Šviesiam Eugenijaus Algimanto Bartkaus (1925-04-04 – 2011-03-06) atminimui (2)

Eugenijus Algimantas Bartkus | asmeninė nuotr.

Eugenijus Algimantas Bartkus | asmeninė nuotr.

Po sunkios ligos Jungtinėse Amerikos Valstijose, savo namuose netoli Čikagos mirė žymus Amerikoje ir Lietuvoje JAV lietuvių politikos ir visuomenės veikėjas, statybos inžinierius, savo gyvenimą paskyręs Lietuvos Nepriklausomybei ir lietuvybės reikalams, Eugenijus Algimantas Bartkus.

Jis buvo labai mielas ir šiltas, šviesus ir išmintingas žmogus.

Eugenijus Algimantas Bartkus gimė 1925 m. balandžio 4 d. Zubiškėse, Trakų apskrityje pasiturinčių lietuvių šeimoje. 1942–1943 m. studijavo Vytauto Didžiojo universiteto Statybos fakultete. 1944 metais, artėjant Sovietų armijai, kartu su šeima pasitraukė į Vokietiją ir ten tęsė studijas. 1949 metais su šeima iš Vokietijos persikėlė gyventi į JAV, Čikagą. 1950 metais baigė Ilinojaus technologijos institutą Čikagoje. 1955 metais tapo statybos inžinerijos magistru.

1962 metais Eugenijus Algimantas Bartkus su bičiuliais įkūrė statybos inžinerijos bendrovę „Bartkus and Associates“ ir jai vadovavo iki 1995-ųjų, buvo „Bartkus and Associates“ prezidentas. Šioje kompanijoje didesnė darbuotojų dalis buvo lietuviai. Bendrovės inžinierių parengti sunkiosios pramonės įmonių, geležinkelio ir laivų transporto įrenginių projektai buvo vykdomi visuose pasaulio žemynuose.

Eugenijus Algimantas Bartkus, 1925-2011

Eugenijus Algimantas Bartkus, 1925-2011

Eugenijus Algimantas Bartkus buvo labai aktyvus JAV lietuvių bendruomenės narys: 1949 metais įstojo į Amerikos lietuvių tautinę sąjungą; 1958–1961 m. buvo Amerikos lietuvių tautinės sąjungos pirmininkas; nuo 1959 m. jos atstovas Amerikos lietuvių taryboje, sąjungos garbės narys ir valdybos vicepirmininkas; 1968–1971 m. – Amerikos lietuvių tarybos pirmininkas; 1980–1992 m. – Lietuvos tautinio sąjūdžio pirmininkas, vėliau pavaduotojas. Lietuvos laisvė ir nepriklausomybė buvo visų šių jo pareigų pagrindinis rūpestis, o lietuvybės išlaikymas, lietuviška spauda ir kultūrinė veikla užėmė didžiąją jo laiko dalį. Jis niekada neprarado vilties ir visomis savo išgalėmis, visais savo darbais ją stiprino ir kitiems.

Eugenijus Algimantas Bartkus buvo vienas iš tų pasišventusių ir drąsių žmonių, kuris, susikūrus Lietuvos Sąjūdžiui, jo veiklai paremti ne kartą slapta gabeno iš JAV lietuvių surinktas lėšas. Eugenijus Algimantas Bartkus Amerikos lietuvių tautinėje sąjungoje, būdamas jos vicepirmininkas, buvo atsakingas už bendradarbiavimą su 1989 metais atsikūrusia Lietuvių tautininkų sąjunga, nuolat ją rėmė ir kaip ALTS vicepirmininkas asmeniškai padėjo tautininkams leisti savo spaudą ir įvairią tautinę literatūrą. Taip pat organizavo Lietuvos tautininkų atvykimą į ALTS konferencijas Amerikoje, pats dažnai su žmona Danguole, dukra Viva ir sūnumi Dariumi viešėdavo savo gimtinėje per dainų ar kitas šventes bei renginius, dalyvaudavo Lietuvių tautininkų sąjungos suvažiavimuose, vykdė ar prižiūrėjo įvairius kultūros ir švietimo projektus Tėvynėje, rūpinosi naujausių laikų Lietuvos istorijai skirtų knygų leidyba.

Lietuvos tautininkai Eugenijų Algimantą Bartkų pažinojo kaip nepaprastai geranorišką, optimistišką ir charizmatišką lietuvį. Vien tik trumpas pabendravimas su Eugenijumi nuteikdavo tautininkus į visus sunkumus žiūrėti kaip į nesunkiai įveikiamas užduotis.

Už nuopelnus Lietuvai 2005 m. Eugenijus Algimantas Bartkus buvo apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro kryžiumi.

Lietuvos tautininkai neteko labai gero draugo ir patarėjo.

Užjaučiame žmoną Danguolę, dukrą Vivą ir sūnų Darių, netekusius vyro ir tėvelio, taip pat viso pasaulio lietuvių bendruomenę, netekusią nuoširdaus patrioto.

Lietuvos  tautininkai

Velionis Eugenijus A. Bartkus bus pašarvotas penktadienį, kovo 11d. 15.00-19.00 val. Čikagos priemiestyje Lemonte, adresu:
Petkus Lemont Funeral Home,  12401 South Archer Avenue, Lemont, Illinois 60439, tel.: 001-6302576667

šv. Mišios vyks šeštadienį, kovo 12d., 11.00val. Lemonte,
The Blessed Jurgis Matulaitis Lithuanian Catholic Mission Church
kuri yra Pasaulio Lietuvių Centro (“Lithuanian World Centre”) dalis
14915 E 127th St, Lemont, IL 60439 | tel.: 630-257-5613

Laidotuvės vyks Lietuvių Tautinėse Kapinėse Čikagoje:

Telefonas: 708-458-0638

Adresas:
8201 S. Kean Ave
Justice
Illinois, 60458
United States

Kategorijos: Naujienos, Užsienio lietuviai, Užsienyje, Visi įrašai, Visuomenė, Žmonės | Žymos: , , , , , , , , , .
Skaityti komentarusKomentavimo taisyklės

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Reklama

Init


 

Dusodininkai

 

ethnic art.lt
Baltų šalelė