Lietuvoje vieši baltų praeities tyrinėtoja Jūratė Statkutė de Rosales (video, audio) (49)

Jūratė Statkutė de Rosales

J.Statkutė de Rosales

Pirmadienį birželio 13 d. vakare į Lietuvą atvyko garsi lietuvė, Venesuelos žurnalistė, baltų praeities tyrinėtoja Jūratė Regina Statkutė de Rosales. 20 val. 25 min. Vilniaus oro uoste išlipusius iš lėktuvo Jūratę de Rosales ir jos vyrą Luisą Rosales pasitiko ne fanfaros ir Lietuvos mokslo ir valdžios atstovų delegacija o gausus būrys gerbėjų su folklorinio ansamblio „Raskila“ dūdų garsais, kanklių skambėjimu ir liaudies dainomis bei tautinių juostų garbės keliu.

Jūratė Rosales buvo sujaudinta ir tokį sutikimą įvertino kaip viso savo gyvenimo aukščiausią pasiekimą. Ji su ašaromis akyse  sakė, kad jei visi griztantys taip būtų sutinkami, tai visi lietuviai norėtu grįžti į gimtinę iš užsienių. Baltų praeities tyrinėtoja pabrėžė, kad jį atvyko ne į ekskursiją, o ketina susitikti su Lietuvos mokslininkais ir žada užduoti jiems daug klausimų bei tikisi išgirsti jų atsakymus.

J.Rosales pasitiko profesorius Romualdas Grigas, on.lt steigėjas Vladas Palubinskas, Česlovo Gedgaudo fondo pirmininkas Leopoldas Krušinskas, „Raskilos“ klubo įkūrėjas istorikas Rimantas Matulis, leidyklos „Versmė“ vadovas Petras Jonušas.

J.Rosales sakė, kad jai labai smagu yra atvykti išsiilgton tėviškėn, aplankyti taip mielos Lietuvos, susitikti su jos tolimos praeities tyrinėtojais, kalbotyros ir kraštotyros aistruoliais, protėvių kultūros puoselėtojais, jaunimu, talkininkais, savo artimaisiais.

Jūratė Statkutė de Rosales |„Lietuvos žinių“ nuotr.

Jūratė Statkutė de Rosales | „Lietuvos žinių“ nuotr.

„Ypač turiu padėkoti akademinei bendruomenei už mano triūso pripažinimą Lietuvai svarbia moksline veikla — už garbės daktarės vardo (honoris causa) suteikimą“ – sakė J.Rosales.

Vsą lankymosi laiką Lietuvoje tyrinėtoja žada praleisti gana intensyviai skirdama laiko susitikimams su visuomene, žiniasklaida, Lietuvos mokslininkais ir visuoemnininkais.

Žiūrėkite kaip buvo 2011 06 13 d. 20.30 val. J.Statkutė de Rosales pasitikta Vilniaus oro uoste:

Filmuota „Init TV“, autoriai Vaida Stagniūnaitė ir Saulius Novikas.

Birželio 14 d., 11 val. garbioji tyrinėtoja dalyvavo posėdyje istorinės ir lyginamosios kalbotyros klausimais Lietuvių kalbos institute, vėliau lankėsi Lietuvos Užsienio reikalų ministerijoje kurioje susitiko ir kalbėjo su užsienio reikalų viceministre Asta Skaisgiryte Liauškiene. Susitikimo metu A.Skaisgirytė Liauškienė domėjosi politine padėtimi Venesueloje, lietuvių bendruomenės Venesueloje aktualijomis. J.Statkutė de Rosales pasidalijo savo hipotezėmis apie baltiškas Europos kultūros ištakas, kilmę ir dėsningumus kalbotyros srityje.

Birželio 14 d. vakare, 19-20.30 val., J.Statkutė de Rosales bendravo su „Raskilos“ klubo ir folklorinio ansamblio nariais.

 • 15 d. 11 -12 val. — pripažinimo iškilmės Vilniaus pedagoginio universiteto centrinių rūmų aktų salėje (VPU centriniai rūmai, Aktų salė, Studentų g. 39);
 • 16 d. 08 val. — Lietuvos televizijos „Labo ryto“ pokalbis su Rosales apie apie naująją knygą „Europos šaknys“;
 • 16 d. 11.00 val. Vilniuje naujienų agentūros ELTA konferencijų salėje (Gedimino pr. 21/2, įėjimas iš A. Vienuolio g. pusės)  bus surengta Jūratės Statkutės de Rosales spaudos konferencija. Spaudos konferencijoje bus kalbama apie naują J.Rosales knygą „Europos šaknys“, apie revoliucinių autorės mokslinių tyrinėjimų tarptautinį pripažinimą, apie garbės daktarės vardo suteikimą Lietuvoje, apie šiuo metu Vakarų akademiniuose sluoksniuose vykstančias svarbias permainas, keičiančias senovės istorijos sampratą, apie jos reikšmę dabarties vertinimui ir požiūriui į ateitį. Spaudos konferencijoje dalyvaus Mokslų akademijos narys ekspertas, Lietuvos universitetų mokslinių darbų žurnalo „Istorija“ redkolegijos pirmininkas, Vilniaus edukologijos universiteto (VEU) Istorijos fakulteto dekanas, archeologas profesorius Eugenijus Jovaiša; Mokslų akademijos narys korespondentas, VEU senato narys, sociologas profesorius Romualdas Grigas; Lietuvos kartografų draugijos pirmininkas, geografas profesorius Algimantas Česnulevičius:
 • 16 d. 16 val. — inauguracinė paskaita ir naujos knygos „Europos šaknys“ pristatymas Lietuvos mokslų akademijoje (Mažojoje konferencijų salėje, Gedimino pr. 3), Dalyvauja: knygos autorė, LMA n. k. prof. habil. dr. Romualdas Grigas, žinyno Lietuva internete leidėjas Vladas Palubinskas, knygos leidėjas, leidyklos „Versmė“ vadovas Petras Jonušas, LMA n. e. prof. habil. dr. Eugenijus Jovaiša, Česlovo Gedgaudo fondo direktorius Leopoldas Krušinskas.Renginį veda LMA n. k. prof. habil. dr. Romualdas Grigas;
 • 18 d. 15-18 val. — Viešnagė Birštone. Jūratės de Rosales pasitikimas ir paskaita Gintaro miesto (Bern Stein) savivaldybės salėje – „Senosios Europos vandens keliai ir didinga Birštono praeitis“, iškyla laivu po Didžiųjų Nemuno kilpų parką palei piliakalnius su kraštotyrininkais;
 • 20 d. 10-11 val. TV laida su tautotyros mokslininkais.
 • 20 d. 14-15.30 val. — Vytauto Didžiojo karo muziejuje Kaune susitikimas su Kauno miesto bendruomene. Renginio metu bus pristatyta naujausia, jau šeštoji, autorės knyga „Europos šaknys ir mes, lietuviai“;
 • 20 d. 18-19.30 val. – Vytauto Didžiojo universiteto Letonikos centre (Kaune, K.Donelaičio g. 52)— pasitarimas istorinės ir lyginamosios kalbotyros klausimais su prof. Alvydu Butkum, prof. Olegu Poliakovu, kultūrologu Algirdu Patacku;
 • 21 d. 10-10.30 val. — viešnagė Seinų savivaldybėje;
 • 21 d. 11-12.30 val. – paskaita Dariaus ir Girėno gimnazijoje Punske;
 • 21 d. 14.30-17.00 – jotvingių ir prūsų pagerbimas jų atminimo pilyje pas Petrą Lukoševičių;
 • 22 d. 11-12.30 val. — akademinė diskusija Klaipėdos universiteto Senato salėje su prof. Algirdu Girininku, akad. Vladu Žulkumi ir kitais mokslininkais (bus filmuojama);
 • 22 d. 17-18.30 val. — vieša paskaita „Europos šaknys“ Klaipėdos viešojoje bibliotekoje (Renginį daugiau kaip savaitę anonsuos TV6, KU televizijos laida „Universitetai lt“).
Naujausia Jūratės de Rosales knyga

Naujausia Jūratės de Rosales knyga

J.Statkutė Rosales gimė Kaune 1929 m. rugsėjo 9 d. Jos tėvas Jonas Statkus buvo pirmasis tarpukario Lietuvos Valstybės saugumo departamento direktorius, vėliau – tautininkų remiamos „Pažangos“ spaudos bendrovės vadovas. 1940 m. liepos 6 d. drauge su Augustinu Povilaičiu ir gen. Kaziu Skuču sovietų okupacinės valdžios suimtas, išvežtas į Maskvos Butyrkų kalėjimą. Žūties laikas ir kapo vieta iki šiol nežinomi.

Jūratė mokėsi pradžios mokykloje Paryžiuje, kur tėvai gyveno iki 1938 m., karo metu – Kauno „Aušros“ gimnazijoje. Karui baigiantis, pasitraukė į Vakarus. Prancūzijoje studijavo lotynų ir prancūzų kalbas, gavo prancūzų kalbos mokytojo diplomą. Kalbų studijas tęsė JAV, Niujorko Kolumbijos universitete, išmoko anglų, ispanų, vokiečių kalbas.

1960 m. Venesueloje ištekėjo už inžinieriaus Luiso Rosales, su kuriuo išaugino penkis sūnus: Luisą, Joną, Šarūną, Rimą ir Saulių. Gyvendama tolimame užjūryje išsaugojo tautinę kultūrą – visi vaikai kalba lietuviškai, namie greta ispaniškų laikomasi ir lietuviškų papročių.

Nuo 1983 m. yra populiaraus opozicinės krypties Venesuelos politikos, ekonomikos ir kultūros savaitinio žurnalo „Zeta“ vyriausioji redaktorė. Be savaitinių straipsnių ir redakcijos darbo žurnale, turi nuolatinę skiltį dienraštyje „El Nuevo País“, dalyvauja radijo, televizijos, interneto diskusijose. Ilgą laiką bendradarbiavo su Klyvlendo (JAV) lietuvių laikraščiu „Dirva“.

Venesueloje, Jungtinėse Amerikos Valstijose, Ispanijoje ir Lietuvoje išleido studijas, kuriose kelia hipotezę, kad XIII a. Ispanijos kronikoje minimi godos (lietuviškai gudai, vokiškai gotai, lotyniškai getai), gyvenę nuo Vyslos iki Uralo ir rengę sėkmingus karo žygius į Romą, Indiją, kitus tolimus kraštus, buvo ne germanų, o lietuvių, latvių, prūsų ir kitų baltų genčių protėviai. Kritikai šią teoriją vertina skeptiškai.

Parašė šešias knygas apie baltų proistorę. JAV lietuvių kalba išleista knyga „Bal­tų kal­bų bruo­žai Ibe­rų pu­sia­sa­ly­je“, Lietuvoje – „Didžiosios apgavystės“, „Senasis aisčių giminės metraštis“.

Apdovanota garbingiausiais Venesuelos ordinais, o 1989 m. Pietų Amerikos Iberų Amerikos žurnalistų organizacija pripažino ją Metų asmenybe.

1996 m. Lietuvoje jai buvo įteiktas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžius.

2011 m. birželio 15 d. Vilniaus pedagoginiame universitete J. Statkutei-Rosales bus suteiktas garbės daktarės vardas.

J.Stakutės de Rosales knygos „Senoji aisčių giminės kronika“ pristatymas 2009 m. (I dalis) :

httpv://www.youtube.com/watch?v=Ce4aCXo_XC8&feature=player_embedded#at=60

Klausykitės „Žinių radijos“ laidos „Avilys“ kurioje apie lietuvių ištakas su J.Statkute de Rosales ir Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos direktoriumi Petru Zurliu kalbasi laidos autorius ir vedėjas Audrys Antanaitis (2007 07 11 d.):

Kategorijos: Istorija, Kultūra, Lietuvoje, Mes baltai, Naujienos, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , .
Skaityti komentarusKomentavimo taisyklės

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Reklama

Init


 

Dusodininkai

 

ethnic art.lt
Baltų šalelė