Rūpestis Kupiškio krašto etninės kultūros aruodais (0)

Skudučiuoja Salamiesčio pagrindinės mokyklos folkloro ansamblio „Vijūnytė“ vaikinai | Aušrelės Jonušytės nuotr.Vasario mėnesį Kupiškio kultūros centre vyko Kupiškio rajono etninės kultūros plėtros tarybos ataskaitinis susirinkimas. Jau penkti metai susibūrę draugėn Kupiškio krašto žmonės, kurie vienaip ar kitaip dirba ir prisideda prie etninės kultūrs puoselėjimo, skaidos, savo darbais pildo kupiškėnų etninės kultūros aruodus. Prabėgę dar vieneri metai ir norėta peržvelgti, kaip gyventa, kas nuveikta. Kitaip tariant duoti ataskaitą – visų pirma sau patiems, taip pat ir tiems, tarp kurių gyvenai, kažką veikei ir kažką nuveikei.

Prieš renginį ir po jo etnokultūros mylėtojai turėjo galimybę apžiūrėti net tris kilnojamąsias parodas. Išrinktos 2011-aisiais metais organizuotos etnokultūrinio pobūdžio parodos: tarptautinio mokinių kūrybinio konkurso „Mitologija mano žvilgsniu“ darbai, „Tarpukario Lietuvos moterų skarelės“ ir Povilo Matulionio progimnazijos mokinių kūrybiniai darbai.
Salamiesčio pagrindinės mokyklos folkloro ansamblio „Vijūnytė“ ragų pūtikai skelbė renginio pradžią, kuriame buvo apžvelgti 2011-ųjų metų veiklos rezultatai, pagerbti aktyviausieji savojo krašto tradicijų ir senųjų amatų puoselėtojai, pedagogai ir mokiniai.
Gerų rezultatų puoselėjant savo krašto savastį galima pasiekti tik tuomet, kai meilė papročiam, tradicijoms yra skiepijama nuo pat mažų dienų. Todėl ir nuveikti darbai pradėti vardyti nuo pačių mažiausiųjų.

Aktyviausiai etninės kultūros srityje pasireiškę mokiniai (iš kairės): Greta Pakšytė, Dominyka Trainytė ir Justinas Mileris | Aušrelės Jonušytės nuotr.

Aktyviausiai etninės kultūros srityje pasireiškę mokiniai (iš kairės): Greta Pakšytė, Dominyka Trainytė ir Justinas Mileris | Aušrelės Jonušytės nuotr.

Visus susirinkusius maloniai nustebino vaikų ir jaunimo ugdymo centro „Varpelis“ ugdytinių pasirodymas. Naujais autentiškais tautiniais drabužiais apsirėdę Eligijus Dzikavičius ir Kamilė Kanapeckaitė buvo drąsūs ir visus užbūrė kupiškėniškais paporinimais. Rajono etninės kultūros plėtros tarybos pirmininkės pavaduotoja ir lopšelio-darželio „Obelėlė“ direktorė Danguolė Koženiauskienė, kalbėdama apie etninį ugdymą ikimokyklinėse įstaigose, minėjo vykusius renginius, popietes, edukacinius užsiėmimus ir pan.

Apie etnokultūrinį ugdymą bendrojo lavinimo mokyklose parengti net trys pranešimai. Pirmieji savo nuveiktus darbus ir meninę programą pristatė Povilo Matulionio progimnazistai (vadovė D. Palionienė), po jų, Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės mokyklos mokytoja Ingrida Pučėtienė informacinių technologijų pagalba demonstravo etnokultūrinių projektų „Gyvybės versmė“, „Lino pasaka“, „Siuvinėjimas kryželiu“, „Pilys“, „Paukšteliai“ rezultatus. O Kupos pradinės mokyklos mokytoja Dalia Kaktienė apibendrino visų bendrojo lavinimo mokyklų etnokultūrinę veiklą. Stebint pasirodymus ir klausant pranešimus suvoki, jog mokiniai skatinami ne paviršutiniškai domėtis senovės papročių magija, amatais, tautosaka, muzikavimu ir pan. Išgirsti melodiją, o ji išduoda, kad valsą ar polką grajina armonikierius Edgaras Minkevičius, skudučiuoja „Gintautų untytį“ Salamiesčio pagrindinės mokyklos folkloro ansamblio „Vijūnytė“ vaikinai…

Kupiškio rajono 2011 m. etnokultūros perlų vardą pelnė (iš kairės): Danutė Kazimiera Sokienė, Vitalija Vaitiekūnaitė, Irena Vapšienė | Aušrelės Jonušytės nuotr.

Kupiškio rajono 2011 m. etnokultūros perlų vardą pelnė (iš kairės): Danutė Kazimiera Sokienė, Vitalija Vaitiekūnaitė, Irena Vapšienė | Aušrelės Jonušytės nuotr.

Gražią darbų pynę supynė ir rajono kultūros įstaigos. Tarp tęstinių ir tradicinių švenčių, organizuojamų konkursų 2011-aisiais metais kupiškėnus džiugino net dvi nutūpusios „Aukso paukštės“. Šiuos garbingus Liaudies kultūros centro apdovanojimus gavo kultūros centro folkloro ansamblis „Kupkėmis“ ir Kupos pradinės mokyklos vaikų lėlių teatras „Rygailio“. Fokloristės Almos Pustovaitienės ir kitų etnokultūros bičiulių dėka parengtas Kupiškio krašto dainų rinkinys „Jir atskrido sakalalis“. Geriausiu praėjusių metų etninės kultūros renginiu pripažintas užgavėniautojų linksmybės „Gavano vorymas“.

Kupiškio etnografijos muziejaus darbuotojai, be parengtos ir apibūdintos parodos „Tarpukario Lietuvos moterų skarelės“, pristatė dvi naujausias knygas. Apie leidinį „Gyvenamieji kupiškėnų trobesiai“ ir parengimo darbus kalbėjo istorikė, Kupiškio etnografijos muziejaus specialistė Aušrelė Jonušytė, o apie Lietuvių kalbos instituto išleistos mokomosios knygos „Rytų aukštaičiai kupiškėnai“ svarbą ir pristatymą kupiškėnams dalinosi mintimis, viena iš knygos autorių, etninės kultūros plėtros tarybos pirmininkė Kristina Varnauskaitė.

Pasak renginyje dalyvavusių ir pasisakiusių Kupiškio rajono kultūros ir švietimo skyriaus vedėjo Rimanto Jociaus ir Aukštaitijos regiono etninės kultūros globos tarybos specialistės Vitalijos Vasiliauskaitės, kultūra plačiąja prasme išgyvena ypatingai sunkų laikotarpį. Modernėjime ir virtualiame bendravime grimzta neišsemiamo turtingumo ir nepakartojimo grožio liaudies kūrybos lobiai. Visa, kas dar išliko šviesiausių žmonių atmintyje, užrašuose, įrašuose, mokslo ir kultūros židiniuose, būtina skleisti. V.Vasiliauskaitė džiaugėsi ir tikino, jog kupiškėnai kasmet džiugina savo naujomis idėjomis, etnokultūriniais darbais ne tik per tokius krašto etnokultūrininkų susibūrimus, bet ir dalyvaudami įvairiuose rajoniniuose ar respublikiniuose renginiuose.

Vaikų ir jaunimo ugdymo centro „Varpelis“ ugdytiniai (iš kairės): Eligijus Dzikavičius ir Kamilė Kanapeckaitė | Aušrelės Jonušytės nuotr.

Vaikų ir jaunimo ugdymo centro „Varpelis“ ugdytiniai (iš kairės): Eligijus Dzikavičius ir Kamilė Kanapeckaitė | Aušrelės Jonušytės nuotr.

Etninės kultūros plėtros tarybos ataskaitiniame susirinkime pagerbti geriausi praėjusių metų senųjų papročių ir tradicijų skleidėjai ir puoselėtojai. Tarp moksleivių didžiausių pagyrimų sulaukė liaudies dainų atlikėja Greta Pakšytė iš Alizavos, savo močiutės istorijų porintoja ir rinkėja Dominyka Traknytė iš Skapiškio bei skudutininkas iš Salamiesčio Justinas Mileris. Rajono etnokultūros perlų vardą pelnė savojo krašto tradicijų tęsėjos ir puoselėtojos Danutė Kazimiera Sokienė, jos mokinė, lopšelio-darželio „Obelėlė“ auklėtoja Vitalija Vaitiekūnaitė, Etnografijos muziejaus darbuotoja, tautodailininkė Irena Vapšienė bei audėja Stasė Aleknienė iš Uoginių kaimo.

Juk visa tai, kas išsaugota ir kas kupiškėnams be galo buvo brangu, įpareigoja mus – kiekvieną – sugrąžinti į dabartį. Vadinasi, privalome siekti, kad visas kupiškėniškas lobynas skleistųsi visa savo esme: skambėjimu, žodžių sandara, junginiais, prasmėmis, vaizdiniais.

Kristina Varnauskaitė yra Kupiškio rajono etninės kultūros plėtros tarybos pirmininkė

Kategorijos: Etninė kultūra, Visi įrašai | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , .
Skaityti komentarusKomentavimo taisyklės

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Reklama

Init


 

Dusodininkai

 

ethnic art.lt
Baltų šalelė