Baltų Krivulė (44)

Baltų Krivulė | J.Vaiškūno nuotr.

Baltų Krivulė

Birželio 5 d., sekmadienį Kurtuvėnuose įvyko Baltų Krivulė. Krivulė – tai  visuotinis bendruomenės susirinkimas, šaukiamas esant svarbiam reikalui.

Į Krivulę suvažiavo apie 100 baltų – lietuvių, latvių, gudų, jotvingių-prūsų atstovų. Organizatoriai kalbėjo, jog atėjo svarbus laikas, nes nuskambėjo pavojaus signalas – vyksta baltų nykimo ir pirmieji mirtinos ligos požymiai.

1990 metais įvyko Lietuvos kultūros kongresas, kuriame gana aktyvi buvo Baltų kultūros grupė. Pranešimus greta lietuvių skaitė latviai, gudai, jotvingiai ir prūsai. Tuo metu viskas atrodė labai šviesiai ir viltingai. Tuomet buvo nutarta, jog būtina kurti Baltijos etnologijos institutą, Baltų Namus ir atitinkamus centrus Latvijoje, Baltarusijoje ir kitur, leidyklą, baltišką mokyklą ir biblioteką. Kreiptasi į Lietuvos vyriausybę, prašant  visokeriopos pagalbos, bet jokios pagalbos nesulaukta. Vis dėlto, Baltų biblioteką sukūrė latvis Olgertas Aunas, sukaupęs 30 000 knygų. Pernai rudenį Rygoje šis baltų vienybės skelbėjas atidarė Baltų istorijos parodą. O po mėnesio išgirdome liūdną žinią – sulaukęs 88 m. mirė. Krivulės dalyviai tylos minute pagerbė didįjį Baltą.

Kurtuvėnų Krivulėje Jonas Trinkūnas, Romuvos krivis, trumpai pristatė baltų religijos bruožus. Jis priminė, jog baltų vienybės pagrindas yra baltų religija. Ir lygino ją su induizmu, kuris neturi jokios centralizacijos, jokios privalomos dogmatikos. Baltų religiją taip pat daugiausia gyvuoja per senuosius tautos papročius.

Toliau kalbėjęs dievturių vadovas Valdis Celms, kurio knygą apie baltų simblius neseniai išvertė ir išleido lietuviai, pritarė J.Trinkūno mintims. Baltų religiją sudaro kelios tradicijos tarsi religijų dialektai, o esmė išlieka baltiška.

Du baltarusiai atvežė daug malonių naujienų. Ales Mikus jau išvertė į baltarusių kalbą J.Trinkūno knygą  „Senosios baltų religijos kelias“, netrukus ji turėtų būti išleista.

Krivulės dalyviai domėjosi Gudijoje leidžiamu baltišku almanachu „Druvis“. Neseniai išėjo šio almanacho trečiasis numeris. Šio įspūdingo 270 puslapių leidinio vyriausias redaktorius yra Todoras Kaškurevičius. Skaitant „Duvį“, susidaro įspūdis,  jog gudai geriau suvokia baltiškumą nei mes. Lietuviams jau seniai reikėtų leisti panašų solidų leidinį, juk mes, o ne kas kitas, esame baltų  centras.

Tomas Girdzijauskas savo pranešimu bandė spręsti klausimą, kaip pajudinti Lietuvą iš sąstingio ir pavojingų slinkčių. Pasak jo mūsų pagrindinė bėda yra nesugebėjimas susitarti ir darniai veikti. Jis netgi pateikė bendravimo etikos kodą, kurio laikantis galėtume bandyti įveikti iškilusius sunkumus.

Gerai žinomas ūkininkas Pranciškus Šliužas nubraižė mūsų tautos būklės schemą. Septyni gėlės lapai beveik nuvytę – tautinė kultūra, valstybė, ekonomika ir kt. Gėlės centre – žemė, o jai liko gyvuoti tik 3 metai. Pranciškus dramatiškai pakvietė visus ruoštis referendumui – neturime įsileisti turčių, kurie tik ir laukia leidimo supirkti žemę iš vargšų lietuvių. Baigdamas griausmingą kalbą, jis pažadėjo dar griausmingiau ją pakartoti rudenį Kauno sporto rūmuose.

Valdas Rutkūnas papasakojo apie besikuriančias Romuvas lietuvių išeivijoje – Londone ir kitur. Krivulėje buvęs lietuvis iš Norvegijos pažadėjo, grįžęs į Norvegiją, pradėti kurti Norvegijos Romuvą.

Į Krivulę atvyko Petras Lukoševičius, nešinas prūsų vėliava iš Punsko. Daugelis žino išgarsėjusią jotvingių-prūsų gyvenvietę – pilį, kurią Petras stato jau eilę metų. Bet  sąmoningas jotvingis tame krašte yra tik Petras, na ir vienas kitas pritariantis. Dauguma punskiečių nelabai domisi senąja to krašto praeitimi – Šiurpiliais, Skomantu ir t.t.

Darius Ramančionis, vienas iš Krivulės organizatorių, papasakojo apie įkvepiančią „Aukuro“ veiklą ir jo įdirbį baltų vienybės baruose. Jau keleri metai yra rengiamos Baltų vienybės ugnių sąšaukos. Rugsėjo 22 dieną, paminint Saulės mūšį, vakare Lietuvoje ir Latvijoje uždegamos paminėjimo ugnys. Tai daryti ketina ir gudai bei prūsai.

Prūsų klausimas visą laiką buvo sujauktas. Dar buvusius prūsų palikuonis išblaškė arba sunaikino paskutinis karas. Po to buvo daugybė bandymų atkurti prūsų etnosą – natūralų arba dirbtinį. Letas Palmaitis ėmėsi atkurti prūsų kalbą, tačiau jis nesugebėjo prisiderinti prie lietuviškų sąlygų. Pabandė veikti Lenkijoje, kur buvusioje vakarų Prūsijos žemėje atsirado būrelis lenkų, norinčių tapti naujaisiais prūsais. Bet su lietuviais jie neturi noro bendradarbiausti. Vis dėlto, yra grupė žmonių, save laikančių prūsais. Jų aktyviausias Manfredas Kairaitis, gavęs žinią apie Baltų Krivulę, atsiuntė laišką prūsų vardu. Jis daug metų rūpinosi gauti Europoje prūsų etnoso pripažinimą, bet viskas veltui. Dabar jis kreipiasi į Baltų Krivulę, tikėdamasis nors čia pagalbos.

Žinoma, svarbiausias Krivulės klausimas buvo – ką daryti? Gintras Songaila ir Jonas Vaiškūnas paragino susirinkusius jungtis prie atkuriamos Tautininkų Sąungos arba Sąjūdžio. Tačiau daugumos nuomone, baltų judėjimas turėtų būti nepartinis.

Baigiantis Krivulei, imtos svarstyti tolimesnės veiklos kryptys. Nutarta šaukti Krivules nuolat, o artimiausia Krivulę – šį rudenį. Kurtuvėnų Krivulė buvo tarsi apsižvalgymas, tolimesnėse Krivulėse žadama gilintis į konkrečius klausimus ir temas.

Kategorijos: Baltų žemėse, Kultūra, Mes baltai, Naujienos, Visi įrašai | Žymos: , , , , , , , .

44 komentarai

 1. Vilmantas Rutkauskas:

  Lietuva – jau nėra Pagoniškos Baltų dvasios bastionas.

  Importinės žydkrikš.čionynystės autoritarizmo “dėka”, belikę tik nuotrupos, dulkės… Tačiau, belieka pasidžiaugti, anot Gintaro Beresnevičiaus, jog visi tikri dalykai yra pažeidžiami, visada kybo ant plauko, tačiau tveria…
  Galbūt – globoje ?

  O tasai būrelis Baltiškos dvasios įdomių žmonių – verti pasididžiavimo, palaikymo, o jei ne, tai bent sėkmės palinkėjimų…
  ..

 2. Ievaras:

  Tik J.Trinkūnas gali rašyti apie save:

  “Kurtuvėnų Krivulėje Jonas Trinkūnas, Romuvos krivis, trumpai pristatė baltų religijos bruožus.”
  “Toliau kalbėjęs dievturių vadovas Valdis Celms, kurio knygą apie baltų simblius neseniai išvertė ir išleido lietuviai, pritarė J.Trinkūno mintims.”
  “Ales Mikus jau išvertė į baltarusių kalbą J.Trinkūno knygą…”

  😀 😀 😀

 3. Vilmantas Rutkauskas:

  Jonas Trinkūnas – JĖGA .

 4. savas:

  Bendraminčiai,noriu sužinoti kiek žmonių per surašymą pasisakė už SENĄ MŪSŲ TIKĖJIMĄ,jei neaišku,kada bus aišku?Ir jeigu bus daug,siūlyčiau vienytis į TAUTOS ŠAUKLIO susivienijimą ir gelbėt kol dar NEIŠNYKOM.

 5. a:

  Jei jau trečiame sakinyje įsakmiai skelbiama apie, nors ir pirmuosius, tačiau m i r t i n o s ligos požymius (kurie, beje, nepateikti), nėra prasmės kviesti tų krivulių. Nebent testamentui parašyti (:

 6. Giedrius:

  Jokia cia mirtina liga ir pan, nereikia nesamoniu plepeti. Pagrindinis dalykas yra cia susiskaidymas bendravime tarp ivairiu baltiskos religijos pokrypiu ir nenoras isskaidyti bendrijos administravimo profesionalams. niekas nesikesina i religinius dalykus, taciau reikia suprasti, kad daugiau nuveikti galima, ypac padedant profesionalams, padedant tiems zmonems, kurie yra profai kompiuteristai, teisininkai, rastininkai, istorikai ir pan. to linkme buvo eita, buvo siulyta, bet nebuvo isiklausyta. ir del to sustabarejimo reiketu kriviui ir vaidiloms prisiimti atsakomybe. Ir dar, su mielu noru buciau buves, jei buciau zinojes apie si rengini pries 2-3 savaites, o ne 2 dienas. Velgi, informacijos sklaida tragiska Romuvoje.

  • Ievaras:

   Giedriau, rašyti lietuviškai nenori, o skaityti nemoki. Straipsnis apie BALTŲ Krivulę (tautinį bendrumą), o tu varai apie ‘baltišką religiją’ 😀

   Juk ‘Krivulės’ dalyviai nusprendė: “Tačiau daugumos nuomone, baltų judėjimas turėtų būti nepartinis.”

   ir taškas 😀 😀 😀

 7. Liudininkas:

  >Ales Mikus taip pat pristatė Gudijoje leidžiamo baltiško almanacho „Druvis“ trečiąjį numerį.

  Atrodo, gudas Mikus nebuvo pristates “Druvio” zurnalo, net ne buvo jo atvezes.

 8. Aštuonių bendra nuomonė:

  Kol kūrybiškai nesieksime BALTIŠKOS vienybės,kol kiekvienas iš mūsų nesiims veiklos,o tik dalyvaus bendrijose,kaip stebėtojas,kitoje krivulėje dalyvių skaičius mažės.Kur iš darbotvarkės dingo:”…darbas grupėse…”.Dabar sėdėsime ir lauksime kitos krivulės?O gal krivulės skirtos psiskyrėliams(giminės ir prisitaikančiams ir naudingiesiems}.Jei ROMUVA BALTŲ bendrijos viena iš sudėtinių dalių ,tai kodėl uždaras tinklalapis?Mes keli dalyviai-lidininkai reikalaujame kūribiškumo-veiklos,jei šis tinklalapis atstovauja BALTIŠKOSIOS dvasios sklaidą ,prašome atvirai dalintis numatomais veiksmais ,visų veiklių žmonių atžvilgiu,o ne tik asmeniniu,ar naudos principu.Visi bendruomenės nariai yra lygūs,kiekvienas rikalingas,veikdami surasime išraiškos būdus.Sėkmės!

 9. DS:

  >Ales Mikus taip pat pristatė Gudijoje leidžiamo baltiško almanacho „Druvis“ trečiąjį numerį.

  Mikus neturi jokių ryšių su žurnalo DRUVIS.

 10. DS:

  O kodėl nebuvo žurnalo redaktoriams?

 11. senis:

  Naaa… pagaliau! Tiek metų laukiau. Šią Krivulę palyginčiau su pirmu blynu, kuris gavosi neiškepęs vienoj pusėj, bet kitoj pusėj net ir perkepė. Na, bet apžvelgus kiek ir kokių “kepėjų” šį pirmą blyną kepė, derėtų pirma pripažint, kad PIRMĄ BLYNĄ TURIM. Tikiuosi, kad toliau seksis kiek lengviau, būtina įlieti daugiau gyvo veikimo. Būtina gyvesnė sąveika tarp atskirų narių ar grupių. Dar viena teigiama Krivulės pusė yra tai, kad iš visos gausos atskirų būrelių buriasi tikras “branduolys”, ir tampa aiškiau prie ko šlietis kad viskas vyktų greičiau ir darniau.
  Krivulėje vyravo “patirtis”, kuriai pritarė “išmintis”, tačiau niekas nepažvelgė į “energiją”- jaunimą.
  Apibendrinu: Lenkiu savo žilstančią galvą prieš “Patirtį”, tariu padėkos žodžius “Išminčiai”, su viltimi žvelgiu į “Energiją”. Atskiras Ačiū Krivulės šeimininkams ir organizatoriams.
  Tepadeda mums Dievai, Laima mus tepalaimina!

 12. Liudininkas:

  2DS:
  ar rašai iš Gudijos, nežinodamas lietuviu kalbos gramatikos?

 13. Ievaras:

  O vis tik, kokie “Baltų krivulės” tikslai?
  Ar gimdysite naują ‘tautą’ – baltus? Ar kursite bendrą ‘tikėjimą’ lietuviams, latviams, gudams ir likusiems prūsams? Ar kursite bendrą visiems ‘baltams’ kalbą?

  Vikipedijoje rašo:
  “„Baltų“ sąvoką sukūrė vokiečių kalbininkas Georg Nesselmann 1845 m. ir ją naudojo šalia Baltijos jūros gyvenusioms panašioms etninėms grupėms.”

 14. wellone:

  keistoka ta krivūlę, – kažkaip įžvelgiu ne norą kažką naujo ir svarbaus pasakyti, o užsikabinus korteles pavaizduoti kuo aukštesnio lygio konferenciją, kur tie patys VIP’ai pakartoja tas pačias abstrakčias, 100 kartų girdėtas frazes. Ir kas toliau? kalbėti apie dvasinius dalykus gal reiktų kita forma, kitomis intencijomis? … arba čia tieisog ne viskas parašyta.

 15. Vakarinė:

  Dvasingumas ir tikėjimas baigėsi kai Romuva užsiėmė komercija. Visos tokios krivulės baigiasi tiktai prisistatimais ir projektais. Tąja mirtina lyga susirgo jau seniai patys krivulininkai. Jau pat tai, kad krivulė yra parengta kaip tipiška šiuolaikinė konferencija, viską pasako.

 16. Algis:

  na tamstos gal kas ir nebuvote krivuleje tai ir nezinote, o visko aprasyti tinklapi irgi neina, kadangi as dalyvavau tai galiu pasakyti, kad si krivule buvo abzavlginio pobudzio kas norejo tas siule planus kaip pagerinti is pagrindu visos valstybes supuvusias sistemas perdaryti, sekantis suvaziavimas turetu buti kurkas rimtesnis rudeni, tai ir pamatysime kas kaip bus, beto kaip sakiau sunes amsi bet nekanda, vietoij to amsejimo patys ka nors gero svo tautos ir valstybes labui nuveiktumet negu tusciai amsetumete ir kaBLIU JIESKOTUMETE KAIP SAKOMA KAS NEDARO TAS NEKLYSTA ,BET BUNA IR TAIP KAS NEDARO TAS JAU YR SUKLYDES… 🙂

 17. Algis:

  kaip nori taip vadinki mane ermi, bet kuom tu mane vadini tuom as neesu, nes as esu savimi ir niekuom daugiau, man yra svarbus musu tautos ir valstybes likimas todel ir svieciu zmones, kad susivienytume ir padarytume tvarka syki ir visiems laikams pesimistams ir kitkio plauko zmonems nera vietos tarp musu kurie tik sneka ir bile nieko nedaro kaip tik sneka ir dar kitus bando supriesinti ir seti aplink save nedarna, ateis laikas kas nesilaiko visatos desniu gauna pagal nuopelnus… ermi pats esi amsetojas ir ardos sejejas
  man musu tauta ir tautos yra auksciu uz viska todel as dar neuzsieni neuzdirbineju kitoms tautoms pingu nepadedu joms kaupti turtu, nes reikia tvarkytis savam kieme, o ne kaimynu, as randu deimantu savam kieme, man nereikia svetur ju jieskoti…

 18. Algis:

  Turite minti ar viduno judejimui priklausau
  ? Jeigu tai minti turite tai tikrai nepriklausau Viduno judejimui, manyje yra pabudusi Svento Azuolyno gile ir man yra svarbu kas dedasi musu valstybeje ir kuom galiu tuom padedu savo valstybiai priklausau pagal geneologini medi Daktaro Jono Basanaviciaus sakai.

 19. Algis:

  Atsiprasau, kad kartais padarau klaidu…

 20. Ievaras:

  Dar kartą perskaičiau straipsnį ir atsiliepimus. Mano nuomone, į “Baltų Krivulę” susirinkusieji dorai nežinojo ko siekia, kokie tikslai ir kaip tuos tikslus įgyvendinti. ‘baltų’ svaičiojimai apie “visos valstybes supuvusias sistemas”… Džiugina, kad ‘baltai’ netaps partija ir rudenį bus “sekantis suvaziavimas turetu buti kurkas rimtesnis” (krivulė – pavirs SUVAŽIAVIMU).
  Vnž., ‘baltai’ galės visiems prikišti – MES KLYSTAME TODĖL, KAD KAŽKĄ DAROM 😀 😀 😀

  Jei DAROM, tai, valdžia, DUOK mokesčių mokėtojų PINIGŲ!

 21. lyvis:

  Ievarai, susirask savo smėlio dėžę, susinešk savo žaislus ir sau žaik. Ieškok savo gyvenimo kelią, šitie žmonės susirado savo tiesos kelią ir tau to paties linkį. Savo mintimis tu daugiau kenki sau o ne kitiems. O jeigu manai, kad atlieki misionierišką pareigą, tada ieškok kitos terpės. Atgimsta Lietuva, atgimsta Prūsija nelabai matau kur tu galėtum aukotis lieka tik nusikalstamas kelias. Nejuodink kitų, nes mes patys žinome kad tobulėti dar mums ojojoj. Amžinas priekabiavimas prie krivio, krivis mus reikalingas, tau reikia kažko kitko, o ko tau reikia tikriausiai pats žinai. lyvis

  • Ievaras:

   lyviui mano protėviai, jų gyvenimo būdas, pasaulėžiūra tik “smėlio dėžutė”!!! Esu Gamtameldis, tai reiškia esu teisus pristabdydamas tokius ‘žaidėjus’.
   ‘krivis’, tas jūsų, tik prie komunistinių ateistų gerai jautėsi.
   Ačiū už atvirumą, lyvi.

 22. Algis:

  Lengviausia kritikuoti tuos kurie kazkatais daro stengiasi del savo tautos ir valstybes, bet pats ka esi padares gero del savo tautos ir valstybes Ievarai?

 23. lyvis:

  Ievarai, o jeigu Jonas Trinkūnas tarybiniais laikais būtų buvęs zakrastijos tai taip pat nepagydoma diagnozė (atleisk už nelietuvišką žodį). Aš taip pat daug kartu klydęs ir puolęs, bet pasukau dvasiniu keliu, atsisakiau mityboje maitos, o juk tai seniai galėjau padaryti, bet niekas nepastumėjo teko pačiam apsispręsti. lyvis

 24. leitis:

  Gerbiamieji,
  kiekvienas Pranašo žodis neiškraipytas ateityje įeis į Baltų Gerąją Naujieną t.y. šventąjį Baltų Raštą. Todėl pateikiu tikratikiams vieną iš jo bylojimų (kurį palikuonys turės kartoti originalo kalba), viešai sklindantį žiniatinklyje:

  “Informuje, ze 5 ijunia v muzeju Kurtuvenai ( na poludnie od Sauliai) bylo wielkie zebranie Baltov (Baltu Krivule) – 120 delegatov z Litvy, Lotvy, Bielorusi i Jotvy (Punsk)
  Ze strony Prusow byla deklaracja Manfreda Kaireita “Baltic Alliance”. Ja informovalem nasze zebranie o tej deklaracji. Wazna idea Kaireita byla, ze Prusowie musi byc rozumowane jako czensc Baltickiego regiona. W przsysslosci powstanie Respublika Prusow – czwarta baltycka respublika
  Religije Baltow my rozumiemy, jako wspolno religije z regionami. O tym mowil glowny kaplan lotyszskich Dievturew Valdis Celms. Dzisiaj religia lotyszew nie jest ta sama, jak litewska Romuva, ale religijna wspolnota jest jak w induizmie. O tym mowili i bielorusy – oni maje swoj religijny dialekt.
  Oczywiscie we wszystkich religiach baltow jest wiele wspolnych cech, naprzyklad – kult ognia. Na koncu spotkania – wszystki zebralisie wkrong Ognia
  i ofiarywali naszym Bogam. Petras Lukoszwicz z Punska wyznaje religije Jacwingow. On wyrazil zyczenie zeby nastepne spotkanie Baltow odbyla sie
  w jego Prusko-Jatwieskej kiems. To bendzie w roku 2012. Mamy nadzieje, ze i polskie Prusy odwiedze spotkanie Baltow.

  Jonas Trinkunas”

 25. Algis:

  Nu blyn dar negirdejau, kad baltai turetu sventaji rasta, nebent kazkas tais neperseniai ji uzrase, suprantu kas yra dainose pasakose sutartinese ir kituose musu dalykuose, tai paminetuose dalykuose ir atsispindi dalis musu pasauleziuros, kas uraso kas yra sventa tas kuria dogmu sistema, o tai jau nepagal gamtos ir visatos desnius dogmos nekita jos zmones ispraudzia i forma i remus kurie nekinta ir neprisitaiko, ateina laikas ir dogmos sugriuva ir vel zmones tada pradeda jieskoti savo kelio…

 26. Vilmantas Rutkauskas:

  Algi, tas kelias – pas mūsų Protėvius, pas Lietuvius.
  Visa kitka – anot Gintaro Beresnevičiaus – kalbų (raštų), teisuolių pasaulis.

 27. Vilmantas Rutkauskas:

  Patikslinu – Lietuvis – tai nežydkrikščionistas.

 28. Algis:

  cia butu pastaba Lyviui lietuviai niekada nebuvo pagonys kodel prasivardziuojat, si zodi ismislijo baznytininkai, kaip ir kitose tautose zmones taip pat nebuvo pagonys ir nera pagonys atpraskite vartoti svetimybes, mes taip pat neesame pagonys o esame lietuviai su savo senuoju tikejimu, taip tik baznytininkai vadina tuos kas yra nekrikscionys isikalkite tai syki ir visiems laikams, netgi ir budistai islamistai ar dar kazkas kas nesusija su krikscionybe irgi yra pagonys, nes jie neispazysta krikscionybes, kazin kaip dar galima aiskiau paaiskinti…

  • Ievaras:

   Alguti, įsikalk sau į galvą, kad protėviai turėjo PASAULĖŽIŪRĄ. Sapaliuoji: “..esame lietuviai su savo senuoju tikejimu…”.

   Mūsų dabartinis mokslas teisingas tik šiandien, vakar buvo kitas, ryt bus dar kitas, bet mes jo nevadiname TIKĖJIMU. Mokslas sudaro mūdų pasaulėžiūros pamatą lygiai taip pat kaip Žynių aiškinimai ‘dvasinio’ pasaulio, kurio romuviai nesuvokia ir net nesiruošia suvokti.

 29. Vilmantas Rutkauskas:

  Taip.
  Okupantžydkrikščionybė mums ilgai kalė į galvas, kad mes – lotyniški paganai.

 30. lyvis:

  Mielas, Algi, kaip galėtum nematyti šio įrašo ant Prūsų Dievų vėliavos: Alphabetum pagano lithuanicum. Ar pats gali išsižadėti lietuviškumo ne, o pagonybę gali, nes pats toliau suki krykščionišką maldelę, kad atsieit esame iš kaimiečių. Žodis pagonis tai baltų ir slavų prokalbės žodis, kitaip sakant tai pagonybės laikų žodis. Ir pats karštai tvirtindamas tie kurie ne krikščionys yra pagonys, tai mes pagonys ar ikikrikščionys lyvis

 31. žinia:

  reikalo dar nebuvo
  (arba – be reikalo kėlė)

 32. lyvis:

  Pridedu internitinį Prūsų Dievų vėliavos vaizdo adresa http://palemonium.wiki.zoho.com/Pr%C5%ABs%C5%B3-XII-XIII-a-v%C4%97liava.html. O pats, Algi, krataisi visko kaip žydas kryžiaus. Buvome pagonys ir savo raidyną, abėcėlę turėjome, o žydkrikščionys tikina, kad buvome beraščiai. lyvis

 33. Vilmantas Rutkauskas:

  Žydkrikščionybė – už pinigus samdomi banditai – t.y. šiandieniniai žydkrikškryžiuočiai – kaip Lenino alkani bolševikai, ir Vatikano alkani ordininkai…

  Gal istorikai, ar vatikaninis Bačkis žino, kur vyko pirmas mūšis su najomninkais kryžiuočiais?… Čia ir eina kalba apie bolševikinį žydkrikščionizmą – su iškryžintais kinietiškais paminklais ant Baltų kapų – mųsų šiandieniniam išnumirinimui.

  O dėl Bielarusijos – tai nėra ką kalbėti: apie Minską – bolševikinis smaguriautojas Zuokas, ar lietuviškas kietasprandis Šustauskas – nepalyginami .

  O dėl belikusio pusbaltiško nepaliaujamo pataikavimo žydkrikščionybei ir jos vietos – tai ir Revoliucijos muziejus gi buvo Kazimiežo božnycoj … – tai dar geriau, – visiems gal greičiau ateis galvon, kam skatyna Bačkys ir kam skirtas UAB “Vatikanas”.
  Mat Lietuva jau po popiežiaus pergyveno ganytoją Leniną . O už šiandien likusio stovi didesni pinigai – įsisasavinti okupanto “meilei”.

  CHA

 34. Algis:

  Taip Lyvi zinau kad musu tautos turejo savaji rasta, bet kad vadintu save paganus tai pirma karta suzinojau…

 35. žinia:

  Vellonei,
  kitaip, kitur ir kitados žvelk,nes apie dvasines apeigas ir
  nerašoma ir nepiktžodžiaujama ant prigimties.Ne musulmonys, ne paganonys ar kryžionys esam.
  Užpaišinėti tik dar šiais, ant senųjų dievų mes, – bet čia internetas gerai “atskalbs”, nupraus

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Reklama

Init


 

Dusodininkai

 

ethnic art.lt
Baltų šalelė