V.Visockas. Paminta teisė žinoti (13)

Vytautas Visockas, www.slaptai.lt

Vytautas Visockas

Vytautas Visockas

Neprisimenu televizijos diskusijų laidos, labiau tendencingos ir antilietuviškos, kaip balandžio 13-osios „Teisė žinoti“.

Visuomenės teisė žinoti, kas dedasi Lenkijoje, kodėl ši valstybė tapo tokia agresyvi Lietuvos atžvilgiu, buvo paminta ir sutrypta.

Ir tą padarė keturi intelektualai, vadovaujami penktos intelektualės žurnalistės. Dėl to intelektualumo, žinoma, galima būtų ir pasiginčyti, ypač pasiklausius nerišlių vertėjo Gailiaus samprotavimų. Geriau jau jis vienatvėje toliau sau verstų knygas – būtų daugiau naudos.

Žurnalistė veikiausiai buvo priversta pasirinkti keturis intelektualus, sutikusius pūsti prolenkišką dūdą. Žiūrėk, kad negirdėtumėm nė vieno kritiškesnio žodžio Lenkijos, lenkų atžvilgiu, kitaip išlėksi iš televizijos, o televizija neteks finansavimo. Gal būtent taip buvo? Nes neprisimenu kitos televizijos diskusijų laidos, kurioje nedalyvautų bent vienas kitaip manantis. Pavyzdžiui, Romualdo Ozolo arba Algirdo Patacko poziciją šiuo klausimu žurnalistė, be abejo, žinojo. Jie neintelektualai? Bet juk taip negalima, jeigu pripažįsti, kad televizijos žiūrovai ir radijo klausytojai turi teisę žinoti ne tik „vienintelę teisingą“ Bumblausko, Okinčico, Šindeikio ir Gailiaus nuomonę. Čia jau panašu į cenzūrą.

Intelektualas Okinčicas ilgai kalbėjo, kiek daug Lenkija padėjo Lietuvai vaduojantis iš sovietinės  okupacijos Atgimimo laikais. Tiek daug, kad reikėtų nepamiršti ir labai labai žemai nusilenkti. O kiek per šimtmečius Lenkija Lietuvai padarė žalos, kiek per ją visko praradome? Žmonių, teritorijų, savasties! Vien tik XX a. pirmosios pusės dalies Lietuvos teritorijos okupacija, kurios niekaip nenorima pripažinti, kiek mūsų kančių pareikalavo! Ne veltui ji prilyginama Golgotai.

Argi galima pasakyti ciniškiau: lietuviai turi integruotis Vilniaus, Šalčininkų rajonuose, ne lenkai? Pažiūrėkite, kokie užrašai ant kapinių paminklų! Mes puikiai žinome, gerbiamieji, kodėl jie lenkiški. Net intelektualas Bumblauskas negalėjo nepaminėti begėdiško Tomaševskio išsišokimo. Intelektualas Okinčicas išsišokėlį bandė pateisinti: žmogus taip nepagrįstai puolamas, kad neišlaikė nervai. Beje, kodėl Lietuvos dalyje, kurią siekiama dar kartą okupuoti, kapinėse daug lenkiškų užrašų? Į šį klausimą taip ir nebuvo atsakyta, nors žurnalistė apie tai užsiminė. Nepatogių klausimų patogiausia neišgirsti.

Intelektualas Bumblauskas mano, kad šovinistiniai pareiškimai neverti prokuratūros dėmesio. Kitas reikalas, anot intelektualo Gailiaus, kai lietuviai skanduoja „Lietuva – lietuviams!“ To jokiu būdu leisti negalima. Įsismaginę jie dar pareikalaus, kad Seinuose ir Punske integruotųsi lenkai.

Intelektualas Šindeikis pagrįstai davė pylos politikams, valstybės vyrams, įvairiom progom privačiuose pokalbiuose lenkams prižadėjusiems patenkinti visus jų norus, nepaisant Konstitucijos ir jiems suteiktų politinių galių. Tačiau ar maža ką  padauginę vyrai vienas kitam prižada! Prisimenu, sovietmečiu aš ekskursavau po Armėniją. Kalnuose kepėme tikrus avienos šašlykus, gėrėme armėnišką „konjaką“. Vienam saulėtosios Armėnijos sūnui iš dėkingumo padovanojau lietuvišką ženkliuką, o jis man, susijaudinęs, – gražų prie diržo prisegamą durklą.

Dovana dovanai nelygi. Šitą supratęs (ko girtas nepridarai!) mano naujasis bičiulis išsipagiriojęs paprašė, tiesiog pareikalavo dovaną grąžinti. Sakau, ar negalėtų ir mūsų vyrai pasielgti taip, kaip tas armėnas: atleiskite, bičiuliai lenkai, atsiimame pažadus, kurie ne mūsų jėgoms. Pasikarščiavome. Ir lenkai juos turėtų suprasti. Aš, pavyzdžiui, girtų pažadų nevykdau, ir mano sugėrovai tą žino. Nes jeigu vykdysime visus vynu aplaistytus įsipareigojimus, tikrai turėsime integruotis į Lenkiją, kaip jau yra buvę ir blogai baigęsi. Šitą intelektualai turėtų suprasti.

Na, o rimčiau kalbant, tokie intelektualų velykiniai pareiškimai gali tik dar labiau įkaitinti atmosferą. Lenkiško netiesos sakymo pastaruoju metu tiek daug, kad atsiklaupus, kaip siūlo kai kurie perbėgėliai, tiesos ir santarvės daugiau neatsiras.

Tokia konfrontacija naudinga tik Rusijai! Tai liaukitės pilti alyvą į ugnį! Išgirskite, ką buvusi Lenkijos užsienio reikalų ministrė sako („Polska“) apie situaciją Lenkijoje po Katynės antrosios tragedijos. Bet kuo čia dėta Lietuva, Lietuvos lenkai? Tik tomaševskiai (ne mes) peržengė visas leistinas pilietiškumo, tautinės mažumos ribas, ir už tai turi atsakyti taip, kaip siūlo intelektualas Ozolas arba net griežčiau, nepaisant intelektualo Bumblausko nepasitenkinimo.

Mes turime ne tik teisę žinoti, gerbiamoji Rita, bet ir tautinės daugumos teises, paveldėtas iš protėvių.

2011.04.15

www.slaptai.lt

Kategorijos: Lietuvos repolonizacijai – ne!, Naujienos, Nuomonių ratas | Žymos: , , , , , , , .

13 komentarų

 1. Lietuvoje nėra lenkiškų etnografinių žemių,
  Lietuvoje nėra lenkiškų etnografinių toponimų ir hidronimų,
  Lietuvoje nėra etninių lenkų,
  “Lietuvos lenkais” vadinami vietiniai per prievartą nutautinti lietuviai ir iš Baltarusijos atkelti baltarusiai,
  “Lietuvos lenkai” nėra Lenkijos respublikos piliečiai,
  “Lietuvos lenkai” buityje kalba rusiškai ir “po prostu”(baltarusių kalbos tarmė),
  “Lietuvos lenkai” lenkų kalbą išmoksta mokykloje,

 2. Lietuvos pretenzijų Lenkijai
  KATALOGAS

  1. Lenkija 1228 metais pakviečia Kryžiuočių ordiną kovoti prieš
  baltų gentis Lenkijos naudai. Buvo sunaikinti prūsai ir vakariniai
  jotvingiai (dzūkai). Pamario, Varmės-Mozūrų ir Palenkės vaivadijos yra baltų
  etnografinės žemės. Šių žemių gražinimo Lietuvai klausimas.
  2. Lietuvių ir prūsų kalba turi būti rašomi vieši užrašai visoje Pamario,
  Varmės-Mozūrų ir Palenkės vaivadijų teritorijose.
  3. Lenkija 1430 metais pavagia LDK Vytauto karališką karūną, 1931
  metais ir pačius LDK Vytauto palaikus iš Vilniaus Katedros.
  4. Masinė lietuvių polonizacija LDK žemėse XV – XIX amžiuose ir
  1920-1939 metais.
  5. Suvalkų sutarties sulaužymas 1920m. spalį ir Vilniaus krašto
  okupacija ir smurtas prieš žmones, save laikiusius lietuviais Vilniaus krašte 1920-1939m.
  6. …
  7. …
  8. …

  Su Lenkija normalūs santykiai ir strateginė partnerystė, kai:
  1. Lenkija gražins Lietuvai užgrobtas baltų etnines žemes – dabartinės Pamario, Varmės-Mozūrų ir Palenkės vaivadijos Lenkijoje;
  2. Kai bus baigtas Lenkijos pradėtas 1920 metais karas prieš Lietuvą ir kaip minimum bus išvesta Lenkijos okupacinė armija iš Augustavo ir Suvalkų – Lietuvos valstybės teritorijos;
  3. Kai Lenkija sumokės Lietuvai Prūsų kalbos atkūrimo išlaidas;
  4. Kai bus depolonizuotos lietuviškos etninės žemės dabartinėje Baltarusijos teritorijoje – kurias sulenkino kunigai lenkai iš Lenkijos, tam tikslui turėdami suderinimą su popiežiumi Romoje. Depolonizacijos išlaidas turi apmokėti Lenkija kartu su Vatikanu;
  5. Kai Lenkija apmokės depolonizacijos išlaidas Lietuvoje – sulenkintų lietuviškų pavardžių originalo atkūrimą (naujų asmens tapatybės dokumentų išdavimo išlaidos).

 3. Jurgis:

  Troščenka apie Bumblauską:

  Realybėje moksliniai titulai tėra tamsių žmonių valdymo vienas iš mechanizmų. Būtent todėl 1994 metais pasirašant sutartį su Lietuvą, lenkai gudragalviškai istorinių įvykių vertinimą pasiūlė perduoti „mokslininkams“. Kai netoliaregiai Lietuviai sutiko, beliko tik technikos klausimas, kaip pamaloninti profesorių titulus nešiojančius Lietuvos istorijos formuotoju tam, kad „mokslinės“ išvados atitiktų lenkijos interesus. Užteko poros ordinų ir šiokių tokių užstalių, kad garbės spindesio apakinti mužikėliai nešiojantys profesoriaus titulus, visai visuomenei pradėtų autoritetingai aiškinti, kad jokios Vilniaus okupacijos ne buvo, o buvo „pilietinis karas“. Būtent ši mužikiška profesūra įvedė kažkokią makabrišką sąvoką „naujieji Lietuviai ir senieji Lietuviai“. Pradėjo aiškinti dėl lenkų kalbos būtinumo mūsų valstybėje ir t.t.

 4. Patriotas.išgėrė:

  Nemoksliški prisigėrusio (kaip jau pats prisipažįsta)patrioto pezalai. Mažiau politizavimo reikėtų, o ne suteikinėt vėl papildomus argumentus lenkams

 5. Lamatas:

  O kam pasiruošusi Lietuva dabar .Jaunimas nušalintas net nuo perspektyvos ginti tėvyne Tik samdoma karuomenė NATO reikmėm.O iškilus krizinei situacijai kieno karuomenė atsidurs Lietuvoje NATO vardu?Bet išeiti manau taip pat užmirš.

 6. Lamatas:

  tikrai apgailėtini tipeliai. Jiems taip nejauku Lietuvoje. tai ponai , kur problema?ar pinigų neužtenka persikelti į mylimają LENKIJĄ?Paprašykit -gal tauta susimes .

 7. gruntas:

  Vienas sausame miške uždegė degtuką, kiti, “kovodami prieš neteisybę” krauna ant jo sausas šakas. Matysim kas bus miškui.

 8. savas:

  Duok durniui kelią čia nepraeis,mes turim tyliai dirbt savo darbus ir nekreipt dėmesio į to”pajaco”kiršinimus.
  NEI ŽINGSNIO ATGAL-GANA,KUO DAUGIAU NUOLAIDŽIAUJAM TUO DAUGIAU ŠMEIŽEMI ESAM.SUPRASKIM NIEKO TA LENKIJA MUMS NEPADARYS,O BE TO TURIME PUIKIŲ KAIMYNŲ SKANDINAVAI,LATVIAI,ESTAI,ČEKAI ,SLOVAKAI,GAL NET GUDAI SU HAHOLAIS,……….BAIKIM KELIAKLUPŠČIAUT,KAIP VAKAR LAIDOJE “TEISĖ ŽINOTI”-GĖDA BUVO KLAUSYT IR DAR INTELIGENTIJA,SU TOKIA “ŠUTVE”IR LIETUVĄ INTELIGENTIŠKAI TUOJ PALAIDOSIM——–N E !BET KUR VILNIAUS LENKŲ ELITAS,DĖJO Į KRŪMUS,TAI DAR KARTĄ ĮRODO KOKI TEN ŽMONĖS SUKVAILINTI…

 9. Anupras:

  O ką reiškia strateginė sutartis su Lenkija! Tai Lenkija supranta ir, matyt,nebe pagrindo, kaip Lietuvos integravimąsi į Lenkiją. Taigi Tomaševskis pasakė tiesiai šviesiai tai, ką valdžioje (Seime) buvusios Lietuvos partijos tyliai vykdė 20 metų, t.y. lietuvius integravimą į lenkus.
  Lietuvos artimi ryšiai, partnerystės sutartis su JAV bei JAV realus dalyvavimas kartu su Lietuva regione vykdomoje politikoje, tapimas NATO ir ES šalimi darė tai, kad Lietuvai tas integravimasis į Lenkiją tapo kaip ir nebereikalingas. Tačiau Lenkija sukandusi dantis jo laukė,nes ką gi darysi negi pečiu išstumsi JAV iš regiono, juolab, kai Lietuvai vadovauja JAV pasitikėjimą turintis Adamkus. Beje,akivaizdu, kad JAV aktyvus dalyvavimas regione nepatiko ne tik Lenkijai, bet ir kai kurioms kitoms ES valstybėms.
  Situacija regiono, bet ne Lietuvos-JAV santykių atžvilgiu šiek tiek keitėsi prezidentu tapus Obamai ir kilus finansinei krizei. Tačiau ES politinės jėgos matyt, nusprendė pasinaudoti susidariusia situacija ir imtis veiksmų, kad palikti Lietuvą be jos ypatingų santykių su JAV.
  Tad ateidama prezidentauti Grybauskaitė jau tiesiai šviesiai sakė, kad Lietuva nėra joks regiono politikos lyderis, kad su užsienio šalimis vykdys subalansuotų santykių politiką. Kas reiškė, kad Lietuvos santykių su JAV svarbą laikys mažesne negu iki šiol buvo. Taip ir įvyko.
  Taip buvo pašalintos kliūtus Lenkijai spausti Lietuvą dėl sutarto integravimosi į Lenkiją. Kartu, pasitelkus kaimynines ES šalis, pradėta spausti ir Baltarusija, kuriai pagal stretegiją, matyt, taip pat numatytas integravimasis į Lenkiją.
  Taigi teisė žinoti tikrai paminta ir dar kaip…

 10. Vytautas:

  Mūsų žiniasklaidoje dažnai tenka girdėti, klausyti, skaityti: kaip gražiai sugyvenome su lenkais! Lenkijos karalius buvo lietuvis, Lenkijos prezidentas buvo lietuvis, Pilsudskis buvo ir lenkas, ir lietuvis, Milošas buvo ir lenkas, ir lietuvis! Kiek daug didikų buvo ir lenkai, ir lietuviai! Moralas: nesipykime su lenkais, nekonfliktuokime, nusileiskime, nusilenkime, kaip nusileido, nusilenkė mūsų protėviai.
  Tikriausiai ir Lenkijos žiniasklaida ragina lenkus suprasti lietuvius, atsisakyti nepagrįstų reikalavimų, nesisavinti Vilniaus ir t.t. Tad kodėl mūsų žiniasklaida nepersispausdina straipsnių, laidų (kaip Miliūtės), komentarų (kaip Savukyno)? Jū nėra? Iš Lenkijos – tik purvas ant Lietuvos? Jeigu taip – tuo viskas pasakyta.

 11. Arvydas Damijonaitis:

  Provokatorių tomaševskių vedama “tuteišų” lenkinimo politika yra paremta lenkų okupacijos laikotarpio lietuvių genocido politika.Yra įrodymų,kad “Akovcai” iššaudydavo ištisus lietuviškus kaimus,panašiai kaip Draučių kaimą(10 lietuvių nušauta iš dviejų šautuvų).Buką tuteišų ,”vietinių lenkų”,fanatizmą(akovcas,žudikas Zavistonovič) skatina provokatorių tomaševskių organizuotas lenkiškų užrašų tiražavimas Vilniaus rajone.Lietuvos valstybės teritorijoje veikia “AKOVCŲ” FANATIKŲ ŽUDIKŲ ZAVISTONOVIČ ĮSTATYMAI. Kiek tas gali tęstis? Ar Lietuvos valstybė kontroliuoja savo teritoriją?

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Reklama

Init


 

Dusodininkai

 

ethnic art.lt
Baltų šalelė