Lauros Šukytės nuotr.

Aldona Vaicekauskienė yra Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugijos pirmininkė 

www.etnopunskas.pl