Prezidentė pristatė visuomenei savo trečiųjų veiklos metų vaisius (7)

Dalia Grybauskaitė | lrp.lt nuotr.

Dalia Grybauskaitė | lrp.lt nuotr.

Liepos 12 d. Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė surengė spaudos konferenciją, kurioje pristatė savo trečiųjų prezidentavimo metų veiklos vaisius ir būsimų ketvirtų metų planus.

Apžvelgdama trečiųjų kadencijos metų rezultatus Prezidentė Dalia Grybauskaitė pabrėžė, kad Lietuva, suvaldžiusi finansinę situaciją, užsitikrino ekonomikos augimą ir žengė realius žingsnius į šalies energetinį savarankiškumą.

Prezidentės teigimu, sėkmingai tolesnei šalies raidai ir žmonių gerovei užtikrinti būtinas politinis ir ekonominis stabilumas. Tai taps iššūkiu ir politinio brandumo patikrinimu visoms politinėms jėgoms po Seimo rinkimų rudenį.

„Turime sparčiausiai augančią ekonomiką Europos Sąjungoje, tačiau dar anksti atsipalaiduoti. Antros sunkmečio bangos akivaizdoje finansinis populizmas – nepateisinamas. Ratifikavome fiskalinės drausmės sutartį ir turime jos laikytis bei atsakingai formuoti ateinančių metų biudžetą“, – sakė Prezidentė.

Šalies vadovės teigimu, atsigaunant ekonomikai reikia labiau pasirūpinti sunkiausiai besiverčiančiais šalies gyventojais, todėl būtina socialinės paramos ir pensijų reforma. Efektyvesnių priemonių reikia ir nedarbui mažinti. Minimalus mėnesinis atlyginimas ateinančiais metais vėl turi būti didinamas.

Pasak šalies vadovės, keičiantis valdžioms būtina užtikrinti energetinių projektų tęstinumą – pastatyti suskystintųjų gamtinių dujų terminalą, nutiesti elektros jungtis su Švedija ir Lenkija, įgyvendinti Visagino AE projektą, kad gyventojai už dujas ir elektrą mokėtų konkurencines, o ne monopolines kainas.

Šilumos ūkio pertvarka ir konkurencijos užtikrinimas, pasak Prezidentės, yra vienas svarbiausių darbų šiai ir ateinančiai Vyriausybei. Pertvarka turi vykti nepaisant interesų grupių ir kai kurių savivaldybių administracijų pasipriešinimo.

Prezidentės teigimu, būtina tęsti pertvarką ir teismuose. Per trejus metus iš viso paskirti 159 teisėjai. Dar šiemet vyks 30 įvairaus lygmens teismų vadovų atranka. Dėl korupcinių veikų prieš keturis teisėjus pradėti ikiteisminiai tyrimai. Vienas svarbiausių iššūkių yra nestabdyti pradėtų reformų ir neleisti politizuoti teisėsaugos institucijų.

Pasak šalies vadovės, prasidėjo reali kova su korupcija ir neteisėtu praturtėjimu, nedaroma jokių išlygų nei pozicijai, nei opozicijai. Pasitelkus naujus įrankius, pradėta 90 ikiteisminių tyrimų. Dėl neteisėto praturtėjimo turi būti tikrinami ir politikai, todėl dar ši Vyriausybė turi išplėsti rizikos grupei priklausančių ir tikrinamų asmenų sąrašą.

Prezidentės teigimu, užsienio politika ir toliau turi tarnauti Lietuvos žmonėms ir ginti jų interesus. Pavyko pasiekti konkrečių NATO saugumo garantijų – turime gynybos planus ir neribotam laikui pratęstą oro policijos misiją, NATO akredituotą Energetikos saugumo centrą. Taip pat sulaukėme ES paramos aukščiausius branduolinės saugos reikalavimus taikyti visoms atominėms elektrinėms bei panaikinti energetinę šalies izoliaciją. Konkretūs ekonominės diplomatijos rezultatai – konteineriniai traukiniai „Saulė“ ir „Vikingas“.

Pasak šalies vadovės, nauji užsienio politikos iššūkiai yra derybos dėl naujos finansinės perspektyvos 2014–2020 m. ir pirmininkavimas ES Tarybai 2013 m., kuris gali tapti galimybe įrodyti šalies patikimumą ir įgyvendinti nacionalinius projektus, ypač energetikos srityje.

Siekiant skaidresnės politinės sistemos, įtvirtinta nauja partijų finansavimo tvarka, kad partijos rinkimuose konkuruotų idėjomis, o ne pinigais. Vyriausioji rinkimų komisija turi sustiprinti partijų finansavimo kontrolę, kad nebūtų piktnaudžiaujama ir ieškoma naujų landų finansuoti rinkimų kampaniją.

Šalies vadovė pakvietė šalies žmones aktyviai dalyvauti Seimo rinkimuose ir atsakingai apsispręsti, kam patikėti šalies valdymą ateinantį rudenį.

________________________________

Trečiųjų Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės kadencijos metų darbų apžvalga

Statistika

• Pateikti 22 įstatymų projektai.
• 11 įstatymų grąžinti Seimui svarstyti pakartotinai (6 veto Seimas pritarė, 2 – atmetė, 3 bus svarstomi Seimo rudens sesijoje).
• Pasirašyti 479 įstatymai.
• 25 užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų vadovų ir pareigūnų vizitai į Lietuvą.
• 62 susitikimai su užsienio šalių atstovais, iš jų – 20 su Prezidentais, 11 – su premjerais, 5 – su parlamentų pirmininkais, 7 – su tarptautinių organizacijų ir institucijų vadovais.
• Paskirta 16 Lietuvos ambasadorių.
• Priimti 24 užsienio šalių ambasadorių skiriamieji raštai.
• 25 vizitai į užsienį.
• Paskirtas 31 naujas teisėjas, 9 teisėjams įgaliojimai pratęsti iki 65 metų, 23 teisėjai paskirti į aukštesnės pakopos teismus.
• Atleisti 34 teisėjai, 12 iš jų – pasibaigus įgaliojimų laikui, 11 – savo noru, 6 – sulaukus pensinio amžiaus ir 5 iš jų – už teisėjo vardo pažeminimą.
• Paskirta 10 teismų pirmininkų, 1 teismo skyriaus pirmininkas ir 1 teismo pirmininko pavaduotojas.
• Atleisti 28 teismų pirmininkai, 1 teismo skyriaus pirmininkas ir 3 teismų pirmininkų pavaduotojai.
• Surengta 13 interviu, 11 spaudos konferencijų Lietuvos žiniasklaidai; 21 interviu užsienio žiniasklaidai.
• Pasakytos 49 kalbos.
• Atsakyta į 4422 šalies gyventojų laiškus.

Svarbiausi darbai

Kova su korupcija ir piktnaudžiavimu monopoline padėtimi
• Skaidrinama politinė sistema, sukurta nauja partijų finansavimo tvarka – Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo pataisos.
• Stiprinama konkurencija šilumos ūkyje, sudaromos sąlygos mažinti šilumos kainas: atskirti šilumos tiekėjai nuo administratorių; kuriamos sąlygos šilumą tiekti ir nepriklausomiems šilumos gamintojams – Šilumos ūkio įstatymo, Konkurencijos įstatymo ir Administracinių teisės pažeidimų kodekso pataisos.
• Užkirstas kelias namų administratorių savivalei – Civilinio kodekso pataisos.
• Sustabdytas monopolijų įsigalėjimas atliekų tvarkymo srityje – Atliekų tvarkymo įstatymo veto.
• Užtikrintas Viešųjų pirkimų tarnybos nepriklausomumas ir numatyta pareiga viešinti visus pirkimus nepriklausomai nuo pasirinkto būdo – Viešųjų pirkimų įstatymo pataisos.
• Stiprinama Konkurencijos tarnyba ir keičiami jos veiklos prioritetai: pirmenybė teikiama viešojo intereso gynimui, didžiausią žalą eiliniams vartotojams darantiems draudžiamiems susitarimams – Konkurencijos įstatymo ir Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo pataisos.
• Įteisinta sveikatos priežiūros įstaigų vadovų kaita – Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo pataisos.
• Siekiant užtikrinti gamtos išteklių prieinamumą visiems šalies gyventojams – Mėgėjiškos žūklės įstatymo pataisų veto.
• Užkirstas kelias didinti biurokratinį valstybės aparatą ir smulkinti savivaldybes – Teritorijų administracinių vienetų ir jų ribų veto.

Teismų ir teisėsaugos institucijų pertvarka ir depolitizavimas

• Pakeista teisėjų atrankos ir vertinimo sistema ir pradėta teismų pirmininkų rotacija. Dar šiemet keisis 30 teismų vadovų, paskirtas 31 naujas teisėjas, 5 teisėjai atleisti už teisėjo vardo pažeminimą, dėl korupcinių veikų keturių teisėjų atžvilgiu pradėti ikiteisminiai tyrimai.
• Bylų vilkinimo ir nebaudžiamumo pažabojimas – pateiktos BPK pataisos, sudarančios galimybes teismams ilgai nagrinėjamose, sudėtingose bylose paskirti valstybės gynėją.
• Kova su neteisėtu praturtėjimu ir išplėstinis turto konfiskavimas – įsigaliojus BK pataisoms per pusantrų metų pradėta 90 ikiteisminių tyrimų.
• Efektyvinama Prokuratūros, STT ir VSD veikla; apibrėžiama vadovų kadencijų trukmė – Prokuratūros, STT ir VSD įstatymų bei jų statutų pataisos.
• Konstituciniam Teismui suteikti instrumentai paspartinti bylų nagrinėjimą – Konstitucinio Teismo įstatymo pataisos.
• Plečiami antikorupcinių patikrinimų mastai – įsigaliojus Prezidentės iniciatyva parengtiems Korupcijos prevencijos įstatymo pakeitimams, STT patikrino beveik dvigubai daugiau asmenų, siekiančių eiti arba einančių pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje ar įmonėje, pareigas Europos Sąjungos ar tarptautinėse teisminėse ir kitose institucijose.
• Sukurta lankstesnė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų korpuso formavimo tvarka ir sudarytos prielaidos vienodinti teisėjų darbo krūvį ir sparčiau nagrinėti bylas.
• Supaprastinta bylų nagrinėjimo tvarka – Administracinių bylų teisenos įstatymo pataisos.

Energetinio savarankiškumo užtikrinimas

• Intensyviai vykdomi strateginiai energetikos projektai ir energetikos sistemos integracija į Vakarus – vykdomas Suskystintųjų gamtinių dujų terminalo projektas; parafuota koncesijos sutartis su strateginiu Visagino AE investuotoju, tiesiama „NordBalt” elektros jungtis; sukurta elektros biržos „Nord Pool Spot” prekybos zona.
• Energijos išteklių rinkų plėtra ir konkurencijos didinimas – įsteigta dujų birža ir numatomas biokuro biržos steigimas (priimtas Prezidentės remtas Energijos išteklių rinkos įstatymas).
• Neleista politizuoti elektros ir šilumos kainų nustatymo – Energetikos įstatymo veto.
• Užsitikrinta tvirta Europos Komisijos parama III Energetikos paketo pagal Lietuvos pasirinktą modelį įgyvendinimui – dujų perdavimo tinklų atskyrimas nuo dujų tiekėjų užtikrins kitų dujų tiekėjų laisvą prieigą ir konkurenciją.
• Derybos su potencialiais suskystintųjų dujų tiekėjais – vizitas į Katarą.

Šalies ekonominis ir finansinis stabilumas

• Atsakinga finansų politika – Prezidentei remiant, laiku priimtas 2012 m. biudžetas, pažabojęs neefektyvų išlaidavimą ir leidęs užtikrinti valstybės finansų stabilumą. Kartu buvo atkurtos senatvės pensijos ir sudarytos galimybės dar šiais metais didinti MMA.
• Pateikta ir Seimo ratifikuota ES fiskalinės drausmės sutartis.
• Užkirstas kelias mokesčių vengimui bei užtikrintas sąžiningas pelno padalijimas tarp įmonės akcininkų – Akcinių bendrovių įstatymo pataisos.
• Pateikti pasiūlymai neriboti konkurencijos skatinimo ir atsisakyti ribojimų privačioms bendrovėms dalyvauti laisvųjų ekonominių zonų valdyme – Panevėžio ir Kėdainių LEZ įstatymų veto.
• Panaikinta diskriminacinė nuostata, pagal kurią kvalifikacijos reikalavimai nėra taikomi pagal darbo sutartis apskaitos paslaugas teikiantiems asmenims – Buhalterinės apskaitos įstatymo veto.
• Užregistruotos Įmonių bankroto įstatymų pataisos, kurios užtikrins skaidresnį, paprastesnį ir operatyvesnį bankroto bylų procesą.

Lietuvos interesų gynimas per užsienio politiką

• Užtikrintos konkrečios NATO saugumo garantijos – patvirtinti Baltijos šalių gynybos planai; neribotam laikui pratęsta NATO oro policijos misija; užtikrinta Lietuvos interesus atitinkanti priešraketinės gynybos sistema; Vilniuje įsteigtas Energetinio saugumo centras taps NATO kompetencijos centru.
• 20 procentų išaugo NATO šalių įgyvendinamo krovinių tranzito per Lietuvą į Afganistaną mastai.
• Produktyvi narystė Europos Sąjungoje – užsitikrinta Europos Komisijos parama III Energetikos paketo pagal Lietuvos pasirinktą modelį įgyvendinimui; su partnerių Europos Sąjungoje parama sėkmingai įgyvendinami svarbiausi Lietuvą ir Baltijos šalis su Europa sujungsiantys elektros ir dujų jungčių projektai.
• Lietuvos siekis aukščiausius branduolinės saugos reikalavimus taikyti visoms AE (tarp jų Kaliningrade ir Astrave) tapo visos ES siekiu.
• Lietuva tampa transporto jungtimi tarp Rytų ir Vakarų:
po vizito Kazachstane pajudėjo konteinerinis traukinys „Saulė” nuo Klaipėdos iki Kinijos;
bendradarbiaujant su Ukraina sukurtos palankesnės sąlygos konteinerinio traukinio „Viking” darbui.
• Lietuva sėkmingai dalyvavo tarptautinių organizacijų veikloje – pirmininkavimas Demokratijų bendrijoms ir ESBO.
• Pasiektas ES šalių sprendimas Lietuvos pirmininkavimo ES metu Lietuvoje surengti ES Rytų partnerystės vadovų susitikimą.

Kultūra ir švietimas

• Įtvirtintas lengvatinis 9 proc. PVM tarifas periodiniams spaudos leidiniams.
• Inicijuotas Nacionalinės literatūros plėtros programos rengimas.
• Parengtas Prezidentės inicijuotas LR Nevyriausybinių organizacijų įstatymo projektas.
• Prezidentei paraginus, užtikrintas sklandus ikimokyklinio ugdymo finansavimas, patvirtina studijų tikslinio finansavimo tvarka ir priimta Švietimo įstatymo nuostata, kad švietimo įstaigų steigėjas, tobulinant mokyklų tinklą, privalo tartis su mokyklos bendruomene.
• Palengvintos Viešųjų pirkimų procedūros kultūros ir meno įstaigoms.
• Prezidentės iniciatyva priimtas Savanoriškos veiklos įstatymas.
• Per Prezidentės inicijuotą „Knygų Kalėdų” akciją šalies bibliotekas papildė beveik 17 000 naujų knygų.

Kategorijos: Lietuvoje, Naujienos, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , .
Skaityti komentarusKomentavimo taisyklės

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Reklama

Init


 

Dusodininkai

 

ethnic art.lt
Baltų šalelė