po 2020 m., todėl šis klausimas bus svarstomas konsultuojantis su suinteresuotosiomis šalimis.“

Vartotojai sutaupys lėšų

Komisijos analizės duomenimis, 2020 m. tikslus pasiekti yra įmanoma, jie yra ekonomiškai pagrįsti ir efektyvūs: technologijos yra laisvai prieinamos, jų kaina yra kur kas mažesnė, nei iš pradžių manyta, o jas įdiegus turėtų padidėti užimtumas ir BVP. Tai būtų naudinga tiek vartotojams, tiek pramonei.

Jei bus pasiekta 2015 m. nustatyta riba, kiekvienas naujo lengvojo automobilio savininkas pirmaisiais metais vidutiniškai sutaupys apie 340 EUR išlaidų degalams, o per visą automobilio naudojimo laikotarpį (13 metų) – 2 904–3 836 EUR. Mažojo krovininio automobilio savininkas pirmaisiais metais sutaupys apie 400 EUR išlaidų degalams, o per 13 metų santaupos sieks 3 363–4 564 EUR.

Apskritai vartotojai kasmet sutaupys apie 30 mlrd. EUR kuro išlaidų ir planuojama, kad įgyvendinant nustatytus tikslus ES BVP kasmet padidės 12 mlrd. EUR, o užimtumo priemonėms per metus bus papildomai skiriama apie 9 mlrd. EUR. Įgyvendinus pasiūlymus, iki 2030 m. iš viso būtų sutaupyta 160 mln. tonų naftos (kurios vertė dabartinėmis kainomis – maždaug 70 mlrd. EUR), o išmetamo CO2 kiekis sumažėtų maždaug 420 mln. tonų.

Inovacijų ir konkurencingumo skatinimas

Europos automobilių pramonės sektorius laikomas pasauliniu technologijų lyderiu. Tai iš esmės lemia tiek didelės investicijos į inovacijas, tiek reikli vidaus rinka. Komisijos parengtame pasiūlymų poveikio vertinime nustatyta, kad šis sektorius turi didelį inovacijų diegimo potencialą ir didelį lyginamąjį pranašumą konkurentų atžvilgiu.

Nustačius 2020 m. tikslus sukuriama aiški ir stabili teisinė investicijų aplinka, transporto priemonių gamintojai ir dalių tiekėjai toliau skatinami diegti inovacijas ir taip papildomai stiprinamas konkurencinis ES pramonės pranašumas. Trečiosiose šalyse nustačius tokius pačius išmetamo CO2 kiekio ar efektyvaus degalų vartojimo standartus, išaugtų išmetamo CO2 kiekio mažinimo technologijų ir Europoje pagamintų taupiai degalus naudojančių automobilių paklausa.

Sukurti naujų darbo vietų ir išsaugoti esamas

Naujų technologijų ir efektyvesnio degalų naudojimo poreikis darys teigiamą poveikį dalių paklausai. Manoma, kad efektyvesnis degalų naudojimas turės teigiamos įtakos užimtumui, nes taupiai degalus naudojančio automobilio vertė padidėja ir taip sukuriama didesnė darbo jėgos paklausa, nes automobilių gamyba – daug darbo jėgos reikalaujantis sektorius.

Tolesni veiksmai

Minėti pasiūlymai bus pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai, kurie juos svarstys ir priims pagal įprastą teisėkūros procedūrą. Nustatant teisiškai privalomus reikalavimus, pagal kuriuos gamintojai iki 2015 m. privalo pasiekti nustatytas lengvųjų automobilių, o iki 2017 m. – mažųjų krovininių automobilių išmetamo CO2 ribas, pasiūlymais būtų iš dalies keičiami du galiojantys reglamentai. Reglamentų įgyvendinimo priemonės jau parengtos, o naujų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekis matuojamas kasmet.

Pagrindiniai faktai

Šiais pasiūlymais dar labiau prisidedama prie ES tikslo – pagal ES kovos su klimato kaita politiką ir Baltąją knygą dėl transporto iki 2020 m. 20 proc., palyginti su 1990 m. lygiu, sumažinti bendrą išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir siekti, kad transporto sektoriuje būtų išskiriama kuo mažiau anglies dioksido. Lengvųjų ir mažųjų krovininių automobilių išmetamas CO2 kiekis sudaro 15 proc. visų ES išmetalų, įskaitant degalų tiekimo metu išmetamus teršalus.

Kategorijos: Gamta ir ekologija, Gamta ir žmogus, Visi įrašai | Žymos: , , , , .

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Reklama

Init


 

Dusodininkai

 

ethnic art.lt
Baltų šalelė