„Terra Jatwezenorum“ („Jotvingių kraštas“) pristatymas Signatarų namuose (2)

Kovo 23 d. 14.30 val. vyks istorijos paveldo metraščio „Terra Jatwezenorum“ („Jotvingių kraštas“) III tomo sutiktuvės Vilniuje, Signatarų namuose.

2011-ųjų „Terra Jatwezenorum“ metraštyje, kaip ir pirmajame ir antrajame leidinio numeryje, vyrauja jotvingių tematika. Metraštyje skiriama dėmesio sudėtingai geopolitinei situacijai Jotvos krašte XI-XIIIa. ir kryžiuočių ketinimams užvaldyti jotvingių žemę, nepriklausomybės kovų laikotarpiui su lenkais bei kitoms problemtikoms.

Dalyvaus metraščio redaktoriai, sudarytojai bei leidėjai, taip pat:

1. Mykolas Karčiauskas (Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo direktorius),

2. Meilutė Peikštenienė (Signatarų namų direktorė),

3. Dr. Vladas Terleckas,

4. Akademikas Romualdas Grigas.

Punsko lietuvių kultūros namų (LKN) dramos studija ir LKN jaunių teatras „Kregždė“ parodys meno kompoziciją „Pro bubelioko langą“, skirtą Albino Žukausko 100-osioms gimimo metinėms.

Metraštis „Terra Jatwezenorum“ skiriamas dingusiems amžių verpetuose seniesiems to krašto gyventojams ir iki šiol puoselėjantiems jotvingių atminimą. „Jotvingių kraštas“ pasakoja apie narsiausios iš narsiausių baltų genčių gyvenimą ir lemtį, daug dėmesio leidinyje skiriama nepalankiai po Liublino unijos besiklostančiai jotvingių krašto istorijai.

„Terra Jatwezenorum“ („Jotvingių kraštas“) III tomo

Turinys

JOTVINGIŲ LAIKO LABIRINTUOSE
Jonas Puzinas Aisčiai istorinių šaltinių šviesoje…7
Kęstutis Subačius Sūduva – baltų žemė…22
Pietro Umberto Dini Jotvingių kalba…44
Grzegorz Białuński Kazimiero Teisingojo politika prūsų atžvilgiu…54
Jūratė Čirūnaitė Gardino bajorų įvardijimas 1528 m. dokumente…73
Lingvistinės įžvalgos
Zigmas Zinkevičius Lietuviškas (baltiškas) paveldas Balstogės
vaivadijos pavardėse…94
Algirdas Patackas Jotva – teriota, bet neprarasta…99
Algis Uzdila Kur veda lietuvių kalba…114
Istorijos vingiuose
Algimantas Katilius Seinų vyskupas Konstantinas
Irenėjus Lubenskis…127
Gražina Markevičiūtė-Markauskienė Atminimo akmuo knygnešiui
ir jo tėviškei…143
Sigitas Birgelis Knygnešys Povilas Matulevičius. Mitai ir tikrovė…154
Justinas Sajauskas Trys pasakojimai apie knygnešius…166
Algimantas Katilius Lietuvių ir lenkų konfliktas dėl pamaldų
kalbos Berznyko parapijoje XX a. pradžioje…181
Asta Bobinaitė Lietuvos ir Lenkijos konfliktas dėl Suvalkijos
1919–1920 m….191
Tadeusz Radziwonowicz Suvalkų sutarties pasirašymo genezė
ir aplinkybės…218
Bronius Makauskas Juozas Albinas Herbačiauskas lietuvių
ir lenkų santykių klystkeliuose. 1927–1928 m. epizodas…239
Bronius Stosiūnas Trasnykų dienos…249
Gintaras Lučinskas Mokytojas, poetas, šaulys
Petras Mockevičius (1895–1922)…262
Petras Mockevičius Eilėraščiai…272
Onutė Vaznelienė Lietuvių prievartinis iškeldinimas iš Suvalkijos .
pagal TSRS ir Vokietijos 1941 m. sausio 10 d. susitarimą…278
Marek Sidor Apie lietuvių iškeldinimą iš Suvalkų krašto
1941–1949 metais…284
Eugenija Sidaravičiūtė Šešėliuota atminimų šviesa…294
Gintaras Lučinskas Nacių nusikaltimai. Žudynės Dzūkijoje
1941 metų birželį…302
Stasys Stacevičius Vokiečių kalnas. Kraštotyrinė apybraiža…334
Elvyra Biliūtė-Aleknavičienė Šventoji paslaptis. Apie Adolfo
Ramanausko-Vanago rankraščių sergėtojus…348
Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė Iškilusis
Dzūkijos kunigėlis…364
Iš Budrevičių šeimos istorijos. Česlovo Vytauto Budrevičiaus
prisiminimai…375
Julija Račiuvienė Kovų dėl lietuviškų pamaldų Seinų bazilikoje
klausimu… 381
Algimantas Severinas Lenkijos lietuviai ir Lietuvos
nepriklausomybė. 1989–1991 metai…394
Petras Maksimavičius Lenkijos tautinių ir etninių mažumų bei
regioninės kalbos įstatymas (lietuvių laimėjimai ar praradimai)…414
Nijolė Birgelienė Punsko krašto lietuviškų šeimų vaikų
vardai anksčiau ir dabar…422
GYVI MŪSŲ ATMINTY
Elvyra Biliūtė-Aleknavičienė Laiškai be atsako. Štrichai Alvydo
Gavelio (1947–2010) portretui…430
ATSILIEPIMAI
Zigmas Zinkevičius Apie lietuvių-jotvingių kalbų žodyną…455
Vytautas Rėkus Jotvingiai grobikų apsuptyje…458
Streszczenia artykułów…465
Summaries of the articles…487

Kategorijos: Istorija, Kultūra, Literatūra, Naujienos, Visi įrašai | Žymos: , , , , , , , , , .
Skaityti komentarusKomentavimo taisyklės

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Reklama

Init


 

Dusodininkai

 

ethnic art.lt
Baltų šalelė