V. Jonaitis. Siekiai „aneksuoti“ Vilniaus kraštą (22)

Lenkų šviesoforas

Alkas.lt nuotr.

Pastarojo meto kai kurių Lenkijos politikų pasisakymai, jų emisarų Lietuvoje kalbos ir veiksmai dėl neva lenkų mažumos teisių suvaržymo Lietuvoje, išryškina siekius, kuriuose galima įžvelgti bandymus taikiu būdu „aneksuoti“ Vilniaus kraštą pagal 1919 metais apibrėžtas ribas.

Siekiai sukurti nuo Lietuvos švietimo sistemos atsietą lenkų mokyklų tinklą, įteisinti asmens dokumentuose pavardžių rašymą lenkų kalba, įteisinti vietovardžių ir gatvių pavadinimų rašymą lenkų kalba, pridėjus dar Vilniaus rajono savivaldoje šiuo metu sėkmingai taikomas kliūtis „kitataučiams“ kurdintis jų valdomose teritorijose, sukuria sąlygas išskirti Vilniaus kraštą iš šalies visumos. Atkurti bent menamą, pagal J.Pilsudskio viziją, lenkišką Vidurio Lietuvos Kantoną.

Manau, kad tokie siekiai ir veiksmai yra priešingi ES steigimo sutarties dvasiai ir pasaulinei tautų ir šalių integracijos tėkmei. Jie sukuria socialinę ir politinę įtampą šalies viduje ir komplikuoja Lietuvos – Lenkijos santykius. Jiems neturėtų būti nuolaidžiaujama ar pataikaujama dėl populistinių politinių interesų gaudant rinkėjų balsus. Tikėtina, kad tokiems veiksmams nėra abejinga ir valstybės saugumo tarnyba.

Vienas iš esminių ES steigimo tikslų – sudaryti sąlygas laisvam asmenų judėjimui, skatinti ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą bei valstybių solidarumą. Taigi, Lietuvos lenkai, kaip ir Lenkijos lietuviai turi galimybę laisvai pasirinkti ir savo gyvenamąją vietą. Jeigu jų tautinių, socialinių ar kultūrinių ambicijų nepavyksta realizuoti gimtojoje vietovėje, jie turi galimybę pasirinkti kitą gyvenamąją vietovę ar šalį.

Būtų visiems naudingiau, jeigu Lietuvos lenkų bendruomenės lyderiai ir aktyvistai daugiau pastangų skirtų Lietuvos ir Lenkijos kultūriniams ryšiams gerinti, tarkime Vilniaus ir Krokuvos glaudesniam bendradarbiavimui, lietuvių ir lenkų savitarpio supratimo ugdymui.

Kategorijos: Lietuvos repolonizacijai – ne!, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , .

22 komentarai

 1. Lietuvos valdžia leidžia Lietuvių Tautos ir Lietuvos Valstybės priešams rengti AK “pasijodinėjimus” į Vilnių ir ten demonstratyviai garbinti išdaviko Pilsudskio-Ginioto “širdies kapą”.

  Vietoje to, kad šitą juodą Lietuvių Tautos išdaviko širdį iškastų ir sudegintų, o pelenus išbarstytų Vilniaus kanalizacijoje.

  Įdomu, kaip reaguotų Lietuvos ir Vilniaus valdžios, jei Rasų kapinėse būtų užkastos Hitlerio ir Stalino širdys, o naciai ir komiai iš Vokietijos bei Rusijos rengtų iškilmingus paradus, viešai garbindami šias “šventas vietas”?

 2. markas:

  Kai kurie politikai kalba apie kažkokį neva ABIEJŲ PUSIŲ konfliktą. Lietuvoje yra tik viena PUSĖ – Konstitucija ir bendranacionaliniu-pilietiniu pagrindu įvairių tautybių žmones suartinanti LIETUVIŲ KALBA. Kalbos apie awPL antiįstatymišką-antivalstybinę veiklą (nukreiptą į antilietuviškumo skatinimą) kaip apie KITĄ SUINTERESUOTĄ PUSĘ, rodo tik vieną: ši politinė jėga tėra nesavarankiškas Lenkijos vairuojamas “taranas”.

 3. markas:

  Beje, į akis krenta Lenkijoje sukurta ir Vilnijos “separastams” įduota ideologinė-diversinė antilietuviška “litvinizmo” teorija: LDK ir Vasario 16-osios Lietuva – skirtingi dalykai. Ir nereikia pasakų, kad baltarusių nacionalistai kelia pavojų (66 ar 666, ar net ir visi 6666, o gal ir 66666 “litvinai”). Bet aš ne apie tai. Tiesiog noriu atkreipti dėmesį į nenuilstantį polonist-šovinistų nacionalistinį-religinį aktyvumą: iniciatyva visą laiką jų pusėje. Jie tikrai geri psichologai: randa lietuvių tautiniams jausmams aktualias istorines temas ir prolenkiškų Lietuvos istorikų pagalba jas sadistiškai interpretuoja – iškelia į viešumą. Į tokį “žaizdų knebinėjimą”, kurio tikslas pažeminti (suprask: bijote pažeminimų, jautriai reaguojate? Gerai, nebekelsime, broliai lietuviai, jums jautrių temų – bet už tai norėtume paminklo Pilsudskiui), labai sunku adekvačiai atsakyti, tokiu pat lygiu, užminant jautrią AK vaikaičiams vietą.

  • tikras lietuvis:

   Šita politika yra prastūminėjama net Lietuvos istorikų forumuose, pvz. Baranausko, kur komentatorius, teigiančius, kad lietuviai Lietuvoje gyveno visada, todėl ir valstybė yra ta pati, blokuoja neaiškios tautinės tapatybės asmenys, pasivadinę,pvz., Ibikusu’u.
   Todėl ko norėti, kad Lenkijoje to nebūtų daroma – juk tai tos pačios politikos rąsa.

 4. Algis:

  Lietuviai aneksuokime Lemkios dali kur mums kadaise priklause zmemes ir ne tik iki pat Juodosios juros ir iki pat Kinijos sienos ka cia lenkai tik Vilniaus krasta nori nugvelbti jei mes is lenku pareikalausim tai patilLenkija taps Lietuvos valtybe 😀 😀

 5. ne lenkas:

  Kodėl taip bijomasi lenkų autonomijos? Kas nuo to pasikeis Pasvalio bobutei, Vilniaus tekintojui ar Klaipėdos mokytojui? Nacionalistiniai jausmai bus užgauti? Na, tai nekurstykit to nacionalizmo, mažiau bus tų nuoskaudų ir ramiau žmonės gyvens. Tegu ir žemaičiai kuria savo autonomiją, gal jiems geriau seksis tvarkytis, visi pasidžiaugsime. Buvau kažkada stabtelėjęs kaime, kur beveik visi kalba lenkiškai. Man tai visai įdomu buvo pakliut į kitokią kalbinę ir kultūrinę aplinką. Parduotuvėj su pirštu badyt reikėjo, paskui juokėmės važiuodami…

  • O ko taip bijomasi rusų, kas nuo to pasikeis jei jie vėl atvažiuos čia su tankeliais, arba va naujas Pilsudskis arba Tamašauskas su nagaikėle šitam „ne lenkui“ į subinę pora šaižių rykščių įkrės už paganską jenzyką, kad muvina ne kaip človekas. Nieko tokio visi pasijuoksime kaip šytą nie lienką – lietuvysą čvyčyja, a pskui važuodami Warszawan kaip ladna fanaberyją prysyminsim. Gerai saka Tomašauskas, kad šytuos nie lenkus raikia integruocie į tuteišų kultūrą, kad būtų človekais kancy galov.

  • tikras lietuvis:

   O kuriam galui to reikia, jei ne tam, kad atskirti tą žemę nuo Lietuvos?

 6. ermis:

  Kitataučius Lietuvoje galime nutautinti sukurdami pranašesnę pasaulėžiūrą. Mums niekas netrukdo pakelti savo kūrybines galias. Atramą turime, tai protėvių kūrybinis paveldas.

  • tikras lietuvis:

   Lietuvoje gyvena tik viena tauta – lietuvių.
   Kiti yra arba išeiviai iš kitų tautų, arba asmenys be tautinės tapatybės.
   Todėl visi tie kiti, jei nori gyventi Lietuvoje, turi taikytis prie esamos tvarkos – mokėti lietuvių kalbą, dirbti Lietuvai, o ne prieš ją, kaip, kad daro taip vadinami lenkai savo atstovų asmenyje.
   Niekas nesiekia iš jų atimti to, kad jie gali tarpusavyje kalbėtis kokia tik nori kalba, laikytis kokių tik nori papročių, tačiau jų gyvenimas visuomenėje turi atitikti Lietuvoje, o ne kokioje nors kitoje valstybėje priimtas elgesio normas. Kam tai nėra priimtina, tas gali važiuoti kur panorėjęs, o Lietuvoje telieka tik tie, kurie yra komandos, kuri vadinasi Lietuva, nariai.

   • irgi lietuvis:

    Tai lietuviai irgi yra išeiviai iš kitų tautų, ką, nežinojai ar nenori žinoti? Po ledynmečio atkeliavo čia tokie žmonės ir galiausiai įsikūrė. O paskui, gerokai vėliau išryškėjo turčių klanas- visokie žyniai, vadukai ir karaliukai, kurie po ilgų tarpusavio peštynių išsidalino gyvus žmones ir jų užimamas teritorijas ir tas išsidalintas žemes pradėjo vadinti pagal save. Paskui dar keli šimtmečiai žudynių, apgavysčių, išdavysčių ir palaipsniui atsirado ta Lietuvos valstybė- viena didelė darbinių gyvulių ferma. O kad gyvuliai nemaištautų, nelaužytų aptvarų, jie nuolatos bombarduojami teiginiais apie “jų valstybę”, “jų Lietuvą”, “jų tautą”, “jiems dirbančius tautos atstovus” ir t.t. ir pan. O svarbiausia- apie “jų gyvenimo būdą ir elgesio normas”, tokiu būdu užtikrinant, kad niekas nesikeis. Abejojantiems, uždavinėjantiems keblius klausimus, nenorintiems paklusti ir dirbti nepakeliant galvos “vardan tos….”, lipdomos atskalūnų, parsidavėlių, išdavikų ir kitos etiketės. Jiems siūloma išvykti “kur panorėję” (anksčiau ir prievarta išveždavo), nes, pasirodo, tas darbinių gyvulių tvartas jau pavirto “komanda”, kurios taisyklės, tur būt, kilo iš paties paties aukščiausiojo valios.

 7. Vilmantas Rutkauskas:

  Prakeiksmas svetimybėmis atėjūnų dėka inter mažai Lietuvai tęsiasi, nes šiandien totaliai oragantiškai yra kam jį svetimybėmis tęsti.

  Gaila – valstybingumo kūrėjais netapo žydkrikščionių išdusinti Prūsai.
  Galbūt iš brolių Latvių pasisemsim tvirtybės.

  • tikras lietuvis:

   Kaip tik reikia taikyti latvių priimtas normas, kurias, beje, jau aprobavo ir Strasbūro teismas:
   1. jokių tautinių mokyklų (jei kas nori, tai gali lankyti sekmadienines, kurias apmokėtų patys, o ne valstybė, kuriai šitai daro tik nuostolį);
   2. jokių vardų pavardžių rašinėjimų visokiomis kalbom (yra valstybinė kalba ir tik ja rašyti oficialiuose dokumentuose);
   3. jokių tautinių partijų (kurias, kaip taisyklė, išlaiko Lietuvai priešiški elementai).

 8. Vilmantas Rutkauskas:

  Klaida žodyje ORAGANTIŠKAI -lai būna.

 9. tikras lietuvis:

  Dar daugiau.
  Jei komentatoriai parašo ką nors kritiško, tai tuojau pat armija kosmopolitų (kitaip Lietuvos priešų, išlaikomi, beje, ES pinigais) puola analizuoti, ieškodami menkiausio priekabio, kad iškelti bylą.
  O štai “lenkų” ir pan. akivaizdi abtivalstybinė veikla, įskaitant visų rūšių “darbavimasi”, netgi istorikų forumuose ir pan., nesulaukia visiškai jokio rimto dėmesio.
  O tai kaip tik ir leidžia Lietuvai pavojingai infekcijai vystytis.

 10. tikras lietuvis:

  O iš viso anekdotas, kad konserveriai Vilniuje su akivaizdžiai prieš Lietuvą nusiteikusia jėga kėsinasi sudaryti koaliciją.
  Manau, kad konserveriai gali būti susiję su užsienio žvalgybomis.

 11. Vilmantas Rutkauskas:

  Su žydkrikščionybe – tai tikrai.

 12. Patrimpas:

  Labai geras pavyzdys – broliai latviai, tai pats laikas reikalauti kad viskas 100 proc. lietuviškai, visose iš Lietuvos biudžeto išlaikomose mokyklose

 13. Arvydas Damijonaitis:

  INFORMACIJA; Kokiu teisiniu pagrindu Jaltos konferencija atidavė paranoikui J.Stalinui visą Rytų Europą?Kokiu teisiniu pagrindu Prūsijos gyventojai,apie 1,5 milijono senių,vaikų 1944 m buvo masiškai išžudyti?Tai yra karo nusikaltimai,neturintys senaties termino.Taip ir Vilniaus okupacija,buvo J. Pilsudskio suderinta su Vokietija,mainais už Dancigo koridorių. Lenkija teisiog buvo “įspirta” į Lietuvą.J.Pilsudskis buvo Vokietijos slaptai angažuotas.J.Pilsudskio Lenkija leido vokiečiams realizuoti Dancigo koridoriaus idėją ,todėl J.Pilsudskis yra vienas iš niekingiausių Europos politikų,klastingai okupavęs dalį savo tėvynės,Rytų Lietuvą,mainais atidavęs vokiečiams Lenkijos pajūrio sritis.
  Arvydas Damijonaitis

 14. arvydas damijonaitis:

  LIETUVOJE NĖRA LENKŲ, RUSŲ, ŽYDŲ „TAUTINIŲ MAŽUMŲ“

  Terminas “Tautinė mažuma” Tarptautinės teisės erdvėje yra susieta su „išorinės valstybės” sąvoka.
  Pagal tarptautinę teisę tautinės grupės Lietuvoje turinčios išorines tautines valstybes(Lenkija- 40 milijonų, Rusija – 150milijonų,Izraelis- 8 milijonai gyventojų) negali turėti „tautinės mažumos“ statusą Lietuvoje(3 milijonai). Tik žydai nevardina savęs „tautine mažuma“. Okupantų privilegijos : lietuviai išlaiko 120 lenkiškų mokyklų, kuriose lenkinami lietuvių kilmės “tuteišai“. Tai yra GINESO REKORDAS. Pvz. USA, nėra nei vienos lenkiškos valstybės išlaikomos mokyklos, jas išlaiko lenkų bendruomenė. Rusijoje yra tik 8 valstybės išlaikomos lenkiškos mokyklos.
  Lenkiškų mokyklų nusikalstamas valstybinis finansavimas yra žiaurios lietuvių kilmės „ tuteišų“ polonizacijos faktas, kurie kalba ne lenkiškai “po prostu“. Tuteišų polonizacija yra lietuvių savižudybė, o tai prieštarauja Dievo valiai.
  Lietuvoje yra tik dvi tautinės mažumos – karaimai ir totoriai, neturi išorinės valstybės. Tautinės mažumos Europos Sąjungoje turi išimtines teises, todėl darome Lietuvai meškos paslaugą neatsargiai vartodami terminą „tautinė mažuma“ vietoje tautinė grupė,bendruomenė.
  Lenkai Lietuvoje, kurie įžūliai, chamiškai laksto su tautine Lenkijos vėliava ,yra Lenkijos piliečiai ar ne? Jeigu jie yra Lietuvos piliečiai, tai lenkiškų vėliavėlių viešas brukimas yra Lietuvos pilietybės atsisakymo aktas . Kas juos klaidina? Rusijos spectarnybos, marionetes tomaševskiai. Lenkų ir rusų tautinės grupės atsirado okupacijų metu, todėl yra lietuvių priverstinės asimiliacijos baudžiamųjų bylų objektas.
  Pagarbiai Arvydas Damijonaitis

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Reklama

Init


 

Dusodininkai

 

ethnic art.lt
Baltų šalelė