M.Kundrotas. Čekiški diakritikai ar Lietuvos valstybės būtis? (25)

Marius Kundrotas | respublika.lt nuotr.

Marius Kundrotas

Asmenvardžių rašyba valstybiniuose dokumentuose ir šioje srityje kylančios politinės dilemos dažnai siejamos su „čekiškais“ diakritiniais ženklais – „č“, „š“, „ž“. Net sąmoningiems lietuviams natūraliai kyla klausimas – ar čekiški rašmenys privalo būti mūsų tapatybės ir būties pagrindas?

Pasigirsta netgi tokių argumentų, jog didysis kunigaikštis Vytautas savo vardą rašęs su „W“. Užmirštama, jog ligtol, o vidaus reikaluose – net ir kurį laiką po to – valstybinė raštų kalba buvo gudų kalba, su kirilicos rašmenimis. Gal pasiūlykime grįžti į tuos laikus – rašykime kirilica, o kartu ir valstybinę kalbą grąžinkime: bus proga susijungti su istorine Lietuvos bendrapaveldėtoja – Baltarusija, drauge būsime stipresni?

Galime žvelgti ir dar giliau. Vis mažiau abejojama, jog dalis dabartinėje Lietuvoje gyvenusių baltų naudojo skandinaviškas ar joms artimas runas. Daugiau diskutuotinas nebent jų paplitimas – labai tikėtina, jog eilinis baltų atstovas runomis nesinaudojo, kaip kad eilinis senovės egiptietis nesinaudojo hieroglifais. Bendras raštingumo mastas buvo visai kitoks.

Na, o kokiais rašmenimis parašyta pirmoji žinoma lietuviška knyga? Ar tik ne gotiškais? Šiomis raidėmis žymi lietuvių tautos dalis spausdinosi lietuviškus tekstus iki pat Antrojo pasaulinio karo išvakarių. Po to nebesispausdino niekaip: lietuviški leidiniai tame krašte panaikinti, o po karo nebeliko paties čionykščio lietuvininkų etnoso.

Kurį gi raštą mums pasirinkti šiandien – runas, kirilicą ar gotiškąjį raidyną, jog išlaikytume teigiamą santykį su savo pačių istorija? Panašu, jog ne tik dabartį, bet ir būtovę jos žyniais apsiskelbę naujakrikštai vertina pasirinktinai.

Jei problema būtų vien diakritikai – dar gal ir galima būtų svarstyti. Nors vargu, ar Lietuvoje gyvenančiam lenkui, vardu Jendžejus (Jędrzej) būtų smagu, jei Rokiškio arba Skuodo valdininkas jo pavardę perskaitytų – „Jędrzejus“, ne tik „rz“, bet ir „ę“ ištardamas lietuviškai. Nebent iš tiesų tikimasi, jog visi Lietuvos valdininkai, o gal ir apskritai – visi gyventojai išmoksiantys lenkiškai. Po to jau nebus kliūčių lenkų kalbą paversti antrąja valstybine kalba – jau visos valstybės mastu. Nors – kodėl antrąja? Tegul būna pagrindinė. Susijungsime, būsime stipresni… O be to – istorija: nuo Jogailos iki Juzefo Pilsudskio ir Liucijano Želigovskio. Net Vyslos mūšį galėsime savintis.

Naiviai išsidavus Valdemarui Tomaševskiui, jau akivaizdu, jog tikroji problema – ne diakritikai, kurių dalis – čekiška, dalis – lenkiška, nors ir žyminti kitokius garsus. Šiandien lenkų šovinistai pareikalaus diakritikų – mes jiems duosime. Rytoj pareikalaus vietovardžių – suteiksime ir juos. Dar po to pareikalaus užrašų valstybinėse įstaigose… Jei pasakysime – „ne“, visiems natūraliai kils klausimas: ką reiškia – „ne“? Kodėl ten buvo „taip“, o čia – „ne“?

Primena tarpukarinį anekdotą:

–  Litvyne, mane skriaudi!
– Še tau suverenitetą.
– Litvyne, mane įžeidi!
– Še tau uniją.
– Oi, litvyne, palauk – Želigovskis dar tars savo žodį!

V. Tomaševskis aiškiai pasakė, jog jo ir jo klikos rūpestis – ne dviguba „v“, kaip iš šalies naiviai įžvelgė Edvardas Lukasas. Problema – tai, jog tomaševskininkams ir jų sąjungininkams Vilniaus kraštas apskritai neatrodo Lietuvos dalimi. Galbūt, jie dar toleruos Lietuvą Kaune ar Telšiuose. Galbūt. Kolei kas.

Kategorijos: Lietuvos repolonizacijai – ne!, Naujienos, Nuomonių ratas, Visi įrašai | Žymos: , , , , , .

25 komentarai

 1. tikras lietuvis:

  Pastebėjimai:
  1. jokių gudų niekada nebuvo, o ir baltarusių tokiais nederėtų vadinti;
  2. LDK raštų kalba buvo slavų kalba (skaitykite akademiko Z.Zinkevičiaus darbus).

 2. Antanas Kinčius:

  Tikslas- kuo didesnis lenkų atskirimas nuo lietuvių. Tam reikalauja lenkiškai rašyti pavardes, vietovardžius, platinamas lenko pasas- Karta Polaka ir t.t.

 3. Marius:

  Jei tiksliau – senoji Rytų slavų raštų kalba, labai artima baltarusių kalbai, o baltarusius lietuviai nuo seno vadina gudais…

  • tikras lietuvis:

   Tai kai kurie raštininkai juos bandė vadinti gudais, nors tai, garantuotai, niekaip neatitiko nei baltarusių savivardžio, nei žodžio gudas reikšmės.

  • tikras lietuvis:

   Papildau: išmįslas, kad LDK raštuose vartota slavų kalba buvo artima baltarusių kalbai, nes tada, kada ta slavų kalba buvo sugalvota, jokių baltarusių net nebuvo – jie susidarė faktiškai tik tada, kada įgijo valstybę. Na, dar gal kurį laiką iki tol buvo kažkas panašaus į tautą, o jų kalba – tai rusėnų kalba, paveikta lenkinimo.

 4. Lietuviai gudais – baltarusius vadina nuo seno. Tad atvirkščiai,- tokių kaipo baltarusių mums iš viso nėra.

  • tikras lietuvis:

   Jokių gudų niekada nebuvo, o baltarusiai atsirado tada, kada jų valstybė susikūrė.
   Įdomu, ar carinės Rasiejos laike juos žymėjo kur nors baltarusiais, ar ne?
   Nes iki Stalino įvykdytų Vilnijos dalybų lietuviškai kalbėta iki pat Minsko.

   • lietuvi, tai gal teiksiesi galų gale išaiškint tavo žinoma “gudų” etimologija, atsiradimo laiką ir prasmę / prasmes?

    Ką reikėtų parašyti, kad tamsta tai atskleistum?

    Vien neigimu vizijos nesukursi.
    Laukiame.

    • tikras lietuvis:

     Kokių gudų?
     Jokių gudų niekada nebuvo.
     Taškas.
     Baltarusiai yra baltarusiai, o žodis gud’as yra indoeuropietiškos kilmės ir jį randame nuo seniausių laikų iki dabar visoje Europoje ir net Indijoje. Daug to žodžio pavartojimo atvejų nurodo Statkutė ir Baranausko forumo dalyviai. Skaitykite.
     Klausimai?

 5. Dub:

  Oi oi, kaip baisu, kiek tragiškų scenarijų, kiek pranašiškų įžvalgų… O iš tikro- nacionalistinė paranoja. Neberandat ant ko šunis kart? Sakot lenkai, žydai ir gėjai yra mūsų priešai? Pasprinkit, mano didžiausias priešas yra mano pinigus vagiantis bosas- grynakraujis lietuvis, ir Lietuvos valstybė, kuri ne tik vagia mano uždirbtus pinigus ir padeda juos vogti mano bosui, bet dar ir knisa smegenis savo tautinės valstybės propaganda ir jau visas ribas peržengusia prievarta, kurių tikslas tik vienas- tu dirbk kaip jungo jautis (vardan tos…), o mes viskuo (savimi) pasirūpinsime. Neee, Kundrotai, nepavyks tau primesti išgalvotų priešų. Su savo šešėliais kariauk pats.

 6. Drungucele:

  Ponas Dub, jei jums svarbiausia pilvas, tai aiškinkitės su savo bosu (jei vagia – pirmyn į prokuratūra. Ar jūs tik pliurpti komentaruose drąsus?) arba rašykite straipsnį apie ekonomines savo bėdas. Kuo čia dėtas M.Kundrotas, nacionalistai ar paranojos? Yra kai kam svarbi nagrinėjama tema. Tarp kitko, čia paminimi tik Tomaševskis su savo armija. O tai – ne visi Lietuvos lenkai. Ar vėl “tryda”: lipkit ant sprando, bet kad tik kas, neduok Dieve, neįsižeistų… Va todėl jus bosas ir engia :)))

  • Dub:

   Į prokuratūrą?! Ir ką aš ten pasakysiu, gi viskas teisėta, viskas pagal popierius, tik kasdien matau, kaip aš ir dar kelios dešimtys kolegų (nei kiek ne mažiau išsilavinusių) dirba nei kiek ne mažiau už bosą, o gauna 10x mažiau, plius daugiau nei pusę iš to ką gauna dar nusunkia valstybė (ir ne pilve čia reikalas, bet jau tingiu aiškint jei pati nesupranti). Todėl aš nekenčiu Lietuvos valstybės (ne Lietuvos). O tas nelaimėlis Kundrotas siūlo nekęsti Lenkijos valstybės dėl to, kad ji, atseit, nori užimti Vilnių ir sunaikinti kalbą. Čia gi briedas visiškas, negi nematot! Aišku, visos nacionalinės valstybės sapnuoja apie savo šlovingą praeitį ir slapčia kuria planus apie žemių praplėtimą/atsiėmimą, ir Lietuva čia neišimtis. Laimei, laikai kiek kitokie, tai ir žiūri nacionalistai vieni į kitus vilkų akimis. Kundrotas čia dėtas tuo, kad kursto ugnį tuščioje vietoje, skatina neapykantą, skleidžia baimę (kad tuoj, tuoj, prarasime Vilnių ir kalbą). Apskritai, visų nacionalistų bėda yra ta, kad jie apverčia Maslovo piramidę, t.y. pradeda nuo moralės, (tėvynės) meilės, idealų, tipo sukursim mūsų tikrai tautinę ir tikrai teisingą valstybę, o tada jau gyvensime visi kaip užpečky pas dievą. Kuria kuria, ir vis tas pats dumblas gaunasi- politikos ir ekonomikos elitas maudosi gerbūvyje, o visi kiti vis “kuria”, prakaitą nuo akių braukdami, kol užsilenkia. Nu bet gal vaikams bus geriau… Aha, tik ne jūsų vaikams, o to paties elito vaikams. Ir tas tinka ne tik dabartinei Lietuvai, bet ir Jogailos, Vytauto laikų, ar Smetonos, Sniečkaus, AMB… Koks skirtumas. Nu, einu pasivaikščiot, susitiksim D. Riešės miškeliuose.

   • Pikc:

    Šnekos apie lenkų šovinizmą yra visiška nesąmonė, nes mano bosas man mažai moka – o jis ne lenkas, vat! Tai įrodymas, kad jums nacionalistinė paranoja. Dėl to aš nekenčiu savo priešo – Lietuvos valstybės (bet ne Lietuvos – va, jei Lietuva nebūtų valstybė, tada ir neapykantos iš mano pusės nenusipelnytų).
    Ir ką čia bepridėsi? 🙂

 7. savas:

  Kažkodėl užmirštama,kad mūsų kunigaikščiai rašydavo ir lotyniškai.

 8. Faktas tas, kad anksčiau ar vėliau mums teks iš esmės išspręsti Lietuvos Valstybėje sukurtos “penktosios kolonos” “klausimą”.

  Ir tam turime ruoštis… 🙂

  O ne svarstyti apie kokias nors “nuolaidas” šūdlenkiams ir išverstaskūriams.

  • tikras lietuvis:

   Yra lietuvių patarlė: su kuo sutapsi, tuo ir pats tapsi.
   Konservatoriai, kaip žinia, labau jau norėjo susidėti su tomaševskininkų ir C’o aljansu.
   Išeitų: konservatoriai – penktakolonininkai?

 9. Kinai iki šiol rašo hieroglifais, kurių yra kelios dešimtys tūkstančių – ir nesiruošia jų “prastinti”. Vietoje to jie jau planuoja, kaip įsigalėti visame pasaulyje – kuo gana sėkmingai ir užsiima. 🙂

  O štai pas mus labai intensyviai bandoma “įdiegti” į lietuvių kalbą užsienietiškų vardų, pavardžių ir vietovardžių rašymą “originalo kalba” ( o iš tikro – tai, kaip taisyklė, angliškai “transkribuoti” visai kitų tautų kalbų toponimai ir oikonimai).

  Kartu dar būtinai bandoma “įsiūlyti” ir “vietinių lenkų” vardus, pavardes rašyti taip, kaip juos kažkada iškraipė iš Lenkijos atsiųsti kunigai, “krikštydami” lietuvius.

  Kam tai naudinga?

  Kas nori palaipsniui “palaidoti” ir Lietuvių kalbą, ir lietuvišką raštą?

 10. alfa:

  Dubas,nuprotėjas. Prie ko čia Lietuva,kad jis mažai uždirba pas savo bosą.EIK TEN KUR DAUG UŽDIRBSI ,kas Tave laiko.Jei pats esi tupas bubulis tai kaltink saves ,kad toks esi.Pasidaryk ir Tu BOSAS.Kas Tau draudžia.Visų budulių svajonės ,nieko nedirbti ir daug gauti,o pavydas neišpasakytas.

 11. Eirimas:

  Man tai būtų visai simpatiška, jeigu lietuviai padarytų rašto reformą ir pereitų prie Vydūno pasiūlytos rašybos. Būtent tos, kuria jis Tilžės „Rūtos“ leidykloje leido knygutes „Mūsų uždavinys“, „Tautos gyvata“ ir kt. Labai simpatiškos raidės „i“ su stogeliu „a“ su stogeliu ir kt.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Reklama

Init


 

Dusodininkai

 

ethnic art.lt
Baltų šalelė