„Lenkų kortos“ turėtojams siūloma neleisti būti renkamiems į Seimą (10)

Lenko kortos | Alkas.lt montažas.

Lenko kortos | Alkas.lt montažas.

Balandžio 5 d. Seimo narys, Tautininkų sąjungos pirmininkas Gintaras Songaila grupė Seimo narių vardu įregistravo įstatymo projektą dėl Lenko kortos  – XIP-4293, kuriuo siūloma Lietuvos piliečiams paėmusiems „Lenkų kortą“ ir nenorintiems jos atsisakyti neleisti  būti renkamiems į Lietuvos Respublikos Seimą.

Įregistruotame „LR Rinkimų įstatymo 2, 38, 96  straipsnių pakeitimo įstatymo” projekte siūloma, kad „Seimo nariu negali būti renkamas Lietuvos Respublikos pilietis, turintis užsienio valstybės dokumentą, išduotą jam pagal tos valstybės įstatymus, kuris suteikia jam tam tikras politines, socialines, ekonomines ir (ar) kultūrines teises toje valstybėje, ir kurio išdavimas bei turėjimas pagal tos valstybės įstatymus yra siejamas su dokumento turėtojo įsipareigojimais tos užsienio valstybės interesams.“

Jei asmuo turi ar turėjo dokumentą, siejantį jį su kitos valstybės interesais, siūloma nustatyti tokią pačią procedūrą dėl Seimo nario įgaliojimo nutraukimo (nutrūkimo), kaip ir tais atvejais, kai paaiškėja, kad asmuo, tapęs Seimo nariu, turi ar turėjo kitos valstybės pilietybę.

„Rengiant šį projektą buvo atsižvelgta į problemą, kuri kilo Lenkijos pareigūnams pradėjus dalinti Lietuvos piliečiams vadinamąsias „Lenko kortas“ ir į Konstitucinio Teismo išvadą, kad Seimo nario mandatas yra nesuderinamas su įsipareigojimais ar pasižadėjimais kitoms valstybėms“, – sakė G.Songaila.

Šias Seimo rinkimų įstatymo pataisas pateikė Seimo nariai: Gintaras Songaila, Stasys Šedbaras, Valentinas Stundys, Rima Baškienė, Rytas Kupčinskas, Gediminas Navaitis, Vytautas Galvonas, Ligitas Kernagis, Laimontas Dinius, Kazimieras Uoka.

Kategorijos: Lietuvoje, Politika ir ekonomika, Visi įrašai | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , .

10 komentarų

 1. Brasta:

  Labai svarbus įstatymas ar užteks jėgų priimti

 2. Pažiūrėsime kaip rinkimams besiruošiantys Seimo nariai balsuos. Ir tai pareklamuosime nemokamai.

 3. Pikc:

  Manyčiau, čia labai švelnus variantas: tokiems ne tik Seime, bet ir jokioje Valstybės tarnyboje vietos neturėtų būti – kaip gali būti tarnautojas vienos valstybės, o lojalumą pareiškęs – kitai? Taikos metu tai – mažų mažiausiai nesusipratimas, o karo metu – išdavystė.

 4. Kažin:

  Antai, Baltarusija savo “tamoševskininkams” neleidžia vykti į ES, tai Lietuva tikrai turi teisinį pagrindą neleisti jo “kortininkams” kandidatuoti į Seimą. Be to, ir apskritai – dalyvauti Seimo rinkimuose, juk jie laikytini šiek tiek Lenkijos, šiek tiek Lietuvos piliečiais. O Seimą rinkti gali tik Lietuvos piliečiai, taip pat jiems, kaip “nepilniems” Lietuvos piliečiams, negali būti atkuriama nuosavybė pagal jos atkūrimo įstatymą.
  Tik iš pradžių reikia ES gerai nušviesti Lenkijos kišimosi su “Lenko korta” į Lietuvos vidaus reikalus, atskleidžiant, kad “Lenko kortos” veiksmais yra anuliuojama Lietuvos pilietybės įstatymo galia, kad tai yra Lenkijos save demokratine laikančios šalies nedemokratiniai veiksmai.
  Nepateisinama, kodėl iki šiol Lietuvos valdža tai neaiškina kitoms ES šalims diplomatiniais kanalais. Ar ne panašiai buvo ir su Austrijos atveju – miegota kol Golovatovas nepažadino…

 5. LR Konstirucija:

  LIETUVIŲ TAUTA

  prieš daugelį amžių sukūrusi Lietuvos valstybę,
  jos teisinius pamatus grindusi Lietuvos Statutais ir Lietuvos Respublikos Konstitucijomis,
  šimtmečiais atkakliai gynusi savo laisvę ir nepriklausomybę,
  išsaugojusi savo dvasią, gimtąją kalbą, raštą ir papročius,
  įkūnydama prigimtinę žmogaus ir Tautos teisę laisvai gyventi ir kurti savo tėvų ir protėvių žemėje – nepriklausomoje Lietuvos valstybėje,
  puoselėdama Lietuvos žemėje tautinę santarvę,
  siekdama atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės,
  atgimusios Lietuvos valstybės piliečių valia priima ir skelbia šią KONSTITUCIJĄ

  I SKIRSNIS
  LIETUVOS VALSTYBĖ

  1 straipsnis
  Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika.

  2 straipsnis
  Lietuvos valstybę kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai.

  (lenkai ir kitų tautų atstovai esantys LR piliečiai pagal konstituciją negali kurti Lietuvos Valstybės, nes jie nepriklauso LIETUVIŲ TAUTAI, nes priklauso kitų tautų mažumoms Lietuvoje. Vadinasi, tokie ir negali dalyvauti jokiuose rinkimuose į seimą, negali ir net neturi teisės balsuoti rinkimuose į seimą, nes Lietuvos valstybę kuria LIETUVIŲ TAUTA, o pastarieji nepriklauso LIETUVIŲ TAUTAI)

  3 straipsnis
  Niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai priklausančių suverenių galių.
  (Nelojalūs LIETUVIŲ TAUTAI Lietuvos lenkai negali varžyti ar riboti LIETUVIŲ TAUTOS suvereniteto (lenkiški raštmenys/vietovių pavadinimai/švietimo šstatymas ir pan.) Patekę į seimą jie kelia grėsmę LIETUVIŲ TAUTAI, nacionaliniam saugumui ir LR Teritorijos vientisumui)
  Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką.

  4 straipsnis
  Aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai ar per demokratiškai išrinktus savo atstovus.
  (Aukščiausią suverenią galią LIETUVIŲ TAUTA vykdo tiesiogiai AR per demokratiškai išrinktus SAVO (reiškia LIETUVIŲ TAUTOS ATSTOVĄ) atstovus (ne lenkus/žydus/rusus ir pan., nes pastarieji negali dalyvauti LIETUVOS VALSTYBĖS KURIME (2 konst, str.))
  5 straipsnis
  Valstybės valdžią Lietuvoje vykdo Seimas, Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė, Teismas.
  (LIETUVIŲ TAUTOS VALSTYBĖS VALDŽIĄ LIETUVOJE VYKDO LIETUVIŲ TAUTOS IŠRINKTI LIETUVIŲ TAUTOS ATSTOVAI (ne lenkai/rusai ar žydai ir kt. žr.2 konst.str.))
  Valdžios galias riboja Konstitucija.
  Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms.
  6 straipsnis
  Konstitucija yra vientisas ir tiesiogiai taikomas aktas.
  Kiekvienas savo teises gali ginti remdamasis Konstitucija.

  7 straipsnis
  Negalioja joks įstatymas ar kitas aktas priešingas Konstitucijai.
  (Kodėl rinkimuose į seimą dalyvauja kitataučiai? Tai prieštarauja LR Konstitucijos 2 str.)
  Galioja tik paskelbti įstatymai.
  Įstatymo nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės.
  8 straipsnis
  Valstybinės valdžios ar jos institucijos užgrobimas smurtu laikomi antikonstituciniais veiksmais, yra neteisėti ir negalioja.
  9 straipsnis
  Svarbiausi Valstybės bei Tautos gyvenimo klausimai sprendžiami referendumu.(Visi svarbiausi LIETUVIŲ TAUTOS IR LIETUVIŲ TAUTOS SUKURTOS VALSTYBĖS KLAUSIMAI SPRENDŽIAMI LIETUVIŲ TAUTOS ATSTOVŲ REFERENDUMU, kur negali dalyvauti jokie kitataučiai, nes LIETUVOS VALSTYBĘ KURIA LIETUVIŲ TAUTA)
  Įstatymo nustatytais atvejais referendumą skelbia Seimas.
  Referendumas taip pat skelbiamas, jeigu jo reikalauja ne mažiau kaip 300 tūkstančių piliečių, turinčių rinkimų teisę.
  Referendumo skelbimo ir vykdymo tvarką nustato įstatymas.
  (referendumas skelbiamas, jei to reikalauja ne mažiau kaip 300 tūkst. LIETUVIŲ TAUTOS ATSTOVŲ LR piliečių, be kitataučių, nes žr.2 kosnt.str)
  14 straipsnis
  Valstybinė kalba – lietuvių kalba.
  (nes LIETUVOS VALSTYBĖ SUKŪRĖ IR KURIA LIETUVIŲ TAUTA)
  15 straipsnis
  Valstybės vėliavos spalvos – geltona, žalia, raudona.
  Valstybės herbas – baltas Vytis raudoname lauke.
  Valstybės herbą, vėliavą ir jų naudojimą nustato įstatymai.
  16 straipsnis
  Valstybės himnas – Vinco Kudirkos “Tautiška giesmė”.
  17 straipsnis
  Lietuvos valstybės sostinė yra Vilniaus miestas – ilgaamžė istorinė Lietuvos sostinė.

  KLAUSIMAS TOKS:

  AR NEREIKIA KREIPTIS Į KONSTITUCINĮ TEISMĄ, KAD ŠIS IŠAIŠKINTU AR KITATAUČIAI GALI DALYVAUTI RINKIMUOSE Į SEIMĄ ir AR IKI ŠIOL KITATAUČIŲ IŠRINKTI KITATAUČIAI NĖRA IŠRINKTI NETEISĖTAI IR PAŽEIDŽIANT LR KONSTITUCIJĄ, IR YPAČ 2 JOS STRAIPSNĮ.

  Mano galva, tai Konstitucijoje aiškai nurodoma, kad tik LIETUVIŲ TAUTA gali kurti LIETUVOS VALSTYBĘ.
  Jei kitataučiai LR piliečiai priešinasi LIETUVIŲ TAUTOS sprendimams ir įstatymas, konstitucinei santvarkai, tai tokie elementai yra kriminaliniai nusikaltėliai vykdantys antivalstybinę kenkėjišką veiklą ir turi būti teisiami ir sodinami į kalėjimą.

 6. D.G. PRITARIU:

  Tik iš pradžių reikia ES gerai nušviesti Lenkijos kišimosi su “Lenko korta” į Lietuvos vidaus reikalus, atskleidžiant, kad “Lenko kortos” veiksmais yra anuliuojama Lietuvos pilietybės įstatymo galia, kad tai yra Lenkijos save demokratine laikančios šalies nedemokratiniai veiksmai.
  Nepateisinama, kodėl iki šiol Lietuvos valdža tai neaiškina kitoms ES šalims diplomatiniais kanalais.

 7. Alvydas Butkus:

  Gera Evangelijos citata Delfyje, kuri tinka ir Lenko kortelės turėtojams:

  Mt 6,24 ‘Niekas negali tarnauti dviems šeimininkams: arba jis vieno nekęs, o kitą mylės, arba vienam bus atsidavęs, o kitą nieku vers. Negalite tarnauti Dievui ir Mamonai’.

  • tikras lietuvis:

   Mintis teisinga, bet blogai, kad žydiška – mes, lietuviai, puikiausiai galime apsieiti savo išmintimi.

   Todėl lietuviškai galima būtų taip tą mintį pailiustruoti:
   vienu užpakaliu dviejų šybų neužkiši! 🙂
   Arba: aukštai šoksi, žemai krisi.
   Arba: kieno vežime sėdi, to ir dainelę dainuoji.
   Arba klasikiniu: šioje kovoje vidurio nėra – arba tu už Lietuvą, arba prieš ją.
   Ir t.t., ir pan.

   Lietuviškumo nustatymo testas 🙂 – kas atspės, tas lietuvis, o kas ne – tas lenkų šnipas: 🙂
   1. Mįsla mįslala – per pilvą gyslala,
   gyslala trukt – pilvelis dubt
   ir nebėra.
   Kas?
   2. Gyslos tampos,
   kudlos kratos –
   nuogs skylos ieška.
   Kas?
   🙂

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Reklama

Init


 

Dusodininkai

 

ethnic art.lt
Baltų šalelė