Kultūros ministras uždraudė dramos teatro aktoriams dalyvauti gyvenimo dramose (40)

Arūnas Gelūnas

Arūnas Gelūnas

Balandžio 19 d. Kultūros ministerija išplatino pranešimą „Kultūros ministerija atsiriboja nuo Nacionalinio dramos teatro aktorių pasisakymų Garliavoje“:

Atkreipdama dėmesį į žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją apie Nacionalinio dramos teatro aktorių pasirodymus Garliavoje vykstančiame koncertų maratone, Kultūros ministerija pareiškia, kad yra kategoriškai prieš valstybinių teatrų aktorių, kitų meno pasaulio atstovų dalyvavimą bei viešus pasisakymus renginiuose, susijusiuose su šiuo metu vykstančia rezonansine bei kontraversiškai vertinama byla, – rašoma pranešime.

Tą pačią dieną žaibišką atsakymą „LNDT informuoja dėl teatro trupės aktorių veiklos ne darbo metu“ aukščiau stovinčiai valdžiai netruko išplatinti Nacionalinio Dramos teatro vadovybė (LNDT):

Lietuvos nacionalinis dramos teatras informuoja, kad teatro trupės aktoriai Garliavoje vykstančiuose koncertuose dalyvavo ne darbo metu.

LNDT pabrėžia, kad trupės aktoriai, dalyvaudami bet kokiuose renginiuose, nesusijusiuose su teatro veikla ar neįtrauktuose į teatro repertuarą, neturi teisės naudotis teatro vardu.

Internetinis portalas Ekspertai.eu perspausdinęs šiuos raštus sulaukė nemažai kultūros darbuotojų laiškų ir komentarų kuriais išreiškiama nuostaba ir pasipiktinimas šiuo Kultūros ministro komunistinių laikų kitaminčių pasmerkimų ir atsiribojimų dvasioje parašytu dekretu.

Skelbiame dalį Ekspertai.eu paskelbtų kultūrininkų nuomonių:

Rašytojas Liudvikas Jakimavičius:

Kultūros ministras pamišo. Gal jam ėmė vaidentis, kad gyvename laikais iki 1863-ųjų, kuomet caro dekretu buvo panaikinta baudžiava. Taip, ponas galėjo, tikriausiai ir turėjo teisę savo baudžiauninkams nurodinėti, kur eiti, ir ką kalbėti. Neklusnų galėjo perduoti tijūnui ant lovio įplakti rykščių. Bet kiek man žinoma, XXI amžiuje Lietuvos meninininkai, nesvarbu, kokias turėtų darbo sutartis, yra laisvi žmones, ir bet kokie ministro nurodinėjimai, kur jie gali ir ką kalbėti yra visiškai ne jo reikalas.

Nacionalinio dramos teatro aktorius Šarūnas Puidokas:

Deja, ponas ministre, kol jūs nebuvot ministru, jau tada D. Anevičiūtė, kuri skaito eiles Garliavoje, buvo Nacionalinio dramos teatro aktorė. Jūs galit atsiribot asmeniškai nuo tos “kontraversiškai vertinamos” (kaip jūs sakot) bylos. Bet neturit nė menkiausio moralinio, bei juridinio pamato savo pareiškimais gąsdinti ir galimai po to persekioti menininkų ir kultūros darbuotojų už išreikštą pilietinę poziciją. Todėl man kyla didelė abejonė dėl jūsų tinkamumo užimti šias pareigas. Šaukiu kultūros atstovus aiškiai ir viešai išsakyti savo nuomones ministro pareiškimo klausimu.

P.S Ponas ministre, gal galėtumėt paviešinti tuos asmenis iš kurių gavot nurodymą pateikti tokį pareiškimą visuomenei?

Nacionalinio dramos teatro aktorė Rimantė Valiukaitė:

Neslėpsiu, mane ištiko šokas, perskaičius Kultūros ministro pasisakymą. Kultūros ministerija man draudžia dalyvauti ar pasisakyti viešuosiuose renginiuose? Dabar – su byla susijusiuose, vėliau dar kur nors? Ar mane kultūros ministerija baus, jei nepaklusiu? Ar aš būsiu išmesta iš darbo teatre? Gal man bus paskirta drausminė nuobauda? Kitos institucijos mane persekios?

Nuo kada menininkai negali turėti savo nuomonės ir pilietinės pozicijos? Natūraliai kyla klausimas – kokioje Valstybėje aš gyvenu? Matydama valdžios, jėgos struktūrų, teismų, propagandinės žiniasklaidos siautėjimą – atsakau: totalitarinėje… Klaiku.
Tad nieko nuostabaus, kad ir kultūros ministerija trepsi savo ligota kojele…

Kino režisierius Karolis Jankus:

Mane šis Kultūros ministerijos pareiškimas labai nustebino ir šokiravo. Nejaugi prasidėjo kultūrinės baudžiavos įteisinimas. Kokią žinutę Kultūros ministerija pasiuntė menininkams? Būsite lojalūs – sutarsim?

Vytauto Didžiojo universiteto docentė, literatūrologė Inga Stepukonienė:
Man labai apmaudu, kad Kultūros ministrui taip tolimas ir nesuprantamas liko mažos mergaitės skausmas, visos šeimos tragedija, nesuvoktas Lietuvos teisėsaugininkų degradavimas. Jo pareiškimas, įsakantis kultūros žmonėms atsiriboti nuo tautiečių nelaimių, man visam gyvenimui liks kaip didžiausias savojo žmogiškumo paniekinimas. Ar su tokiu KULTŪROS MINISTRU gali atgimti Lietuvos kultūra, dvasinės mūsų visų galios?

Psichodarbininkas Redas Diržys – menininku man vadintis gėda! (Data Miners & Travailleurs Psychique):

Kultūros ministerija ir kultūros ministras asmeniškai aiškiai įvardino, kokį vaidmenį kapitalistinėje visuomenėje privalo vaidinti menininkai, kurie dar vis nenustoja paistę apie laisvę. Jokia menininko laisvė neegzistuoja lygiai taip pat, kaip negali egzistuoti laisvė, kol bent vienas žmogus pasaulyje yra įkalintas, ar jo atžvilgiu demonstruojama prievarta. Tokia laisvė tėra privilegija. Todėl sveikinu menininkus, kurie šneka ir būna su paprastais žmonėmis. Tuo metu, kai valstybės prievartos institucijos (policija, prokuratūra, teismai, vaiko teisių gynimo institucijos, nacionalinis transliuotojas, o dabar ir kultūros ministerija – trumpai visa galios ir propagandos mašina) terorizuoja mažametę mergaitę, sėdėti namuose ir kurti meną yra veikiau iškrypėliška veikla. Kviečiu visus menininkus atsisakyti gėdingo meno kūrėjo statuso ir užsiimti prasmės kūrimu erdvėje ir laike, nes tai ir yra svarbiausia, ir tai jūs visi puikiai sugebate daryti, o kultūros ministeriją su jos ministru reikia išvėdinti.

Oskaro Koršunovo teatro aktorius Rytis Saladžius:

Nelabai suprantama, ką tai reiškia? Gal kultūros ministras galėtų plačiau paaiškinti savo teiginius? Ar nurodinėti, kur ir kada menininkas laisvai gali reikšti savo nuomonę – tai kultūros ministro kompetencijos klausimai? Tai atviras šantažas ar nauja reforma? Gal kultūros ministras dar nurodys, kad aktoriai, dailininkai ir kiti kultūros veikėjai privalo nešioti menininko beretes, kad gatvėje būtų iš toli matyti, kas eina. Įdomu ar įsakinėja šiuolaikiniai gamyklų vadovai savo darbuotojams, kokius stalo žaidimus anie privalo žaisti…

Kauno miesto savivaldybės Tarybos, Kultūros ir meno komiteto pirmininkas Aušrys Kriščiūnas:

Pareiškimas skalbyklos  direktoriui (pračečnoja?  – xy….čečnoją – eto ministerstvo kultury):
Nesu menininkas, nors tai sunkiai apibrėžiama sąvoka. Nesu jokioje barikadų pusėje – nei kedininkas, nei ūsistas. Tavo* frazė: “KATEGORIŠKAI  PRIEŠ” meno žmonių dalyvavimą kažkokioje veikloje rezonansiniuose (kas čia per terminas – kaip menininkui inžinierius paaiškinsiu Rezonansas (lot. resonans) – reiškinys, kai sistemą veikiančios jėgos kitimo dažnis sutampa su tos sistemos laisvųjų svyravimų dažniu ir dėl to sistemai perduodama daugiausiai energijos bei ryškiai padidėja priverstinių svyravimų amplitudė.) bei kontraversiškai (kas kontraversiškai vertina – tavo chebrytė?) vertinamose bylose užmušė. Atsiprašau, Kysa – aš kaip menininkas pas menininką norėjau paklausti – tu piešt moki? Kol nėra teismo sprendimo – nėra ir nusikaltimo. Jei aktoriai ar kiti menininkai elgiasi pilietiškai – tau ką, šikną** drąsko? Nepamiršk, kad pats esi išlaikomas valstybės, t.y. mano, tavo, mūsų kaimynų ir švogerių pinigų. Jei tavo sąžinė rami – pasiaiškink ir motyvuok tokį pasiūlymą (draudimą). Kysa, ir antras klausimas: Kas sustabdys gėjų klano dominavimą, diskriminaciją natūralų atžvilgiu bei savivalę valstybės išlaikomose kultūros ir meno institucijose?
____________
*„tujinu“, nes senelis mokė, kad “Jūs”  reikia kreiptis tik  į gerbiamą žmogų;
** familiaru, nes aš esu pilietis, ir bet koks išpuolis prieš mano bendrapiliečius yra išpuolis prieš mane.

Lietuvos kultūros kongreso tarybos pirmininkas, filosofas Krescencijus Stoškus:

Laikai jau lyg ir nebe tie: dabar ministeris ne tiek grėsmingas, kiek juokingas. Visiškai pagal sovietmečio papročius sukurptas Kultūros ministro pareiškimas turbūt galėtų būti paaiškintas trimis viena kitą papildančiomis priežastimis:

1) patologiska demokratijos ir visuomenes pilietinio pasipriešinimo baime; 2) akivaizdžiu pasidavimu pedofilų klano spaudimui ir 3) vis euforiškesniu įsijautimu i autokratinio valdymo tradicijas.

Iš to Lietuvai, žinoma, nieko gera. Bet šiaip turbūt gerai, kad jis tą padarė. Tegul visi pamato, su kokios “kultūros” politika jis save saisto.

Poetė, vertėja, aktorė Sonata Paliulytė:

Baisus šis Kultūros ministro pranešimas. Supurtantis. Jei jau kultūra paties Kultūros ministro lūpomis verčiama atsiriboti nuo žmogiškumo, nuo mažo vaiko kančios nuo akis badančios neteisybės, tai Lietuvos valstybė tikrai yra atsidūrusi kloakoje. Bet Ministre, jokie pareiškimai neperdirbs laisvos tikro menininko sąžinės į klusniai funkcionuojantį sraigtelį. Dianos Anevičiūtės ar įvairių grupių muzikantų pasirodymai Garliavoje verti ypatingos pagarbos – tokios pat, kaip ir tylus žmonių budėjimas šalia mažos mergytės, kaip ir kiekvieno menkiausia pastanga, neleidusi iki šiol „klusniems sraigteliams“ įvykdyti žmogiškai netoleruotinos prievartos prieš beginklį vaiką. „Humanizmas“, „Žmogiškumas“, „Atjauta“ – nejaugi į minkštą ministro krėslą neseniai buvote pasodintas tik tam, kad eliminuotumėte šias kategorijas iš lietuviškos kultūros? Bet juk tai elementariai nekultūringa, neetiška, grubu. Juk būtent taip su Lietuva elgėsi fašistinės ir sovietinės sistemos. Baisu ir liūdna paskaičius ir pasiklausius akivaizdžiai tendencingos žiniasklaidos. Tačiau, kai tuo pačiu tonu ir intonacijom prabyla Kultūros ministras, suima tokia nyki neviltis, kad norisi tik kaukti, kaip tam Audriaus Nako pavaizduotam šuniui. Nejaugi jau tikrai priėjome liepto galą. Kokią prasmę įgyja sąvokos „sąžinės laisvė“, „laisvas žodis“,  „laisva mintis“ – kai aplink skubiai meistraujamos grotos? Bet gal Ministras tiesiog persistengė, „persūdė“, pataikaudamas tiems, kurie turi galią ir valią išlaikyti jį ministro krėsle arba iš to krėslo išprašyti? Bet kuriuo atveju, jautiesi žmogau, tarytum klaidžiotum Džordžo Orvelo knygų puslapiais ir niekaip nerastum išėjimo. Tik kvailių motina viltis žybsi tolumoje it koks „laimės žiburys“, o lūpos kartoja šventą maldelę: „negali būti… netiesa… juk demokratija… demokratija…“

Etnologas, Molėtų krašto muziejaus darbuotojas Jonas Vaiškūnas:

Gerbiamieji, nelinčiuokite per daug Kultūros ministro. Ir nedemonstruokite savo naivumo sakydami, jog dabar „ne tie gūdūs laikai…“ Laikai yra tokie kokie yra žmonės. O žmonės keičiasi mirdami. Ministras išsigando ir tiek. Aš irgi kai mažas buvau naktį pro Vilniaus Saulėtekio miškelius eidamas garsiai švilpaudavau užpakalį prisidengęs portfeliu, kad būtų drąsiau…

Ministrui žinančiam kas, kaip ir su kuo pasidarė neramu ir baisu, kad už, jo pavaldume esančios įstaigos menininkų, „ne darbo metu besinaudojančių teatro vardu“ jį gali paaukoti Kryževičiui. O tada galas – jei esi ne iš prisikeliančių.

A. Gelūnas išsigando – jis net užmiršo pasirašyti tą pareiškimą. Ir tai tik dar kartą įrodo kokios galingos jėgos stengiasi paveržti Garliavos Mergaitę liudijančią prieš iškrypėlius.

Bet gi tos jėgos, regis, nėra bebaimės. Jos bijo bundančių menininkų, vadinasi bijo – laisvų žmonių kuriems nėra ko prarasti, nebent Kultūros ministro „ištiestos rankos“ paramų.

NACIONALINIO dramos teatro aktorė Diana Anevičiūtė:

AČIŪ VISIEMS, mane PALAIKIUSIEMS. Šiandieniniame pasirodyme aš nelikau viena: prie manęs savo tinkamai parinktomis eilėmis prisijungė kun. Robertas Grigas (tas pats kunigas, kuris dar sovietinėje armijoje atsisakė bučiuoti svetimą vėliavą ir duoti priesaiką, Sausio 13-ją budėjo Parlamente, kuris šiandien tyli).

Taip pat savanoriškai prisijungė muzikas Vytautas Mockus iš Kauno, improvizuotai poezijai pritaręs vargonėliais ir varpeliais.

Be to į mūsų koncertą fleita įsiliejo pati Deimantė Kedytė (kuriai, atseit, trukdė mūsų koncertai).

Po jos koncertavo Vilniaus Antakalnio vidurinės mokyklos III klasės moksleivė Aistė Kamarauskaitė: ji man buvo aukščiausias pilietiškumo ir drąsos pavyzdys, nors jai tik 10 metų. Ji atliko dvi dainas: “Žiogas” ir “Ankstų rytą”, be to – dar ir keletą šokių.

Po Vilniaus teismo sprendimo ir Kultūros ministro rekomendacijų, Dangus šiandien nebesišypsojo. Greičiau verkė. Beveik 100 žmonių (įskaitant ir kaimynus) – su skėčiais, stati 2 valandas klausėsi eilėraščių ir muzikos.

Ačiū visiems ir kiekvienam, dalyvavusiems Ten, arba mintimis. Visi jaučiame, kad ir vėl ateis ta baisi jėga grobti mergaitės. Vėl girdėsime vaiko klyksmą. Įsirašykime jį giliai į savo širdį, ir atsakykime sau: ką padarėme, kad mūsų sąžinė būtų švari.

Savo nuomones portalui Ekspertai.eu ir Jūs galite nusiųsti šiuo adresu info@ekspertai.eu

Ekspertai.eu

Kategorijos: Kultūros politika, Pilietinė visuomenė, Visi įrašai | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
Skaityti komentarusKomentavimo taisyklės

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Reklama

Init


 

Dusodininkai

 

ethnic art.lt
Baltų šalelė