„Vilnijos“ draugija prašo įvertinti 1920 m. Lenkijos įvykdyta rytinės Lietuvos dalies okupaciją ir aneksiją (15)

Penktadienį „Vilnijos“ draugija įteikė pareiškimą Lietuvos Respublikos Seimo Etikos ir procedūrų komisijos pirmininkui bei Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministrui, kuriame išreiškė pasipiktinimą, dėl Lietuvos lenkų rinkimų akcijos (LLRA) išpuolio prieš Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkę Ireną Degutienę.

Pareiškime nurodoma, kad balandžio 14 d. Delfyje paskelbtame Lietuvos lenkų rinkimų akcijos spaudos tarnybos pranešime „Krikščioniškas Irenos Degutienės požiūris“, buvo pateikti tiesos neatitinkantys teiginiai: esą Irena Degutienė „puolė lenką už pasakytą tiesą, kad lenkai Vilniaus krašte gyveno nuo amžių, kad čia jų gimtinė“, esą „ji ryžtingai remdavo pasiūlymus dėl lenkų, rusų, baltarusių mokyklų status quo apribojimo…“

„Vilnijos“ draugijos pirmininko Kazimiero Garšvos pasirašytame pareiškime teigiama, kad 2011.04.14 d. LLRA remti Seimo nariai M.Mackevičius, J.Narkevičius ir L.Talmontas laikraštyje „Kurier Wilenski“ paskelbė tikrovės neatitinkantį pranešimą apie Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių  bendruomenės komisijos darbinį vizitą  į Šalčininkų rajono mokyklas. Kartu pažymima, kad po šio vizito yra daromas spaudimas Šalčininkų rajono mokytojams atvirai prabilusiems apie esamą padėti rajono švietimo sistemoje bei mokantiems vaikus Lietuvos istorijos pagal Lietuvos Respublikos mokyklinę programą.

Pareiškime pabrėžiama, kad tarp vietinių gyventojų nėra nesantaikos ir kad lietuviškų ir lenkiškų mokyklų moksleiviai „tarpusavyje bendrauja be konfliktų, o tautinę nesantaiką daugelį metų kursto LLRA vadovaujama Šalčininkų rajono savivaldybė ir tos partijos nariai“.

„Vilnijos“ draugija prašo ne tik pagal įstatymus įvertinti Seimo narių M.Mackevičiaus, J.Narkevičiaus ir L.Talmonto veiksmus ir apginti jų apšmeižtus mokytojus, tačiau ir kuo skubiau aukščiausiu lygiu įvertinti 1920 m. Lenkijos įvykdyta rytinės Lietuvos dalies okupacija ir aneksija.

Skelbiame visą pareiškimo tekstą:

LR Seimo Etikos ir procedūrų komisijos pirmininkui
Gerb. A. Salamakinui

LR Švietimo ir mokslo ministrui     2011-04-15
Gerb. G. Steponavičiui

DĖL LLRA IR SEIMO NARIŲ BALANDŽIO 14 d. PAREIŠKIMŲ

Mes, Lietuvos Respublikos piliečiai, esame pasipiktinę, kad Lietuvos lenkų rinkimų akcija įžūliai puola Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkę Ireną Degutienę. Balandžio 14 d. Delfyje paskelbtas Lietuvos lenkų rinkimų akcijos spaudos tarnybos puslapis „Krikščioniškas Irenos Degutienės požiūris“, kuriame yra dešimt neteisingų teiginių: neva „ji puolė lenką už pasakytą tiesą, kad lenkai Vilniaus krašte gyveno nuo amžių, kad čia jų gimtinė“, esą „ji ryžtingai remdavo pasiūlymus dėl lenkų, rusų, baltarusių mokyklų status quo apribojimo…Akivaizdu, kad tai ryškus nuo senų laikų įgytų teisių apribojimas ir tautinės nesantaikos kurstymas“.Katalikais pasiskelbę LLRA vadovai meluoja, esą „katalikė, krikščioniškosios partijos vicepirmininkė, Seimo pirmininkė Irena Degutienė prieš Velykas, susikaupimo metu, pradėjo pulti savo artimuosius“, o iš tikro tą daro jie patys – Lietuvos lenkų rinkimų akcija.

Tą pačią dieną (2011-04-14) LLRA remti Seimo nariai M. Mackevičius, J. Narkevičius ir L. Talmontas laikraštyje „Kurier Wilenski“ paskelbė pareiškimą, nutylėdami „Respublikos“ laikraštyje ir kitur skelbtus jų partijos pirmininko V. Tomaševskio pasisakymų vertinimus, pažeidė LR Konstitucijos 3,10,14,17,25,29 str., įstatymus ir Seimo nario priesaiką:

– už konstitucinės tvarkos gynimą nepagrįstai peikė LR Seimo pirmininkę I. Degutienę ir gyrė savo partijos pirmininką V. Tomaševskį, pažeidusį LR Konstituciją ir įstatymus;
– draudė kalbėti apie 1919-1939 m. Lenkijos įvykdytą rytų Lietuvos okupaciją;
– dezinformavo visuomenę apie Lietuvos Respublikos  Seimo ir Pasaulio lietuvių  bendruomenės komisijos vizitą į Šalčininkų rajono mokyklas. Nedalyvavę šios komisijos išvažiuojamąjame posėdyje ir neturėdami apie jį tikslios informacijos, ėmė vertinti jo darbą, tariamai „citavo“ posėdžio dalyvių kalbas;
– daro spaudimą Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio, Turgelių, Eišiškių mokyklų  mokytojams  tik dėl to, kad jie teisingai liudijo komisijai apie padėtį Šalčininkų rajone. Mokytojai išsakė tik faktus, kuriuos jie stebi gyvendami Lenkų rinkimų akcijos valdomame rajone.

– Viso pokalbio metu tiek komisijos atstovai, tiek vietos mokytojai aiškiai įvardijo, kad tarp vietinių gyventojų nėra nesantaikos ir kad moksleiviai (lietuviškų ir lenkiškų mokyklų) tarpusavyje bendrauja be konflikų, o tautinę nesantaiką daugelį metų kursto LLRA vadovaujama Šalčininkų rajono savivaldybė ir tos partijos nariai. Todėl LLRA skleidžiama informacija dėl mokytojų išsakytų minčių yra neteisinga ir melaginga.
– Neteisingai puolamas ir šmeižiamas istorijos mokytojas, kuris neva organizavo istorijos konkursus apie Lenkijos įvykdytą Vilnijos okupaciją. Dėl to atkreipiame dėmesį, kad kuo skubiau aukščiausiu lygiu turi būti įvertinta 1920 m. Lenkijos įvykdyta rytinės Lietuvos dalies okupacija ir aneksija. Mokytojas laikosi Lietuvos Respublikos konstitucijos, įstatymų ir istoriją dėsto pagal LR mokyklinę istorijos programą.

Prašome pagal įstatymus įvertinti Seimo narių M. Mackevičiaus, J. Narkevičiaus ir L. Talmonto veiksmus ir apginti jų apšmeižtus mokytojus.

„Vilnijos“ draugijos pirminkas Kazimieras Garšva

Kategorijos: Naujienos, Politika ir ekonomika, Švietimas, Visi įrašai | Žymos: , , , , .

15 komentarų

 1. Arvydas Damijonaitis:

  Arvydas Damijonaitis
  1.Okupantus rusus ir okupantus lenkus vienija politika ignoruoti tarptautinę teisę,įzuoliuti Lietuvą tarptautinių arbitražų erdvėje;2.Okupantai visuomet turi savo parankinius provokatorius,kurie okupacinius padarinius primeta Lietuvos pusei.Tomaševskiai yra tokių provokatorių pavyzdžiai;3.Dėl sostinės Vilniaus lenkiškos okupacijos,dėl akivaizdžių genocidinių nusikaltimų požymių Lietuvos pusė gali kreiptis į tarptautinį arbitražą dėl lenkiškos okupacijos padarinių .Lygiavos principas yra neadekvatus,nes lietuviai neokupavo Varšuvos,nenaikino lenkų;4.Rusija niekšiškai išnaudoja Vilniaus lenkišką okupaciją,kaip priemonę “SKALDYK IR VALDYK”,stato atomines elektrines Lietuvos pasienyje;5.Lietuva ir Lenkija galėtų vieningai pareikšti savo VETO atominiams Rusijos-Baltarusijos žaidimams; 6.Lietuviai,čečėnų pavyzdžiu ,gali tapti “teroristais”,nes ir Rusija ir Lenkija(Vilniaus krašto okupacijos padarinių įtvirtinimas,kišimasis į Lietuvos vidaus reikalus) brutaliai pažeidžia lietuvių teisę GYVENTI ;

  • Ievaras:

   Arvydas Damijonaitis, kaip svetimžodžių spjaudytojas į lietuvių kalbą, nenusileidžia patiems romuviams.
   Netingėsiu išrinkti spjaudalus:

   “Okupantus, politika ignoruoti, įzuoliuti, arbitražų, provokatorius, okupacinius, genocidinių, principas, neadekvatus, neokupavo, atomines elektrines, teroristais, brutaliai”

   Lieka tik palinkėti Arvydui Damijonaičiui išmokti tas kalbas, kurių žodžius vartoja, kad suprastų ką pats parašė. 😀

 2. Arvydas Damijonaitis:

  Ačiū,bet nepateikėt ištaisyto teksto(tekstas -taip pat blogai?).Matomai nepatiko “aitvarui” turinys?

 3. Arvydas Damijonaitis:

  Arvydas Damijonaitis, INFORMACIJA: “Tikrų lenkų”,tomaševskių antilietuviška provokacinė “politika” yra
  aplaistyta lietuvių krauju:
  Širvintų rajono Draučių kaime 1998m
  vasario 15 d “tikras lenkas” L.ZAVISTONOVIČ dviem medžiokliniais
  šautuvais sušaudė kaimynus,dešimt lietuvių ūkininkų su
  vaikais;
  Neapykantą,primityvų antilietuvišką fanatizmą skatina Lietuvos įstatymų
  nepaisymas kai kuriuose Rytų Lietuvos miesteliuose ir kaimuose
  (pavyzdžiui,užrašai okupacine lenkų kalba).
  Lietuvos teritorijoje būtina užtikrinti Lietuvos įstatymų veikimą.

 4. to ievaras:

  Ultra-patriotas “kalbininkas”ar idiotas(a.šliogeris)?

 5. julija:

  Klausimas A.Damijonaičiui: Kodėl nekeliamas klausimas dėl Suvalkų krašto grąžinimo Lietuvai ? Juk sutartį (po dviejų dienų) sulaužė lenkai. Logiška išvada – sutartis negaliojanti. Podsdamo konferencijos sprendimas – Suvalkų kraštą palikti lenkijai – buvo priimtas, kuomet faktiškai Lietuvos, kaip savarankiškos valstybės, nebuvo. Suprantama, kad teko susitaikyti su tokiais sprendimais, tačiau dabar ? Kodėl iki šio laiko nuolankiai tylima? Arba diskutuojama pačiu žemiausiu lygiu (tomasevskis ir pan.) ? Ačiū.

 6. Arvydas Damijonaitis:

  INFORMACIJA: LIETUVOJE NĖRA LENKŲ TAUTINĖS MAŽUMOS,YRA LIETUVOS
  LENKŲ,RUSŲ, ŽYDŲ BENDRUOMENĖS, KARAIMŲ IR TOTORIŲ TAUTINĖS MAŽUMOS.Teisiškai Lietuvoje
  negali būti įvardinta “lenkų tautinė mažuma”.Yra Lietuvos lenkų
  bendruomenė.. Lenkija yra lenkų valstybė,todėl Lietuvoje negali būti
  lenkų tautinės mažumos,kaip ir lietuviai negali turėti tautinės mažumos Lenkijoje.. .Čia prasideda PUSIAU NERAŠTINGŲ ,rusiškų spec. tarnybų angažuotų politikų
  provokacijos. Tomaševskiai drąsiai manipuliuoja
  antilietuviškais stereotipais,sušaudė lietuvišką Draučių kaimelį.Yra
  įrodymų,kad lietuvio signataro sūnų prie Vilniaus žiauriai nužudė
  pritvinkęs neapykanta lietuviams fanatikas pasiutlenkis
  tuteišas…Lietuviai ,lyg medžiojami tetervinai,nereaguoja į
  pasiutlenkių siautėjimą Rytų Lietuvoje..20 Vilniaus lenkiškos
  okupacijos ir 50 rusiškos okupacijos metų gerokai išplovė lietuviams
  smegenis,jie tapo tetervinais,abejingais savo likimui…Arvydas
  Damijonaitis

 7. Arvydas Damijonaitis:

  Atsakymas Julijai : Kokiu teisiniu pagrindu Jaltos konferencija atidavė paranoikui J.Stalinui visą Rytų Europą?Kokiu teisiniu pagrindu Prūsijos gyventojai,apie 1,5 milijono senių,vaikų 1944 m buvo masiškai išžudyti?Tai yra karo nusikaltimai,neturintys senaties termino.Taip ir Vilniaus okupacija,buvo J. Pilsudskio suderinta su Vokietija,mainais už Dancigo koridorių. Lenkija teisiog buvo “įspirta” į Lietuvą.J.Pilsudskis buvo Vokietijos slaptai angažuotas.J.Pilsudskio Lenkija leido vokiečiams realizuoti Dancigo koridoriaus idėją ,todėl J.Pilsudskis yra vienas iš niekingiausių Europos politikų,klastingai okupavęs Rytų Lietuvą,mainais atidavęs vokiečiams Lenkijos pajūrio sritis. Pagarbiai, Arvydas Damijonaitis

 8. Arvydas Damijonaitis:

  Lietuvoje nėra lenkų tautinės mažumos,kaip ir Lenkijoje negali būti lietuvių tautinės mažumos .Lietuvoje yra LENKŲ,RUSŲ,ŽYDŲ BENDRUOMENĖS,TOTORIŲ IR KARAIMŲ TAUTINĖS MAŽUMOS.Lietuva neprivalo finansuoti lenkų mokyklas,tai lenkų tautinės bendruomenės funkcijos.Buvusių okupantų lenkų ir rusų bendruomenės tiesiog paveldėjo okupacijos metu turėtas privilegijas – valstybės finansuojamas rusakalbes ir lenkiškas mokyklas.Kyla grėsmė lietuvių gyvybinei erdvei – rusai ir lenkai,turėdami ddidžiules teritorijas,Lietuvoje turi privilegijas,kurių, buvę lietuvių tautos genocido vykdytojai,neturėtų turėti..

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Reklama

Init


 

Dusodininkai

 

ethnic art.lt
Baltų šalelė