NDJ pirmininku išrinktas ekonomistas prof. P.Gylys (4)

Povilas Gylys

Povilas Gylys

Sausio 21 d. vyko antrasis Nepartinio demokratinio judėjimo (NDJ) suvažiavimas. Suvažiavimas priėmė NDJ programą ir manifestą, patvirtino konkrečių veiksmų planą, patikslino NDJ įstatus ir išrinko nauja NDJ vadovybę.

Naujuoju NDJ pirmininku buvo išrinktas ekonomistas, buvęs užsienio reikalų ministras prof. Povilas Gylys, o jo pavaduotojais – sociologas, ekonomistas prof. Romas Lazutka ir filosofas doc. Dr. Krescencijus Stoškus.

NDJ planuoja išlaikyti šviesaus atminimo organizacijos įkūrėjo Kęstučio Čilinsko idėjų ir darbų tęstinumą. Viešojo intereso gynimas, teisės viršenybės įtvirtinimas, kova su korupcija, nevyriausybinių organizacijų telkimas demokratijos stiprinimo labui, valdžios institucijų priežiūra, siekis švarinti nacionalinę informacinę erdvę, teisingesnės ir efektyvesnės ekonominės sistemos siekis – tokie yra pagrindiniai NDJ uždaviniai.

Svarstymuose kokią politinę partiją bei kokius politikus galma būtų remti artėjančiuose Seimo rinkimuose buvo prieita išvados, kad šiandien Lietuvoje nėra politinės jėgos, kuriai galėtų būti teikiama judėjimo parama.

NDJ suvažiavimas | Demokratija.eu nuotr.

NDJ suvažiavimas | Demokratija.eu nuotr.

Į NDJ Tarybą išrinkti Regimantas Adomaitis,  Rimas Armaitis, Vytautas Bakas, Vytautas Budnikas, Česlovas Jezerskas, Povilas Gylys, Antanas Kudzys, Romas Lazutka, Edita Milaševičiūtė, Audronė Nugaraitė, Arimantas Račkauskas, Saulius Sondeckis,  Krescencijus Stoškus, Alfonsas Vaišvila, Saulius Vengris, Kęstutis Zaborskas.Taip pat tarybos nariais patvirtinti  ir NDJ skyrių pirmininkai.

Tarp numatomų svarbiausių NDJ darbų įvardintas siekis sumažinti referendumui paskelbti būtiną parašų skaičių mažiausiai tris kartus. Numatyti, kad  ne 50 tūkst., o 10 tūkstančių piliečių gali teikti Seimui įstatymo projektą, ir jį Seimas privalo svarstyti. Tai leistų žmonėms realiai ir skaidriai dalyvauti įstatymų leidybos procese.

Judėjimo veiksmų programoje taip pat numatytas siekis įsteigti bendrosios kompetencijos teismuose ir administraciniuose teismuose tarėjų arba visuomenės atstovų institutą, kuris dalyvautų nagrinėjant valstybės tarnautojų bylas dėl korupcijos, piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi, dėl žalos padarymo itin stambiu mastu, taip pat bylose, kuriose ginamas viešasis interesas. Tai leistų užtikrinti bylų nagrinėjimo viešumą, atsakomybės neišvengiamumą. Judėjimo nuomone, teismams turi būti numatyta pareiga visuomenei aiškinti savo sprendimus, jei to prašo piliečiai, žurnalistai.

NDJ yra užsibrėžęs tikslą siekti, kad piliečiai galėtų kreiptis į teismą gindami viešąjį interesą.

Judėjimo siekiais įvardinti ir tiesioginiai merų ir seniūnų rinkimai, draudimas kištis į nevyriausybinių organizacijų ir profesinių sąjungų veiklą, teisėsaugos modernizavimas. Bus siekiama, kad pagrindiniu modernios teisėsaugos tikslu taptų įstatymų nepažeidžiančio žmogaus interesų apsauga. Viena iš svarbių antikorupcinių priemonių judėjimas mato specialaus, žmonių renkamo prokuroro instituto pareigybės įteisinimą.

Sausio 23 d. NDJ valdyba ketina aptarti artimiausius konkrečius judėjimo darbus.

NDJ programos projektas.

Kategorijos: Lietuvoje, Pilietinė visuomenė, Visi įrašai | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

4 komentarai

 1. suomis:

  Beprasmis judėjimas. Pasmerktas žlugti.

 2. Rimvydas:

  Iš laisvų piliečių sąjungos galimai virsta angažuoto elito sambūriu.

 3. GG:

  Jie gerai kalba žiniasklaidoje, bet klausimas iš kur jie sužino tą viešąjį interesą ir toliau lieka atviras. Lygiai kaip ir tautininkų mėgstamas tautos interesas atsiranda ne tautos, o tik tam tikrų veikėjų galvose, taip ir šitame judėjime panašiai, man regisi, yra. O šiaip tai suomis teisus, paskaitinėjus jų programą matyti, kad lozungų gerų yra, tačiau priemonės, struktūra ir sistema ta pati bus naudojama. O “specialus žmonių renkamas prokuroras kovai su korupcija” jau ir visai anekdotiškai skamba. Korupciją kuria ne atskiri žmonės, o sistema besiremianti hierarchija ir autoritarizmu, o sistemos naikinimo požymių kaip ir nematau. Bet gi linkiu jiems sėkmės, nes vis šioks toks judesys.

 4. Algimantas (TAU PF):

  Sveikinu Jus, Gerbiamieji naujai išrinkto NDJ vadovai, išrinktus vadovauti Jus mūsų organizacijos įkūrėjo Kęstučio Čilinsko asociacijai.
  Jūs žadate tęsti K. Čilinsko įdėjas.
  Mano nuomone jo įdėjos buvo kova už Tautos vienybę. To linkiu siekti ir Jums, kad suartinti mūsų žmones, seimūnus, kad jie būtų daugiau vieningi, pagrindiniu uždaviniu laikytų santarvę, panašiai, kaip ekumeninis judėjimas, kuris savo tikslu stato krikščioniškų bažnyčių susivienijimą, taip ir NDJ turi būti tie šaukliai, kad pozicija ir opozicija suartėtų.
  Juk jų programos beveik vienodos, o jie (opozicija) visaip kritikuoja poziciją (Kubilių), kad tik patiems labiau prasiveržti į Seimą ir į Savivaldybių šiltas vietas. “Kas nori būti pirmas, tebūnie jų tarnas”- sako Kristus. Tad sekime tuo nurodymu, taip, kaip dirbo Sausio 13-os aukos

  Siūlau suruošti Konferenciją už vienybę, kurioje panagrinėti enciklikas “Ut unum sint”, “Unitatis redintegratio”, “Centesimus annus”.
  Kaip Seimo nariai gali pateikti liudijimą, kad jie kovoja už Lietuvą,” jei jie patys yra pasidaliję”- sako Benediktas VI.
  Kaip Jonas Paulius II sutelkė Lenkiją po demokratijos vėliava, taip NDJ vadovai turi telkti Lietuvą ir jos žmones vienybei, kad mažėtų atskirtis, susiskaldymas, šmeižtai.
  NDJ turi būti tas arbitras, kuris perspėtų išsišokančius, savanaudžius, egoistus..
  Mūsų ir jų obalsis tebunie Himno žodžiai: “Vardan tos Lietuvos Vienybė težydi”

  Su pagarba Jums

  Dr. Algimantas Bučiūnas

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Reklama

Init


 

Dusodininkai

 

ethnic art.lt
Baltų šalelė